ÄR DET INTE KINA SÅ ÄR DET USA.

Kalmar kommuns ekonomi är allt annat än bra och nedskärningarna inom kommunens kärnverksamhet pågår. Ett sparpaket under namnet "Budget i balans" sjösattes för snart ett år sedan. Det innebär besparingar på ca 75 miljoner kronor varje år.


Så sent som i måndags meddelande kommunalrådet Johan Persson (s) att prognosen i kommande budget pekar på ett ytterligare tapp på ca 70 miljoner kronor. Detta kommer med all säkerhet att leda till besparingar och uppsägningar av kommunanställda under 2009.


VAD GÖR DÅ DE LEDANDE PERSONERNA PÅ KALMAR KOMMUN?


Jo, de åker till USA för att närvara vid presidentvalet i nästa vecka enligt uppgifter i Barometern.


Kommunchef Roland Karlsson, kommunalrådet Johan Persson (s) och oppositionsrådet Göran Häggfors (m) anser tydligen att presidentvalet i USA ingår i Kalmar kommuns kärnverksamhet.


För mig är det faktiskt ett fullständigt obegripligt agerande från dessa herrar.

  

Hur skall man kunna motivera medarbetare på kommunen att spara i verksamheten när man själv åker på nöjesresa till USA på kommunens bekostnad. Frågan är om inte detta är ett fall för skattemyndigheten eller revisorerna.

  

Vi får väl se om Johan Persson överhuvudtaget tar upp detta på sin blogg. Jo, det gör han.


Nu riskerar också kommunledningen att missa dagen när Kalmar FF blir svenska mästare i fotboll. Detta kan mycket väl inträffa på måndagkväll om allt går KFF:s väg. Men det kanske Johan Persson och kompani inte tycker är så viktigt?


FÄRGAD MAN GRIPEN FÖR FLERA PERSONRÅN

En 34-årig färgad man har nu gripits i Växjö för ett antal personrån enligt Smålandstidningen. Han har sista veckan rånat en 84-årig kvinna med rollator, en 15-årig pojke på hans mobiltelefon och till sist en 20-årig kille.

Så sent som i förra veckan hölls en rättegång mot mannen i Växjö tingsrätt. Han stod åtalad för inte mindre än 11 åtalspunkter, däribland misshandel, olaga hot, butikssnatterier.


När tidningen publicerade polisens signalement och också uppgav att mannen var färgad utlöste det en rad protester från vissa grupper. Jag frågar mig bara om dessa människor inte vill att brottslingar hamnar bakom lås och galler.


Nu är bara frågan om media kommer göra som tidningen Metro och kalla den färgade 34-åringen för Gustav!

Läs hur Metro lurar sina läsare att tro att Rami El Mohamad är en svensk 15-årig pojke vid namn Gustav.


Hur långt ner kan journalister sjunka i sin pk-iver?
Tydligen är detta en ny metod som media börjat praktisera för att dupera det svenska folket. Expressen följer i Metros fotspår i dagens nätupplaga.


LIKA ILLA I KALMAR!


Tempobutiken i Smedby begärd i konkurs.                                 Foto Thoralf Alfsson

Även i Kalmar har en butik drabbats av samma öde som ICA-handlaren i Lina i Södertälje.

Tempobutiken i Smedby har begär sig själva i konkurs. Anledningen är snatterier, inbrott och skadegörelse som gör det omöjligt att få någon lönsamhet i verksamheten.

Butiken ligger i området som i folkmun kallas "Löten" och ligger i Smedby utanför centrala Kalmar. Området är känt för sin höga andel invandrare och ett område med låg status dit inga svenskar helst flytar om de kan undvika.

Den socialdemokratiska politikern Nasim Malik bor i området. Nasim Malik blev rikskänd då han anmälde SAS för kränkande behandling då han på en flygning serverades en skinkmacka. Stackars han, vilken kränkning!

Till på köpet har socialdemokraterna i Kalmar Län nominerat Nasim Malik till Europaparlamentet.
 

I en artikel i Kalmar Läns Tidning skriver journalisten Kurt Lundgren om orsaken till tempobutikens konkurs.


"- Vill du hjälpa mig att hålla ett öga på henne där när du går runt, hon stjäl här dagligen som en korp."


Affärsinnehavaren vill inte gå in på vilka som stjäl enligt artikeln och jag förstår varför. Om han berättade att det i huvudsak är invandrare som snattar och stjäl skulle han bli hudflängd i media och kallad för rasist och främlingsfientlig.


Nu skall det bli intressant att se om våra stora lokaltidningar vågar intervjua Nasim Malik (s) och kommunalrådet Johan Persson (s) som även han bor i Smedby om vad de anser om att en affär går i konkurs på grund av snatterier, inbrott och skadegörelse. Det är alltid så intressant att läsa vilka andra orsaker de pekar på och hur de undviker de verkliga orsakerna. Nu besöker säkert inte Johan Persson Tempobutiken så särskilt ofta då han bor i "gamla Smedby" som har en betydligt högre status även om denna också blivit rejält naggad i kanten under senare år.


LAGO UTSKÄLLD

Ungdomsgäng = Invandrargäng, för den som inte har förstått pk-medias rapportering av dessa bråk.

Anders Lago framstår som ett stort skämt men socialdemokraterna med Mona Sahlin i spetsen har ju låst in sig i ett hörn genom sin svenskfientliga politik.

Läs artikeln i LT.

INVANDRARGÄNG FÅR ICA-HANDLARE ATT GE UPP

Jag har tidigare i år skrivit om en ICA-handlare i Gusum som var förtvivlad över allt snatteri som urholkade hela hans verksamhet. Förlusten var närmare 1 miljon kronor per år för denna lilla ICA-handel i Gusum. I en artikel i Norrköpings Tidning säger ICA-handlaren Tommy Johansson följande.


"- Jag ska vara helt ärlig och berätta att nio av tio upptäckta snattare är asylsökande. Nu har vi haft en sittning med migrationsverket, där vi framförde våra problem."


Nu har ännu en ICA-handlare fått nog och lägger helt ner verksamheten enligt Länstidningen i Södertälje.


- Hela vinsten stjäls från butiken, säger han uppgivet när LT träffar honom strax innan han ska bege sig till Södertälje tingsrätt och ­begära butiken i konkurs.


 Att det sker just i Södertälje är inte förvånande och ingen tycks bry sig om hur samhället förfaller. Enligt artikeln i tidningen har rena anarkin rått i området.


"- Rena plundringar av ­butiken har förekommit, 15 ungdomar kommer in och fyller sina bagar med varor helt respektlöst och lämnar butiken. Kassörskorna hotas om de säger till."


Området Lina gränsar till det ökända området Ronna i Södertälje vilket inte nämns i artikeln. Södertälje utvecklas tydligen mer och mer mot en laglös stad som polisen tydligen inte har resurser att hantera längre.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Här nedan finner du lite information från vår valtidning 2006 angående brottslighet.


KJAERSGAARDS - EFFEKTENKommer vi i Sverige någonsin få se samma utveckling som Danmark haft sedan Dansk Folkeparti blev så stora att de fick inflyttande på den danska politiken. När man tittar på statistiken sedan 1995 så ser man väldigt tydligt hur Dansk Folkeparti och Kjaersgaardseffekten syns väldigt väl från och med 2002. Det danska folket talade om vad de ansåg om den massinvandring som rådde till lilla Danmark när de gick till valurnorna 2002 och de har heller inte blivit besvikna på Dansk Folkeparti.I diagrammet kan man samtidigt se att Sverige i stort sett samtidigt tog över Danmarks minskning av asylsökande och sedan behållit antalet asylsökande.

Även när det gäller anhöriginvandringen kan man se samma utveckling när man jämför Sverige med Danmark.Nu är det så att nästan inget parti i Danmark vill tillbaka till den invandringspolitik som rådde innan 2002. De flesta partierna och deras politiker anser att det vore politiskt självmord att försöka skruva klockan tillbaka. De danska socialdemokraterna har inte mycket gemensamt med Mona Sahlin och de svenska socialdemokraterna. I Mona Sahlins ögon borde hon anse att hennes partivänner i Danmark är främlingsfientliga och inte samarbete med dem utan fördöma dem på samma sätt som hon ofta uttrycker sig om oss Sverigedemokrater. .
 
Frågan är om svenska folket är mogna för att göra som danskarna gjorde 2002 när det är dags för riksdagsval i Sverige 2010. En Åkesson-effekt är det många som längtar efter i vårt land men det är bara vi som går till valurnorna som har en möjlighet att ge de så kallad etablerade partierna en rejäl bredsida.

Även under 2008 ser utvecklingen ut som under de senaste åren.Till Sverige kommer i stort sett lika många asylsökande ensamkommande barn som det totala antalet asylsökande till Danmark.
Med tanke på den finansiella krisen som pågår och den lågkonjunktur som är i antågande kommer den massinvandring som pågått i decennier leda till ännu större kostnader som skall läggas på redan enorma kostnader för invandringen.

Källa till ovanstående diagram är Migrationsverket och Ny i Danmark.

DA CAPO PÅ JÄTTERABATT TILL FANERDUN

Fastigheten Tehuset 1 (Karlssons äng)             Foto Thoralf Alfsson


Vid kvällens kommunfullmäktigemöte var det i huvudsak ett ärende som intresserade media och åhörare. Nämligen om avtalet mellan Industriparken i Kalmar AB och Fanerdun Marketing skulle godkännas av kommunfullmäktige. Avtalet går ut på att Industriparken kvittar den hyresskuld på 6,4 miljoner kronor som Fanerdun har i utbyte mot markområdet Tehuset 1 som Fanerdun köpte för drygt ett år sedan för 6,6 miljoner kronor.


Som enda parti i kommunfullmäktige motsatte vi oss detta avtal och yrkade på avslag på avtalsförslaget. Varför gjorde vi då detta?


Anledningen är att i avtalet fanns en skrivning som lyder enligt följande.


"Industriparken AB kommer att föreslå och verka för överföring av fastigheten till Kalmar kommun och därutöver föreslå Kalmar kommun att Fanerdun skall erhålla en markreservation omfattande fastigheten Tehuset 1 för priset 6,6 miljoner kronor längst till 2009-05-01."


Det är nämligen här skon klämmer för oss. Det är en prisdumpning av sällan skådat slag från kommunen. I juni 2007 beslutades om nya markpriser vid försäljning av kommunal mark. Ett exempel på detta är HSB:s köp av ett markområde tätt intill Tehuset 1 där HSB köpte ca 5 500 m2 för 3,3 miljoner under 2007.

Fastigheten Tehuset 1 är på ca 60 000 m2 eller ca 10 gånger så stor som den fastighet som HSB köpte. Detta innebär att ett riktigt marknadspris för Tehuset borde vara ca 33 miljoner kronor. Det kommunen nu beslutat är att fram till 2009-05-01 förbinda sig att sälja marken för ca 20 procent av aktuellt marknadspris om Fanerdun så önskar.


