NU KOMMER INFORMATIONSBLADET

De senaste dagarna har varit väldigt intensiva och omtumlande. Igår kväll fick jag ägna drygt två timmar till att svara på mejl angående mediehuset. Inga av dessa var negativa utan bara positiva. Ryggdunkarna har varit många, allt ifrån företagsledare till A-lagare. Det kan man utan tvekan kalla för ett brett stöd i frågan och för SD!

Dessutom har jag fått hjälp och tips om andra ”fall”, vilket kommer ge nya blogginlägg. Hur många kommer ihåg Rafi Bahaduri? Läs detta blogginlägg och friska upp minnet. Jag har fått helt nya uppgifter om Bahaduri som är mycket uppseendeväckande, de är dessutom bekräftade med dokument från åklagare.

Under torsdagen kommer vårt informationsblad delas ut i Kalmar. Vissa kanske tycker att det är fel att det kommer efter kommunfullmäktigemötet men det är faktiskt planerat så. Nu är intresset på topp efter alla artiklar i tidningen och då kommer förhoppningsvis en majoritet av Kalmars invånare läsa informationsbladet.

Jag vill passa på att uttrycka min stora tacksamhet till alla som skänkt pengar till detta informationsblad och som gjort vår satsning möjlig.

Samtidigt vill jag att alla som bor i Kalmar kommun men som inte får informationsbladet under torsdagen att ni skickar ett mejl till mig. Sverigedemokraterna har ju tidigare haft problem med att brevbärare som att vägrat dela ut Sverigedemokraternas material.

[email protected]

För alla som skänkt pengar och för alla som inte bor inom Kalmar kommun skall kunna se informationsbladet så har jag lagt upp det på följande länk.

Är det någon som vill komma med ett bidrag tar vi givetvis gärna emot det på bankgiro 5279-5465

Kostnaden ligger på drygt 60000kronor.

Vill du stödja vår namninsamling på nätet kan du skriva på här.

Finns det någon som kan starta upp en facebook-grupp med temat att Stoppa mediehuset på Kvarnholmen!

UPPDATERING!

Det tog inte många timmar innan en Facebookgrupp startades. Gå in på
följande länk och dela den till alla vänner.

Efter att jag läst dagens Barometern blir man ganska sur. Tidningen fortsätter med sitt förtal av oss Sverigedemokrater. På insändarsidan fanns igår en insändare som jag omgående skrev ett genmäle och jag förväntade mig givetvis att mitt korta genmäle skulle publicerats idag men så blev inte fallet.

I dagens krönika får fågelskådaren Christian Cerderroth ännu en gång vräka ur sig. Han skriver följande.

"Med undantag för en rasande preventivmedelsfientlig katolsk kyrka samt mordhot från ett tjog Sverigedemokrater så ber jag att få tacka för den fantastiska uppskattning ni läsare lämnat i olika former under åren."

Hur många av dessa så kallade mordhot har Christian Cederroth anmält till polisen? Förmodligen inte ett enda! I så fall hade vi utan tvekan fått läsa om detta i Barometern.

På debattsidan låter Mats Andersson, vad jag förmodar hans favoritbloggerska komma till tals, Birgitta Axelsson Edström (V). Givetvis med ett angrepp på mig och SD.Om jag inte minns fel var aldrig Birgitta Axelsson Edström i talarstolen en enda gång under hela kommunfullmäktigemötet i måndags. Hennes SD-hat går inte att ta miste på!

ledarsidan skriver dessutom Ulf Wickbom om Kalmar kommunbeslut att satsa 70 miljoner kronor på två vindkraftverk. Han omnämner en hel rad politiker som argumenterade emot denna satsning på vindkraft. Men den enda som inte omnämns är jag och SD. Däremot använder han en rad av mina argument i artikeln utan att nämna källan. Men jag är som sagt var inte ett dugg förvånad.


SVEREIGEDEMOKRATERNA GÖR SKILLNAD I RIKSDAGENNu har jag varit ordinarie ledamot i Skatteutskottet i ca en månad och då är det dags att börja rapportera lite om vad som händer i utskottet.

Idag skriver TT att ett enigt Skatteutskott har beslutat om att de nya reglerna för F-skatt som genomfördes den 1 januari 2009 skall utvärderas. På grund av en motion från socialdemokraterna och det är sant men det säger inget om vägen dit.

Den som har lite egen tankeförmåga begriper säkert att socialdemokraterna inte kan driva igenom denna fråga på egen kraft, då man bara har 6 ledamöter av 17 i Skatteutskottet.

Socialdemokraterna hade två motioner som behandlar F-skatt men de förespråkar inte bara en översyn utan även att det skall införas regler om att kunna dra tillbaka en F-skattsedel vid olika typer av brottslighet och en del annat.

Vid beredningen av detta ärende i utskottet yrkade socialdemokraterna bifall på sina egna motioner, Vänsterpartiet och Miljöpartiet flaggade för att man eventuellt tänkte stödja motionerna. Alliansen avslog båda motionerna. I det läget blir det alltid intressant i utskotten för då finns 8 Ja och 8 nej och därmed får Sverigedemokraterna utslagsröst. Med andra ord SD bestämmer i frågan!

Det dröjde inte länge innan media började ringa och undrade hur vi skulle ställa oss i denna fråga. Jag svarade själv journalister att vi i SD kunde tänkas stödja en utvärdering av hur ändringen av F-skatt utfallit. Det tolka media som att vi skulle stödja motionen men det var inte helt säkert då motionen även innehöll en del andra förslag som vi kanske inte ville stödja. Läs artikel. Läs även riksdagens information.

Inför dagens möte i Skatteutskottet hade uppenbarligen Alliansen fått skrämselhicka över att man skulle kunna förlora en omröstning i riksdagen eller så var det de rödgröna som inte ville fälla regeringen med hjälp av SD. (statistiken kan ju bli sämre) Man har inlett förhandlingar om en ny lösning. Den lösningen presenterades vid sittande möte och innebar att en granskning och utvärdering skulle göras men inget annat av förslagen i socialdemokraternas motioner. Därmed drog också S, MP och V tillbaka sin reservation till förmån för socialdemokraternas motioner. Detta är min tolkning av vad som hänt.

Givetvis ställde även jag mig bakom den nya skrivning då det var precis vad vi önskade från Sverigedemokraterna. Alltså endast en utvärdering av hur de nya reglerna utfallit. Om utvärderingen sedan visar på ett missbruk av de nya reglerna kan vi även stödja någon form av förändring.

Att Sverigedemokraterna har inflyttande i riksdagen bevisas i allra högsta grad i detta ärende. Det enda parti som fick som vi önskade var Sverigedemokraterna.

Både Alliansen och de rödgröna fick kompremissa från sina ursprungliga ståndpunkter. Detta kommer givetvis aldrig fram i media.

Snart kommer även frågan om att ROT o RUT-avdrag bara skall kunna göras för jobb som utförts i Sverige, inte arbete som utförts i t.ex. bostaden i Spanien. Här finns det förutsättningar att fälla regeringen men vi får se om även denna möjlighet förhandlas bort av de rödgröna.

 


LÄNSSTYRELSEN ÖVERKÖRD AV KALMAR KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kalmar kommunfullmäktige och dess presidium med ordförande och socialdemokraten Roger Kaliff i spetsen struntade fullständigt i Länsstyrelsens yttrande över detaljplanen för Gota Media. I yttrandet skriver Länsstyrelsen att den rödlistade växten Luddvårlöken är skyddad och att Kalmar kommun måste söka dispens för att kunna genomföra de förändringar som detaljplanen medför.

I yttrandet från Länsstyrelsen finns följande text.

Rödlistad art

"Som framgår av planbeskrivningen finns den rödlistade arten Luddvårlök i området. Flytt eller borttagande av växten kräver dispens enligt 15 § artskyddsförordningen. Även andra typer av påverkan som tex ändrad hydrologi eller ljusförhållanden kräver dispens. Dispensen måste vara avgjord innan detaljplanen antas. En dispens får endast ges om det inte finns någon annan lämplig lösning och om dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Båda dessa kriterier måste vara uppfyllda för att en dispens ska kunna ges. Om växten planeras flyttas kan eventuellt några exemplar först behöva provflyttas till den nya lokalen för att säkerställa att den kan överleva där."


”Dispensen måste vara avgjord innan detaljplanen antas.”

Länsstyrelsen yttrande är daterad till 2011-03-29. Därmed har Kalmar kommun haft nästan ett år på sig att ordna denna dispens.

Med anledning av detta yrkade jag i första hand på en återremiss tills dispensen blir avgjord och i andra hand avslag på detaljplanen.

Kalmar kommunfullmäktige tog ingen som helst notis om Länsstyrelsens krav utan körde istället över Länsstyrelsen utan att blinka. Att med ett så nonchalant beteende fullständigt strunta i en annan myndighets yttrande vittnar om en enorm självgodhet.

Nu var det ju Sverigedemokraterna som gjorde kommunfullmäktige uppmärksam på detta och då skall man givetvis göra precis tvärtom.

Givetvis kommer vi överklaga denna hantering!

Debatten blev ganska lång med ca 20-30 inlägg men som jag tidigare skrivit hade jag inga förhoppningar om att stoppa beslutet om detaljplanen i kommunfullmäktige när S, M, C, V och nästan hela MP var för detaljplanen.

Barometerns journalist Anders Blank gjorde tummen upp till Ulf Wickbom efter voteringen. Uppenbarligen tror de att allt är klappat och klart nu. För min del var detta bara startskottet! Det är först nu som vi har en möjlighet att agera då vi inte har några ledamöter vare sig i Samhällsbyggnadsnämnden eller i kommunstyrelsen.

Vårt informationsblad är inlämnat till posten och når snart närmare 32000 hushåll inom Kalmar kommun.

