ÄR DETTA I IRAK? NEJ, I SVERIGE, SÅ KLART

Den frågan kommer upp i mitt huvud så fort jag ser bilderna i media på alla irakier som firar vinsten i asiatiskamästerskapen i fotboll..

FINNS DET SÅ MÅNGA IRAKIER BARA I STOCKHOLM!!!!

70599-43

Dagens Nyheter skriver att 15.000-20.000 irakier firar i Stockholm. Svenska dagbladet uppger siffran till 20.000 men Expressen vill inte vara sämre och skriver på sin nätsida att 40.000 irakier firar i Stockholm.

Och ändå är tusentals irakier just nu på semester i sitt hemland.

70599-42

Att Sverige håller på att tappa kontrollen över invandringen den uppfattningen får man en obehaglig bekräftelse på vid sådana här tillfällen.

Undrar hur många av dessa som är poteniella islamister och förespråkare av sharialagar i vårt Sverige?
Är det den trojanska hästen som naiva svenskar ännu inte fått upp ögonen för.

70599-44

Jag hoppas att det är fler än jag som förstår vad som håller på att hända med vårt underbara land och vill ändra på denna utveckling genom att stödja Sverigedemokraterna.


Panik och kaos hos Fanerdun?

I dagens Barometern (28 juli) kan vi läsa att invigningen av mässhallarna troligtvis kommer att ske i inhyrda provisoriska lokaler.
Det börjar spridda sig ett löjets skimmer över det så omskrivna jätteprojektet som skulle ge 1.000 arbetstillfällen i Kalmar.
Den kinesiska arbetsledaren hoppas att undervåningen i den gamla lagerlokalen i varje fall skall stå klar till den 28 september medan VD Peter Fust inte tror på detta längre utan har förberett en reservplan. Inte utan att man kan skönja en begynnande panik och kaos. Det börjar mer och mer likna historien om kostymen som bara blev en tumme.
Av 70.000 m2 planerade mässhallar klarar Fanerdun inte ens av att bygga om några hundra kvadratmeter lagerlokaler till invigningen.

Fanerdun_Maud
Officiella byggstarten. Maud Olofsson som förste spadtagare.

Men var har kommunalråden tagit vägen?


Under hösten och vintern gick det inte många dagar mellan uttalandena från framför allt det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson om detta fantastiska projekt. Men numera har tydligen Johan Persson och de andra kommunalråden fått tunghäfta.
Vem minns inte alla artiklar och annonser i media med budskapet "Kalmar full fart framåt"  både på svenska och kinesiska. Socialdemokraterna utnyttjade detta till max i valrörelsen.

Mr Luo verkar också inte vara lika villig att framträdda i media längre utan håller en mycket låg profil. Nu verkar det också som om byggarbetslagen från Kina börjar att skylla på varandra att det inte händer något, men med hacka och spade som enda redskap lär det inte ske så mycket. Tydligen är arbetsledaren för det utskällda första byggarbetslaget på plats igen.
Undrar vad Barometern avser när de skriver att dessa arbetsledare är "mycket duktiga" inom citationstecken enligt VD Peter Fust. Det var ju detta byggarbetslag som inte fick ut sina löner när de var hemma i Kina igen och det berodde ju på att de misskött sitt arbete i Kalmar enligt Fanerduns talesmän.

Här följer nu Stebbings allmänna lag om offentliga projekts sex stadier.

1. Allmän entusiasm. Initiativtagare och upphovsmän förklaras vara genier och visionärer.

1.5. Projektet etablerar sig och blir allmänt samtalsämne. Orten är satt på kartan.

2. Begynnande desillusionism.

3. Panik/kaos.

4. Sökandet efter en ansvarig påbörjas.

5. Några, som ej bär ansvaret för fiaskot, straffas,

6. De som inte varit involverade i projektet får sina belöningar. 

Jag skulle vilja påstå att projektet är på väg in i fas 3 och att fas 4 närmar sig med stormsteg. 

Folkpartiets gruppledare Inger Hilmansson har nog börjat vakna och inse vad som kommer att ske eller rättare sagt inte ske när hon skriver följande på sin blogg: 
" Den 28 september skall handelscentret öppnas med stor pompa och ståt.
Idag är området inte halvfärdigt, och vi får inga säkra besked om hur många investerare som den dagen ska flytta till Kalmar."

Nu har väl narkossköterskan Inger Hilmansson inte så stor erfarenhet av byggprojekt men efter ett besök vid Snurrom så tror jag ingen tror på Fanerduns byggarbetsledare.
Hilmansson är väldigt vänlig när hon skriver att området inte är halvfärdigt. 