Det hela blir än mer märkligt när man betänker att kommunfullmäktige i ärendet innan beslutade om nya regler för markreservationer. I dessa regler finns följande stycke.


"Vad kostar marken?

Kommunen ska förvalta sin egendom på ett sådant sätt att den ger en god avkastning. Därför avgör kommunen i varje fall vad mark kan kosta. Marknadsvärdet är vägledande. I fall där jämförelseobjekt är få eller saknas gör kommunen en oberoende marknadsvärdering."


Med andra ord beslutar kommunfullmäktige mot sina egna regler bara några minuter efter att de klubbats i kommunfullmäktige. Det kallar jag för parodi!


Det här leder också in på vad kommunallagen säger i paragraf 8.


"Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för detta."


Jag tolkar kommunfullmäktiges beslut att godkänna en markreservation till endast 20 procent av aktuellt marknadspris som ett inriktat stöd till Fanerdun och därmed ett brott mot kommunallagen. Några synnerliga skäl föreligger inte, snarare tvärtom har Fanerdun inte fullföljt några av alla sina löften. Därmed borde kommunen vara väldigt försiktig med sina uppgörelser med detta mycket tvivelaktiga företag.


Johan Perssons retorik i fullmäktige framstår som något märklig och den återges också i en artikel i Östran. Johan Persson gör som vanligt allt han kan för att blanda ihop korten. Avtalet har två delar dels regleringen av hyresskulden som vi inte har några invändningar emot. Men däremot anser vi den återköpsklasul som finns i avtalet inte skulle haft ett angivet pris därför att marknadsvärdet är ca 5 gånger högre än det som anges i avtalet.
Johan Persson menar att vår invändning skulle leda till en konkurs och att kommunen inte skulle få någonting i detta fall. Det är ett grovt och felaktigt påstående! Kalmar kommun får ingenting. Industriparken byter till sig marken mot hyresskulden sedan köper Kalmar kommun marken av Indusrtiparken för 6,6 miljoner kronor.
Detta avtal kostar med andra ord Kalmar kommun 6,6 miljoner kronor att få till baka mark som såldes för 6,6 miljoner kronor. Dessutom har kommunen haft kostnader för detta område med detaljplaner, lagfarter o.s.v. Detta markområde är med andra ord en rejäl förlustaffär för Kalmar kommun oavsett vad det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson än påstår.

Som vanligt är det KalmarLäns Tidning som har det absolut korrektaste artikeln angående detta ärende i fullmäktige och naturligtvis är det Kurt Lundgren som skrivit den. Läs gärna artikeln.

Barometern och journalisten Anders Blank som representerar en borgerlig tidning väljer att helt mörka detta ärende i sin nätupplaga. Något som jag finner mycket märklig av en tidning som borde stödja oppsitionen i Kalmar. Men det kanske är just för att oppositionen är så slätstruken i detta fall som tidningen mörka, ingen moderat, centerpartist eller kristdemokrat hade något att invända mot avtalet. Att Barometern fullständigt missat det som Kurt Lundgren skriver om i Kalmar Läns Tidning är fullständigt obegripligt.

Vi inom Sverigedemokraterna kommer nu att överväga om vi skall överklaga beslutet till Länsrätten i Kalmar.


KOMMUNISTER I REGERINGEN MED MONA


Lars och Marita den nya ledartrojkan?

Mona Sahlin och hennes partistrateger gjorde ett stort misstag när de slog på stora trumman och presenterade sitt samarbete med miljöpartiet. I sin iver över att försöka kopiera alliansens vinnarkoncept från valet 2006 hade inte Mona funderat över konsekvenserna av att utestänga Lars Ohly och vänsterpartiet.

Den interna konflikten som nu råder inom det socialdemokratiska partiet där den före detta kommunisten Marita Ulvskog leder motståndet kan mycket väl leda till att vänsterpartiet kommer att ingå i den vänsterallians som det svenska folket får rösta på i valet 2010.

Lars Ohly skulle givetvis kräva ministerplatser i regeringen vid en valseger för vänsteralliansen. Blir det då en kommunist som finansminister, socialminister eller försvarsminister. Alla alternativen är lika skrämmande. Ett ännu mer skrämmande förslag skulle vara Lars Ohly som justitieminister! Då skulle förföljelsen av oliktänkande komma som ett brev på posten.


Mona Sahlin har försatt sig i en mycket besvärlig situation genom sitt utspel tillsammans med miljöpartiet. En liten "puddel" räcker inte för att komma tillbaka till ruta ett utan nu är det helt nya förutsättningar som gäller för socialdemokraterna. Hur mycket än Mona Sahlin vill få slut på denna diskussion kommer den leva kvar ända fram till valdagen och förfölja socialdemokraterna med sjunkande opinionssiffror som följd ända till valdagen 2010.

Under den här tiden kommer vi med allra största sannolikhet få se än fler misstag och grodor från Mona Sahlin, var så säker.

Hur var det Göran Persson uttryckte sig om Mona Sahlin? "Hon är ingen tänkare!"


Det kommer vi att få se fler prov på fram till valdagen.


Tänker Lars Ohly byta sida?


AFA OCH SUF


Syndikalisterna och Ung vänster gör gemensam sak.

AFA och SUF framstår enligt min mening som två systerorganisationer. Jag har från flera källor fått uppgifter på att samma personer är verksamma i båda organisationerna i Kalmar. Där ibland den 17-åring som efter att ha ofredad mig dömdes vid Kalmar Tingsrätt till 60 dagsböter á 50 kronor.


Den stora skillnaden i hur man agerar är att när man företräder AFA är man maskerad på ett eller andra sättet och begår brottsliga handlingar. Nästa dag tar man av sig maskeringen och säger sig verka för ett odenokratiskt samhälle. Det är inte lätt att förstå hur dessa människor tänker och använder sin tankeförmåga. Deras hat mot samhället och kapitalet har antagligen genomsyrat deras hjärnceller under en allt för lång tid.


Deras agerande i Malmö förra helgen tillsammans med ung vänster är ett skrämmande exempel på vad som väntar om hörnet om inte vårt rättsväsende tar dessa personer på största allvar.


Det är ganska intressant att jämföra AFA-Dackebygds loga med Syndikalisternas loga i Kalmar.

Likheten är slående i både färgval och symbol.
Syndikalisternas ungdomsförbund stödde kravallerna i Köpenhamn.

Nu har dessa antidemokrater öppnat bokcafé i Kalmar. Var har man hittat en lokal till detta? Givetvis är Kalmar kommuns bostadsbolag Kalmarhem som upplåter till denna antidemokratiska organisation som vill störta samhället. Lokalerna ligger givetvis i Norrliden då det är där de flesta av dessa individer tydligen är bosatta, vilket i och för sig inte är förvånande. Frågan är om Kalmarhem överhuvudtaget funderat över till vilka man hyrt ut denna lokal! Är dessa grupper med sina åsikter godkända som hyresgäster hos Kalmarhem?
Frågan är om Kalmarhem även kan tänka sig att hyra ut till högerextrema grupper i samhället, som t.ex. nazister. Nej, givetvis inte för då skulle självklart bli ett herrans liv men grupper med vänsterextrema åsikter går bra som hyresgäster hos Kalmarhem. 
Detta är ännu ett exempel på hur dessa vänstergrupper pysslas om av det vänsterdominerade etablissemanget i Sverige.


Det är säkert många som inte sett ovanstående klistermärke/flygblad som visar på vilket förakt dessa människor visar för arbetsgivare men så brukar de också vara arbetsskygga.
AFA har varit i farten igen! Denna gång tycks några mindre begåvade personer ägnat sig åt att terrorisera Sverigedemokrater i Örebro. När jag läser i artikeln i Nerikes Allehanda blir jag mycket upprörd och jag lider med David Kronlid och hans familj. David Kronlid och hans fru är två mycket sympatiska personer som jag känner stor respekt för. David har alltid något mycket välbetänkt och välformulerat att säga när han begär ordet i någon fråga under t.ex. riksårsmöten.
Sedan blir jag väldigt förbannad! Inte så mycket över vad dessa mindre begåvade personer gjort från AFA utan hur samhället reagerar på dessa attacker. Den flathet som råder hos polisen och de politiker som ansvarar för vårt rättssystem är beklämmande.

Det är dags att hela rättssystemet tar sig i kragen om inte vårt demokratiska samhälle skall gå under. Det är inte våra lagar och rättsbalk som falerar utan hur de tillämpas av myndigheterna.


SEX-PACKEN I KARLSKRONA

Idag har socialdemokraternas expert på Sverigedemokraterna, Mats Johansson från Karlskrona kritiserat miljöpartiet I Karlskrona. Visst låter det lite snurrigt!


Mats Johansson (s) anser nämligen att miljöpartiet i Karlskrona inte gör som språkrören Maria Wetterstrand och Peter Eriksson lovat socialdemokraternas Mona Sahlin i någon form av partisamarbete.


Mats Johansson är en tragisk figur som fortfarande 25 månader efter senaste valet inte accepterat valresultatet, där hans socialdemokrater förlorade makten efter ett katastrofval för socialdemokraterna i Karlskrona. Nu försöker denne Mats Johansson mästra miljöpartiet i Karlskrona och tala om för Sofia Bohtorp (mp) hur partiet skall agera.


Jag tror att varje sund människa och den som har ett eget tänkande håller med miljöpartisten Sofia Bohtorp som ändå resonerar relativt sunt när hon intervjuas i P1 till skillnad mot socialdemokraterna som deltar i programmet. Nu delar jag givetvis inte alla hennes åsikter men hon har ändå en bättre insikt om vad demokrati är och hur det skall fungera än alla dessa socialdemokrater som har någon form av psykos mot Sverigedemokrater och därmed glömmer bort eller förtränger att alla är demokratiskt valda av det svenska folket.


Att miljöpartiet tillsammans med alliansen och Sverigedemokraterna i Karlskrona bildar den så kallade sex-packen har tydligen fått förloraren Mats Johansson att se "rött".

Kalmars kommunalråd har till och med tagit upp detta vid flera tillfällen i kommunfullmäktige, så nog svider det i den socialdemokratiska själen.

SOM VANLIGT I SVERIGES RADIO DISKUTERAS SVERIGEDEMOKRATERNA UTAN ATT NÅGON FÖRETRÄDARE FRÅN PARTIET FÅR DELTAGA.


ANDERS HOLMBERG (SVERIGES RADIO) SVARAR

Med anledning av det reportage som sändes i Studio Ett i tisdags som jag skrev om i mitt senaste inlägg skickade jag även ett mail till journalisten Anders Holmberg och frågade hur han kunde låta en vänsterpartist och en folkpartist vräka ur sig osanningar utan att han ifrågasatte dessa anklagelser. Varför fanns ingen representant från SD med i studion?


Idag fick jag följande svar.


Hej Thoralf.

