GEERT WILDER OCH AL GORE

Al Gores film om klimatförändringarna väckte stor uppmärksamhet över hela världen men den kom inte med några nya fakta. Filmen byggde på redan kända uppgifter och filmmaterialet var till stor del sånt som redan visats i olika sammanhang. Det Al Gore gjorde var att sammanställa de mest spektakulära filmsnuttarna ovanpå varandra och vissa dem efter varandra med lite domedagsmusik och diagram. Detta sätt att presentera klimatförändringarna fick många att reagera.


Nu har Geert Wilders, högerpolitiker  från Holland gjort samma sak med ett antal inslag om islam, koranen, muslimska terrorister och muslimska ledare. När dessa inslag staplas på hög efter varandra gör det ett mycket starkt intryck på tittaren.


Resultatet blir mycket skrämmande!

  

För mig är det väldigt svårt att förstå varför den muslimska världen reagerar på denna film eftersom den bara redovisar ett antal verser från koranen och en mängd uttalanden från imamer och muslimska ledare.

De borde ju istället applådera Geert Wilders propagandafilm om islam.

  

Hur kommer svensk media rapportera om denna film? Förmodligen väldigt lite, vi får se hur protesterna i de muslimska länderna utvecklar sig.


70599-414

Sveriges Radio har haft inslag om filmen i sina nyhetssändningar under dagen.


Däremot har inte SVT nämnt filmen i några av sina sändningar idag, detsamma gäller TV4 Nyheterna. Det verkar som vår svenska television tänker mörklägga denna film.


Dansk TV, DR2 har däremot intervjuat Geert Wilders innan filmen släpptes på nätet. Se den intressanta intervjun.


Jag har sett filmen på nätet och den berör! Den personen som inte reagerar på denna film på ett eller andra sättet finns nog inte. Är du känslig skall du definitivt inte titta på filmen.


Samtidigt hoppas jag att så många som möjligt tar chansen att se filmen på nätet. Ingen vet hur länge den finns kvar på nätet. Se filmen FITNA här


O.B.S.
FILMEN BORTTAGEN FRÅN LIVELEAK.COM PÅ GRUND AV ALLVARLIGA HOT MOT FÖRETAGET OCH DESS PERSONAL.
Nästan 4 miljoner hann med att se den innan den togs ner.
Sveriges Radio.

Undrar på vilka grunder FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon fördömt filmen?

SE FILMEN HÄR ISTÄLLET

SvD har haft flera artiklar om filmen i sin nättidning och den mest absurda artikeln är den som Per Gudmundson skriver på ledarsidan där han ironiserar över filmen som att den inte skulle existera eller vara ett aprilskämt.


När du sett filmen kan du börja fundera om koranen borde förbjudas i Sverige.

Tidnigar som skriver om detta.
Dagen
Dagens Nyheter


KOMMUNALRÅDENS LÖGNER ELLER OKUNNIGHET.

Vid kommunfullmäktigemötet den 27 november 2006 beslutades att Kalmar kommun skulle ta emot ensamkommande barn och att ett boende för 8 personer skulle öppnas i Påryd. Sverigedemokraterna reserverade sig mot detta beslut.


I den efterföljande insändardebatten skrev flera av kommunalråden insändare som bemötte sverigedemokraternas inställning.


Det socialdemokratiska kommunalrådet Birgitta Elfström skrev den 7/12-06 i Barometern följande "Det som gjorde Sverigedemokraterna upphetsade var ärendet om att Kalmar kommun ska ta emot åtta ensamkommande flyktingbarn".


Miljöpartiets kommunalråd Jonas Löhnn skrev följande i Barometern den 21/12-06 "När den ena kritiseras för den hållning partiet markerat när det gäller åtta ensamkommande flyktingbarn".

  

Vänsterpartiets kommunalråd Bertil Dahl och fullmäktigeledamöterna Birgitta Axelsson Edström och Peter Persson skrev den 11/12-06 i Östran. "Fullmäktige diskuterade huruvida kommunen skulle ta emot åtta ensamkommande asylsökande barn eller inte".


Som alla kan se skriver alla om åtta ensamkommande asylsökande och verkligen poängterar att det "bara" handlar om åtta ensamkommande asylsökande barn. Verksamheten i Påryd startade under maj 2007 och har alltså idag endast pågått i ca 10 månader.


HUR SER DÅ VERKLIGHETEN UT?


Sanningen är att Kalmar kommun idag tagit emot 24 ensamkommande asylsökande barn under dessa 10 månader och antalet ökar för varje månad.

  

Kommunalråden har med andra ord spridit lögner,  för så okunniga om följderna av kommunfullmäktiges beslut kan de inte vara.

  

Inte undra på att majoriteten inte vill ha upp detta ärende i fullmäktige!

  

Eftersom verksamheten fortsätter i samma storleksordning kommer antalet öka för varje månad och något tak för antalet som kommunen tänker ta emot finns tydligen inte.


En trolig anledning till att kommunen vill skriva ett nytt avtal med migrationsverket är att kostnaderna för dessa ungdomar blivit besvärlig för kommunen. Eftersom 16 ungdomar fått permanent uppehållstillstånd och kommunen därmed är tvungen att ta ansvaret för dessa inom det ordinarie bidragssystemet (introduktionsplats) från staten som "endast" innebär en ersättning om ca 180 000 kronor för ca 2 år och person.


Detta är självklart inte ett tillräckligt ekonomiskt bidrag för att täcka kommunens kostnader för dessa personer. Nu vill kommunen skriva ett nytt avtal med migrationsverket om 24 platser istället, där kommunen får 1 600 kronor/dygn för ej belagd plats och 1 900 kronor/dygn för belagd plats. Eftersom Kalmar redan har tagit emot 24 personer kommer kommunen att kunna kvittera ut ett enormt bidrag från staten (våra inbetalda skatter) om drygt 18 miljoner kronor/år  (24 * 1 900 * 365 = 16 644 000 kronor/år).


Dessutom tillkommer diverse andra bidrag som t.ex. ca 60 000 kronor/år för varje "barn" som går i grundskolan eller gymnasiet. Detta innebär ytterligare 1 440 000 kronor/år.

  

Varje ensamkommande "barn" kommer alltså kosta staten och samhället ca 750 000 kronor/år.

  

De ensamkommande asylsökande som kommit till Kalmar är enbart pojkar. De har enligt uppgift från ansvarig person för boendet i Påryd följande nationallitet, irakier, iranier, somalier, guineianer, burundi och afghaner.

Mitt antagande i fullmäktige om att detta egentligen handlade om ensamkommande unga muslimska män har alltså besannats.


Jag har efterfrågat andra uppgifter, som ålder och hur många av dessa som redan inkommit med ansökningar om anhöriginvandring men ännu inte fått svar på detta. Jag vet att det redan kommit in sådana ansökningar i minst ett fall. Jag misstänker att många av dessa "barn" fungerar som så kallade "ankarbarn".

När jag fått dessa kompletterande uppgifterna kommer jag presentera dessa på min blogg.


OM BESLUT OM NYTT AVTAL MED MIGRATIONSVERKET INTE FÖREDRAS I KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMER SVERIGEDEMOKRATERNA ÖVERKLAGA DETTA TILL LÄNSRÄTTEN.


SOSSARNA I KALMAR MÖRKLÄGGER.

I flera olika ärenden mörkar majoriteten (s, v, mp) i Kalmar för kommunfullmäktige.

En granskning gjord av KPMG om turerna kring Salvestaden och kommunens handläggning, där kommunen får svidande kritik delges inte kommunfullmäktiges ledamöter. Jag återkommer om detta i ett senare inlägg.


Det som upprör mig allra mest är att ett nytt avtal med migrationsverket om ensamkommande "unga muslimska män" beslutas i kommunstyrelsen och inte i kommunfullmäktige. Tidigare har dessa beslut alltid tagits i kommunfullmäktige vilket lett till långa debatter med oss sverigedemokrater på ena sidan. Nu undviker socialdemokraterna en debatt i fullmäktige genom att beslutet togs i det tysta vid kommunstyrelsens möte den 10 mars.

Detta beslut innebär att den kommunala demokratin sätts ur spel och att vi sverigedemokrater inte får möjligheten att delta vid beslutet eftersom vi är det enda partiet i kommunfullmäktige som inte är representerade i kommunstyrelsen. Socialdemokraterna med sina stödpartier vänsterpartiet och miljöpartiet vill säkert undvika ännu en votering i kommunfullmäktige, där varje ledamot måste rösta, med följden att detta dokumenteras. Allianspartierna tycks heller inte ha något emot denna beslutsgång.


Anledningen till detta kan också var att de styrande socialdemokraterna vill undvika rubriker i media om denna verksamhet som kostar samhället enorma summor. Kommunen får ca 700 000 kronor/år i bidrag från staten för varje ensamkommande "ung muslimsk man" som kommunen tar emot.


En annan anledning kan vara att de styrande den 27 november 2006 då beslutet om att ta emot dessa ensamkommande "unga muslimska män" gjordes med felaktig information från majoriteten till kommunfullmäktiges ledamöter.

Antingen har flera kommunalråd kommit med falska uppgifter i media eller så var de själva okunniga om vad som beslutades och vilka konsekvenserna blev av beslutet.


SKALL SVERIGEDEMOKRATERNA ÖVERKLAGA KOMMUNSTYRELSENS BESLUT?


Återkommer imorgon med en analys av nya avtalsförslaget och kommunalrådens lögner.


VEITNAMESISKT PAR DÖMDA FÖR KNARKBROTT.

70599-342

En vietnamesisk man dömdes vid Kalmar Tingsrätt till 3 år och 6 månader för grovt narkotikabrott, kvinnan dömdes till 2 år och 6 månader. Paret är bosatta i Kalmars mångkulturella centrum, Norrliden (Två Bröders väg).

Läs mitt tidigare inlägg.


Trots att mannen kom hit 1992 och således vistats här i 16 år var hans kunskaper i svenska så dåliga att rättegången för hans del fick ske med hjälp av tolk.

Kvinnan, som på grund av snatterier och stölder tidigare, inte getts medborgarskap men permanent uppehållstillstånd, förstår svenska något bättre.
Även mannen har en lång serie av kriminalitet bakom sig med stölder, snatterier, sexuellt ofredande olaga hot, olovlig körning rattfylleri med mera sådant i 17 olika punkter och tidigare fängelsestraff.

Mannen och kvinnan var gifta fram till 1996 då de de skilde sig. Mannen har ingen fast adress, men har bara under den första månaden i år tillbringat 20 nätter i lägenheten, som tillhör den frånskilda frun. Denna omständighet togs upp gång på gång under förhandlingarna, dels för att bevisa att kvinnan var mer inblandad i knarkhärvan än vad hon ville medge, dels för att påvisa eventuellt "skenskilsmässa" i bidragssyfte.


Det märkliga är att åklagaren inte yrkade på utvisning av kvinnan som inte har svenskt medborgarskap.


ISLAMDÅRAR!

I helgen lyssnade jag på programmet Radiokorrespondenterna som handlade om bland annat den student i Afghanistan som laddat ner en text från Internet som är kritisk mot islam. Han är nu dömd till döden för att ha skändat profeten Muhammed. Texten handlade delvis om kvinnoförtrycket inom islam. Hör domaren förklara att det inte finns något alternativ till ett dödsstraff. Kom ihåg att det ändå inte är talibanerna som styr i landet just nu.

70599-413

Programmet tar även upp det våld mot kvinnor som är mycket vanligt. Misshandel och våldtäkter är inte ovanliga. Förra året tog minst 165 kvinnor livet av sig genom att sätta eld på sig själva, mörkertalet antas vara betydligt större. En kvinna från Afghanistan uppskattar att ca 95 procent av kvinnorna utsätts för våld i hemmet enligt en intervju i programmet.  


