BORGHOLMS KOMMUN NEKAR SD PARTISTÖD.

Att Borgholms kommun avslår vår begäran om partistöd var väl ingen större överraskning. De flesta kommunerna försöker förhindra att SD får de partistödspengar som vi rimligen borde vara berättigade till efter att vi vunnit mandat i kommunfullmäktige i de aktuella kommunerna.


I Borgholms kommun blev valresultatet enligt nedanstående tabell.

70599-293

Som ni kan se finns det 3 partier som är lite större men de övriga 6 partierna som fick mandat har alla mellan 1-3 mandat. Nu har alltså Borgholms kommun beslutat att ett av dessa 6 partier inte skall få något partistöd, Sverigedemokraterna. Vilket jag anser vara ett mycket märkligt agerande från kommunstyrelsens arbetsutskott.


Enligt kommunallagen finns det inget som hindrar Borgholms kommun från att även ge sd detta partistöd. Det finns flera exempel på andra kommuner där sverigedemokraterna fått ut sitt partistöd med mandat som inte är besatta. Jag anser att det mer handlar om att 110 personer i Borgholm röstat på sverigedemokraterna och att dessa personer röstar skall få samma värde som t.ex. en röst på folkpartiet med ett mandat.
Vallagen gör det sedan omöjligt att besätta ett mandat med någon person efter valet, även om det skulle finnas representanter för partiet idag. Paragraf 9 i kommunallagen säger följande om partstöd..


70599-291

Jag kan inte tolka detta som något annat än att Borgholms kommun genom sitt beslut otillbörligen missgynnar sverigedemokraterna.
 

Det skrivs väldigt ofta att vi från sd eftersträvar något slags martyrskap men det är just denna typen av orättvisa beslut som skapar detta martyrskap, med andra ord det är etablissemangets agerande som åstadkommer detta, inte vi sverigedemokrater.


NU FINNS DET ÄNNU EN MYCKET ANMÄRKNINGSVÄRD DETALJ I BORGHOLM KOMMUNS BESLUT!


I protokollet anför man som skäl för beslutet ett kommunfullmäktigebeslut från 1994-05-30 om partistöd och man citerar också fem punkter från detta protokoll.


70599-290

Det som är näst intill brottsligt är att man ändrat ett ord när man citerar från det ordinarie protokollet i punkt A för att det bättre skall passa med beslutet. Genom att byta ut ordet "är" och ersätta det med ordet "har" så får meningen en helt annan betydelse. Läs meningen i de två varianterna och bedöm själv.
Här är protokollet från 1994-05-30.


70599-294


Det handlar om ren och skär förvanskning från de styrande i Borgholms kommun. Jag har idag pratat med kommunalrådet Lisbeth Lennartsson (c), som utan att jag hann förklara vilket ord det gällde visste vad jag syftade på och detta tyder på att man fullt medvetet gjorde detta bytte av ord. Hon vill dock inte diskutera detta med mig utan hänvisade mig till kommunchefen Lars Frick.

Han ansåg att man bara rättat till en felskrivning från 1994 och ansåg inte att det var någon skillnad på om "är" eller  "har" används. Den uppfattningen delar inte jag!


Jag tänkte fixa en liten omröstning om vad mina läsare anser om detta ordbyte och om vår ansökan om partistöd i Borgholm.

Klicka här för att rösta!

Resultat röstning fredag 21:00
70599-295


HOTADE SIN EGEN DOTTER TILL LIVET.

70599-222
                                                                  Foto Thoralf Alfsson

Som vanligt glömmer media att föklara viktiga fakta I ett brottsmål vid Kalmar Tingsrätt. Just i detta fall förklarar etnicitet en del om pappans "reaktion" på dotterns val av pojkvän men det anser tydligen inte tidningarnas journalister.


Läs Barometerns artikel.

Läs Östrans artikel.


Pappan Abdolkarim som är boende i Norrliden tålde inte att hans dotter träffat en svensk pojke som hon umgicks med, han hade fått tips om förhållandet via vänner. Dottern och pojkvännen hade ändå försökt vara diskreta med förhållandet.

När pappan vid ett tillfälle stötte på dottern och pojkvännen uttalades en rad hot som

"N.N är en hora", "Jag skall döda dig", Jag skall slita honom i stycken". De inblandade uppfattade pappan som "helt galen".

Det unga paret har nu avslutat förhållandet på grund av rädsla för att bli skadade. Båda mår fortfarande dåligt och har sömnsvårigheter.


Tingsrätten bedömer hans brott som en engångsföreteelse och dömer därför inte ut något fängelsestraff, utan endast 50 timmars samhällstjänst och 8000 kronor i skadestånd till dottern och 6000 kronor till pojkvännen. Han skall också betala sina egna kostnader för försvaret om 11 500 kronor.


Detta kan bli ännu ett fall för Kalmar kommuns socialtjänst vad det gäller hedersrelaterat våld och skyddad identitet.


För några veckor sedan dömdes en broder i en annan invandrar familj till 10 månaders fängelse för misshandel och hot mot en syster i Göta hovrätt. Det intressanta i detta fall var att hovrätten höjde tingsrättens straff på 7 månader till 10 månader. Dottern i den familjen har haft skyddat identitet en längre tid och bor på hemlig ort.

Även denna familj är boende i Norrliden, Kalmars mångkulturella centrum..

VÅLDTÄKTSFÖRSÖK I NORRLIDEN. Läs artikel i Barometern.


INTRESSANT KALMARSTATISTIK

Vid måndagens kommunfullmäktige fick alla ledamöter den nya statistik årsboken som Kalmar kommun tar fram. I den finns väldigt mycket intressanta fakta och givetvis saknas en del som troligen skulle vara ännu mer intressant.


I vilket fall som helst kan vi konstatera att det finns 6342 personer med utländsk bakgrund i Kalmar, det motsvarar ca 10,3 procent av befolkningen. Det kanske inte låter så mycket men ökningen håller på att accelerera markant.

Antalet personer med utländsk bakgrund har ökat med ca 18 procent de senaste 5 åren. Under samma tid har den totala befolkningen ökat med ca 2 procent

70599-289
Källa SCB.


En annan sak som är intressant är socialbidragsutvecklingen. Jag hade hoppats att kunna få uppgifter om hur stor del av dessa bidrag som går till personer med utländsk bakgrund men detta har givetvis Kalmar kommun undvikit att ta med i sin bok.

Efter en del letande på SCB:s (Statistiska centralbyrån) hemsida lyckades jag få fram också uppgifterna om utrikes födda personer.

Under 2006 betalade kommunen ut ca 51 miljoner i socialbidrag till ca 1450 hushåll. Av dessa hushåll var ca 565st med utrikesfödda personer och ca 890 med svenskar. Det lite märkliga är att de svenska hushållen fick dela på ca 24,4 miljoner kronor medan de hushåll med utrikesfödda fick dela på 26,8 miljoner kronor. Eller om man räknar om det per hushåll, ca 27 500 kronor till varje svenskt hushåll och ca 47 500 kronor till varje hushåll med utländsk bakgrund.


Nu har ju Kalmar kommun ökat sin flyktingmottagning med närmare 250 procent mot 2005 års nivå och risken är nu stor att vi får en explosionsartad utveckling av socialbidragen de kommande åren.


Det finns också en hel del intressanta uppgifter om bland annat brottsstatistik men det får jag ta vid ett annat tillfälle.


GENMÄLE PUBLICERAT I BAROMETERN

Mitt genmäle på ett antal svar på vår debattartikel "Ett hotat kulturarv" som publicerades den 10 januari var infört i gårdagens Barometer. Jag får tacka tidningen för nästan en hel sida i den tryckta upplagan.

70599-288

Jag fick igår flera samtal från nya sympatisörer som ville bli medlemmar i Sverigedemokraterna. De var också upprörda över domen i hovrätten där två muslimska kvinnor fick stora skadestånd för att de blivit "kränkta" i en simhall i Göteborg.

Läs mitt genmäle.

KULTURSKOLAN I KALMAR MOBBAR SVENSKAR.

Den nye kulturskolechefen/rektorn Doris Aronsson på kulturskolan i Kalmar vill inte att svenskar skall företräda skolan, någon annan slutsats kan jag inte dra efter att jag fått ta del av information om hur det gick till när en informationsfilm om kulturskolan skulle tas fram.


Kulturskolan i Kalmar hade ca 2000 elever under 2006/07 enligt kommunens statistik bok. Under senhösten skulle en informationsfilm tas fram för att locka nya elever till skolan. Lärarna kallades till ett möte och delades in i olika grupper för att utse elever som skulle få vara med på informationsfilmen. Deras uppgift enligt nye rektorn Doris Aronsson var att ta fram de duktigaste eleverna i respektive ämne (dans, gitarr, sång, drama, blås, drill, slagverk o.s.v.) kravet var att det skulle vara en elev med invandrarbakgrund för att främja mångkulturen på kulturskolan.

Ingen lärare hade någon elev med dessa "egenskaper", däremot fanns många duktiga svenska elever som kunde sitt ämne och tala gott om kulturskolan på filmen. Samtliga grupper skrev ner svenska namn med motiveringen att de var hemskt ledsna att de inte hittade en elev med invandrarbakgrund som var bäst utan bara svenska. Alternativet blev då att utse någon svensk med "mörkt" utseende enligt Doris Aronssons direktiv. Många lärare har blivit arga o förbannade över den "idiotiska" uppgiften enligt min källa.


Vidare skull man också hitta en kille som gjorde en typisk tjejgrej o tvärtom. Det ultimata hade varit om man hittat en invandrarkille som dansade tyckte rektorn Doris Aronsson.


Enligt min källa har stämningen och arbetssituationen försämrats rejält sedan Doris Aronsson tillträde sin befattning som rektor på kulturskolan.


Jag har pratat med Doris Aronsson idag men när hon hörde vem det var som ringde hade hon inte tid att svara på mina frågor om denna informationsfilm.


Har du några synpunkter på hennes agerande kan du mejla henne på.

[email protected]


Doris Aronsson sällar sig till skaran av politiskt korrekta oikofober i vår stad som snarast borde lämna sina uppdrag.


När jag ändå är inne på detta ämne fick jag en informationsbroschyr från en lärare som också har tröttnat på det PK-samhälle som styr. Broschyren kom från Ung Företagsamhet som tydligen gått i samma skola som Doris Aronsson. På broschyren finns följande bild.


70599-286
Förverkliga dina idéer, var budskapet på info-bladet.

Idag vågar tydligen ingen längre ta fram informationsmaterial med svenskar.

Jag undrar om inte etablissemanget har drabbats av härdsmälta.

Alla har väl inte glömt kristdemokraternas kampanj för "Mer tid med barnen" och deras folder med blonda barn som kallades för nazistisk propaganda. Läs artikel i Resumé

70599-287

DET ÄR DAGS ATT PROTESTERA MOT ALLA DESSA PK-MÄNNISKOR SOM FÖRSÖKER GÖRA ALLA SVENSKAR TILL OIKOFOBER.

KALMAR LÄNS TIDNING har gjort en artikel om detta inlägg den 1 februari, läs artikel.


VALRESULTATET SKALL FÅ GENOM(S)LAG

Jag har en liten fajt på kommunalrådet Johan Persson på hans nya blogg angående tillsättningen av ledamöter i nämnder och styrelser och nu väntar jag på Johan Perssons (s) nästa svar om han nu inte fegar ur. Tydligen har han svårt att svara på min senaste kommentar.


Jag skrev bland annat följande i en kommentar


"Det är verkligen att ge underbetyg till tjänstemännen inom förvaltningarna. Men å andra sidan vet jag ju hur tillsättningen i de politiska nämnderna och styrelserna gick till efter valet och det handlar inte om kvalifikationer utan mest om partitillhörighet."


Johan P svarade då på följande sätt.


"3. Tycker inte Sverigedemokraten Alfson att valresultatet ska få genomslag när nämnder och styrelser utses? Det är ganska givet i en demokrati..."


Mitt svar blev då följande angående valresultat och genomslag.


"Till ditt svar 3.
Självklart tycker jag att valresultatet ska få genomslag, det är liksom det som är meningen med demokrati.
Jag tänkte ta några exempel på vad Johan tydligen menar är demokrati.

Miljöpartiet 3 mandat i kommunfullmäktige, ca 20-25 platser i nämnder och styrelser.
Vänsterpartiet 3 mandat i kommunfullmäktige, ca 20-25 platser i nämnder och styrelser.
Sverigedemokraterna 2 mandat i kommunfullmäktige, 0 platser i nämnder och styrelser.

Är det du kallar att valresultatet skall få genomslag? Jag har personligen väldigt svårt att se demokratin bakom detta!"