Sanningen är att ingenting är färdigt och inget kommer heller att vara färdigt den 28 september. Det kommer heller inte att flytta några kineser till Kalmar för att det finns inga kineser som köpt några andelar i mässhallarna av Fanerdun.

Detta är den bistra sanningen och när det går upp för våra kommunalråd kommer fas 4 och 5 oundvikligen infinna sig, för då gäller det att rädda sitt eget skinn.

FANERDUN 65 DAGAR TILL INVIGNINGEN.

Fanerdun skall inviga i provisoriska lokaler de 28 september enligt VD Peter Fust.

I Sverige brukar nog alla företag inviga sin anläggning när den är klar men i Kina inviger man tydligen först och sedan bygger man klart

Sveriges Radio (Radio Kalmar) skriver följande på sin websida
"Det jättelika grossistcenter som kinesiska Fanderun bygger i Kalmar kan komma att invigas i provisoriska lokaler."

Har inte Radio Kalmar besökt Snurrom och sett att det inte pågår något "jättelikt bygge".


70599-39

I dagsläget jobbas det bara med de gamla lokalerna som var chokladfabrikens höglager. (De byggnader som är röda på skrytbilderna över handelscentrumet och dessa blir inte heller klara till den 28 september)
.

image15
Byggnaden på bilden är alltså den befintliga lagerlokalen.

De byggnadsarbetare från Kina som varit på plats har skickats hem på grund att de inte var tillräckligt duktiga enligt en artikel i Barometern. De skall ersättas av nya byggjobbare från Kina. Undrar om de som skickats hem också får avdrag på sin lön. De som åkte hem i vintras fick avdrag på sin lön för att de jobbat för dåligt.

Att skicka okvalificerade byggjobbare runt halva jordklottet för att jobba i Kalmar tyder på bristande kompetens inom Fanerdun.


Jag har också nåtts av ett rykte ifrån ett annat kineiskt företag som är verksamt i länet. Företrädare för detta kinesiska företag påstår sig känna Mr Lou och säger att Fanerdun kommer avbryta sitt projekt i Kalmar inom kort. Jag skulle i varje fall inte bli det minsta förvånad om de har rätt.

FLYKTINGMOTTAGNINGEN KOSTAR KALMAR 300 MILJONER KRONOR

Flyktingmottagningen till kommunerna är mycket kraftigt underfinansierad. Det framgår av en artikel i Barometern den 18 juli där tidningen skriver följande


"Enligt SKL:s beräkningar ersätter staten endast 22 procent av de faktiska kostnaderna för en flykting under introduktionen"


Dessa siffror har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknat fram och vem kan bättre ta fram dessa beräkningar än de drabbade kommunerna.

Ilmar Reepalu har i TV4 uttryckt sitt missnöje med den ersättning som staten betalar ut till kommunerna. Han menade att ersättning knappt räckte till kostnaderna för SFI (svenska för invandrare).

Den stora anledningen till att flyktingmottagningen är så underfinansierad är att den också medför en anhöriginvandring som inte ersätts med bidrag av staten. Kostnaderna för anhöriginvandringen ( ca 27.000 personer under 2006 enligt Migrationsverket) får alltså kommunerna och landstingen finansiera med egna medel.


Om SKL:s siffror är riktiga är detta helt sensationella siffror och för första gången kan vi beräkna kostnaderna i en kommun. Jag finner det väldigt svårt att någon kommun eller landstingspolitiker kan kritisera dessa siffror då de kommer från deras egen organisation. Jag hade förväntat mig att dessa siffror skulle ha fått stor uppmärksamhet i media men så blev inte fallet. Detta är väl i och för sig inte märkligt i vårt så politiskt korrekta samhälle där allmänheten skall vara omedvetna om dessa kostnader.


Om vi använder oss av dessa siffror och beräknar kostnaderna för Kalmar kommun kommer dock verkligheten att gå upp för många.


Under 2006 tog Kalmar kommun emot 145 flyktingar och av dessa var 52st barn (0-15 år), 87st vuxna (15-59 år) och 6st äldre än 59 år.


Ersättningen som staten betalade ut under 2006 var:

101.800 kronor för barn

165.700 kronor för vuxen

61.200 kronor för äldre vuxna.