Debatten handlade inte om huruvida vänsterpartiets uppfattning att SD är ett främlingsfienligt parti är riktig eller inte, utan om SD ska ha samma rätt att hålla ostörda torgmöten som andra partier.

I det sammanhanget ansåg vi att det var mer intressant att SD:s rätt till yttrandefrihet försvarades av Folkpartiet än av SD självt.

Sverigedemokratiska politiker förekommer ofta i våra program. Möjligen oftare än vad som är motiverat av resultate i förra riksdagsvalet.

Mvh

Anders Holmberg
 


Pk-media förnekar sig inte.


LÖGNERNA STÅR SOM SPÖ I BACKEN I SVERIGES RADIO

När Ung vänsters ordförande Ida Gabrielsson och folkpartiets Fredrik Malm deltar i Sveriges Radios StudioEtt här om dagen står lögnerna som spön i backen och den vänstervridna programledaren Anders Holmberg tycks inte förstått sin roll överhuvudtaget. Men han gör väl allt han kan för att tillfredställa vänstermaffian på Sveriges Radio genom att vara så pk som han bara kan. Man kan ju verkligen undra vad de lär sig på journalistutbildningarna i vårt land. Inte är det att ha ett eget tänkande!

Då gäller det att inte ifrågasätta något av alla dessa beskyllningar och påhopp på oss Sverigedemokrater som Ida Gabrielsson och Fredrik Malm kastar ur sig i en strid ström under några minuter i P1:s StudioEtt.


Sveriges Radio förnekar sig inte utan har program efter program där Sverigedemokraterna diskuteras eller debatteras men aldrig får någon från Sverigedemokraterna deltaga i dessa program. Jag blir så enormt upprörd varje gång jag hör ett program som detta där en kommunist får kasta ur sig det ena efter det andra utan att programledaren Anders Holmberg ber henne motivera på vilken grund dessa lögnaktiga anklagelser står. Hennes anklagelser klingar helt oemotsagt ut till hela svenska folket med Sveriges Radios goda minne. Fy fan så ruttet!!


Om du vill lyssna på programmet får du gå till slutet av sändningen.
Direktlänken till inslaget är inte tillgänglig, av någon märklig anledning.


Det är till detta som mina licenspengar går! Frågan är om det inte är dags att starta ett upprop mot det odemokratiska sätt vi Sverigedemokrater behandlas av Sveriges Radio och Sveriges Television.


SVERIGES RADIOS MÄRKLIGA ISRAELRAPPORTERING

"Israel kommer att neka inresa till Gaza för deltagarna i en stor internationell konferens om mental hälsa som ska hållas om en vecka. Konferensen, som kallats "Belägring och psykisk hälsa", arrangeras av Gazas center för mental hälsa - en institution som sedan många år får svenskt bistånd."


"De kan stänga in oss fysiskt, men de kan inte belägra våra hjärnor", säger arrangörerna i ett pressmedelande.


Sveriges radios Cecilia Uddén skräder inte på orden i sin rapport från Amman där hon entydigt pekar ut Israel som skyldig till detta. En utrikeskorrespondent måste väl ändå vara kunnigare men det är väl snarare så att det inte handlar om kunskap utan hur nyheter skall vinklas för det svenska folket. Lyssna på hennes rapport. Det som jag finner så märkligt i hela artikeln och reportaget är att man lägger hela skulden på Israel. Nu tänker jag inte bara på allahterrorister från Gazaremsan eller alla hemmagjorda raketer som avfyras från Gazaremsan in mot Israel och allt annat som kan tänkas påverka Israels beslut att inte ge inresetillstånd.

Nej, jag tänker på att Gazaremsan också har en gräns mot Egypten som också är stängd av egyptiska myndigheter. Enligt min mening är det lika mycket eller snarare än mer Egyptens fel att dessa konferensdeltagare inte kan komma till Gazaremsan. Varför öppnar inte Egypten gränsövergångar till Gazaremsan?Varför granskar in Sveriges Radio förhållandet mellan Egypten och Hamas i Gazaremsan och rapporterar om detta till sina lyssnare?

Några av mina läsare kanske minns att denna gräns var öppen under några dagar tidigare i år innan Egypten stängde gränsövergången.


Denna sanning är tydligen något som den vänsterstyrda maffian på Sveriges Radio vill tysta ner.


EU har tidigare med en EU-styrka försökt hålla övergången öppen men misslyckats.


Expressen hade tidigare i år en debattartikel införd med rubriken "Egypten måste ta ansvar för Gaza" där man kan läsa följande.


"I och med att Egypten inte förmådde ta sitt ansvar för sin egen gräns mot Gaza skickade EU en styrka med uppdrag att övervaka gränsen och förhindra införsel av vapen och sprängämnen till Gaza.
Efter återkommande attacker från beväpnade Hamasmedlemmar mot den gränsövervakande EU-styrkan flydde den till Israel."

Läs debatt artikeln i Expressen.


DOM I LÄNSRÄTTEN

Länsrätten i Kalmar län beslutade idag att omhänderta 15-åriga "drottningen av Montana" för vård inom lagen om vård för unga. Tydligen bedöms risken stor att flickan kan utsättas för ett hedersmord av sin kurdiska familj. Med tanke på de misstag som begicks av socialkontoret i Högsby kommun i samband med mordet på Abbas Reziah tar myndigheterna och socialnämnden i Kalmar  kommun tydligen inga risker längre. Allt enligt Radio Kalmar.


Domen på 14 månaders fängelse för sonen i familjen ändrades inte i hovrätten. Missade att nämna det i föregående inlägg.


Kostnaderna för det svenska samhället fortsätter.


MÅNGA NYA BESÖKARE

Den positiva trenden med ett ökat antal besökare till min blogg håller i sig. De senaste veckorna har inneburit 2 nya veckorekord enligt Bloggtoppens statistik.

Den sista veckan var antalet unika besökare nästan 4 500 personer. Detta känns mycket stimulerande men sätter även en del press på undertecknad att uppdatera bloggen varje dag.

Du kan också hjälpa till att sprida bloggen bland vänner och bekanta genom att prata om den på jobbet eller skicka en länk till någon du tror kan vara intresserad.


Vi kommer även prova ett nytt grepp för att hitta nya läsare av bloggen. Vi kommer att köpa annonsplats i media där vi gör reklam för Sverigedemokraterna och min blogg. Jag hoppas att det skall ge många nya läsare.


Jag passar även på att tacka alla läsare! Utan er är det ingen mening att lägga så mycket energi och arbete på bloggen.


FANERDUN SÅPAN FORTSÄTTER

Det "stora" Kinaprojektet i Kalmar har nu börjat utveckla sig till en ganska obehaglig sanning och de båda kommunalråden Johan Persson (s) och Jonas Löhnn (mp) träter numera inte bara i lokalpressen utan även på debattsidan i Dagens Industri. DI har de senaste veckorna publicerat flera helsidesartiklar om Fanerdun och det kan inte vara rolig läsning för kommunalrådet Johan Persson. De styrande i Kalmar kommun framstår som lättlurade småpojkar.
Denna vecka har Mr Lou (senast den 25 oktober) lovat att betala sin hyresskuld till Industriparken AB, som är ett kommunalt bolag. Nu tror jag inte det är så speciellt många som litar på Mr Lou och hans löften eller visioner. I annat fall kommer kommunfullmäktige att behandla ett nytt avtal den 27 oktober där kommunen köper tillbaka mark från Fanerdun för 6,6 miljoner kronor, vilket i stort sätt motsvarar hyresskulden.


I Dagens Samhälle säger Johan Persson följande.


"Kalmar har, genmäler Johan Persson, aldrig gått i god för Mr Luo. Aldrig hyllat hans affärsidé. Bara informerat. Berett väg. Gett stöd som en kommun ska. Inte mer.

- Oavsett vilket land en investerare kommer från ska vi inte bedöma affärsidéer! Helt annorlunda hade det varit om Kalmar gått in som delägare eller satsat pengar. Men så är inte fallet."


Johan Persson tycks ha glömt bort att kommunen lovat Fanerdun att satsa 6 miljoner kronor på marknadsföring av projektet. Stora delegationer från Kalmar har varit i Kina och hjälpt till med Fanerduns marknadsföring i många kinesiska städer. Om inte det är att hylla Mr Luos affärside så vet inte jag vad det annars kan kallas.  Idag vill väl ingen tala om den skytteltrafik som gick till Kina för drygt ett år sedan. Alla skulle till Kina, en del verkade få åka till Kina som en personlig bonus.


Östran har granskat projektet och kommit med en hel del märkliga uppgifter som t.ex. att vissa kostnaderna för ostindiefararen Göteborgs besök i augusti fördes på "kinakontot". Bland annat mat för ca 40 000 kronor.


Fortsättningen kommer säkert bli än mer infekterad då det säkert finns en och annan hund begraven. Inte minst hos de företag som fortfarande väntar på att få betalt av Fanerdun för leveranser eller utfört arbete.


Frågan är hur långt processen kommit i Stebbings lagar.Kommunen och media har väl börjat granska vem som  är ansvarig för fiaskot så det innebär väl att det är stadie 4 och att det raskt kan gå över i stadie 5 och 6.

Östran fortsätter idag (21 oktober) sin granskning av Kinaprojektet med två nya artiklar. En artikel tar upp Magnus Gustavsson på regionförbundets sanslösa resande till Kina som kostat ca 6 miljoner kronor enligt uppgifter i Östran.
I den andra artikeln granskas alla förändringar i Fanerduns styrelse.
I den tryckta upplagan av tidningen finns även en redovisning av alla resor och personer som rest till Kina för Regionförbundet och Kalmar kommun räkning. Denna lista borde ge konsekvenser för de ansvariga och ge upphov till nya frågor.


KRAVALLER I MALMÖ IGEN

"Anneli Philipson är kommunalråd (v) i Malmö med ansvar för frågor som rör demokrati. Till tidningen City säger hon:
"Folk har rätt att protestera mot det som sägs och visa sitt missnöje. Accepterar man inte det får man hålla interna möten.""


Läs artikel i sydsvenskan.


Med uttalande enligt ovan som fullständigt struntar i vissa demokratiska regler kan man bara konstatera att vänsterpartisterna inte har kastat av sig sitt kommunistiska ok ännu och förmodligen aldrig kommer att göra det.


"Vi uppmanar alla att vid varje tillfälle på ett fredligt och kärleksfullt sätt blockera SD:s möten för att visa att vi inte accepterar ett rasistiskt parti i vår närhet."
Fredligt och kärleksfullt - den ironiska generationen är i farten.
Stämningen vid SDU:s torgmöte i Malmö för två veckor sedan var snarare hatisk. Med visselpipor, tutor och talkörer dränktes varje försök från Sverigedemokraterna att göra sig hörda. Flaskor, muggar och rutten frukt kastades. Polisen fick kalla in förstärkning för att situationen inte skulle gå överstyr. Våldet var inte långt borta.


Just nu pågår fredliga och kärleksfulla kravaller mellan polis och vänsterextremister i Malmö.


