BAROMETERN MÖRKAR OM ÖKAD "FLYKTINGMOTTAGNING".

Barometern valde att inte referera de delar av kommunfullmäktigemötet i Kalmar den 28 maj där sverigedemokraterna var med i debatten.

I frågan om Salvestaden redovisades alla partiers hållning utom sverigedemokraternas. SD yrkade bifall på kommunstyrelsens förslag om försäljning, vi stödde alliansens om granskning av Salveaffärerna och vi stödde folkpartiets förslag om att avsätta Salvestadens styrelse.

Det mest anmärkningsvärda i Barometerns artikel är dock att man inte nämner ett enda ord om debatten och beslutet om att öka flyktingmottagning i Kalmar med ca 300 procent. Sverigedemokraterna motsatte sig detta beslut vilket vållade en ca 1 timme lång debatt. Sverigedemokraterna anser att ökad flyktingmottagning ger stora kostnadsökningar för kommunen inom framförallt skolan och de bidragssystem som kommunen ansvarar för. Utan tvivel är flyktingmottagningen en av orsakerna till diskussionen om att höja kommunalskatten. Trots den svåra bostadssituationen anser kommunen att det inte är något problem med att använda ca 50st lägenheter/år till dessa flyktingar. Även arbetsmarknadssituationen i Kalmar gör det svårt att ta emot flyktingar. I kommunen finns nästan 2000 öppet arbetslösa eller i åtgärdsprogram enligt AMS och då riskerar nya flyktingar hamna i ett bidragsberoende under lång tid.

Av de flyktingar som kom 2003 till Kalmar är fortfarande ca 55 procent bidragsberoende idag enligt invandrarservice i Kalmar.

Ingen av de andra partierna hade någon som helst förståelse för våra argument och i den efterföljande voteringen fick SD inget stöd av någon annan ledamot.

Även vår motion om insynsplats i kommunstyrelsen röstades ner efter en votering.

Allt detta avstod Barometern att skriva om, även i den faktaruta om KF fanns det felaktigheter som att antalet voteringar var 2st när det i verkligheten var 4st.


Jag kan bara konstatera att Barometern försöker undanhålla sina läsare beslutet om ökad flyktingmottagning.


Bedrövlig bevakning och journalistik, Barometern!

O.B.S.  Den 1 juni publicerade Barometern en artikel om debatten i kommunfullmäktige om ökad flyktingmottagning, fyra dagar efter mötet.


TEATER I KALMAR KOMMUNFULLMÄKTIGE

När frågan om ökad flyktingmottagning behandlades under måndagens (28 maj) kommunfullmäktige inleddes punkten med en väl förbered "teater".

 Aktörer på scenen var kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff (s) och Jonas Lövgren (m) och kommunalrådet Birgitta Elfström (s) 

Roger Kaliffs roll gick ut på att ge Jonas Lövgren ordet innan någon annan fick ta till orda. Jonas Lövgren spelade upp sin roll som mycket bekymrad över bostadssituationen i Kalmar och om det verkligen finns lägenheter till alla dessa flyktingar och frågade Birgitta Elfström om detta.
Givetvis gav Roger Kaliff sedan ordet just till Birgitta Elfström som kunde berätta att kommunen upprättat ett avtal med privata fastighetsägare om lägenheter för dessa flyktingar så något problem med bostäder föreligger inte. Med detta svar kände skådespelaren Jonas Lövgren sig nöjd och yrkade bifall på ökad flyktingmottagning i Kalmar.

Så sent som för bara några veckor sedan uttryckte kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Johan Persson att det råder en svår bostadsbrist i Kalmar. 

Jag vet inte om man skall skratta eller gråta åt denna fars som utspelades i kommunalfullmäktige. Jag känner ingen större respekt för personer som begår sådana här spratt med demokratin.
När det sen är några av de mest framträdande politikerna i Kalmar blir det bedrövligt. 

När jag väl släpptes upp i talarstolen ställde jag en konkret fråga till Birgitta Elfström om hur många lägenheter som var klara för 2007 enligt detta avtal, men jag fick inget svar.
Varje gång jag var uppe i talarstolen ställde jag samma fråga men fick inget svar förrän i hennes sista inlägg då det började bli pinsamt för henne att undvika att svara på min fråga men då kunde hon inte uppge något exakt antal då det inte var klart ännu. 

God dag yxskaft, Birgitta Elfström. Förbered dig lite bättre nästa gång, Birgitta! 