När det gäller voteringen röstade 8 ledamöter för en återremiss och även sedan för avslag på detaljplanen.

Dessa var 2st Sverigedemokrater, 4st folkpartister, en av två kristdemokrater (Christofer Dywik) och en av fyra miljöpartister (Jonas Löhnn)

Läs artiklarna i Barometern och kommentera.

http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/starkt-ja-till-plan-for-nytt-mediehus(3169137).gm

http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/alfsson-kommer-att-overklaga(3169138).gm

Läs artikel i Östran och kommentera! (Östrans artikel anser jag vara bättre)

http://www.ostran.se/nyheter/Kalmar/Blomma-stoppar-planen


Under debatten föreslog jag en annan placering av mediehuset om det måste ligga på Kvarnholmen. Röd markering förslag enligt detaljplanen, grön markering mitt förslag till placering.Flygbilden kan jämföras med kartan från mitten av 1600-talet.

 


LUDDVÅRLÖKEN

Imorgon är det dags för kommunfullmäktige i Kalmar och på dagordningen finns Gota Medias mediehus. Frågan är om Folkpartiet kommer stå fast vid sitt någon förvånande ställningstagande i kommunstyrelsen? Där yrkade man nämligen avslag på detaljplanen! Jag tror att man inom folkpartiet börjat känna av hur vindarna blåser ute bland väljarna.

Kristdemokraterna verkar också börja vackla om man skall tro hur företrädare uttalat sig de senaste veckorna.

Jag tror att det även finns andra partier och ledamöter som är oroliga över den folkliga opinionen som kommer att komma när vår informationsfolder når nästan 32000 hushåll inom Kalmar kommun. Vi kommer dessutom dela ut några tusen foldrar till hushåll i Färjestaden där många kommer från Kalmar eller jobbar i Kalmar. Vi tror att det även kommer påverka opinionen.

Sedan finns ju förstås Luddvårlöken också. Den finns i den aktuella parken och är en rödlistat växt. Vilken roll den kommer spela vet ingen idag.

Artdatabanken


HUR MÅNGA TERRORISTER OCH ISLAMISTER FINNS DET I KALMAR?

Julia Caesar skriver om den uzbekiske imam som sköts i Strömsund för några dagar sedan. I SVT:s Rapport i torsdags antydde man att det kunde vara ett rasistbrott. Jag blir bara så trött på det politiskt korrekta samhället som tar varje litet halmstrå för att förtala oss som är kritiska till den massinvandring som pågår. Nu har kanske dessa pk-människor än en gång gjort bort sig. Nu skriver både Julis Caesar och Per Gudmundsson om den skjutne imamen som är en av interpol efterlyst terrorist som fått uppehållstillstånd i Sverige. Är det ännu en terrorist som verkar från Sverige.

Det som gör mig extra orolig är att Kalmar kommun tagit emot väldigt många från Uzbekistan under de senaste åren och Julia Caesar skriver att det finns verksamma uzbekiska imamer i Kalmar.

Jag har lite statistik över vilka som kommit till Kalmar mellan 2006-2009 och det borde göra många oroliga. Det rör sig om flera hundra från Uzbekistan, Azerbadjan och Georgien. Hur många av dessa är islamister? Finns det även terrorister?

Är det någon som har information om denna grupp i Kalmar får ni gärna komma med tips till mig.

För några veckor sedan kunde vi läsa att man på socialkontoret i Kalmar
hade fått börja anlita vakter på grund av att invandrare var aggressiva då det inte fick så mycket pengar som de ville och var vana vid. Läs artikel. Anledningen var att socialkontoret tagit över detta från Invandrarservice. Jag anade redan då ugglor i mossen. Nu har jag fått uppgifter om att Invandrarservice inte alls följde det regelsystem som gäller utan betalde ut stöd i en helt oförsvarlig omfattning och därför var socialkontoret tvungen att ta över detta. Med andra ord har chefen på Invandrarservice, Lars-Ove Angre inte klarat av sin uppgift och borde därmed ta konsekvenserna av detta. Men som vanligt mörkas detta inom den kommunala verksamheten. Det handlar givetvis även om att Migrationsverket ersättning slutar för väldigt många av dessa familjer och då är det bara Kalmar kommuns skattebetalare som får stå för notan. I artikeln nämns så mycket som 300 familjer och då kan nog var och en räkna ut att det handlar om många miljoner kronor varje månad. Om det sedan är islamister som bedriver och planerar terrorverksamhet eller imamer som predikar sin extremism skulle jag inte bli det minsta förvånad. Heja Kalmar!

Jan-Ingemar Lundström är en moderat politiker som ibland kommer med utspel när det gäller invandringspolitik.
Men han tar alltid avstånd från Sverigedemokraterna i offentliga sammanhang. Hur det i verkligheten är kan nog var och en gissa. Hyckleri brukar jag kalla det!

Hans senaste utspel handlar om det ensamkommande barn som dömdes för våldtäkt mot barn vilket jag avslöjade för ca en månad sedan. Enligt tips till bloggen har han blivit fått ta emot samtal från moderaternas gruppledare med flera som ”läxat” upp honom rejält och förbjudit honom att driva frågan vidare. Argumentet lär ha varit att man ”anmäler inte sina egna”. Ännu ett hyckleri och skyddande av sina ”kollegor”.

Nu har jag inte lagt detta åt sidan utan vi undersöker fortfarande detta och har fått mer information om vad som pågått. Det ensamkommande barnet har dessutom överklagat domen och därför kommer den upp i hovrätten. Då kan vi hoppas på att domen skärps men han kan lika gärna frias med tanke på hur det svenska rättsväsendet fungerar.

Det sätt som jag bemöttes i Kalmar kommunfullmäktige av ordförande Roger Kaliff (S) när jag tog upp denna dom gjorde mig rent ut sagt förbannad. När sedan media inte har följt upp detta på ett riktigt sätt utan istället haft ”gull i gull”reportage i Barometern från Horisont för att bättra på deras image blir man minst sagt upprörd. Ingen skall tro att de ansvariga på Kalmar kommun skall komma undan så lindrigt. Jag har som sagt saker i röret i detta ärende.

Alla andra partier i Kalmar ingår i den grupp som lägger locket på och mörkar allt negativt som uppstår tack vare den invandringspolitik och de avtal som finns med Migrationsverket. Sverigedemokraterna är det enda partiet som inte hycklar med sanningen.

 


TROR INTE DET ÄR FÖR SENT

Barometern har nu publicerat intervjun av mig med anledning av mediehuset. Man har valt att smyga in denna artikel i gårdagens artiklar på webbsidan. Den som vill kommentera får göra det i huvudartikeln.

Läs artikel.

Jag återkommer med kommentarer och med det som Anders Blank utelämnat.


En sak som Anders Blank utelämnar är den del som rör Länsstyrelsens roll. Länsstyrelsen måste bevilja både tillstånd enligt Miljöbalken när det gäller strandskyddet men framförallt när det gäller Kulturminneslagen. Om någon rör en stenmur eller flyttar en sten på Öland blir det ett herrans liv på Länsstyrelsen. Nu skall det bli intressant att se hur man ställer sig till detta fornminnesbrott. Detta påpekade jag för Anders Blank men det var uppenbarligen intressant att skriva om. Det kan ju få andra att börja ifrågasätta Länsstyrelsens roll och vår nya landshövdings ansvar.

Sedan försöker han få mig till motståndare av allt nytt. När det gäller konstmuseet togs dessa beslut innan Sverigedemokraterna kom in i kommunfullmäktige 2006 och vi överklagade inte något. Däremot var jag kritisk på min blogg som så många andra.
När det gäller arenan var vi framförallt kritisk mot att kommunen gick i borgen för 100 miljoner kronor och att man fixade med ett föreningsbidrag på 29 miljoner kronor som betalades ut 20 år för tidigt. Vi tyckte även att det hade varit mycket bättre om arenan kunnat byggas på Fredriksskans.

Lustigt att Anders Blank inte tar upp att jag även varit väldigt kritiskt till kinesprojketet, Fanerdun. Men det har nog redan fallit i en bekväm glömska.


Uppenbarligen är irritationen stor över hur Barometern och Gota Media bedriver sin journalistiska verksamhet. Idag har jag fått så många olika tips om oegentligheter inom kommunen, moderaterna och hur ledningen på Gota Media agerar när man vill skydda sina chefer som trampat i klaveret. Eller när man väljer att mörka vissa händelser. Som kommunpolitiker kan det löna sig att låta tidningskoncernen få bygga på en av Kalmar kommuns mest attraktiva platser.

BAROMETERN ”GRANSKAR” GOTA MEDIAIdag har vi kunnat läsa om den patetiska granskning av mediehuset som Barometern låtsas göra.

Gota Medias VD Bennie Ohlsson intervjuas i en artikel. Den ansvariga utgivaren på Barometern/OT Gunilla Sax intervjuas i en annan artikel och som om inte detta vore nog så kör Ulf Wickbom sitt eget race på ledarsidan.

Det finns mycket att kommentera i dessa intervjuer och jag har inte tid att skriva ett långt blogginlägg ikväll. Men här kommer ändå några små exempel.

”6. Varför väljs en så känslig plats?


– Det var inte självklart. Idén om bastionen växte fram. På sin tur fungerade den som en försvarsmur mot inkräktare.
– Ser man ett medieföretag metaforiskt handlar det också om att vara en försvarsmur mot det som inte gynnar demokratin. Vi är fanbärare mot influenser som skadar demokratin.”

Bennie Ohlsson

Om Gota Media tror på demokratin borde man lyssna på alla kritiker mot mediehuset. Jag vill istället påstå att Barometern som ägs av Gota Media motverkar demokratin genom det sätt man censurerar åsikter.

Gunilla Saxs artikel är ju rena hyckleriet. Barometern har överhuvudtaget inte granskat sin egen ägares byggplaner. Att intervjua Gunilla Sax om byggplanerna ca en gång om året kallar jag inte att granska ett så allvarligt ingrepp på Kvarnholmen.