I Iran jagar sedlighetspolisen kvinnor som inte klär sig enligt koranen. Profeten Muhammed missade tydligen stövlar enligt en mulla så där går tydligen sedlighetspolisen bet.


Lyssna på första delen av programmet.


Varför är alla svenska feminister så tysta om kvinnoförtrycket inom islam?


Sen kan du fundera på att Kalmars befolkning ökad i och med flyktingmottagning under 2007 med ca 160 personer och dessa kom till 90-95 procent muslimska länder som Irak, Afghanistan, Somalia, Palestina, Iran, Pakistan, Syrien, Burundi, Libanon, Azerbadjan och Uzbekistan.

En sak är i varje fall säker och det är att antalet domar vid Kalmar Tingsrätt som handlar om hedersrelaterat våld kommer definitivt inte minska. Detsamma gäller säkert för andra typer av brottslighet också.


KLASSKILLNADERNA ENORMA I INDIEN.

De bostäder som beboddes av tjänstemän vid företaget hade ingen högre standard. Jag fick aldrig tillfälle att komma inomhus men av vad jag kunde se var det mycket enkelt.

Det som var mest bedrövligt är att man slänger det mesta runt omkring sig, överallt var det skitigt.
 

70599-410

Mellan bostadshusen såg det för bedrövligt ut.


Gästhuset som jag bodde i var den finaste byggnad som jag såg på hela tiden i Jaykaypur. Ändå kan jag nog likna den vid en byggnad från 40-talet i Sverige.

70599-375
Stadsbild av Jaykaypur. Det var otroligt skräpigt.

Under mina veckor i Jaykaypur lyckades jag inte göra av med en enda rupier. De affärer jag besökte lockade inte till några inköp.

Trots att det är smutsigt och skitigt på de flesta platser klär många upp sig väldigt fint när det är fest eller högtid. Under min tid i Indien firades någon religiös högtid som jag tyvärr glömt bort namnet på. Mina morgonkompisar berättade alltid om det var något på gång som jag borde besöka på kvällen. Problemet var bara att när jag besökte något ställe enligt deras tips var dom och deras kompisar alltid där och jag fick ca 20-30 grabbar runt mig hela tiden som ville prata och fråga om allt mellan himmel och jord.

70599-374

70599-373
Dans i samband med en religös högtid.

Efter att mitt jobb avslutats i Jaykaypur reste jag tillbaka med samma förare och landrover till Vishakapatnam.
Där firades också samma högtid och stranden var fylld av människor på kvällarna. Längs med hela stranden trängdes människor och jag gissar att det måste ha varit 20 000 eller kanske så  mycket som 50 000 varje kväll. De kom med stora gudabilder på lastbilar som de efter vissa ritualer "offrade" i havet.

70599-362
Gudabilder som strax bärs ner till stranden.

Jag hade två dagar ledigt innan jag skulle flyga hem igen. Jag var ganska sugen på att få bada i havet och fick tips på hotellets gym om att det fanns en fin strand ca 10 km norr om staden. Jag förhandlade med en tuk-tukförare om en tur till stranden som hette Rishikonda beach.
70599-358
Jag slappar på en härlig strand.

70599-357
Många indier besökte också denna strand.

Min tuk-tukförare tipsade mig också om en djurpark som fanns i närheten. Så efter ett par timmar på stranden blev det även ett besök på denna zoo. Den höll inte samma standard som djurparker i Sverige och säkerheten var mycket bristfällig. Det fanns lejon, krokodiler, björnar, flodhästar o.s.v.

70599-354
Hur lätt hade inte den här flodhästen knuffat ner detta gunnebostängsel.

70599-356
Bakom dessa stenmurar fanns diverse vilda djur.

70599-411
Min inhyrda tuk-tuk för en dag.

På vägen hem gjorde jag ett kortare stopp i Bombay. Det blev bara en eftermiddag och en natt innan jag tog ett tidigt morgonflyg till Frankfurt.

70599-367
Utsikt från mitt hotellrum med kåkstäder i förgrunden.

70599-369
Hotellobbyn på InterContinental Grand i Bombay. Ganska häftigt!

70599-368
Andra sidan av hotellobbyn.

SLUT.


ARBETE, VÄLSIGNELSE OCH FEST I JAYKAYPUR (DEL 3)

Är det någon som kopplat ihop JK-paper med Jaykaypur?


Jag gick in på Google Earth och lyckades efter litet letande hitta Jaykaypur och pappersbruket.


70599-395

Område inringat med rött är fabriksområde. Blått område där finns bostäder för högre tjänstemän, sjukstuga och skola. Gult område för gästhus med trädgård. Grönt område bostäder för lägre tjänstemän.


Frukosten på gästhuset bestod av the, toast och omelett, vilket snart blev ganska enformigt men det smakade ändå bra. Mina indiska vänner kryddade dock sin omelett med svartpeppar så den var mer svart än vit och gul och jag funderade på hur de klarade av att äta sin omelett. Efter frukost brukade jag ta en engelskspråkig tidning med mig ut i trädgården. Solen hade ännu inte hunnit så långt upp så det var ganska skönt att sitta i en trädgårdsstol på gräsmattan och läsa tidningen och se vad som hänt i Indien. En morgon dök några barn upp och började försiktigt prata med mig och undrade från vilket land jag kom och om jag hade några mynt de kunde få. De samlade på mynt från hela världen som tur var hade jag både svenska och danska mynt som de fick. Efter det väntade de varje morgon på mig i trädgården för att de skulle få en liten pratstund. Deras engelska var mycket bra så det var inget problem att förstå och de gav mig många tips och svar på mina frågor om hur det var att bo i Jaykaypur. Deras föräldrar var tjänstemän på pappersbruket och det var därför de kunde röra sig fritt på gästhusområdet.


70599-396

Mina morgonkompisar.


Varje kväll vid ca 18:00 var det ett möte för att stämma av hur projektet avlöpte. Det första kvällsmötet blev en chockartad upplevelse. Det dröjde inte många minuter innan flera personer grälade något fruktansvärt på varandra. Jag väntade bara på att de skulle kasta sig över varandra och börja ett slagsmål men som tur var lugnade det ner sig. På det sättet fortsatte mötet från och till under ca 30-40 minuter, så småningom förstod jag att det inte var något ovanligt utan detta fick jag uppleva under många möten. Som tur var blev aldrig jag utsatt för någon utskällning. Vid dessa möten bjöds vi på några mindre degknyten med någon fyllning i form av kött/grönsaksblandning som var mycket kryddstark men fruktansvärt gott. Dessa små knyten kan jag fortfarande sakna idag.


Jag vet att jag har en del läsare på min blogg som jobbade i Silverdalen och de är nog väldigt nyfikna på att se hur maskinerna är installerade i Jaykaypur. Här följer några bilder inifrån bestyckningsavdelningen.


70599-399

Kalander 6.


70599-400

Smetkök med mixer och vågtankar.


70599-397

Del av bestryckningmaskin 2.


70599-398

Första pappret indraget i BM2 vilket förevigades med gruppfoto.


En lördagskväll blev vi inbjudna till gardenparty i gästhusets trädgård. Det dukades upp med stolar och ett litet handfat i trädgården där alla kunde tvätta sina händer före och efter maten. Det bjöds på whiskey och öl före maten och stämningen var hög. Jag upptäckte då fördelen med att äta sin mat med fingrarna. Vi västerlänningar blev tvungna att sätta oss vid ett bord för att kunna använda våra bestick men indierna lätt minglade omkring med sina tallrikar i ena handen och andra handen användes till att stoppa in diverse läckerheter i munnen, mycket praktiskt.


70599-405

Uppdukat i trädgården.


70599-406
Alla västerlänningar samlade tillsammans med underhållschef Mr Goel. Notera möbeln i bakgrunden på högerkanten av bilden, det är ett handfat med spegel och belysning.


70599-407

Maten serveras.Jag är personligen lite intresserad av växter och därför passade jag givetvis på att ta med lite frön hem och fotografera en del växter. Här kommer några smakprov på de fantastiska växterna som växte överallt.


70599-402

70599-401

När det var dags för att börja den första riktiga testkörningen med en riktig batch i smetköket blev jag lite överraskad. När jag kom till smetköket på morgonen hade man lagt ut några tomma säckar på golvet och det fanns rökelser tända. Jag frågade vad som var på gång och fick då förklarat för mig att det skulle vara en religiös ceremoni där maskinutrustningen skulle välsignas innan vi fick köra och att alla som jobbat med utrustningen skulle delta, inklusive mig själv. Ceremonin leddes av några präster som bad till guden Puji och hans gudabild som var uppställd vid smetmixern. Prästerna gick också runt och gav alla medverkande ett rött märka i pannan samtidigt som någon bön bads. Ceremonin avslutades med att alla skulle krossa en kokosnöt och stänka cocosmölken över utrustningen innan vi fick börja testköra.


70599-403

Alla samlade till välsignelse i smetköket.


70599-404

Jag krossar min kokosnöt, Mr Raju lyckades knäppa i absolut rätt ögonblick.

70599-409
Efter välsignelsen.

Hur tror ni testkörningen gick?


INTERNETTROLL ÅTALAD FÖR MORDBRAND.

70599-394
Eftersom jag strävar efter att ha en så öppen blogg som möjligt drabbas jag till och från av internettroll. Under förra sommaren hade jag problem med en person som genom mängder av kommentarer retade upp både mig och mina läsare. Jag tolererade hans personangrepp en längre tid men när det började spåra ur med sexistiska påhopp blev jag dock tvungen att spärra hans IP-nummer. Personen ifråga gjorde dock vid ett tillfälle misstaget att skicka ett mail till mig från sin "rätta" mailadress, vilket innebar att jag fick namnet på personen ifråga. Efter detta lugnade han ner sig men jag har stor anledning att tro att han kommit tillbaka vid ett antal tillfällen under annan signatur och andra IP-nummer. Personen ifråga är kunnig och påläst det kan man utan tvekan konstatera men att det funnits något problem har också framstått med all tydlighet.


Eftersom jag bevakar domar vid Kalmar Tingsrätt reagerade jag när hans namn fanns i en dom för en tid sedan.

Han var åtalad för mordbrand efter att han anlagt en brand i sin egen lägenhet i Norrliden. I förhör med polisen har han uppgett att "hans enda avsikt med elden var att skada sig själv". Nu dömdes han inte för mordbrand utan endast för allmänfarlig vårdslöshet till dagsböter eftersom han själv larmade SOS när han tänt på i sin lägenhet.
Yttrandet från den psykiatriska kliniken är sekretessbelagt.

Han dömdes även 2005 för skadegörelse till dagsböter.


Frågan är om man skall vara orolig för sin egen säkerhet?


JK-PAPER I JAYKAYPUR (DEL 2)

Första dagen på pappersbruket blev en dag med otroligt många nya synintryck. Jag guidades runt av Mr Raju i den nya delen av fabriken där maskinerna från Silverdalen finns och där man skall börja producera bestruket finpapper.


70599-380

Infarten eller vakten till pappersbruket, notera vakterna med sina käppar.


På pappersbruket jobbar ca 4 500 personer, utav dessa är endast ca 1 500 fast anställda. De övriga ca 3 000 personer är dagavlönare som får anställning för en viss arbetsuppgift eller en kortare tidsperiod. Varje morgon var detta kalabalik vid vakten då det samlades kanske uppemot 1 000 personer som väntade på att dagens jobb skulle delas ut. Många av dessa sov längs murarna över natten på enkla liggunderlag för att vara först på plats på morgonen när arbetare valdes ut till dagens jobb. Jag misstänker att det var för att hålla denna folkmassa i ordning som vakterna hade dessa käppar.