Under 2006 behövdes 33 lägenheter till flyktingmottagningen varav en var privat och övriga från det kommunala fastighetsbolaget KalmarHem.

En stilla undran kan ju vara om kommunen sätter press på de privata fastighetsbolagen att ställa upp med lägenheter till flyktingmottagningen om de vill vara med och börja bygga alla lägenheter som skall byggas i framtiden (500 st/år med kanske upp mot 1000 st något år).  

Inga lägenheter till flyktingmottagning, inga byggnadslov. Vem vet? Kan det verkligen vara så illa? 

Jag tror inget kan förvåna mig idag längre, den så kallade politiska korrektheten styr det mesta.

Läs ett mer fylligt reportage om debatten i fullmäktige om ökad flyktingmottagning och vår motion om insynsplats i kommunstyrelsen på min hemsida.

MALMÖ MOSKÉN ETT AV SVERIGES SJU UNDERVERK ENLIGT SVERIGES RADIO ?

Sveriges Radio har en omröstning om vilka Sveriges sju underverk skulle vara och ett av alternativen är Malmös moské.
Svenskfikentligheten inom Sveriges Radio har nått nya höjder. Undrar om inte Täppas den dårfinken haft ett finger med i detta.

Ge din röst på något riktigt svenskt istället på följande länk

Skicka mail till Sveriges Radio och uttryck ditt missnöje med detta alternativ på
[email protected]

Johan Persson till Kina igen.(123 dagar till invigningen!)

Enligt Barometern den 24 maj 2007 skall kommunalrådet Johan Persson (s) återigen åka till Kina för att träffa Fanerduns VD Jinxing Luo. Han skall diskutera Kinas presidents besök i Sverige enligt Barometern, väldigt vad betydelsefull Johan Persson blivit. Jag anser att Kalmar kommun inte skall engagera sig i att en president från ett av det största och mest odemokratiska landet i världen kommer till Sverige. Det har inget med Kalmar kommuns kärnverksamhet att göra Johan Persson.
Men i en liten bisats i Barometerns artikel nämns också att han skall "sitta ner och stämma av vissa bitar" i Kina-projektet med Mr Luo. 

image16

Är det så att kommunledningen också börjat reagera på den låga eller obefintliga aktiviteten vid Snurrom och börjar bli orolig över att projektet inte riktigt håller vad som lovats. Det är ju bara ca 123 dagar kvar till invigningen av etapp 1 av mässhallarna. Jag undrar om inte Johan Persson lägger ut lite dimridåer och det verkliga skälet till besöket i Kina är att diskutera om det är några problem med Kina-projektet. 

Jag är helt övertygad om att vi ganska snart får höra om nya förseningar av bygget, som kommer att skyllas på t.ex. problem med att få hit byggjobbare från Kina eller leveranser av byggmaterial från Kina eller att skulden läggs på de svenska fackförbunden som varit besvärliga för Mr Luo.

Jag blir mer och mer övertygad om att Mr Luo och Fanerdun inte sålt den mängd andelar till utställningshallarna som krävs för att köra igång bygget på allvar. Om Fanerdun hade sålt en majoritet av dessa andelar hade vi med stor sannolikhet redan kunnat läsa om detta i media men Mr Luo vägrar svara på frågor om hur försäljningen går. 

Mr Luo utspel om att Fanerdun satsar 21 miljoner på flygplatsen under 3 år om kommunen kunde hitta privata finansiärer som satsade lika mycket kanske bara var ett medialt utspel för att få rubriker som kunde användas i försäljningssyfte vid marknadsföringen av utställningshallarna i Kina. Vem vet? 

Socialdemokraterna med Johan Persson i spetsen använde Kina-projektet hårt i valrörelsen 2006 och utnyttjade detta maximalt med hjälp av media. 

Om nu Kina-projektet skulle bli ett fiasko och som i så fall skulle innebär att ytterliggare många miljoner kastats bort av kommuninnevånarnas skatteinbetalningar undrar jag om majoriteten i Kalmar s, v och mp inte kommer att få det hett om öronen.  

Fiaskot med Salvestaden finns ju också i färskt minne och har inte nått sin punkt ännu utan kommer att behandlas i KF den 28 maj 2007. Personligen hoppas jag på en oberoende utredning av hur kommunen kunde förlora 20 miljoner kronor av våra skattemedel. Tyvärr kommer väl s, v och mp motsätta sig allt av vad oberoende utredningar som föreslås.  

Det är lätt att granska andra men inte lika roligt att själv bli granskad.
Vissa sanningar kan vara svåra att ta.