Följ det på sydsvenskan.


Lyssna på inslag i lokalradion


RENHÅLLNINGSARBETE ELLER DEMOKRATI

Idag har det varit en ny debatt mellan Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin I Sveriges Radio. Monica Saarinen gör helt klart det bästa jobbet hittills som programledare och utfrågare i jämförelse med veckand tidigare debattledare men ändå inte på den nivå man kan kräva. Hon går ut hårt med invandringsfrågor som första ämne och ca 32 minuter kommer Sverigedemokraterna in och frågan om vågmästare in i debatten. Hennes frågor kunde dock varit ännu vassare för att testa stressfaktorn hos dessa statsministerkandidater 2010.

Mona Sahlin har uppenbarlighen svårt med vad demokrati innebär när hon kallar det för renhållningsarbete.


Lyssna på debatten och ge era kommentarer.


55+ FLYTTAR FRÅN VADÅ?


Svenskar flyr de nya invandrarenklaverna.                                         Foto Thoralf Alfsson

I veckans Dagens Samhälle redovisas statistik över hur nettoflyttning ser ut mellan kommunerna för personer mellan 55 och 69 år under perioden 2005-2007.


I tidningens "analys" av orsakerna till detta kan man läsa följande

"När Dagens Samhälle letar fram kommuner som har fler inflyttade 55-plussare än utflyttade framträder idel rara sommaridyller. De ligger som ett pärlband efter våra sydligare kuster: där finns Trosa, Västervik, Simrishamn, Höganäs, Båstad och Kungsbacka. Det är kommuner i attraktiva kustlägen, gärna med storstaden inom bekvämt räckhåll. Gemensamt är en låg skatt liksom ett borgerligt styre:"


Tidningen fortsätter sedan att skriva om hur kommunerna försöker locka till sig nya invånare. När det gäller varför många kommuner har ett nettounderskott har tidningen ingen annan analys än att man vill flytta från storstaden.
I diagrammet visas de 10 kommuner med störst nettoinflyttning och de 10 kommunerna med störst nettoutflyttning (totalt 290 kommuner i landet).


När man sedan granskar vilka kommuner som har störst utflyttning så ser jag ett helt annat mönster än Dagens Samhälle lyckats göra i sin "analys".
Vi kan se kommuner som Malmö, Göteborg och en hel rad med kommuner i Stockholms län som Botkyrka, Haninge, Järfälla, Sollentuna, Stockholm och Södertälje bland de 10 kommuner med högst utflyttning bland 55+.
 

Gemensamt för dessa kommuner är en mycket hög andel befolkning med utländsk bakgrund vilket i sin tur leder till att etniska svenskar flyttar ut från dessa kommuner när otryggheten smyger sig på det egna hemmet, enligt mina egna funderingar och information från aktuella områden.

Botkyrka är den kommun i Sverige med allra högst andel befolkning med utländsk bakgrund, nämligen 50,8 procent. Med andra ord är svenskar redan idag i minoritet i Botkyrka, något att fundera över. Södertälje har 40,0 procent och Malmö 37,3 procent enligt SCB.


Det motsatta gäller i de flesta kommuner med stor nettoinflyttning. Det vill säga betydligt lägre andel befolkning med utländsk bakgrund, vilket inte förvånar mig.

Visst finns det några undantag som t.ex. Täby men den kommunen har faktiskt ändå hela 17,1 procents befolkning med utländsk bakgrund så även där kan anledningen vara just den otryggheten som följer med mångkulturen.


Dagens Samhälle som ges ut av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) håller sig givetvis till den officiella pk-bilden av Sverige och nämner inte ett ord om andra tänkbara orsaker till denna utflyttning. Även om man tänkt tanken och andra personer uttryckt samma tankar som jag skriver så är det givetvis otänkbart att publicera det i tidningen.


INVANDRARE UPPSAGD = DISKRIMINERING

Hossein Zahedi har fått sparken! Givetvis anklagar han sin arbetsgivare för diskriminering och går ut i media. Östran hjälper givetvis till och låter Hossein komma till tals med anklagelser mot arbetsgivaren i en artikel. Läs artikel i Östran.


Hur många svenskar blir inte uppsagda i dessa tider utan att de får egna artiklar i den lokala median.


Jag tror inte media är medvetna om vad deras artiklar och deras jagande efter rubriker innebär i verkligheten. Hossein är tydligen inte heller medveten om de konsekvenser som hans handlande kommer att utlösa enligt min mening. Nästa drag från Hossein är väl en anmälan till DO som så många andra "krängta" invandrare brukar göra. Facken brukar ju inte heller vara sena att bidra till stacken. Efter detta är Hossein helt rökt på den svenska arbetsmarknaden och han kan förvänta sig att få leva på bidragssamhället. Men det kanske han inte gråter för.


Om jag vore arbetsgivare skulle jag tänka mig för mer än en gång innan jag anställde en invandrare om jag inte hade mycket goda referenser från någon bekant person. För det första kan de finnas problem med utbildningar och givetvis svenska språket. Sedan finns ju även en annorlunda kultur och kanske även en annan religion och andra värderingar än devästerländska att ta hänsyn till. Bara dessa skillnader gör nog att många arbetsgivare och då speciellt småföretagare tvekar att anställa invandrare. När sedan risken för att som arbetsgivare bli anmäld till DO om man anställer en invandrare är stor och att det också skall vägas in är det nog inte så stora odds för invandraren i jämförelse med en svensk eller en västerlänning att få ett jobb.


Invandrare som gör dessa DO-anmälningar och de tidningar som slår upp dessa anklagelser med stora rubriker motverkar istället möjligheten för invandrare att få ett arbete och kunna försörja sig själva.


Läs hur har arbetsgivaren bemöter Hosseins anklagelser.


FREDRIK REINFELDT OCH SVERIGEDEMOKRATERNA ENIGAFredrik Reinfeldt bekräftar idag sin groda från söndagens partiledardebatt om att ökade socialbidragskostnader beror på flyktingmottagningen i en intervju i Sveriges Radio.


Hur kommer media att behandla detta "främlingsfientliga" budskap från landets statsminister. Och hur kommer vänsterblocket agera? Är det någon som vågar ta upp invandringspolitiken på den politiska agendan eller blir det locket på hos media och oppositionen?

Och då skall alla vara medvetna om att lågkonjunkturen knappt börjat ännu och antalet arbetslösa ännu inte börjat öka i statistiken. Bäva månde landets socialförvaltningar och då speciellt i kommuner som haft stor flyktingmottagning som t.ex. Växjö.


Lyssna på intervjun.

Läs artikel.


SKADESTÅND OFTA ETT SKÄMT!


Men inget skämt när det gäller invandrare.

Många i det här landet vill ju framhäva Sverige som ett väldigt föregångsland när det gäller rättssäkerhet men det är ännu en osanning. I svenska domstolar utdöms skadestånd i väldigt många domar och allmänheten som läser om dessa domar i sin lokaltidning tror säkert att skadestånden trillar in på offrets konto så fort domen vinner laga kraft. MEN SÅ ÄR INTE FALLET.


Idag har vi kunnat läsa om domen mot tre invandrarungdomar som våldtog en minderårig flicka i Landskrona. Hon tilldömdes ett skadestånd på 184 000 kronor av tingsrätten men tyvärr kommer hon troligen aldrig att få se röken av några pengar.

Läs den officiella media versionen.


Läs den inofficiella versionen och mest sanna.


I fredags kväll träffade jag en mamma till en tonåring som för mer än två år sedan blev mycket allvarligt knivhuggen flera gånger i överkroppen av ett invandrargäng när han försökte hjälpa ett par kompisar som höll på att bli nedslagna av detta invandrargäng på 10-15 personer. Ett av knivhuggen var bara en millimeter från att träffa en kroppspulsåder enligt den kirurg som opererade hennes son och det kunde alltså lika gärna slutat med en familjetragedi.


I den efterföljande rättegången dömdes den irakiske invandrarkillen till bland annat närmare 60 000 kronor i skadestånd till hennes son. Domen överklagades till hovrätten där skadeståndet sänktes med ca 20 000 kronor p.g.a. att sonen inte hållit på sin integritet utan försökt hjälpa sina kamrater. Ganska obegripligt i mina ögon! När rättssamhället samtidigt funderar på att göra det straffbart om man inte ingriper om man ser något brott begås.


Sonen drabbades flera månader efter dådet av broskbildningar i magen efter knivhuggen och fick opereras akut ännu en gång.


Idag mer än två år efter domen har familjen fortfarande inte fått ut en enda krona i skadestånd! De har heller inte fått någon ersättning från försäkringsbolag eller försäkringskassan. Utan den ensamstående mamman har fått ta alla kostnader själv.

Visst är Sverige fantastiskt.


Hur kan detta vara möjligt?

Jo, till att börja med struntar invandrarfamiljen att betala något skadestånd och efter ca 5-6 månader går kraven vidare till Kronofogdmyndigheten för indrivning. I det läget har givetvis familjen inga tillgångar allt av värde har placerats hos släkt och vänner så kronofogden kammar noll och inget.


Därmed är det slut på samhällets insats, ett brev till offret att den dömda inte har några tillgångar. Thats it!
Nu är det offrets ansvar att gå vidare och kontakta sitt försäkringsbolag och försöka få ut pengar den vägen men där brukar det också ta stopp i all byråkrati och konflikt mellan offret och den dömdes försäkringsbolag om han nu har något.


Den sista möjligheten är att vända sig till Brottsoffermyndigheten för att få ut ersättning eller skadestånd. Nu handlar det om byråkrati på hög nivå och den stackars ensamstående mamman har inte mycket att säga till om emot dessa byråkrater som tycks ha till sin viktigaste uppgift att spara pengar på myndigheten och till staten. Frågan är om de jobbar på provision på insparade utbetalningar.


Tyvärr är det nog väldigt många som ger upp när det ena obegripliga brevet efter det andra dimper ner i brevlådan från antingen någon myndighet eller försäkringsbolag som försöker skjuta över kostnaden på någon annan.


VISST ÄR SVERIGE FANTASTISKT!


Det finns dock en del andra länder i västvärlden som har ett förnuftigare system där samhället betalar ut skadeståndet så fort en dom vinner laga kraft. Sedan är det samhället som har ansvaret att driva in pengarna från den dömda.


Tänk om Sverige och svenska myndigheter kunde bry sig lika mycket om offret som man gör om brottslingarna.

Med Sverigedemokraterna i riksdagen så lovar jag att vi kommer verka för en förändring angående utbetalningar av skadestånd till brottsoffer.


Den som undrar om den irakiske killen fick något övrigt straff så blev det 100 timmars ungdomstjänst. Eller ca 15-20 timmar/knivhugg.

  

VISST ÄR SVERIGE FANTASTISKT!