Nu väntar jag med stort intresse på nästa svar från Johan P.


Läs hela Johans inlägg och kommentarer, han kanske har svarat.


NYTT KF-MÖTE

Läs om dagens kommunfullmäktigemöte på min kf-blogg.

ROLIGT BLOGGBETYG.

Jag har tidigare skrivit om alla nya Kalmarpolitiker som startat egna bloggar. Igår tog Kurt Lundgren upp samma sak på sin blogg och ger mig ett gott betyg, om min blogg skriver Kurt bland annat följande i sitt inlägg.


"Vilken blogg i Kalmar har då mest att bjuda på ur journalistisk synvinkel? Svaret måste bli Thoralf Alfssons blogg, den är politiskt inkorrekt, mycket kontroversiell och jag tänker inte bara på invandringen, han bedriver också en aktiv lokaljournalistik."


Jag får tacka Kurt för detta betyg. Jag läser Kurts blogg varje dag med stort intresse och att få ett så positivt omdöme av denne journalisträv är givetvis smickrande.

Att vara så kontroversiell och samtidigt sverigedemokrat och en offentlig person kan ibland vara ganska jobbigt. Att då få en och annan klapp på axeln känns alltid bra.


Ibland kommer det även mail från helt främmande personer som tackar mig och ibland med en liten historia, detta mail kom för någon vecka sedan.


"Hej Toralf!


Var på 30-årskalas igår och satt å samtalade med en gammal barndomskamrat  och då berättade han om att en arbetskamrat till honom (industriarbetsplats i Lidköping) läste din blogg dagligen och att denna var ett återkommande samtalsämne runt fikabordet. Jag tyckte bara att det kunde vara kul för dig att få bekräftat, att du gör nytta för Sverige i opinionsbildande syfte! :)


Kör så det ryker! "


Det är när man får sådana här mail som allt jobb man lägger ner på bloggen känns meningsfullt och värd all tid.


I den lokala median är dock tongångarna lite annorlunda. Tidningarna har skrivit om flera av de andra bloggande politikerna i Kalmar och då omnämnt vilka andra politiker som bloggar men jag har däremot inte blivit omnämnd i dessa sammanhang. Däremot när Kalmar kommun förbjöd mig att använda bilder på kommunens politiker ur kommunens bildarkiv på nätet skrev tidningarna en del. Jag uppfattade det mest som ett sätt av tidningarna att sätta en negativ stämpel på mig. Läs mitt blogginlägg.


Jag vet att många av de lokala journalisterna läser min blogg även om en del inte så gärna vill kännas vid det. Ett exempel på detta var när jag runt nyår skrev om Borgholm kommuns sätt att behandla vår ansökan/begäran om partistöd för vårt mandat i kommunfullmäktige. Läs mitt inlägg.

Det tog någon vecka men sedan kunde jag läsa följande artikel i Ölandsbladet. Givetvis kontaktade inte journalisten mig för att få mer fakta om detta ärende.


70599-285

Till Borgholm kommun och vår ansökan/begäran om partistöd kommer jag återkomma med ett inlägg om några dagar.


Jag får även många tips från mina läsare om tidningsartiklar och annat intressant material som jag kan använda till inlägg på min blogg och det vill jag passa på att tacka mina läsare för, ett stort tack! Tyvärr räcker min tid inte till för att ta upp alla tips på min blogg.


FRAMTIDENS DOMSTOLAR I SVERIGE?

En journalist i Afghanistan har dömts till döden för att ha laddat ner material från Internet som behandlar kvinnors ställning i muslimska länder.

Läs artikel i tidningen dagen.


Är det dessa shariadomstolar som våra nysvenskar önskar sig i Sverige.


Vår statsminister måste ha fått mycket om bakfoten när han pratade om barbariet i invandrartäta området Ronna i Södertälje.


70599-284

Jag vet i varje fall i vilka länder som det råder barbari och jag hoppas också att Fredrik Reinfeldt inser sitt misstag även om det kanske dröjer till hösten 2010 då han står som förlorare i riksdagsvalet..

Det är i de 55 länder som kan räknas som muslimska länder som det fortfarande råder barbari.

Det som är väldigt förvånande är att alla dessa muslimer som kommer till Sverige vill ha tillbaka samma omänskliga rättssystem och religion som de flytt ifrån. Jag rekommenderar dem istället att söka sig till något av dessa 55 länder istället för Sverige.


SOCIALDEMOKRATISK MÄNNISKOSYN.

Partipiskan inom socialdemokraterna når numera ända ner till gräsrotsnivå. Någon annan bedömning går inte att göra efter att jag läst om Bertil Olsson från Sölvesborg. Socialdemokrat och LO-sekreterare i den lokala avdelningen som hoppat av och gått med i Sverigedemokraterna. Han motiverar sitt beslut med att.


 "Sverigedemokraterna vill ha ordning och reda, och inte en massa minareter och moskéer överallt. Och det där med homoäktenskap är de emot. Det är jag också, men det får man inte vara som socialdemokrat."


Läs artikel i sydöstran


Nu skall han uteslutas från sina uppdrag och inte nog med det. Nu är han helt plötsligt rasist, främlingsfientlig och en mycket tvivelaktig person. Så mycket kunde han lita på sina socialdemokratiska partivänner.


LO:s uttalande är än mer alarmerande över tillståndet inom arbetarpartiet.


"LO:s lokala ordförande, Ewonne Månsson, meddelar att hon varit i kontakt med LO centralt och där meddelats att en sverigedemokrat inte får företräda organisationen. Själv säger hon att Bertil Olssons åsikter är oförenliga med stadgarna och han därför måste uteslutas ur styrelsen med omgående verkan."


 Att vara kritisk mot den förda invandringspolitiken är alltså oförenligt med stadgarna. Inte undra på att LO tappar medlemmar.


Läs artikel i DN


Inom socialdemokraterna råder som synes inte åsiktsfrihet eller yttrandefrihet. 
Det gäller att ställa in sig i ledet och "hålla" käft annars viner partipiskan ända från Stockholm. Alla dessa socialdemokratiska småpåvar som på eget bevåg tagit på sig rollen som åsiktspoliser och förmanar alla partimedlemmar inom vilka gränser de får röra sig. I Kalmar har vi Birgitta Elfström (s) som slår ner varje yttring utanför den förda invandringspolitiken, både på det lokala planet så väl som på riksplanet.

Sedan skall vi inte glömma kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff (s) som ansåg att en medförd liten svensk flagga (10 * 7 cm) vid vårt första kommunfullmäktigemöte var en politisk manifestation och förbjöd oss sverigedemokrater att ha den vid vår plats, vilket vi struntade fullständigt i.


SKA MAN SKRATTA ELLER GRÅTA.


I Kalmar kommunfullmäktige har socialdemokraterna 27 platser och det är väldigt många som i stort sätt aldrig yttrar sig. Jag presenterade en sammanställning av de mest passiva kf-ledamöterna på mina blogg för en tid sedan och där fanns inte mindre än 15 socialdemokrater med. Läs inlägg.


Frågan är om dessa ledamöter får yttra sig eller om de måste få godkänt vid ett föregående gruppmöte för att kunna yttra sig under ett kommunfullmäktigemöte för socialdemokraterna?


AL-JAZIRA BLEKNAR I JÄMFÖRELSE MED SVENSK MEDIA.

Israels försök att få stopp på raketattackerna mot Israel genom att stänga gränsövergångarna har fått en mängd människor att kritisera Israel.

70599-283

En mängd journalister skriver artiklar och gör TV-inslag om hur hemsk tillvaron är i Gaza och alla ger Israel skulden för den akuta situationen.
Förhoppningsvis har de svenskar som fortfarande har kvar förmågan att tänka fritt och självständigt nu kunnat avslöja hela den svenska mediakåren och hela raden av vänsterpolitiker med byxorna ända nere vid ankelknölarna.

Vi får sällan läsa om att det avfyras hundratals raketer från Gaza mot mål i Israel i svensk media, jag får känslan av detta tonas ner i svensk media. På grund av dessa raketer stängde Israel gränsen till Gaza och därmed alla leveranser från Israel.

Har dessa palestinier inget eget ansvar över sin situation?


Detta fick till följd att media snabbt fylldes med "snyftreportage" om situationen i Gaza med elbrist och matbrist och personer på sjukhus som knappt kunde hållas vid liv.

Svarta rubriker har avlöst varandra i tidningarna och i SVT och TV4 har vi sett och hört palestinska kvinnor i sina slöjor skrika ut sin ilska och hat över Israel.


MEN STOPP!!  GRÄNSAR INTE GAZA OCKSÅ MOT EGYPTEN?


Nej, det kan väl ändå inte vara möjligt. Då måste ju även Egypten vara ansvarig för situationen på Gaza-remsan.

70599-282

Hur många gånger har du läst i svensk media om den metallmur som Egypten har mot Gaza?  Du har säkert aldrig hört talas om den förrän Hamas sprängde delar av den häromdagen.

  

Nej, minsann detta har vår politiskt korrekta mediaarbetare sett till att medborgarna hållits i okunskap om. Sedan har vi ju våra politiker på riksnivå, som far runt på sina resor men så mycket tycks det inte ha snappat upp om denna mur mot Egypten, däremot har vi kunnat läsa spaltmeter om den mur som Israel uppfört för att skydda sina medborgare mot muslimska terrorister.


Nu har det dock visats bilder och skrivits löpmeter om hur de boende på Gazaremsan strömmar genom den rivna muren in till Egypten för att handla mat och andra varor.

Jag har väntat på att få höra några av alla dessa Israelkritiker också öppna munnen och kritisera Egypten för att befolkningen på Gazas lider. Men inte ett ord har jag hört eller läst om Egyptens skuld och ansvar.


VILKET HYCKLERI!!!


För mig är det i varje fall bara ännu en bekräftelse på att vår vänsterstyrda media medvetet försöker föra det svenska folket bakom ljuset.


NYA AVHOPP FRÅN FANERDUN

Idag har vi kunnat läsa i Barometern att ytterligare en styrelseledamot hoppar av Fanerduns styrelse. Nu återstår endast två ledamöter i styrelsen och en av dessa är Mr Lou.


De senaste ledamöterna som lämnat styrelsen har angett tidsbrist som orsak, detta låter väldigt märkligt i mina öron. Då det mer eller mindre inte existerar något styrelsearbete kan det verkliga skället inte vara tidsbrist. Jag tycker att det är mycket svagt av dessa här personer att inte ange de riktiga orsakerna till deras avhopp.

Vem tror på tidsbrist?


70599-280
Fanerduns hotellbygge                                   Foto Thoralf Alfsson
Vem blir nästa person som hoppar av det sjunkande projektet?


KONSTMUSEUMET KABA

Liten och nätt utanpå, anser konstmuseichefen Klas Börjesson om nya "Kaba" i Kalmar.

Läs artikel i Östran.

Att någon överhuvudtaget kan göra en sådan liknelse över denna byggnad är för mig fullständigt obegripligt, eller vad anser mina läsare?

70599-277
Litet och nätt?                                            Foto Thoralf Alfsson


För mig framstår istället byggnaden som något av de mest fulaste och "klumpigaste" som byggts i Sverige eller i hela Europa. Att arkitekten bakom denna skapelse besökt Mekka och inspirerats av Kaba är nog inte att komma med några vågade påståenden.

Att sedan detta förslag kunde vinna arkitekttävlingen är för mig en gåta. Vem tusan satt i juryn

När sedan Kalmar kommunfullmäktige beslutar att placera denna hemska skapelse i stadens finaste park beläggen i anslutning till Kalmar slott, blir det snarare något som kan liknas vid helgerån.

70599-278


Beslutet om detta konstmuseum togs före valet 2006, så vi sverigedemokrater har inte kunnat påverkat detta bygge i kommunfullmäktige. En sak är då säker att vi hade stridit väldigt hårt för att placeringen inte blivit i vår fina stadspark.

Konstmuseet som tydligen skall öppnas den 10 maj kommer jag se som ett monument över mångkulturen och dess förespråkare och jag kommer alltid att se det som en styggelse i vår stad. I mina mardrömmar kan jag se muslimer vallfärda till Kalmar för att gå sina 7 varv motsols runt Kalmars "Kaba".

Undrar hur lång tid det dröjer innan någon kulturivrare och mångkulturell förespråkare vill placera in "svarta stenen" i byggnaden. Tydligen finns det svart granit inuti byggnaden så varför inte rama in ett svart "granitöga" även på något hörn av utsidan.