Detta ger alltså ett totalt bidrag från staten om cirka 20 miljoner kronor. Detta bidrag skall räcka under ankomståret och ytterliggare 3 år och innefatta uppehälle, SFI, introduktion och administration av invandrarservice.
Det säger sig självt att dessa summor inte räcker ens till uppehälle längre än ca halva tiden för en vuxen. Vad det gäller barn är det ännu värre då en elev i grundskolan kostar ca 60.000 kronor/år. När det gäller äldre människor så kommer de att få det så kallade äldre försörjningsstödet av försäkringskassan och drabbar därmed inte kommunerna utan staten och därav det låga ersättningsbeloppet.


Med SKL:s siffror innebär det att de 20 miljonerna i statsbidrag till Kalmar kommun endast är 22 procent av kostnaderna för flyktingmottagningen och att kommunen måste skjuta till 78 procent eller ca 70 miljoner de närmaste åren utav våra skattemedel i kommunen för dessa 145 så kallade flyktingar.  70 miljoner är samma summa som det beräknade budgetunderskottet i Kalmar kommun 2007.

Slutsatsen enligt SKL:s siffror blir att varje flykting kostar kommunen ca 90miljoner / 145 personer vilket ger ca 620.000 kronor/person.


En riktigt skrämmande siffra för kommunen och när man betänker att kommunen beslutat om att ta emot ca 175 flyktingar under 2007, ca 200st under 2008 och ca 175 under 2009 blir jag mycket bekymrad.

Om detta blir verklighet och SKL:s siffror är riktiga kommer kommunen dra på sig kostnader i storleksordningen på ca 300 miljoner för denna flyktigmottagning!


Skattehöjningar kommer då att vara oundvikliga i kommunen, frågan är bara hur stora det kommer att bli 1 kona eller 2 kronor per hundralapp.


Sverigedemokraterna var det enda partiet i kommunfullmäktige som motsatte sig beslutet om ökad flyktingmottagning. Jag begärde i varje inlägg i kf att få reda på hur stora kostnaderna för kommunen blev men fick inte ett enda svar på mina frågor om hur detta skulle finansieras.

Så fungerar det i det politiskt korrekta Sverige, där varje person som ifrågasätter dessa kostnader kallas för främlingsfientlig eller till och med rasist. När vi i själva verket bara tänker på Sveriges bästa och framtid.

Besök min hemsida


TOBIAS BILLSTRÖM

Tobias Billstrom  Migrationsminister Tobias Billström

Vad sysslar migrationsminister Tobias Billström med? Har han tomtar på loftet?I en debattartikel i DN tidigare i vår skriver han tillsammans med Lars Lejonborg och Nyamko Sabuni bland annat följande.


"I samtliga fall kräver vi att alla nyanlända tar sitt ansvar att aktivt delta i SFI, Svenska för invandrare, annars reduceras eller stoppas bidragen. Huvudmålet är att bryta den passivitet som för många präglar den första tiden i Sverige."


Denna del av debattartikeln var det ju inte svårt att instämma i. Det är absolut ett minsta krav att invandrare som söker asyl i Sverige lär sig svenska. Om de inte har ett eget intresse av detta kan en assimilering i vårt samhälle aldrig komma till stånd.

Men tyvärr dröjde det inte länge innan Tobias Billström glömt sin debattartikel i DN och istället kommer ett förslag med raka motsatsen istället!

Bonus till flyktingar.
Personer som lär sig svenska skall istället belönas med extra tusenlappar i bidrag. Inte nog med att de får betalt för att studera svenska, de skall också få en bonus om de också klarar av en viss nivå.

Jag vet inte om jag skall skratta eller gråta. En sak är i varje fall säker och det är att Tobias Billström inte har koll på vad han själv sagt eller skrivit.


Det enda positiva med denna galenskap är att SD med stor sannolikhet får ett antal väljare till den redan växande skaran.


Det finns mer att säga om denne migrationsminister och jag återkommer med mer.


MUHAMMEDKARIKATYR OCH VERKLIGHETEN


KARIKATYR

70599-35

VERKLIGHETEN

70599-33

Muktar Said Ibrahim, Yassin Omar, Ramzi Mohammed and Hussain Osman

De försökte bomba 3 tunnelbanetåg och en buss i London.

I förra veckan dömdes de fyra män till 40 års fängelse vardera för försök till terrorbomber i bland annat tunnelbanan i London. Två andra män kommer att ställas inför domstol senare misstänkta för samma brott.


70599-34 
Manfo Kwaku Asiedu and Adel Yahya

I svensk media har detta nästan inte omnämnts och definitivt inga foton och namn har funnits i media.
I svensk media benämns de endast som fyra män.


Är det någon som tvivlar på att det är muslimska terrorister? I varje fall inte jag.