Maskininstallationerna ser betydligt mycket bättre ut än vad jag hade förväntat mig, trots att de mesta av byggnationerna sker med mycket enkla medel och handkraft. Lastbilarna med gjutsand har t.ex. inte tipp på sina flak utan lastas av med spadar. Elinstallationerna ser också mycket bra ut och man har byggt rejäla ställverk och rum för datorutrustningen.


Det som jag däremot slås av är arbetsförhållanden och säkerhetsåtgärder vid arbetena. När man har sett hur det fungerade i Indien så blev jag ju inte förvånad när FANERDUN fick problem i Kalmar med säkerheten vid sitt bygge vid Snurrom. Skillnaden mellan en kinesisk byggarbetsplats eller en indisk är nog inte så stor i praktiken. Det hierarkiska klassamhället i Indien med kastlösa syns tydligt på pappersbruket.


70599-381

Målning av den nya husfasaden.


70599-382

Byggnadsställningar knyts ihop med snören.


70599-383

Montage av en travers på ca 15 m höjd utan någon som helst säkerhetsutrustning.


Ovanstående var bara ett fåtal exempel på hur det kan se ut på en arbetsplats i Indien.


En av mina första uppgifter på pappersbruket var att titta över alla styrsystem som fanns i maskinerna från Silverdalen. Att kontrollera att programmen var ok och att göra vissa anpassningar till den nya fabriken. En sak var att översätta alla texter på bildskärmar för operatörerna till engelska. Det största delen av detta låg i det som jag kallar för smetköket där bestrykningssmeten som man belägger pappret med tillverkas. Denna behandling görs för att öka papprets tryckegenskaper.


70599-388

Nya smetköksbyggnaden

Processen styrs av ett antal styrsystem från Siemens, Simatic S5-135U och med ett operatörssystem från Wonderware InTouch.


70599-389

Datorrum med ett antal av de indiska ingenjörerna.


Jag förstod ganska omgående att de indiska ingenjörerna var väldigt kunniga men de hade ändå en lång rad frågor som jag blev bombarderad med redan första dagen.

70599-390

Kontrollrummet med anställd personal på JK-paper.


Killarna på bilden hade en lön från 7000 - 20 000 rupier/månad och jobbade 6 dagar/vecka, arbetstiden var lite flyttande och bestämdes av arbetsgivaren men jag förstod att det rörde sig om ca 55-60 timmar/vecka. Lönen motsvarade ca 1 200 - 3 100 kronor/månad.


70599-391
Ett stort  antal kvinnor jobbade vid bygget, de bar sten, cement eller rör på sina huvuden.

70599-392
Vid skymningen var arbetsdagen slut för många och de vandrade hemåt.

Ett problem med mitt rum i gästhuset var att airconditionaggregatet bara hade ett temp.-läge och då blev det för kallt i rummet, stängde jag av var det snart 30-35 grader varmt i rummet. Så det blev ganska dåligt med sömn till att börja med.


70599-393

Mitt rum på gästhuset. En flaska kall Kingfisher stod alltid på bordet varje kväll..


Det fanns heller inget kylskåp på rummet så mina vattenflaskor fick jag placera framför airconditionenheten för att de skulle vara lite svala. Personalen lärde sig redan första dagen att jag gärna tog en öl när jag kom från fabriken på kvällen och innan middagen serverades vid ca 21-tiden. Varje kväll när jag kom från fariken stod en kall öl på bordet i rummet.

Maten i gästhuset var ganska ok men det var bara ris med olika typer av grytor och ganska kryddstarkt. Men de indiska ingenjörer som ocksä intog middagen i gästhusets matsal kryddade ändå friskt på sina tallrikar med svartpeppar. Känslan att sitta och äta med bestick vid samma bord när alla andra äter med fingrarna blir lite märklig.

Fortsättning kommer imorgon kväll.


SVERIGE BEHÖVER EN NÄRINGSMINISTER PÅ HELTID!

70599-387
En pillemarisk partiledare för centern.                   Foto Thoralf Alfsson

Är det ett nytt jobb Maud Olofsson funderar på?
Hon förklarar sin höga lön på 1,7 miljoner kronor med att hon har 3 jobb. Vice statsminister, näringsminister och partiledare.
Inget av jobben kan således vara på heltid.

Då tycker jag hon skall sluta som näringsminister!

Sverige behöver en näringsminister på heltid!!

TILL INDIEN OCH VISHAKAPATNAM (DEL 1)

Jag började min resa till Indien en fredag från Köpenhamn. Just då jobbade jag i ett projekt för en dansk leverantör och tillbringade större delen av 2004 i Köpenhamn. Jag jobbade tillsammans med ett gäng som programmerade Arla:s nya mjölkpulverfabrik i Vimmerby som startades upp under 2005. Vi var ett internationellt gäng om ca 25 personer från Sverige, Danmark, Tyskland, England, Venezuela och Indien.

Jag fick göra ett uppehåll i detta projekt för att kunna åka till Indien. Resan startade som sagt från Köpenhamn och gick via Frankfurt och sedan till Bombay, där jag fick tillbringa 5 timmar av natten på flygplatsen.
Där såg jag faktiskt den största råtta jag någonsin sett vid bagagebanden när den kryssade fram bland benen på de resande. På morgonen fortsatte jag med morgonflyget till Vishakapatnam (Vizag) vid Indiens östkust, dit jag kom på lördag förmiddag.
Staden skall vara en miljonstad enligt personalen på hotellet. Taxiresan till hotellet var bara den en enorm upplevelse och synintrycken och ljudnivån var alarmerande. Min första reflektion var, Herregud vad människor! Så mycket människor men ändå inte så mycket bilar, utan cyklar, kärror och inte minst heliga kor på vägen 


För några månader sedan lanserade den indiska biltillverkaren TATA en lågprisbil för 17 000 kronor som skall ha en bensinförbrukning på 0,4 liter/mil. Betänk att Indien har ca 1 miljard innevånare och om 10 procent vill ha en bil innebär det att 100 miljoner indier skaffar bil och då kan nog var en förstå vad som kommer att hända med miljön.
Eller vad som kommer hända med bensinpriset när efterfrågan på olja ökar.
Läs artikel från Dagens Industri.


Mitt hotell Taj Residency, var helt ok med aircondition, även om den var lite för högljudd.

70599-363

Utsikt från mitt hotellfönster.                                                            


Försöker sova lite eftersom det inte blev någon sömn på flygplatsen i Bombay men jag är lite för uppskruvad så det går inte. Jag tar en promenad på beachen eller stranden istället, några solstolar finns inte så långt ögat kan nå..

Funderar lite på vad i sjutton jag gett mig in på genom att åka iväg till världens ände ensam.

Skickar sms till mina barn att allt är ok och att jag är framme.

70599-376


Jag kan inte förstå varför det är så lite människor på stranden.

Det är soldis men väldigt varmt, enligt hotellpersonalen drygt 30 grader varmt.


70599-359

Lite längre bort längs strandpromenaden får jag se hur många löser sina "toalettbesök".

Efter en avsyning av klipporna på stranden förstår jag att han inte är ensam om sina besök på platsen. Spolningen sker automatiskt vid varje högvatten. Från staden kommer med jämna mellanrum små bäckar ner till havet och efter en stund förstår jag att det är allt annat än dagvatten som rinner ut i havet.

70599-360

Men barnen tycks inte bry sig om detta utan badar alldeles utanför en sådan lite bäck. Jag har nu bestämt mig för att jag inte tänker bada i havet även om det är mer än 30 grader varmt, det blir ett dopp i poolen istället.

Man kan utan större ansträngning förstå att Indien står inför enorma miljöproblem redan idag och hur skall det inte bli i framtiden när levnadsstandarden ökar hos befolkningen.

Framåt kvällen äter jag en mycket bra 3-rätters middag på hotellet, som jag sköljer ner med ett indiskt öl av märket Kingfisher som smakar riktigt bra.

Innan jag går och lägger mig går jag ner till stranden en stund för nu har det börjat bli ganska mycket folk på stranden.

70599-361
Många kvinnor badar med kläderna på.

Jag somnar in redan vid 19:30 men så har jag också varit vaken i ca 40 timmar utan sömn.

Vaknar på söndagen relativt utvilad och äter sedan en spännande indisk frukostbuffé. Tar sedan en liten promenad innan jag lägger mig vid poolen ett par timmar. Klockan 14:00 skall jag hämtas av en chaufför från JK-Paper. Pappersbruket ligger ca 200 km från Vishakapatnam, chauffören berättar på knagglig engelska att det kommer ta ca 5 timmar att köra och då förstår jag att väggen troligtvis är allt annat än bra.

De första ca 30 km består dock av något som kan liknas vid motorväg om man bortser ifrån kor på väggen och bilister som kör på fel sida bitvis p.g.a. att det saknas avfarter på vissa ställen. Min chaufför tar det relativt lugnt med landrovern så jag behöver inte vara livrädd men jag skulle dock haft användning för hörselskydd då min chaufför tutar minst 2-3 ggr i minuten och det gäller alla andra bilister också, vilket herrans tutande. Sedan vi svängt av från motorvägen och börjat köra inåt landet blir det lite lugnare i trafiken.

70599-366
Bilden tagen från baksätet i landrovern någonstans på väggen till Jaykaypur.

70599-365
Någonstans på vägen mellan Vishakapatnam och Jaykaypur.

Landskapet är vackert och grönt och frodigt med höga gröna kullar/berg. Vattendrag kommer med jämna mellanrum och risfälten avlöser varandra.

70599-379

Vi passerade många järnvägsövergångar och här är en av dem. Bommarna styrdes inte automatiskt utan vid varje övergång bodde det någon som sköte dessa dygnet runt. På denna bild finns ett hus i bakgrunden där bommarna sköttes från.

Vägen blev allt sämre ju längre vi kom från kusten och Vishakapatnam. När vi passerade gränsen till delstaten Orissa och kom in i distriktet Rayagada blev vägen ännu sämre. Nu var det stora hålor i väggen som vi fick kryssa förbi och det var ganska långt mellan varje mötande fordon. Nu var hastigheten nere i ca 30-40 km/h.

Delstaten Orissa kallas för Indiens bakgård p.g.a. att den är mycket fattig och lågt industrialiserad. Den har ca 35 miljoner innevånare, när vi körde igenom staden Rayagada så var det ett folkvimmel utan dess like och som var betydligt mycket värre än Hultsfred marknad vid fint väder.


Det absolut märkligaste under resan var att man längs nästan hela vägen var ifärd med att handgräva i dike där några färgade kablar las ner. Trots att jag kunde se en del traktorgrävare stående längs vägen såg det ändå ut som att allt grävdes för hand av både kvinnor och män. När jag senare frågade om vad som las ner i marken fick jag svaret BREDBANDSKABLAR. Det fanns knappt elektricitet men ändå läggs ett bredbandsnät, det känns lite märkligt men jag kan förstå vad det går ut på. Att man handgräver dessa kabeldiken och inte använde maskiner berodde på att man helt enkelt ville ge så många människor som möjligt en arbetsinkomst. Ett socialbidrag mot en arbetsinsats.


Vid ca 19:30 på söndagskvällen kom vi  fram till Jaykaypur, då hade redan mörkret lagt sig och det var svårt att bedöma omgivningarna då belysningsstolpar inte var speciellt vanligt förekommande. Jag inkvarterades i pappersbrukets gästhus som inte hade någon högre standard men en TV fanns på rummet med några engelsk språkiga kanaler.

