DETALJPLAN FÖR DEL AV KVARNHOLMEN 2:5 ”GOTA MEDIA”

Den 1 november skall synpunkter ha kommit in på den utställda detaljplanen angående Gota medias mediehus på Kvarnholmen. Jag har varit i kontakt med flera myndigheter angående deras yttrande till Kalmar kommun och ifrågasatt deras fakta och bedömningar. Just nu försöker jag få Länsstyrelsen att förklara sitt yttrande till kommunen, de kommer att få problem.

Jag har lämnat in synpunkter på detaljplanen och det har även Micael Foghagen.

Det är faktiskt ganska intressant att läsa hur dessa ”ordkonstnärer” på kommunen försöker lura alla med sina helt otroliga formuleringar. Här kommer en hel rad med exempel med våra invändningar som Micael Foghagen formulerat.

”Planens syfte är att möjliggöra en ny byggnad för kontor, som ska bidra till
ökad tillgänglighet, förbättrad trygghet och ökad förståelse för platsens rika kulturhistoria.” 

På vad sätt bidrar en kontorsbyggnad till ökad tillgänglighet? För vem och för vad?
På vad sätt bidrar en kontorsbyggnad till förbättrad trygghet? För vilka?
På vilket sätt ger ett kontor en ökad förståelse för en rik kulturhistoria? Det är ju inte ett museum eller ens dylikt.

”Syftet är vidare att skapa en grannskapspark, attraktiv för alla åldrar, mellan
Malmbron och Kalmar station.” 

Hur blir en park mer attraktiv om ytan reduceras av ett kontor med ca en tredjedel?
På vilket sätt gör ett kontor platsen mer attraktiv för alla åldrar?

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN

”Planens syfte bedöms
inte stå i strid med hänsynsreglerna i miljöbalken.”

MOTSÄGELSEFULLT då det direkt efter står:

”Genomförandet av planen innebär en betydande påverkan på ett område som har erkänd nationell skyddsstatus.”

”Planområdet ingår i fornminne RAÄ 93 och hela området är en fornlämning.” 

”Området omfattas också av riksintresset för kulturvård med beteckning Kalmar län K48.”

Trots dessa tre tunga invändningar slås det ändå fast att planen inte strider mot hänsynsreglerna i miljöbalken och än värre, jag hittar ingen motivering för detta – man säger bara helt sonika att det är inga hinder. Hur man har kommit fram till det resultatet är obegripligt.

”Förädla unika Kvarnholmen” använder sig planerarna av tre ledstjärnor…Budskapet är att man med hjälp av relativt små och förädlade projekt på Kvarnholmen och i dess omgivande vattenrum kan få till stånd en utveckling som är positiv för hela Kalmar, men också för den omgivande regionen. Viktiga åtgärder är att göra vattnet mer tillgängligt”

Planen är inte ett relativt litet projekt – det är precis tvärtom.

Planen är inte ett förädlande av Kvarnholmen– om man däremot anlägger parkområdet som visas med bryggor osv. utan kontor är det förädlande av grönområdet.

En kontorsbyggnad för journalister är inte liktydigt med en positiv utveckling för hela Kalmar, lika lite för den omgivande regionen. Är inte detta utryck för hybris?

Vattnet dvs. Systraströmmen blir inte mer till tillgängligt genom ett uppförande av ett mediehus.

”Planen skadar inte riksintresset, men lyfter fram platsens historia och Kalmars betydelse genom tiden. Den förfulning som skedde på fornlämningen när parkeringsplatser med skyltar, avbärare och automater samt nät- och pumpstation byggdes åtgärdas nu – en ny epok ska inledas som återskapar parken som en attraktiv plats i staden. Den planerade byggnaden erbjuder utsiktsplatser och information samt förbättrar tillgängligheten till befästningsvallen.”

I planen står ju uttryckligen att det skadar riksintresset och hur själva mediehuset lyfter fram Kalmars betydelse genom tiden är bara ett osakligt falskt påstående.

Förfulningen det talas om går alldeles utmärkt att åtgärda utan ett mediehus och dessutom önskvärt. Om kommunen vill uppnå en utsiktsplats vid befästningsvallen går även det att anlägga på ett smakfullt och integrerat sätt dock utan att ta värdefull mark till anspråk för ett mediehus med parkeringsplatser.

"Viktiga inslag för att lyfta fram den historiska platsen är:"

”Synliggör befästningens ursprungliga läge och form. Förtydliga Gustavus Primus geometri och särskilt det nordvästra hörnet som fortfarande är synligt i strandkanten. Hörnet ska betonas i systraströmmen genom att nya bryggor placeras innanför dagens strandlinje.”

Behövs inget mediehus för att åstadkomma detta.

”Genom att röja av sly på vallen får man den att avteckna tydligare och besökare får bättre utsikt mot Kalmarsund och mot rutnätsstaden.”

Behövs inget mediehus för att åstadkomma detta. Snarare motverkar en byggnad detta syfte.

”Betona kvaliteterna på den lägre parknivån som har kontakt med vattnet med hjälp av bryggor, grillplats och kanske en glasskiosk samt kvaliteterna på den högre nivån som har utsikt, tystnad, grönska med hjälp av gångvägar, sittplatser och lekplats.”

Behövs inget mediehus för att åstadkomma detta. Tvärtom.

Så här kan jag fortsätta i all evighet.

Detta är bara ett sätt att dölja en våldtäkt på Kvarnholmens kulturella och arkeologiska skönhet och historia. Jag skulle personligen ha mycket dåligt samvete om jag författade ett så falskt dokument och dessutom en detaljplan byggd på en mängd arkitektfloskler utan substans.


VEM TROR DU ATT DU ÄR


Slottsallén i Kalmar                                  Foto Thoralf Alfsson

Just nu är det inne med släktforskning. SVT har kört sin serie Vem tror du att du är och ikväll hade en ny serie premiär, Allt för Sverige. Där ett antal svenskamerikaner tävlar om ledtrådar till sina rötter.

Jag tror att alla någon gång i livet börjar fundera över sitt ursprung. För min egen del gick jag en kvällskurs i släktforskning för ca 5 år sedan. En anledning var att jag var nyfiken på om vissa rykten/skrönor stämde. Jag har nog nämnt detta någon gång tidigare på bloggen för att reta mina kritiker och politiska motståndare men det finns mer som jag inte skrivit om tidigare.

Idag tog jag en liten historisk promenad i ett höstvackert Kalmar med mängder av gula löv i stadsparken där marken i allén var mer eller mindre helt täckt. Jag har av olika anledningar läst lite olika historiska böcker om Kalmar i jakten efter en del information om Kalmar och jag kan då inte annat än fundera över hur fruktansvärt illa Kalmar stad utnyttjar sin historia.


Kalmar slott i lätt dis idag                               Foto Thoralf Alfsson

Vad jag vet firar inte Kalmar stad årligen något av de historiska datum som finns. Flera av dessa inträffar dessutom under sommarhalvåret vilket med stor fördel skulle kunna utnyttjas i turistnäringen. Ett av de viktigaste datumen är den 31 maj 1520 då Gustav Eriksson Vasa landsteg på Stensö några kilometer söder om Kalmar slott efter att han flytt från sin fångenskap i Danmark.Han smög sig från Stensö upp till Kalmar slott för att träffa Anna Bielke och söka stöd mot danskarna. Det var startskottet för en ny era och en utveckling mot ett mer enat Sverige.

Nu kanske vi Sverigedemokrater i Kalmar skall kapa den 31 maj och göra den till vår dag i Kalmar. Vi kunde samlas vid minnesstenen på Stensö för en minnesstund och sedan vandra upp till Kalmar slott och stadsparken till det minnesmonument som först restes vid Stensö men som sedan flyttades till stadsparken när den byggdes. Dagen kan sedan avslutas på Kalmar slott för att äta en gästabudsmiddag i gästabudssalen till Gustav Eriksson Vasas minne.


Minnesmonument i stadsparken                      Foto Thoralf Alfsson


Inskrift i monumentet. 

Det som gör detta lite spännande för min egen del är att jag i min släktforskning hittat en del intressanta saker som jag tror retar en del av mina kritiker och politiska motståndare. Jag brukar ju ibland skoja om varifrån jag fått min politiska ådra och styrka att gå mot strömmen.

Nedanstående "antavla" kanske är en del av förklaringen.
Hammarsköld är alltså familjen som FN-chefen Dag Hammarsköld kommer ifrån. Fortsättningen är även den intressant.Gustav Eriksson Vasa är "bara" 14 generationer tillbaka i tiden.


BAROMETERNS HYCKLERI GÖR MIG URFÖRBANNAD

I veckan läste jag en debattartikel i Aftonbladet om journalisthatet som tog upp delar av orsakerna till varför förtroendet för journalister är så lågt. Jag kan räkna upp hundratals exempel på saker som gör att jag inte litar och har något förtroende för 99 procent av journalistkåren. Det som i veckan kallades för #SDGATE är bara ett exempel på hur snett det kan gå med alla dessa journalister som vill vara med i rampljuset.

Vi hör många gånger dessa pk-journalister hänvisa till de pressetiska reglerna när det inte anger namnen på dömda brottslingar då det kan vara integritetskränkande. Att ange t.ex. utländsk bakgrund är inte relevant och så vidare.

Men dessa regler gäller uppenbart inte i vissa fall för dessa pk-journalister och det gör mig urförbannad! Precis som Zlatan uttryckte det skulle jag ”vilja pissa på dem”.

Här kommer två exempel från Barometern.

Sedan har vi då detta exempel.När det gäller en Sverigedemokrat då är det ingen "politiker" längre utan då skall inte bara partiet pekas ut utan han/hon skall även namnges. Vilket jäkla hyckleri.

Följer detta Barometerns egna riktlinjer? Har Barometern speciella pressetiska regler när det gäller Sverigedemokraterna? Om man granskar tidningen under en tidsperiod så är det uppenbart att chefredaktören Gunilla Sax upprättat ett speciellt regelverk när det gäller Sverigedemokraterna eller har journalister fria händer när det gäller SD?

Sedan undrar dessa journalister varför journalisthatet är så stort och varför de har så lågt förtroende.

Det är inte så underligt att jag är så kritisk mot Barometern i min blogg!


TOLKHJÄLP

Så kom då Expo:s artikel om vår motion angående tolkhjälp som jag nämnde i föregående blogginlägg. Efter att jag varit närvarande vid rättegångar där tolk används vet jag inte om jag anser att rättssäkerheten stärks. Den diskussion som många gånger pågår mellan tolken och tilltalad/målsägare kan innebära vad som som helst efter som ingen annan begriper vad som sägs i rättssalen. Jag har fått känslan av att tolken försöker hjälp sin "landsman" mot det svenska rättsväsendet under rättegången. Vid ett tillfälle då både den tilltalade och mälsägaren behövde tolkhjälp fick jag uppfattningen att den tilltalde tillhörde samma folkgrupp som tolken och att tolken då inte var opartisk under rättegången/förhöret. Många gånger tror jag det är bättre att engelska används istället för tolkar.