FANERDUN KINAPROJEKTET, 77 DAGAR TILL INVIGNINGEN

Nu är det bara ca 11 arbetsveckor kvar till invigningen av Fanerduns mässhallar i Kalmar och Mr Luo håller fortfarande fanan högt med invigning den 28 september. Det är möjligt att det i Kina går att lura befolkningen men i Sverige tror jag inte ens att den mest optimistiska person tror på Mr Luo längre.
En annan lite märklig sak är ju att Fanerdun börjat annonsera efter företag till mässhallarna i Norden och Europa. Var det inte meningen att det var kinesiska företag som skulle ställa ut i mässhallarna? På det sättet skulle ju alla köpmän slippa åka till Kina för att inhandla dessa produkter. Nu tycks Mr Luo tänka sig att t.ex. Italienska företag skall ställa ut i Kalmar och att köpmännen skall ta omvägen över Kalmar med dess "fina" kommunikationer med Europa för att inhandla italienska varor. Det verkar som hela affärsidén håller på att rämna. 
Sanningen är väl helt enkelt den att ingen eller väldigt få har köpt några utställningsandelar i mässhallarna och som sista alternativ marknadsför Mr Luo detta även till europeiska företag. Detta är nog på förhand dömt att misslyckas är jag rädd för så inom en snar framtid tror jag att vi får läsa i media att Mr Luo har reviderat sina planer och att vi får ett nytt datum för en invigning.

När jag skulle ta månadens bild av mässhallsområdet visade det sig att det mest bestod av vattenpölar eller små insjöar och lervälling så jag fick fotografera från skogskanten istället. Bara att dräneringen från området tycks vara obefintlig gör mig mycket fundersam.

mÄSSHALLAR 12 JULI
Mässhallsområde den 12 juli

Om ni jämför med tidigare bilder så kan se att det inte är någon förändring även om det är en annan vinkel men det gick helt enkelt inte att ta sig fram utan stora stövlar.

Fanerdun har nu även fått bygglov för sitt hotell med 300 rum som skall stå klart i mars 2008 enligt Mr Luo. Då gäller det nog att han sätter spaden i marken men det är snart en månad sedan bygglovet beviljades men det har inte hänt något ännu som ni kan se på följande foto.

Hotell 1 juli
Hotellområde 1 juli, endast några högar tegel.

Några kinesiska byggnadsarbetare har vi inte heller sett till några den senaste tiden. Jag håller med Kurt Lundgren som skrev följande på sin blogg för ett tag sedan angående kinesiska byggjobbare.

"Det som vidare faller utanför mitt förståndsområde är vitsen med att hämta arbetare från Kina, ge dem svenska löner och hålla dem med bostäder när det finns svenskar på plats som kan göra samma jobb till samma pris?

Om kinesjobbarna flygs hit kostar det väl 10 000 per resa för varje kines, en miljon kr för att få 100 man på plats, eller kommer de med båt tillsammans med teglet"

ASYLSÖKANDE TILL NORDEN

Jag tänkte här ge er lite statistik om asylsökande som sällan förekommer i svensk media.. Det vi väldigt sällan eller aldrig ser är hur många asylsökande som kommer till våra nordiska grannländer. De flesta vet nog att det är mindre än till Sverige men att skillnaden är så våldsam är det nog inte så många som vet.

Om vi först tar asylsökande under perioden januari - maj 2007.

Sverige       ca 14850 personer.
Norge         ca   1930 personer
Danmark      ca  820 personer
Finland         ca  450 personer

Som alla ser är det osannolikt många asylsökande till Sverige. Om vi slår ihop Norge + Danmark + Finland blir det endast ca 3200 personer medan Sverige ensamt har närmare 15 000 asylsökande.
Jag finner det helt sanslöst att ingen av riksdagens 349 ledamöter reagerar på detta.

Om vi tittar närmare på vilka länder de asylsökande kommer ifrån ser det ut på följande sätt under perioden Jan - juni 2007

Irak                  9321
Somalia         1531
Serbien          1024
Afghanistan     336
Iran                   206
Eritrea              362
Libyen              259
Statslösa         566
Övriga             1765

Övriga muslimska länder som Algeriet, Burundi,Egypten o.s.v.  ca 600

Som alla kan se kommer ca 80 procent från muslimska länder.

Sedan har vi de så kallade ensamkommande barnen som jag föredrar att kalla ensamkommande unga muslimska män.  Läs gärna följande artikel i sydsvenskan och bedöm själva om ni kallar detta för ensamkommande barn. Nej, detta är ungdomar som kommer hit som ankare för att sedan resten av familjerna skall kunna komma på ett smidigt och smart sätt. Våra styrande politiker har dock inte förstått det ännu.