Bennie Ohlsson och Gunilla Sax har dessutom förbjudit mig att använda de skisser som finns av mediehuset. Det vittnar om helt andra värderingar än de som de påstår i intervjuerna. Hyckleri!

När det gäller Ulf Wickboms artikel på ledarsidan så räcker det med att citera inledningen.

”När jag gör tummen upp för Gota Medias planerade mediehus på Kvarnholmen i Kalmar, har jag en viss trovärdighet. Jag har alibi. Jag har gjort fältundersökningar.”

Den fältundersökningen inskränker sig nog till tidningsredaktionen på Barometern.

Jag har blivit intervjuad av Anders Blank på Barometern angående mediehuset. Artikeln är utlovad till imorgon fredag. Nu undrar jag om den kommer att läggas upp på nätet och om den i så fall kommer vara möjlig att kommentera. Jag är inte så säker! Men efter de artiklar som publicerats idag angående mediehuset och Barometerns värnande om demokrati så bör det vara en självklarhet.Sedan kan jag inte annat än tycka att det är rent skamligt av SVT och SR att debattera monarkin samma dag som vi fått en liten prinsessa och kronarvinge. Jag har inget emot en debatt men att starta den bara ett par timmar efter nedkomsten är minst sagt plumpt. Debatt kunde lugnt väntat en vecka med detta!

MESIGA POLISER

Efter att ha sett detta klipp på den senaste attacken mot Lars Vilks kan jag bara säga att polisens ingripande är för ynkligt. Nu behöver man uppenbarligen inte ha en väst med texten "Dialogpolis" längre. Ursäkta mitt språk men fy fan så ynkligt!

Det skulle även vara intressant att veta vem kvinnan är som filmar med en bra kamera och vem hon filmar för. Frågan är i så fall om filmen är tillgänglig eller om den belagts med sekretess av integritetsskäl.

Läs även Dick Erixon blogginlägg.VEM HAR DE STORA PROBLEMEN

Det senaste året har det blåst snålt om den rödgröna oppositionen, fokus har givetvis varit på Socialdemokraterna och deras partiledarproblem. Därmed har Alliansen kunnat klara sig utan mediefokus. Nu står de rödgröna rustade med nya partiledare över hela linjen.

Om sanningen skall fram så är det i verkligheten Alliansen som har de absolut största problemen. Jag skulle faktiskt vilja säga att det är kris inom Alliansen eller en begynnande kris som riskerar att bli akut inom en snar framtid. Jag är övertygad om att opinionssiffrorna kommer svänga till det rödgrönas fördel innan sommaren.

Ett litet tecken på detta märker nog de flesta i utskottsarbetet i riksdagen. Antalet propositioner som kommer från riksdagen är väldigt lågt, historiskt lågt enligt erfarna politiker. Det tyder på en stor brist på idéer inom regeringen. När väl skatterna sänkts har det blivit idétorka.

Centerpartiet och Kristdemokraterna är de stora sorgebarnen. När det gäller Centerpartiet så är det först och främst Annie Lööf som det handlar om. Att utan någon som helst arbetslivserfarenhet har hon axlat ansvaret som både partiledare och näringslivsminister. I helgen fick vi en första signal om att det inte riktigt står rätt till med Annie Lööf när hon beklagade sig över sin och sin familjs livssituation. Annie Lööfs smekmånad är nu över och det är dags att leverera som näringslivsminister. Nu duger det inte längre med floskler, utan nu är det konkreta beslut som gäller. Det kan t.ex. handla om att ge besked till industrin om vår framtida energiförsörjning och då tänker jag inte på några ”väderkvarnar” utan nya kärnkraftverk. En annan fråga som snabbt kan hamna på regeringens bord igen kan vara SAAB och då kommer Annie Lööf ställas på prov.

Men det stora sorgebarnet för Alliansen är utan tvivel Kristdemokraterna. Sedan Göran Hägglund blivit återvald som partiledare pågår en uppstädning i det tysta inom partiet. Senaste offret är Mats Odell själv som lämnar som gruppledare i riksdagen.

För några dagar sedan var det återigen dags för ett nytt magplask av Göran Hägglund och hans nya partiledning när man i en debattartikel släppte kravet på tvångssterilisering vid könsbyte. Ännu en av Kristdemokraternas grundvärderingar som gick i graven.

”De har inte – vad vi vet – blivit överkörda av regeringen i frågan, efter en lång och tapper kamp. De har inte heller – vad vi vet – fått något annat i utbyte för att ge efter i den här frågan. Nej, de svenska kristdemokraterna tycker så här. De tycker att män ska föda barn. De tycker att kön är en social konstruktion, som skapas av juridiken. De tycker att en maka eller make i ett äktenskap ska kunna byta kön, utan samtycke från sin livskamrat. De bryr sig inte om att utreda hur ett barn upplever att bli född av en person som juridiskt sett är deras far. De har dessutom mage att hänvisa till kristen idétradition när de motiverar sin resa mot "det tredje könet". Som om halva könsbyten vore en del av ett kristet tankegods.”

Så beskrivs Kristdemokraterna i en kristen tidning. Jag tror inte att det lockar några nya väljare, snarare förlorar partiet ännu ett antal väljare som Göran Hägglund aldrig kommer kunna locka tillbaka. Frågan är var dessa väljare tar vägen. Det är inte omöjligt att en del av dessa kommer att välja Sverigedemokraterna i nästa val.

Personligen tror jag att det är möjligt att de rödgröna kan få egen majoritet i valet 2014.


MASSUTVANDRINGJavisst, men då var Sveriges befolkning endast ca 4 miljoner.Den tråkiga sanningen är att det är ett utflyttningsnetto om ca -7000 personer som är födda i Sverige. Medan det är ett inflyttningsnetto på över 50 000 personer för personer ej födda i Sverige. Det är alltså samma trend för riket som vi sett under ett antal år i invandringstäta städer som Malmö och Södertälje där svenskar byts ut mot invandrargrupper.

Nu är det samma trend för hela riket! PK-samhället jublar över denna trend!

Förklaring kanske är den Merit Wager anger i följande intervju.


STASI, PÅ STÄLLET MARSCH

Det är vad regeringens vitbok (skrivelse) om Stasiarkiven innebär. Jag tycker det är anmärkningsvärt att det finns en majoritet i riksdagen för en så passiv hållning där man till och med frånsäger sig ansvaret att få fram mer information om de så kallade Rosenholtz-kartoteket. Istället anser man att det är Tysklands ansvar! Läs skrivelsen.

Skrivelsen utmynnar i tre slutsatser.

1.       Ingen ökad insyn för allmänheten eller enskilda i Säkerhetspolisens verksamhet.

2.       Ingen ändrad lagstiftning för att ge forskningen ökad tillgång av material hos Säkerhetspolisen.

3.       Svenska regeringen och Säkerhetspolisen är inte intresserade av att få tillgång till det så kallade Rosenholtz-kartoteket. Inte ens att de utelämnas från USA till BStU i Tyskland.

Den svenska regeringen och riksdagen skickar med denna skrivelse en uttrycklig signal till USA att man inte vill ha tillgång till Rosenholtz-kartoteket. På något annat sätt kan jag inte uppfatta regeringens skrivelse. Att komma så mycket längre i utforskning på det befintliga materialet som finns tillgängligt hos Säpo och hos BStU-myndigheten i Tyskland tror jag inte är möjligt. Jag uppfattar även att Birgitta Almgren har den uppfattningen när jag läser hennes bok ”Inte bara spioner”.

Det är högst anmärkningsvärt att Sveriges regering och Säpo inte vill försöka få ut all information från USA i det så kallade Rosenholtz-kartoteket. I varje fall om man utgår från vad man skriver i skrivelsen. Dessutom skriver regeringen något helt häpnadsväckande i skrivelsen (Kap. 2.2).

”Sverige har år 2000 genom Svenska ambassaden i Berlin lämnat sitt samtycke till att uppgifter i Rozenholz-kartotektet som rör svenskar får lämnas från USA till Tyskland. Huruvida så skett är emellertid oklart.”

Detta är minst sagt skrämmande! Den svenska regeringen vet med andra ord inte om USA har lämnat ut F16-kort, F22-kort och statistikkort på svenskar till Tyskland och BStU. Helt sanslöst! Bara detta borde få varje person i den grupp som samtalat med Beatrice Ask, inklusive vår egen ledamot Sven-Olof Sällström att gå i taket och kräva att få in mer uppgifter från BStU i Tyskland innan man upprättar en skrivelse! Tyvärr har uppenbarligen ingen reagerat på detta, vilket gör mig helt förbluffad.

Bara dessa ord ”Huruvida så skett är emellertid oklart” är enligt min egen uppfattning tillräckligt för att underkänna skrivelsen, och istället inkomma med en följdmotion där man kräver att regeringen och Säpo utreder huruvida USA lämnat ut hela eller delar av Rosenholtz-kartoteket till BStU.

Om USA inte gjort det så bör man i så fall arbeta för att Rosenholtz-kartoteket lämnas ut av USA till BStU och därmed tillgängligt för Säpo och forskare med de sekretessregler som gäller i Tyskland.

Regeringens ovilja att få fram mer dokumentation genom Rosenholtz-kartoteket är minst sagt uppenbar. Dessutom backar oppositionen upp regeringen. Jag frågar mig varför? När man sedan läser detta i skrivelsen blir man närmast chockad.

”Sverige har år 2000 lämnat medgivande till att uppgifter rörande svenskar i det s.k. Rosenholz-kartoteket överlämnas från USA till Tyskland. Om uppgifterna inte har lämnats över är det en fråga för Tyskland att avgöra om det bör vidtas några åtgärder med anledning av detta.“

I och med detta framgår det med all tydlighet att den svenska regeringen och Säpo inte vill ha mer information eller material när det gäller det svenskar som arbetat för Stasi som spioner. Det är med andra ord locket på. Dörren skall stängas för gott!