Nu är det ju faktiskt inte bara vid domstolar som det används tolkar. Jag vet inte hur många miljoner som Kalmar läns landsting lägger på tolkar varje år men det är många miljoner. Hur det ser ut hos andra myndigheter kan man bara gissa.


Den senaste veckan har flera debattartiklar och ledarartiklar skrivits om Abderizak Waberi. Först ut var Bahareh Mohammadi Andersson i GP.

"Snälla Fredrik Reinfeldt, dina medarbetare tiger men du kan kanske svara; vad gör den skäggiga mannen i slips som tänker som en taliban i ditt parti? I SVT berättar mannen om sin längtan efter sharialagarnas paradis medan Sverige ligger i krig med talibanerna vilka med vapen i handen strider för sharia-paradiset, för män. Och, mannen i slips som talar som en taliban, sitter i riksdagens försvarsutskott. Vem skall försvara Sverige?"

Sedan kom en artikel av Ida Thulin som varit införd i ett flertal mindre lokaltidningar. Dock inte i Barometern eller Östran.

´"Ja. Det är faktiskt sant. I riksdagen sitter en man som anser att hans religion förbjuder honom att ta i hand med sina folkvalda kvinnliga kollegor. Han representerar inget obskyrt extremistparti, utan delar tvärtom partibok med statsminister Fredrik Reinfeldt, med feministen och finansministern Anders Borg och med tuffa kvinnliga ledare som Anna Kinberg Batra och Maria Abrahamsson."

Sist ut var Malin Lernfeldt på ledarsidan i GP. Men jag hoppas hon inte var sist ut. Jag noterar att alla tre är kvinnor som bestämt sig för att inte vara så politiskt korrekta. När får vi se Alice Teoudresco svinga pennan på samma sätt mot islamisten Waberi och de nya moderaterna eller har hon ställt in sig i det politiskt korrekta ledet.
Sedan måste jag också fråga mig om det inte finns några män som vågar haka på dessa kvinnor.

Som en liten påminnelse om Waberi kan jag rekommendera detta klipp.


EXPOSTASI

Expo har börjat granska våra motioner och det har jag verkligen inte något emot. Det är bara att hoppas att fler i media tar efter Expo:s initiativ. Givetvis har Expo letat upp någon vänsterkorrekt forskare eller tjänsteman som försöker kritisera våra argument i motionerna.

I dagens artikel på nätet har man uppmärksammat två motioner om hur BRÅ utför sin statistik. Jag är författare till en av dessa motioner Motion 2011/12:Ju386

I motionen vill jag att Kriminalvården skall utöka sin statistik när det gäller gruppen med dubbla medborgarskap som idag redovisas som svenska medborgare. I framtiden skall dessa inte redovisas som svenska medborgare utan just personer som personer med flera medborgarskap.

Expo har även idag ringt om en annan av mina motioner, Motion 2011/12:A373. Det gäller att personer som fått uppehållstillstånd i Sverige inte kan få gratis tolkhjälp hur länge som helst. Om en person får svenskt medborgarskap anser jag att man också skall anse att man har så pass goda kunskaper i det svenska språket att man inte behöver tolkhjälp. Det bör också finnas en bortre tidsgräns för personer som fått uppehållstillstånd i Sverige för hur länge de kan erhålla gratis tolkhjälp i sina kontakter med svenska myndigheter om de inte ansöker om svenskt medborgarskap.

Jimmie Åkesson tog idag under frågestunden upp våra motioner om Stasiarkiven och frågade om inte regeringen är beredd att omvärdera sin inställning till att offentliggöra stasiarkiven. Läs min motion angående Stasiarkiven Motion 2011/12:K223

I statsministern svar frangår det att han är relativt okunnig i denna fråga. Han säger att ingen har ansetts skyldig i de utredningar som Säpo genomfört. För den som läst Birgitta Almgrens bok ”Inte bara spioner” så framgår det att Säpo:s utredare har agerat på ett minst sagt inkompetent sätt. Ett antal av dessa ”spioner” skulle utan tvekan blivit fällda om Säpo gjort sin läxa. Det otäcka är att Säpo kanske fått order att inte göra sin läxa så särskilt väl och det kanske är därför som Alliansregeringen är så passiv i denna fråga. Vilken regering hade vi åren efter att muren föll och CIA lämnade ut de aktuella dokumenten till Säpo. Var inte Carl Bildt statsminister vid denna tidpunkt?

Se Jimmie Åkesson ställa frågorna till Fredrik Reinfeldt ca 10 minuter in i klippet.

Tyvärr är nedanstående klipp på YouTube inte riktigt komplett, statsministerns andra svar saknas. Ovanstående länk innehåller hela svaret.
 


KORSET I FLAGGAN KRÄNKER MUSLIMER

Muslimerna i Schweiz är på krigsstigen efter minaretförbudet som röstades igenom 2009. Nu är det kränkta på grund av det vita korset i Schweiz flagga. Muslimerna menar flaggan skall ändras så att den avspeglar det mångkulturella samhället. Enligt danska Kristeligt dagblad finns det ca 400 000 muslimer i Schweiz.

Enligt uppgifter i media finns det 500 000 muslimer i Sverige. Det är antagligen bara en tidsfråga innan muslimerna i Sverige blir kränkta av vår svenska flagga. Då får vi nog inte hissa vår svenska flagga längre. Kravet på att ta bort korset i vår flagga kommer nog snart även i Sverige från muslimer.

 


POSITIV ”SÄRBEHANDLING” AV JOHAN PERSSON

Idag avslöjar tidningen Östran hur man arbetar på insändarsidan. Hur man särbehandlar t.ex. det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson genom att skicka ej publicerade insändare till honom för att han skall kunna skriva ett genmäle som publiceras samtidigt med min insändare. En arbetsmetod som jag finner oacceptabel om man inte behandlar alla enligt samma arbetsmetod.

Det positiva är dock att min insändare ändå publiceras och att Johan Persson i sitt genmäle angriper mig personligen vid namn vilket berättigar mig till ett genmäle på insändarsidan om nu Östran följer normala regler för en ”debatt”.

På följande länk finns min insändare angående bränderna med rubriken "Bergakommissionen har redan misslyckats".

Sedan kan du läsa Johan Perssons politiskt korrekta genmäle här.


STASIARKIVEN

Expressen har idag publicerat uppgiften att det finns en majoritet i riksdagen för att öppna Stasiarkiven.
Läs artikel.

Det framgår knappast i artikeln att det är Sverigedemokraterna som driver frågan i riksdagen. Den som följer min blogg vet hur många gånger jag skrivit om Stasilistan.

PS.
Det verkar även vara något strul med kommentarerna. Har det något att göra med hackerattackerna.

STASIARKIVEN

Expressen har idag publicerat uppgiften att det finns en majoritet i riksdagen för att öppna Stasiarkiven.
Läs artikel.

Det framgår knappast i artikeln att det är Sverigedemokraterna som driver frågan i riksdagen. Den som följer min blogg vet hur många gånger jag skrivit om Stasilistan.

Våra motioner.
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GZ02K223

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GZ02K259

PS.
Det verkar även vara något strul med kommentarerna hos blogg.se då de inte publiceras. Har det något att göra med hackerattackerna eller uppdatering av säkerheten på blogg.se?

SvD

STASIFRÅGAN OCH WABERIMUSLIMER

Sverigedemokraterna gör skillnad i riksdagen! Sedan vi kom in i riksdagen har vi drivit frågan om att den så kallade Stasilistan skall bli ”offentlig”. I den motion som jag skrivit tillsammans med Jonas Åkerlund vill vi att Stasilistan skall göras tillgänglig för forskning utan förbehåll. Läs motion.

Vår motion kommer leda till en omröstning/votering i riksdagen under detta riksdagsår. Detta har uppenbarligen fått vissa partier att darra på manschetten.

Idag hörde jag i riksdagen att det börjat röra på sig och att minst ett parti är på väg att svänga i frågan. Frågan är hur dessa partier nu skall formulera sina yrkanden utan att de anklagas för att stödja Sverigedemokraterna i en fråga.


Valet i Tunisien visar nu att de islamistiska partierna har vunnit.
Nu har vi i media hört att man i Tunisien har en väldigt moderat syn på islam. Egentligen är det ganska dubbelbottnat att man kallar det för ”moderata muslimer”. Vi kanske kan införa ett nytt namn istället, Waberimuslimer = moderata muslimer.

I söndags utropade den Libyska ledaren Mustafa Abdel Jalil
att Libyens lagar och nya konstitution skulle bygga på Sharia. Dagen efter menade han att libyens muslimer just var waberimuslimer. Valresultatet i Tunisien och dessa röster från libyen tyder på att den arabiska våren redan gått in i ett beckmörker. Europa bör redan nu börja förbereda sig för en helt ny säkerhetssituation efter den arabiska våren.

Sedan väntar jag också på att Kalmars egen waberimuslim Alexander Louhichi som har sina rötter i Tunisien skall uttala sig på sin blogg över valresultatet i Tunisien. Vi väntar på en analys!

Expressen och ett antal andra journalister har idag visat hur journalistik inte skall gå till om man skall framstå som professionell.
Morgonen började med anklagande artiklar mot SD men övergick allt eftersom dagen gick till att handla om en hackerattack. Dagens händelse avslöjar hur medias agenda ser ut och att det handlar om att smutskasta SD så fort man har en möjlighet eller rättare sagt tror ha sig en möjlighet. Om Expressen har någon heder på redaktionen borde man be SD om ursäkt för de artiklar man publicerade på nätet under morgonen/förmiddagen. Men det kan vi nog knappast vänta oss från dessa ”kändisjournalister”.

De har dessutom visat att regelverket när det gäller inloggningsuppgifter haltar betänkligt hos dessa tidningsjättar. Det är dessa journalister som brukar ägna sig åt mediadrev och förfölja andra. Nu visar det sig att deras egna rutiner för att skydda källskyddat material är på minimal nivå.

Jimmie Åkesson kommer vara med i Nyhetsmorgon imorgon!


KAPAT TWITTERKONTO?

Uppenbarligen är det ett kapat konto som ligger bakom de påståenden som alla tidningar nu skriver om. Enligt William Petzälls juridiska ombud har han inte tillgång till vare sig dator eller telefon där han tvångsvårdas.

Nu ser jag fram emot att identiteten röjs på den som sprider falska uppgifter via twitter. Skall bli mycket intressant att se vem eller vilken organisation som ligger bakom detta. Jag kan se många svar som AFA men det finns faktiskt fler som tydligen tagit som sin livsuppgift att förtala SD och partiets representanter.

Expressen och Expo har varit väldigt snabba med att sprida de falska uppgifterna.

Nu har Säpo en möjlighet att visa vad man kan.

Aftonbladet,

Våra lokala tidningar tycker detta är "roligt". Inte minst Barometern som låtit några nya förmågor skriva en artikel. Östran har ännu inte lagt upp någon egen artikel.

Barometern,

Bloggtoppen sägs nu enligt Aftonbladet vara källan till att alla lösenord hackats. Bloggtoppen är också just nu nedstängd vilket tyder på att uppgifterna i Aftonbladet stämmer.

Jimmie Åkesson kommenterar mediadrevet.