70599-279


Då kanske nordens muslimer kan vallfärda till Kalmar och utföra sin Umra-ritual här. Tänk vilken enorm miljövinst det skulle bli, inga fler jumbojets till Mekka från länderna i norra Europa.
Tänk vad kossor och grissar vi kan ha istället.


Det ryktas också om att kostnaderna för detta bygge stigit i höjden. Allt från några miljoner till upp mot 20 miljoner nämns i insändare och på bloggar. Eftersom tydligen Kalmar kommun står som byggherre kommer detta så småningom hamna på kommunfullmäktiges bord och då får vi möjligheten att debattera detta bygge.


NYTT BESÖKSREKORD PÅ BLOGGEN

Antalet besökare på min blogg fortsätter fortfarande att öka och varje vecka under det nya året har inneburit nya veckorekord. Under förra veckan hade jag över 3000 besökare enligt Bloggtoppen och under gårdagen hade jag mer än 500 unika besökare på en dag.

En utveckling som känns väldigt inspirerande och som jag tyder som att många av mina läsare återkommer regelbundet och att ni blir fler och fler.


Det här skapar tydligen en del irritation hos politiska motståndare och media enligt en del rykten som nått mina öron och ögon. Det kanske också är en av anledningarna till att flera av Kalmars kommunpolitiker startat bloggar de senaste veckorna. Nu har vi även fått bloggare från socialdemokraterna, moderaterna och kristdemokraterna, sedan tidigare fanns det bloggar av folkpartister och vänsterpartiet. Så nu väntar vi på att någon centerpartist som sitter i kommunfullmäktige också skall börja blogga.

Moderaternas politiske sekreterare Per Gjörloff har jag tydligen retat upp ordentligt med mina inlägg där jag kritiserat moderaterna om man skall döma av hans ordval på hans blogg.

En liten kommentar angående när Per skriver "Min gode vän (han är invandrare, Thoralf... usch...) ringde idag och meddelade sista skvallret från den franska landslagstruppen."

Pers "gode vän" är min arbetskamrat och sitter två rum från mig på jobbet, han har för övrigt franska nationalsången som ringsignal i sin mobil och brukar i bland svara Sarkozy när det ringer ;-)
En annan rolig poäng som Per glömmer är att Per själv brukar vara med i vårt företags korplag i fotboll där även jag och min franska kollega brukar vara med och även fler invandrare. Usch så förskräckligt, Per
Tänk att det skall vara så svårt att hålla isär begreppen, Per.


KRIMINELLT NÄTVERK I VÄSTERVIK

70599-270

Igår åtalades ett gäng från Västervik för utpressning och olaga frihetsberövande En av dessa åtalas även för våldtäkt. Tolkbehov av albanska krävs vid rättegången enligt åtalet. Att namn som Ahmad, Xhevat och Gazmend finns bland de åtalade är nog ingen överraskning men som vanligt nämner i Barometern inte något om etnicitet i sin artikel.

Läs artikeln.


Offren är för övrigt personer med svenskklingande namn, vilket heller inte är så ovanligt. Jag återkommer med mer när domen faller i Kalmar Tingsrätt.


55 PROCENT INVANDRARE PÅ DUSH-NAMNINSAMLINGEN

Det pågår en namninsamling för att en gammal kvinna från Kosova skall få stanna i Sverige och en rad politiker har skrivit på denna namnlista. Att Migrationsverket som är den myndighet som behandlar dessa ärenden har beslutat att kvinnan skall avvisas till Kosovo tycks inte dessa politiker bry sig det minsta om. Kvinnan kom till Sverige på turistvisum men nu vill släkten att hon skall stanna kvar.

De politiker som skrivit på namninsamlingen är i stort sätt uteslutandet socialdemokrater, vänsterpartister eller miljöpartister med ett enda undantag folkpartisten Björn Brändevall.

Läs Östrans artikel.


När jag kollade namnen på namninsamlingen slogs jag av den stora andelen av ej svensk klingande namn. Jag har nu gjort en liten genomgång av namnen och kommit till följande resultat.

Av ca 1620 namn är 890 namn ej svenska. Det motsvarar ca 55 procent. Med andra ord är det bara ca 45 procent av de som skrivit på namninsamlingen etniska svenskar.


NÅGOT ATT FUNDERA PÅ FÖR DE SOCIALDEMOKRATISKA POLITIKERNA.


S HETSAR MOT SD!

Socialdemokraterna kan aldrig stoppa sverigedemokraternas utveckling! Sossarna kan skapa hur många nätverk som helst och ta hur många debatter som helst men det kommer ändå inte få någon effekt.

70599-273
Hur många röster får Sverigedemokraterna 2010?


I P1 morgon idag framträder socialdemokraten Mats Johansson och Ulf Bjereld, de ljuger så de tror sig själva. Lyssna på inslaget i P1.

Det är fullständigt sanslöst att två socialdemokratiska politiker kan få ägna sig åt att sprida lögner utan att någon får möjlighet att gå i svaromål.

Jag tror nog att många människor börjar reagera på hur vår publicservice kanaler ägnar sig åt något som nästan kan liknas vid socialdemokratisk hatpropaganda.


En slutsats man kan dra efter att lyssnat på programmet är att socialdemokraterna också anser att kristdemokraterna är ett kvinnofientligt parti.


För min egen del får jag ta mig en allvarlig funderare på om vi inte skall höja tonläget mot de styrande socialdemokraterna i Kalmar.


Jag förväntar mig att någon från Sverigedemokraternas partistyrelse omgående bemöter Mats Johanssons påståenden. Även om det bara kommer att publiceras på sverigedemokraternas hemsida kan dylika påhopp och lögner inte få stå oemotsagda.


Det finns bara ett sätt att stoppa den positiva utvecklingen för sverigedemokraterna och det är att riksdagspartierna tar tag i invandringspolitiken och minskar antalet människor som får uppehållstillstånd i Sverige. De måste inte bara erkänna att invandringen skapar problem utan genomföra kraftfulla åtgärder mot de invandringstäta områden (enklaver) som det finns närmare 200st av i vårt land. 

Detta är dock en omöjlighet för de styrande i riksdagen p.g.a. att de då måste peka ut invandrargrupper som ett problem, vilket är absolut tabu.

SÅ LÄNGE UTVECKLING SER UT PÅ DET SÄTT SOM FÖLJANDE DIAGRAM VISAR HAR SOCIALDEMOKRATERNA INGA ARGUMENT I DEBATTEN.

70599-27570599-274
70599-276

Med en begynnande lågkonjunktur som gläntar på dörren kommer socialdemokraternas argument och alliansens falla ihop som ett korthus.

Maria Abrahamsson i SVD kommer med ett mycket kort och torftigt inlägg på ledarsidan. Detta är ett typexempel på den brist av argument mot sverigedemokraterna som råder inom den politiska korrekta journalistkåren. Den stig de vandrar på blir allt mindre och mindre, förr att inom en snar framtid vara osynlig.
Maria, nästa gång du besöker Lilla puben i Kalmar kan vi väl ta ett snack?


ÅKLAGAREN LÄGGER NER FÖRUNDERSÖKNINGEN!

Kammaråklagaren i Kalmar, Johan Henningsson, lägger ner förundersökningen mot sverigedemokraten Lars Rosen för hets mot folkgrupp.


Det var under en debatt i Kalmar kommunfullmäktige den 27 november 2006 om kommunen skulle skriva ett avtal med Migrationsverket om att ta emot så kallade ensamkommande barn som någon ansåg att Lars Rosens anförande var hets mot folkgrupp. Enligt uppgifter i media var anmälaren en privatperson som inte närvarade vid kommunfullmäktige utan grundade sin anmälan på hörsägen.


Läs Barometerns artikel.

Läs mina tidigare inlägg om Lars Rosens inlägg.


Läs även inlägg om Radio Kalmar.


SKRATTAR BÄST SOM SKRATTAR SIST!

Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri, säger ett gammat ordspråk. Detta råkade Karl Längberg, ordförande för SSU i Kalmar län ut för igår.


I ett svar på min debattartikel i Barometern den 10 januari kommer han som så många andra motdebattörer med en rad floskler istället för att bemöta fakta i debattartikeln. I sin insändare med titels "SSU skrattar högt åt SD" tar han bland annat upp gamla uppgifter.


" I boken Sverigedemokraterna - den nationella rörelsen granskar 330 ledande medlemmar mellan 1988-1998. Definitionen på en "ledande medlem" är att aktivisten antingen deltagit som partiets kandidat i något offentligt val under denna period, eller suttit i den nationella partistyrelsen. Statistiken visar att 23 procent av SD:s ledande medlemmar är dömda för brott."


För det första rör det sig om 10-20 år gamla uppgifter och under slutet av 80-talet och början på 90-talet fanns personer med tvivelaktig vandel i partiet, vilket är helt riktigt. Idag ser det dock helt annorlunda ut bland sverigedemokraternas medlemmar. Det har även gjorts liknande granskningar av riksdagspartierna med i stort sett liknande resultat eller till och med högre brottsstatistik än dagens sverigedemokrater.


Men det som får mig att skratta riktigt högt idag är att Karl Längbergs socialdemokratiska partikamrat i Oskarshamn, som är kommunalråd, ordförande i kommunfullmäktige, styrelseledamot i arbetarkommunen, ordförande i det lokala brottsförebyggande rådet, Yvonne Bergvall.

ÅKT FAST FÖR RATTFYLLA!

  

Läs socialdemokratiska Östran artikel.

Hon är inte ensam som socialdemokrat om att ställa till det för sig. Den 31 januari är det huvudförhandlingar vid Kalmar Tingsrätt där en socialdemokratisk nämndeman är åtalade för misshandel och hot mot tjänsteman.

Läs mitt tidigare inlägg på bloggen.


Karl Längberg, man skall inte kasta sten när man sitter i glashus!


KURT LUNDGREN TILL MYCKET HÅRT ANGREPP PÅ EXPO.

70599-272

Journalisten Kurt Lundgren går till mycket hårt angrepp på EXPO i en radiointervju i Radio Kalmar. Devisen att angrepp är bästa försvar för en verklig innebörd i denna intervju. Lyssna på den oredigerade intervjun.


Lyssna sedan på det redigerade inslaget i Radio Kalmar så blir det en lektion i politisk korrekthet inom journalistkåren. Lyssna här.


Expo har hört å häpna skrivit om domen mot den 17-åring som beställt sexprylar i mitt namn. Börjar Expo darra inför de anklagelser som de utsätts för av bland annat Kurt Lundgren. Läs notis i Expo.

Kurt Lundgren tar upp finansieringen av Expo i intervjun och det är en mycket intressant fråga. Svenska staten är en av finansiärerna och det är något som borde granskas av media. Det kanske Kurt Lundgren ta som en uppgift.

Expo skyltar dock stolt på sin hemsida med vilka personer, företag och organisationer som skänkt pengar till dem, bland dessa återfinns bland annat följande.


Mona Sahlin, partiledare socialdemokraterna

Malmström Cecilia, EU-parlamentariker.

Pilsäter Karin, riksdagsledamot.
Ohlsson Birgitta, riksdagsledamot.

Fridolin Gustav, fd riksdagsledamot.

Astudillo Luciano, riksdagsledamot

Andreasson Martin, riksdagsledamot.

Ruwaida Yvonne, riksdagsledamot
Larsson Babben, artist.

Rosenberg Göran, journalist.

Wiehe Mikael, musiker.
 

Moderata Ungdomsförbundet.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet.
Svenska Hamnarbetarförbundet.
Svenska Transportarbetareförbundet.

Vårdförbundet.
Vänsterpartiet.


Läs hela listan här.


UTVISNING I KVADRAT, NEJ, INTE I SVERIGE

70599-270
                                                                              Foto  Thoralf Alfsson

Hovrätten har ändrat en dom från Kalmar Tingsrätt där en invandrare dömdes till sex månaders fängelse och utvisning för en misshandel. Nu drar hovrätten tillbaka utvisningsbeslutet i domen. Läs kriminalreporter Peter Karlssons artikel i Barometern som vanligt har denne journalist utelämnat en mängd märkliga fakta i detta fall. Som journalist måste det vara på gränsen till tjänstefel att inte ange så betydelsefulla fakta för läsarna, förtroendet för dessa journalister är på väg mot absoluta botten.


Läs mitt tidigare inlägg om domen vid Kalmar Tingsrätt.


När jag nu läser domen från Göta hovrätt upptäcker jag en rad märkliga omständigheter.


N.N kom till Sverige i oktober 2003 och ansökte omedelbart om asyl. Han är född i Algeriet men är palestinier. Han har sin "hustru" i Sverige, hon har permanent uppehållstillstånd.


Nu till det märkliga uppgifterna i domen från hovrätten.