RIKET RUNT

Jag får en hel del tips från personer runt om i landet som läser min blogg och som vill göra mig uppmärksam på lokala händelser . Många av dessa tips är väldigt bra men jag kan inte skriva om dem alla därför tänkte jag köra med "RIKET RUNT" när jag tycker att det finns material som borde spridas till alla läsare.


Bostadsbolaget Poseidon har sedan 2006 haft ett projekt med Trygghetsvärdar i här i Biskopsgården i Göteborg. Värdarna skulle bidra till en lugnare och tryggare miljö - och har arbetat på kvällar och helger. Men i förra veckan stoppades deras arbete av skyddsombudet.

Jag var rädd att han skulle gå till jobbet och bli skadad eller dödad, säger Göran Wattenberg, skyddsombud i Fastighetsanställdas förbund.


En politiker i Halmstad misstänks
för att ha ändrat uppgifter i a-kasseregistret för att hans dotter skulle kunna få ersättning. Han skall bl a ha ändrat datum för hennes medlemskap.

En 81-årig man blev på söndagseftermiddagen avstulen 7000 kronor som han tagit ut ur en bankomat i centrala Skellefteå. Polisens signalement av mannen är att han talar svenska med brytning, är mörk i hyn och har kort hår.


Muslimska kvinnor och flickor
i Skellefteå ska inte få några särskilda egna tider för att bada på badhusen i kommunen.


Den moderatpolitiker från Blekinge som åtalats för grov kvinnofridskränkning och grov misshandel döms för brotten av Kalmar tingsrätt. Straffet blir fängelse i ett år och sex månader.


Hussein Hassan, 48, vill se en ny invandringspolitik

Man borde först och främst ta hand om de som redan bor i Sverige. Invandringspolitiken borde förändras från grunden.


TILLRÄTTALAGD DEBATT AV SVT

REINFELDTS GRODA UNDER DEBATTEN.
 
 


INTE ETT ORD OM LISSABONFÖRDRAGET!


INTE ETT ORD OM INVANDRING OCH INTEGRATION!


INTE ETT ORD OM ARBETSKRAFTSINVANDRING!


INTE ETT ORD OM FÖRSVARET!


INTE ETT ORD OM FRA!
Har SVT inte begripit någonting? Tydligen inte! Efter kvällens partledardebatt framstår det med all tydlighet hur SVT lever i symbios med riksdagspartierna. Inte en enda kritisk fråga från programledaren till någon av partiledarna. SKANDAL!!!


Arbetsmarknadsläget diskuterades under de första ca 40 minuterna och jag väntade förgäves på den mest naturliga frågan från programledaren.

Behöver Sverige arbetskraftsinvandring?

Givetvis väntade jag förgäves, en sådan pk-fientlig fråga är omöjlig av "rövslickarna" på SVT.


A-kassan diskuterades flitigt från båda blocken och att 500 000 människor "tvingats" bort från A-kassan. Vadå tvingats bort? Vad jag vet har inget uteslutits från A-kassan i det här landet utan alla dessa 500 000 har lämnat den frivilligt. Trots att den som tjänar 20 000 kronor/månad har fått ca 1 000 kronor mer i månaden i skattesänkningar lämnar dessa personer A-kassan p.g.a. höjningen i avgift på några hundra kronor.

Nej, det handlar helt enkelt om girighet, mer pengar i plånboken om jag skiter i A-kassan det ordnar sig ändå det är ju högkonjunktur. Men nu ser världen helt plötsligt helt annorlunda ut över en natt och då skriker vänsterblocket som stuckna grisar. Avgiften till A-kassan är väldigt låg i förhållande till vad du kan få ut i en besvärlig situation.

Sen är också frågan om alla verkligen fått höjda avgifter? I mitt eget fall har faktiskt avgiften till mitt fackförbund minskat från ca 560 kronor/månad till 440 kronor/månad det sista året och då ingår avgiften till A-kassan. Märkligt!!


Lars Ohly utnämner jag till debattens största fegis. Varför? Jo, han tog inte chansen att profilera vänsterpartiet i en enda fråga som skiljer v från övriga partier. Han kunde profilerat sig och vänsterpartiet ifrågan om Lissabonfördraget men han valde att knipa käft. Vilken fegis och ynkrygg! Han är så rädd att inte få vara med Mona och Maria.


ÄN MER ANMÄRKNINGSVÄRT ÄR ATT SVT OCH PROGRAMLEDAREN INTE STÄLLER EN ENDA FRÅGA OM LISSABONFÖRDRAGET OCH DESS KONSEKVENSER FÖR SVERIGE.


Tydligen har SVT avtalat med riksdagspartierna vilka frågor som skulle avhandlas under debatten. Allt för att frågor som står högt på Sverigedemokraternas agenda skulle undvikas. Det är för bedrövligt! En programledares uppgift är att ställa partiledarna mot väggen inte att vara bästa kompis med dem.

Till Sveriges Television betalar man över 2 000 kronor/år i licensavgift, fy fan. Man borde licensvägra!

Det var ändå lite dråpligt att enda gången som vänsterblocket var rörande överens om en fråga så gällde det om homosexuella ska få gifta sig. Trots att de som Fredrik Reinfeldt påpekade hade suttit vid makten i 12 år mellan 1994-2006 utan att driva igenom frågan.


Pk-media är inte ett dugg bättre i sina kommentarer till debatten.

SvD, DN


BLUNDER AV SOSSARNA I KALMAR?
Det är inte utan att jag lyfter på ögonbrynen då jag läser på Linus Hellmans blogg att jag figurerar i socialdemokraternas medlemstidning med följande citat hämtat just från Linus blogg.


"Thoralf yrkar på avslag, förstås. Lite surrealistiskt, men han är väldigt verbal. Han är helt klart den av negativisterna som uttryckt sig bäst och argumenterat mest logiskt. Han är påläst och han kan prata. Det är mer än man kan säga om exempelvis Hilmansson och Löhnn, för att inte tala om Axelsson Edström."


Jag vet inte om detta är ett led i att på något sätt nedvärdera Hilmansson (fp), Löhnn (mp) eller Axelsson Edström (v) från socialdemokraternas sida.

Det kan väl i varje fall inte vara ett led i den utbildning i hur Sverigedemokraterna skall bemötas som ledande socialdemokrater i Kalmar Län fick lära sig i Borgholm för några veckor sedan.


Att vi Sverigedemokrater sa NEJ till den kommunala borgen på 100 miljoner kronor för arenan är inget jag skäms för utan snarare är stolt över med tanke på utvecklingen på finansmarknaden och den finanskris som råder. Hur lånen till arenabygget kommer att se ut och vilka räntor som kommer att gälla känns mycket osäkert just nu.


Övriga omdömen är ju bara positiva, som väldigt verbal, uttryckt sig bäst, mest logiskt, påläst och han kan prata.


Det låter nästan som socialdemokraterna är inne på att förbereda sina medlemmar på ett samarbete med Svereigedemokraterna i framtiden när den parlamentariska situationen ser annorlunda ut efter valet 2010 ;-)


Jag vet att många socialdemokrater delar mina och Sverigedemokraternas åsikter när det gäller arena och det är ju riktigt roligt att få draghjälp av socialdemokraternas egen medlemstidning.


Såvida inte artikeln är en bluff och någon gillar att skämta med socialdemokraterna, man kan ju undra.

.


ERIK! DU ÄR EN KLIPPA!


Jag hoppas att det kommer många till Malmö den 18 oktober och lyssnar till Erik Almqvist.

Varför skall du lyssna på Erik?

  

Se på den efterdebatt som utväxlades efter att Janne Josefssons Debatt var slut i SVT1 i torsdagskväll. Erik Almqvist visar prov på enorma kvalitéer och jag rekommenderar alla att lyssna på denna efterdebatt.


Lyssna på hur Kristofer Lundberg använder rena lögner och inte vågar svara på Erik Almqvists frågor. Denna socialist påstår att vi Sverigedemokrater samarbetar med högerextremister men när han skall förklara hur faller det fullständigt platt till marken. Istället flödar floskler och inprogrammerade fraser ur munnen på denne vänsteranhängare. Ja ,jisses sicken kille!


Debatten stiger ju inte till nya intellektuella höjder när den före detta AFA-medlemmen  Rickard Karlsson kommer in i debatten, snacka om att var fullständigt enkelspårig. Vilket stolpskott. Han kunde ju börja med att läsa Sverigedemokraternas partiprogram innan han ger sig in i diskussionen.
Synd att denna del av debatten inte sändes ut till hela svenska folket då hade Sverigedemokraterna kunnat förvänta sig nya framgångar i kommande opinionsundersökningar. Men med killar som Erik i fronten kan det bara gå åt ett håll, UPPÅT.


GRATTIS ERIK! DU ÄR EN KLIPPA.


SIFFRORNA DU INTE FÅR SE I MEDIA

Har precis kommit hem från en trevlig kväll på Lilla Puben ikväll, det var avkopplande med en öl hos Fotis efter en arbetsvecka i Visby. Träffade också en mamma till en grabb som blivit knivstucken av en invandrargrabb från Irak och den historien är värd ett eget inlägg på bloggen om hur det svenska rättssamhället fungerar. Där intar nog Sverige ännu en bottenplacering i västvärlden.

Dagens blogginlägg skrev jag på färjan mellan Visby och Oskars, som gotlänningarna säger tidigare ikväll.

Idag redovisade AMS sin månadsstatistik över abetsmarknadssituationen i Sverige. Det kraftigt ökande antalet varsel är givetvis det stora ämnet och det som ger rubriker i media. Barometern har två artiklar i dagens nätupplaga artikel1 och artikel2. 


I AMS månadsstatistik jämför man som regel med samma månad föregående år för att kunna följa utvecklingen på arbetsmarknaden. Som nog alla är medvetna om har det senaste året varit ett gott år där antalet öppet arbetslösa har minskat med ca 5 procent i riket. Orsaken till detta är nog i huvudsak den högkonjunktur som rått globalt. Regeringens så kallade arbetslinje har nog inte haft så stor betydelse.

Men nu snurrar hjulen betydligt långsammare och som utvecklingen är på finansmarknaden kan man tro att de stannar helt och hållet vilket dag som helst. Nu är det nog inte så illa utan marknaden överreagerar alltid på negativa nyheter, sedan lekar alla finansvalpar följa John då de framför allt är rädda om sitt eget skinn och sedan är den negativa spiralen igång. Frågan är om det snart är köpläge på börsen?


Den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden har däremot kommit för att stanna och situationen kommer med allra största säkerhet försämras. Detta kommer leda till högre arbetslöshet och därmed enorma kostnader för samhället och skattebetalarna. En av de grupper som är mest utsatt när lågkonjunkturen sätter in är invandrargrupper. I och med den sanslösa massinvandring som pågått till Sverige med riksdagspartiernas goda minne kommer situationen i Sverige bli rent katastrofal i jämförelse med våra nordiska grannländer. Regioner eller kommuner som haft ett stort mottagande av dessa ekonomiska flyktingar kommer att drabbas extra hårt och tvingas till stora nedskärningar inom välfärden och kärnverksamheterna som skola, vård och omsorg.


