ATTRAKTIV MARK BORTSKÄNKES!

Lillviken reas ut till Skanska.              Foto Thoralf Alfsson

”Trots högljudda protester från Alliansen och även Miljöpartisten Swante Friberg så var det i slutändan bara två Sverigedemokrater som motsatte sig affären.”

Barometern 29 september


Vid gårdagens kommunfullmäktigemöte togs beslut om att försälja ett markområde till Skanska. En affär som har haft många tveksamheter i hanteringen fram till kommunfullmäktige men det är inte om detta som mitt inlägg kommer att handla om. Det handlar om att Kalmar kommun återigen rear ut ett stort och attraktivt markområde till en stor exploatör.

 

I den lokala pressen undviker man att nämna orsakerna till att varför vi från Sverigedemokraterna yrkade på avslag för denna markaffär. Enligt de uppgifter jag fått så gjorde Skanska en värdering av detta markområde och kom då fram till ett pris på ca 1750 kronor/m2. Kalmar kommun gjorde även de en markvärdering som stannade på 3000 kronor/m2. Skanskas värdering innebär då ett totalt pris på ca 10,6 miljoner kronor medan Kalmar kommuns värdering skulle ge ett pris på 18,1 miljoner kronor.

Med detta i bagaget kan man bara konstatera att Kalmar kommuns tjänstemän är mycket dåliga förhandlare då de förhandlade fram ett pris på 12,0 miljoner kronor. Vilket gör att man verkligen börjar fundera på om det är svågerpolitik som styr i kommunhuset. Efter en ganska massiv kritik hade vänstermajoriteten tagit in ännu en värdering och med denna som ”ursäkt” förhandlat fram ett nytt pris på 13,2 miljoner kronor för att tysta den värsta kritiken. Vilket motsvara ett pris på ca 2185 kronor/m2.
Under debatten i kommunfullmäktige kom miljöpartisten Swante Friberg med intressanta jämförelser med markpriser från andra byggprojekt på attraktiva markområden på Öland. Han hävdade i sitt exempel att priset kanske snarare skulle ligga på ca 30 miljoner kronor.

Jag har själv gjort jämförelser med t.ex. tomtpriser i Ljusstaden (vid Norrliden) där en radhustomt kostar 300 000 kronor och detta skall jämföras med ca 290 000 kronor i markpris/lägenhet i Lillviken. Ett område som beskrivs som ett av Kalmar stads mest attraktiva markområden. Vid ett försäljningspris på 18,1 miljoner kronor skulle det istället vara ca 400 000 kronor/lägenhet vilket ändå jag betecknar som ett lågt markpris.

 

Det som är än märkligare är att Kalmar kommun tar på sig kostnaderna för att flytta vatten och avloppsledningar, pumpstation, elledningar, transformatorstation, fotbollsplan och lekplats som finns på det aktuella markområdet. Dessa kostnader ligger enligt kommunen på ca 5,2 miljoner kronor som följaktligen skall räknas av från det beslutade priset på 13,2 miljoner kronor. Dessa kostnader anser jag och många med mig att exploatören skall stå för.

 

Med detta som bakgrund yrkade vi Sverigedemokrater som enda parti på avslag på denna markförsäljning då vi anser att det är rena reapriset. Vi begärde även en votering i detta ärende för att se hur övriga ledamöter stod i denna fråga. Ingen annan ledamot stödde vårt avslagsyrkande men Swante Friberg la ner sin röst vid voteringen. 56 ledamöter röstade alltså för försäljning, 2 ledamöter (SD) röstade emot försäljningen och 1 avstod.

Hur mycket av ovanstående redovisades i den lokala median? Detta trots att journalisterna känner till alla dessa fakta sedan tidigare och även närvarade vid kommunfullmäktigemötet.

Läs artikel i Barometern.

Läs artikel i Östran.


HALALSLAKTAT PÅ MCDONALDS

Brukar du äta på McDonalds? Vet du att du då äter halalslaktat om du väljer en produkt som innehåller kyckling.

Efter att detta faktum blivit känt i Finland där McDonalds köper en sitt kycklingkött från de danska företaget Danpo som halalslaktar alla kycklingar. Läs inlägg av Merit Wager.

Vid en förfrågan till informationsavdelningen hos McDonalds i Sverige bekräftar Sara Jansson, McDonald's Kundservice McSvar att man även i Sverige köper in sitt kycklingkött från Danpo.

"McDonald's kycklingprodukter levereras i dagsläget av företaget Danpo i Danmark. De använder sig av Halal-slaktning."Avstå ovanstående produkter som innehåller kyckling!

Danpos hemsida sprider man gärna sitt budskap om halalslakt eller vad säger ni om detta.I texten kan man läsa följande.

"At kyllinger slagtes efter halal-metoden betyder, at den slagterimedarbejder, der overvåger slagteprocessen, er muslim.

Den muslimske slagterimedarbejder er godkendt af Islamisk Kulturcenter i København.

Den muslimske slagterimedarbejder fremsiger en bøn for sig selv ved slagtningens begyndelse og hver gang, der har været en pause i slagteprocessen. Bønnen hedder i oversættelse: "I Guds navn, Allah er den største"."Bojkotta McDonalds om du inte anser att "Allah är den störste"! 

Islamic center i Köpenhamn har tydligen godkänt halalslaktning på fler företag i Danmark. Här är en länk där du kan se flera danska företag vars produkter säljs i Sverige eller som till och med bedriver verksamhet i Sverige.

I listan finns Danish Crown som äger slakteriet i Kalmar.
VEM SKALL HÅLLAS ANSVARIGA?

Läs hela artikeln i Gefle Dagblad

Detta håller på att bli vardag för de svenska pensionärer som bor i mångkulturella områden. Dagligen kan vi läsa om pensionärer som blir rånade och utsatta för inbrott där brottslingen i förbluffande många fall har invandrarbakgrund.

Vem skall hållas ansvarig för denna skrämmande utveckling?

Självklart är det riksdagspartierna som bär det fulla ansvaret för den fullständigt okontrollerade massinvandringen till Sverige!

 


FRAMGÅNG FÖDER FRAMGÅNG

Att proppen är på väg att gå ur för Sverigedemokraterna fick vi ett nytt bevis för i förra veckans kyrkoval. Under den senare tiden har jag pratat med väldigt många människor som är på gränsen till att börja rösta på oss. Dessa människor har börjat inse hur media hela tiden försöker förtala oss genom att klistra på oss diverse epitet. De har börjat genomskåda pk-media!

Nu behöver dessa människor bara en liten, liten puff i rätt riktning från oss samtidigt som de etablerade partierna fortsätter sitt hyckleri. Vänsterpartiets Lars Ohly gjorde ju igår en helomvändning när det gäller vänsterpartiets syn på EU. Först var det Miljöpartiet som ställde in sig i ledet och nu följer alltså Vänsterpartiet efter. Lars Ohly är tydligen väldigt ministerkåt!


Riksdagspartierna gräver sig allt djupare ner i mittenfåran och desto svårare lär det bli att komma upp ur denna röd, blå, gröna röra. Inte minst väljarna kommer att få det väldigt svårt att förstå skillnaden mellan dessa luddiga partier. Sverigedemokraterna däremot framstår som ett betydligt klarare alternativ för många. Idag är det väldigt många människor som ”sneglar” på Sverigedemokraterna men som ännu inte tagit det sista steget. Efter de samtal jag haft den senaste tiden så har jag förstått att många är rädda för att säga sin åsikt på vissa arbetsplatser. Men samtidigt är det många som berättar att de har uttryckt sin åsikt och fått mycket stöd och medhåll.

Känslan är att proppen är på väg ur.

 

Detta exemplifieras bra av kyrkovalet. När jag tittar på siffrorna för de olika församlingarna i Kalmar kommun så ser vi att vår valstrategi fungerat mycket väl. Hade vi bara haft mer valtidningar att dela ut hade vårt resultat varit betydligt bättre i ytterområdena. Men ökningar på 200-400 procent i en rad församlingar får vi vara nöjda med. Det bådar gott inför nästa års valrörelse.
Jag kan också konstatera att uppmaningen att gå och rösta för att minska Sverigedemokraternas valresultat misslyckades helt då valdeltagandet var lägre i många församlingar men även i församlingar med högre valdeltagande har Sverigedemokraterna gått fram kraftigt.Val till kyrkomötet.


Jag tror även att många av mina läsare är intresserade av hur det gått i andra församlingar i Kalmar Län. Här kommer en rad församlingar i Kalmar län där vi ligger över 3 procent i valresultat.Val till kyrkomötet.


ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDESocialdemokrater och folkpartister talar väldigt ofta om alla människors lika värde och det särskilt när det gäller oss Sverigedemokrater. För mig är detta en självklarhet och jag tror det även gäller nästintill varenda person som vuxit upp i vårt land och präglats av vår kristna syn på våra medmänniskor. Allas lika värde innebär ju dock inte att våra lagar och regler skall åsidosättas som en del politiker och andra personer tycks mena när det gäller massinvandringen till Sverige.


Uppenbarligen gör dock våra ministrar och socialdemokraternas partiledare skillnad på människor beroende på deras etniska härkomst. Hur många kommer inte ihåg den tragiska branden i Rinkeby där sex somaliska barn med deras mamma omkom. Försvarsministern Sten Tolgfors besökte brandplatsen i Rinkeby för att informera sig och uttrycka sin medkänsla. På den mycket uppmärksammade begravningen deltog både regeringen och oppositionen genom Nyamko Sabuni och Mona Sahlin.


Några veckor senare inträffade en ny brand i Staffanstorp där 4 barn och deras mamma omkom men i detta fall har alla ministrar lyst med sin frånvaro både på brandplatsen och på begravningen.


Givetvis ställer man sig frågan vari ligger skillnaden i detta avseende. Handlar det om att när fyra barn omkommer så är det inte en fråga som engagerar våra högsta politiker, utan det måste vara minst sex barn som omkommer. Nej, jag tror inte detta är orsaken.

Orsaken finner vi nog snarare i etnisk bakgrund. Familjen i Rinkeby var från Somalia medans familjen i Staffanstorp var romer. Hur kan man annars förklara det olika agerandet från både regeringen och oppositionen?

Jag är övertygad om att dessa ”högt uppsatta” politiker utnyttjade branden i Rinkeby för att marknadsföra sig själva i media när det gäller ”flyktingar” från Somalia och tredje världen. Men när det gäller romer så är det fullständigt ointressant från Nyamko Sabuni och Mona Sahlin och till och med lokala politiker från de etablerade partierna.


Allas lika värde gäller endast när dessa personer kan vinna något på det själva och det kunde man uppenbarligen inte i Staffanstorp. Ingen ville tydligen bli sammankopplad med romer!


ÄR SAFIA BENOUDA HELT OINTRESSANT?

Den frågan ställer jag mig efter att ha googlat på Safia Benouda och funnit mycket få artiklar i svensk media. Däremot finns det mängder av bloggar som skrivit om Safia Benouda. Det faktum att denna 19-åriga kvinna är dotter till Sveriges muslimska råds ordförande, Helena Benouda borde ge upphov till ett stort intresse hos svensk media om det sedvanliga mönstret efterlevdes. Att Safia Benouda gripits två gånger misstänkt för terrorism och dessutom tillsammans med före detta Guantanamofången Mehdi Gehzali borde göra henna till en mycket ”intressant” kvinna för media. Alla landets ”grävande” journalister borde kasta sig över denna historia och använda sig av alla tänkbara knep för att få fram fakta om Safia Benouda och vad hon sysslat med efter hennes gripande i Somalia 2007 fram till hennes gripande i Palistan. Men så är inte fallet.

Vi har heller inte fått läsa något om de övriga personerna som greps tillsammans med "svenskarna". Varför? Finns det en hund begraven även här? Är det någon som vet något om dessa turkar t.ex. Det borde funnits en och annan rad om detta i turkiska medier. 

Det råder en skrämmande tystnad bland svenska journalister. Uppenbarligen har svenska chefredaktörer beordrat locket på när det gäller Safia Benouda. Det enda som tillåts i svensk media tycks vara ”snyftreportage” om denna kvinna och hennes 2-åriga barn.


Sjukdomssymptomen inom svensk media blir allt mer synbara och bekymmersamma. En pk-pandemi tycks härja inom den svenska journalistkåren som gör dem oförmögna att granska misstänkta ”svenska” muslimska terrorister med kopplingar till Sveriges muslimska råd.


Vid denna sökning hittade jag denna blogg som använt sig av mitt blogginlägg.


DOKUMENTLÖST PÅ KALMAR KOMMUN
Kalmar kommuns hantering av markreservationer blir allt mer märklig. I Kalmar behöver tydligen inte företagen begära om en markreservation eller en förlängning av en tidigare beslutad markreservation. Kommunen sköter uppenbarligen detta på eget bevåg, utan att nödvändiga dokument existerar om man skall tro dagens artikel i Barometern. 

"Reservationerna gällde till senast den 31 augusti.

– Det stämmer, säger planeringschef Björn Strimfors. Men att det inte blivit någon förlängning beror på oss och inte på dem som har begärt reservationerna, de är alla fortfarande intresserade."Det måste vara de aktuella företagens skyldighet att bevaka sina markreservationer, inte kommunens uppgift.

Fördelen med att det inte existerar några dokument är ju att då behöver man inte gallra ur några dokument som skeddde när det gäller Fanerdun. Då slipper ju även ansvariga på kommunen kritik från JO.

Artikeln finns ej på nätet då den med stor sannolikhet blivit nedskriven med negativa kommentarer.
Starkt "jobbat" Barometern.

Artikeln är givetvis en följd av mitt blogginlägg för någon dag sedan.

LEENDE JIMMIE I DEBATT!Se programmet.

Kvällens debatt var faktiskt riktigt roligt. Mitt leende blev bara bredare och bredare och jag förstår att Jimmie Åkesson log mer och mer under programmet.

I programmet avslöjades hur virriga dessa publicister är när de försöker förklara att man skall ta debatten eller inte ta debatten. Programledaren Belinda Olsson kan jag i varje fall inte klaga på ocg definitivt inte Jan Helin på Aftonbladet som är den direkta orsaken till att detta program överhuvudtaget kom till stånd genom att inte tillåta att Sverigedemokraterna att annonsera i tidningen.Se även denne tokstolle till SSU:are Johan Büser som vill överlämna en dvd om Hitler. Som socialdemokrat bör man vara väldigt försiktig med att prata om Hitler. Samarbetet med nazityskland under 30-talet har tydligen dessa socialdemokrater fullständigt glömt bort eller snarare förträngt.
(Om ni går in på länken till Johan Büsers blogg, missa då inte att kolla på hans CV och alla hans internationella erfarenheter. Inom SSU saknas det inte pengar för resor över hela världen, det råder det sannerligen inget tvivel om).

Den som inte sett programmet bör se det och lyssna på Lotta Gröning som inte skräder på orden. Riktigt roligt när dessa personer träter om Sverigedemokrater.Jag har själv även fått vara med i ett inslag i TV4 Kalmar. Tyvärr såg jag inte intervjun med Dag Sandahl i TV4 under gårdagen utan jag fick istället se inslaget direkt innan intervjun i en kamera och därför blev det kanske inte riktigt som jag önskat.Se programmet.

Jag förstår att all den uppmärksamhet som Sverigedemokraterna får i media just nu retar gallfeber på vissa av våra politiska motståndare. Vänsterpartisterna till och med vägrar ställa upp i Debatt när de blir inbjudna. Ett mycket märkligt beslut om man vill nå ut med sitt budskap till väljarna. Men för mig får gärna kommunisterna stanna hemma ända till valet i september 2010, jag kommer inte klaga.


GOTIA MEDIAS MARKRESERVATION UTGÅNGEN!

Gotia medias markreservation på ett av de få grönområden som finns kvar på Kvarnholmen har löpt ut utan att Gota media har inkommit med någon ansökan om förlängning.

Det finns heller inga beslut om förlängning av markreservationen i några protokoll från kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott.
Uppenbarligen anser sig Gota Media ha sådan makt in i Stadshuset när kommunens stadsarkitekt, Staffan Lindholm, sitter i Gotia medias projektgrupp att de kan strunta i att lämna in en ansökan om förlängning av markreservationen.

Enligt de beslut som finns i protokoll gällde markreservationen fram till den 31 augusti 2009 för Gotia media. Kommunstyrelsens beslut av markreservationerna godkändes även i kommunfullmäktige när det så kallade ”Kalmaristiska stimulanspaketet” beslutades.


Länk till hela protokollet, $228

Kommunstyrelsen gav i sitt beslut kommunstyrelsens arbetsutskott befogenheten att förlänga markreservationen men när nu så inte skett är markreservationen utgången. Detsamma gäller även övriga markreservationer som togs vid samma beslut. En utgången markreservation kan självklart inte förlängas! Utan nu krävs det nya beslut.

Miljöpartiets Jonas Löhnn har varit ute i media och uttalat sig om denna markreservation ett antal gånger och det är lätt att tro att Miljöpartiet motsatt sig denna markreservation i kommunstyrelsen men enligt protokollet hade Jonas Löhnn och Miljöpartiet inga invändningar emot att detta grönområde på Kvarnholmen bebyggs. Ett riktigt hyckleri från Jonas Löhnn och Miljöpartiets sida!