STARKE JOHAN

Igår var det stormöte på Funkaboskolan vid Berga centrum med anledning av branden för snart två veckor sedan. Tyvärr kunde vi från SD inte närvara då vi hade bildandemöte för ett nytt SD-distrikt i Oskarshamn.

Barometerns journalist Anders Blank rapporterade dock ”live” på nätet och när jag läser hans rapporter studsar jag till över följande.

”En kille ställer en fråga om varför det bara brinner i områden som är multikulturella. Killen har en t-shirt med texten "realisten" en högerextrem hemsida. Johan Persson svara att han inte vill ha något tjafs från Sverigedemokraten. Killen med t-shirt svarar att han inte är SD.”

Vad har Anders Blank för anledning att kommentera killens tröja? Ett riktigt lågvattenmärke av Anders Blank. Men än värre är kommunalrådet Johan Perssons svar som är minst sagt idiotiskt och bara visar på ett mycket dåligt omdöme. En i allra högsta grad relevant fråga bemöts på ett mycket kränkande sätt av kommunens högste politiker. Johan Persson behöver en rejäl näsbränna så han kommer ner på jorden igen.


 

Idag träffade jag en journalist som berättade för mig att Johan Persson och Kalmar kommun håller på att svänga i frågan om placeringen Linneuniversitetet. Enligt journalisten håller Johan Persson på att överge Ölandshamnen som en placering för Linneuniversitetet. Det kommer säkerligen svida i skinnet på Johan Persson att erkänna att den placeringen var orealistisk och illa vald. Om nu uppgifterna stämmer. Nu skall det vara Fredriksskansområdet som gäller för ny byggnation. Men enligt uppgift kräver Johan Persson att universitetsbiblioteket placeras i nya kulturhuset endast några hundrameter från nuvarande universitetsbibliotek som dessutom är mer eller mindre nybyggt. Nu väntar vi på nästa tillnyktring från Johan Persson. Fortsättning lär följa om uppgifterna är riktiga.


 

 
Mark endast för allmänt ändamål enligt avtal från 1800-talet.

När vi ändå behandlar Kalmar kommun kan vi även citera några stycken från Kalmar läns museums yttrande över Gota medias planer på ett mediahus.
I sitt yttrande påpekar man att när staten skänkte befästningsmarken till staden på 1800-talet var det för allmänt ändamål och så har skett fram till dags dato. I sitt yttrande anser Kalmar läns museum ”att kommunen bör se ytterst restriktivt på att privatisera de allmänna platserna som finns i centrala staden”.

Frågan är om Johan Persson förpassade detta yttrande direkt i papperskorgen. Jag har ställt frågan till Kalmar läns museum om jag kan få en kopia på avtalet från 1800-talet när staten skänkte befästningsmarken till staden. Vem vet, avtalet kan fortfarande vara juridiskt bindande.

Kalmar läns museum uttrycker sig enligt min mening lite ”hånfullt” mot kommunen när man skriver i yttrandet att kommunen ”kompenserar för privatiseringen genom servitut som ger tillträde till byggnadens tak och att det i byggnadens inre inrättas ett tidningsrum med kaffeautomat”. Huruvida kaffet i automaten kommer vara gratis och vilka öppettider som gäller framgår inte av detaljplanen.

Kalmar läns museum påpekar också att ingen kulturhistorisk utredning gjorts för hela planområdet.  Detta leder i sin tur till direkta felaktiga resonemang i planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen och områdets kulturhistoriska karaktär. I sitt yttrande skriver man i hårda ordalag att ”det främjar inte platsens historiska värde att ”färdigställa” kvarterets konturer enligt en aldrig genomförd planritning från 1600-talet.”

Det är ord och inga visor från Kalmar läns museum.

På Kalmar kommun har man dock inte fäst något avseende vid Kalmar läns museums yttrande utan ”starke Johan” kör på i sin egen arroganta stil och kör över alla som vill ”tjafsa” oavsett om det är en privatperson eller en myndighet.Missa inte denna debattartikel i GP

Varför har M en medeltidsprofet i riksdagen?


SVENSK MEDIA MÖRKAR OCH TRIXAR

TT har ikväll gått ut med en text där man skriver att extremhögern backar i Schweiz. Rubriken kunde lika gärna varit extremhögern klart största parti i Schweiz. SVP backar ca 2-3 procent men man glömmer bort att det relativt nybildade partiet BDP får mellan 5-6 procent. BDP består av avhoppare från SVP och bedriver en EU och invandringskritisk politik. Tillsammans får SVP och BDP ca 31 procent.

Svensk media mörkar fullständigt den politiska utvecklingen i Storbritannien.
Imorgon kommer en omröstning hållas om Storbritannien ska hålla en folkomröstning om att vara kvar inom EU. Hela 66 procent av befolkningen vill ha en omröstning om EU enligt en opinionsmätning. I en annan opinionsmätning vill 64 procent att Storbritannien lämnar EU om inte villkoren ändras. Se nedanstående inslag där även Nigel Farage medverkar.
I dansk media kan man dock läsa att David Cameron föreslagit att de tio länder inom EU som inte ingår i EMU skall gå samman som en motvikt mot de 17 euro-länderna för att upprätthålla någon form av maktbalans inom EU. Just nu tenderar euro-länderna att styra hela utvecklingen inom EU.Läs följande artiklar från Jyllands Posten artikel 1 och artikel 2.

I dansk media kan vi också läsa att Libyens nuvarande ledare säger att Sharialagar skall vara en av grundstenarna i Libyen. När får vi läsa om detta i svensk pk-media.

"Som en muslimsk nation vil vi bruge den islamiske sharialov som kilde til vores lovning. Derfor vil enhver lov, der strider mod principperne for islam være juridisk ugyldig,” sagde Mustafa Abdel Jalil ifølge nyhedsbureauet Reuters."

Läs artikel.

Varför har vi inte kunnat läsa om detta i svensk media? Varför undanhåller TT detta från alla tidningar. Är det den så kallade sändaren som sitter och censurerar alla inkommande nyheter på TT.


KALMAR LÄN NYTT SD-DISTRIKT


Bo Karlsson, Thoralf Alfsson, Mattias B Johansson, Claus Zaar och Sandor Högye är den nya distriktstyrelsen.

Idag har Kalmar län blivit ett eget distrikt inom Sverigedemokraterna vid ett bildande möte i Oskarshamn. En styrelse är vald bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare. Nu kommer vi ta sikte på att utveckla Sverigedemokraterna för att göra ett mycket framgångsrikt val 2014.

I valet fick vi mandat i samtliga 12 kommuner i länet. Tyvärr har vi haft några avhopp i några kommuner vilket innebär att det finns några tomma stolar. Men nya medlemmar har kommit till och det innebär att det kommer bli klart bättre med kandidater på våra valsedlar 2014. Borgholms kommun har varit ett litet sorgebarn men där ser det bra ut just nu. Så till 2014 kommer Ölandspartiet få konkurrens.

Tveka inte att kontakta oss om du sympatiserar med våra politiska åsikter och vill skapa ett bättre Sverige.


ARABISK ELLER SCHWEIZISK VÅR ELLER FINSK VÅRDen arabiska våren har visat sitt rätta ansikte ännu en gång i Egypten. Det kommer bara den ena signalen efter den andra från Egypten. Att det muslimska brödraskapet kommer ta makten vid ett kommande val är nog ingen högoddsare. Rättsväsendet håller uppenbarligen redan på att ställa in sig i ledet. Iran lär bli en nära bundsförvant i framtiden. I Sverige applåderar fortfarande det politiskt korrekta etablissemanget fortfarande den arabiska våren även om det finns en del politiker som börjat vakna upp och inser att det hela håller på att barka åt Allah. Läs artikel.

Hur naiva är svenska journalister? Har den politiska korrektheten gjort att de förlorat förståndet och ett eget tänkande?

I Europa verkar det dock finns ett par länder som insett vad som håller på att hända! Ett av dessa är Schweiz men så har de också det mest demokratiska styret i hela Europa och de är givetvis inte medlemmar i EU. För något år sedan röstade 57 procent för ett minaretförbud. Något som alla andra länder förfasade sig över. Undrar varför Ingvar Kamprad valt Schweiz som sitt andra hemland?Nu är det dags för ett nytt val i Europas mest demokratiska och folkstyrda land, Schweiz. Det kan väl närmast liknas vid direktdemokrati genom folkomröstningar i väldigt många frågor.
Den politiskt korrekta median i Sverige förfasar sig över SVP:s valaffischer men jag anser bara att det är ett uttryck för yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Sedan kan var och en göra sin bedömning och tolkning av budskapet då väljarna alla är vuxna människor.


Det är dags att svenska folket inser att en spade är en spade och inget annat!

Sannfinländarnas riksdagsledamöt Hakkarainen vill placera homosexuella och somalier på Åland så att vi får se vilket modellsamhälle det blir.

"Vi kan ju placera bögar, lesbiska och somalier där för att bo tillsammans och så får vi se vilket slags modellsamhälle det blir av det. SFP anklagar alltid oss sannfinländare för att vi inte uppmärksammar minoriteter. Med den här lösningen skulle vi få reda på hur modellsamhället föds och utformas, ska Hakkarainen ha sagt enligt Ilta-Sanomat."
 

"Där kan sedan somalierna skräna vad de vill från sina minareter, tillade Hakkarainen."


DN, SvD, Huvudstadsbladet


ILLUSIONEN SOM SKALL LURA KALMARS INVÅNAREGota Media marknadsför sitt nya mediahus med arkitekternas illusioner av detta hus. Proportionerna är förvanskade så att denna byggnad skall smälta in i miljön. Byggnaden görs också väldigt diffus i dessa illustrationer så att byggnaden knappt kan ses. Därutöver bäddas det in i ett helt makalöst ”ordbajseri” i handlingarna, något jag kommer återkomma till. Bildtexten nedan är bara ett exempel "Byggnaden förstärker vallen och rester av Gustavus Primus". Hur kan man förstärka något som man redan grävt bort?

Verkligheten ser dock annorlunda ut.
Konstmuseum, även kallat Kaba               Foto Thoralf Alfsson

Vilken av dessa båda byggnader som är minst är det väl ingen som tvivlar på. Det lilla mediahuset ser ju mer ut som en liten villa i parken. Eller vilken byggnad som är högst? Den stora skillnaden är att den ena är bara ett önsketänkande och den andra är ett äkta fotografi av Kalmars nya konstmuseum.

Verkligheten är att byggnaderna kommer att vara i stort sett lika höga. Sanningen är brutal men Barometern har lyckats föra nära nog alla läsare bakom ljuset. Det nya mediahuset kommer bli inte mindre än ca 15 meter högt. Något som är svårt att se på dessa illustrationer från arkitektbyrån. Det är något som man helst vill undanhålla från läsarna.

När man sedan vet att byggnaden skall uppföras inom både ett område som är klassat som riksintresse och dessutom ligger mitt i den yta för fornlämningar som just därför skall skyddas från exploateringar blir jag minst sagt bekymrad över hur detta är möjligt. Att Kalmar kommun dessutom aktivt bidrar till detta är häpnadsväckande.Inom röd linje = Riksintresse
Inom grön linje = Fornminne

Vem har ansvaret för att Gota media får våldföra sig på Kalmars kulturarv?