N.N har i hovrätten åberopat ett vigselbevis, av vigselbeviset framgår att vigsel enligt "sharia" har ägt rum 2004 i Sverige. De lever dock inte tillsammans utan är boende på två olika orter.

Är det bara ett skenäktenskap för att få uppehållstillstånd?


Men nu till det riktigt spännande i domen
. Jag citerar.


"I utvisningsfrågan har hovrätten infordrat ett kompletterande yttrande från Migrationsverket där det konstateras att N.N ansökan om asyl har lämnats utan bifall och att det därmed inte finns några individuella skäl som utgör hinder mot verkställighet av ett utvisningsbeslut till Algeriet."


Med andra ord har N.N fått avslag på sin asylansökan och vistas alltså olagligt i Sverige och till på köpet ägnar han sig åt brott. Ändå väljer Göta hovrätt att upphäva Tingsrättens beslut om utvisning.


Jag häpnar över hovrättens bedömning!

Den dömde har ju inte ens uppehållstillstånd i Sverige, det är väl glasklart att han skall utvisas efter avtjänat fängelsestraff. Det är ju fullständigt orimligt att han kan få uppehållstillstånd i Sverige efter denna grova misshandel mitt på dagen på Storgatan i Mönsterås.
Anser hovrätten att han skall fortsätta att vara "gömd" i Sverige efter avtjänat fängelsestraff?

Varför skriver inte Barometern att den dömde fått avslag på sin asylansökan i Sverige?


Hovrätten har inte lyckats reda ut varför misshandeln ägde rum mot målsägande som även han är invandrare utan konstaterar bara "att det i målet inte framkommit vari den underliggande konflikten består". Hovrätten skriver till och med att "det finns omständigheter som skulle kunna tala för en viss återfallsrisk".


Hur försörjer sig denne person från Algeriet? Är det genom någon form av kriminell verksamhet? Har konflikten med målsägande kriminella orsaker? Varför har inte hovrätten kunnat klarlägga detta?


ANKARBARN ELLER ENSAMKOMMANDE BARN?

70599-271

Ensamkommande barn är en myt om man skall tro statistiken från förra året. Under 2007 sökte inte mindre än 345 föräldrar till ensamkommande barn uppehållstillstånd, sedan deras barn fått uppehållstillstånd i Sverige.


MED ANDRA ORD FUNGERADE DESSA BARN SOM SÅ KALLADE ANKARBARN!

Här är statistiken månad för månad.
2007-0116
2007-0232
2007-0328
2007-0425
2007-0519
2007-0621
2007-0733
2007-0830
2007-0919
2007-1032
2007-1151
2007-1239
Sum:345

Som alla kan se ökar antalet under de senaste månaderna på exakt samma sätt som annan statistik som jag visat i tidigare inlägg.

Dessa uppgifter har jag hittills inte kunnat läsa i media och inte heller på migrationsverkets hemsida. Jag har fått uppgifterna efter en förfrågan direkt till migrationsverket. Jag är inte förvånad över att många föräldrar använder detta sättet för att få uppehållstillstånd i Sverige men det som är mycket anmärkningsvärt är att inte migrationsverket följer de riktlinjer som finns och FN:s barnkonvention.


På migrationsverkets hemsida kan man läsa följande under ensamkommande barn


" Barn har rätt att återförenas med föräldrar

Enligt FN:s barnkonvention är det en rättighet för ett barn att återförenas med sina föräldrar. Därför försöker svenska myndigheter finna barnens föräldrar eller vårdnadshavare. När det inte föreligger någon risk för förföljelse eller andra behov av skydd är huvudinriktningen att ett ensamt barn så snabbt som möjligt ska återförenas med sina föräldrar i hemlandet."


Med andra ord när dessa föräldrar söker uppehållstillstånd i Sverige behöver inte längre migrationsverket leta längre efter föräldrarna utan det är bara att verkställa efter de regler som finns.

MEN SOM ALLA VET ÄR DET TABU ATT FÖLJA DE REGLER SOM FINNS ANGÅENDE INVANDRING TILL SVERIGE.


På en direkt fråga om några ensamkommande barn återförenas med sin föräldrar i hemlandet svarar min kontakt följande.

" Det är nog väldigt ovanligt att de efter att de har fått ett PUT återvänder till sina föräldrar i hemlandet!"


Nej, istället är det föräldrarna som får uppehållstillstånd i Sverige av anhörigskäl utan att en säker identitet och att släktförhållande kan säkerställas. DNA-prov i Sverige är frivilliga, tillskillnad från Finland där dessa är obligatoriska vid ansökan om uppehållstillstånd av familjeanknytningsskäl.

Men så har också Finland en anhöriginvandring om 38 personer 2007 medan Sverige hade 29 280 personer under 2007.


MED ANDRA ORD MASSINVANDRING!


I Sverige ser det lite annorlunda ut, kanska inte så lätt när alla heter Muhammed, läs dagens artikel i Barometern om proffesionell hjälp.

DOM I TINGSRÄTTEN KALMAR!

70599-222
                                                                         Foto Thoralf Alfsson

Den person som ofredat mig genom att beställa diverse sexprylar på nätet i mitt namn dömdes idag vid Kalmar Tingsrätt till 60 dagsböter a 50 kronor. Mitt skadeståndskrav om 5000 kronor ogillades.


I mitt senaste inlägg frågade jag mina bloggläsare om jag skall namnge den dömde efter att domen tillkännagivits av Kalmar Tingsrätt. I skrivande stund har 132 personer röstat och ca 70 procent anser att jag skall namnge medan ca 27 procent anser att jag inte skall göra det.


JAG TÄNKER INTE NAMNGE DEN DÖMDE, MEN......


Om någon sverigedemokrat utsätts för hot, trakasserier, skadegörelse eller våld från AFA-Dackebygd i fortsättningen eller att det kan misstänkas att AFA-Dackebygd är inblandade så är det mycket möjligt att jag omprövar mitt beslut.
För den som är intresserad av hela domen är det en offentlig handling som kan fås vid Kalmar Tingsrätt, mål nr. B 4188-07

70599-238
AFA-klotter i Norrliden, Kalmar                         Foto Thoralf Alfsson


Jag har tidigare inte velat kommentera rättegången den 10 januari men nu tänkte jag skriva några rader.

Tidigare har jag nämnt att den åtalade 17-åringen hade ett gäng kompisar med sig i rättssalen som rådmannen fick upplysa om litet vanligt hyfs och uppförande innan rättegången startade. Det nio ungdomar starka supporterskaran är jag övertygad om delar den dömdes vänsterpolitiska åsikter.

Det anmärkningsvärda är att ingen av hans föräldrar närvarade vid rättegången vilket i mina ögon är mycket förvånande. För att polisen skulle kunna förhöra honom krävdes föräldrarnas närvaro men samma krav ställs tydligen inte vid en rättegång.


Under rättegången förnekade den dömde att han kände till att jag var sverigedemokrat och han kände inte heller till att jag satt i kommunfullmäktige. På en direkt fråga från åklagaren varför han gjort detta mot mig, svarade han att mitt namn var ovanligt och att det var därför han gjorde dessa beställningar.

På frågan var han sett mitt namn svarade han att han sett det i tidningsartiklarna och kanske på AFA-Dackebygds hemsida.

I alla artiklar i media där mitt namn förekommit har varit i samband med mitt politiska engagemang. Med andra ord talade den dömde inte sanning i rättssalen. Hans attityd i rättssalen och hans rena lögner och totala avsaknad av ånger upplever jag som väldigt skrämmande, när man betänker att han endast är 17 år.


I domen skriver tingsrätten bland annat följande.

"Hans förklaring till handlandet är inte trovärdig".

I klarspråk innebär det att tingsrätten anser att han inte talat sanning under rättegången.


Jag tycker personligen att det var synd att åklagaren inte fått alla uppgifter om hans politiska intresse i förundersökningen men åklagaren borde ändå pressat honom ännu hårdare. Tingsrätten skriver ändå följande i domen.

"Det kan enligt tingsrättens mening hållas för visst att beställningarna hade sin grund i Alfssons politiska engagemang. Genom sitt beteende har N.N ofredat Alfsson. N.N skall alltså dömas för ofredande."

Tingsrätten konstaterar med andra ord att den dömde gjort dessa beställningar p.g.a. att jag är sverigedemokrat.

Frågan blir då vem kan gå så långt av politiska skäl? För mig finns bara ett svar och det är vänsterextremister. De har bevisat detta genom en mängd handlingar som de även skryter om på diverse hemsidor.


Vad det gäller mitt skadeståndskrav var domen ingen överraskning. Tingsrätten konstaterar att jag blivit kränkt men att det inte inneburit något lidande för min del.

"Genom sitt handlande har N.N kränkt Alfsson"


"Vid en samlad bedömning av omständigheterna finner tingsrätten att det inte visats att den kränkning som Alfsson utsatts för är så allvarlig att kränkningsersättning skall utgå. Skadeståndsyrkandet skall därför ogillas."

Personligen tycker jag ändå att lagstiftningen är lite märklig på denna punkt. Den dömde får i vilket fall som helst betala 500 kronor till brottsofferfonden.


En reflektion jag gör vid en sån här rättegång där politiska åsikter är starkt närvarande är, hur spelar nämndemännens partitillhörighet in i domen. Vid denna rättegång var två av nämndemännen socialdemokrater och den tredje centerpartist. Hade domen blivit annorlunda med moderater, kristdemokrater eller vänsterpartister som nämndemän?


Nu får jag bara hoppas att polisen gör framsteg i de övriga utredningarna som pågår angående fönsterkrossningar och hot. Inte för att jag ser fram emot ännu en rättegång, utan för att de skyldiga skall straffas.

Barometern och Östran har givetvis kommenterat domen i sina nättidningar.

Östran skriver en väl återgiven artikel om domen, läs artikel.

Barometern och journalisten Peter Karlsson fortsätter däremot sin kräftgång och kallar det hela för en "sexattack". Undrar vad den mannen har för fantasi? Sedan undviker han givetvis att skriva om de ställningstaganden som tingsrätten gör i domen, läs artikel.


IMORGON KOMMER DOMEN I KALMAR TINGSRÄTT

70599-270
                                                                         Foto Thoralf Alfsson

Den åtalade personen undrar säkert om jag kommer namnge honom i mitt blogginlägg efter att domen tillkännagivits vid Kalmar tingsrätt under morgondagen.


Jag har själv redan bestämt hur jag skall agera men vad tycker mina bloggläsare?


Gå in och rösta på följande länk.


Klicka här för att rösta!


För dig som inte känner till vad det handlar om, kan läsa mitt tidigare inlägg på bloggen.


Idag tänkte jag ändå ta upp några av mina erfarenheter och reflektioner av det svenska rättsväsendet, som jag gjort under de senaste veckorna.


När åtalet blev offentligt skrev den lokala median i Kalmar om detta. Östran skrev en balanserad artikel som grundade sig på uppgifterna i stämningsansökan medan Barometerns journalist Peter Karlsson tydligen fann ett nöje i att i detalj beskriva det produkter som beställts, läs artikel i Barometern.

Han använde sin artikel till att genom tredje person förtala mig och kalla mig för rasist. I den något längre artikeln i den tryckta upplagan lyckas denne duktige pk-journalist att på inte mindre än 3 ställen få in omdömet rasist/rasism om mig och sverigedemokraterna.


Jag fann det märkligt att denne journalist på Barometern kände till så mycket detaljer i fallet som inte fanns i stämningsansökan mot den åtalade. Jag ringde då upp Peter Karlsson för att fråga om varifrån han fått alla detaljer. Hans bemötande kan bara betecknas som bedrövligt, han skrattade mig hånfullt i örat och sa att han inte avslöjade sina hemliga källor.

Slutsatsen var att det bara fanns två möjliga källor, polisen och åklagarmyndigheten. Jag kontaktade chefsåklagare Carina Maxson och fick då beskedet att i samband med att åtalet blev offentligt är också förundersökningen en offentlig handling. Jag begärde då att få ta del av förundersökningen vilket inte var något problem.

Barometerns journalist Peter Karlssons hemliga källa var inte märkvärdigare än så, vilket får mig nästan att skratta på mig när jag kommer ihåg hans barnsliga beteende vid mitt samtal till honom. Hade han varit vuxen och mogen hade han givetvis upplyst mig om detta och var jag kunde få ut förundersökningen.