Hur ser då statistiken ut i norden januari - maj 2007

Sverige         526 st
Norge           109 st
Danmark        39 st
Finland           28 st

Samma visa även här!!

Det är dags att ändra på våra regler eller kanske dags att följa de regler som redan finns för att minska antalet asylsökande till Sverige och få ner det till samma nivå som våra nordiska grannländer eller ännu lägre.

ALLA MUSLIMER ÄR INTE TERRORISTER MEN ALLA TERRORISTER ÄR MUSLIMER!

Gripna personer efter försöken till terrorbomber i London och Glasgow.

I svensk media har jag inte sett några foton utan dessa finns i andra länders media men här är ett litet smakprov.Muhammed AshaMarwa Asha
Muhammed Asha                                     Marwa Asha

Bilal AbdullahSabeel Ahmed
Bilal Abdullah                           Sabeel Ahmed

Muhammed Haneef 
Muhammed Haneef, gripen i Australien.

Hur kan någon påstå att islam är en fredlig religion efter alla terrorattacker som genomförts.

Citerat från Kurt Lundgrens blogg

"Den modernt tolkade islamismen är en ond idelogi; den har sina rötter i Koranen, som ger rätt att döda otrogna. Den syftar till att skapa ett muslimskt kalifat, vilket skulle återföra mänskligheten till kamelstadiet."

"Finns det ett hemligt EU-lexikon, en kod, som förbjuder regeringar att i samband med terrorattentat nämna ord som muslim, islam och fundamentalism."


Trots allt som hänt i världen fortsätter det att välla in muslimer till Sverige, flera tusen varje månad. Jag är helt övertygad om att detta kommer leda till terrorattentat i Sverige och det kan ske vilken dag som helst.
Det är dags att kräva ett totalstopp för denna invandring!

Besök även min hemsida.


SVERIGE UTAN FÖRSVAR REDAN IDAG?

Sveriges försvarsmakt klarar inte av att utbilda 6000 värnpliktiga längre. Anledningen sägs vara att det saknas utbildningspersonal.

- Försvarsmakten har idag inte tillräckligt med personal med rätt kompetens för att bedriva utbildning på ett kvalitativt och säkert sätt, motiverar generallöjtnant Jan Salestrand beslutet.

I grund och botten är det givetvis det nedskärningar som genomförts under många år som är grundorsaken. JAS-projektet har väl också dränerat vissa försvarsgrenar på resurser.

Att utbilda värnpliktiga har inte längre någon högre prioritet och när vi samtidigt inte har några fast anställda soldater som är avsedda som stridande förband innebär det att vi inom några få år eller redan idag i stort sett inte har något försvar längre.

Sverige är det land i Norden som har minst antal soldater utbildade och även fast anställda. Följande siffror har jag fått från försvarsmaktens informationsenhet om antalet värnpliktiga som utbildats under de senaste ca 40 år.
Utvecklingen är minst sagt skrämmande.

1965     51 410 värnpliktiga.
1970     50 508
1975     52 295
1980     50 980
1986     45 572
1990     41 349
1995     28 972
2000     16 978
2005       9 225
2008       5 400 ?

Under nästa år är det tydligen bara ca 6000 som skall göra värnplikten men detta klarar inte försvarsmakten av så att man vill minska det till ca 5400 personer.  Det innebär i praktiken att vi har minskat antal värnpliktiga till ca 10 procent av 1965 års nivå. 
Med tanke på att Sveriges befolkning var ca 7,5 miljoner år 1965 och idag ligger på ca 9,2 miljoner är situationen ännu värre.

Att orsaken till dessa neddragningar beror på ekonomiska orsaker och givetvis den vänsterstyrda regeringen vi haft står utom all tvivel.

Jag kan inte låta bli att jämföra siffror och årtal med när den stora vågen av invandring som ägde rum under slutet av 80-talet med en topp under början av 90-talet.
Regeringen har utan tvekan prioriterat om statens medel och våra skatter till invandringen och dragit ner på anslagen till försvaret och andra delar av den offentiga verksamheten.

Slutsatsen kan nog bara bli att för de socialdemokratiska regeringar som styrt landet har

INVANDRINGEN VARIT VIKTIGARE ÄN VÅRT FÖRSVAR!

OCH TILL PÅ KÖPET HÅLLER VI PÅ ATT SKÄNKA BORT BESLUTEN OCH MAKTEN TILL  EU OCKSÅ.


RSS 2.0