Jag kommer i kommande blogginlägg granska ett antal yttranden från lokala myndigheter som Kalmar Läns museum, Länsstyrelsen men även andra organisationer.


POLISSTYRELSEN KALMAR LÄN

Idag har jag varit på polisstyrelsemöte för Kalmar län och Kronobergs län I Nybro. Det är inte många beslutspunkter utan mest information om ekonomi, verksamheter och det operativa arbetet. Den senaste veckan har vi haft flera mord och dessutom en stor mordbrand i Kalmar.

Under våren slogs de båda länens ledningscentraler samman till en gemensam central förlagd i Kalmar. Det har varit en del klagomål sedan uppstarten på grund av långa svarstider men detta är på väg att rättas till med en utökning av personalen. Under ett kvartal tar man emot ca 50000 samtal från 112-nummer, allmänheten, interna samtal och från pressen.

Jag ställde givetvis en del frågor om alla anlagda bränder i Berga till ansvariga polisbefäl. Tyvärr kan jag inte återge några detaljer men jag kan säga att polisens insats har varit större än det som framgått i media. En del av den kritik som varit i media har varit obefogad men detta kan tyvärr inte polisen bemöta då de skulle röja sina spaningsmetoder. Spaningarna bedrivs till viss del fortfarande.

Jag ställde även frågor om varför inte polisens hemsida utnyttjades mer för att publicera signalement på brottslingar och varför inte foto från övervakningskameror på misstänkta brottslingar publiceras. Det svar jag fick var att detta bara användes som en sista möjlighet i en brottsutredning. För mig framstår det som ett mycket märkligt förhållningssätt. Jag anser att när ett brott begåtts där fängelse ingår i straffskalan skall alltid denna möjlighet utnyttjas. Jag är övertygad om att många brottsutredningar då skulle kunna kortas i tid och att därmed en högre effektivitet skulle uppnås. Vilket i förlängningen skulle innebära att resurser skulle friges för andra arbetsuppgifter. Jag är dessutom övertygad om att dessa webbsidor med brottsmisstänkta skulle bli mycket välbesökta.

Ett mord som berört de flesta är den 4-åring som hittades död i ett skogsparti vid ett bostadsområde i Ljungby. Jag tänker inte återge de uppgifter som lämnades under styrelsemötet om utredningen utan istället nämna något om hur osmakligt svenska journalister utnyttjar situationen. Dessa journalister lurar och tvingar sig in hos barnfamiljer i detta bostadsområde. De belägrar trapphus och väntar ut familjer dygnet runt i sin jakt på ”smaskiga nyheter”. Uppenbarligen har det gått så långt att polisen fått gå in och avhysa dessa journalister från trapphusen som de tydligen bosatt sig i. Snacka om att visa respekt för barnfamiljer som bara vill ha lugn och ro för sina barn. Undrar hur Jan Helin skulle gilla att bli belägrad uti Bromma.

En annan sak som kom på tal under styrelsemötet var den falska bild som media ofta ger över ”verkligheten”. Som exempel togs påståenden om att New York skulle vara så lågt belastat att till och med Stockholm är betydligt farligare stad idag. Detta är bara en myt i media.

6 ggr fler mord/invånare begås i New York i jämförelse med Stockholm.

10 ggr fler personer/invånare är fängslade i New York.

Mer än dubbelt så många poliser/invånare i New York.

Allt enligt Länspolismästare Anders Kjaersgaard.


MONA, DILSA OCH KENT


GLÄDJEN KAN SNABBT FÖRBYTAS I HÖSTMÖRKER

Nu kan vi bygga ett nytt Libyen” sade Fredrik Reinfeldt.

Vi? Har statsministern tänkt flytta ner till Libyen? Inte mig emot!

Tänk om Fredrik Reinfeldt kunde se vilken utveckling som pågår i Sverige. Många i Kalmar har säkert fått ett uppvaknande de senaste månaderna när invandrargängen satt skräck i befolkningen i stadsdelen Berga. Alliansregeringen svar på utvecklingen i Sverige är uppenbarligen ökad invandring när det gäller flyktingar, anhöriginvandring från Somalia och inte minst ökad arbetskraftsinvandring. Man tar sig för pannan!

Hur länge kommer det dröja innan rebellerna i Libyen börjar rikta vapnen mot varandra? Det är bara en tidsfråga.

På söndag är det val i Tunisien och då kan den så kallade arabiska våren över en natt övergå i höstmörker.
Det tidigare förbjudna islamistiska partiet Ennahda förväntas bli det största partiet.

”Får inte vårt parti Ennahda åtminstone femtio procent av rösterna i valet på söndag, så beror det på valfusk och att resultatet har blivit manipulerat, sa islamisternas ledare Rached Ghannouchi i går på en presskonferens i Tunis och islamistledarens varningar spreds över radion.

– Vi kommer då att protestera på gatorna och tunisierna kommer att få ta konsekvenserna för att valet inte har gått rätt till, sa islamistledaren vidare.”

Sveriges Radio

Får Ennahda inte 50 procent av rösterna blir det med andra ord kravaller och islamisterna kanske försöker ta makten med våld i Tunisien. Jag tror inte islamisterna kommer finna sig i ett valresultat som inte går deras väg. Valet i Tunisien kommer utan tvekan bli en fingervisning om i vilken riktning utvecklingen kommer gå i de länder som avsatt sina diktatorer. Valet i Tunisien kan med andra ord vara startskottet för en mycket obehaglig utveckling som kommer påverka hela Europa.

Aropå tjafsandet om Carl Bildt
tycker jag det bara är pinsamt av rödvinsvänstern.

Igår kväll var jag på en förevisning över de fynd som gjorts vid de senaste arkeologiska utgrävningarna som pågår I Kalmar.
Vi var ett antal intresserade som lyssnade på Annika när hon berättade om fynden. Hon verkade inte helt imponerad av hur Kalmar kommun sköter sina unika fornlämningar.


Annika berättar om utgrävningarna.      Foto Thoralf Alfsson


Rustbäddar med pålar av tall och ekplankor från ca 1650-1660.


Resterna av en sko som hittats.             Foto Thoralf Alfsson


CHIPPENS TATUERING FÖRBJUDS

Idag har jag även fått namnen på de fem senast ungdomarna som är anhållna för anstiftan till grov mordbrand. Samtliga av dessa har invandrarbakgrund om man ser till deras namn och är bosatta i Berga.

Många har uppmärksammat Alexander Louhichis märkliga blogginlägg och insändare i tidningarna. Jag har hört att flera personer ringt polisen och tipsat om att man bör förhöra Alexander om vad han vet när det gäller dessa bränder. Med tanke på namnen på de fem senaste personerna och Alexander Louhichis blogginlägg så förstår jag det.

En stor fråga är ju också var Nasim Malik tagit vägen. Barometern och Östran brukar ju alltid låta den socialdemokratiska politikern uttala sig så fort något händer som berör invandringen. Är Nasim Malik på semester i Pakistan eller har han fått munkavel? Jag väntar på hans analys och förslag på åtgärder. Kommunalrådet Johan Persson (S) skriver på sin blogg att han skall kommentera händelserna när han fått lite ”perspektiv på saker och ting”.

Tatueringar med kristna motiv förbjuds i den saudiska fotbollsligan skriver den kristna tidningen Dagen.  Läs artikeln.

”Dessa tatueringar påverkar saudiska ungdomar negativt”

Nu måste spelarna bära långärmade tröjor eller täcka sina tatueringar på något sätt.

När jag såg artikeln på Dagens nättidning reagerade jag dock på att bilden såg annorlunda ut på nätet och att spelarens namn inte fanns med på nätet i jämförelse med artikeln i den tryckta upplagan av artikeln. Bildtexten med namnet saknades och ansiktet var bortmaskat på nätet.

Spelaren det rör sig om är Christian ”Chippen” Wilhelmsson som även spelar i landslaget. Hans tatuering är ju inte så vanlig men ganska häftig.

Varför gör då tidningen Dagen på detta sätt. Är det ”säkert” att publicera i den tryckta upplagan för den läses ändå bara av kristna. Men på nätet kan artikeln spridas ända ner till Saudi Arabien och ställa till problem för Chippen och dessutom kränka muslimer. Eller är det Chippens säkerhet som fått tidningen att agera på detta sätt då han just nu spelar i ett lag i Saudi Arabien?

Jag skickade ett mail till tidningen och frågade. Jag fick följande svar.

”Hej Thoralf,

Bilden är exakt densamma. Bara olika beskuren.

Anledningen till att vi inte har något bildtext på webben är inte av säkerhetsskäl, utan för att det inte fick plats. Det viktigaste var att illustrera hur en religiös tatuering kan se ut.

Allt gott,
Rickard”

Tidningen Dagen får ursäkta men jag tror inte på svaret. Att något inte får plats på webben låter mycket märkligt. Hade det gällt den tryckta upplagan hade det varit mer troligt. Men på nätet finns i princip hur mycket plats som helst.


Är det ännu ett exempel på hur islamiseringen påverkar en kristen tidning i sina publicitiska beslut?

Enligt mitt tycke borde SaudiArabien uteslutas från FIFA med anledning av detta beslut mot kristna symboler men jag är övertygad om att inte en enda journalist oavsett om de är sportjournalister eller politisk journalister kommer lyfta fram detta i ljuset.

.


31 UTRIKES FÖDDA I RIKSDAGEN

En femte person med utländsk härkomst häktades idag vid Kalmar Tingsrätt samtidigt som de fyra första häktade släpptes från häktet men togs om hand av det sociala genom LVU-hem. Det ser ut som polisen gör ett mycket bra jobb och att man visar vem det är som bestämmer. Jag tror att agerandet har kylt av temperaturen på övriga ungdomar i norra Kalmar. De har tidigare kunnat härja runt som de önskat utan att möta något motstånd.

Alexander Louhichi med sin ”låtsas” organisation Invandrare för Sverige fortsätter att komma med märkliga uttalanden och blogginlägg. Han vet uppenbarligen inte på vilket ben han skall stå på.

Jag har namnen på samtliga häktade men jag har inte för avsikt att publicera namnen just nu på bloggen. Det handlar om tre svenska killar och två invandrar killar.

Enligt Riksdag & Departement finns det idag 31 riksdagsledamöter av 349 som är utrikes födda.
Hur många av dessa som också har dubbla medborgarskap anger man dock inte. Troligen har man inte ställt frågan till dessa ledamöter eller så vill de inte svara på frågan. I Folkbokföringen finns dock inte dessa uppgifter, något som jag anser vara mycket märklig. Missa inte den hårresande kommentaren på artikeln, snacka om att vara politiskt korrekt med snudd på förräderi.