Redan i den statistik som presenterades av AMS idag kan man hitta dessa tecken om man letar runt i statistiken. Givetvis undviker media att presentera dessa siffror. AMS presenterar inte heller siffrorna på det sätt som jag gärna vill se dem därför har jag själv räknat fram siffrorna för personer med svensk bakgrund. AMS redovisar bara siffror för total befolkning och personer som är utrikes födda.


Då får man fram följande utveckling de senaste 12 månaderna. Antalet öppet arbetslösa i Sverige har gått ner med ca -5 procent men delar man upp detta i svenskar och utrikes födda är siffrorna följande -9,1 procent för svenskar medan den i själva verket ökat för utrikes födda med ca 5,5 procent.
När jag sedan gör samma koll på Kalmar län blir utvecklingen än mer anmärkningsvärd.

Totalt har den öppna arbetslösheten ökat med 7,7 procent och den fördelar sig på följande mycket anmärkningsvärda sätt. Bland svenskar i länet har arbetslösheten ökat med 1,5 procent medan den ökat med 37 procent bland utrikes födda i länet.
I Kalmar kommun är siffrorna än mer anmärkningsvärda. Den totala öppna arbetslösheten har ökat med 4,0 procent i länet men bland svenskar har den faktiskt minskat med -5,0 procent medan den ökat kraftigt för utrikes födda till 39,0 procent enligt AMS.
En sak kan man i varje fall utläsa av detta när det gäller Kalmar kommunoch det är att de företag som etablerat sig i Kalmar de senaste året som Jula, NetOnNet, Elgiganten, Citygross, Lidl, MediaMarkt, Stadium och Bauhaus inte velat anställa personer med utländsk bakgrund. Dessa etableringar har säkert skapat närmare 1 000 jobb ändå har utvecklingen gått åt motsatt håll när det gäller utrikes födda. Undrar om socialdemokraternas egen "flyktingkramare" i Kalmar Birgitta Elfström tänker anmäla dessa handelsföretag till DO?


Jag tror att var och en förstår vartåt det pekar med kommunernas kostnader när lågkonjunkturen slår till med full kraft. Kostnaderna för den huvudlösa invandringen kommer att ta en allt större tårtbit i välfärdstårtan som även kommer att bli mindre till följd av minskade skatteintäkter.

Till på köpet har vi i Kalmar län en landshövding vid namn Sven Lindgren som vill att länet skall ta emot flyktingar från Malmö p.g.a. att det inte finns jobb och bostäder där. Men det anser tydligen landshövdingen att det finns i Kalmar län!


Tänk att jag var så naiv som trodde att en landshövding skulle verka för en positiv utveckling för länets innevånare och inte tvärtom.


SDU JO-ANMÄLER SKÅNEPOLISEN


Erik Almqvist vid riksårsmötet i Karlstad 2008.     Foto Thoralf Alfsson

SDU går från den ena klarheten till den andra sedan Erik Almqvist tog över ordförandeposten i ungdomsförbundet. Aktiviteten inom ungdomsförbundet har ökat markant. Besök sdu:s hemsida http://www.sdungdom.se/

Är du boende i Kalmar län och intresserad av att få träffa Erik Almqvist eller få information om aktiviteter i Kalmar län så kan du maila [email protected] 

 Ett bra initiativ av sdu och verkligen på tiden att det görs något åt dessa vänsterextrema grupper som under täckmanteln av att kalla människor rasister begår allt allvarligare brott. Samhället tycks stå helt handfallna inför dessa gruppers aktiviteter och tycks tro att de stödjer rasister om de ingriper mot dessa vänsterextremister. Media har givetvis ett stort ansvar i denna märkliga samhällsutveckling och bör därför allvarligt fundera över sin egen roll i den fortsatta utvecklingen av politiskt våld i samhället.

Följande anmälan har lämnats in till JO.

Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) anser att det är dags för polisen att byta strategi i sitt hanterande av den odemokratiska vänstern. Den nuvarande strategin att låta mötesstörare, ockupanter och stenkastare hållas är helt orimlig. Dessa vänstergrupper, som innefattar medlemmar och sympatisörer till bl a Syndikalistiska Ungdomsförbundet, Socialdemokratisk Ungdom, Ung Vänster, Antifascistisk Aktion och Revolutionära Fronten, begår grova lagöverträdelser när man försöker tysta och stoppa politiska motståndare från att arrangera möten och sprida information offentligt.

Att man låter dessa grupper hållas gör också att de kan fortsätta sin verksamhet ostörda, vilket bl a får till följd att demokratiskt folkvalda politiker, domare och tjänstemän som utsatts för vänsterns trakasserier, känner sig hotade och rädda i sin vardag. Sverigedemokratisk Ungdom menar att det är dags för det etablerade samhället att välja sida: antingen försvarar man demokratin eller så fortsätter man försvara vänsterextremisterna.

Så länge den odemokratiska vänstern får hållas medför dessutom deras verksamhet stora kostnader för skattebetalare genom den skadegörelse de åstadkommer, de polisinsatser som hela tiden krävs för att minimera skadan för allmänheten samt genom de skattemedel som direkt och indirekt slussas till extremvänstern.

- Som demokrater menar vi att det är dags att samhället på allvar sätter ner foten mot den extrema vänstern nu. Att begå lagöverträdelser måste börja straffa sig även för vänstern. Dessutom är det hög tid att se över de ekonomiska medel som årligen förs över till extremvänstern från skattebetalarna, menar Erik Almqvist, ordförande i Sverigedemokratisk Ungdom, och fortsätter:

- Eftersom torgmötet i Malmö aldrig kunde genomföras som det var tänkt i lördags, så kommer vi återkomma till Malmö inom ett par veckor. För oss är det viktigt att visa att vi inte accepterar att en våldsinriktad vänster ska kunna bestämma vilka som får genomföra grundlagsskyddade politiska möten och vilka som inte får det. Nästa gång förväntar vi oss att polisen kan säkra att mötet kan genomföras.

Tid och plats för SDU:s kommande torgmöte i Malmö kommer meddelas de närmaste dagarna.För mer information:

Erik Almqvist

Ordförande Sverigedemokratisk Ungdom

POLITISKA HULIGANER FRÅN VÄNSTERN I SVT

Janne Josefssons program är ett hafsverk. Det går inte att behandla 3 ämnen på 40 minuter utan att det blir hafsigt.


All heder till Erik Almqvist från sdu som uttryckte sig väldigt bra de få gånger han fick ordet av Janne Josefsson. Typen från Rättvisepartiet fick ju ordet titt som tätt men det var ju bara förväntat av vänstermedian som styr inom Sveriges Television.
Mycket bra av Erik Almqvist att deklarera i programmet att man kommer att göra om det torgmöte som dessa vänsteraktivister förhindrade i söndags om två veckor. Jag får god lust att åka de 30 milen till Malmö för att deltaga. Nu har polisen stor press på sig att upprätthålla ordningen så att Sverigedemokratisk ungdom och Erik Almqvist kan genomföra sitt torgmöte.


Journalisten Maria Rydhagen från Expressen var fullständigt bortkommen när hon inte kunde sitta bakom sin laptop och skriva sina krönikor, hon hade mer eller mindre tappat talförmågan. Eller var det så att hon inte klarade av att argumentera för sina inlägg när hon fick lite mothugg. Har man något bakom pannbenet så är det inte så lätt att försvara politiskt våld oavsett vem det är riktat emot.


Resultatet av den röstningen som pågått på nätet under kvällen är skrämmande.Att drygt 20 procent anser att det är ok med politiskt våld är uppseendeväckande. Nu är det nog en stor andel ungdomar som röstar men det är egentligen ännu mer bekymmersamt och kommer nog att innebära ännu mer våld i samhället. Lars Ohly har lite att jobba med hos Ung vänster om de politiska huliganerna skall bli rumsrena. Vänsterpartiet är det mest våldsbenägna partiet i Sverige men med den ideologin är det ju heller inte förvånande.


AFA betecknar jag som vänsterpartiets militanta gren. I Kalmar finns AFA-Dackebygd och de beskriver sig med orden "Utövat våld mot överheten sedan 2006"

Jag har utsatts för flera hot från denna grupp och efter att de krossat fönster i min lägenhet skrev de följande på sin hemsida.
Dessa ligister befinner sig så långt ifrån demokrati de kan komma.


DEBATT 22:00 IKVÄLL I SVT1Se debatt ikväll! Det kan säkert bli en intressant debatt, för en gång skull får Sverigedemokraterna vara med. Det blir intressant att se hur Janne Josefsson behandlar Erik Almqvist.

Erik Almqvist ringde mig igår och frågade om jag ville medverka i programmet i Göteborg då jag varit utsatt för AFA:s våld och trakasserier. Jag har fått mottaga hot, fått fönster krossade vid tre tillfällen och blivit ofredad. En person har blivit dömd för ofredande vid Kalmar Tingsrätt. Tyvärr befinner jag mig mitt i driftsättning på en processindustri på Gotland och har därmed inte möjligheten att åka till Göteborg, vilket hade varit väldigt roligt.


REGELRÄTT SAMARBETE FÖRBJUDETI förra veckans nummer av Dagens Samhälle ägnas nästan 3 sidor åt att ge en bild av Sverigedemokraternas vågmästarroll i ett antal kommuner. För den som inte känner till tidningen så är det Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som ger ut tidningen.


Sverigedemokraterna har en vågmästarroll i sju kommuner och kan avgöra voteringar i dessa kommuner. I Landskrona där Sverigedemokraterna fick 22,3 procent är folkpartiets kommunstyrelseordförande Torkild Strandberg bekväm med sd och söker ofta stöd hos Sverigedemokraterna. Socialdemokraternas kommunalråd Niklas Karlsson anser att treklövern (fp+m+mp) har ett regelrätt samarbete med Sverigedemokraterna vilket tyder på en viss avundssjuka från socialdemokraterna i Landskrona.


Kommunstyrelsens ordförande Torkil Strandberg anser att han inte kan nonchalera att var fjärde landskronabo röstade på Sverigedemokraterna. Det tyder i varje fall på att han har vissa insikter på hur en demokrati bör fungera.


I Trelleborg sitter Ulf Bingsgård (m) som kommunstyrelsens ordförande och i artikeln säger han följande häpnadsväckande men inte förvånande sanning.


"Det viktigaste skälet till att han inte har ett regelrätt samarbete med Sverigedemokraterna är att han inte får för partiledningen."


Själv anser han att han borde kunna förhandla med alla partier som sitter i kommunfullmäktige. Vilket tyder på en del sunt förnuft men ändå ingen pondus. Han säger vidare följande.


"Förbudet blir ju bara ett sätt att förstärka Sverigedemokraternas martyrskap. Det är taget på partistyrelsenivå utan koppling till hur det ser ut ute i landet."