 Men med tanke på följande skrivning i beslutet om markreservation i kommunstyrelsen borde det vara uteslutet med ett "glasmonster" vid Systraströmmen på Kvarnholmen. Eller har stadsarkitekten Staffan Lindholm en annan uppfattning?


 ”Dessa reservationer ges under förutsättning att det är möjligt och lämpligt att genomföra en sådan byggnation i detta område med hänsyn tagen till Kvarnholmens karaktär.”


 

Kan någon anse att denna byggnad passar in i Kvarnholmens karaktär? Förutom stadsarkitekten!

Med hänsyn tagen till Kvarnholmens karaktär är det enligt min uppfattning helt uteslutet med en byggnad enligt de två förslag som föreligger.

Det är väl just på denna punkt som stadsarkitekten, Staffan Lindholm har sin uppgift att fylla i Gotia medias projektgrupp. Genom att han varit med om att utse de två förslag som finns kvar har han ju samtidigt också godkänt att dessa förslag passar in på Kvarnholmen och dess karaktär. Här kan man verkligen säga att Staffan Lindholm har gjort bort sig å det grövsta.

Hur skall samhällsbyggnadskontoret kunna hävda något annat när stadsarkitekten redan förespråkar dessa byggnader som deltagare i Gotia medias projektgrupp.
Detta är helt sjukt och är inget annat än rent och skärt mygel på hög nivå hos kommunala tjänstemän och Kalmartrojkan.

Stadsarkitektens medverkan i Gota medias projektgrupp är värsta och sämsta sortens jäv som utan tvivel kommer leda till en rad överklaganden i detta ärende. Om ingen annan överklagar detta övergrepp på denna gröna lunga så kommer jag personligen göra detta.

Att dessutom stadsarkitektens medverkan sker på arbetstid och är helt kostnadsfri för Gota media är minst sagt märklig. Detta när kommunen befinner sig i en mycket ansträngd ekonomisk situation.


En sak som Östran uppenbarligen inte noterat
i sin granskning är följande skrivning från kommunstyrelsens protokoll.


”Kommunstyrelsen uttalar vidare att Lofthuset Förvaltnings AB samt Thomas Axeheim AB ska få möjlighet att exploatera delar av området norr om vattentornet (2 a enligt karta), under förut-sättning att utrymme för detta medges under pågående plan-process.”


Detta innebär att det är inte bara Gotia media som kommer bygga i detta grönområde utan även Ronny Nilsson och Thomas Axeheim har planer för detta grönområde. Därmed faller ansvarig utgivaren Gunilla Sax på Barometerns uttalande om att deras mediahus skall ta ”så lite plats” platt till marken. Ju mindre mark till Gotia media innebär desto mer mark till Ronny Nilsson och Thomas Axeheim att exploatera.

Förtätningen är ett faktum och detta grönområde är borta för all framtid.

Hyckleri på hög kommunal nivå.


DAGEN EFTERNoterar att Rosengård och Herrgården ligger alldeles söder om Östra Kyrkogården och då är det inte svårt att räkna ut att ungdomsgäng som vanligt är detsamma som invandrargäng. Läs artikel.

Sedan blir man ju lite bekymrad när man ser att dessa problem hållit på under en längre tid och att ansvariga har tappat räkningen på hur många polisanmälningar som lämnats in. Ändå publicerar inte Sydsvenskan artikeln förrän dagen efter kyrkovalet, då den givetvis inte gör så stor "skada".

FRAMGÅNG I KYRKOVALETSverigedemokraterna går starkt framåt i kyrkovalet och ökar sina mandat i kyrkomötet från 4 till 7 som det just nu ser ut.

Tyvärr röstar en stor del av svenska folket för en islamisering av det svenska samhället.


I valet till de olika stiften se det också ut att bli stora framgångar med nya mandat i i de flesta stiften. För vår del i Kalmar blir det för första gången ett mandat i Växjö stift. Det är bara att gratulera Håkan Klasson från Tingsryd som nu får företräda partiet i Växjö stift.


Uppsala stift 2 (1) mandat

Linköpings stift 1 (1) mandat

Skara stift 1 (0) mandat

Strängnäs stift 2 (1) mandat

Västerås stift 0 (0) mandat

Växjö stift 1 (0) mandat

Lunds stift 3 (3) mandat

Göteborgs stift 2 (1) mandat

Karlstads stift 2 (1) mandat

Härnösands stift 1 (0) mandat

Luleå stift 0 (0) mandat

Visby stift 0 (0) mandat

Stockholms stift 2 (2) mandat


Det kanske inte verkar så märkvärdigt att öka från ett mandat till två mandat i ett stift men för den som sitter på detta mandat ökar modet med 1000 procent när han/hon får en partikamrat vid sin sida.


I Lunds stift blir Sverigedemokraterna lika stora som Kristdemokraterna! Något för Göran Hägglund att fundera på.


Barometern 


RÖSTA IDAG!Bawar Ismail (Luf) kommer med en rad lögnaktiga påståenden i denna insändare som givetvis Barometerns insändaredaktör Maria Sjöström släpper igenom lördagen innan kyrkovalet. Med ingen möjlighet att bemöta innan valet. Självklart är det med kall beräkning hon publicerar denna insändare i sista upplagan innan kyrkovalet.

Bawar Ismail skriver. 

"Lägg den på FiSK (Folkpartiet) eller Miljöpartiet. Lägg den på ditt lokala parti som ställer upp eller Moderaterna. Det spelar ingen roll så länge SD hålls borta från maktens korridorer."

Bawar Ismails enda budskap tycks vara att inte rösta på SD genom att förtala SD. En påläggskalv av stora format inom folkpartiets ungdomsförbund. Låt honom inte stå oemotsagd.

RÖSTA PÅ SD IDAG.


DET RÄCKER INTE MED ATT BARA TITTA

DETTA ÄR MITT INLÄGG NUMMER 1 000 PÅ BLOGGEN!!!!! DET FIRAR JAG IKVÄLL!


 

Folkpartiets oppositionsråd i Kalmar, Inger Hilmansson har tydligen fått en aha-upplevelse om man skall tro följande inlägg på hennes blogg.


”Jag fick även idag en ögonblicksbild av Mönsterås socialförvaltning som ett mönsterexempel när det gäller socialt bistånd. De räknade med att kunna behålla sin service med ett positivt resultat även i lågkonjunktur. Och de har inte, som man kan befara, ökade bakslag i utanförskap på längre sikt.
Det är otroligt viktigt att vi tittar på hur andra kommuner gör, och ibland behöver vi inte gå längre än till grannkommunen.”

Nu räcker det givetvis inte med att bara ”titta på hur andra kommuner gör”. Det allra viktigaste är att analysera varför det ser så annorlunda ut i en grannkommun till Kalmar. Anledningen till hennes inlägg på bloggen är antagligen den budgetuppföljning i Kalmar kommun som pekar på ett underskott med hela -23,5 miljoner kronor för socialförvaltningen. En stor del av detta underskott kan härledas till ökade kostnader för ekonomiskt bistånd (socialbidrag).


För att hjälpa Inger Hilmansson med analysen av dessa siffror har jag granskat en av de stora orsakerna till de skillnader som råder mellan Kalmar kommun och Mönsterås kommun. Lågkonjunkturen har drabbat alla kommuner i vår landsända på i stort sett samma sätt. Får vi tro vårt kommunalråd Johan Persson (s) har Kalmar klarat sig mycket bättre än de flesta kommuner så det kan således inte skyllas på lågkonjunkturen att utvecklingen blivit så dramatisk i just Kalmar när det gäller ekonomiskt bistånd. Nu är det givetvis svårt att få fram siffror för 2008 och 2009, så jag har använt mig av statistik för åren 2002 – 2007 i min analys.


Så här ser utvecklingen ut när det gäller ekonomiskt bistånd till personer födda utrikes i de båda kommunerna.

Mönsterås har sänkt sina kostnader för ekonomiskt bistånd till denna grupp till ca 1,5 miljoner kronor men i Kalmar har den istället ökat till ca 30 miljoner kronor.

Det märkliga är att utvecklingen gått precis i motsatt riktning i Kalmar trots att vi upplevt en mycket positiv konjunkturutveckling med bland annat IKEA-etableringen under dessa år. Mönsterås har sänkt sina kostnader för ekonomiskt bistånd till personer födda utrikes drastiskt under denna period medan Kalmar har en ökning på ca 30 procent. Varför?


Jo, förklaringen kommer när vi studerar följande diagram.
Som var och en kan se har Mönsterås haft en mycket begränsad mottagning av ”flyktingar” och detta avspeglas givetvis i kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Under dessa 6 år har Mönsterås tagit emot mindre än 30 personer.

Kalmar kommun har däremot tagit emot mer än 500 personer under samma tidperiod.

Man behöver inte vara raketforskare för att se sambanden mellan dessa diagram, det räcker gott med sunt bondförnuft.