Jag anser att personer med dubbla medborgarskap inte skall vara valbara till Sveriges riksdag. Enbart den med svenskt medborgarskap skall vara valbar. Om t.ex. Abderizak Waberi (M) även har ett somaliskt medborgarskap skulle han inte kunnat väljas till riksdagen. Nu är det möjligt och det kan mycket väl vara så att en somalisk medborgare sitter i Försvarsutskottet med tillgång till ”hemlig” information om t.ex. insatserna vid Somalias kust mot pirater. Jag har med anledning av detta lämnat in två motioner. En angående att Folkbokföringen även skall registrera andra medborgarskap än svenskt och en motion om att personer med dubbla medborgarskap inte skall vara valbara till Sveriges riksdag

Motion 2011/12:Sk410

Motion 2011/12:K374


SKÅNE MOT RASISM GRÅTER UT

De odemokratiska vänsterligisterna och hatiska ungdomarna som gjorde allt för att störa SDU:s demonstration i Malmö gråter idag ut på FB över att deras vänner fortfarande sitter inlåsta hos polisen.

Polisen hade denna gång bestämt sig för att visa vem det är som bestämmer. Det gjorde man med besked! Nu hoppas jag bara att ett stort antal av dessa våldsverkare också lagförs för sina handlingar.

”Tre personer från Danmark greps vid lunchtid vid Stortorget, misstänkta för förberedelse till våld mot tjänsteman. Männen släpptes senare efter förhör. Sammanlagt kommer 22 personer att delges misstanke om brott där brottsrubriceringarna omfattar våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd, våldsamt upplopp, skadegörelse och ohörsamhet mot ordningsmakt. Ett tjugotal personer omhändertogs enligt polislagen och närmare nittio personer avvisades i bussar från Malmö för att de försökte angripa och stoppa bussar med SDU-anhängare.”

Polisens egen rapport visar att man är nöjd med sin egen insats vilket jag gärna samtycker med.

En Ingrid Carlqvist har skrivit ett mycket bra blogginlägg om dessa så kallade ”motdemonstranter”. En artikel som borde publicerats i alla tidningar.

"Antirasisterna beter sig inte bara som sämsta sortens nynazister, de använder till och med samma slagord. Bisarrt."

"Jag kan inte begripa varför nästan alla svenska journalister och medier framställer Sverigedemokraterna som nästan- nazister. Det är inte bara ohederligt, det är farligt och uppviglande – det syns ju tydligt på mobben  bakom kravallstaketen. De busvisslar, skramlar med nyckelknippor, skriker och visar fingret åt ungdomarna som vill diskutera politik och stå upp för sina åsikter. Och vad deras åsikter är har de uppenbarligen ingen  aning om och inget intresse av att höra heller."

Se Ingrid Carlqvist.
4 HÄKTADE OCH 6 ANHÅLLNA FÖR BRANDEN I KALMAR

4 undomar häktades idag vid Kalmar Tingsrätt som inblandade i branden vid Berga centrum. Tre av dessa har typiska svenska namn vilket tyder på att det rör sig om etniska svenskar. Den fjärde har ett namn som för tankarna till Mellanöstern eller norra Afrika. Alla är bosatta i Norrliden på Norrlidsvägen, Två systrars väg, Två bröders väg och Röda gatan.

En femte person är också anhållen.

Ytterligare fem personer har anhållits under eftermiddagen. Nu är alltså 4 häktade och 6 anhållna enligt Östran. De senaste fem anhållna skall alla var bosatta i Bergaområdet och vara mellan 15-18 år. 

Det känns som de först häktade har börjat "gola" på sina "kompisar". En 15-åring har erkänt sin medverkan enligt Barometern

Enligt uppgifter på nätet skall den 15-åring som erkänt sin medverkan som vakt enligt Barometern vara etnisk svensk. De sex senaste anhållna personerna skall samtliga ha utländsk härkomst enligt Realisten


JUHOLT SKA UT OCH RESA

Precis som han inte gjort det tidigare. Statistiken över frånvaron vid voteringar visar att Håkan Juholt tillhör riksdagens värstingar. Uppenbarligen tar han inte voteringar på så stort allvar. Utan han prioriterar sina resor runt om i landet.

Två socialdemokratiska partiledare i toppen på denna lista ;-)  Mona Sahlin toppar listan. Hon var frånvarande vid inte mindre än 321 voteringar av 334 möjliga innan hon lämnade riksdagen. Det ger en frånvaro på hela 96 procent. Man kan utan att ljuga säga att Mona Sahlin struntade i sitt uppdrag som riksdgaledamot.

På tredje plats kommer en annan ”kändis” nämligen Erik A Eriksson. Centerpartisten som fuskat med hyresbidragen från riksdagen på samma sätt som Håkan Juholt. Visst är det märkligt att dessa båda personer också toppar listan över mest frånvaro från voteringarna. Eller är det inte det!

Men de är ju gott om kända ansikten på listan. Hur många tror att svensk media bryr sig om denna statistik som vem som helst kan plocka fram om intresse finns?


Frånvarostatistik riksdagsåret 2010/2011.  Källa: Riksdagsförvaltningen

Ilmar Reepalus tankekullerbyttor i kvällens Agenda var minst sagt märkliga. Men så blir det när man ska försöka ta avstånd från Sverigedemokraterna men ändå försöka förklara hur ett problem kan lösas med Sverigedemokraternas politik. Genom att säga att han vill ha mer invandring så tror Ilmar Reepalu att han håller distansen till SD. Samtidigt är det just den höga invandringen som fått Malmö att bli en riktig gangsterstad. Att de kriminella som härjar skulle ändra sitt beteende om de fick ett svenskt medborgarskap är inte bara naivt utan rent ut sagt korkat. Snarare skulle det ha motsatt effekt


VÄNSTERN KOSTSAM FÖR SKATTEBETALARNA


                                                           Foto Thoralf Alfsson


Idag har jag varit i Malmö på SDU:s demonstration tillsammans med några andra medlemmar från Kalmar. En händelserik dag men samtidigt en bedrövlig upplevelse. Polisen hade satt in en enormt stor insatts för att kunna garantera att SD kunde genomföra sin demonstration i Malmö trots vänsterextrema våldsverkare försökte stoppa demonstrationen på olika sätt. Jag vill inte tänka på vad polisens kostnader blir när slutnotan skall summeras. Fakturan borde skickas till Lars Ohly och andra ledare för de kommunistiska partierna i Sverige. Det finns andra hål att stoppa dessa skattemedel.

Bland åskådarskarorna fanns dock många sympatisörer också, något som media gärna inte vill skriva om. Personlige skulle jag gissa att ca 20 procent av de som stod utanför avspärrningarna var sympatisörer. Jag noterade att ett flertal av åskådarna gjorde tummen upp under demonstrationståget.

Ett ganska talande klipp från Sydsvenskan. Läser man "emellan" raderna är den ganska talande.Jag vet inte hur många polisen gripit men jag gissar att det är minst 50 bråkstakar. Det mest beklämmande med dessa motdemonstranter är att det tycks ha stängt av vissa av sina sinnen, som t.ex. hörseln. Eller så står det så illa till att de inte kan lägga ihop 1+1. Vanlig slutledningsförmåga tycks saknas hos många av dessa individer.

Här kommer lite bilder från dagen i Malmö.


                                                               Foto Thoralf Alfsson                                                             Foto Thoralf Alfsson

Sedan några bilder på de intellektuella i Malmö!
                                                        

                                                              Foto Thoralf Alfsson                                                                        Foto Thoralf Alfsson
    


                                                        Foto Thoralf Alfsson


                                                           Foto Micael Foghagen


CENTERPARTIET "SKOLKAR" MEST

Den som har följt min blogg vet att jag vid flera tillfällen tagit upp det odemokratiska i att Sverigedemokraterna inte får ingå i kvittningssystemet i riksdagen. Detta gör att vi får andra förutsättningar i vårt riksdagsarbete än vad andra partier har. Vi måste alltid vara närvarande vid voteringar i riksdagen.

Jag har skrivit en motion angående kvittningssystemet och den odemokratiska behandlingen av SD.

För att mina läsare skall få lite förståelse för vad det handlar om har jag gjort en uppföljning över frånvaron vid voteringar av alla 349 ledamöter i riksdagen. Då hittar man en hel del ”intressanta” saker och kan dra vissa slutsatser. Under förra riksdagsåret gjordes 629 voteringar. Idag tänkte jag inte gå in på enskilda ledamöter utan jag har sammanställt genomsnittet för varje parti.

Självklart är de Sverigedemokraterna som har den minsta frånvaron med ca 3,2 procent. Om avhopparen William Petzäll inte räknas med skulle siffran vara ca 2 procents frånvaro för Sverigedemokraternas ledamöter.

Centerpartiet är riksdagens värsting med en genomsnittlig frånvaro på nästan 19 procent.Dessa siffror är givetvis inget som media har något som helst intresse av att redovisa då Sverigedemokraterna är bäst i klassen.

Vad beror frånvaron på? Är 7-klöverns ledamöter så mycket sjukare än Sverigedemokraternas och är Centerpartister de sjukaste i riksdagen?

Nej, sannolikt beror det på att 7-klöverns ledamöter kan ägna sig åt andra aktiviteter vid vissa tillfällen. Man kanske besöker företag och organisationer och marknadsför sitt parti eller har man andra uppdrag som man prioriterar före en votering i riksdagen. Detta kan dessa partier ägna sig åt då de kan kvitta ledamöters frånvaro genom kvittningssystemet.

Jag återkommer med ett inlägg om värstingledamöterna.


TRE UNGDOMAR GRIPNABarometern, Östran

BERÖRINGSSKRÄCKEN

Idag har Barometern sju helsidor i den tryckta upplagan angående mordbranden i Berga centrum. För den uppmärksamme är det märkligt att man inte med ett enda ord lyckas beröra de gäng som ligger bakom dessa anlagda bränder som härjat i bostadsområdet under flera månader. De boende i området spekulerar och Barometern skriver om två mystiska personer.

De vittnen som såg två unga män vid platsen får gärna komma till mig med signalement så skall jag publicera det på bloggen eller om någon annan har något tips så kan ni maila mig på [email protected] Vi kan knappast räkna med att polisen och media kommer publicera uppgifter om det "pekar åt fel håll".

Beröringsskräcken för invandrargängen är total hos Barometern.

Jag har ännu inte läst Östran men återkommer när jag läst den.

Östran är väl något bättre än kollegan Barometern då man har betydligt fler infallsvinklar i sina artiklar i den tryckta upplagan. Nu väntar vi spänt på om Ulf Carlsson kommer följa upp sina mycket läsvärda artiklar om gängen i Berga centrum eller om han fått skrivförbud i detta ämne av ansvarige utgivaren på Östran.

Tag chansen nu och bli medlem i Sverigedemokratrerna och jobba för ett förändrat samhälle politiskt! Flera i Kalmar har redan gjort detta sedan igår.

Barometern, Expressen, Östran

Inringad byggnad nedbränd.

BERGA CENTRUM BRINNER

UPPDATERAD!

Efter ett stort antal försök har man lyckats med en anlagd brand. Hela Berga centrum verkar nu brinna ner. Det är minst sagt tragiskt!

Frågan är om detta kan vara en väckarklocka för många människor eller om det ännu en gång är det svenska samhällets fel!

ÖstranBarometern

Det är också aktuellt att påminna om följande avslöjande artikel I Östran om gängen som härjar i Berga centrum.

"Det är inte de självutnämnda ledarna som står för bränderna. Mycket tyder på att de utförs av springpojkarna som vill visa sig duktiga inför de äldre."