Riksårsmötet 2007

Mitt 3:e riksårsmöte avklarat och det var utan tvekan det bästa och trevligaste. Ett bra arrangemang av SD Karlskrona borgade för ett effektivt möte. Problemen med att kunna hålla riksårsmötet gjorde nog också att sammanhållning var mer påtaglig än tidigare år och i stort sätt alla beslut togs enhälligt. Det krävdes votering vid några tillfällen angående en del stadgeändringar som krävde kvalificerad majoritet.


Lördagens möte inleddes med ett tal av partisekreterare Björn Söder som var mycket bra, lagom kraftfullt och med många viktiga synpunkter på dagens Sverige. Om det finns möjlighet att lyssna på detta på nätet så rekommenderar jag att ni gör det


Sedan kom en överraskning för oss alla när Mikael Zand från Halmstad presenterades. Han berättade med egna ord om hans avhopp från moderaterna efter hans kritik i fullmäktige över den förda invandringspolitiken. Han blev varmt välkommnad till Sverigedemokraterna och jag fick senare under dagen en kort pratstund med honom, vilket jag säkert kommer att få användning av i kommunfullmäktige i Kalmar.


Jimmie Åkesson omvaldes enhälligt till partiledare, övriga personval gick också som på räls.

Handlingsprogram för invandringspolitik och äldreomsorg antogs efter att alla talare hade yrkat på bifall för handlingsprogrammen. Författarna till programmen fick mycket beröm av ombuden på riksårsmötet.

Polisen gjorde ett bra jobb och vänsterextremisterna hölls på behörigt avstånd vilket gjorde att vi knappast märkte deras närvaro. Detta måste ha varit mycket frustrerande för dessa AFA-anhängare, kanske var det därför de krossade en bakrutan på en bil som inte ägdes av någon Sverigedemokrat utan någon stackars Karlskronabo.


Med tanke på den härliga stämningen på riksårsmötet har vi sverigedemokrater all anledning att se framtiden an med stor tillförsikt.

Om alla som röstade på Sverigedemokraterna i valet 2006 även röstar på SD 2010 och samtidigt övertalar/övertygar en person att göra detsamma så har vi ca 6 procent och detta skall väl inte vara en omöjlighet.


DAGS FÖR RIKSÅRSMÖTET

Så är det äntligen dags för riksårsmötet i Karlskrona. Först vill jag tacka de styrande i alliansen i Karlskrona att de gjorde detta möjligt. Hade socialdemokraterna med Mats Johansson suttit kvar vid makten i Karlskrona hade det inte blivit något riksårsmöte där.


Jag blir dock väldigt upprörd när jag hör om alla förberedelser som vidtagits i Karlskrona. Sjukhuset satt i högre beredskap, extra personal inkallad och katastrofutrustning i beredskap. Polisen har blivit tvungen att kalla in mängder av extra personal. Detta är kostnader som är fullständigt onödiga för samhället men tack vare dessa eländiga vänsterextremister och som använder våld för att uppnå sina mål är detta tyvärr nödvändigt. Och dessa människor säger sig värna om demokratin, kyss mig i röven. SSU deltar ju också i de så kallade motdemonstrationerna och vi får väl se om dessa personer kommer att hålla sig till demokratins spelregler.


Jag hoppas verkligen att polisen tar i med hårdhandskarna om dessa missanpassade individer börjar ställa till bråk i Karlskrona och att de för en gångs skull i så fall får kännbara straff av vårt rättsväsende men det kanske är för mycket att hoppas på.


I varje fall hoppas jag på ett lugnt riksårsmöte utan bråk Däremot får det gärna bli en het debatt inne i Sparresalen  i de frågor som kommer att avhandlas.

Sedan hoppas jag att media försöker vara objektiva i sin bevakning i Riksårsmötet så att vi sverigedemokrater inte får skulden för eventuell skadegörelse och våld.


Ingen snurr vid snurrom!

Vad sysslar Fanerdun med vid snurrom? I varje fall är det inte mycket till byggverksamhet. Företaget har sökt byggarbetare som kan kommunicera både i tal och skrift på mandarin, kanske är det just det som spökar vid snurrom. 
Undrar varför inte media granskar detta kinesiska företag mer men det är väl inte så roligt att vara kritisk och komma på kant med alla ja-sägare i Kalmar.