Det är nog inte bara moderaterna som har detta påbud från partiledningarna. Det är egentligen förvånande att dessa partier inte begriper hur kontraproduktivt deras förbud är. Men som Sverigedemokrat är det bara tacka och ta emot riksdagspartiernas enfaldiga beteende.


Den enda kommunstyrelse ordförande som öppet erkänner att han medvetet gjort en regelrätt uppgörelse med  Sverigedemokraterna är Karl-Gösta Svensson (m) i Karlskrona. För det blev han rejält åthutad av sin partisekreterare Per Schlingmann (vilket politiker efternamn). Karl-Gösta Svensson tror inte att han egentligen är ensam om att ha gjort upp med Sverigedemokraterna men att alla andra inte vågar stå för det.

SÅ SANT SOM DET ÄR SAGT.


TOKBUDGET FRÅN VÄNSTERPARTIET

Vänsterpartiets budget är nog det mest absurda jag läst, inte undra på att socialdemokraterna och miljöpartiet kör sitt eget race utan vänsterpartiet. Vänsterpartiets budget måste innebära skattehöjningar på minst 100 miljarder och det kanske ändå inte räcker, kort sagt en tokbudget som skulle få Sverige att haverera.Lars Ohly blundar för verkligheten.                       Foto Thoralf Alfsson

Jag har tittat lite på vänsterblockets budgetförslag var det gäller invandring och integration. Att socialdemokraterna tagit intryck av Sverigedemokraternas framgångar i opinionen inser man när man läser deras budget då den är mycket försiktig i dessa frågor i jämförelse med mp och v.


Socialdemokraterna vill ge 500 miljoner till de kommuner som tagit emot asylsökande i eget boende, EBO. För övrigt är det inte mycket att säga om och det är faktiskt lite förvånande.

Förslaget att alla kommuner skall kunna ta emot flyktingar känns inte så allvarligt menat.


-Vi avsätter 500 miljoner kronor till Solidaritetsbonus för alla

kommuner som tagit emot flyktingar i eget boende de senaste tre åren.

Vad det innebär för

de tio kommuner som tagit emot flest framgår av nedanstående tabell:

Stockholm 98 204 180

Göteborg 51 026 183

Södertälje 40 462 537

Malmö 35 520 260

Botkyrka 16 052 969

Huddinge 14 034 558

Linköping 13 355 467

Örebro 12 129 329

Norrköping 11 280 465

Eskilstuna 11 072 965

  

  

-Därför ska alla Sveriges kommuner kunna ta emot flyktingar.

  

-För att utveckla Sverigeinformationen avsätter vi 20 miljoner kronor till Migrationsverket

och 20 miljoner kronor till Arbetsförmedlingen.Miljöpartiets budget har några skarpa förslag som kommer att kosta samhället minst 10 miljarder/år. Nya bidrag till kommunerna och en ny amnesti är några av förslagen. Men det ligger ju helt i linje med Miljöpartiets politik. Här kommer några av partiets förslag.


· För att öka drivkrafterna för fler kommuner att ta emot flyktingar föreslår mp att kommunersättningar vid flyktingmottagande ökar med 10 000 kronor per flykting.


· Vi vill genomföra en regularisering, det vill säga en tillfällig amnesti.


· Vi avsätter också pengar för att finansiera hälso- och sjukvård för gömda.Vänsterpartiets budget är en ren tokbudget. Läs den och fundera över hur man skall kunna finansiera alla förslag. Bara alla förslag inom området invandring och integration kommer kosta samhället enorma summor.

  • Vi vill införa en lagstiftning som gör samtliga kommuner skyldiga att tillhandahålla flyktingmottagande. Vad detta åtagande innebär vad gäller introduktionsinsatser, SFI-utbildning, praktik, validering, rehabilitering, bostäder och så vidare vill vi ska tydliggöras och preciseras i en särskild förordning.

  • För att stärka kvaliteten på flyktingmottagandet vill vi också höja schablonersättningen.

  • Vi vill också införa en fastställd introduktionsersättning som ska likna lön.

•·        Vi vill vidare satsa på en ambitionshöjning hos arbetsförmedlingen att arbeta med etableringen av nyanlända parallellt med den kommunala introduktionen.


  • Vi vill också rikta ett särskilt anställningsstöd för nyanlända under introduktionstiden.

  • Vänsterpartiet vidhåller kravet på att en amnesti ska genomföras i asylprocessen och omfatta alla som fått avslag på den tillfälliga asyllag som gällde mellan 15 november 2005 och 31 mars 2006, och de papperslösa som i dag lever varaktigt i Sverige. Denna reform innebär en besparing inom utgiftsområdet under de närmaste åren.

  • Vi föreslår också en nödvändig höjning och värdesäkring av dagersättningen för asylsökande samt att bostadsersättningen vid eget boende (Ebo) ska återinföras.

  • För att värna humaniteten och rättssäkerheten i asylprocessen föreslår vi även minskningar av kostnaderna för förvarstagande samt för avvisningar och utvisningar.

SD STÖRRE ÄN BÅDE KD OCH V


Jimmie Åkesson intervjuas i Almedalen.              Foto Thoralf Alfsson

Demoskop ger Sverigedemokraterna 4,5 procent i den mätning som redovisas idag. Det innebär att sd är större än både kd 3,2 procent och vänsterpartiet med 4,3 procent. SD är även lika stora som centerpartiet som också får 4,5 procent i mätningen.

Göran Hägglunds kräftgång i opinionen fortsätter. Talet i Almedalen där Göran Hägglund ägnade stora delar av sitt tal till lögnaktig kritik av Sverigedemokraterna har snarare vänt kd:s siffror mot botten.

Här kommer alla siffror från svt:s nätsida

s 44,9 (-0,7)
m 28,4 (+4,3)
fp 4,9 (-3,2)
mp 4,8 (-0,8)
c 4,5 (+-0)
v 4,3 (-1,9)
kd 3,2 (+-0)
övr 0,5 (-0,1)
sd 4,5 (+2,4)

Har ni sett hur svt placerat sd efter övriga. Normalt brukar alltid övriga redovisas sist men inte av svt. Ett slående exempel på pk-anda inom statstelevisionen.


SD-KURIREN VÄNTAR PÅ SINA LÄSARE

I helgen har jag besökt mångkulturens högborg Malmö. Tyvärr missade jag Erik Almqvists försök att tala på Södergatan i centrala Malmö med någon timma. Nu lyckades inte polisen att hålla de odemokratiska krafterna från vänsterkanten på avstånd så det hela blev något kaotiskt.
Att Malmöpolisen inte har bättre planeringen än att man endast hade 5 poliser på plats när mötet skulle börja bekräftar bara den bild jag har av att polisen inte tar sin uppgift på allvar. Polisen borde ha bussat iväg hela högen av motdemonstranter till någon avlägsen plats. Det tog polisen flera timmar att få ridande poliser och tillräckligt med poliser på plats så att sd kunde inleda sitt möte.


Med mig hem från Skåne fick jag min bil full med senaste numret av SD-kuriren. Nu kan många tusen hushåll i Kalmar län förvänta sig att få denna tidning så fort vi har fått ut dem till kommunerna. Vilket säkert kommer uppskattas av många läsare.Min bil mer än fullastad med tidningar.             Foto  Thoralf Alfsson


Om du inte vet det kan du läsa senaste numret även på nätet.

http://www.sdkuriren.se/tidning_aktuellt.php


DE ARBETARFIENTLIGA SOCIALDEMOKRATERNA

Socialdemokraterna lägger sig platt till marken för Lissabonfördraget och godkänner det utan några som helst invändningar enligt Östrans Peter Akinder.

De riksdagsmän/kvinnor som tidigare varit kritiska till fördraget har Mona Sahlin tystats med partipiskan.

Trots all kritik som riktats mot den så kallade Lavaldomen från speciellt LO och Wanja Lundby-Wedin (läs debattartikel i DN) så lägger sig socialdemokraterna platt till marken.

Ännu en gång fegar Mona Sahlin ur!


På LO-kongressen debatterades Lavaldomen och Lissabonfördraget intensivt men alla tordes tydligen inte göra sin röst hörd om man skall tro denna artikel. Läs artikeln den är klart läsvärd och visar hur det går till på en LO-kongress


"Till slut avslogs en motion från Byggnads i Göteborg om folkomröstning om Lissabonfördraget, utan att någon var uppe i talarstolen och försvarade kravet på folkomröstning"


Ingen från Byggnads i Göteborg vågade sig upp i talarstolen för att försvara kravet om en folkomröstning, var och en förstår att pk-piskan används flitigt även inom LO. Den som sitter på en heltidsbetald ombudsplats riskerar inte sin inkomst för en sådan liten "skitsak" som Lissabonfördraget. I artikeln kan man också läsa följande.


"- Löftet från regeringen 1994 då Sverige folkomröstade om EU-medlemskapet var att den svenska kollektivavtalsmodellen inte skulle hotas. Det löftet vill vi att den nuvarande regeringen står upp för, säger Johan Lindholm, ordförande för Byggnads i Stockholm."


När socialdemokraterna under Mona Sahlins ledning vacklar i en fråga brukar det tillsättas ett rådslag men när det gäller Lissabonfördraget är det tydligen partipiskan som gäller inom de nya arbetarfientliga socialdemokraterna.


Socialdemokraterna har ju heller ingenting att invända mot den massinvandring som råder och som underminerar hela arbetsmarknaden. Då tänker jag framförallt på den svarta sektorn och illegala verksamheter som sprider inom invandrargrupper.


Socialdemokraterna har ju heller inget emot att regeringen inför nya och enklare regler för arbetskraftsinvandring. Enligt Migrationverket kan så många som närmare 40 000 ansöka om arbete i Sverige under 2009.


Det är förvånande att detta parti fortfarande kallar sig för ett arbetarparti, när de för en politik som bara försämrar situationende för LO-arbetare. Snarare borde s kalla sig för de nya moderaterna.

Är det något parti idag som vill värna de svaga grupperna i samhället så är det Sverigedemokraterna.


"Eftervärldens dom kommer falla hårt över dem som bär ansvaret"
Var det inte så en lokal socialdemokrat uttryckte sig helt nyligen i en ickefråga.

När det gäller Lissabonfördraget har Sveriges befolkning en möjlighet redan i juni 2009 att avkunna sin dom mot socialdemokraterna.


LANDSHÖVDINGENS EGNA LILLA VÄRLD


Sven Lindgren skeninviger Fanerdun 2007                  Foto Thoralf Alfsson

I Kalmar län har vi tydligen en landshövding som inte har någon som helst verklighetsförankring i dagens samhälle. Tyvärr blir det kanske så när man ägnar sina dagar åt att klippa band och invigningstala och därefter inmundiga mat och "roliga" drycker tillsammans med sin ej nödbedda hustru på skattebetalarnas eller näringslivets bekostnad. Om man nu förstås inte håller hov på residenset i Kalmar.