När jag läste förundersökningen blev jag dock väldigt förvånad över hur Peter Karlsson utelämnat de uppgifter som förekommer i förundersökning om AFA-Dackebygd i sin artikel, på inte mindre än 3 ställen nämns AFA-Dackebygd i förundersökningen i den del som berör förhöret med den åtalade. Det blir väldigt uppenbart att Peter Karlsson i sin artikel inte velat belysa de frågor som ställts till den åtalade angående hans eventuella samröre med vänsterextrema grupper, websidor och forum. Bedrövligt, Peter Karlsson!


En reflektion jag gör i samband med denna historia är att förundersökningen skickats automatiskt till den åtalade men jag som målsägaren måste begära att få ut den från åklagarmyndigheten. Varför?


En annan ytterst allvarlig sak är att jag anser att det saknas viktig information i förundersökningsprotokollet om den åtalade. Jag har under tiden förundersökning pågått haft flera samtal med personer i undersökningen som berättat om vissa detaljer som helt saknades i förundersökningsprotokollet. Denna information hade utan tvekan stärkt bevisningen om att det ligger rent politiska grunder bakom dessa trakasseri mot mig, vilket i sin tur skulle påverka straffpåföljden. När nu dessa uppgifter saknas i förundersökningen kan ju givetvis inte åklagaren ta upp detta vid rättegången. Varför saknades uppgifter?


En sak som jag reagerar mycket starkt på är att åklagaren vid detta mål inte tagit kontakt med mig före rättegången. Vi träffades först i rättssalen utan möjlighet till något samtal innan rättegången startade. Varför?


JAG HAR FULL FÖRSTÅELSE FÖR ATT BROTTSOFFER KÄNNER SIG UTLÄMNADE I SVERIGE.
SÅPAN FANERDUN FORTSÄTTER!

Under gårdagen (14 januari) träffade Byggnads Mr Lou i Stockholm för en förhandling.


70599-269

Kinesiska byggjobbare vid Snurrom                                             Foto Thoralf Alfsson

De 131 byggarbetarna som återvänt till Kina har fortfarande inte fått ut sina löner. De har endast fått ett förskott om 9000 kronor för sina 3 månader i Kalmar istället för 84 000 kronor (28 000 kronor/månad).
Jag skulle tro att det är där den kinesiska lönen i verkligheten ligger, fri bostad och uppehälle i Sverige under byggarbetstiden och sedan 3000 kronor/månad i lön. Detta är det mest logiska om man skall flyga in flera hundra byggnadsarbetare från Kina, tanken är ju att det skall bli billigare med kinesisk arbetskraft.


"De kvittenser över utbetalade löner som visades upp i december visar sig varit falska" enligt Radio Kalmar.

  

Barometern skriver följande

" - Xinxing har fejkat en utbetalningslista. Arbetarna har inte fått några pengar. Byggbolaget har fått pengar från Fanerdun , men har inte betalat ut några löner, säger Willy Hulthén till, till Byggnadsarbetaren."


Enligt uppgifter i lokal media bryter Fanerdun avtalet med byggföretaget Xinxing som inte betalt ut lönerna.

Vem äger då detta byggföretag? Jo, det ägs till stora delar av Mr Lou!

70599-266!
Mr Lou                                                         Foto Thoralf Alfsson.


Mr Lou och ingen annan är ansvarig för alla avtalsbrott i Fanerdunprojektet.

Återigen lögner, och för att täcka nästa lucka ännu fler lögner!

  

Den som fortfarande lever i den tron att Mr Lou skulle vara en seriös kinesisk företagare har jag ingen som helst förståelse för. Mr Lou har visat att han inte ägnar sig åt ett seriöst arbete, utan har alltid skyllt på kulturkrockar vid alla typer av problem om han inte ljugit alla rakt i ansiktet.


Byggnads kräver nu 2 275 000 kronor i skadestånd av byggföretaget Xinxing och att lönerna betalas ut senast den 31 januari.

Om Fanerdun och Mr Lou hade tänkt betala ut de avtalade lönerna till dessa byggarbetare hade detta redan skett men så är uppenbarligen inte fallet.


Kommunen har börjat skärpa tonen mot Fanerdun om man skall tro en artikel i Barometern. Sent skall syndaren vakna, heter det ju.

Fanerdun vet inte idag när arbetet med mässhallarna, hotellet och de 224 bostäderna skall påbörjas enligt Barometern. Fanerdun har heller fortfarande inte fått något tillstånd att föra ut pengar från Kina.

Mr Lou ger löften ena dagen och bryter dem nästa, utan att blinka.


Eftersom Fanerdun bryter med byggföretaget Xinxing står nu bygget vid Snurrom helt stilla. När sedan Byggnads inte tänker skriva något nytt avtal med någon byggherre förrän löner och skadestånd reglerats är frågan om inte detta är spiken i kistan på Fanerduns projekt i Kalmar.

NU KAN MR LOU SKYLLA MISSLYCKANDET PÅ SVENSKA MYNDIGHETER OCH FACKFÖRBUND!


MODERATERNA OCH BAROMETERN = TEAMWORK.......

Nu för tiden säger man inte moderata samlingspartiet så ofta men det är det minsta man kan kalla moderaterna i Kalmar för. Vid gårdagens kommunstyrelsemöte råkade två av moderaternas ledamöter i en rejäl dispyt inför öppen ridå. Jag bevistade själv mötet som åhörare och häpnade över moderaten Jonas Lövgrens överkörning av Kajsa Hedin.


Döm om min förvåning idag blir väldigt stor när jag läser de lokala tidningarna Östran och Barometern. Jag hade förväntat mig att socialdemokratiska Östran skulle göra en stor sak av denna dispyt men inte en rad om detta i tidningens artikel.


Däremot i moderata Barometern kan man med stora rubriker läsa om konflikten inom partiet. Det är inte utan att man blir både förvånad och överraskad av Barometerns journalister. Läs artikel.


Inte undra på att alliansen backar i alla opinionsmätningar när deras egna tidningar gör allt för att sänka sitt eget parti och dess ledamöter. Östran behöver inte ens besvära sina läsare med eländet!


70599-234
                                                                     Foto Thoralf Alfsson

Jag har sagt det förut. Var står egentligen Barometern? Vänster eller höger?


KURT LUNDGREN I RADIO KALMAR

Så har pk-journalisterna på Sveriges Radio Kalmar slagit till mot ölandsjournalisten Kurt Lundgren.
Kurt Lundgren har tillsammans med mig och en rad andra bloggare blivit utpekade av EXPO som islamofobier.

Radio Kalmar har givetvis inte varit i kontakt med mig om Expos utpekande.
Jag är ju då bara politiskt aktiv i Sverigedemokraterna och folkvald politiker i Kalmars högsta beslutande församling kommunfullmäktige. Så detta har givetvis inget nyhetsvärde för lokalradion i Kalmar. Nyhetsvärdet är givetvis större när det gäller en journalist.
Jag vill inte på något sätt nedvärdera Kurt Lundgren utan tvärtom anser jag Kurt Lundgren vara den enda journalisten som förtjänar omdömet som oberoende journalist och jag hyser mycket stor respekt för Kurt Lundgrens åsikter och kunskap.

Radio Kalmar har försökt att få till en debatt mellan Kurt Lundgren och Daniel Poohl från Expo men denne Poohl har vägrat detta.

Istället blev det en intervju med Kurt och Daniel som Radio Kalmar klippt efter egen pk-handbok.

Lyssna till inslaget i Radio Kalmar

Efter att Kurt Lundgren lyssnat på inslaget i Radio Kalmar går han till kraftig attack mot Radio Kalmars journalist Nisse Norling och jag har full förståelse för kurts ilska.
Läs Kurts ilskna inlägg.

Kurt Lundgren har polisanmält Expo för förtal och brott mot personuppgiftslagen.
Lyssna till inslag i Radio Kalmar

Ännu ett inlägg i Radio Kalmar

Skall bli väldigt intressant att se om Barometern och Östran vågar ta upp detta ämne i sina tidningar.

SVERIGES ENDA TRYFFELSVIN PÅ RYMMEN!

Den nyheten toppar SVT sin webbsida med under dagen. Händelserna idag i Södertälje tycks inte ha nått fram till TV-huset i Stockholm.

70599-265

Sveriges Television är helt otroliga i sin nyhetsrapportering, idag har dessa pk-journalister fullständigt nonchalerat det totalstopp i busstrafiken i Södertälje vid två tillfällen på grund av gatstenskastning mot kollektivtrafikens bussar. Skyddsombuden stoppade trafiken för att säkerheten av chaufförerna inte kunde garanteras.


MEN FÖR FAN VI ÄR INTE I BAGDAD UTAN I SVERIGE!


Ändå reagerar inte vår statstelevision, istället toppar de sina nyheter med att ett tryffelsvin är på rymmen. " Sveriges enda tryffelsvin på rymmen"

  

Jag säger det igen skall man skratta eller gråta.


Enligt Svenska Dagbladet har inte mindre 90 attacker mot bussar gjorts enbart sedan sommaren i Södertälje. Under 2007 kostade nya fönsterrutor till bussarna 1 miljon kronor. Nu skylls denna utveckling på nedskärningar inom barnomsorg och skolan.


VILKET ÄR FULLSTÄNDIGT FEL!


SVARET ÄR ENKELT, INVANDRINGEN OCH INVANDRINGEN!


Starta massutvisningar av invandrarna i Ronna och Hovsjö så blir det garanterat lugnt i området inom ett par timmar.

Enligt Länstidningen i Södertälje träffade en raket framrutan på en buss under kvällen i Hovsjö.


Några kommentarer från några busschaufförer.


"- Det är fyra gånger vanligare att det kastas sten på oss än att man inte betalar sin biljett, konstaterar Peter Boström, busschaufför och ordförande för klubb 12 i Södertälje."


" - Det känns inte som man är i Sverige, utan mer som i ett krig i Pakistan eller Afghanistan, fyller Yelda Bibo i."


För mig är det helt obegripligt att Sveriges statstelevision inte överhuvudtaget tar upp detta. Men som alla vet går det inte att ta upp detta nyhetsskop utan att samtidigt tala om de invandringstäta statsdelarna Ronna och Hovsjö och det är som alla vet inte tillåtet i vår så kallade "Fria Television" och då gömmer man istället detta för det svenska folket.


NYTT REKORD AV ASYLSÖKANDE TILL SVERIGE 2007.

Förra året blev ett nytt rekordår för antalet asylsökande till Sverige. Aldrig har så många sökt asyl i Sverige under ett år. Den stora frågan är varför alla söker sig till just Sverige.


För att få lite perspektiv på det stora antalet asylsökande just till Sverige kan man jämföra med antalet asylsökande till våra nordiska grannländer Danmark, Finland och Norge.

Presenterar man också dessa siffror grafiskt ser man med all tydlighet vad som sker i Sverige.


DESSA JÄMFÖRANDE SIFFROR OCH PRESENTERADE SOM DIAGRAM FÅR DU ALDRIG SE I SVENSK MEDIA.

Siffrorna för Sverige och Danmark gäller hela 2007, för Finland gäller jan-nov och för Norge saknas siffrorna för sista kvartalet. Vet inte varför Norge är så slöa med sin statistik.

70599-264

VÅRA RIKSDAGSPOLITIKER ÄLSKAR ATT VARA BÄST I NORDEN!


Hur kan våra politiker blunda för den utveckling som råder i Sverige?


1999 var Danmark "bättre" sedan insåg danskarna vad som är bäst för landet och röstade in Dansk Folkeparti som ändrade Danmarks invandringspolitik.
Tyvärr har Sveriges befolkning ännu inte förstått vad som är bäst. Finnarna har aldrig tvekat över hur stor deras stapel skall vara, de har alltid förstått att en så liten stapel som möjligt gynnar en fridfull utveckling utan kulturella motsättningar.

SVERIGES INVANDRINGSPOLITIK ÄR EXTREM! Och våra grannländer normala.


Asylsökande från Irak har ju också fått en del uppmärksamhet när det visade sig att Sverige under 2006 tog emot lika många från Irak som hela övriga EU tillsammans. 2007 lär inte bli annorlunda och det framgår med all önskvärd tydlighet av följande diagram.

70599-263

Snart är det många städer som gör anspråk på titeln "lilla Bagdad" men det finns ju flera städer i Irak, snart har vi nog också "lilla Basra" och så vidare.

TILLÄGG 14 JANUARI

Det har kommit en del påpekanden att jag inte angivit källor för mina siffror, varsågod.
Jag förstår att en del tvivlar på dessa siffror och diagram.

Sverige, Migrationsverket
Norge, Utlendningsdirektoratet
Danmark, Ny i Danmark
Finland, Migrationsverket


WORLD TRADE CENTER TILL KALMAR!