Problemet är att när Inger Hilmansson och andra politiskt korrekta politiker får se diagram av den här typen så blundar de och vägrar acceptera dessa siffror.  Det är analyser som inte går att ”lita” på då de inte är gjorda av expertis som är köpt av det politiska etablissemanget. Sunt bondförnuft duger inte åt dessa politiker.


Inger Hilmansson och andra politiker! Det räcker således inte med att bara ”titta på hur andra kommuner gör” utan de krävs också handling. Vill Inger Hilmansson och andra politikerna minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd kan de börja med att säga upp avtalet med Migrationsverket som idag innebär att Kalmar kommunskall ta emot 175 "flyktingar" varje år, då kan även Kalmar bli ett mönsterexempel.
Men som oftast när det gäller dessa politiskt korrekta politiker är det väldigt långt från ord till handling när det gäller den misslyckade invandringspolitiken.  


SE JIMMIE I GOMORRON SVERIGE

Jimmie Åkesson möter Aftonbladets ansvarigeutgivare Jan Helin i Gommoron Sverige.Se Gomorron Sverige. Inslaget börjar ca 2:10 in i klippet. 

Läs debattartikel skriven av Jimmie Åkesson och publicerad i Aftonbladet.

Passa även på att se det rent ut sagt löjliga käbblet i soffan med nyhetspanelen. Det börjar ca 7:45 in i klippet.
AFTONBLADET INTET NYTTAftonbladets beslut
att inte publicera annonser från Sverigedemokraterna går helt i Mona Sahlins anda. På sätt och vis, hur underligt det än låter är det faktiskt ett välkommet beslut av flera anledningar.

  • För det första kommer detta ge en väldig massa publicitet och det kommer att diskuteras i media och på bloggar utan att det kostar Sverigedemokraterna en enda krona.
  • Det understryker givetvis det faktum att Sverigedemokrater inte behandlas rättvist av media.
  • Martyrskapet som detta ger är också en tillgång i debatten men inte så stor som vissa skribenter vill hävda.
  • Faktum är ju också att Sverigedemokraterna inte har de ekonomiska resurserna som krävs för annonser i t.ex. Aftonbladet.
  • Min egen uppfattning är att annonser har mycket marginell betydelse för valutgången 2010 och det är inte försvarbart kostnadsmässigt när budgeten är begränsad.   

Därför är Aftonbladets beslut på sätt och vis ett väldigt ”bra” beslut. Detta ”ställningstagande” kommer Aftonbladet få leva med ända fram till den 19 september 2010 och det kommer att utnyttjas flitigt i debatten. Som Sverigedemokrat kanske vi faktiskt skulle skicka lite blommor till Jan Helin och Lena Mellin som tack för detta ”ställningstagande”. Jag gråter i varje fall inte över detta beslut!

I deras motivering till detta beslut finns dock en rad motsägelsefulla tankar men det är ju givetvis väldigt svårt att förklara varför man tagit detta synnerligen märkliga beslut, utan att det blir just motsägelsefullt. Istället borde dessa ansvariga utgivare fundera på varför utvecklingen i alla de länder som de räknar upp skett och att partier med liknande agenda som SD växer i hela Europa.

När det gäller Danmark så är faktiskt danskarna lika gemytliga och trevliga som tidigare. Problemet är nog snarare de ”nya danskarna” som inte assimilerats i det danska samhället. Aftonbladet tycks utan kritisk granskning stödja sig på Lena Sundströms mycket partiska film och bok om danskarna. Lena Sundström som bosatt sig i Nörrebro under tre månader har väl knappast upplevt något danskt gemyt i den stadsdelen av Köpenhamn med det har ju sin naturliga förklaring.

Uppenbarligen har inte Jan Helin och Lena Mellin förstått hur rätt de har när de skriver följande.

”En underström i Sverigedemokraternas Bullerby som säger att om du röstar på dem kan Sverige bli som förr. Utan en massa gapiga invandrargäng som stjäl dina ungars mobiltelefoner och våldtar.”

De kunde gärna också skrivit att dessa invandrargäng eldar upp skolor och bränner upp svenskars bilar, kastar sten på polisen och brandmän. De hade inte ens farit med lögner om de skrivit detta. Så småningom kommer inte ens Jan Helin och Lena Mellin kunna blunda för den verklighet som råder i samhället och som uppenbarligen endast Sverigedemokraterna ser i vitögat utan skygglappar. Uppvaknandet lär bli smärtsam för Jan Helin och Lena Mellin och deras sympatisörer.

Aftonbladet 


KNIVMORDET PÅ ÖLAND

Två personer hemmahörande i Kalmar har anhållits och kommer sannolikt häktas innan helgen vid Kalmar Tingsrätt. Läs artikel i Barometern.

Som vanligt får du inga närmare uppgifter om vilka personer som anhållits men enligt följande dokument är det dessa två personer. På följande länk kan du se vilka personer det handlar om.
 
Bloggen Politiskt inkorrekt har foto på de båda anhållna personerna. Se följande länk.

Det som är intressant är att bara några dagar efter mordet i Köpingsvik fanns bilder på nätet där de anhållna personerna förekommer och även de två flickor med utländskt utseende som polisen sökte, då de misstänkte att de var orsaken till det bråk som lede till knivmordet. Se dessa bilder på följande länk (Inlägg 2009-06-27 18:59 från Jon) .

Undrar hur stor hjälp polisen har haft av alla upplysningar som finns på nätet i sitt "spaningsarbete" eller skall det numera kallas för "surfspaning".


DAGS ATT KLIVA FRAM UR GARDEROBEN

I Norge bestraffade väljarna de partier som inte velat samarbeta med Fremskrittspartiet. De partier som lovat en restriktivare invandringspolitik har belönats med nya mandat i folketinget. Detta är ett faktum som ingen kan ifrågasätta. Fremskrittspartiet går ännu en gång framåt och når 22,9 procent. Den fråga många ställer sig är varför får inte Sverigedemokraterna mer än ca 4 procent i opinionsundersökningarna.  Svaret på detta är den svenska mentaliteten! Alla är så försiktiga och vågar inte stå för sina åsikter annat än vid köksbordet.


Det är väldigt många personer som tar kontakt med mig och berättar hur olika saker fungerar och vill att jag skall skriva om detta på bloggen men givetvis vill de inte figurera med sitt namn p.g.a. det eller det andra. Orsaken till att de kontaktar mig kan ibland vara att de inte litar på andra politiker eller journalister, eller så har de blivit besvikna efter tidigare kontakter med dessa.  Givetvis är detta ett första steg till att bryta med pk-samhället men tyvärr så räcker inte detta. Vill de som sympatiserar med Sverigedemokraterna att partiet skall få samma framgångar som Fremskrittspartiet skördat i Norge så krävs något mer.


Det är dags att kliva fram ur garderoben och stå för sina åsikter offentligt!

Annars förblir Sverigedemokraterna ett 4-procentsparti, istället för ett parti med 10-20 procents stöd i väljarkåren. Skall snöbollen börja rulla så är det faktiskt någon som måste sätta den i rullning. Det är hög tid nu. Jag vet att ni finns därute.

Det är faktiskt du som bestämmer!


KALMARTROJKAN MYGLADE BORT DOKUMENT.Genom Agneta Adeens utomordentliga granskning av Fanerdunprojektet avslöjades Kalmar kommuns myglande med viktiga dokument rörande Fanerduns trovärdighet som företag.


Nu riktar JO hård kritik mot kommunlednings bortgallring av viktiga dokument. Läs artikel i Dagens Nyheter. Det handlar återigen om kommunalrådet Johan Persson (s) och kommunchef Roland Karlsson och näringslivschefen Thomas Davidssons sätt att mörka hela detta katastrofala projekt som de hyllade som det största som hänt Kalmar i modern tid under valrörelsen 2006. Projektet skulle ge 800 nya jobb till regionen.


 Efter detta ansåg sig tydligen Johan Persson ha stoppat fingrarna alldeles för långt ner i den kinesiska syltburken och började systematiskt gallra bort allting som kunde påvisa att Mr Lou och Fanerdun var rena luftslottet som enbart byggde på lånade pengar. Att en del i Fanerduns affärside bestod i att sälja uppehållstillstånd i Sverige var ju inte särskilt roande för kommunledningen.


 Att på detta sätt systematiskt gallra bort ej önskade dokument borde utan tvivel leda till en förtroendekris i kommunen. Hur många andra dokument har gömts undan när det gäller andra känsliga frågor som avhandlas av denna Kalmartrojka.


 Kommunens revisorer hade inte mycket att säga om dessa saknade dokument i sin granskning av kommunen när det gäller Fanerdun. Är kommunens revisorer även de insyltade i detta? Har Barbro Mollinder gjort sitt som revisor hos Kalmar kommun. Är det lämpligt att samma företag fungerar som revisorer år efter år hos Kalmar kommun.