Skrivelsen är nu lämnad för godkännande! Riksdagspartierna har nu fram till den 29 februari på sig att inkomma med följdmotioner eller särskilda yttranden. Jag är dock väldigt orolig för att SD inte kommer stå fast vid sin tidigare hållning, utan istället ställer sig bakom skrivelsen vilket kommer uppfattas som ett svek av många av våra väljare.

I dagens Expressen kan vi läsa följande. Läs artikel

"Det vore fullständigt förödande för Sveriges relation till andra länder om Sverigedemokraterna fick tillgång till den känsliga information som passerar UD, säger en av utrikesministerns medarbetare."

Vad mer döljer du för oss Carl Bildt?


I september 2011 hölls en konferens i Visby om Stasiarkiven där många forskare från Norden och Tyskland deltog. Konferensen utmynnade i ett manifest där man uppmanar de nordiska regeringarna att verka för att Rosenholtz-kartoteket blir utlämnat från USA (om det nu inte redan är det).

En anledning till detta är att de avgörande dokumenten från DDR:s säkerhetstjänst fram till idag inte är tillgängliga för forskningen. Det handlar om Rosenholz-dokumenten som rör medborgare från de nordiska länderna. I Stasiarkivet, i den tyska myndigheten BStU i Berlin, finns inte Rosenholz- dokumenten som rör Danmark, Finland, Norge och Sverige. Originalen finns i CIA:s arkiv i USA. Med detta manifest tar vi upp ett förslag som den ledande politikern i förbundskanslerns kansli och nuvarande chefen för tyska underrättelsetjänsten Bundesnachrichtendienst Ernst Uhrlau redan i februari 2000 lade fram för de nordiska ländernas ambassadörer.

Vi vädjar till de nordiska regeringarna att agera så att Rosenholz-dokumenten ställs till Stasiarkivets förfogande, eftersom denna myndighet är ansvarig för bearbetning och dataskydd gällande DDR-historia. Det är dags att DDR:s underrättelsetjänsts verksamhet blir föremål för seriös forskning.

Visby 27 september 2011

Birgitta Almgren (Sverige) Thomas Wegener Friis (Danmark) Kimmo Elo (Finland) Helmut Müller-Enbergs (Tyskland)

Många kanske aldrig hört eller sett Birgitta Almgren som är den ledande svenska forskaren på Stasis verksamhet i Sverige. Därför vill jag rekommendera alla att lyssna på det föredrag hon höll i oktober med anledning av att hennes bok ”Inte bara spioner” hade utkommit vilket fick intresset för dessa frågor att bli heta. Klicka på bilden.Hur många som verkligen hade kopplingar till Stasi är nog betydligt fler än de som anges i Birgitta Almgrens bok. En tysk forskare vid namn Halbrock anger antalet stasimedarbetare i Sverige till betydligt fler än de femtio som nämns i Almgrens bok.  Framlidne journalisten Kurt Lundgren skrev följande 2007 efter att han läst på i ämnet.

”Halbrock anger antalet DDR-informatörer/spioner i Sverige till 153, Säpo medger 50 och Björn Cederberg påstår 900 - om vi går på Halbrocks siffra inser var och en att hela det svenska samhället var penetrerat av DDR, det vill säga Sovjetunionen. Varför vill en borgerlig regering skydda en katastrofal säkerhetspolitik under en socialdemokratisk regering? Hur hänger det ihop?”

Frågorna är givetvis många och svaren kommer inte bli fler om regeringens skrivelse får majoritet i riksdagen. Det innebär istället locket på och att det kommer dröja många år innan frågan kommer lyftas i Sveriges riksdag ännu en gång.

Hur många kommer ihåg medarbetaren på SVT, Cats Falck som hittades drunknad tillsammans med sin väninna i Hammarbyhamnen på 80-talet. Var Stasimedarbetare i Sverige inblandade i detta eller var det en olyckshändelse? Läs mer om Cats Falck. Läs även artikel från DN

Att gräva i dessa uppgifter kan vara farligt för hälsan.

Flera av de personer som Birgitta Almgren tar upp i sin bok men inte får namnge har redan varit ute i media och förnekad sitt samarbete med Stasi men så länge vi inte har tillgång till hela Rosenholtz-kartoteket går det inte att bedöma deras trovärdighet.  Här kommer de personer som jag idag känner till att de också bekräftat detta i media på ett eller annat sätt.

Nr. 6 Marianne Ersson,

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/utpekad-som-stasi-agent_6608408.svd


Nr. 3  ”König”  Arne Björn Jensen, journalist

http://sv.wikipedia.org/wiki/Björn_Jensen

”Björn Jensen var en svensk socialdemokratisk journalist verksam vid bl a Arbetarbladet. Jensen hade mycket goda kontakter med ledande personer inom socialdemokratin som till exempel Bernt Carlsson. Bernt Carlsson var statssekreterare åt den socialdemokratiska regeringen och biträdande generalsekreterare i FN. Han är kanske inte så känd i Sverige men desto mer känd internationellt. Bland annat som generalsekreterare för den världsomspända Socialistinternationalen.”


Nr.18 ”Arnold” Kjell-Albin Abrahamson, Sveriges Radio

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kjell_Albin_Abrahamson

Abrahamson gick i juli 2010 själv ut i Sveriges Radio P1 och berättade[3] att han av Säpo fått reda på att han varit registrerad som agent för Stasi och att hans täcknamn varit "Arnold". Abrahamson förnekar bestämt att han arbetat för Stasi.


Nr. 33 Ulf Svensson, Djurparkschef Kolmården

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ulf_Svensson

http://www.folkbladet.se/nyheter/default.aspx?ArticleID=2713440

Sedan finns det också några som inte bekräftat att de är den person med det aktuella täcknamnet.


Nr. 24 ”Thomas” AR

https://www.flashback.org/t1701084

http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/senaste_nytt/artikel.aspx?ArticleId=6513591

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13926568.ab

Enligt uppgift på Flashback är Aleksander Radler den präst som nämns som nr. 24 av Birgitta Almgren. Han är dessutom gästprofessor vid Umeå universitet och ledamot av Skellefteå kommunfullmäktige för kristdemokraterna.


”Krone”  Bernt Carlsson

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bernt_Carlsson

”En annan intressant uppgift i Stasi-arkivet som Almgren funnit är att en östtysk agent med kodnamnet KRONE fick som huvuduppgift att kultivera/bearbeta Sveriges dåvarande statsminister, Olof Palme. KRONE:s arbete startade 1984 enligt dokumentet. (Inte bara spioner, sid 233) Det fanns, enligt Almgrens forskning, en till högt uppsatt svensk agent inom det socialdemokratiska partiet. Detta enligt uppgifter som kommit Säpo till del genom CIA. Uppgifterna rör en svensk som varit upptagen i Stasiregistret som uppgiftslämnare tillsammans med nio andra. Gissningsvis en värdefull kontakt. Almgren skriver: ”En person av dessa tio betecknar CIA som okänd. När jag undersöker detta mot bland annat tyskt källmaterial visar det sig att det handlar om en avliden, känd, svensk socialdemokrat med FN-uppdrag.” (Inte bara spioner, sid 205) Det är relativt enkelt att dra slutsatsen/gissa (välj vilket) att det rör sig om den ovan nämnde, Bernt Carlsson.”

”Carlsson avled 1988 i Lockerbiekatastrofen och har som sagt varit biträdande generalsekreterare i FN. Ytterligare ett “gissning” från min sida är att Bernt Carlsson också är en av de två, klassade av både Säpo och CIA, anonymiserade dubbelagenterna. Anledningen till denna slutsats är att Oleg Gordievsky i sin bok avslöjade att Bernt Carlsson var agent eller informell kontakt för KGB. Det vore märkligt om inte CIA och MI6 konfronterade Bernt Carlsson med dessa uppgifter och eftersom inget kommit ut om detta och han fortsatte jobba i regeringen, är den logiska slutsatsen att han fortsatte som uppgiftslämnare åt både KGB/Stasi och CIA/MI6.”

http://www.jallai.se/2011/11/sapo-forsvunna-stasi-spionerna/


Olof Palme

”Den svenska militära underrättelsetjänsten SSI fick på hösten 1985, enligt professorn i underrättelsetjänst Wilhelm Agrell, uppgifter från MI6 att Olof Palme kunde vara sovjetisk inflytelseagent eller som KGB sa; informell kontakt. (Wilhelm Agrell, Fred och fruktan, sid 248)”


En annan mycket intressant detalj är att det finns en hel rad med täcknamn som bekräftats som svenska stasiagenter men som inte finns angivna bland de täcknamn som Säpo och Birgitta Almgren tar upp i sin forskning. Vi vet genom Birgitta Almgren att fyra personer har hemligstämplats av Säpo och som Birgitta Almgren inte fått forska på. Vilka dessa är kan man bara gissa men troligen finns de bland dessa täcknamn som kommit fram genom andras forskning i Stasiarkiven i Tyskland.

Agenten ”Schuster” med medarbetarkoden XV/2882/62 var mycket aktiv åren 1981–1987. Den sista siffran i koden visar att agenten värvades av Stasi redan 1962.
  Hans rapporter från Stockholm till Östberlin handlar om allt från Sveriges handel med DDR, Polen och Kina till hemliga regeringsrapporter och interna skrivelser från den svenska ambassaden i Västtyskland till UD i Stockholm.
   Den 24 augusti 1987 rapporterar Schuster om förberedelserna inför Ingvar Carlssons USA-besök. Rapporten klassificeras med 2, näst högst på skalan 1–6.
  I ledordsregistret hos Sira, det arkiv där Stasi regisrerade sina spioner, framgår det att rapporten avhandlar ämnen som utrikespolitik, handel, militär upprustning och detaljer om svensk industri.
  Tre månader tidigare, den 14 maj, bevisade Schuster att han hade goda svenska källor. I Sira står det att han lämnat en ”originaltext av regeringsavtalet mellan Sverige och Ungern angående krav och ömsesidigt skydd av investeringar”.