Klockan 21:00 serverades middag och då träffade jag en amerikan vid namn Geoffrey Williams från Jacksonville i Florida som också både i gästhuset. Skönt att ha någon att prata med en stund på kvällen som kunde berätta lite om pappersbruket.

70599-378
Geoffrey Willams tillsammans med en indier vid gästhuset.

Fortsättning följer i morgon med lite om pappersbruket.


ASYLSÖKANDE FÖRSTÖR FINGERTOPPAR, KRÄV DNA-PROV.

70599-377

Allt fler asylsökande i Norge förstör sina fingertoppar för att inte kunna identifieras och för att inte kunna skickas tillbaka. Under förra helgen kom inte mindre än sju personer till Norge som sökte asyl med fingertoppar som inte var möjliga att ta fingeravtryck på.

Under hela 2007 kom till Norge totalt 23 personer som inte kunde tas fingeravtryck på.


NRK rapporterar om detta!

  

I Sverige noteras ingen ökning enligt ansvariga.


MEN HALLÅ!!


Enligt en artikel i Barometern idag är sju procent av fingeravtrycken som tas i Sverige oanvändbara. Det innebär att hela 2 100 personer inte lämnar några fingeravtryck när de söker asyl i Sverige och att vi inte har någon koll på vilka dessa personer är. Enligt ansvariga på migrationsverket är troligen 3 procent av dessa orsakade av att de asylsökande själva förstört sina fingertoppar. Det motsvarar alltså ca 1 000 personer som vi aldrig kan ha koll på.

Är detta kriminella personer som flyr till Sverige?

  

I Norge ger det rubrikar när 23 personer kommer utan att man kan dokumentera identitet men i Sverige reagerar ingen på att 1000-tals kommer till vårt land utan att vi vet vem det är eller kan dokumentera personerna ifråga.


JAG KRÄVER DNA-PROV AV ALLA ASYLSÖKANDE TILL SVERIGE.


Har man rent mjöl i påsen är detta inget problem för den asylsökande!


I Finland görs alltid DNA-analys vid anhöriginvandring för att fastställa släktskap. Läs Merit Wagers blogg

Läs om fingeravtryck.


RIKSÅRSMÖTE I KARLSTAD

I onsdag läckte det ut att Sverigedemokraterna kommer hålla årets riksårsmöte i Karlstad på hotell Gustaf Fröding.
Det märkliga är att detta skapar stora rubriker i media! VARFÖR?

Är Sverige inte ett demokratiskt land med yttrandefrihet?

Nej, inte om man skall tro vissa förbund inom LO. Läs artikel i VF.

Idag bokade jag några rum på hotellet för våra ombud från Kalmar och Öland och fick en liten pratstund med bokningsansvarig på hotell Gustaf Fröding i Karlstad.
Inga hot har ännu kommit in mot hotellet men de kommer säkert när vänstern får formera sina militanta grupper.

Det som personalen hade reagerat mest på var medias fullständigt sanslösa bombardemang av frågor och det som av personalen upplevdes som påtryckningar mot hotellet.

Jag kan gissa vilka tidningar dessa journalister representerar!


JOBB I INDIEN.

Under påskhelgen kommer jag inte ta paus med mitt bloggande utan snarare tvärtom öka mitt skrivande. Men jag kommer att ge mig på något helt nytt!


Jag tror att många har fördomar om oss sverigedemokrater. Vi skall vara lågutbildade, okunniga och t.ex. ha dålig erfarenhet av andra kulturer men jag tror att i många fall är det precis tvärtom. Jag har själv besökt alla världsdelar utom Antarktis och Sydamerika och det har blivit totalt ca 30 länder under åren.

Jag har tidigare jobbat många år vid Silverdalens pappersbruk som drabbades av nedläggning 2002. Så småningom såldes många av maskinerna till Indien och 2004-2005 var det dags att starta upp maskinerna i Indien. Jag blev tillfrågad om jag ville åka till Jaykaypur för att hjälpa till med uppstarten, vilket jag givetvis tackade ja till.


Under påsken kommer jag skriva en liten reseberättelse med många foto om mina veckor i Indien och arbetet på JK-Paper. Jag skall lägga upp ett nytt avsnitt varje dag under påsken. Vädret skall ju inte bli något vidare i sydöstra Sverige under påsken så det blir nog gott om tid för att skriva detta.


Jag kommer givetvis komma med mina vanliga inlägg också!!

Nedan finns en karta över Indien så ni vet var jag skriver om för platser.

70599-355


SOMALIER ÅTALAS FÖR MORDFÖRSÖK

Idag åtalas en 20-årig somalier för försök till mord vid Kalmar Tingsrätt. Somaliern försökte den 12 februari ta livet av sin rumskamrat vid flyktingförläggningen i Blomstermåla. Även en kvinna som försökte stoppa mannen blev misshandlad av somaliern.


Barometern fortsätter som vanligt med att undanhålla sina läsare både var det hände och vilken etnicitet som den åtalade har. Östran däremot skriver att det hela inträffade på flyktingförläggningen i Blomstermåla och ger därmed sina läsare möjligheten att dra sina egna slutsatser.


Läs artikel i Barometern.

Läs artikel i Östran


I tidningsupplagan av Barometern finns information om att det inträffade på flyktingförläggningen i Blomstermåla.

Samma förhållande rådde redan då det inträffade vilket jag skrev om på bloggen den 14 februari.


Jag har tidigare haft diskussioner med medias journalister om det är relevant att ange etnicitet vid allvarligare brott. Idag är det tydligen inte korrekt att uppge detta i medias rapportering om brottsligheten. Jag delar inte denna uppfattning och därför brukar jag informera mina läsare om verkligheten bakom de allvarligare brotten där invandrare är åtalade eller dömda. Jag tar i stort sett bara upp brott som ger fängelse eller kan ge fängelse.


Vad är då relevant enligt Barometern?


Jag skall nu ge ett par andra exempel på vad Barometern tydligen tycker är relevant information i en artikel.

I fredags inträffade en trafikolycka på Ölandsbron och Barometern skrev om detta i lördagens tidning. I artikeln kunde man läsa följande.

"Ingen av de inblandade kvinnorna fick några större skador"

  

Hur skall man uppfatta detta? Varför skrev inte journalisten "Ingen av förarna fick några större skador"? Eller menar Barometern lite underförstått att kvinnor är sämre bilförare.


Idag kom ännu ett exempel på detta.

70599-353

Inte var det kvinnan som krockade med vildsvinet, möjligen var det hennes fordon som krockade med vildsvinet. Jag anser att det är fullständigt orelevant om det var en kvinnlig eller manlig förare i detta fall. Tydligen har Barometerns journalister en annan uppfattning.


ARBETSLÖSHETEN I KALMAR ÖKAR?

70599-350

Vi har den senaste veckan kunnat läsa om den goda utvecklingen i Kalmar i och med det senaste tillskottet City Gross. Tidningarna rapporterar om att arbetslösheten fortsätter sjunka. 


Svenskt näringsliv rapporterar att företagsklimatet är på topp i Kalmar.

"- Jag går som i ett lyckorus, säger näringslivschefen Thomas Davidsson.
Det var Christina Fosnes, regionchef på Svenskt näringsliv som presenterade undersökningen."

Läs gärna hela artikeln i Barometern.


Thomas Davidsson var tydligen så glad att han firade på Lilla puben under fredagskvällen och då blev det nog ett annat rus.


Kommunalrådet Johan Persson som just nu är pappaledig är inte sen att haka på i de positiva tongångarna och passar på att ge media en känga på sin blogg.

"Det finns egentligen bara ett område där vi har riktigt stora problem, enligt näringslivet i Kalmar, och det är medias attityd till företagande."


Det är klart Johan Persson inte gillar den negativa rapporteringen runt Fanerdun som rått under en längre tid och granskningen av kommunen. Vi har ju även Salvestaden och Kalmarhem i färskt minne men det har nog Johan Persson redan förträngt.
Johan Persson har ju ännu inte skrivit ett enda ord på sin blogg om Fanerduns "miljardetablering" i Kalmar, vilket jag finner mycket märkligt. Frågetecknen hopar sig kring Fanerdun och den fortsatta byggnationen vid Snurrom, om den överhuvudtaget kommer att återupptas. Så Johan Persson kan nog räkna med en kritisk granskning från media i fortsättningen också. Detta gäller nog i hög grad även det nya "luftslottet" WTC som riskerar att bli ett nytt tvivelaktigt projekt där Kalmar kommun är inblandat.


Den bästa mätaren på företagsklimatet är nog ändå arbetslöshetssiffrornas utveckling.
I media kan vi läsa att arbetslösheten fortsätter sjunka men är det verkligen sant.
Ja, det är sant om man jämför med samma månad ett år tidigare men om man tittar på siffrorna på ett annat sätt kan bilden bli lite annorlunda.

Jag menar att verkligheten inte är så ljus och med tanke på den skakiga utvecklingen av världsekonomin bör man nog vara väldigt försiktig med att spendera extra pengar på projekt som inte har med kommunens kärnverksamhet att göra.


Jag har här två diagram för antalet öppet arbetslösa + i åtgärder (program) som visar på en annan utveckling. 

Trenden är faktiskt den att arbetslösheten är på väg upp igen och att toppen i sysselsättning nåddes under sommaren 2007.

70599-348
Källa AMS. Period juni 07 - februari 08

Det ser inte heller bra ut för ungdomar mellan 18-24 år.

70599-351
Källa AMS.

Har media rätt att arbetslösheten minskar? Vad anser du?

Vi får se hur många veckor det dröjer innan vi får läsa att arbetslösheten stiger i Kalmar.


ABF + SYNDIKALISTERNA = SANT

Den som tror att ABF är en rörelse som enbart styrs av socialdemokraterna och LO misstar sig radikalt. På ABF:s hemsida finns ett stort antal organisationer som ingår som medlemmar, nämnas kan Sveriges kommunistiska parti. Sedan har ABF samarbetsavtal med ett stort antal organisationer.

Att ABF har samarbete med EXPO framgår dock inte av ovanstående förteckning. På följande länk kan du läsa om detta samarbete. I kapitel nr. 5 i detta kursmaterial från EXPO nämns en föreläsare vid namn Graeme Atkinson som enligt Wikipedia fungerar som kordinator hos AFA/antifa.net, se wikipedia.

Det märkliga är att inte på någon plats nämns samarbetet med SAC, Syndikalisterna eller är de utelämnade medvetet av ABF.

  

I Kalmar finns ett samarbete med Syndikalisterna, Kalmar LS.


70599-346

Alla möten hålls i ABF:s lokaler i Kalmar.
  

I helgen startade syndikalisterna en blockad mot McDonalds i Nybro. Läs artikel i Barometern.

Missa inte bildspelet.


Johan Ingerö beskriver syndikalisterna som en "våldsbenägen rövarliga" . Läs hans inlägg.

Det som är mest skrämmande med ABF:s samarbete med syndikalisterna är att Syndikalisterna förespråkar våld och annan brottslig verksamhet för att uppnå sina mål. Denna verksamhet planeras tydligen i ABF:s lokaler och där hålls kurser och vem vet vad som försigår på dessa kurser. Mycket uppseendeväckande att denna organisation får använda ABF:s lokaler.

 

Här kommer några exempel vad jag menar! Först ett exempel från Syndikalistiska ungdomsförbundets webbsida.

I artikeln skriver man bland annat följande.

"SUF Malmö gör som bekant inte skillnad på upplopp och upplopp när det gäller arbetarungars kamp att slippa ta skit från staten, oavsett om det är aktivister från Ungdomshuset eller ungdomar från arbetarområden som står upp mot den rasistiska polisens svinaktiga beteende.
Er kravall är vår kravall!"