 Det senaste lustigheten inom Kalmar kommuns ledning är stadsarkitektens medverkan i Gotia medias projektgrupp för ett nytt mediahus. Vilket kommunalrådet Johan Persson (s) säger sig inte ha känt till. Hur många litar på att det är sanningen vi får höra av kommunalrådet? Jag gör det inte, utan det luktar socialdemokratisk maktfullkomlighet lång väg.


 Nästa sak som kan vara under uppsegling är den markreservation för Lillviken som hastigt och lustigt hamnade hos Skanska. Hur har detta hanterats av ansvariga på kommunen. Kommunens egen värdering av marken stannade vid 3000 kronor/m2 medan Skanskas värdering stannade på 2000 kronor/m2. När det nu handlar om ca 6000 m2 så rör det sig alltså om en köpeskilling på 12 miljoner kronor eller 18 miljoner kronor. Johan Persson och kompani gick på Skanskas värdering och vill sälja marken för 12 miljoner en ”förlust” på 6 miljoner kronor för kommunen.


DREAMTEAM


Pia, Jimmie och Siv.

Partiledarna för de partier med den mest positiva trenden det senaste decenniet.


Fortsätter framgången för Fremskrittspartiet ikväll? Hur stor är skämmighetsfaktorn? I Sverige har vi haft en skämmighetsfaktor på runt 50 procent när Sverigedemokraternas valresultat och opinionsundersökningar utvärderas. Nu tror jag inte på en skämmighetsfaktor i den storleken när det gäller FrP men med stor sannolikhet finns även detta fenomen i Norge.  

I svensk media har man som vanligt målat ut Frp som främlingsfientliga och sedan försökt klistra över detta på SD. Men en framgång för FrP kommer utan tvivel leda till en än mer positiv utveckling för SD. Läs artikel i Aftonbladet.


Det media däremot är väldigt försiktiga med att redovisa är vilken invandringspolitik som övriga partier för. Utvecklingen är precis densamma som i Danmark och alla partier har skärpt sina krav och förslag när det gäller asylpolitik. I stort sett alla partier säger att ”illegala invandrare skall ut ur Norge”.  I Sverige kallas de för papperslösa och det enda parti som anser att de skall lämna landet är Sverigedemokraterna. Riksdagspartierna vill däremot ge de papperslösa fri sjukvård, skola och andra rättigheter som t.ex. gratis omskärelse. I Sverige får de papperslösa till och med barnbidrag, hyresbidrag o.s.v. Visst är Sverige fantastiskt

SvD


ÖSTRAN VS BAROMETERNNågot har uppenbarligen hänt i den lokala mediavärlden som vänt upp och ned på en och annan av mina fördomar när det gäller tidningar och dess journalister och ledarskribenter.


Ända sedan Agneta Adeen gjorde en mycket noggrann granskning av Fanerdunprojektet i Kalmar har tidningen Östran tagit ledningen i den lokala mediavärlden. Agneta Adeen är utan tvivel den bästa granskande journalisten i Kalmar med omnejd. Barometern under Gunilla Saxs ledning tycks inte ens ha ambitionen att ta tillbaka initiativet. Vill du läsa en tidning som granskar får du läsa Östran, om du väljer Barometern får du ett slätstruket sömnpiller.

Torsdagens Östran var ett lysande exempel på detta, hela första uppslaget var väldigt intressant att läsa för den politiskt intresserade. Allt från ledarsidan till stadsarkitekten och att socialdemokraterna missat att anmäla sin nomineringsgrupp till stiftsvalet i kyrkovalet.


Den socialdemokratiska ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden Mona Jaensen går ”i taket” på grund av Östrans granskning av stadsarkitektens frilansande som ”expert” hos Gota Media. Hon kallar Östrans artiklar för ett mediadrev. Men för att det skall kallas för mediadrev bör väl mer än en tidning ägna sig åt detta. Barometern har istället en patetisk intervju med Gunilla Sax i detta ämne och som i mina ögon är rena skämtet. I lördagens tidning följer Agneta Adeen upp med följande artikel, läs kommentarerna.


Östran slår både till höger och vänster och det är inte bara på ledarsidan utan framförallt genom den kritiska granskningen av hur vänstermajoriteten i Kalmar kommun sköter sig och det kan knappast vara med beröm godkänt efter att man läst dessa artiklar. Inte undra på att ledande socialdemokrater gnisslar tänder och agerar så surmulet och att irritationen är så stor mot den "egna tidningen".

När det gäller insändarsidan råder exakt samma förhållande. Östran har den senaste tiden publicerat i stort sett allt som jag skickat till tidningen medan raka motsatsen gäller för Barometern där Maria Sjöstrand inte ens svarar på mail. Vid ett tillfälle skickade jag min insändare även till ledarsidan när insändarredaktionen uppenbarligen vägrade publicera min insändare. Per Dahl däremot hade vänligheten att publicerade min insändare på ledarsidan men det kanske han fick mycket skit för av vänsterjournalisterna på Barometern.


På Barometern pågår tydligen ett internt ”krig” enligt flera mycket trovärdiga källor till bloggen och som till viss del bekräftats av personer med anknytning till tidningen. När Lotte Zenkert/Lundgren slutade på tidningen eller rättare sagt fick sparken av Gunilla Sax från den politiska redaktionen gick det hett till på tidningen. Den politiske chefredaktören Per Dahl lär ha blivit handgripligen angripen av journalister på tidningen.

Den manliga ”vänstermachokulturen” skall vara hårt driven och kvinnor på redaktionen har det uppenbarligen inte lätt bland vissa av dessa manliga "machojournalister" enligt en före detta anställd på tidningen. Jämlikhet mellan könen råder det tydligen brist på i denna borgerliga tidning.


Vi är många som tycker att Barometerns ledarsida blivit väldigt slätstruken och jag har i flera inlägg ifrågasatt om tidningen är vänster eller höger. Enligt mina källor förstår jag att Per Dahl går en kamp mot tidningsledningen/styrelsen som inte ger den politiska chefredaktören fria tyglar på ledarsidan utan istället pekar, inte bara med fingret, utan med hela handen på vad som skall och får skrivas på tidningens ledarsida.
Inte undra på att Barometern har bleknat till något färglöst och ointressant under det senaste året och att Östran kört om med hästlängder!


BILDBEVIS!! HELENA BENOUDAS DOTTER GRIPEN I PAKISTAN!Idag kom även uppgifter om de andra personerna som gripits tillsammans med Mehdi Ghezali i Pakistan. Det skall vara en 19-årig kvinna som för två år sedan greps i Somalia och hölls fängslad av Etiopiska militär under några veckor. Läs mitt inlägg från augusti 2007.

Med stor sannolikhet (indirekt bekräftat av Aftonbladet) rör det sig om Safia Benouda, dotter till Sveriges muslimska råds ordförande Helena Benouda. Möjligen är det också så att barnet som var med är ett barnbarn till Helena Benaouda.

Om detta är sant kan man verkligen fråga sig vad Sveriges muslimska råds ordförandes dotter gör tillsammans med Guantanamofången Mehdi Ghezali i Pakistan. Att de skulle ha rent mjöl i påsen är högst osannolikt.

Kommer Helena Benouda att starta en ny hemsida på samma sätt som hon gjorde 2007 http://www.releasemychild.se/index.html

Varför uppger inte media identitet på den gripna 19-åriga kvinnan när man uppenbarligen känner till detta? Varför skyddas ordföranden i Sveriges muslimska råd?

Se bild ifrån Aftonbladet och jämför med bilden nedanför. Det faktiska bildbeviset!
Helen Benouda "halshuggen" och dottern pixlad av pk-media. Länk till Aftonbladet.


Helena Benauoda

Det är dags att Helen Benouda lämnar sitt uppdrag som ordförande i Sveriges muslimska råd då hon uppenbarligen har kanaler till Al-Quida och terrorism.

"ALLA MUSLIMER ÄR INTE TERRORISTER MEN ALLA TERRORISTER ÄR MUSLIMER"


SvD, DN, SvD, DN


INVANDRARBAKGRUND TABU ÄVEN I VÄSTERVIKS TIDNINGIgår häktades tre personer från Västervik misstänkte för grov våldtäkt vid Kalmar tingsrätt.

Det handlar om en gruppvåldtäkt som utfördes i slutet av juni i Västervik. När det gäller just gruppvåldtäkter så handlar det nästan uteslutande om förövare med invandrarbakgrund eller utländsk härkomst. För att begå denna typ av brott måste förövarens människosyn och kvinnosyn vara näst intill sjuklig. Det hittar man ytterst sällan hos några etniska svenskar men är betydligt vanligare hos män från vissa andra kulturer där jämlikhet mellan könen inte existerar.