Det har varit den stora nyheten i media de senaste dagarna i Kalmar. Jag har inte haft tid att skriva tidigare om detta då jag varit bortrest till min dotter som tagit sin examen som sjukgymnast i Linköping. Inte utan att jag är stolt över min dotter som fixat detta utan att missa en enda tenta.


Nu tänkte jag däremot kommentera denna "världshändelse" som Johan Persson presenterat med ett blogginlägg. Som kalmarbo börjar man bli lite luttrad av alla dessa fantastiska händelser som ramlar på Kalmar kommun titt som tätt.


70599-259
Är det Kalmars Twin Towers Johan Persson drömmer om?


Den första frågan jag ställer mig är, hur kommer det sig att man presenterar denna nyhet i pressmeddelande till media just nu, när man inte har för avsikt att skriva ett avtal förrän tidigast den 15 mars?

Svaret tror jag är så enkelt som att de styrande socialdemokraterna i Kalmar vill flytta fokus från Fanerduns kinaprojekt till detta nya WTC-projekt.

Fanerdunprojekt har kantats av problem, avtalsbrott och senast avhopp av den mest meriterade styrelsemedlemmen. Den negativa publicitet som varit i media de senaste månaderna har varit mycket jobbig och besvärligt för de styrande socialdemokraterna i Kalmar, så de var tvungna att gå ut med detta pressmeddelande i förtid. Det märkliga är att moderaterna med Göran Häggfors i spetsen springer socialdemokraternas ärenden stup i kvarten, så även i detta fall.


Denna helg skall Fanerduns VD Mr Lou komma till Kalmar enligt uppgifter i media. Kan detta vara en orsak till att Johan Persson släppt WTC-nyheten i förtid. Johan Persson har ju tidigare känt till Mr Lou planer i förväg och nu kanske det är så att Fanerdun kommer leverera en del mycket negativa nyheter under Mr Lou besök i Kalmar.

Det finns ju ett ordspråk som säger "Anfall är bästa försvar" och det är kanske är just det som Johan Persson ägnar sig åt just nu.

Tänk så bra att ge Kalmarborna nått nytt att tänka på om det skulle visa sig att Fanerdun går i graven.


Media har i varje fall svalt WTC-betet med både hull och hår. Rubrikerna har varit stora och feta, helsidorna har avlöst varandra i både Barometern och Östran. Alla "förståsigpåare" har varit lyriska i sina omdömen och drömmar om utvecklingen av Kvarnholmen.

Barometern tar nog ändå priset med en rubrik där man anser att Al-Qaida har "ett finger med i spelet".
 
70599-261

Det verkar som vissa människor inte har förmågan att i lugn och ro tänka efter vad det egentligen är man uttalar sig om.


Företaget som skall satsa 2 miljarder i detta projekt i Kalmar heter Kärnhem och är ett företag från Växjö. I företaget ingår 17 bolag som sysslar med fastigheter och byggande.

Koncernen omsatte 200 miljoner enligt senaste bokslutet med ett resultat om 13 miljoner kronor.

Läs detta en gång till!


När det gällde Fanerdun gick det inte att få fram några bokslut eller andra ekonomiska redovisningar p.g.a. att de var hemliga. När det gäller Kärnhem så finns de men ändå tycks ingen reagera på att de inte har några ekonomiska resurser för att klara investeringar i miljardklassen. Vilken bank tänker ställa upp med krediter i den storleksordningen till Kärnhem. I den banken tänker jag i varje fall inte vara kund, eftersom jag är smålänning.


Hela affärsidén liknar Fanerduns i många avseenden och därför blir jag väldigt tveksam så fort jag läser att det bygger på att ca 1000 företag skall skriva avtal om samarbete med World Trade Center. Var finns dessa 1000 företag i regionen som jobbar internationellt och idag inte har dessa internationella kontakter.


Kommer Kalmar kommun att sälja den allra mest attraktiva marken på Kvarnholmen utan garantier och återköpsklausuler som man gjort med marken till Fanerdun?

70599-262


Att företaget Kärnhem planerar en liknande anläggning även i Växjö gör mig ändå mer skeptisk till hela projektet
.


Ingen i media tycks våga kritiskt granska detta företag och deras projekt utan det har istället utvecklat sig till en diskussion om parkeringsplatser i Kalmar och på Kvarnholmen. Det kallar jag att gå händelserna i förväg.

Vänsterpartiets Bertil Dahl tar ändå priset då han anser att de som skall in till Kalmar centrum och jobba eller handla kan parkera ute vid travet och sedan åka kommunalt in till centrum. Enligt Barometern säger han följande

"Travets parkering är en möjlighet. Det vore lättillgängligt och bekvämt".

  

Bertil Dahl som själv bor i Kalmarsundsparken, nära Kalmar slott, blir ju inte precis drabbad själv. Då är det ju lätt att tycka att en parkering vid travet (ca 6 km från centrum) är lättillgänglig och bekväm. Vilket kommunalråd, herre min tid.


Bara för att IKEA etablerat sig i Kalmar är inte allt guld som glimmar!


KALMARS KOMMUNALRÅD JOHAN PERSSON (S) BÖRJAR BLOGGA.

Trycket på socialdemokraterna och Johan Persson blev för stort enligt Barometern därför börjat kommunalrådet att blogga som förste socialdemokrat i Kalmar.


En del av det trycket kommer säkert sig av att min blogg lockar många läsare och att socialdemokraterna känner att de inte varit med på banan. De flesta av de ledande socialdemokraterna i kommunfullmäktige är gissningsvis 60+ och där har väl intresset inte varit så stort för Internet, så Johan Persson får även där dra ett tungt lass.


Jag provade idag att skriva en kommentar på Johans blogg och hälsa honom välkommen in i bloggvärlden.

Jag erbjöd honom en länk från min blogg om han gjorde det samma. Han har under eftermiddagen svarat och avböjt mitt erbjudande, tyvärr.

Det var ju givetvis även en test för att se hur hårt han tänker moderera sina blogg men min kommentar med länk till min blogg ligger fortfarande kvar.

Vi får väl se hur det blir i fortsättningen när Birgitta Elfström börjar domdera.


Sedan får vi se hur mycket Johan hinner att blogga, om inte annat kanske han kommer till insikt om hur mycket tid undertecknad lägger på att skriva inlägg och all research till dessa.

Länk till Johan Perssons blogg


DEBATTARTIKEL I BAROMETERN

Jag har tillsammans med Samuel Älgemalm, sd i Växjö lyckats få in en debattartikel i Barometern (även i tryckta upplagan) med den ursprungliga rubriken "Ett hotat kulturarv" men som Barometern gett rubriken "Absurt att ändra lagar på grund av Muhammedkarikatyr"

I nätupplagan anges tyvärr inte vår partitillhörighet, är det ett misstag från Barometern eller en "medveten miss"?

Läs artikeln i Barometern.

TILLÄGG 13 JANUARI.

Jag har fått ett handskrivet brev som tack för vår debattartikel i Barometern. Det skall också sägas att den även publicerats i Kalmar Läns Tidning den 28 december. Nu är det bara Östran som skall publicera den också.

Det korta handskrivna brevet jag fick tänkte jag faktiskt återge här.

Tack för vad du/ni skrivit i Barometern d. 10 jan under debatt.

Vi behöver nog många opinionsledare mot allt som är fel i vårt land.

Tanten, lilla grå, 80 år, på Skräddartorpet

Om Islam=Muhammed är en god Gud varför har de det inte bra i sina länder? Och varför flyr de till kristna länder?

Att jag får anonyma brev som stöder mig och SD är mycket vanligt och det känns alltid väldigt bra. Att ta sig tiden att skriva ett brev frankera och posta det kan idag ta lite tid. Genom dessa brev vet jag att det är många äldre människor som stöder Sverigedemokraterna.

Dagens ungdomar skriver däremot inte brev så ofta utan de utnyttjar Internet istället. Mia har gjort det och skrivit ett långt inlägg som jag blev tipsad om i kommentarena, läs det.

"Och priset för gnälligaste folkslag går till ....."

RÄTTEGÅNG MED MIG SJÄLV SOM MÅLSÄGARE.

Idag har jag varit på en rättegång i Kalmar tingsrätt med mig själv som målsägare (offer). Det var en ny erfarenhet att få se det svenska rättsväsendet från insidan.


Jag har varit ofredad av en person som beställt sexprodukter över Internet i mitt namn.

Läs mitt tidigare inlägg om detta.


För tillfället tänker jag inte kommentera detta mer, även om det finns en hel del att skriva om den åtalade och hans 9st starka gäng vänsterkamrater i rättegångssalen. Det var ju faktiskt väldigt bra att få se ansiktena på dessa personer och den åtalade.


Jag tänker vänta tills domen kommer den 17 januari innan jag kommenterar det hela på min blogg.


P.S. Mitt inlägg om antalet asylsökande och ensamkommande barn som jag lovat kommer med någon dags fördröjning.

Med anledning av de många kommentarerna kommer följande tillägg.


Roligt med så många kommentarer på ett inlägg som bara informerar att det kommer ett riktigt inlägg.

Jag skall ändå besvara några frågor i kommentarerna. Ett foto är alltid ett foto, en frisyr kan ändras och i 17-års åldern mognar pojkar ganska fort, därför var det väldigt intressant att mötas ansikte mot ansikte.

De uppgifter och tips jag fått om den åtalade pekar alla åt samma håll, AFA, syndikalisterna, socialism.nu o.s.v. Vad skulle då få mig att tro att hans stödtrupper inte har samma åsikter.

Alla ni 9st starka stödgruppen killar som lysnade till den åtalade, anser ni att han pratade sanningen under förhöret?

Om ni nu gör det så är jag övertygad om att ingen av nämndemännen eller rådmannen trodde på den åtalades uppgifter.

Som sagt jag kommer med ett fylligt inlägg på min blogg efter domen.


SKRATTA ELLER GRÅTA ÖVER SOCIALDEMOKRATERNA?

Idag har det blivit en stor nyhet att Bromölla kommun tagit ett beslut om att göra mångkulturellt bokslut.

Det märkliga är att beslutet redan togs den 27 november 2007, sedan dess har det varit alldeles tyst om detta beslut i riksmedia. Nedan finns ett urklipp från protokollet från kommunstyrelsemötet i Bromölla..

70599-256

Det var inte förrän SD-Kuriren rapporterade om detta beslut på sin hemsida den 7 januari som media började gräva i detta och ställa kritiska frågor till ledande  socialdemokratiska politiker.


70599-257

Nu kan den socialdemokratiska ledningen i Bromölla förvänta sig starka påtryckningar från den socialdemokratiska partiledningen med Mona Sahlin och Marita Ulvskog i spetsen. Det har som sagt redan börjat!

Frågan är hur länge kommunalrådet Åke Hammarstedt klarar av att stå emot trycket?

Om detta får ännu större genomslag i media kommer han och vänsterblocket backa i Bromölla.

70599-25470599-255
Marita Ulvskog sveriges ledande pk-politiker hos socialdemkraterna tillsammans med Mats Johansson. 

Sveriges Radio har idag flera inslag om hur den socialdemokratiska ledningen försöker tvinga socialdemokraterna i Bromölla att riva upp sitt nästan två månader gamla beslut.           

70599-258     

Den diskussion som idag (10 januari) kunde höras i P1 morgon var väldigt patetisk och jag vet inte om jag skulle skratta eller gråta när jag hörde hur socialdemokraten Mats Johansson från Karlskrona resonerade om redovisningen av kostnader för kommunen.


För det första har redan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) redan slagit fast att statens ersättning till kommunerna för "flyktingmottagning" är kraftigt underfinansierad.


För det andra är det märkligt att höra hur Mats Johansson gör skillnad på att kommuner budget och kostnadsuppföljningar på barnomsorg, grundskolan, handikappomsorg, äldreomsorg och inte minst socialbidrag men att det skulle vara fullständigt felaktigt att göra det samma med "flyktingmottagning" och integrationskostnader. Hans sätt att göra skillnader på grupper och andra medborgare blir väldigt obegripligt. Här har Mats Johansson och socialdemokraterna ett stort trovärdighetsproblem.


MEN DET MEST HÄPNADSVÄCKANDE i Mats Johanssons argumentering är att han menar att Sverigedemokraterna kommer att använda dessa mångkulturella bokslut för att bevisa sina "myter" om invandringens kostnader. Om Mats Johansson är så övertygad om att invandringen inte kostar något för kommunerna utan istället berikar kommunerna borde han ju verkligen bejaka att mångkulturella bokslut upprättas så att han kan bevisa att Sverigedemokraterna har fel i sina påståenden.


Men nu är ju verkligheten inte sådan och det är därför socialdemokraterna och Mats Johansson är så förtvivlat rädda för sanningen om invandringens kostnader.