SUF stöder med andra ord våld, kravaller, anlagda bränder och stenkastning. Läs artikel.

 

I en annan artikel skriver SUF följande

"Vi å andra sidan är övertygade om att högerns framgångar inte handlar om att människor är rasister eller att vi har för få antifagrupper. Antifascismen är förvisso någonting viktigt men vi måste också vara medvetna om att den är otillräcklig i det långa loppet"


Detta går inte att tolka på något annat sätt än att SUF och AFA är djupt sammanväxta och detta bekräftas också av uppgifter jag fått i Kalmar.

 

Den person som dömdes till 60 dagsböter vid Kalmar Tingsrätt för ofredande av mig genom att beställa en mängd sexleksaker i mitt namn är aktiv syndikalist i Kalmar. En av hans kamrater skrev i ett mail till mig den 29 mars 2007 att den dömde var aktiv i syndikalisterna, han bekräftade också sin "fackliga" verksamhet under rättegången..

 

Jag har också fått tips om att en av de personer som finns på bilderna i Barometerns bildspel är skyldig till minst en av fönsterkrossningarna i min lägenhet under förra året. Jag har idag lämnat in detta tips med namn till polisen i Kalmar. Skall bli intressant att se vad polisen gör med detta tips. Personen skall alltså också vara aktiv i AFA.

Att vår lokala media skulle ägna någon tid åt dessa individer är nog att hoppas på för mycket men det vore nog ganska intressant att gräva i SAC och SUF på det lokala planet i Kalmar.

Däremot har SvD tagit upp detta i en ledare den 11 januari med rubriken "Varför trivs ABF ihop med extremvänstern?".

70599-347

Ett annat litet citat från artikeln som kan skapa ett intresse från media borde vara följande mening.

"Jag blev faktiskt förvånad över att så många extrema vänsterorganisationer rör sig inom ABF. Men jag blev nog nästan mer förvånad över att ABF:s högsta ledning tog så lätt på det."
Läs hela ledaren.


SVT-ANSTÄLLD BEKRÄFTAR SD-FOBI

70599-265

I gårdagens program medierna i P1 diskuterades islamofobi, invandrarkritik och flyktingar i olika medier. En anställd på SVT Axel Humlesjö, som jobbar med programmet Debatt bekräftar att det första man tänker på i dessa avseenden är om något kan gynna sverigedemokraterna. Är det fallet, väljer man det som inte gynnar sverigedemokraterna, på något annat sätt kan jag inte tolka hans svar. I intervjun tycker han att det är ok om sverigedemokrater får medverka eftersom det är så långt kvar till nästa val. Underförstått att när valet 2010 närmar sig kommer vi sverigedemokrater inte ges något mediautrymme.


Vilken demokratisyn det råder på SVT!


Jag är inte ett dugg förvånad men det är ändå bra att anställda på Sveriges Fria Television erkänner att den inte är fri.

  

Lyssna på de första ca 20 minuterna om du är intresserad.

  

Trots medias alla trix för att rent ut av sagt ägna sig åt att smutskasta sverigedemokraterna, vilket det finns en rad exempel på har sverigedemokraterna vind i seglen. Trots att opinionsinstituten inte ens har sd som ett svarsalternativ utan som övriga partier går sd framåt.
3,7 procent i dagens SIFO-undersökning känns väldigt bra.
Tidningarna plockar genast undan denna undersökning från huvudsidan på nätet men här kan du i vilket fall som helst läsa artikeln i SvD. Även Dagens Nyheter stoppar undan den från sin startsidan men här kan du läsa deras artikel.


Mona Sahlin är väl för övrigt den mest anonyma och minst kraftfulla partiledare som socialdemokraterna någonsin haft. När lilla Mona tvingas fram ur sin håla kommer opinionssiffrorna dala i rask takt. Frågan är hur många som kommer att gå över till sverigedemokraterna? Kommer det bli 1 procent eller 4-5 procent?

I SvD dagens fråga anser 64 procent att hon gjort en svag insats. Läs artikel.


EN MENINGSLÖS SVENSK MELODIFESTIVALFINAL

70599-344

Ikväll avgörs den svenska melodifestivalen och väldigt många svenskar kommer att följa detta spektakel i TV. Oavsett vilken låt som vinner är den fullständigt chanslös i Europafinalen. I och med alla nya länder från de forna öststater nu gjort sitt inträde kommer denna tävling alltid vinnas och finalen utspelas i något av alla dessa länder i sydöstra Europa. Sannolikheten att den kommer hamna i västeuropa igen är mycket liten.


Det handlar inte om vilken melodi som är bäst utan om att rösta på länder med samma kultur och musiktraditioner.


Detta kommer också vara anledningen till att tävlingen kommer att självdö inom 5 år.


Efter förra årets Europa final skrev jag följande inlägg och det gäller i allra högsta grad. Friska upp ert minne och läs det.


Här kommer resultatlistan från 2007. En riktig glädjedödare.

1Serbien
2Ukraina
3Ryssland
4Turkiet
5Bulgarien
6Vitryssland
7Grekland
8Armenien
9Ungern 
10Moldavien
11Bosnien
12Georgien
13Rumänien
14Makedonien
15Slovenien
16Lettland
17Finland
18Sverige
19Tyskland
20Spanien
21Litauen
22Frankrike
23Storbritanien
24Irland


Göteborgs jury en skandal!  Vilka musikmänniskor satt i den juryn?

Jag tycker synd om Sanne Nielsson, min favorit!


UTVISNING DET ENDA RÄTTA!

70599-342
Kalmar Tingsrätt.                                     Foto  Thoralf Alfsson

Den 13 mars avkunnades en ny dom om 4 månaders fängelsestraff för en 21-åring från Afghanistan vid Kalmar tingsrätt. Han dömdes för misshandel, olaga hot och våldsamt motstånd. Tydligen har misshandeln och olaga hot handlat om någon form av uppgörelse inom släkten, det kan vara någon form av hedersrelaterat bråk.

Den dömde finns trots sin låga ålder tidigare i inte mindre än 4 avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes 6 september 2006 för bland annat övergrepp i rättsak, tillgrepp av fortskaffningsmedel och bedrägeri till skyddstillsyn. Den 9 januari 2008 dömdes han för olaga hot till dagsböter. Nu blev den nya domen 4 månaders fängelse, ett alldeles för lågt straff enligt min bedömning.
Jag anser att denna person har förverkat sitt uppehållstillstånd i Sverige genom sin upprepade brottslighet och att han efter avtjänat fängelsestraff skall utvisas till Kabul i Afghanistan.

Läs artikeln i Östran där inget nämns om etnicitet eller tidigare brottslighet och domar.
-----------------------------------------------------------------------

I en annan dom döms en 34-årig man från Libyen till 90 dagsböter för narkotikabrott, rattfylleri och olovlig körning. Mannen är boende i migrationsverkets bostäder i länet. Denna person bör omedelbart avvisas från Sverige. All form av asylprövning i hans fall borde vara uteslutet. I domen nämns dock inget om utvisning.
-----------------------------------------------------------------------

Ännu en dom har avkunnats vid Kalmar Tingsrätt mot en 27-årig medgorgare från Makedonien. Han döms till 10 månaders fängelse för olaga hot, grov stöld, försök till stöld, brott mot knivlagen och överträdelse av besöksförbud.
Han hade väldigt svårt att acceptera att flickvännen bröt förlovningen och detta ledde sedan till en rad av brott.
Mannen skall efter avtjänat straff utvisas ur riket och förbjuds att återvända till Sverige före den 14 oktober 2018.
-----------------------------------------------------------------------

En annan person med medborgarskap i Litauen åtalas för stöld vid Materialmännen i Oskarshamn. I detta fall yrkar åklagaren på utvisning ur riket. Läs artikel i Barometern.

Frågan är om det är mer PK-korrekt att utvisa en person till ett land i Europa än att utvisa till Afghanistan. När någon utvisas till ett europeiskt land förekommer inga protestlistor och snyftreportage i media. MEN när det handlar om Afghanistan, Somalia, Libyen eller Irak drar journalisterna igång mediamaskineriet. Vad är skillnaden?

ÄR DET OK ATT UTVISA EN KRISTEN MEN INTE EN MUSLIM?


KOMMUNIST TAR ÖVER I RÖDA KALMAR FF!

Eftersom jag är medlem i KFF så passade jag på att besöka kvällens årsmöte både som privatperson och politiker.

Vid årsmötet valdes Jonny Pettersson till ordförande i föreningen. Läs Barometerns artikel.


70599-341
Johnny Petersson    Foto Thoralf A

Johnny Petersson är röd i dubbel bemärkelse då han för närvarande är vänsterpartistiskt landstingsråd i Kalmar län men han har tidigare aviserat att han funderar på att trappa ner på politiken. Han har suttit som politiker i landstinget sedan 1991 för vänsterpartiet eller som det på den tiden var vänsterpartiet kommunisterna (vpk). Läs Barometerns artikel.

Nu ryktas det att Johnny Petersson inte är någon ideolog att tala om och det får vi verkligen hoppas är sant annars hade det varit ett ganska märkligt val av ny ordförande för KFF.

Johnny måste ha konverterat från planekonomi till marknadsekonomi och det kanske är orsaken till att han planerar att lämna politiken. Det kanske blir moderaterna istället de har ju numera blivit ett arbetarparti. Fast det är klart att kalla ett landstingsråd för arbetare är väl att kränka personen ifråga.


Just nu handlar väldigt mycket om att KFF vill ha en ny Arena istället för gamla Fredrikskans. Turerna har varit många kring detta bygge men ännu har inte första spadtaget tagits. Just nu pressas Kalmar kommun på ekonomiska garantier till att KFF skall kunna betala hyran för Arenan de första 25 åren.  

70599-339 


Kalmar FF träffade under förra veckan majoritetstyret s, v och mp för diskussioner, vilket har gett upphov till en hel del spekulationer i media. Barometern gissade att det kan bli frågan om ett lagbrott vilket jag anser var att gå händelserna lite i förväg. Läs artikel.

I tisdags träffade Kalmar FF oppositionen eller allianspartierna m, fp, c och kd för att diskutera arenan enligt uppgifter i media.
Det märkliga är att vi från sverigedemokraterna inte blev inbjudna till detta möte.

Var detta bara ett misstag från Kalmar FF?  Eller ansåg vänsterpartisten Johnny Petersson att sverigedemokraterna inte var välkomna till detta möte?

Med tanke på hur hans partikollegor i kommunpolitiken agerar så är nog det senare mest troligt.

Som ordförande i Kalmar FF får nog Johnny Petersson tänka om och tänka helt opolitiskt i fortsättningen annars blir han inte långlivad som ordförande i Kalmar FF.


ÖVERETABLERAD HANDEL GER INGA NYA JOBB.

I måndagens ledare i Barometern tog Per Dahl upp problematiken med att allting i Kalmar handlar om handel och inget om industrijobb eller inom skog och jordbruk. Med tanke på den prisutveckling som skett de senaste åren på skogsprodukter och jordbrukspriser och då speciellt spannmålspriser som gått i höjden borde det finnas en väldig potential av nya arbetstillfällen inom dessa branscher.

Idag publicerade Barometern ett svar på denna ledare från familjen Ljungar som driver lantbruk på gården Tyska bruket. Tyska bruket är närmaste granne med kvarteret Bilen där Kalmars nya handelscentrum byggs för fullt. I sitt brev tackar de Per Dahl för ledaren och ger samtidigt de styrande i Kalmar en känga när de skriver följande.


"Vi ser med olust hur det stora handelscentret runt Ikea ohämmat breder ut sig dag för dag. Hoppas att man förstår att alla Kalmarbor inte bara kan handla av varandra i framtiden."