Precis som flera i kommentarerna påpekar har Alexander Louhichi tagit dessa kriminella gäng i försvar och uttryckt en del märkliga saker.

"Ungdomarna i Berga håller igång värmen med bränder för att protestera mot de kalla i egoistiska vindar som inte vill acceptera att deras röst blir hörd."

Läs detta blogginlägg på Alexander Louhichis blogg, texten publicerades också i Östran igår på insändarsidan. Jag tror att Johan Persson är lika förbannad på Alexander Louhichis naiva syn på verkligheten. Något annat vore märkligt med tanke på vad Alexander Louhichi skriver.

"Att Johan Persson sjunker till den barnsliga nivån att han säger: ”Inga investeringar i Berga så länge det brinner”, visar mer den politik som sverigedemokraterna har kommit till vals på och styrker teorin kring hur det mångkulturella samhället behandlas av socialdemokratin."

Detta med anledning av kommunalrådet Johan Persson ställde krav på ett stopp av bränderna. Nu är Johan Persson heligt förbannad. Men Johan Persson detta är en av kostnaderna och följderna av det mångkulturella samhället som ni eftersträvar. Vi har sett det i så många andra svenska städer som Södertälje, Malmö och Backa i Göteborg. Vad blir nästa steg? Öka invandringen till Kalmar?

Radio Kalmar


RIKSDAGEN OCH STASI

Några korta reflektioner på dagens partiledardebatt. Jimmie Åkessons inledning i replikerna på Håkan Juholt var lite trevande men sedan kom Jimmie igång ordentligt och hans anförande var alldeles utmärkt. Så snart hans anförande blir tillgängligt kommer jag lägga upp det på bloggen.

För att vara så pressad som Håkan Juholt just nu är gjorde han väldigt bra ifrån sig under början av debatten men han tröttnade betänkligt efter att han ”utmanat” Fredrik Reinfeldt. Han gjorde dock ett stort misstag under debatten och det var att han utlovade att ta debatten överallt med SD bara han inte klumpades ihop med SD. När sedan Jimmie Åkesson höll sitt anförande begärde Håkan Juholt inte någon replik. Han var dock inte ensam, utan även Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Åsa Romson lämnade också walk over på Jimmie. Ett mönster som känns igen från tidigare debatter, om orsaken är att man inte vill ge Jimmie Åkesson mer utrymme eller om man saknar argument beror nog på vem man frågor.

Jimmie Åkesson satte idag ner foten angående invandringen och visade Sverigedemokraternas position, något som knappast lär få något utrymme i media.


I eftermiddag har även professor Birgitta Almgren varit i riksdagen och berättat om sin bok ”Inte bara Stasi”. Det var faktiskt ca 16-17 riksdagsledamöter som var intresserade av detta. Vi får väl se hur många av dessa som kommer stödja vår motion om ett offentliggörande av Stasidokumenten.

Några intressanta detaljer framkom under föredraget. Sverige var det land i norden som det kom mest rapporter ifrån till Stasi. En bra bit över 2000 rapporter lämnade dessa IM:s till Stasi (IM= Inofficiella Medarbetare). Birgitta Almgren påtalade att med den information som finns idag går det inte att ange hur många IM det fanns i Sverige då vissa dokument förstördes vid murens fall och att CIA sitter på F22-korten och Statistikkorten.

En av de mest anmärkningsvärda uppgifterna är att Säpo endast begärt ut F16-korten från CIA, inte F22-korten och Statistikkorten. På statistikkorten framgår det bland annat hur många rapporter varje IM lämnat till Stasi och vad den handlar och vilket betyg Stasi satt på rapporten.

Jag tolkar hennes fallbeskrivningar i boken som sedan jämförs med Säpo:s bedömning som en mycket allvarlig kritik av Säpo:s sätt att sköta dessa utredningar. Jag ställde frågan om jag gjort rätt tolkning och fick ett delvis jakande svar på min fråga av Birgitta Almgren.

Birgitta Almgren får inte kontakta dessa IM enligt domen från Regeringsrätten men efter att boken släppts har 3 eller 4 utav dessa kontaktat henne och gett deras version av sin tid som IM för Östtyskland. Enligt Birgitta Almgren har ingen av dessa ångrat sitt agerande. Ännu en anledning till att Stasidokumenten offentliggörs.


SOCIALDEMOKRATERNAS STARKE MAN

En läsare av bloggen har bidragit med detta fotocollage.

Turerna runt Håkan Juholt men även runt den lokale socialdemokratiska politikern Steve Sjögren börjar mer och mer likna TV-serien Starke man. Men samtidigt tycker jag faktiskt lite synd om Håkan Juholt för det fruktansvärda mediadrevet han utsätts för just nu. Det finns dock ett ordspråk som säger som man bäddar får man ligga.

Enligt de uppgifter som figurerar i media så flyttade Håkan Juholt in till sin nya flickvän.
Därmed borde han haft så mycket förstånd att han med vanligt sunt småländskt bondförnuft kunnat räkna ut att riksdagen och de svenska skattebetalarna inte kan stå för hela hyreskostnaden. Om förhållandet varit det motsatta att hon flyttat till Juholt hade det varit något lite annorlunda men inte mycket. När han flyttade till henne borde det varit en självklarhet för Håkan Juholt att kolla upp regelverket. Möjligtvis vägde den småländska snålheten över, före klokheten.

Att sedan Håkan Juholt även avstod från att medverka i Agendas debatt är helt makalöst och ett felbeslut som kommer gå till historien.
Jag tror dock att orsaken kan vara en helt annan än den vi kunnat läsa i media. Håkan Juholt hade ställts i ett mycket svårt dilemma under debatten då han måste distansera sig från Alliansen men även göra det mot Sverigedemokraterna. Att samtidigt driva en framgångsrik linje och samtidigt distansera sig från Alliansen och SD kräver sin man och den är uppenbarligen inte Håkan Juholt mogen ännu. Varje antydan till samma linje som SD i någon fråga hade fått Alliansen att hugga som kobror. Det blir betydligt mycket enklare i riksdagens partiledardebatt imorgon där programledaren (talmannen) inte kommer ställa kritiska frågor till Håkan Juholt.

Östrans ledarskribent Peter Akinder har försvarat Håkan Juholt i två ledare denna vecka.
Något han är ganska ensam om på ledarsidorna i Sverige. Medias uppgifter om Juholts hyresbidrag och okunskap om reglerna betraktar Peter Akinder som ”ett soppkokande på en spik.” Aftonbladets uppgifter om förhållandena inom Socialdemokraterna anser han inte vara trovärdiga men som det gamla ordspråket säger ingen rök utan eld. När det gäller avhoppet från debatten i Agenda stödjer Peter Akinder beslutet något han också torde vara ganska ensam om. Barometern har för en gångs skull uppmärksammat Peter Akinders märkliga argumentering i en artikel.

Att Peter Akinder är på mycket dåligt humör blir väldigt uppenbart i en annan artikel på ledarsidan idag.
I artikeln försvarar han den hårt ansatte ordföranden i KSRR Steve Sjögren. Socialdemokraten Steve Sjögren har gjort sig skyldig till en hel rad märkliga beslut och inte minst att han vägrade lämna styrelsemötet på grund av jäv när hans eget agerande skulle diskuteras vid ett styrelsemöte. På den punkten är kommunallagen glasklar men det struntade Steve Sjögren fullständigt i. Jonas Löhnn (MP) ansåg att senaste styrelsemötet var en värre version än TV-serien Starke man och det vill inte säga lite.

När sedan Jonas Löhnn driver frågan vidare om både en överklagan till Förvaltningsrätten och en polisanmälan mot Steve Sjögren för trolöshet mot huvudman kommer den tappre s-riddaren Peter Akinder till Steve Sjögrens försvar. Peter Akinder menar att Jonas Löhnn ”utslungar vildsinta attacker och anklagelser omkring sig i de lokala medierna”. Är det någon som slungar anklagelser runt omkring sig är det just Peter Akinder på ledarsidan. Botten nås dock i bildtexten till artikeln där han skriver ”Självfallet är inte bebisen i Anne Thores knä Jonas Löhnn, även om någon skulle kunna tro det”. Ett påhopp som jag tror att både Anna Thore och Jonas Löhnn reagerar starkt på.

Jag hoppas att Jonas Löhnn går vidare med både överklagan och polisanmälan och om Jonas Löhnn vill ha med någon mer på dessa handlingar får han gärna kontakta mig. Vi kan mycket väl ställa oss bakom en överklagan och en polisanmälan även om vi inte är representerade i KSRR:s styrelse.


SVERIGE - HOLLAND 3-2

Vem fan saknade Zlatan? Den som lyssnade ordentligt kanske hörde hur kommentatorerna sa att Sverige har vunnit alla matcher i kvalet som inte Zlatan varit med i laget. Något att tänka på!


TYPISKT HYCKLERI AV BAROMETERNBarometern har ännu en gång visat hur hyckleriet fungerar på tidningsredaktionen. Inte förvånande är det journalisten Mats Andersson som visar framfötterna ännu en gång.

I fredagens tidning redovisade Mats Andersson antalet inlämnade motioner i riksdagen för länets riksdagsledamöter. Ganska omgående noterade jag att jag inte fanns med i redovisningen.


Jag kan givetvis tänka mig varför Mats Andersson utelämnat mig men jag skickade ändå ett mail till Mats Andersson med följande fråga.Det dröjde inte så länge innan jag fick detta svar från Mats Andersson.Jag är inte en av länets riksdagsledamöter! Jag vet inte om jag fått svara på en enda fråga från Mats Andersson eller Barometern under förra riksdagsåret.

Jag bor i Kalmar och har varit skriven i Kalmar län i hela mitt liv men jag räknas inte som en riksdagsman från Kalmar län enligt Mats Andersson. Om han nu ändå vore konsekvent i sitt handlande men det är han tyvärr inte. Förra året såg motsvarande artikel ut enligt nedan. Som ni kan se fanns jag med i listan på ”sista plats”.

Mats Andersson hade till och med begåvad mig med följande omdöme i sin artikel.

”Den som lagt ned minst möda på motionsförfattande är Thoralf Alfsson som satt sitt namn på fyra partimotioner.”

Att vi var nya i riksdagen ägnade Mats Andersson inte en tanke när han genom sin text bara ville smutskasta mig.

Jag skickade ett mail till Mats Andersson med förra årets artikel där han även redovisade mina motioner. Jag bad honom dessutom att rätta till detta i lördagens tidning. Någon rättelse har inte blivit införd vare sig i lördags eller idag måndag. Mats Andersson eller Gunilla Sax har heller inte bemödat sig att svara på mitt mail. Det har varit helt tyst sedan i fredags men jag kan ju förstå att de fick svårt att svara när man blir påkommen med byxorna vid fotknölarna.

Mats Andersson har givetvis noterat att jag enligt riksdagens hemsida i år skrivit på hela 53st motioner
. Därmed har jag skrivit på flest motioner av alla från Kalmar län. Detta skall givetvis undanhållas för tidningens läsare av Mats Andersson. Det skulle ju vara katastrofalt för den negativa bild som Mats Andersson och Barometern försöker måla upp av mig och Sverigedemokraterna. Nu har jag ”lagt ned mest möda på motionsförfattande” av alla riksdagsledamöter från Kalmar län.