Efter ett besök på Kalmar tingsrätt kan jag bekräfta att så också är fallet även denna gång.

Efter mitt besök vid tingsrätten skrev jag följande kommentar på en artikel i Västerviks Tidning.


”Hur många är förvånade över att dessa personer var kända av polisen sedan tidigare?
Hur många är förvånade över att de har invandrarbakgrund?”


Uppenbarligen var min kommentar rasistisk eller främlingsfientlig enligt Västerviks Tidning för efter bara ca 5-10 minuter så var alla kommentarer och möjligheten till att kommentera borttagen från webbsidan på denna artikel.

Av de häktade är en 22 år och de två andra 20 år. Det finns även en ytterligare misstänkt som bara är 17 år och däför inte häktades. Av de misstänkte är två bröder. Familjen är sedan tidigare välkänd hos polisen och rättsväsendet då ”barnen” och även en syster till dessa tidigare är dömda för misshandel och snatteri. Men som om inte detta skulle vara nog är föräldrarna även dömda för langning av alkohol i stor skala.

 


POLITISK KORREKTHET I KVADRAT?

Guantanamosvensken gripen i Pakistan misstänkt för terrorverksamhet. Hur många kommer ihåg hur han hämtades hem från Kuba i ett regeringsplan till en kostnad av 500 000 - 600 000 kronor av den socialdemokratiska regeringen.

I tidningen arbetaren kunde man läsa följande.


"För advokat Peter Althin och Guantánamogruppen, där bland annat ledamöter från de sju riksdagspartierna ingår, var detta en stor seger."


Undrar om dessa politiker jublar även ikväll när uppgifterna om att han är en av de gripna "svenkarna" i Pakistan. Läs artikel i SvD.

Vilka politiker kommmer nu agera för att han skall flygas hem i ett regeringsplan till Sverige ännu en gång?

Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt! Vi väntar på att ni skall agera och få hem den oskyldiga "svensken"!
Ett nytt regeringsplan till pakistan och sedan skulle vi ha en politisk korrekthet i kvadrat att skryta med inför våra främlingsfientliga grannar i Norden.


Biografi från Wikipedia

Ghezali föddes i Botkyrka, Stockholm, och växte upp i Örebro. Han är son till en algerier och har sedan 1998 även själv algeriskt medborgarskap. Han tog studenten 1999 och är utbildad svetsare. Han misstänktes för en stöld i Karlskoga samma år, men reste till Portugal sommaren 1999 och hann därför inte höras av polisen. Ghezali greps av portugisisk polis i Algarve, Portugal, den 31 juli 1999. I Portugal misstänkes och åtalades han för att tillsammans med grekiske medborgaren Stavros Christos Toilos ha genomfört ett bankrån i staden Albufeira med ett byte på 600 000 euro samt en juvelstöld i Playa de la Galé med ett byte på 5 000 euro [1]. De två dömdes av domstolen i Albufeira till tre och ett halvt års fängelse var, men släpptes efter drygt en tredjedel av straffet. Ghezali frisläpptes den 12 juni 2000, efter att ha tillbringat drygt tio månader i portugisiskt fängelse, och reste därefter tillbaka till Sverige. [1]

Efter ankomsten till Sverige begav han sig till Medina i Saudiarabien för att söka in på universitetet. Där blev han dock inte antagen och återvände till Sverige i mars-april 2001 för att en kort tid senare resa till London, där han studerade vid schejk Omar Bakris koranskola. Därefter reste han till Pakistan för att studera vid så kallade "madrassas", koranskolor. Efter att ha misslyckats med att komma in på skolorna reste han med en bekant till Afghanistan sommaren 2001. Han hävdar själv att han bodde hos en familj i den afghanska staden Jalalabad. Enligt uppgifter till TT bodde dock Ghezali på "Algerian House", som beskrivits som ett känt tillhåll för al-Qaida i Jalalabad.[2].

Ghezali tillfångatogs av lokala krigsherrar i Pakistan den 8 december 2001, nära gränsen mot Tora Bora-bergen i Afghanistan. Han överlämnades till amerikansk militär för att därefter transporteras till Guantánamobasen på Kuba, där han satt fängslad utan rättegång i 930 dagar, för att frisläppas 8 juli 2004 eftersom han, enligt USA, "inte längre utgör ett hot mot USA".

Efter hemkomsten till Sverige framträdde Ghezali på en presskonferens i hemstaden Örebro, där han hävdade att han blivit utsatt för olika former av tortyr.Han vägrade dock konsekvent att svara på frågor om vad han gjort i Afghanistan och om de tidigare brottsmisstankarna mot honom. I samband med denna presskonferens uttalade han också följande om al-Qaida-ledaren Usama bin Ladin: "Jag känner honom inte som person och därför kan jag inte döma honom. Jag tror inte på det amerikanerna säger om honom. Det är mycket som inte stämmer"[3].

Ghezali misstänktes även av pakistanska myndigheter för inblandning i ett fånguppror, där 17 personer (varav 7 vakter) dödades[4]. Ghezali och 47 andra misstänkta transporterades i en buss, där vakterna övermannades varefter sju vakter och tio andra dödades. Fångarna rymde ut i vildmarken, men flertalet tillfångatogs igen. Byäldste krävde länge att samtliga inblandade fångar skulle straffas med döden, oavsett vem som hållit i vapnen. För 5 miljoner rupier (cirka 800.000 kronor) drog pakistanierna dock tillbaka sina krav. Pengarna ska ha kommit från USA. När Ghezali på presskonferensen i Örebro fick frågan om hans medverkan i ett fånguppror i Pakistan förnekade han all vetskap om ett sådant.

Ghezali greps i början av september 2009 av pakistanska myndigheter tillsammans med tio andra personer av vilka två var svenska medborgare, sju turkiska medborgare och en rysk medborgare. De elva gripna greps i Dera Ghazi Khan-distriktet i Pakistan såsom misstänkta för terrorverksamhet och samröre med al-Qaida.[5]


SUNT BONDFÖRNUFT


Behöver vi fler dialogpoliser?

Vad gör du när det svämmar över i badkaret? Den som har sunt bondförnuft stänger givetvis av kranen!

Detta gäller dock inte för riksdagspartierna när de bedriver politik på ”hög nivå”. De flesta applåderar alliansregeringens satsning på 4 miljarder kronor på rättsväsendet.  Antalet poliser skall snart vara 20 000 och det är ökning med 4 000 poliser på ett antal år.

Den som har öppnat ögonen vet att invandrare och personer med utländsk härkomst är överrepresenterade i brottsstatistiken. Om de partier som sitter i riksdagen hade stängt av kranen på massinvandringen och haft ett bra gränsskydd hade vi inte behövt 4 000 miljoner kronor extra till rättsväsendet och flera tusen nya poliser för att hålla ordning på alla kriminella i fram för allt i storstäderna.

Eftersom samma politiker låter badkaret fortsätta svämma över utan att stänga av kranen kommer nya insatser behövas om ett antal år. Kommer vi då att behöva 22 000 eller 24 000 poliser?

Uppenbarligen är enda möjligheten att få kranen avstängd att rösta på Sverigedemokraterna!


 Mona Sahlin har varit ute i media igen de senaste dagarna
. Inte så förvånande att hon lovar svenska skattebetalare höjda skatter. Detta kommer att drabba socialdemokraterna skoningslöst i kommande opinionsundersökningar och gynna SD i lika stor utsträckning som alliansen.

Steget från S till M är betydligt mycket större än S till SD. Sverigedemokraternas förutsättningar för att bli ett starkt vågmästarparti kommer att förstärkas så länge riksdagspartierna inte använder sunt bondförnuft.


JIMMIE ÅKESSON OM FÖRORTSKRAVALLERNALäs hela artikeln.

POLISERNAS AGERANDE UTREDS


Från Barometerns pappersupplaga idag. Bilden svartpixlad p.g.a. upphovsrätten.

Efterspelet efter den demonstration på Larmotrget i Kalmar den 17 januari pågår fortfarande. Läs tidigare inlägg på min blogg, Skamvrån för socialdemokraterna, Avgå Nasim Malik

Åklagaren i Kalmar la ner förundersökningen angående det hakkorsplakat som förekom under demonstrationen men samfundet Sverige-Israel överklagade detta beslut och nu har överåklagaren Peter Hertting kommit till samma beslut men med en skillnad. 

"Överåklagare Peter Hertting har dock överlämnat hela utredningen till Riksenheten för polismål. Detta eftersom demonstrationen övervakades av uniformerad polis som inte ingrep."

Eftersom jag själv var närvarade vid den demonstrationen så kan jag bekräfta att dessa båda poliser inte lyfte ett finger för att stoppa detta plakat med hakkors. Uppenbarligen är det inte hakkorset som är problemet utan vem som håller i plakatet om man skall tro dessa polisers agerande. Nu tror jag inte att detta överlämnande till Riksenheten för polismål leder till något annat än att detta ärende stoppas längst ner i en byrålåda under sex månader för att sedan plockas fram och avskrivas.