Brevet avslutas med en uppmaning.

"Hoppas att man på politiskt håll förstår vikten av att inte bygga på bra jordbruksmark som alltmer kommer att behövas till att producera mat och energi på nu och i framtiden till både oss alla och våra barn och barnbarn."


Jag kan bara instämma i vad familjen Ljungar skriver i sitt brev. I Kalmar är det just nu en sanslös utökning av handeln och det gäller alla typer av varor. Ikea öppnade dörrarna för denna överetablering och i förra veckan öppnade City-Gross sin jätteaffär. Elgiganten öppnar innan sommaren sedan kommer MediaMark, Bauhaus och Plantagen tror jag, sedan har jag säkert glömt något också.

Jag tror inte att de boende i Kalmar med omnejd kommer att äta eller dricka mer, jag tror inte de kommer köpa fler platt-TV eller datorer, jag tror inte de kommer bygga mer heller. Så dessa nyetableringar innebär att någon eller några andra affär kommer att sälja mindre och får så småningom slå igen verksamheten. Med andra ord kommer andra att förlora jobben och antalet nya jobb blir nog i slutändan endast "plus minus noll".

Det vi behöver i Kalmar är fler producerande företag som säljer sina produkter inte bara på hemmaplan utan även utanför vår geografiska region. Tyvärr så ser vi inte så mycket av den utvecklingen i Kalmar. Det syns även i arbetsmarknadsstatistiken, detta kommer jag återkomma till inom de närmaste dagarna.


Familjen Ljungar har den insikten helt klart för sig. Jag förstår att familjen är djupt oroad över utvecklingen i Kalmar och sin egen verksamhets existens. Tyska bruket är närmaste granne med kvarteret Bilen och Kalmar kommun kastar nog sina giriga blickar på familjens ägor.
Familjens brev till Barometern sammanfaller något märkligt också med ett besök av Kalmars kommunalråd Johan Persson den 5 mars. Är det detta besök som fått familjen att vädra sina åsikter!

Johan Persson skriver om detta besök på sin blogg.


För den som inte känner till Kalmar har jag fixat en karta från Eniro. Tyvärr är den inte uppdaterad med den nya bebyggelsen i Kvarteret Bilen Fältet inringat med rött är Tyska bruket och det med blått är kvarteret Bilen.


70599-337

När man ser kartan är det lätt att förstå familjen Ljungars oro. Gården och ägorna ligger ivägen för utvecklingen av Kalmar! Eller gör den det?


Tyska bruket har väldigt gamla anor och är du intresserad finns det en publikation från Kalmar länsmuseum.


STORT NARKOTIKABESLAG I NORRLIDEN, KALMAR

70599-336
Foto Polisen.

Vid tingsrätten i Kalmar åtalades igår en kvinna och en man för grovt narkotikabrott.

Ett beslag på ca 7,1 kg cannabis beslagtogs i kvinnans lägenhet i början av februari. Det betecknas av polisen som ett av de största beslagen av narkotika i Kalmar.

Som vanligt nämns inget om de åtalades bakgrund o.s.v. Läs artikel i Östran.

Enligt åtalet är paret boende i Kalmars mångkulturella centrum Norrliden. I åtalet nämns också att det vid förhandlingarna behövs en vietnamesisk tolk för båda de åtalade.

Resten får ni räkna ut själva.BILBRANDEN VID RASTA ANLAGD.


Den senaste i raden av bilbränder i Kalmar var anlagd enligt polisen. Ännu en Mercedes eldades upp. Jag har ju tidigare skrivit om dessa bilbränder som tycks ske varje vecka numera i Kalmar.  Läs notis i Östran.


JÄMSTÄLLDHET OCH KVOTERING

70599-332
Jag och min dotter Jenny firar nationaldagen 2006.

Idag har jag "lånat" ett inlägg från min dotters blogg. Ett inlägg som överensstämmer helt och hållet med min egen uppfattning. Jenny skriver väldigt bra och det är mycket roligt att läsa hennes blogg. Ja, kanske inte alltid! Hon shoppar lite för mycket ibland och berättar om alla "kap" på sin blogg och då kanske jag blir lite bekymrad som pappa.

Jennys blogginlägg om jämställdhet som hon skrev på kvinnodagen var så bra så jag vill gärna delge mina läsare detta också.

Idag är det internationella kvinnodagen, men finns det någon internationell mansdag? Det pratas dagligen om detta med jämställdhet och Sverige lider av "jämställdhetshybris", men jag tycker det börjar likna något av en sandlåda faktiskt.
För mig är det en självklarhet att vi ska vara jämställda, men jämställdhet för mig innebär "under samma villkor". Det vill säga, kvinnor ska inte få förtur och fördelar för att de är kvinnor (inte män heller såklart) det som ska avgöra när det gäller tex arbete är väl inget annat än meriter och personlig lämplighet?Jag är helt emot kvotering som ni kanske förstår. Att ge kvinnor förtur för att de är kvinnor.. nej det är minsann inte jämställdhet ur männens synvinkel! Undrar om feminister tycker att alla tjejer ska mönstra och göra lumpen också? Eller handlar det bara om sånt där de själva gynnas.. Jag vill i alla fall inte bli särbehandlad åt något håll för att jag är kvinna, jag vill få jobb för att jag är jag, få bra lön för att jag gör ett bra jobb, jag vill att folk lyssnar på mig för att jag har något vettigt att säga.

Otvivelaktigt förekommer det orättvisor. Men individer av båda könen kan bli diskriminerade, även av andra orsaker än av kön. Men problemet med feminismen är att de oavkortat utgår från manlig överordning och kvinnlig underordning vilket leder till att de är blinda för manlig diskriminering och kvinnlig överordning. Feminsiter idag låtsas kämpa för jämställdhet men i verkligheten vill de bara skaffa förmåner för den egna gruppen, och det är fan inte jämställdhet?!


Ord och inga visor, från min dotter.

MONA SAHLIN OCH RING P1

70599-335

Mona Sahlin och socialdemokraterna vill tvinga alla Sveriges kommuner att ta emot asylsökande som fått uppehållstillstånd. Läs artikel i Expressen

Det är ju bra att Mona Sahlin kryper fram ur sin håla och kommer med lite skarpa förslag. Det har jag väntat på enda sen hon blev partiledare för s.

Med den här typen av förslag kommer socialdemokraterna sjunka i opinionsundersökningarna. Det verkar som att Mona Sahlin inte överhuvudtaget funderat över möjligheten att försöka minska invandringen utan istället kommer att tvinga kommunerna att ta emot fler invandrare.

I SvD anser migrationsminister Tobias Billström att förslaget är felfokuserat. Men då tänker han givetvis inte på att alliansregeringen inte heller vill minska invandringen. Läs artikel SvD.


70599-333

Sanslös artikel i Expressen om Ring P1. Tidningen anser tydligen att Ring P1 skall läggas ner. Jag förstår problemet för dessa PK-journalister när svenska folket har möjligheten att ringa in och i direktsändning lufta sina åsikter. Utan att PK-anhängarna kan censurera dessa åsikter. Läs artikel i Expressen.

EXTRA
Se artikelförfattaren i SVT- morgonprogram


FIRAS DET KINESISKA NYÅRET FORTFARANDE?

70599-280
Översvämning och tegelhögar.                     Foto  Thoralf Alfsson.

Nu var det ett tag sen jag skrev om Fanerdun i Kalmar. Förklaringen är givetvis att det inte finns mycket att skriva om förutom alla problem som omgärdat detta projekt. Alla signaler tyder enligt min slutledningsförmåga på att projektet kommer kollapsa under 2008.


Idag är inte de styrande politikerna i Kalmar så intresserade av att prata om Fanerdun i media eller ens på möten. Ett lysande exempel på att Fanerdun är ett infekterat och känsligt ämne just nu är kommunalrådet Johan Perssons egen blogg. Johan startade denna blogg under december och har fram till idag presterat ca 30st inlägg. Inte ett enda inlägg har handlat om denna jättesatsning i Kalmar. Jag tror för övrigt att Johan P inte nämnt Fanerdun med ett enda ord i något inlägg. Detta mitt folk talar sitt eget språk!!


Tror inte kommunalrådet Johan Persson längre på Mr Lou och Fanerdun?

  

Den som har följt denna såpa vet att de kinesiska lögnerna stått som spön i backen det sista året. I media kallas det förstås istället för kulturkrockar.

Idag kan jag läsa på Barometerns nätupplaga att ingen på Fanerdun vet när byggandet skall återupptas. Tidigare har Fanerdun sagt att bygget skall återupptas under mars men som alla förstår är det åter en uppgift/löfte som inte kommer infrias. Det tidigare byggföretaget Xingxing har ju brutit med Fanerdun även om det delvis ägs av Mr Lou. Så nu behöver Fanerdun ett nytt byggföretag från Kina. Läs om detta här.

SÅPAN FORTSÄTTER!

Jag har roat mig med att titta igenom Barometern sedan den 1 januari och sett vad som skrivits.

  

Januari  8 artiklar

Februari  5 artiklar

Mars  2 artiklar


Totalt 15 artiklar under 2006 och 7 av dessa har handlat om att Fanerdun inte betalat ut lönerna till byggjobbarna. Övriga har bland annat handlat om styrelseledamöter som hoppat av och att företaget idag inte har en fungerande styrelse.
Det senaste angående styrelsen är att även Mr Lous fru nu ingår i styrelsen. Styrelsen har för övrigt ytterligare 2 kvinnor. Inga svenskar ingår längre i styrelsen. ´Nu kan vi nog räkna med att informationsflödet kommer strypas till ett minimum. Läs Barometerns artikel om den nya styrelsen. 

70599-330
CEBEC tillfälliga utställningslokal.             Foto  Thoralf Alfsson

Fanerdun kallar ju sin mässutställning för CEBEC men har inte registrerat namnet hos Patent och registreringsverket. Namnet tillhör ett elektronikföretag i Västmanlands län. Ännu en kulturkrock!


De sista dagarna har kommunen också lämnat ut uppgifter till media om att Fanerdun inte betalat hyran för den tillfälliga utställningslokalen om 10 000 kvadratmeter. Hyresskulden skall idag vara i miljonklassen.
Kommer kommunen att få betalt?


Det kinesiska nyåret firades för drygt en månad sedan men ännu har inte några byggjobbare kommit tillbaka till Kalmar och nu är det bara några veckor kvar till att etapp 1 av bygget skall vara "klart", som egentligen skulle varit klart i augusti 2007. Ännu ett datum som utlovats av företaget men som inte kommer uppnås.


De enormt stora tegelhögarna finns fortfarande kvar. Kommer teglet att säljas på auktion? I så fall kommer jag nog ropa in några stenar som ett minne av kommunpolitikernas blåögdhet. Vem minns väl inte hur de styrande i Kalmar kivades om vem som skulle ta åt sig äran av detta projekt under valrörelsen 2006.

Jag kommer att pina socialdemokraterna i Kalmar med deras egen valaffisch från 2006 många gånger.
70599-331


Teglet är ju sosserött och kan lämpligen användas till ett minnesmärke över hur socialdemokraterna vann kommunvalet i Kalmar med hjälp av Fanerdunbluffen 2006.


RING P1 OM INVANDRING MED TÄPPAS

I dagens Ring P1 första samtal ringde en man och ställde frågan om man får ta bort delar av en intervju. Radio Stockholm hade haft ett inslag om de tunnelbanestationer som eventuellt skall stängas p.g.a. skadegörelse och andra problem. Nu skall ett stort antal poliser, väktare sköta övervakningen under en provperiod på dessa tunnelbanestationer.