”Interna meddelanden från den svenske kommittén för främjande av handel med DDR den 4 mars 87” gick till Östberlin den 16 april.
  10 juni 1986 skriver Schuster om svensk inrikespolitik, inställning till viktiga frågor, opposition, fackföreningar och om Ingvar Carlssons person.
  Materialet ingick i en rapport som Stasi skickade till regeringschefen Erich Honecker den 18 juni, en vecka före hans officiella besök i Stockholm.
  Rapporten avhandlade ”utrikespolitik, inrikespolitik, avrustning, säkerhetspolitik, avspänning, kärnvapenfria zoner, samarbete, teknologi, embargon, inflytande, handelskrig och fientlighet”.
  Den 3 april 1986 skickade Schuster hem en skrivelse om USA:s embargopolitik och ett internt kontrollprogram för företag som tillverkar på licens.
   Julklappen till Stasi 1984 kom i form av en Schuster-rapport den 17 december: ”Interna bedömningar från den svenska ambassaden i Berlin om förhållandet i östtysk ekonomi första halvåret 1984”.
  Den 17 augusti 1984 vet Schuster vilka reaktioner som kom från svenska koncernledningar på de frågor som diskuterades under Olof Palmes DDR-besök.
  ”Intern skrivelse från den svenska ambassaden i Bonn om handeln mellan Västtyskland och Östtyskland.” lämnar Schuster den 10 juni 1983.

”Intern skrivelse från den svenska ambassaden i Berlin – värderingar av ekonomiska planer för 1983 och en rapport om mötet mellan olika svenska och östtyska regeringskommissioner” lämnas den 9 maj 1983.
  – Jag bedömer materialet som högintressant. Flera av täcknamnen är inte kända sedan tidigare, säger Joakim von Braun, den främste svenske experten på östspionage.
  – Kiesling är den ende som är känd sedan tidigare.

Fler Stasi-agenter som rapporterade från Sverige till Östberlin
 

Agenten ”Herbert” arbetade i Stockholm från 1984 till 1986. Han var också mycket produktiv. Merparten av hans rapporter handlar om detaljer kring Stockholmskonferensen.

”Kiesling” rapporterade från 1983 till 1986 om statsbesök i Sverige, reformpolitik i Sovjet och personliga porträtt av kända svenskar.

”Guenter”
rapporterade 1987 om svenska vänsterpartier.

”Tell”
var aktiv 1981 och 1982. Han intresserade sig mest för inrikes- och utrikespolitik och Sveriges relation till länder i tredje världen.

”Martin”
skrev till Östberlin om Swapo och Sveriges relation till frihetsrörelser och regeringar i tredje världen.

”Schneller”
koncentrerade sig på avrustningsfrågor och den svenska synen på neutralitetspolitiken åren 1983 och 1984.

”Segel”
skickade 1985 en rapport om svensk säkerhetspolitik.

”Faust”
avslöjade interna samtal mellan ledare inom i det socialdemokratiska partiet 1982

http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0007/05/spion.html 


TELL
lämnade ut uppgifter om Sveriges energiproblem, han rörde sig fritt inom landet, han berättade om polska Solidaritet och han berättade om den svenska regeringens utrikespolitik; han hade också information om den svenska politiken rörande en kärnvapenfri zon i Europa, vilket var Palmes geniala idé: västvärlden skulle ej ha kärnvapen, däremot skulle de vara tillåtna i kommunistdiktaturer.

FAUST som var en SAP-funktionär.

PETER SCHNELLER och HERBERT berättade om avrustning och om Stockholmskonferensen samt hållningen hos de svenska fredsrörelserna.

GÜNTHER beskrev sig som insider beträffande det svenska kommunistpartiet.

KUGEL berättade om tekniska innovationer och det svenska näringslivet, han informerade om Efta och EG i förhållande till Sverige.

CAESAR informerade om den polska ambassaden

SEGEL lämnade ut uppgifter om den svenska säkerhetspolitiken.

KRONE förfogade över kunskaper rörande personer i ledande ställning.

One can have certain doubts in the sincere interest of a government of socialists, communists and greens to pursue the investigations with vigour.
In February, however, Norwegian newspapers revealed the codenames and backgrounds, but not the names, of several Swedish Stasi agents:
1. "Schuster", who was recruited in 1962. He reported and delivered secret material from Sweden's Embassy in Bonn. One report from1984 was on trade exchange between the German Democratic Republic (GDR) and Sweden. One week later it was to be the basis for trade negotiations between the two countries.

2. "Engelmann" was recruited by Stasi in 1960. Is probably a Swede. In 1984 he provided Stasi with information on plans for protection Nagainst chemical warfare. This agent sometimes posed as a priest and helped infiltrate church opposition to the regime in GDR.

3. "Magdalena" was recruited in 1979 and reported on trade between GDR and Sweden.

4. "Pionier" reported on Swedish, Brazilian and Portuguese connections with Mozambique (then a communist ally of East Germany).

5. "GK" was recruited in 1963. During six years he reported on East German refugees in Sweden. He later returned to GDR and was sentenced to three years imprisonment there.

6. "Schneller" was active since 1968. He provided Stasi with info on Swedish disarmament initiatives.

7. "Krone" spied for Stasi since 1980. He reported very personal information on Premier Olof Palme (who was assassinated in 1986), which means that he probably was close to Palme.

8. "Martin" was recruited as late as 1986. He reported on Swedish contacts with Namibia and SWAPOs activities in Scandinavia.

9. "Kiesling" was an agent since 1982. His area was Swedish peace organizations and their cooperation with similar movements in the Warsaw Pact countries.

10. "Segel" since 1970 reported on Swedish security policy.

11, "Dom" was recruited 1985 and specialised in infiltrating Swedish anti-apartheid solidarity groups in Sweden.

http://www.calvin.edu/academic/cas/egsg/stasisca.htm


Det finns med andra ord väldigt mycket kvar att göra när det gäller dessa spioner och förrädare. I Tyskland fortsätter dock bland annat försöken att lappa ihop ett mycket stort antal dokument som revs sönder vid upplösningen av Östtyskland. Inte mindre än 15 500 säckar med material håller nu sakta men säkert att pusslas ihop och det kommer säkert avslöja en och annan svensk också. Men sannolikt kommer Säpo att sekretessbelägga dessa dokument om det får en möjlighet.

Vill du se en film om Stasiarkiven i Tyskland kan du sedan på följande länk, är dock på tyska med tysk text.Vad är det som döljer sig i dessa mörka skuggor som både regeringen och oppositionen inte vill ha fram i ljuset? Jag hoppas att SD inte ställer sig bakom regeringens skrivelse!


SVENSKA KYRKAN KARTLÄGGER

Prästen och miljöpartisten Jonas Löhnn från Kalmar kartlägger församlingarnas resurser för att gömma flyktingar enligt en artikel i Östran. Att Jonas Löhnn ägnat sig åt att gömma illegala invandrare har nog varit känt sedan tidigare men att nu Svenska Kyrkan även kartlägger detta officielt är minst sagt anmärkningsvärt.


INGA STRAFF
Igår kom domen mot de personer som anlade branden vid Berga köpcentrum i Kalmar. Kalmar Tingsrätt gjorde ”ingen” besviken. Tre personer friades helt och hållet, tre dömdes för anstiftan och fyra döms för skadegörelse och allmänfarlig vårdslöshet. Men inga ”straff” utdöms, endast ungdomsvård.

Vad blev straffen? Enligt min åsikt, inga!

Undomsvård är inget straff enligt min mening. Uppenbarligen har inte polis och åklagare kunnat binda dessa personer till någon av de ca 20 anlagda bränder som utfördes innan den 13 oktober då stora delar av köpcentrat brann ner till grunden.Jag gissar att det firades rejält i Berga och Norrliden igår. Nu skall en gullig socialtant prata förstånd med dessa ”tuffa” killar. Det kommer att skrattas både på vägen dit och på vägen hem bland dessa killar.

Jag skäms över att vi har ett så menlöst rättssamhälle i vårt land. Vem blir det minsta förvånad över den utveckling vi sett i Malmö med tanke på hur vi behandlar brottsliga handlingar i vårt rättssytem.

Inte minst när media tar dessa kriminella i försvar och skyller på samhället, som t.ex. Barometern gjorde i torsdagens tidning. 

En intressant aspekt på detta straff är vem som får stå för kostnaden när det gäller ungdomsvård eftersom den nu skall ligga inom socialtjänsten. Är det då Kalmar kommun som får ta dessa kostnader? I så fall väljer ju inte kommunen att skicka dessa till behandlingshem med skyhöga kostnader per dygn. Då blir snarare ett besök hos socialtanten en gång per månad under något år, eller?

Jag skall ta reda på vem som får ta dessa kostnader under nästa vecka.

Sverigedemokraterna förslag mot brottsligheten. Läs artikel


ASYLSÖKANDE BAKOM 12 AV 13 NYA FALL AV HIV-SMITTA

I en artikel slår sig Kalmar Läns landsting för bröstet. 95 procent av alla asylsökande undersöks av smittskyddsavdelningen. Av 13 nya fall av hiv-smitta under 2011 i Kalmar län var hela 12st asylsökande.

”Vi är skitbra rent ut sagt”, säger Claes Söderström, smittskyddsläkare enligt Barometern.

Vad denna verksamhet kostar får vi dock inte reda på. Hur stor del av denna kostnad som Migrationsverket står för kan vi heller inte läsa. Även om det egentligen inte har någon större betydelse då det också handlar om skattemedel. Om jag inte missminner mig kostade asylsjukvården ca 22 miljoner kronor i Kalmar län för något år sedan.