Poliserna kan alltså omöjligt missat detta plakat.  Foto Thoralf Alfsson

Om Riksenheten för polismål vill använda sig av min bild i utredningen är de välkomna. Hur många tror att de hör av sig? 


NYTT REKORD! DET ÄR FAKTA ANEFUR

Antalet så kallade ensamkommande barn satte nytt rekord under augusti. Hela 253st ”barn” anlände till Sverige under bara en månad. Med tanke på de mutbidrag som Migrationsverket betalar ut till de kommuner som tar emot dessa ensamkommande barn ökade Migrationsverkets kostnader med ca 250 miljoner kronor på årsbasis bara av dessa ensamkommande barn.

 Häromdagen uppmanade den kristdemokratiska riksdagsmannen Michael Anefur att alliansen skulle ta debatten med SD.

”En konsekvens av att integrationspolitiken inte har lyckats fullt ut är att främlingsfientliga partier har fått luft under vingarna. Förslag efter förslag bygger på mycket förenklade resonemang och på en människosyn som vi kristdemokrater inte kan dela. Sverigedemokraterna är de som är störst just nu och vi ska sätta oss in i vad det är de egentligen säger och bemöta deras påstående med fakta, säger Anefur till tidningen.”

 I Kalmar har dessa allianspolitiker och vänsterpolitiker haft möjligheten att ta debatten när det gäller rituell omskärelse som utförs vid våra sjukhus. Men inte en enda har vågat ta debatten genom att skicka inte ett genmäle till någon tidning på min insändare. Problemet för dessa politiker är nämligen att fakta talar sitt eget tydliga språk och det gynnar inte de mångkulturella förespråkarna utan Sverigedemokraterna. Det enda dessa etablerade politiker ägnar sig åt är att slänga ur sig de vanliga flosklerna. Den just nu populäraste är sd:s människosyn. Jag skulle se fram emot att någon kunde ge exempel på vad de menar. Är det kanske för att SD vill begränsa invandringen? Eller är det för att vi säger nej till rituell omskärelse.

Nej, det svenska folket går inte på dessa floskler längre. Vi kan nog förvänta oss en ketchup effekt när proppen går ur. Idag släppte SD nyheten att en känd moderatpolitikern, Stellan Bojerud  hoppar av till SD och jag ser fram emot när den förste moderaten tar samma steg i Kalmar eller i Kalmar län. Chansen är stor att Stellan kommer att följas av fler politiker som fått nog av hyckleriet hos Mona och Fredrik.


RENA SNURREN AV KOMMUNALRÅDET

"Att Staffan Lindholm sitter i styrgruppen för Barometerns projekt på Kvarnholmen upprör inte heller kommunalrådet.

- Han måste ju finnas med på ett eller annat sätt. Antingen informellt eller som här formellt."

Artikel i Östran

Nu har det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson verkligen svårt att hålla isär stadsarkitektens dubbla stolar. Det är inte fel att vara pragmatisk men det finns gränser som inte får överskridas om förtroendet för myndigheter skall bibehållas!


STADSARKITEKTEN EN FARA FÖR KALMARS GRÖNOMRÅDENEnligt uppgifter i Östran ingår Kalmar kommuns stadsarkitekt i den styrgrupp som Gotia Media bildat för att ta fram ett förslag på ett nytt mediahus för koncernen.

Stadsarkitekten Staffan Lindholm blir därmed i allra högsta grad jävig i detta projekt och det är i allra högsta grad mycket olämpligt och undergräver fullständigt förtroendet för kommunens myndighetsutövning.

Staffan Lindholm skall med omedelbar verkan antingen lämna sitt uppdrag som stadsarkitekt eller sin medverkan i denna styrgrupp. Oavsett vilket han gör har han visat prov på ett mycket olämpligt handlande som stadsarkitekt och brist på att inse sin roll som myndighetsperson.

Frågan är om någon från Kalmar kommun godkänt Staffan Lindholms medverkan i denna styrgrupp. Vem är det i så fall? Jag tar för givet att styrgruppens möte sker på arbetstid och då är det ju faktiskt så att han officiellt är Kalmar kommuns representant i denna styrgrupp eller har han varit tjänstledig vid dessa styrgruppsmöten. Om han inte varit ledig måste följden i så fall vara att Kalmar kommun fakturerar Gota Media för stadsarkitektens arbetstid i denna arbetsgrupp. Eller är det så att Staffan Lindholm kör en egen verksamhet vid sidan om sin tjänst som stadsarkitekt? Jag hoppas att Östran kommer att följa upp sin artikel med ytterligare frågor om stadsarkitektens medverkan i denna styrgrupp.

I artikeln framgår också att det inte är Gota Media som föreslagit placeringen av ett mediahus i ett av de mycket få grönområden på Kvarnholmen. Hör och häpna!! Det är Kalmar kommun med det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson och stadsarkitekten Staffan Lindholm i spetsen som föreslagit denna placering. Det är knappt att man tror detta är sant.  

Hur inne böveln kan ansvariga på kommunen komma på denna idé.  En sak är i varje fall säker, den styrande vänstermajoriteten i Kalmar skiter fullständigt i att man skövlar det ena grönområdet efter det andra i centrala Kalmar.

Det är dags att återigen påminna om min namninsamling mot detta mediahus som jag startade tidigare. Se detta inlägg och läs mer.


Klicka på bilden och skriv på namninsamlingen!


VIMMERBY TIDNINGS ODEMOKRATISKA PRINCIPER


Från läsekretsen?  SD-sympatisörer tillhör uppenbarligen inte läsekretsen hos den centerpartistiska tidningen i Astrid Lindgrens Vimmerby.

När inte heller sverigedemokrater från Västervik fått sina insändare publicerade i Vimmerby Tidning valde ordföranden i Sverigedemokraternas kommunförening i Västervik, Benny Johansson att ringa chefredaktör Alf Wesik. Alf Wesik bekräftade att han inte hade för avsikt att publicera en enda insändare undertecknad av någon sverigedemokrat. På frågan hur han motiverade detta beslut svarade Alf Wesik så här.

"Vimmerby Tidning har som princip att inte publicera insändare från sverigedemokrater eftersom partiet inte sitter i riksdagen."

En fullständig horribel princip av chefredaktören Alf Wesik! En princip som tydligen gällt sedan 2006 då jag senast fick en insändare publicerad i tidningen. Alf Wesik och Vimmerby Tidning måste ha verkliga problem med det fria ordet och yttrandefriheten. Detta principbeslut får självklart en stor negativ inverkan på hur demokratin kan utvecklas i de kommuner som tidningen täcker. Jag anser att Alf Wesik är länets mest odemokratiske chefredaktör!

Alf Wesiks principer och hans maktfullkomlighet som chefredaktör hör inte hemma i ett demokratiskt och fritt samhälle. Byt jobb Alf Wesik!


Hyckleriet på Vimmerby Tidning!

Jag hoppas givetvis att Alf Wesik skall ta sitt förnuft till fånga och kasta dessa principer i papperskorgen men så länge han står fast vid dessa principer skall vi följa tidningens insändarsida. Tidningens princip innebär ju att även Piratpartiet, Feministiskt Initiativ och Junilistan är utestängda från insändarsidan i tidningen men detta har tydligen inte Alf Wesik uppmärksammat då ett flertal insändare publicerats i tidningen det senaste året. Hyckleri är bara förnamnet på det som chefredaktör AlfWesik sysslar med.

Vi kommer under hösten informera alla innevånare i dessa kommuner om Vimmerby Tidning/KindaPostens odemokratiska censur genom att dela ut information till alla hushåll. Jag kommer även föreslå en bojkott mot tidningen från prenumeranter och annonsörer som sympatiserar med Sveriedemokraterna och det fri ordet.Läs tidigare inlägg om min insändare.


PROPPEN PÅ VÄG UR

Ikväll har jag varit ute och joggat ca 1 timme norr om Visby, upp mot Snäck och sedan ”Hälsans stig” tillbaka till Strand hotell. Ovanpå detta blev det en timme i bastun och poolen. I omklädningsrummet låg en kvarglömd Expressen som jag läste i bastun. Jag köper aldrig kvällstidningar sedan många år tillbaka p.g.a. den usla kvalitén och varje gång jag tittar i en kvällstidning så bekräftas detta.  Hur som helst så fanns det en rad saker att kommentera i dagens Expressen.

Demoskops opinionsundersökning som ger SD 4,4 procent bekräftar tidigare undersökningar att SD är på väg in i riksdagen. Den som har varit med ett tag är också medveten om att SD:s siffror alltid är underskattade. På något sätt känns det som proppen är på väg ur!