Ett litet men ack så avslöjande exempel på det hyckleri som råder hos vissa journalister och på de flesta redaktioner.


DEN ARABISKA VÅREN ÖVERGÅR I HÖST

Massakern på kristna kopter i Kairo visar med all tydlighet vad vi kan förvänta oss av den arabiska våren och när islamister tar över makten i de olika samhällsfunktionerna. Det som föranledde den fredliga demonstrationen av kopter i Kairo var att en kyrka brändes ner i Aswan och flera kopters hem plundrades.

”Mot de 3 000 kompromisslösa islamisterna hade kopterna inte en chans. Mobben stack först deras kyrka i brand. Därefter fick de se flera av sina hem plundras för att sedan också sättas eld på. Enligt ett ögonvittne skedde allt på uppmaning av imamer.”

Läs artikeln i Världen idag så kanske ni förstår vad den arabiska våren i verkligheten handlar om. En verklighet som Cecillia Udden aldrig rapporterar om i Sveriges Radio.

När sedan kopter demonstrerade mot det våld som den kristna minoriteten utsätts för i Egypten slogs demonstrationen brutalt ner av militären. 36 kristna kopter dödades och 227 skadades.

Den arabiska våren har redan gått över i höst och snart kommer det fullständiga mörkret i dessa länder när islamisterna har tagit över makten. Då kommer antagligen västvärlden längta tillbaka till Mubarak och Khaddafi med flera.

Skrämmande klipp från Kairo i DN hur man försöker köra över demonstranterna med kravallfordon.


DEBATT I AGENDAI nästan 4 av 10 omröstningar röstar Socialdemokraterna med Alliansen! Denna sanning undviks väldigt ofta men däremot påtalas nästan alltid av de politiska debattörerna att SD röstar med Alliansen i nästan 9 fall av 10. Om Socialdemokraterna lider så mycket av dessa förhållande vill jag ge dem ett gott råd.

Förhandla med Sverigedemokraterna!

Kvällens debatt i Agenda var mycket bra även om Jimmie Åkesson inte fick ordet lika många gånger som Miljöpartiets Åsa Romson. De gånger Jimmie Åkesson fick ordet gjorde han det med den äran. Fredrik Reinfeldt såg nästan ut som han skulle börja grina när Jimmie Åkesson högg emot.

Jimmie Åkesson fick in en riktig fem etta när han påpekade att om Alliansen fått råda hade vi idag varit ett EMU-land med euro och ett enormt krav på oss att låna ut 10-tals miljarder kronor till skuldtyngda medelhavsländerna.

Det var också väldigt intressant att SVT valt Integration som ett ämne i debatten. De som kommer ihåg slutdebatten inför valet 2010 kanske minns att detta ämne inte förekom i den nästan två timmar långa debatten men nu trängde man in det på 45 minuter. Den som påstår att SD inte påverkar har inte förstått den nya verkligheten.

Centerpartiets Annie Lööv fick ta några rejäla smällar angående att de vill ha 40 miljoner invånare i Sverige och Jimmie passade på att ge Centerpartiet priset som mest extremt invandrarvänligt parti efter Miljöpartiet. Jimmie kallade deras politik horribel vilket var ett mycket bra och fick Annie Lööv att gå upp i varv och försvara Centerpartiets politik. Hohoho.

SVT har agerat väldigt bra när det gäller hur de genomfört denna partiledardebatt. Att de tillsammans med Sverigedemokraterna gjorde narr av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i fredagens nyhetssändningar var ett välkommet inslag och något förvånande.

Det enda jag kan rikta kritik mot är möjligen att man valt två vänsterpersoner att sammanfatta debatten och turerna kring debatten.  Men det kan jag köpa med tanke på den vinst Sverigedemokraterna gjort på denna debatt samtidigt som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är de riktigt stora förlorarna idag. Det vill vi se mer utav i framtiden!

DN, Aftonbladet, Expressen,


STASILISTAN

"När man punkterar en varböld luktar det illa. Svenska politiker kan intala sig att de slipper undan. Men det är bara en tidsfråga innan bölden spricker. Det är enda möjligheten för den att läka."

Julia Ceasar skriver om Stasilistan och Birgitta Almgrens bok "Inte bara Stasi" idag på Snapphanen.

Jag läser boken just nu och hoppas läsa ut den innan onsdag. Då kommer nämligen Birgitta Almgren till riksdagen för att tala om sin bok.


SD-VALARBETARE JUHOLT, REEPALU OCH LOUHICHINu har jag gått med ett leende på läpparna i två dagar
och funderat på vad nästa groda skall komma. Kanske kommer den i Agenda imorgon kväll från statsminister Fredrik Reinfeldt.

Enligt uppgifter i Aftonbladet vilket DN tar upp i en artikel skall Håkan Juholt redan 2009 ha varnats för sitt bidragsfusk. Om dessa uppgifter stämmer och kan valideras är Håkan Juholt ”rökt” som partiledare för Socialdemokraterna. En bekräftad bidragsfuskare kan omöjligt vara partiledare för det största oppositionspartiet i Sverige. Hejdå Juholt, ny karriär väntar utanför politiken! Istället för partiledardebatt i Agenda kan det bli sparken.

Ilmar Reepalu gör också sitt bästa för att stärka Sverigedemokraterna.
Men jag förstår honom mycket väl då han sitter mitt i skiten i Malmö med både förbundna händer och fötter. Han har dock lyckats få ner ögonbindeln eftersom han kommer med ett förnuftigt utspel och anser att det enda som biter på dessa kriminella i invandrargäng i Malmö är utvisning. Jag har själv förespråkat att inte bara den kriminelle utan även hela hans familj skall kunna utvisas.

Utspelet om tidigare medborgarskap begriper jag dock inte. Vad skulle få en person med ett svenskt medborgarskap att agera annorlunda? Snarare skulle det få rent motsatta effekter då en person med svenskt medborgarskap inte kan utvisas. Nej istället skall det vara svårare att få ett svenskt medborgarskap och det skall även vara möjligt att återkalla ett medborgarskap. Jag har precis lämnat in en motion till riksdagen med den formuleringen. Läs motion.

Att sedan Ilmar Reepalu och Morgan Johansson måste backa från sina förslag gör det bara än mer tragikomiskt och visar hur verklighetsfrånvarande socialdemokraterna är. Om Sverigedemokraterna berömmer ett förslag från något parti vet vi nu att de kommer backa från sitt eget förslag. ;-)

Alexander Louhichi får återigen nytt utrymme i Barometern
. Än en gång kommer han med diverse märkliga påståenden som att det inte finns någon solidaritet i Kalmar. Vem känner solidaritet med pyromaner och mordbrännare förutom Alexander Louhichi. Han har uppenbarligen inte förstått vad som pågår i Berga Centrum eller snarare är det så att hans invandrarögon inte kan se när andra invandrare begår brott utan han ser det uppenbarligen som ett rop på hjälp. Den naivitet som Alexander Louhichi visar upp är makalös.

sin blogg skriver han även märkliga formuleringar eller vad säga om denna.

”Jag förstår att det är en svår uppgift att se till att bränderna slutar trakassera det område som den senaste tiden har varit på första sidorna i våra lokala tidningar.”

Bränderna slutar trakassera? Här visar han upp en otrolig verklighetsuppfattning. Tror han att bränderna uppstår av sig självt eller hur skall man uppfatta det. Bränderna slutar trakassera? Ja, jösses sicken kille som är ansvarig  för organisationen "Invandrare för Sverige"

Läs mer av det svårbegripliga blogginlägget. Men det blir väl så när man inte vill kännas vid den ”bistra” sanningen.

Det är med en viss optimism som man nu kan se fram emot kommande opinionsmätningar.


DANSK MEDIA VS SVENSK MEDIA


En bild säger mer än tusen ord. Åtminstone i Danmark!

FARSEN JUHOLT OCH SOCIALDEMOKRATERNAHåkan Juholt har bidragsfuskat under flera år som riksdagsledamot men även som partiledare för socialdemokraterna. Han har fått ca 90000 kronor för mycket enligt honom själv, summan kan dock vara betydligt mer då det kan röra sig om hela fem år. I så fall torde det röra sig om närmare 200000 kronor.

Själv skyller han på att han inte kände till reglerna. Jag anser att han har en skyldig att känna till reglerna själv. Jag har fått information om vad som gäller bostaden vid ett flertal tillfällen under det år jag suttit i riksdagen från riksdagsförvaltningen. Så det kan knappast ha gått Håkan Juholt förbi.

Reglerna är sådana att om jag bara har någon på besök under några dagar i min lilla lägenhet skall det anmälas till riksdagsförvaltningen och ett avdrag skall göras. Det handlar alltså inte bara om personer som bor permanent i lägenheten.

Nu hoppar dessutom Håkan Juholt av partiledardebatten på söndag i SVT enligt Expressen. Anledningen sägs vara att partiledaren för Sveriges största oppositionsparti inte vill stå tillsammans med Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson i tv-studion.  Uppenbarligen klarar inte Håkan Juholt av att stå för sitt bidragsfuskande och debattera i SVT. Så nu använder han Sverigedemokraterna för att komma undan en obehaglig situation.

Uppenbarligen hade Socialdemokraterna förväntat sig att SVT då skulle tackat nej till Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna för att få med Håkan Juholt i debatten. Vi har nog inte sett slutet på denna fars ännu.

Sandlådenivån har nu fått ett nytt ansikte när Håkan Juholt vägrar stå vid samma bord som Jimmie Åkesson. Givetvis hänger Lars Ohly på. Vilket sorgligt sällskap! Det borde skämmas med tanke på hur ofta det vräker ur sig mantrat ”alla människors lika värde”.


Håkan Juholt på SD-möte i Kalmar  Foto Thoralf Alfsson

I EU-valet 2009 hade dock Håkan Juholt några problem med att gå på Sverigedemokraternas torgmöte i Kalmar och lyssna på Jimmie Åkesson, Sven-Olof Sällström och Erik Almqvist.


Jag kan berätta att jag så sent som för lite drygt en vecka stod tillsammans med riksdagsledamöter från alla partier vid ett studiobord hos Radio Östergötland. Vänsterpartisten stod på min högra sida under en hel timmas tid utan att fara så illa. I varje fall tror jag inte någon märkte något.

Själv kan jag bara applådera detta spektakel. Sverigedemokraterna lär bara få fler väljare!


GÄNGUTPRESSNING FUNKAR INTE

Tidningarna på Gotland har idag också uppmärksammat mina motioner i riksdagen. Jag har även fått mail från Gotland angående mina motioner. Det är väldigt roligt att mina motioner får utrymme i media på ett positivt sätt. Något som sällan händer! Läs artikel.

Kommunalrådet Johan Persson (S) i Kalmar har uppenbarligen lyssnat på den kritik som framförts mot de gäng som härjar i Berga Centrum. Däremot har han inte lyssnat på Alexander Louhichis ”klagosång” och analyser om bränderna Berga Centrum med omnejd. Några grillplatser eller andra politiskt korrekta åtgärder kommer inte ske förrän lugnet är återställt. Hotet är minst sagt konkret från Johan Persson men jag undrar om han i verkligheten kommer stå för detta hot. Läs artikel i Barometern.