Visst är det bra om smittspridningen förhindras på detta sätt men jag kan dock tänka mig andra åtgärder som skulle vara betydligt mer verkningsfulla.


BAROMETERN RULLAR UT RÖDA MATTAN

I dagens tidning av Barometern gör man ett stort nummer av att det inte har något som helst med etnicitet att sju av tio inblandade i mordbranden vid Bergacentrum. Givetvis har man talat med Sveriges egen Bagdad Bob på detta område, Jerzy Sarnecki. Tyvärr framgår inte detta av den artikel som finns på nätet.

”Skillnader i brottslighet mellan invandrare, invandrares barn och svenskar kan till större delen förklaras av skillnader i resurser”, skriver forskarna Jerzy Sarnecki och Ryszard Szulkin i en debattartikel.”

Ge dem var sin häftig BMW, iphone och rejält med fickpengar sedan slutar dessa uppenbarligen med brottslighet.

Artikeln är en traditionell pk-artikel där det är samhället som har skulden till brottsligheten och att rättssystemet även dömer dessa individer till fängelse i högre utsträckning. Med andra ord det svenska rättsystemet är rasistiskt enligt Barometerns artikel.

Rasmus Jeppsson heter artikelförfattaren på Barometern och jag spår honom en lysande karriär på Barometern.

Imorgon, fredag kommer domarna mot de tio inblandade i mordbranden i Bergacentrum och nu har Barometern rullat ut den röda mattan för dessa mordbrännare genom sin artikel. De har inte fått en rättvis rättegång vid Kalmar tingsrätt, speciellt inte om flera döms till fängelsestraff eller ungdomsvård. 
Sedan är det nämligen kommunalrådet Johan Perssons fel att de brände ner halva köpcentrumet om man skall tolka Rasmus Jeppssons artikel och slutsatser. Samhället har inte fjäskat tillräckligt och ställt alldeles för höga krav på dessa ungdomar. Vilka krav som ställts är dock väldigt oklart.

Roligt att Maria Cimini får ett sådant stöd i kommentarerna på Barometerns artikel som jag länkar till i mitt förra inlägg.
Till och med de förtroendevalda fackliga företrädarna borde väl begripa att man har valt fel spår.


GÅRDAGENS HYCKLERI

Ännu ett exempel på Hans Lindes (V) hyckleri från riksdagens talarstol kan vi läsa om i dagens Barometern.Läs artikel.

Min uppfattning är att nu har Transportarbetarförbundet gett sig på fel person. Det skall bli mycket intressant att följa detta fall och givetvis kommer Maria få allt stöd vi kan ge från Sverigedemokraterna i Kalmar län.

VI & DOM

Nu är den stora beställningen till tryckeriet gjord för vårt informationsblad om Gota Medias planerade mediehus. Informationsbladet är även godkänt för utdelning av Posten och beställningen till Posten är också lagd.

Jag har ju lagt ut vissa delar av bladet på bloggen och det har gett många synpunkter. Allt ifrån rent redaktionella ändringar och helt nya synpunkter. Man kan likna det vid en remissrunda till mina läsare. Väldigt många av dessa ändringar och synpunkter har också genomförts. Därför vill jag tacka alla som engagerat sig i vårt informationsblad.

Jag vet inte om alla förstår hur mycket jobb som ligger bakom att skapa ett informationsblad men nu känns det bra. Det enda som återstår är att leverera informationsbladen till Posten. Sedan får vi se vilken effekt informationsbladet får.

I informationsbladet ingår givetvis också en del annan information och tips om intressanta sajter på nätet. En möjlighet att få mer information från oss i Kalmar finns självklart också.
VI & DOM
Konstitutionsutskottet har beslutat att fortsätta granskningen av statsrådet Erik Ullenhag och hans ”myter” på regeringens hemsida. Det skall bli väldigt intressant att se vad konstitutionsutskottet kommer fram till. Läs artikel.

När jag ser skylten VI & DOM kommer jag osökt in på hur det ser ut i riksdagen när det gäller kvittningssystemet. Vi har nu suttit i riksdagen under ca 17 månader utan att vi fått komma med i kvittningssystemet. Här kan vi verkligen prata om vi och dom. Vi sverigedemokrater får jobba med helt andra förutsättningar än andra partier.Ser Uppdrag Granskning med ena ögat.
Jag blir inte det minsta förvånad över hur det ser ut i vårt rättsystem. Kent Ekeroth har lämnat in motioner om just de straffrabatter som finns i det svenska rättssamhället. Så det är bara tacka Uppdrag Granskning för att man uppmärksammar detta. 7-klövern har svårt att agera i denna fråga utan att ge oss Sverigedemokrater rätt.

Nigel Farage har hållit ett anförande i EU-parlamentet.

 

DAGENS HYCKLERI?

Det stod Hand Linde (V) för idag när han under den utrikespolitiska debatten tog upp rättigheten att organisera fackföreningar och vara medlem i dess utan att trakasseras eller till och med utsättas för våld och tortyr. Hans Linde räknade upp ett stort antal länder som exempel men glömde att nämna Sverige.

Jag vill bara påminna Hans Linde om att i Sverige har vi fackförbund som inte tillåter att Sverigedemokrater är medlemmar i fackförbundet, som exempel kan nämnas Transportarbetarförbundet.

Kommer Hans Linde kritisera Transportarbetarförbundet eller är det bara hyckleri från Hans Linde och Vänsterpartiet när det uttalas från riksdagens talarstol?


36 PROCENT GLÖMS BORT

Idag är det torka. Känner bara en stor jäkla trötthet! Några veckor på en varm och solig plats skulle inte göra ont. Eller ett halvår.

Inte minst när man läser vad alla politiskt korrekta skriver.

Får en statssekreterare vara så inkompetent? Läs artikel.

”Av somalier som deltar i etableringsreformen har 41 procent någon form av grundskoleutbildning, 14 procent gymnasial och nio procent eftergymnasial.”

Sedan ställer man sig ju frågan varför övriga 36 procent inte redovisas av statssekreteraren. Enligt min mening finns det bara ett sannolikt svar. Det handlar om kvinnor som inte har gått någon utbildning överhuvudtaget.

Det måste skapas jobb för outbildade! Vilka jobb hade statssekreteraren tänkt sig? Första åtgärden borde vara att stoppa arbetskraftsinvandringen av helt okvalificerad arbetskraft. Skall minimilönerna sänkas med 50 procent? Då kommer det säkert skapas ett och annat jobb för dessa grupper.

Vitbok och locket på när det gäller Stasi.
Hur kan man kalla det vitbok? När det handlar om mörkning med rikets ”säkerhet” som ursäkt. När något kallas för vitbok skall det i mina ögon betraktas med allra största skepsis. Även om det är regeringen som är författaren.

Min trötthet blir bara större och större.

Det svenska folket fortsätter att tro på de politiskt korrekta om man skall tro opinionsundersökningarna. Uppvaknandet lär bli lika mardrömslikt för svenska folket som det blivit för det grekiska folket. Men då är det som sagt var redan för sent.

I Grekland höjs pensionsåldern från 50 till 60. I Sverige höjs den från 65 till 75.  


NYHETERNA24 SPECIALBEVAKAR MIG?

”Nivån på årets melodifestival sattes redan med det första bidraget. Sean Banan. God Natt Sverje!”

Så skrev jag efter förra veckans melodifestival.

Nyheterna24 har nu lyckats producera en artikel med rubriken.

”Sverigedemokraternas hat mot Sean”

Nyheterna24 länkar till och med till min blogg. Jag bockar och tackar. Läs artikeln.


Idag har vi haft årsmöte i vår kommunförening i Kalmar. Jag blev omvald som ordförande för ännu ett år. Vi passade också på att ändra vårt namn från Sverigedemokraterna Kalmar till Sverigedemokraterna Calmar.


 
Magnus har uppmärksammat vad Barometerns Lotta Nyberg skriver om gruppen Timotej som var med i Melodifestivalen igår. Om nu Nyheter24 anser att jag hånade Sean Banan undrar jag vad de anser om Lotta Nybergs omdömen. Uppenbarligen hade hon druckit alldeles för många martinis när hon skrev detta.

"För att förhindra att äppelkindskäcka Timoteij gör succé i 2012 års Melodifestival ber jag er att titta på 2010 års bidrag av samma grupp och se vad jag ser: nack-knycken på väg in på scenen, trumpojkarna för att skapa en etno-känsla, det överdrivna svängandet medan de klämkäcka flickorna låtsas spela sina instrument (för ni vet väl att det bara är singback), fläkten i deras nordiskt blonda hår, den obscent fördummande texten ”Komkomkom, somsomsom...” Allt är så tillrättalagt och lite äckligt.

Snälla, låt mig slippa se Timoteij i ännu en Melodifestivalfinal. Ge mig hoppet om mänskligheten tillbaka."

Om jag förstår Lotta Nyberg handlar det inte om musiken utan hon hatar Timotej för deras blonda utseende och deras långa hår. En oikofob av stora mått har avslöjat sig på Barometern, nämligen Lotta Nyberg.

Eller vad anser ni om hennes twitter.PRATBLUFFARNA

Jag lyssnade igår till lördagsintervjun med biståndsminister Gunilla Carlsson samtidigt som jag monterade ihop två IKEA-garderober. Jag måste medge att jag några gånger trodde jag hörde fel. Gunilla Carlsson gick till hård attack mot den ”arbetslinje” som finns inom SIDA och biståndsorganisationer.

”-Det är kurser, konferenser, resor och prat, prat, prat! Det är ju denna pratbluff som behöver avslöjas, säger Gunilla Carlsson.