Vi har valarbetare på de mest osannolika ställen som Rosengård, Biskopsgården, Hovsjö, Ronna, Gottsunda och Rinkeby. Undrar inte om de så kallade ”ungdomsgängen” på dessa orter varit Sverigedemokraternas bästa valarbetare under sommarmånaderna.  I media beskyller de så kallade ”experterna” just media för att ge SD för stor uppmärksamhet och för mycket utrymme. Enligt dessa experter skall denna uppmärksamhet gynna SD i opinionsmätningarna. Tydligen gäller inte samma logik när det gäller socialdemokraterna. Mona Sahlin har varit mer eller mindre knäpptyst sedan Almedalsveckan i Visby i slutet av juni och då inträffar det märkliga att s-raset upphör och socialdemokraterna får ökade opinionssiffror. En mycket märklig och skrämmande logik. Så frågan är om Socialdemokraterna kan vinna nästa års val om Mona Sahlin kniper käft i tolv månader framåt.

 

I Expressen finns också en artikel om att SD storsatsar på kyrkovalet. Vilket skitsnack! Sverigedemokraterna storsatsar inte alls på kyrkovalet. Om Expressen kallar 500 000 kronor för att storsatsa så visar det endast på vilka inkompetenta journalister det arbetar på tidningen. Att partiets kandidater fördubblats sedan förra valet kostar inte en enda krona utan bara visar på att antalet medlemmar och sympatisörer ökar dramatiskt i partiet.

”Man blir mer och mer bekymrad över att det finns så många människor som attraheras av deras främlingsfientliga budskap, säger Olle Burell, Socialdemokraternas gruppledare i kyrkomötet.”

 Jag undrar om Olle Burell är det minsta bekymrad över det mångkulturella samhället och utvecklingen i de invandrartäta bostadsområdena?

Vad är det för fel på att satsa på kyrkovalet? Är det även fel att de etablerade partierna satsar på kyrkovalet? Nej, givetvis inte.

Jag hoppas att de som bestämmer sig för att rösta i kyrkovalet tar sig en rejäl funderare över hur kyrkan utvecklas med homovigslar och fjäskandet för islam. Kyrkan vacklar i sina grundvalar och de traditionella värderingarna skall tydligen kastas på sophögen. Kommer proppen gå ur i kyrkovalet för SD?

 

På ledarsidan i Expressen skriver man att moderaterna måste backa om sjukvård till papperslösa. Tidningens ledarskribent anser uppenbarligen att alla papperslösa skall ha tillgång till sjukvård på samma villkor som asylsökande. Moderaterna velar i frågan och jag förstår Fredrik Reinfeldts dilemma. Om moderaterna skulle tillåta papperslösa få sjukvård så kommer många moderater gå i taket. Vart tar dessa vägen? Med stor sannolikhet kommer en stor andel lägga sin röst på SD istället och då kan proppen gå ur. Sverigedemokraterna kommer aldrig tillåta att illegala invandrare får tillgång till sjukvård på skattebetalarnas bekostnad.

Ingen har tvingat dessa människor att stanna i Sverige efter ett negativt asylbeslut. De har gjort ett eget val och därmed får de ta konsekvenserna av sitt beslut. Det samma gäller de som kommer olagligt till Sverige för att jobba. Antingen följer vi de lagar som vi stiftat eller så avskaffar vi dessa lagar och regler om de ändå inte efterföljs. Eller vill de etablerade partierna legalisera anarki på invandringsområdet.

 Apropå anarki så såg jag på kvällens debatt med ena ögat och örat. Jag blir bara så trött på att höra dessa  killar från ”ungdomsgängen” ställa krav på samhället. De ställer inga krav på sig själva, de har med mycket stor sannolikhet struntat i sin skolutbildning men ändå menar de att de skall ha både det ena efter det andra. Sen blir jag lika trött på att höra poliser och andra samhällsansvariga som alltid är i försvarsställning. Dessa vågar inte tala klarspråk med dessa ungdomar utan försöker hela tiden vara så politiskt korrekta som möjligt. Kaxiga snorungar är jag trött på men de kan få proppen att gå ur för SD!


NY FÖNSTERKROSSNING PÅ KALMARSKOLA


Krossade fönster på Novaskolan.             Foto Thoralf Alfsson

Ännu en fönsterkrossning har skett vid en skola i norra Kalmar. För några veckor sedan krossades ca 120st fönster vid Funkaboskolan med en beräknad kostnad om ca 500 000 kronor. Ännu är ingen förövare gripen för detta trots att kommunen utlovat en belöning på 20 000 kronor till den som kommer med uppgifter som leder till att någon fälls för denna skadegörelse.

Nu har även Kalmarsundsskolan, f.d. Novaskolan drabbats av dessa vandaler som krossat ca 25st fönster på sporthallen vid skolan. Kommer kommunen utlysa en belöning även denna gång?

Frågan är vad som kommer att hända nästa gång. Att dessa skadegörelser sker i norra Kalmar förvånar nog ingen i Kalmar. Norra Kalmar är en kommunal omskrivning för Norrliden. Stadsdelen Norrliden har en mycket negativ klang för de flesta Kalmarbor och det är givetvis därför kommunen föredrar norra Kalmar istället för Norrliden. Detsamma gäller Novaskolan som döpts om till Kalmarsundsskolan. Nu är inte Kalmarborna så lättlurade av vänstermajoritetens namnändringar, så de flesta kan nog gissa vem som ligger bakom dessa skadegörelse. Dessa individer vill väl inte vara sämre än sina kompisar i Rosengård, Hovsjö eller Gottsunda om man skall tro det anonyma mail jag fått idag..

När får vi se anlagda bränder med stenkastning mot brandmännen eller nedbrända skolor även i Kalmar. Jag är rädd för att det inte är frågan om utan snarare när det händer. 

Idag fick jag följande mail till bloggen med ett antal bilder, däribland den vandaliserade Volvon.

"Lite bilder från gårdagens "kravaller" i Norrliden.

Ryktet här ute säger att det är några balla killar som vill visa sig lika tuffa som de i Gottsunda. Krossa lite rutor ligger långt ifrån vad som sker där. Så vi kan nog förvänta oss att det sker värre saker i Norrliden snart. Det är tydligen nya "bus" planerade till helgen.

Ungarna här ute har gnällt att de inget har att göra. Trots fritidsgård, fotbollsplaner, gym, boxningslokal, nära till bad och havet. Det finns plan för skejtare, för basket och volleyboll. Plus alla andra satsningar från medborgarkontoret här ute, tillgång till datorer, osv osv osv .Listan kan göras lång. Detta är inte gott nog, så det krossas lite för att visa missnöje."

Jag kan bara tillägga att vid ett möte på kommunen i förra veckan presenterades en rad förslag om att utveckla "norra Kalmar" med egen Barnomsorgsstyrelse, skolstyrelse, medborgarråd, dialogmöten och demokrativecka. I praktiken innebär detta en början till ett självstyre för norra Kalmar. Vänsterblocket och alliansen hade inga invändningar mot dessa förslag utan applåderade dessa förslag. Jag ifrågasatte detta och menade att detta istället kommer att leda till ökad segregering av detta invandrartäta bostadsområde men fick inget medhåll av övriga politiker. Röstfiskandet är redan i full gång från vänsterblocket bland dessa invandrargrupper.

Sedan får vi heller inte glömma bort kommunens projekt "Norrliden Strand" med nya bostäder, saluhallar, nytt centrum och en enorm pir ut i Kalmarsund

Östran, Barometern


VAD SKILJER KUPERING FRÅN OMSKÄRELSE?

I Sverige infördes en lag 1989 som förbjuder kupering av hundar. Det vill säga att man klipper av svans eller delar av öronen för att hunden skall få ett annat utseende.
Jordbruksministern Eskil Erlandsson har drivit denna fråga inom EU i ett försök att förbjuda kupering av hundar inom hela EU.I Sverige är det däremot tillåtet med kupering av spädbarns könsorgan.

Sveriges kommuner och landsting SKL till och med rekommenderar landets sjukvård att utföra denna kupering av könsorgan på spädbarn.

Djurrättsaktivisterna gjorde uppenbarligen ett bra jobb på 80-talet. Frågan är om det finns tillräckligt många människorättsaktivister för att åstadkomma ett förbud mot omskärelse av spädbarn.

Att vi skulle få se vår ansvarige minister för sjukvårdsfrågor kristdemokraten Göran Hägglund kräva ett EU-förbud mot omskärelse är väl mer eller mindre en utopi. särskilt med tanke på att samme Göran Hägglund pläderar för ett turkiskt medlemsskap i EU som innebär att ca 70-80 miljoner muslimer får fritt tillträde till hela Europa.

Inte undra på att Göran Hägglund istället förespråkar omskärelse vid landets sjukhus.


RSS 2.0