I inslaget intervjuades en spärrvakt som fick frågan om han varit med om något problem.


Han berättade då att en svart man bråkat med honom i den första sändning i Radio Stockholm. I en senare sändning hade Radio Stockholm klippt bort ordet svart! Det fick med andra ord inte framgå av inslaget att det var en invandrare som bråkat.


Lyssna på Ring P1 och Täppas. Notera även hur han ljuger när han kallar Sverigedemokraterna för en odemokratisk rörelse.


Efter detta samtal släpper man in en hel rad samtal som försvarar invandringen och Palestina. Sedan kommer det ytterligare ett antal samtal om invandring. Hela programmet är faktiskt värt att lyssna på. Man blir förundrad över vad vissa människor har för åsikter.


Kvinnan från Växjö anser säkert också att de somaliska kvinnorna som protesterade i Rinkeby igår (se mitt inlägg från igår) är integrerade i det svenska samhället.

NYTT från Expressen.
I kommentarena har jag fått ett tips om en artikel i Expressen. Artikelförfattaren menar att rasist programmet Ring P1 måste stoppas. Givetvis tycker PK-samhället att det är obekvämt med ett radioprogram i direktsändning där man inte kan censurera samtalen. Även om Täppas gör sitt bästa för att förlöjliga människor som är kritiska mot invandringen. Läs artikel i Expressen.


SVERIGE IDAG!

Muslimer protesterar mot den stängda Somaliska förskolan i Rinkeby. Vem kan tro att fotot är ifrån Sveriges huvudstad Stockholm. Läs artikeln i SvD.


Undrar om det var kvinnorna som fick stå utanför?

Det som inte framgår av artikeln är att i denna förskola hittades kartor över Lars Wilks hem i Skåne enligt källor på nätet.
Det innebär också att de terrormisstänkta Somaliska män som greps för någon vecka sedan har kopplingar till den Somaliska Bismihali-förskolans verksamhet. Det tyder också på att Stockholmarnas inbetalade skattemedel används för att finansiera terrorverksamhet i Somalia. Läs artikel i Aftonbladet.

Eko-brotts utredningen som nämns i Aftonbladet är just utredningen av Bismihali-förskolans verksamhet.

Är det förbjudet för media att koppla samman dessa utredningar i sin nyhetsrapportering?


Visst är Sverige fantastiskt!


MEDIA MÖRKAR IGEN

70599-325

När SD för över 4 procent i en opinionsundersökning så mörkar media detta resultat. Det är ju så fullständigt uppenbart hur media försöker undanhålla detta från svenska folket. Är det detta som kallas "Fri Television".
Notera att Sd är större än Kd.

70599-265

HEJA SVERIGES RADIO OCH SVERIGES TELEVISION!!!!!!!!!

Sveriges radio och SVT översvämmas av nyhetsinslag om invandringen, asylsökande, problem i invandrartäta områden o.s.v. Det handlar om Somalier, Irakier, Afghaner, Palestinier och andra invandrare främst från de muslimska länderna.

Det går inte en enda nyhetssändning utan ett inslag om någon invandrargrupp. Detsamma gäller inslag om våld och terror från någon muslimsk terrorgrupp som utfört något självmordsattentat eller annan typ av terrordåd.

Personligen är jag evinnerligt trött på denna rapportering och jag tror en stor del av det svenska folket är lika trötta på samma sätt.
Har nyhetsmedia inget annat att rapportera om från vårt eget land?

Utan tvekan beror detta på det stora antalet pk-journalister inom media som genom detta massiva bombardemang mot det svenska folket försöker påtvinga oss deras uppfattning om invandringens och det mångkulturella samhällets fördelar. I sin iver över att försöka "motbevisa" t.ex. sverigedemokraternas argument angående invandringspolitiken så har de inte förstått att de finns en gräns för hur obstinat de kan agera.

Nu tror jag att dessa pk-journalister gått lite för långt och svenska folket tröttnat på detta bombardemang av indoktrinering och själv börjat tänka över vad som skrivs och sägs i media.


Många har börjat fundera över varför det bara sitter ja-sägare TV-programmens soffor eller i nyhetsprogrammens sändningar. Varför ställs aldrig några kritiska frågor till ansvariga personer.i dessa program?


Ett exempel på detta var gårdagens "Debatt" i SVT. De få personer som var kritiska mot islam fick minimal talartid eller avbröts av Stina Dabrowski. Medan de som talade sig varma för islam däribland Göran Hägglund (kd) fick prata utan pekpinnar. 


Jag tror svenska folket börjat genomskåda denna pk-såpa som utspelas varje dag för hela svenska folket.

  

Intresset för Sverigedemokraterna ökar ständigt, inte minst i Kalmar.

  

Sentios senaste mätning som presenterades igår ger sd 4,43 procent.

  

När sedan alla riksdagspartier försöker bilda en enad front mot sverigedemokraterna och låter oss få bli den enda oppositionen i invandringsfrågan är det bara tacka och ta emot.


På det lokala planet har ju politiker paret Edström/Axelsson visat sin allergi mot allt och alla som kritiserar invandringen. Jag får verkligen hoppas att de inte ändrar uppfattning. Folkpartisten Pierre Edström kan i vilket fall som helst inte ha speciellt höga tankar om sin partiledare Jan Björklund utan i dessa frågor verkar han vara mer överens med sin hustru Birgitta som företräder vp(k) i Kalmar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Det är faktiskt helt otroligt denna gång. Aldrig i min vildaste fantasi hade jag kunnat tänka mig att mörkningen och censuren är så utbredd i Sverige.

Dagens Nyheter har publicerat Sentios januari-, december-, november-, oktober-, september-, augusti- och julimätningar. DN är som bekant Sveriges största rikstäckande morgontidning.

Januari 2008: Ny bottennivå för moderaterna (2008-02-01 11.40)
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=738787

December 2007: Nya rekordsiffror för oppositionen (2007-12-20 12.45)
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=726708

November 2007: Rekordnivå för socialdemokraterna (2007-11-13 16.32)
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=715100

Oktober 2007: Rekordövertag för oppositionen (2007-10-18 00.00)
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=705797

September 2007: Ny mätning: Oppositionens ledning växer (2007-09-26 14.43)
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=697365

Augusti 2007: S ökar kraftigt (2007-09-07 11.35)
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=689801

Juli 2007: Miljöpartiet ökar sitt opinionsstöd (2007-08-12 12.32)
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=679789

Tidigare har Dagen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och andra tidningar publicerat deras mätningar. (Sentio har gjort mätningar i Sverige sedan 2005.) Men alltså inte i februari 2008. Då ville INGEN tidning gå ut med deras mätning. Det är första gången det har hänt.


VÄNSTERBLOGGARE

Pierre Edström och Birgitta Axelsson Edström har ägnat sig åt någon form av försvarsinlägg senaste dygnet. Men samtidigt passat på att anklaga mig för rasism i förtäckta ordalag i sina inlägg.

Pierre E tycks ha glömt bort sin hustrus "hunnalort" när han anser att hon fått klä skott för hans eget inlägg.


Egentligen är det dags att lägga detta bakom sig men jag tänker ändå delge mina läsare några smakprov på hur vänsterpartisterna med förtäckta ordalag beskriver mig och andra sverigedemokrater i Kalmar. Pierre E skrev igår ett inlägg om "Bloggarens stora ansvar" och jag kan bara rekommendera att hans hustru och hennes partivänner läser hans inlägg..


För en tid sedan skrev jag en kommentar på Pierre Edströms blogg och det föranledde vänsterpartisten i Mönsterås Tomas Jonsson att skriva följande kommentar.


70599-329Vilket fick Birgitta Axelsson Edström att skriva fölande förtäckta inlägg.

70599-327

Ett annat exempel är detta efter ett fullmäktigemöte i november 2006.

70599-326

Att Kalmar kommuns ordförande i Kultur- och fritidsnämnden Birgitta Axelsson Edström kan uttrycka sig på detta sättet är pinsamt och unikt! Hade detta uttryck gällt en person med muslimsk eller judisk bakgrund hade det med stor sannolikhet gett stora rubriker i media och hon hade med stor sannolikhet fått lämna sitt uppdrag som ordförande. Nu gäller det istället en sverigedemokrat och då är det ingen i media som bryr sig.

Hur stor respekt tror ni man känner inför vänsterpartister idag?

Om personerna ifråga kan uttrycka sig på det här sättet på bloggar, så undrar jag hur man pratar när VÄNSTERPARTIET har interna möten eller sammankomster.


Frågan är vem som har ett rasistiskt uttryckssätt?

För att mer understrycka hur vänsterpartister agerar rekommenderar jag att läsa detta.

"Den manlige vänsterpartisten i Gävleborgs län skickade sexistiska och rasistiska mejl till sin kvinnliga partikamrat - ändå valde partiet att inte polisanmäla."

"Kvinnan berättade för sina partikamrater om mejlet, där avsändaren utgav sig för att vara sverigedemokrat."

Läs artikeln i Expressen här.


AFGHANISTAN LUGNT OCH SKÖNT?

70599-271

Idag har Sveriges Radio gjort stor sak av att Migrationsdomstolen gett Migrationsverket bakläxa vad det gäller avvisningarna av två personer från Afghanistan. Som så många andra i media kallar Sveriges Radio i stort sätt alla för flyktingar när det i själva verket är mycket få som är verkliga flyktingar utan att det handlar om asylsökande. Under de senaste åren har endast ca 3-5 procent av alla som fått uppehållstillstånd klassats som flyktingar.


Merit Wager skriver om Sveriges Radios försök att förvirra det svenska folket på sin blogg idag. Läs hennes inlägg. Helt klart borde vi kunna ställa högre krav på vår statsfinansierade radio.


Är det dags att vägra betala licensavgiften.


70599-137
 

Migrationsminister Tobias Billström jamsar som vanligt med i medias klagosång istället för att driva en fast linje. Läs och lyssna på inslaget från Sveriges radio.

Missa inte att lyssna på den unga socialdemokratiska kvinnan.


Enligt ett annat inslag i Sveriges Radio så ställer Sveriges Radio följande fråga.

"Domstolen anser ju att mannens liv skulle vara i fara även i Kabul, som skulle vara ett av de säkra områdena enligt er?"


Vad är egentligen sant om säkerhetsläget i Afghanistan?


Det märkliga är att personer från Afghanistan som bor i Sverige åker till Kabul för att få lite lugn och ro.
Detta är ju en fullständig omöjlighet om man skall tro Sveriges Radio och riksdagspartiernas företrädare men det är faktiskt den verkliga sanningen om man skall tro Hamid Amini.

Hamid Amini kände sig otrygg efter en händelse på jobbet som taxichaufför i Malmö och tog ledigt och åkte hem till Kabul i Afghanistan för där är det skönt och lugnt säger han i en artikel i Svenska Dagbladet. För sin mamma i Kabul berättade inte Hamid Amini om händelsen i Malmö för att hon kunde bli orolig. Tydligen var mamman inte orolig för att hennes son var i Kabul utan sonen var tydligen mer rädd att mamman skulle börja oroa sig för sonens säkerhet i Malmö. Läs artikeln i SVD.


Visst är det märkligt att de som redan har uppehållstillstånd åker till Kabul för att få lugn och ro medan de som söker asyl i Sverige hävdar att de kommer dödas om de skickas tillbaka.


Är det så att migrationsminister Tobias Billströms hemstad Malmö är betydligt mer farligt än Kabul i Afghanistan? I så fall borde ju de asylsökande vara tacksamma att komma hem till tryggheten i Kabul.