Biståndsministern efterlyser ett annat sätt att bedriva biståndsarbete:

– Inte med dialog, inte med resor och konferenser snack och prat, utan med action!, säger hon.”
Givetvis dröjde det inte många timmar innan motattackerna kom. T.ex. i Helsingborgs Dagblad


Det märkliga är att jag känner igen allt detta från vår eget budgetarbete när det gäller bistånd. Vår riksdagsledamot Julia Kronlid som sitter i utrikesutskottet och flera av våra politiska sekreterare försökte under sommaren och hösten gräva sig ner i ”biståndspengautflödet” men fick väldiga problem med att reda ut vart pengarna egentligen tar vägen. Men detta grävande och alla frågor kanske även har fått Gunilla Carlsson att vakna. Nu när det finns ett parti i riksdagen som inte säger ja och amen till alla ”goda” utgifter.

Man skulle nästan kunnat tro att det var en Sverigedemokrat som var med i lördagsintervjun ;-)

Ännu en pratbluff står Beatrice Ask för. I mitt stilla sinne undrar jag om justitieminister Beatrice Ask någonsin kommer till samma slutsats och inser att dialogpoliser inte hjälper mot vissa kriminella element i vårt samhälle. Utan att det är action som gäller om man vill uppnå resultat. Och det är just snabba resultat som befolkningen i Malmö och i Sverige vill se mot den ökande kriminaliteten.

Men en av de absolut värsta pratbluffarna är asylpolitiken och migrationspolitiken. Med sorgebarnet från Malmö, Tobias Billström. När skall han se igenom asylbluffen och ensamkommandebarnbluffen. Vanligt folk som lever i till exempel Borgholm har fått uppleva hur denna asylbluff bara kostar pengar ur statskassan på mer än ett sätt. Tobias Billström borde få samma insikter som uppenbarligen Gunilla Carlsson fått.


Jag fick igår följande mail från en boende i Borgholm.

”Jag var inne i Borgholm för att handla fredagen den 10 februari.

Ölänningarna var överallt i minoritet, det kryllade av svartfärgade och zigenare som drog runt i stora gäng. Inte nog med att livsmedelsbutikerna varit tvungna att skaffa väktare t.o.m. biblioteket har numera en uniformerad väktare! Jag antar att den senare avlönas av skattepengar... 

Kassörskorna i livsmedelsbutikerna var över sig givna, hot och stölder är tydligen vardagsmat för dem. De infödda kunderna diskuterade sinsemellan livligt den uppstådda situationen och jag hoppas att de kommer ihåg detta när det blir val nästa gång.

I torsdagsnumret av Ölandsbladet kallades kommunalrådet inkompetent (något som jag verkligen ansluter mig till). Att kalla dessa för "asylsökande" är ett hån mot de som verkligen behöver asyl.”

Jag tror inte mejlskrivaren behöver känna sig särskilt ensam i sina tankar.

 


ETT MYCKET GENERÖST BIDRAG TILL GOTA MEDIA KAMPANJEN

En person ej boende inom Kalmar kommun har skänkt hela 5000 kronor till vår kampanj för att stoppa Gota Medias planer på ett mediehus vid Systraströmmen. Fantastiskt! Insamling har då nått över 32 000 kronor. Ett stort tack!

Den bild som framträder just nu i Kalmar är att det finns en väldigt stor opinion mot mediehuset. Våra företrädare i Kalmar som tar upp ämnet i olika sammanhang får en uppfattning att det är väldigt få som stödjer Gota Medias projekt. Det skall bli mycket intressant att se reaktionerna på vårt informationsblad som kommer distribueras till ca 31 500 hushåll i Kalmar kommun.

En första provtryckning levererades igår och den kommer granskas och diskuteras under vårt årsmöte imorgon söndag innan vi lägger den stora beställningen på 30 000 exemplar.

Här kommer ett litet smakprov från informationsbladet som tar upp det historiska perspektivet.

 


ÄNTLIGEN FREDAG

Jag rekommenderar alla att se intervjun med Gustav Kasselstrand som är ordförande för SDU men även politisk sekreterare på vårt riksdagskansli. Det är väldigt skönt att lyssna på en så lugn och trygg person som Gustav. Jag är övertygad om att SDU kommer växa väldigt mycket med Gustav vid rodret.Se intervjun här.

Idag har jag varit på polisstyrelsens möte för Kalmar län. Det handlade till 90 procent om information. Jag ställde dock lite frågor om utlåningen av resurser till Malmö och de konsekvenser det kan få för verksamheten i vårt län och vem som får stå för kostnaderna. Det påtalades att vi tidigare lånat resurser från Malmö vid större utredningar och att vi då alltid fått fakturor från Malmö men hur det kommer bli i detta fall var det ingen som visste. Jag gissar att det blir vi i landsbygden som får stå för dessa kostnader som vanligt. Det antydes att även om vi fakturerar Malmö så kommer antagligen rikspolischefen i så fall omfördela kommande anslag för att kompensera Malmö för kostnaderna.

Jag ställde även en fråga om utvecklingen på Öland med anledning av flyktingförläggningarna och hur samarbetet fungerar med Migrationsverket. Att det fungerar så mycket sämre i år beror på att det nästan bara är unga ensamma män som finns på förläggningarna och deras etniska bakgrund, som skiljer sig från tidigare år.

I fika pausen hörde jag dock en rolig sannhistoria angående utandningsprover av en av poliserna. Innan pausen hade bland annat redovisats mängder av statistik, bland annat att 66 000 utandningsprover gjorts under 2011 i Kalmar län.

En kväll fick man in ett samtal till polisen där en man uppgav att det hänt en allvarlig olycka i Böda-rondellen. Vakthavande befäl tog emot samtalet och försökte få ur mer detaljer men mannen var påstridig och ville ha hjälp från en polispatrull omgående. Vakthavande svarade då att det kommer dröja ett bra tag innan någon patrull var framme då närmaste partull befann sig strax utanför Kalmar.

Mannen svarade då.

-Bra, då kan jag köra hem!

På norra Öland är de allt bra påhittiga!

Det möte som arrangerades mellan statsministrarna för de nordiska länderna, baltiska och Storbritanien var väldigt intressant. Jag hoppas att övriga Europa uppfattar det som en signal om ett nordeuropeiskt framtida samarbete kan bli aktuellt. Även om det inte var syftet med mötet så kan det uppfattas på det sättet. Inte minst med tanke på att David Cameron som ställt sig vid sidan av finanspakten medverkade vid mötet. Vi får se om det blir någon fortsättning på detta? Det skulle i varje fall vara i linje med Sverigedemokraternas politik enligt min mening.


EXTRA KNÄCK

För någon vecka sedan var jag på en introduktionsutbildning för valobservatörer i riksdagen. Jag har inga ambitioner att åka iväg på några uppdrag men jag var nyfiken på att lära mig lite mer om denna verksamhet. Flera av de som höll korta föredrag berörde val till duman i Ryssland för några månader sedan. Vi fick beskrivningar över hur val manipuleras och hur oppositionen behandlas i t.ex. just Ryssland. När Göran Lennmarker tog exempel på detta kunde jag inte annat än småle över att beskrivningen stämde väldigt väl in på hur Sverigedemokraterna behandlas i Sverige, inte minst i media. Där partiet endast omtalas då det är något negativt som man skjuter in sig på. Undrar hur dessa rutinerade valobservatörer ser på situationen i Sverige?

En nyhetssajt som ägnar sig åt att sprida enbart negativa ”nyheter” om Sverigedemokraterna är Nyheter24. Igår var det dags igen.

SD-topparnas extraknäck”  var rubriken som jag fick mail om från läsare på bloggen. I artikeln ”hängs” jag ut för att jag har en enskild firma med namnet TXK Industriautomation. Nu är det så att jag i stort sett inte haft någon verksamhet de senaste tio åren. Eftersom jag 2002 blev anställd på ett konsultföretag och därmed inte kunde ägna mig åt konkurrerande verksamhet mot min nya arbetsgivare. Men Nyheter24 har ändå en poäng då TXK i företagsnamnet står för Thoralfs Xtra Knäck ;-)

Däremot har jag gjort en del på mitt gamla jobb som konsult närjag är ledig från riksdagen. Det enda kravet som ställs från riksdagen är att man anmäler att man har sidoinkomster. Innan jag gjorde några jobb vid sidan om riksdagen förvissade jag mig om vilka regler som gäller med riksdagens kansli. Jag har dessutom hört talmannen förespråka att riksdagsledamöterna bör ha en fot kvar ute i verkligheten. Så att man inte blir helt verklighetsfrånvänd! Tyvärr har många ledamöter aldrig varit ute i det verkliga arbetslivet då det kommer ifrån de politiska ungdomsförbunden eller från en lång facklig bakgrund.

Ett exempel är ju Annie Lööf som aldrig jobbat någon längre tid i det privata arbetslivet. Nu är hon dessutom näringsminister. En i mina ögon fullständig omöjlig "kombination!. En näringsminister borde ha minst 10-20 års erfarenhet från arbetslivet i olika funktioner. Om hon haft det minsta förstånd och självinsikt hade hon inte tagit på sig detta uppdrag, utan nöjt sig med att vara enbart partiledare. Som Sverigedemokrat kan jag ju applådera Centerpartiets dåliga omdöme då detta mycket väl kan leda till att Centerpartiet ramlar ur riksdagen 2014. Någon positiv Annie Lööf-effekt har vi inte sett, risken är stor eller möjligheten att vi kommer se det motsatta fram till valet 2014.

Skulle det vara förbjudet att jobba med annat än riksdagen, då skulle jag troligen lämna mitt uppdrag i riksdagen.

Samtidigt blir jag väldigt trött på att ”hängas” ut för att man jobbar mycket och engagerar sig. Det är förbaskat orättvist men så ser inte media på det hela. Det är jantelagen och den svenska avundssjukan som Nyheter24 använder och utnyttjar med sin artikel.