Utställningshallarna för 1000 utställare skall invigas 28 september enligt Fanerdun

Här kommer en bild tagen 14 mars.
image15Och här en bild från 14 maj
image14

Svårt att se någon förändring eller hur? Den som väntar på något av de 1000 jobb som kommuinalrådet Johan Persson (s) utlovat får nog vänta ett tag till.

Tror du på invigning 28 september?
Ge din kommentar på Kinaprojektet.


Melodifestivalen en varningssignal!

Jag är inte speciellt intresserad av melodifestivalen men det går ju knappast att undvika den. Jag har i vilket fall noterat den utveckling som skett i Europa med alla dessa nya före detta öststater som börjat deltaga och numera mer eller mindre helt tagit över tävlingen.

I torsdagens semifinal där 28 länder deltog och 10 länder kvalificerade sig till finalen var alla 10 länder öststatsländer.

I lördagens final med 24 länder var 8 länder från västeuropa och resultatlistan blev därefter. Det enda land som lyckades tränga sig in bland de 16 öststatsländerna var Grekland, som lyckades komma in på ca 10:e plats. Alla övriga västeuropeiska länder hamnade i botten.

Sverige hamnade på en 18:e plats och fick endast röster från våra nordiska grannländer plus England och Andorra. Inte en enda röst från något av öststatsländerna till Sverige!

Vad kan vi lära oss av detta?

Jag är helt övertygad om att det är exakt detsamma som håller på att hända med EU. Fler och fler länder från forna Sovjetunionen ansluter sig till EU och kommer att ta över makten och besluten inom unionen. Detta får till följd att vi i Sverige får mindre och mindre att säga till om och tvingas införa regler och lagar som vi själva inte vill ha.

Jag anser att vi borde överväga att lämna EU och bara samarbeta om miljö, brottslighet och fredbevarande insatser tillsammans med EU. Istället skulle vi utöka samarbetet med våra nordiska grannländer och Östersjöländerna.

I Melodifestivalens omröstningar var mönstret självlysande. Länderna röstade mer eller mindre uteslutande på sina grannländer eller på länder med samma kulturella grunder. Egentligen är denna utveckling inte märklig utan fullt naturlig.

I Sverige håller befolkningsstrukturen tack vara den rådande massinvandringen på att förändras i rask takt. Alla de nya grupperna känner ingen större samvaro med oss svenskar och kommer därför heller inte stödja oss i vissa situationer. Kultur och religion är faktorer som inte förändras över en generation.

I valet 2006 så bildades invandrarpartier i bland annat Jönköping och den utvecklingen kommer vi nog att få se ta fart fram till valet 2010. Vi får troligen se ett muslimskt parti till valet 2010, som har möjlighet att locka de närmare 500 000 muslimer som redan finns i Sverige. Om de bara kan övertyga ca 50 procent av dessa att rösta på detta parti så kommer de in i riksdagen. Ingen skall inbilla mig att de flesta väljare röstar på något annat om de har ett muslimskt alternativ.

Ett parti som borde begrunda detta starkt är socialdemokraterna som fiskade grundligt efter dessa röster i valet 2006.

Fortsätter invandringen i samma takt som idag kommer det att finnas ytterligare 100 000-tals nya väljare för dessa nya partier i valet 2010 och vi svenskar kommer att få finna oss i att makten förskjuts till dessa grupper av invandrare. Inom en inte alltför avlägsen framtid kanske vi också infört sharialagar i Sverige. En hemsk tanke!


Det är dags att stoppa den här utvecklingen NU!

Besök min hemsida


Unga muslimska män in, svenska ungdomar ut på gatan.

Socialdemokratiska kommunalrådet Birgitta Elfström vill slänga ut gymnasieungdomar från sitt boende för att ge plats åt unga muslimska män.

Kalmar kommun tog ett beslut i november 2006 att ta emot 8st så kallade ensamkommande barn. Vi sverigedemokrater i kommunfullmäktige var de enda som var negativa till kostnaderna och debatten blev het men alla övriga partier var eniga.


Nu visar det sig att 5 av dessa barn i själva verket är 18 åriga unga muslimska män som om de får uppehållstillstånd måste förses med ett annat boende av kommunen. När de fyllt 18 år får de ej bo i detta boende.

Birgitta Elfström (s) anser då att svenska gymnasieungdomar skall sägas upp från sitt boende/studentlägenheter för att ge plats åt dessa unga muslimska män. Jag kan inte kalla det för något annat än diskriminering och svenskfientligt. Att problemet med bostäder är stort i Kalmar är inget nytt men på det här sättet får det inte gå till. Men socialdemokraterna som styr i Kalmar blundar för detta och kör på som om att det "regnar".