Lyssna på detta enligt mig väldigt bra inslag i Sveriges Radio.

  

Merit Wager har också reagerat på Marita Ulvskogs uttalande om beslutet i Bromölla. Läs hennes uppläxning av socialdemokraterna.


100 % ÖKNING AV ANHÖRIGINVANDRINGEN FRÅN IRAK.

Jag har nu fått den efterfrågade statistiken från min kontakt på migrationsverket. I mitt inlägg idag tänkte jag ta upp att anhöriginvandringen till Sverige som under 2007 uppgick till inte mindre än 29 280 personer.


I jämförelse med våra grannländer framstår siffrorna som fullständigt groteska!

  

Sverige beviljade alltså 29 280 personer uppehållstillstånd av familjeanknytningsskäl under 2007, under perioden jan-nov beviljade Finland 33 personer uppehållstillstånd av samma skäl.

NEJ, du läser inte fel!


Vem som helst kan nog räkna ut att detta innebär inga kostnader för det finska samhället medan det i Sverige kommer att kosta många miljarder kronor att integrera dessa människor i det svenska samhället.

70599-248


33 personer i Finland. I Danmark är motsvarande siffra 4 242 personer. För Norge gäller siffran 7 700 personer för perioden jan-sep.

En detalj som jag tror är mycket intressant angående Finlands mycket låga anhöriginvandring, endast 33 personer. I Finland DNA-testas alla innan släktskap godkänns och uppehållstillstånd beviljas i Finland.
Något Sverige borde ta lärdom av!

I anhöriginvandringens medborgarskaps  tio i topp lista kan vi konstatera att Irak ligger i en klass för sig och det var något som jag förutspådde redan för ett år sedan.

70599-249


Ökning från Irak och Somalia är ca 100 procent mot 2006. Övriga länder ligger i stort sett på samma nivåer som 2006 eller visar bara marginella förändringar.

Hela ökning av anhöriginvandringen 2007 kan härröras till enbart Irak och Somalia.

70599-250


För att ingen skall tro att det blir bättre (mindre) under 2008 kommer här några diagram över utvecklingen under 2007 som visar på en ökning under senare delen av året från Irak och därmed kommer situationen att med stor sannolikhet bli ännu värre under 2008.

70599-251

Trenden tyder på en anhöriginvandring från Irak under 2008 kan ligga på mellan 7 000 - 12 000 personer. Det kommer innebära enorma påfrestningar för det svenska samhället och då framförallt för Malmö och andra invandrartäta områden där enklaverna kommer fortsätta att växa med utökade etniska konflikter.


Trenden ser väldigt likartad ut för Somalia och det är nästan så man undrar vilket sambandet är.

70599-252


Läs gärna också mitt tidigare inlägg om Somalier

KOM IHÅG ATT DESSA SIFFROR GÄLLER ENBART ANHÖRIGINVANDRING.


Som avslutning får ni ännu ett diagram över anhöriginvandringen i Norden under åren 1995-2007.

70599-253
Saknar uppgifter för Norge under några år.
Summerar man anhöriginvandringen under åren 1995-2007 blir resultatet följande

Sverige295383
Danmark99258
Norge92258
Finland3446

Källor:

Migrationsverket (Sverige)
Ny i Danmark (Danmark)
Utlendingsdirektoratet (Norge)
Utläningsverket (Finland)


Imorgon kommer jag följa upp med siffror angående asylsökande och på fredag med siffror om ensamkommande barn eller så kallade "ankarbarn".


FYRVERKERI SOM VAPEN

I ett tidigare inlägg har jag sagt nej till förbud mot fyrverkerier och istället ansett att polisen måste se till att de lagar och regler som finns angående fyrverkerier efterlevs.

Vissa politiker tycks vilja utnyttja hysterin kring nyår för populistiska utspel.


Jag brukar själv avfyra ett fyrverkeri vid midnatt, när nationaldagen tar sin början, viket jag för övrigt tycker att flera borde införa som en tradition. I år har jag redan varit i kontakt med polisen för att kolla om jag behöver tillstånd. I samband med det fick jag en länk till Räddningsverkets upplysningar om fyrverkerier och den statistik som finns.
 
70599-247

Antalet skadade personer har alltså minskat de senaste 10 åren inte ökat som man lätt får intrycket av i media.

70599-246

Antalet bränder däremot har börjat öka. I media har jag kunnat läsa att inte mindre än 40st skolor brandhärjades under jullovet och väldigt många av dessa ligger i invandringstäta områden. Även lägenhetsbränderna som orsakats av fyrverkeripjäser har även de varit överrepresenterade i invandringstäta bostadsområden.


Det stora problemet idag tror jag är att dessa fyrverkerier använts som "vapen" till att skada människor eller egendom. Vilka grupper som använder raketer och fyrverkeripjäser på det sättet är jag införstådd med, är du?

Läs hela informationen från Räddningsverket. Här finns även vilka regler och lagar som gäller men sedan kan enskilda kommuner ha särskilda regler för tillstånd.


DAGS FÖR PENSION FÖR SNART 70-ÅRIGE SILBERSKY.

Igår kom domen i det så kallade Kungsholmsmordet där Riccardo Campogiani misshandlades till döds av flera gärningsmän.


Domarna lyder som följer:
Felix Vesterlin: Sluten ungdomsvård i tre år
Charlie Newman: Sluten ungdomsvård i tre år
Samuel Fowler: Sluten ungdomsvård i tre år
Sebastian Bonnier: Ungdomsvård
Leonardo Fronda: Åtalet ogillas

Stjärnadvokaten Leif Silbersky anser att domarna var för hårda enligt en artikel i dagens DN. Jag skulle vilja fråga denne advokat vad ett människoliv är värt enligt honom. Jag skulle gärna sett den dubbla strafflängden.


Vad innebär i praktiken ungdomsvård?


Det märkliga var att samma dag domarna avkunnades hade P1 Morgon ett långt reportage om ungdomsvård och den bild jag fick av detta är att det är svårt att kalla det för straff. De intagna ungdomarna som intervjuades i reportaget tyckte det var "kanon" och mycket bättre än vad de förväntat. Permissioner för att gå på gym och liknande var tydligen väldigt vanligt förekommande. Det diskuterades också om att de sista 6-12 månaderna av straffet kunde avtjänas i hemmet. En sak blev jag helt klar över att dessa personer inte upplevde vistelsen på dessa ungdomshem som något kännbart straff.

Som vanligt klagade de över att de inte skulle få något jobb när de kom ut p.g.a. att de inte hade någon utbildning och det ansåg de tydligen var samhällets fel och inte deras eget ansvar.

Det kan också nämnas att det tydligen inte fanns några svenskar på detta ställe då det endast var invandrarungdomar som intervjuades (alla pratade blattesvenska). Hade det bara funnits en enda svensk tillgänglig skulle han givetvis ha figurerat i reportaget. Men fanns det svenskar på ungdomshemmet var de kanske så förnuftiga att de inte ville medverka i programmet.


Leif Silbersky måste väl ändå ha klart för sig att det är skillnad på fängelse och ungdomsvård när han anser att straffen var för hårda.


Som jag ser det finns det inga förmildrande omständigheter i detta mord, det var ingen impulshandling utan gänget har förföljt Riccardo en lång sträcka innan de slog honom till marken och sparkade honom till döds.


I en TV-soffa idag på morgonen hörde jag några personer diskutera domen. Dessa människor diskuterade om gärningsmännen var medvetna om att det är farligt att sparka en person i huvudet. Hade det handlat om 5-åringar som sparkat något i huvudet hade jag förstått diskussionen men nu blev den bara helt obegriplig. Tydligen menar dessa "experter" att svensk grundskola och dagens föräldrar inte lyckats lära våra ungdomar (16-åringar) någonting om människokroppen. När man hör dessa så kallade experter diskutera denna fråga inser man att en "expert" inte vet ett enda dugg mer än en vanlig Svensson. Men de kanske var psykologer och då var det ju inte förvånande med denna diskussion.

Självklart var gärningsmännen medvetna om att det var farligt att sparka mot huvudet, det var ju därför de sparkade mot huvudet och inte på offrets fötter. De ville givetvis skada honom så mycket som möjligt.


Just därför anser jag domarna var alldeles för låga.


SVENSK TILL AL QAIDA.

70599-244

Enligt SVD har en svensk tagit värvning hos al Qaida. En person som tar värvning hos en muslimsk terrororganisation är självklart inte svensk. Denne så kallade svensk heter enligt SVD Abu Mua'az, vilket klingar väldigt osvenskt i mina öron men tydligen inte hos journalisterna på SVD.


Läser man artikeln framgår det att "svensken" är född i Tunisien 1974. Han kom till Sverige år 2000 och har givetvis hela familjen med fru och 3 barn, broder och kusiner som säkert också har sina familjer här i Sverige.

Jag undrar på vilka grunder den här personen fick uppehållstillstånd i Sverige?


Tack vara USA trupper i Irak har dessa uppgifter kommit fram och nu ställer man sig givetvis frågan vad sysslar hela tjocka släkten med i Rinkeby. Har de samma åsikter som den här mannen som tydligen är islamist och muslimsk terrorist. Hela familjen eller hela släkten borde avvisas till Tunisien eller till något annat muslimskt land, de kan själva få välja men i Sverige bör de inte få vara kvar.


Det är nog bara en tidsfråga innan vi får vårt första riktiga terrordåd i Sverige.


Läs artikeln i SVD

Tack Urban, för din kommentar med länktips

Sverige verkar utvecklas till muslimska brottslingars och muslimska "krigshjältars"  lekstuga med svenska myndigheter. PK-politikerna fortsätter att blunda som vanligt och vill istället satsa ännu mer pengar på integration, världsrekord i naivitet.
För att inte tala om i vilket dilemma alla dessa flyktingkramare är på väg att hamna i. Att detta kommer gynna oss Sverigedemokrater är självklart.

Läs detta skrämmande gästinlägg på Merit Wagers blogg som bara kan gynna oss Sverigedemokrater.


ROLIG UTVECKLING.

I mitt senaste inlägg sågade jag Jinge men nu skall jag frossa i egen framgång i form av att jag för första gången nått över 2000 besökare på en vecka enligt Bloggtoppen. I vecka 36 nådde jag för första gången över 1000 besökare.

70599-243

Utvecklingen av antalet besökare fortsätter att vara mycket rolig. Under julveckan hade jag lite mindre antal besökare och det var ju ganska väntat. Att det under årets första vecka skulle skjuta fart med över 2000 besökare var däremot en liten överraskning men en väldigt positiv sådan.

Att få så många läsare som möjligt på min blogg är naturligtvis mycket viktigt. På min blogg kan jag nå ut med ocensurerad information (utan pk-filter) och på min kf-blogg (kommunfullmäktigeblogg) kan jag också ge min bild av det som händer under våra möten och annat i Kalmars kommunpolitik.
Efter drygt ett år i kommunfullmäktige vet jag att tidningarna inte skriver om allt som händer på dessa möten, utan ofta väljer ut delar av mötet och deras prioriteringar kanske inte är desamma som jag skulle göra. 

Jag tar gärna emot tips från min läsare som kan göra min blogg ännu bättre!


JINGE EN YNKLIG 61-ÅRING.

Jag har aldrig skrivit ett inlägg om någon annan bloggare men idag får det bli ett undantag.

70599-242
JINGE har fastnat i sitt klasstänkande.


Jinges Web och fotoblogg har i särklass flest besökare av alla politiska bloggar enligt bloggtoppen. En "sanning" som jag känner en väldigt stor tveksamhet inför.

Det har nyligen varit en "tävling" om den mest populära politiska bloggen och Jinge fick inte vara med trots att han blivit nominerad enligt honom själv och av inte mindre än tre bloggare.
Tänka sig, att utav 25 000 läsare/vecka är det bara ynka 3 som nominerar Jinge. Så kränkande detta måste vara för denne äldre snälle och sansade man.

Den stackars Jinge blev så fruktansvärt försmådd av denna kränkning att han har varit på väg att gå upp i atomer. Nu framstår det med all tydlighet att denna äldre herre lider av mindervärdeskomplex.


Sedan blir det rent patetiskt när han skriver följande i ett inlägg om just denna tävling.


"Men nu tenderar Jantelagen att generera helt orimliga effekter så det enda jag avslutningsvis kan tillägga i detta ärende är att jag inför år 2008 hoppas att de som kommer ägna sig åt den här sortens "popularitetstävlingar" 1) inte fuskar 2) inte ljuger 3) är opartiska."


Inte fuskar, Inte ljuger och är opartiska.