Med tanke på utvecklingen av Malmös befolkning med snart 50 procent andel invandrare från länder där rättssystemen är bristfälliga kan utvecklingen bara gå åt ett håll. Det är bara att titta på Rosengård eller Nörrebro i Köpenhamn så får vi en fingervisning om vad vi kan förvänta oss i andra invandringstäta delar av landet.

I Kalmar har vi sett ett ökat antal bilbränder det senaste året och det tror jag beror på det mångkulturella samhället.


DUBBELMORAL I KVADRAT!

Som jag skrev i ett tidigare inlägg den 30 december fick jag en obehaglig julklapp från Barometern innan jul. Jag skrev i detta inlägg bland annat följande.


"Artikeln finns tyvärr ej på nätet så jag kan inte länka till den, jag vill
inte ens göra ett urklipp och lägga upp på bloggen då Barometern jagar mig med
blåslampa för varje litet "övertramp" mot upphovsrätten. Jag har fått en
"mycket fin julklapp" från Barometern vilket jag säkert får anledning att
återkomma till på bloggen senare om inte Barometern förändrar sin inställning."


Nu har det dröjt två månader innan det blev aktuellt att skriva om detta igen.

Det handlade om att Barometern ville ha betalt för jag använt upphovsrättsskyddat material på min blogg. Jag har varit väldigt tystlåten med vad detta handlat om men på något märkligt sätt har politikerparet  Pierrre Edström (fp) och Birgitta Axelsson Edström (v) fått information om detta.

Den 28 februari skrev båda om detta på sina bloggar. Den moraliske väktaren Pierre Edström finner tydligen stor skadeglädje i att skriva om detta under rubriken "Kanske dags att städa i eget bo?"

Jag har givetvis kontaktat Pierre Edström för att få reda på vem som lämnat ut denna sekretessbelagda information men han har vägrat lämna ut denna information med hänvisning om att han är journalist och inte kan lämna ut sina källor. (Jag som trodde att han var politisk sekreterare för folkpartiet i landstinget). Han har till och med anklagat mig för att två gånger begått en lagöverträdelse då jag frågat om vem som lämnat ut uppgifter i två sms.


Under söndagskvällen tog Pierre Edström bort sitt blogginlägg då han troligen började bli orolig över sin text i inlägget, därför kan jag inte länka till det. MEN jag har det dokumenterat och citerar här hans borttagna inlägg.


"Den självutnämnde mästerbloggaren här i Kalmar, som företräder det minsta partiet i kommunfullmäktige, verkar ha hamnat i onåd hos en av lokaltidningarna. Tidningen har nu tröttnat på att politikern ständigt publicerar foton på sin blogg som är skyddade enligt upphovsrätten och har helt sonika skickat fakturor för att deras material används utan tillstånd.

Bloggaren själv hänger gärna ut personer med namn som begått lagbrott men att själv följa de regler och bestämmelser som finns är tydligen svårt. Snacka om dubbelmoral!"


Moralens väktare Pierre Edström har talat.  Han har samtidigt lagt ribban på en viss nivå.

  

Jag har förstått att det finns många som inte gillar att jag har väldigt många besökare på min blogg, däribland tydligen också Pierre Edström. Jag har dock själv inte utnämnt mig till någon mästerbloggare utan det klarar andra så bra ändå. Jag skriver bara om saker och ting som jag reagerar på. Att jag ständigt skulle publicera upphovsrättsskyddade foto på min blogg är som alla mina läsare vet en stor lögn. Möjligen är Pierre även irriterad på min enkla fototeknik och mina foto som jag försöker förgylla bloggen med. Dock kallar jag inte min blogg för fotoblogg som vissa andra bloggare.


MEN NU TILL PIERRE EDSTRÖMS SJÄLVMÅL!!!!!

  

Pierre Edström som tydligen ägnar sig åt journalistik vet givetvis vilka regler som gäller angående upphovsrätt och därför låter han sina moraliska synpunkter och fördömande vina över min blogg.


Det sanslösa är att Pierra Edström gör sig skyldig till exakt samma sak som han beskyller mig för. I ett blogginlägg den 19 november har Pierre "stulit" ett upphovsrättskyddat foto från Barometern. Fotot föreställer vänsterpolitikern Jonny Pettersson sovande vid ett landstingsfullmäktigmöte. (Jonny P är även tillförordnad ordförande i Kalmar FF).

Gå in på följande länk och skrolla ner till 19 november så hittar du aktuellt foto.


Det finns fler exempel på inlägg med upphovsrättsskyddat material på hans blogg som t.ex. 23 april, 7 juli, 23 augusti och från 2008 så sent som 16 februari.


Är inte detta dubbelmoral i kvadrat!

  

Ändå skickade jag ett mail till Pierre igår med följande avslutning.


"Man skall inte kasta sten när man sitter i glashus. Något att tänka på
Pierre!"


Men polletten ramlade tydligen inte ner hos Pierre.


Undrar hur många timmar det dröjer innan Pierre Edström plockat bort de aktuella bilderna från sin blogg?


Läs gärna Pierre Edströms inlägg från den 4 mars där han skriver att han känner "ett stort obehag av att bli utsatt för sms, mail och telefonsamtal från en person som jag skrivit om på bloggen."
Jag kan gärna redovisa alla mail och sms på bloggen och det får gärna Pierre Edström göra själv också. Så kan var och en avgöra om det finns något obehagligt i dessa. Snarare är det så att Pierre E tydligen känner obehag av att få mail och sms från en sverigedemokrat oavsett innehållet. Men om Pierre E redovisar mina mail och sms så bör han också redovisa sina svar till mig, vilket jag tror många kommer fina ganska roliga.

I sitt inlägg anklagar Pierre E andra politiker för att "Det är alltså egenintressen som går före ett rakryggat handlande."  Jag uppmanar Pierre E att själv vara rakryggad och skriva mitt namn i sina inlägg som handlar om mig eller min blogg och inte använda förtäckta ordalag och epitet. Annars är även det dubbelmoral Pierre E!

Kommer Barometern att ställa samma krav på Pierre Edström som de ställt på mig, en sverigedemokrat? Eller kommer folkpartisten Pierre Edström behandlas på annat sätt av tidningen?

Om rättvisan råder kan Pierre Edström förvänta sig en faktura från en av lokaltidningarna.

Birgitta Axelsson Edström (v) har även skrivit ett inlägg som inte kan betecknas som annat än mycket lågt, där hon kallar mig för en hunnalort. Vilka kollegor man har i fullmäktige! Läs hennes inlägg.
Kurt Lundgren kommenterar för övrigt hennes blogginlägg i hårda ordalag.
Jag vill upplysa Birgitta om att ett företags fakturor är sektretessbelagda handlingar som ett företag inte kan/får lämna ut till ett politikerpar. För övrigt har jag aldrig förnekat att jag fått en faktura från en lokaltidning, utan försökt nå en uppgörelse med tidningen.

P.S. För min egen del har jag nått en uppgörelse med tidningen.

Ett litet förtydligande eftersom det finns felaktiga uppgifter på en del bloggar. Tidningen har krävt ersättning för en enda bild med anledning av upphovsrätten. Bilden föreställer mig själv i talarstolen vid kommunfullmäktigemötet den 17 december. På bilden visar jag upp socialdemokraternas helsidesannons i valrörelsen med budskapet att "Det går bra för Kalmar". Vid detta kf-möte debatterades besparingar om 75 miljoner kronor i kommunen.


ANLAGDA BILBRÄNDER I KALMAR.

70599-324
Utbrända bilar i Norrliden.                           Foto  Thoralf Alfsson.

Kalmar börjar mer och mer likna Nörrebro i Köpenhamn eller Rosengård i Malmö.

Bilbränder börjar även bli en vanlig företeelse i Kalmar. I natt brann ännu en bil, denna gång i Smedby och polisen misstänker att den var anlagd. Läs Östrans artikel.


Det är inte många veckor sedan 3 bilar brann i Norrliden.

Under det senaste året har det varit flera bilbränder på Två Bröders väg i Norrliden. Två Bröders väg är nog den gata i Kalmar som man skall undvika om man inte vill bli utsatt för något brott. Adressen är inte ovanlig för dömda vid Kalmar Tingsrätt.


Jag behöver inte nämna för Kalmars innevånare att just Norrliden och det område i Smedby där branden inträffade tillhör de invandringstätaste bostadsområdena i Kalmar men för alla andra läsare kan det vara en intressant upplysning.

Kan det möjligen ha ett samband?


Det kanske bara är ännu ett mångkulturellt inslag som vi svenskar skall vara tacksamma över att få ta del av.
Vi har ju redan hedersrelaterat våld i Kalmar som enligt socialnämndens ordförande kostade 2,5 miljoner kronor under 2007.

Tyvärr är det väl bara en tidsfråga innan även Kalmar begåvas med en balkongflicka. Läser man domar vid Kalmar Tingsrätt som jag gör så inser man att förutsättningarna för detta redan finns.


S-MAN FRIAR S-MAN VID KALMAR TINGSRÄTT.

När den socialdemokratiske nämndmannen Mahmoud Haidar 22 år, friades från åtalet om misshandel vid Kalmar Tingsrätt blev jag lite förvånad. Jag började då också fundera på vilken partibeteckning som nämndmännen vid rättegången hade. Läs mitt inlägg från den 13 februari.


Jag mailade frågan till Tingsrätten den 13 februari men svaret har dröjt ända till den 28 februari och lyder enligt följande.


Hej Thoralf,


Följande partitillhörighet har nämndemännen i mål B1213-07:


Sven-Inge Karlsson (S)

Ingrid Larsson (Vdm)

Christina Chavez (Kd)


Ursäkta att svaret dröjt!


Med vänliga hälsningar

Carolin Nicolausson

Kalmar tingsrätt


Med andra ord var en av nämndmännen socialdemokrat!

Detta anser jag vara mycket anmärkningsvärt och mycket olämpligt. Frågan är om det också handlar om jäv.

Tingsrätten har tydligen gjort sig besvär med att se till att nämndmännen kommer från norra delen av länet. Närmare bestämt från Västervik och Vimmerby kommun tror jag. Men det allra väsentligaste att ta hänsyn till som partitillhörighet struntade Tingsrätten fullständigt i.


Nämndemannen Sven-Inge Karlsson borde själv ha insett att det inte var lämpligt att sitta i denna rättegång där en annan socialdemokratisk nämndeman stod åtalad och anmält jäv till lagmannen/domaren. Detta för att inga spekulationer skulle uppstå i efterhand.


"Jäv är en juridisk invändning mot någons behörighet att fatta beslut eller delta i handläggning när det finns risk för partiskhet. Den som invändningen riktas mot är jävig."


I domstolsverkets egna dokument och anvisningar för nämndemän tas frågan om jäv upp och följande delar tycker jag verkligen passar in på denna rättegång.

70599-321
70599-320

Jag anser att det i detta fall helt klart föreligger ett delikatessjäv.

Hade det varit en sverigedemokrat som varit åtalad för misshandel hade det varit fullständigt uteslutet med en nämndeman från sverigedemokraterna vid en rättegång. Jag kan se vilka rubriker detta skulle ha fått i media.

Jag anser att åklagaren Johan Henningsson borde ha uppmärksammat detta faktum. Nu återstår endast ett alternativ för åklagaren och det är att överklaga domen senast på onsdag den 5 mars annars har ogillandet av åtalet vunnit laga kraft.

När jag läser anvisningarna från domstolsverket slås jag av den skrivning som finns angående val av nämndemän. Den borde socialdemokraterna i Kalmar läst på innan de utsåg den då 20-årige Mahmoud Haidar till nämndman 2006, då han var dömd för misshandel 2004 till vård inom socialtjänsten.


70599-322


RSS 2.0