Nu har denne landshövding drabbats av sjukdomen politicus correctus (Tack info) om han nu förstås inte alltid lidit av denna sjukdom. Troligen är sjukdomen politicus correctus en förutsättning för att nå positionen som landshövding även i Kalmar län.


I gårdagens Östran kan vi läsa att landshövdingen Sven Lindgren vill ha fler flyktingar till Kalmar.

Kommunerna i Kalmar län skall enligt Östran ta emot flyktingar från Malmö!

  

Att det vara illa ställt i Malmö är jag medveten om men att det var så illa är ändå en överraskning. Frågan är om det är svenskar som tvingas fly från Malmö när staden avsvenskas och istället muslimifieras.


Läs artikel i Östran.


Sven Lindgren tycks inte förstått att Sveriges största problem är att vi tar emot för många så kallade "flyktingar" och att ta dem till Kalmar län istället för till Malmö löser inte några problem. Orsaken till denna folkomflyttning är att det finns varken arbeten eller bostäder till dessa lycksökare i Malmö men det finns det tydligen i Kalmar län enligt landshövdingen. Jag blir helt förstummad över den okunskap som landshövdingen besitter! Han har uppenbarligen inte läst artiklarna om 1 100 varsel i Kalmar län under enbart september månad. Senaste statistiken från AMS (augustis siffror) säger att 3 390 personer i länet är öppet arbetslösa och att 1 484 personer befinner sig i någon form av åtgärd, trots att vi haft en högkonjunktur under de senaste åren. Bara i Kalmar kommunär ca 1 000 personer öppet arbetslösa och närmare 500 personer sysselsatta i åtgärdsprogram.

Möjligen har Sven Lindgren svårt med addition men i min verklighet innebär det att närmare 5 000 personer är arbetslösa i Kalmar län, ändå anser landshövdingen att det finns jobb och bostäder i länet. Situationen i länet och landet kommer ju inte att bli bättre i och med den globala lågkonjunktur som breder ut sig och som kan bli ett dråpslag mot välfärden i landet.

Jag anser att Kalmar kommun där jag sitter i kommunfullmäktige borde säga upp avtalet om 175 "flyktingar"/år och Migrationsverket och skriva ett nytt där kommunen endast tar emot några kvotflyktingar utsedda av FN varje år.

I artikeln skriver Östran följande

"I samarbete med arbetsförmedling, kommuner och länsstyrelserna i Småland, Skåne och Blekinge ska projektet drivas så att man först tar fram de orter där det finns arbete och bostäder och sedan försöker man slussa ut flyktingarna till dessa."


Det skall verkligen bli intressant att se vilka kommuner som dessa myndigheter kommer fram till att det finns arbeten och bostäder i. Men som vanligt i det svenskfientliga Sverige kommer det säkert skapas arbetstillfällen i länet för dessa "flyktingar" från Malmö som inga etniska svenskar får tillträde till.


Till på köpet har tydligen riksdagen ändrat på vissa regler hur dessa flyktingar skall registreras, (dubbel bokföring) så att ännu större bidrag kan betalas ut till kommunerna.


Sverige behöver ett vaccin mot politicus correctus snarast, kan det möjligtvis vara sverigedemokraterna som skulle kunna råda bot på denna farsot.

Läs även om Landshövdingens tiggarbrev.


ÖSTRAN HAR FÅTT DET MESTA OM BAKFOTEN

Östrans hund "Uppnosat" upphovsrrättsskyddad.


Uppnosat i ny tappning.

Tidningen har börjat med en skvallerspalt på ledarsidan och häromdagen fick även jag plats där tillsammans med bland annat Göran Hägglund och Håkan Juholt.


Läs "Uppnosat" i Östran.


"Borta i över en vecka har sverigedemokraternas allt som oftast nedlagda röst i Kalmar kommunfullmäktige varit.

Han med ett namn som tycks kommet från en runsten - Thoralf Alfsson - har semestrat på mångkulturens Kreta. Måste varit skönt att slippa det ursvenska för en tid."Att en tidning kan ägna sig åt att skriva rena lögner är rent ut sagt bedrövligt men så är det ju också skrivet anonymt, då ingen på ledarredaktionen tydligen vågar skriva under "skiten"!
Möjligen kan det vara så att en röst på det borgerliga blocket i en votering i kf räknas som en nedlagd röst av Östran, vem vet.


Rolf Asmundsson och Peter Akinder med vänner på ledarsidan visar prov på socialdemokratisk retorik genom uppnosat, inför den kommande valrörelsen. I valrörelsen 2010 får de ju ingen draghjälp av Fanerdun, snarare blir det tvärtom.


Jag har nog endast vid ett enda tillfälle lagt ner min röst vid en votering men däremot har vi begärt votering minst 10-15 gånger under de 2 år vi suttit i kommunfullmäktige. Hur kan man med gott samvete skriva dessa lögner men det kanske är ett kännetecken för socialdemokrater och vänsterpartister i media.


Den som skriver "uppnosat" har tydligen inte så stora kunskaper om Sverige och Europa men det är ju som sagt var inte så förvånande om kunskapsnivån är begränsad. Texten hade varit mer korrekt enligt följande:


"- har semestrat på urgrekiska Kreta. Måste varit skönt att slippa det mångkulturella Sverige för en tid."

  

Men för att förstå det måste man nog vidga sina vyer utanför Östrans ledarredaktion och den politiska korrektheten.


”Vi hoppar av Champions League”


Satsa lite pengar på belysningen på Fredrikskans!                    Foto Thoralf Alfsson

Ännu ett märkligt uttalande från Nanne Bergstrand:

"Vi hoppar av Champions League"

  

Läs artikel i Barometern.


Då är det väl lika bra att man hoppar av allsvenskan också, eller?

Vad menar han egentligen?


Sedan kommer Nannes klagovisa över Fredrikskans som vanligt. Nu är faktum den att det blir ingen arena förrän tidigast hösten 2010 och då får man rätta sig efter det.


Klubben borde istället ta tag i de orsaker som gör att Fredrikskans inte är godkänd enligt Uefas regler. Det beror i första hand på för dålig belysning och för små utrymmen för media.

Gör en del förbättringar vad det gäller belysning och mediautrymmen och begär sedan en ny besiktning av Uefa. Kräv sedan att svenska fotbollsförbundet stödjer Kalmar FF och driver på för en dispens från Uefas-regler under 2009 och 2010 om man inte kan nå ändå fram med Uefas krav.

Kalmar FF hävdar ju att man kan klara ekonomin med en nybyggd arena för 270 miljoner kronor då skall man väl ändå klara av att investera 1-2 miljoner i Fredrikskans för att kunna bjuda sin hemmapublik på dessa fotbollsfester.

Men man kanske inte vill få Fredrikskans godkänd av Uefa!


I TV4-sporten gör Nanne Bergstrand ännu ett märkligt uttalande då han säger att "om vi fått spela hemma på Fredrikskans hade vi kanske varit vidare i Uefa-cupen"


Hur många minns inte när Nanne Bergstrand kallade Fredrikskans för en "förbannad plats" och en friidrottsplats och inte en fotbollsarena.

Hade det helt plötsligt varit bra att spela på Fredrikskans nu?

Det är inte lätt att förstå sig på Nanne Bergstrand men hur som helst är han en väldigt bra fotbollstränare och han borde hålla sig till det.


VARSEL OCH ARBETSKRAFTS-INVANDRING

Finansministern Anders Borg har haft en lätt resa så här långt men nu är det slut på det. 

 
Anders Borg.      Foto Thoralf Alfsson

I Kalmar län varslades inte mindre än 1 100 personer om uppsägning under enbart september. Redan den 1 oktober varslades ytterligare 70 personer vid Eon i Kalmar.

Den lågkonjunktur som har tagit hela arbetsmarknaden med total överraskning kommer antagligen att bli mycket smärtsam. Det finns experter som varnar för en depression likt den på 30-talet. Arbetslösheten kommer säkerligen att öka dramatiskt under det kommande året och alliansregeringen som kom till dukat bord 2006 kommer kanske sitta med skägget i brevlådan när vi kommer till valåret 2010.


Sverige kommer med stor sannolikhet drabbas betydligt mycket hårdare än våra nordiska grannländer med tanke på den sanslösa massinvandringen som pågått under decennier till Sverige. Antalet beviljade uppehållstillstånd har ju varit i närheten av 100 000 personer/år under de senaste åren. I den högkonjunktur som rått har det gått att dölja dessa kostnader i den hela tiden ökande skatteintäkterna för kommuner, landsting och staten men nu vankas andra tider.

Sanningen kommer nog inte vara så rolig för den svenska allmänheten när verkligheten och effekterna av denna lågkonjunktur slår igenom. Som vanligt kommer det att bli de personer och familjer som har det sämst ställt som kommer drabbas absolut hårdast. Den som inte har några marginaler idag kan redan nu ställa in sig på att det blir hemskt knapert.

Pensionärerna som inte har fått ta del av det ökade välståndet under de goda åren kommer sannolikt att bli de absolut största förlorarna på den alliansregering som styrt under denna mandatperiod. Jag tror att det finns en stor risk att de utlovade skattelättnaderna för pensionärerna inte blir så "stora" som det lovats av regeringen om de nu blir av överhuvudtaget när statens finanser försämras i rask takt.


Mitt i allt detta planerar regeringen ändå för nya regler för arbetskraftinvandring. Migrationsverket befarar att så mycket som 37 000 personer kan ansöka om uppehållstillstånd genom arbetskraftsinvandring redan under 2009 om regeringen driver igenom ändringen av reglerna under hösten. Fredrik Reinfeldt och hans ministrar måste ha mist förståndet alldeles fullständigt. Det Sverige måste göra är istället att mer eller mindre stänga gränsen och i stort sett endast ta emot t.ex. kvotflyktingar som FN utser.


Ovanpå arbetskraftinvandringen skall sedan all övrig invandring läggas till. Bara denna enorma massinvandring kräver att minst 70 000 - 80 000 nya jobb skapas varje år samtidigt som vi inte får förlora några.
Detta är givetvis en ekvation som inte går ihop!

Samtidigt måste man ju dra slutsatsen att regeringen är fullt medveten om denna situation men ändå fortsätter den med samma politik. Hur är det möjligt?

Den enda logiska förklaring jag kan finna på detta är att regeringen vill skapa en situation där det finns ett enormt överskott av arbetskraft vilket ger företagen stora möjligheter att anlita billig arbetskraft och som samtidigt sätter stor press på de fackliga organisationerna.
Låglönelandet Sverige är på god väg att skapas!


Alliansregeringen har utan tvivel gjort mig mycket besviken och fått mig att omvärdera dessa politikers verkliga syfte.
Jag hade helt andra förväntningar på denna regeringens politik. En sak är i varje fall säker inte är det på Sveriges medborgare som dessa riksdagspolitiker tänker på i första hand.

Men vem vill ha Tomas Östros som finansminister?


Tomas Östros    Foto Thoralf Alfsson


RSS 2.0