Är det något som Jinge själv skulle fundera över är det dessa 3 saker.

  

Jag har själv försökt skriva kommentarer på hans blogg men de publiceras aldrig, eftersom jag är sverigedemokrat är alla mina kommentarer bannlysta. Det är väl vad denne kommunist kallar för opartiskhet. Det märkliga är att det nästan alltid är samma personer som kommenterar hans inlägg på bloggen, trots 20 000-25 000 besökare varje vecka. Jag har nästan fler personer som kommenterar på min blogg med mindre än 2000 besökare varje vecka, mycket märkligt.

En blogg där man inte kan kommentera inlägg fritt blir väldigt ointressant, därför är det ännu konstigare att besöksantalet är så högt vecka efter vecka.


Inte ljuger, Jinge skriver så mycket osanningar om SD så att han tycks tro på det själv, den stackarn.

Läs gärna denna analys från Robsten


Jinge skriver om sig själv "Bloggen drivs av en snäll och sansad äldre herre". Det är en bild som är långt ifrån min verklighet som snarare skulle vilja kalla Jinge för FEG.

En 61-åring, en vuxen man som är en riktig fegis, som inte törs ta debatten med sina läsare utan modererar alla kommentarer, det finns bara ett ord, ynkligt!


Enligt mig framstår Jinge som en äkta kommunist, judehatare, Israelhatare och Palestinavän, som tydligen har/hade Yassir Arafat som idol. Han anser att demokrati inte är viktigt och förespråkar ett samhälle där yttrandefriheten är begränsad till enbart de med samma åsikter som han själv.


Jag skulle vilja uppmana alla att prova skriva kommentarer på Jinge-bloggen som stöder SD eller Israel! Sedan skulle alla som inte får sina kommentarer publicerade informera mig så att jag kunde sammanställa lite statistik om hur illa det är ställt hos denne "snälle och sansade 61-åring".


VADÅ SVENSK?ALBAN SKA DET VARA!

70599-240


Det är dessa rubriker som gör mig ganska upprörd. Det handlar givetvis inte om en svensk, men det har svensk media så fullständigt svårt för att skriva. För mig är ingen person en svensk bara för att han har ett svenskt medborgarskap, det krävs faktiskt något mer. Har personen även dubbla medborgarskap är det ännu mer osannolikt.


TV4 kör ju sin nollrasism så de tycks tolka det som att det är tabu att uppge rätt etnicitet när det gäller invandrare till Sverige.


70599-241

Om man läser hela SVD:s artikel så hittar man i sista meningen följande information.

"Möjligen kan det bero på att mannen inte vill ha kontakt med svenska myndigheter eller har dubbla medborgarskap."

Hur många vågar slå vad om att mannen ifråga egentligen är t.ex. kosovoalban.

Det är rubriker av den här typen som gör att jag gräver i just dessa fall för att utröna om det är svenskar eller invandrare bakom rubrikerna.

TACK OVEG!

Det dröjde bara några timmar så kom bekräftelsen i mina kommentarer om att det rör sig om en alban som tillsammans med sin familj, fru och fyra barn försökt smuggla heroin i en minibuss och inte i en husbil som svensk media uppger.
Se följande länk.


ENSAMKOMMANDE UNGA MUSLIMSKA MÄN 2007.

Migrationsverket har nu sammanställt statistiken för antalet ensamkommande unga muslimska män till Sverige under 2007. Jag tänkte presentera den och förklara varför jag kallar det så, jag kommer även visa en jämförelse med våra nordiska grannländer.


När man jämför med våra nordiska grannländer blir det rent av absurt!

70599-237
Utvecklingen för Sverige under de 3 senaste åren är skrämmande.


Danmark och Finland gäller siffrorna Jan-Nov för 2007 men det har egentligen ingen betydelse. För Norge gäller siffran fram till 1 oktober och skall  troligen räknas upp med ca 60-70 personer men ändå är skillnaden mot Sverige helt tokig.

Varför vill alla till Sverige?


Migrationsverket statistik är väldigt märklig i minst ett avseende! Om man summerar varje månadssiffra och jämför med migrationsverket totalsiffra så får jag en differens på 19 personer som tydligen gått upp i rök. Enligt migrations kom det 1 264 ensamkommande unga muslimska män.

De vanligaste länderna är följande.


Irak

634

50%

Afghanistan

177

14%

Somalia

189

15%


Som ni ser kommer ca 79 procent från dessa 3 muslimska länder. Än så länge finns inga uppgifter om övriga länder men jag gissar på ytterligare 10-12 procent kommer från andra muslimska länder som t.ex. Syrien, Eritrea, Libyen, Marocko och statslösa (Palestina).


Med andra ord är det ingen överdrift att kalla det för "ENSAMKOMMANDE UNGA MUSLIMSKA MÄN"


 

KOSTNADER PÅ CA 1 MILJARD ELLER 1 000 MILJONER ELLER 1 000 000 000 KRONOR.


Merit Wager, flyktingombudsman skriver på sin blogg
att kostnaderna för samhället är ca 723 000 kronor för varje ensamkommande ung muslimsk man. Hon får uppgifterna från Sundsvalls Tidning som skriver om dessa kostnader.

Kalmars lokala tidningar Barometern och Östran skulle aldrig våga skriva om dessa kostnader, istället blir det hemma hos reportage i Påryd där Kalmar kommun har ett boende för dessa muslimska män som ägnat sig åt fönsterkrossning på Byagården i Påryd.

Siffrorna överensstämmer väl med mina egna siffror som jag tog fram när frågan om ensamkommande unga muslimska män debatterades i Kalmar kommunfullmäktige.

Läs mitt mer än ett år gamla inlägg.


Jag gissade på kostnader runt 800 000 kronor/år för varje person.

Siffran blir astronomisk om man räknar 723 000 kronor * 1264 personer = 914 miljoner kronor.


MEN kom ihåg att denna siffra bara gäller för de som kom under 2007, idag och imorgon kommer det ännu fler.


DÖDSFYRVERKERIER ELLER BAGDADRAKETER

70599-236
Jag förankrar en dödsraket vid midnatt till nationaldagen 2006. Min fyrverkerinatt!

Våra lokala politiker och bloggare har vaknat till angående fyrverkerier och raketer men det krävdes att ett hus brann ner 60 m från köksfönstret innan det blev någon reaktion. Nu kräver de plötsligt på sina bloggar att fyrverkerier skall totalförbjudas. Nu kallas de helt plötsligt för farliga vapen och alla som skjuter fyrverkerier är tydligen inte riktigt normala eller som Pierre Edström (fp) skriver på sin blogg.

 "Det mesta blir bara patetiskt när berusade yngre och äldre män sedan ska avfyra sina amatörmässiga hemmafyrverkerier."


Birgitta Axelsson Edström (v) skriver på sin blogg om fyrverkerier. "Förbjud försäljning och förbjud användning!"Sebastian Hallen (fp) har även han åsikter om de personer som använder fyrverkerier då han skriver följande " När berusade amatörer är i farten ökar risken, och är det privata nöjet värt alla skador som sker varje år?"


För min egen del är jag övertygad om att de allra flest sköter sina fyrverkerier på ett bra sätt men som med allting annat finns det vissa människor som missbrukar detta. Det samma gäller ju med t.ex. alkohol och jag antar då också att de vill förbjuda alkohol i konsekvensens namn. Och varför inte bilar också med tanke på att ca 500 dött i trafiken under 2007.


Det fantastiska med deras inlägg är att så länge dessa händelser har utspelat sig på Rosengård, Hovsjö, Ronna, Rinkeby, Landskrona eller någon annan invandrarenklav har de inte haft några åsikter om detta. Nu när det händer utanför deras eget fönster kommer krav om totalförbud.

När invandrarungdomar i ovanstående invandrartäta områden skjutit raketer mot brandkåren, polisen, tidningsbud, bussar o.s.v. har de inte reagerat överhuvudtaget.

Givetvis nämner de inte ett ord om just dessa attacker i sina inlägg, trots att just i dessa fall har fyrverkeripjäser verkligen använts som VAPEN!


DET ÄR ETT SÅNT UPPENBART HYCKLERI FRÅN DESSA LOKALPOLITIKER ATT JAG MÅR ILLA.


Att skriva ett enda negativt ord om invandrare eller de problem som finns i dessa invandrartäta områden är fullständig tabu för dessa PK-politiker. I deras inlägg är det så fullständigt uppenbart att de inte vågar nämna att problemen varit som allra störst just i invandrarområden. Jag känner bara en mer och mer tilltagande oförståelse för dessa människor som inte vågar tala klarspråk.

De är uppbarligen så fullständigt rädda om sin egen position i partiet och sin egen inkomst som politiker att de inte vågar sig på ens en liten antydning om var problemen är som värst. Allt som kan antyda en negativ yttring mot invandrare är absolut tabu.


Att brandkåren i Malmö vägrar åka till Rosengård vid larm om de inte har poliseskort borde ju få vilken politiker som helst att reagera men inte i Sverige och dess styrande PK-etablissemang.


Invandrarna har ju flytt från krig och elände ändå tycks de längta tillbaka till raketer och bomber då de uppenbarligen använder fyrverkeripjäser som vapen.

Kan någon förklara den logiken för mig?


Norrliden i Kalmar kommer med stor sannolikhet utvecklas till något liknande med tanke på hur befolkningsutvecklingen ser ut i detta område. Vi har under det senaste året sett flera anlagda bränder i området. På Röda gatan brann 3 st bilar på nyårsafton och polisen misstänker att branden var anlagd.

När börjar innevånarna i Norrliden kasta sten på brandkåren?


NEJ, det är dags för våra lokala politiker från riksdagspartierna att sluta blunda för utvecklingen i Kalmar och inse att mångkulturen inte är något att sträva efter.


Jag har samlat ett antal rubriker från de senaste veckorna med länkar för den som vill fördjupa sig i mångkulturens Sverige.

Brandkåren attackerades med ägg och raketer!

När brandkåren ryckte ut på ett larm om en brand i Kornbäcksskolan i Malmö sköts raketer mot brandmännen. Räddningstjänsten Syd ska nu polisanmäla händelsen. Det börjar bli en trend, säger Stefan Comnell, stabsbefäl.

Ungdomar sköt raketer mot bilar och byggnader

Raketattacker hotar människoliv

Rakethelvetet värst i Landskrona
Landskrona staden som Gud glömde, eller staden där han kapitulerade för Allah kanske man skall säga.


Här kommer fler rubriker från länstidningen i Södertälje.


Nytt raketstök i Hovsjö - polisbil vandaliserad

  

Tidningsbud besköts med raketer i Hovsjö


Jag vill rekommendera den som har intresse av mer kunskap om mångkulturen att besöka länstidningen i Södertälje.


BORGHOLMS KOMMUN FÖRSÖKER TIGA IHJÄL SD!

I september begärde sverigedemokraterna att få ut partistödet i Borgholm för det mandat vi erhöll i kommunvalet 2006.

Jag fick då följande svar från kommunalrådet Lisbeth Lennartsson den 21 september..


"Hej.

Eftersom vår kommunchef nu har semester ber vi att få återkomma i ärendet i v 40

Med vänlig hälsning


Lisbeth Lennartsson (c)


Kommunstyrelsens ordförande

Borgholms kommun

samt

ordförande Ölands Kommunalförbund."I Barometern den 22 september sa Lisbeth Lennartsson.

"Det finns inga lokala regler. Vi har inga andra regler än de som står i kommunallagen."


Nybro Kommun införde en lokal regel direkt efter valet 2006 när Sverigedemokraterna kom in i Nybro. Regeln innebär att en lokal organisation krävs för att partistöd skall betalas ut. Regeln kom givetvis till av en enda orsak, att förhindra partistöd till sverigedemokraterna.


När jag inte hörde av Borgholms kommun under vecka 40 skickade jag ett nytt mail till kommunalrådet Lisbeth Lennartsson den 26 oktober men hon svarade inte på detta mail.


Jag har läst alla protokoll från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Borgholm efter att vår begäran om partistöd lämnades in men ärendet har inte varit uppe till behandling under oktober, november och december. Jag skickade därför ännu ett mail den 20 december till Lisbeth Lennartsson.


Idag är det nytt år och kommunalrådet Lisbeth Lennartsson vägrar fortfarande att svara på mail från Sverigedemokraterna.


Respekten för de så kallade etablerade politikerna och deras partier blir allt lägre och lägre. Jag får väl ta och göra ett personligt besök på Borgholms kommun om ingen behagar att svara på mail från Sverigedemokraterna.

ATT TIGA IHJÄL SD KOMMER DOCK INTE ATT FUNGERA!


RSS 2.0