Vid senaste kommunstyrelsemötet var frågan om ensamkommande flyktingbarn uppe men inget nämndes om att sparka ut gymnasieungdomar, inget annat framfördes heller utan avtalet med migrationsverket klubbades utan att någon yttrade sig. Tråkigt att vi sverigedemokrater inte får yttra oss i kommunstyrelsen, utan vi får vänta tills det kommer upp i kommunfullmäktige. Kalmar Läns Tidning skriver om detta 8 maj i sin nättidning och jag undrar om de stora tidningarna Barometern och Östran över huvudtaget kommer att skriva om detta. Troligen kommer det att mörka detta som de brukar göra med vissa uppgifter.


Under samma möte föreslår majoriteten att det antal flyktingar som skall tas emot i kommunen ökas från 50 till ca 170 personer. Vilket bara kommer att förvärra lägenhetssituationen i Kalmar och när vi vet att Birgitta Elfström styr även detta så vet vi att det kommer skapas en gräddfil för dessa "flyktingar" till de få lediga lägenheter. Återigen kommer svenska ungdomar och andra svenskar att diskrimineras av kommunen. Detta beslut i ks väljer de stora tidningarna att inte nämna i sin rapportering om kommunstyrelsemötet. Kalmars innevånare skall tydligen hållas så ovetande som möjligt om beslut i den här riktningen. Dessa beslut kan ju även gynna oss sverigedemokrater och det är ytterliggare en anledning att undanhålla allmänheten detta.

Vad det gäller beslutet om att ta emot 8 så kallade ensamkommande flyktingbarn så tror jag inte så många förstått att det är 8 platser man planerat för inte 8 personer. Detta innebär att det kommer bli många fler än de 8 personer som media skriver om. Först kommer 8, sedan kommer 5 av dessa att flyttas till ett annat boende p.g.a. de är 18 år och fått uppehållstillstånd. Det innebär i sin tur att 5 nya unga muslimska män kommer till Byagården i Påryd. Och på det sättet är det 13 personer och sedan kommer det att fortsätta, så vi har idag ingen aning om hur många som Kalmar kommun kommer att ta emot. Kommer det att bli 20, 25 eller 50?

Så går det till när socialdemokratiska kommunalrådet Birgitta Elfström får styra och ställa.


Asylsökande semestrar i hemlandet medan de väntar på uppehållstillstånd

Detta är kopierat från MFO (Medborgarnas Flyktingombudsman)


Hälften - eller fler - av de människor från norra Irak med tillfälliga tillstånd, som söker asyl i Sverige, reser till hemlandet och stannar där kortare eller längre tid (ofta flera månader) medan de väntar på svar på sin asylansökan.

Detta är väl känt av Migrationsverket, om migrationsministern känner till det, vet jag inte.

Det ter sig synnerligen märkligt - och som ett klart missbruk av asylrätten - att människor tar sig hit, d.v.s. helt enkelt ordnar en egen emigration till Sverige. Att de tillåts missbruka asylsystemet genom att hävda att de behöver skydd här och omöjligt kan återvända till sitt hemland och samtidigt reser till just detta land på semester i månader medan de väntar på att få uppehållstillstånd av skyddsskäl i Sverige! Skickar Migrationsverket deras dagersättning till adressen i hemlandet ? Eller går pengarna till den svenska adressen?


Någonstans måste väl ändå en gräns gå för svensk blåögdhet? Någonstans måste väl en gräns gå för hur mycket Sverige låter sig utnyttjas och förlöjligas. Har inte den gränsen sedan länge passerats när asylsökande, som hävdar skyddsbehov och påstår sig omöjligt kunna återvända till sitt hemland, reser dit med direktflyg från Stockholm och Köpenhamn? Den rätt till asyl som alltid framhålls som en mänsklig rättighet - vilket den är och bör vara - ska inte få missbrukas på detta sätt. Att Sverige tillåter det är inte acceptabelt, ur vilken synvinkel man än betraktar det hela. Det gör svenskar misstänksamma och mindre benägna att vilja att ta emot flyktingar och asylsökande. Dessutom - och det är kanske allvarligast - skadar tilltron till asylprocessen och till alla dem som har asylskäl.

Detta är kopierat från MFO (Medborgarnas Flyktingombudsman)

SVERIGE BEHÖVER SVERIGEDEMOKRATERNA NU!


RSS 2.0