Naturskön park som kommer förstöras.      Foto Thoralf Alfsson

Kalmar kommun ställer nu ut detaljplanen för Gota Medias mediehus skall bli verklighet. Hela detaljplanen finns på nätet för den som orkar läsa alla floskler som ursäktar att man bryter mot en hel rad av lagar för att åstadkomma detta minst sagt vansinniga bygge på Kvarnholmen. Det handlar om strandskyddet, kulturhistoriska lagar och skyddade områden. I detaljplanen har man utlämnat ett antal detaljer och slutsatser från viktiga rapporter. Detaljplanen är en mycket vinklad beskrivning som bara har ett syfte. Nämligen att Gota Media till mötes.


15 meter högt glasmonster som bryter mot strandskyddet och förstör
fornlämningar av riksintresse.

Jag kommer givetvis lämna in mina och även Sverigedemokraternas synpunkter på denna detaljplan och jag rekommenderar alla andra som har synpunkter att också lämna in dem till Kalmar kommun innan den 1 november.


BUDGET OCH MOTIONERIdag presenterades vår budget i riksdagen vid en presskonferens. Intresset var stort men rubrikerna i media har mer eller mindre uteblivit. Artiklarna hamnar ganska omgående på en undanskymd plats. I många fall får man söka efter artiklar. Men jag är som sagt var inte förvånad.

Dessa två artiklar har jag i varje fall hittat.

DN, SvD

Idag skrev jag på de sista motionerna. Vi fick en del kritik förra året då vi var nya i riksdagen då vi bara lämnade in ca 50 motioner. I år har vi lämnat in ca 250 motioner. Vilket är mer än flera av de andra mindre partierna lyckats med.

Jag tänkte skriva lite om en del av mina motioner i kommande blogginlägg. Jag har bland annat skrivit en motion om det odemokratiska beslutet att vi inte får vara med i kvittningssystemet. Jag tycker det är minst sagt pinsamt för riksdagsförvaltningen att man på riksdagens intranet som kallas för ”Helgonät” anger möjligheten till kortare ledigheter från riksdagens ledamöter genom att använda kvittningssystemet istället för att ansöka om ledighet hos talmannen. Ett system som vi Sverigedemokrater inte får ingå i. Kan det vara mer odemokratiskt! Det handlar om helt offentlig mobbing i riksdagen.

Läs min motion.

Jag har dessutom skrivit en hel rad motioner som är koppade till svenskt medborgarskap där jag ser att lagstiftarna inte har hängt med när t.ex. möjligheten till dubbelt medborgarskap infördes 2001. Jag kommer att skriva ett blogginlägg om detta så snart jag får tid till det.


TRÄNAT PÅ NAMNTECKNINGAR

Idag har jag skrivit min namnteckning väldigt många gånger på egna motioner, partimotioner och budgetmotioner. Det kändes nästan som när man hade varit lite för livlig i skolan som liten och fick skriva Jag skall inte ……… 100 gånger i en anteckningsbok innan man fick gå hem från skolan och snyggt skulle det också vara. Något sådant ”straffarbete” är nog inte tillåtet längre men jag tror faktiskt att det var ganska nyttigt. Det kanske man kunde införa på skolorna i norra Kalmar. "Jag skall inte tända eld på skräpcontainrar" eller något annat lämpligt som "Jag skall inte krossa fönsterrutorna på min skola."

Euro-krisen fortsätter och börsen rasar. Man kan ju undra var det skall sluta. Om man skall tro finansminister Borg så är det kört för Grekland, det är i varje fall min tolkning. De problem Grekland har med sin genomruttna offentliga sektor och licensverksamheter löser man inte på några månader. Det kommer utan tvivel ta flera år att förändra, kanske så länge som ett decennium. Det bästa vore utan tvivel att låta Grekland gå i ”konkurs” och samtidigt lämna euron.

Om man skall tro de siffror som nämns så går Grekland ca 30 miljarder back varje månad. Jag tror faktiskt att det gått så långt som att många greker är fullt medvetna om att det kommer "gå åt skogen" och därför passar på att sko sig själva så länge EU öser den ena efter den andra miljarden med euro över Grekland. Vart tar annars alla miljarder vägen? Hamnar de i madrassen eller i bankvalv utomlands. Jag tror grekerna hamstrar euro vilket kan vara väldigt bra att ha när man inför drachmern igen.

Idag kom en proposition från regeringen om att Sverige skall utöka sina ekonomiska åtaganden mot IMF och EU-fonder. Det handlar om garantier om många miljarder kronor.

Idag har man faktiskt gjort narr av Euron i flera program i SVT. Förutom Göran Persson som ansåg att Sverige måste gå med i euron.


SATSA PÅ FEL HÄST

Marcus Birro satsade på fel häst när han idag ville bli partiledare för KD. Det tog inte många timmar innan han fick sparken som programledare för Kvällsöppet i TV4. Hade han istället satsat på att efterträda Lars Ohly hade det nog inte gått lika fort. Samtidigt kanske det var en läxa för Marcus Birro som ett flertal gånger ironiserat över Sverigedemokraterna. Nu kanske han har fått en ny erfarenhet av vad vi Sverigedemokrater jämt och ständigt utsätts för. Inget ont utan att det har något gått med sig. Eller hur Marcus Birro!

Kungen har också satsat på fel häst
när han åker Saudiarabien och delar ut ett scoutpris. När sedan drottning Sylvia finner sig i att klä ut sig i svart tygstycke är det en beklämmande syn som förmedlas i media. Vissa tidningar har varit så kloka att de maskat fotot så att Sylvia inte syns. Jag trodde i min enfald att kungahuset hade förnuftiga rådgivare men så var inte fallet. För några år sedan var det Brunei men detta tar nog ändå priset. Hur fan kan den svenska kungafamiljen gå med på detta spektakel? Det är inget annat än ett stolleprov från kungahuset.

Tidningen Östran uppmärksammar idag
en av mina motioner i en artikel och jag kan inte se att man på något sätt vinklat det negativt förutom att man först hade satt KD som min partibeteckning under fotot. Det rättades dock till relativt snabbt. Det går ju dock knackigt för KD just nu så det kan vi Sverigedemokrater bjuda på. Jag får passa på att tacka Östran för att man ger mig lite ”neutral” publicitet. Nu väntar vi bara på att Peter Akinder skall raljera över motionen på ledarsidan.


SVENSKA KYRKAN UTSER ÅRETS KÄRLEKSÄNGEL

Svenska kyrkan i Kalmar har utsett Alexander Louhichi till årets kärleksängel. I veckan fick han mota detta pris vid en ceremoni vid Två Systrars kapell i Kalmar.

Jag har svårt att tro mina ögon när jag läser om detta men så har jag förmodligen mer kunskap än den naiva grupp som utsett muslimen Alexander Louhichi till årets pristagare. Svenska Kyrkan i Kalmar läser uppenbarligen Barometern och har utan tvivel inte granskat Alexander Louhichi så särskilt väl i sömmarna.

Nu väntar vi bara att Allmäna arvsfonden skall bevilja pengar till Alexander Louhichi och hans ”grillplatsprojekt”. Sedan kan vi även tipsa organisationen ”Artister mot nazister” att han finns så kan det säkert bli ett pris där också.

Diakonen Beata Fotland delade ut priset till Alexander Louhichi. Jag har mailat en länk till Beata Fotland med det blogginlägg Alexander Louhichi gjorde där han fördömer och kallar Samuel Älgemalm för en förrädare på grund av att han konverterat från islam till kristendom och inte minst för att ändrat sitt förnamn från Muhammed till Samuel. Detta är nog ett ”brott” som enligt sharialagarna borde bestraffas med döden genom stening om man skall tro det hätska tonfall som Alexander Louhichi använder i ljudklippet. Jag är förresten förvånad över att det fortfarande finns kvar. (Någon kan kanske göra en backup) Lyssna på ljudklippet.

Den politiska korrektheten tillåter inga skolavslutningar i kyrkan då någon kan bli kränkt. Men det går bra att en imam medverkar i Storkyrkan vid riksmötets öppnande utan att någon blir kränkt. I ett blogginlägg kallar Alexander skolavslutningar i kyrkan för en översittarroll mot underförstått muslimer. Lusigt att inte Alexander Louhichi blir kränkt av ett pris från översittarna i Svenska kyrkan.

Beata Fotland har idag svarat mig efter att hon förhoppningsvis tagit del av det material som jag bifogat och lyssnat på det aktuella klippet där Samuel Älgemalm angrips och att han måste få hjälp tillbaka till islam.

Så här lyder hennes slutkläm.

”Jag håller fast vid Alexander som Årets Kärleksängel. Hans åsikter får du diskutera med honom själv.

Vänliga hälsningar Beate Fotland, diakon i Två Systrars församling”

Svenska Kyrkan gör den ena grodan efter den andra i sina försök att vara politiskt korrekt. Är det någon som är förvånad över att så många lämnar Svenska Kyrkan idag.

När vi ändå är inne på Alexander Louhichi så kan vi jämföra nedanstående TV4 inslag med Uffe Carlssons artikelserie i Östran. Vilken av dessa "bilder" är mest trovärdig. Inte undra på att Alexander Louhichi säger sig vara chockad av Uffe Carlssons artikel i Östran, vilket han skriver på sin blogg. Jag tycker nästan synd om Alexander Louhichi när hans världsbild slås sönder. Hur många tror på att hans grillplatsprojekt kommer ha någon som helst påverkan på händelserna.

Kommunalrådet Anette Lingmerth tror på stormöten ;-)

Jag tror på tuffare krav.


SKÖRDEFEST PÅ ÖLANDDet har varit några fantastiskt vackra dagar och vem kan tro att ovanstående bild är tagen den 1 oktober vid en badstrand på Öland.

Igår åkte jag runt på Öland och besökte diverse tillställningar.


I Södvik kunde man se en gammal stenkross i drift.


I stenbrottet i Gillberga var det aktiviteter hela dagen. Här är det guidad vandring.


Senare höll prästen Dag Sandahl ett "samtal" om bergspredikan i stenbrottet.


Dag Sandahl tog dock inte upp sin "strid" med Östran och Gotia media vilket han gott kunde gjort då Ulf Wickbom var närvarande. Wickbom kom faktiskt fram och hälsade och pratade några ord med en Sverigedemokrat, inte dåligt.


Underbar kväll vid Ölands västra kust.


När det mörknat passade jag på att åka upp till Böda Sand och luftballongjippot innan jag sent på kvällen åter styrde ner till Gillberga stenbrott för en geologisk tidsresa framställd lite som en "sound and light show".


Även en grävskopa kan vara "vacker" med rätt belysning.
Geologen Jan Mikaelsson tog oss med på en intressant resa som startade för 4,6 miljarder år sedan fram till nutiden. De 17 m höga kalkväggarna blev en mäktig bakgrund till finstämd musik och Jan Mikaelssons berättelse om jordens utveckling.

Det finns tydligen intressanta planer på att utveckla Gillberga stenbrott till Ölands eget Dalhalla.


RSS 2.0