När jag läser artikeln blir jag dock besviken på att företrädare för Sverigedemokraterna alltid dansar efter journalisternas pipa. Det är inte fult att jobba en del vid sidan om riksdagsuppdraget det ger ovärderlig insyn i verkligheten och de faktiska förhållandena som råder på arbetsmarknaden. Dessutom träffar man många människor som gärna berättar om sina erfarenheter och problem.

Att en riksdagsledamot sitter i kassan på Systembolaget under någon timma en dag är dock bara ett spel för gallerierna, som förhoppningsvis ger en artikel och en bild i den lokala tidningen. Någon verklig erfarenhet ger det inte och heller ingen riktig insyn!


DETALJPLAN MED FLOSKELREKORD

Igår behandlades detaljplanen för Gota Medias mediehus av kommunstyrelsen (SD ej representerade i ks) och den gick igenom utan någon större debatt eller snarare utan debatt. Hur folkpartiet ställde sig är dock oklart?

Om tre veckor kommer detaljplanen med största sannolikhet upp i kommunfullmäktige och inget tyder på att den kommer att stoppas om jag tolkar den uteblivna debatten i kommunstyrelsen. Detta var inte det minsta oväntat utan bara en logisk följd utav att vi har ett helt gäng ”ryggradslösa politiker” som bara följer partipiskan utan att ha någon egen uppfattning. Vi kommer dock försöka påverka dessa ledamöter innan det är dags för KF den 27 februari.

När jag läser inledningen till detta ärende blir jag minst sagt trött på alla floskler som tjänstemän och politiker hittat på. Det har absolut ingen verklighetsförankring.Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfsson säger följande till tidningen Östran.

”Det är en väldig potential att skapa en ny parkmiljö där det idag är en parkeringsplats.”

Har han inte förstått att det är en byggnad som skall uppföras? Läs artikel i Östran.


Östran uppmärksammar i en artikel att Gota Media förbjuder oss att använda de skisser/bilder som finns på den tänkta byggnaden, trots att de ingår i de offentliga handlingarna. Tidningen har ställt några snälla frågor till Gunilla Sax. Men jag är tacksam att tidningen ändå uppmärksammar Gota Medias odemokratiska ”metoder”. Artikeln finns tyvärr inte på nätet men vänliga läsare av bloggen har scannat in den och skickat den till mig.Barometern sjunker allt djupare i sin egen upptrampade sörja!

Jag har skrivit det tidigare. Gota Media tror uppenbarligen inte på sina egna byggplaner och hoppas på att alla floskler skall räcka hela vägen igenom.
Jag utlovade ju fler exempel från vår informationsfolder och här kommer ett ytterligare ett exempel där vi inte får använda en skiss från Gota Media.
En del tycker att vår folder blir mer slagfärdig med förbudsrutorna men i detta fall hade det varit bra om vi fått använda den ”äkta” bilden. Här hade devisen ”En bild säger mer än tusen ord” fått ett verkligt ansikte.Jag rekommenderar alla att gå in på följande länk för att se den skiss/bild jag syftar på och sedan jämföra med den bild på konstmuseet ovan (missa inte att klicka på bilden för att den skall bli ”större”).

Då förstår ni hur Gota Media och deras arkitekt Dorte Mandrup försöker föra alla bakom ljuset med hur verkligheten kommer att se ut. Gå in på denna länk innan Barometern plockar bort den.

Vårt informationsblad verkar bli något dyrare än vad vi beräknat från början då vi fått fel uppgifter om antal hushåll i kommunen och en något högra kostnad/st då det pris vi fått tidigare var utan moms. Så vi tar gärna emot ytterligare bidrag. Vi har beställt en provtryckning på 5000 ex som väntas hem innan helgen.

Vår insamling har nu inbringat över 27 000 kronor. Vilket kommer vara till stor hjälp för vårt utskick.

Vill du ge ett bidrag så sätt in på bankgiro 5279-5465


4 AV 5 VINDKRAFTVERK STOD STILLA IDAG

Vindkraften går på ”maxeffekt” när vi behöver den som mest. Av installerad effekt på drygt 1600 MW levererades endast ca 300 MW idag. Det innebär att vindkraften inte ens levererade 20 % av installerad effekt. Eller vi kan säga att 4 av 5 vindkraftverk stod stilla när vi som mest behöver elkraften. Visst är vindkraften framtidens energikälla.


DET BLINDA OCH DÖVA FOLKET

Det sovande folket var titeln på den bok som Fredrik Reinfeldt skrev på 90-talet.

En ofta citerad mening är denna.

”Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd”

Idag har jag hamnat i några ganska vanliga vardagssituationer som jag allt som oftast reflekterar över. Jag har besökt biblioteket, tingsrätten, restaurang och ett antal affärer, med andra ord en ganska normal dag. Det jag ser gör mig minst sagt bekymrad! Kanske också för att jag lyssnat till P1 och en del nyhetssändningar under dagen. Jag skulle inte vara så orolig om jag visste att det svenska folket sov och snart skulle vakna upp. Men tyvärr är det inte så.

Det jag ser och hör gör mig mycket orolig över framtiden. Är det bara jag som funderar över vilket samhälle vi är på väg mot? Eller rättare sagt vi som valt Sverigedemokraterna som vårt politiska alternativ. I dagens opinionsundersökning från YouGove får SD 6,9 procent. I och får sig inget dåligt reslutat men när man tittar på vilket parti som de tillfrågade skulle välja i andra hand svarar bara 3,5 procent SD. Nog har PK-media lyckats väl i sin propaganda, även om de nu faktiskt även fälls i Granskningsnämnden för de övertramp som programledarna tillåter sig. Jag är dock övertygad om att Sveriges Radios ledning inte fäster något större avseende vid en fällande dom när det gäller förtal av Sverigedemokraterna. SR har säkert skickat blommor till Morgonpasset och den aktuella programledaren som plåster på såren. Det skulle i varje fall inte förvåna mig.

Under eftermiddagen lyssnade jag på StudioEtt och att den Irakiska migrationsministern varit på blixtvisit i Sverige för att locka tillbaka irakiska akademiker till Irak. Man erbjuder en rad fördelar och 3000 dollar om man flyttar tillbaka. Lyssna till reportaget , i slutet kryper det fram att den intervjuade 50-åringen är sjukpensionär.

När man summerar en dag, en alldeles vanlig dag, som den idag blir jag minst sagt förundrad. Är det bara jag tillsammans med ca 5 procent av befolkningen som ser vart det är på väg. Med den utveckling som just nu råder kommer vi aldrig kunna ta igen det som vi förlorat, oavsett vilken kategori det gäller.

Efter att jag sett dess gapande kravmaskiner i ett antal samhällssituationer idag undrar jag om 95 procent av det svenska folket är både blinda och döva. Eller som Reinfeldt uttryckte det eller menade?

”Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att nybyggarna kan skapa och garantera välfärd”

Vårt informationsblad angående Gota Media och deras mediehus på 4 sidor har nu gått till en första tryckning. Jag tänker ge ett antal små smakprov på vad som kommer finnas i dessa blad under de närmaste veckorna. Här kommer ett första smakprov. Gota Media har fått flera möjligheter att ompröva sitt beslut att inte tillåta oss att använda deras skisser/bilder.Vår insamling har nu inbringat 26425 kronor. Vilket kommer vara till stor hjälp för vårt utskick.

Vill du ge ett bidrag så sätt in på bankgiro 5279-5465

BAROMETERN

Igår blev det premiärtur på skidor. Jag önskar att jag hade tillfälle till att röra på mig oftare. Den kommande veckan är en så kallad plenifri vecka i riksdagen. Det innebär att det inte är några utskottsmöten eller någon verksamhet i plenisalen. Med andra ord behöver jag inte vara i Stockholm. Det innebär att jag får en hel del tid att läsa in mig på handlingar och ärenden som kommer i Skatteutskottet. För övrigt har jag  bara ett par möten inplanerade, bland annat polisstyrelsens möte på fredag men vi har även årsmöte i vår kommunförening i Kalmar så det är en del som skall förberedas.

Efter att jag publicerade mitt blogginlägg i måndags om det ensamkommande barnet som begått våldtäkt mot barn har det varit lite turbulent och många har kontaktat mig. Jag har skickat domen till väldigt många personer.

En person som ringde mig berättade lite om hur journalisterna har det under Gunilla Saxs ledning på Barometern. Han påstod att de anställda inte fick besöka vissa webbsidor, t.ex. min blogg och Avpixlat. Om journalisterna vill besöka dessa sidor måste de ha med sig egna privata mobila bredband till jobbet. Sant eller falskt, jag vet inte men det skulle inte förvåna mig.

En person har skickat följande mail till Gunilla Sax.

Hej Gunilla.

Hoppas att jag genom dig kan säga upp min prenumeration av Barometern.Varför jag inte längre vill vara prenumerant är av det enkla skälet att jag inte längre kan lita på det som skrivs och inte skrivs i tidningen. Har varit prenumerant sedan 1984 men nu får det vara nog! Det verkar som om tidningen har tappat sin identitet så jag känner inte igen tidningen längre vare sig på ledarplats eller inne i tidningen. Efter att idag ha läst Östran idag så mognade beslutet att snabbt avsluta min prenumeration av Barometern.

Jag kan trösta dig med att jag fortsättningsvis kommer att läsa Barometern på nätet (gratis) och slipper på så vis att bidra med några pengar till din tidning.

Som tidningsägare borde du nog pejla läget ute på vardagsrum och verkstadsgolven i vår landsända, jag märker att folk börjar bli irriterade på din tidnings enögdhet i vissa
lägen.

Samma person kom också med ett förslag till vår informationsfolder. Personen tyckte att vi skulle ha en ”svarstalong” som alla kunde fylla i som vill säga upp sin prenumeration av tidningen.Jag vet inte hur många som uppmärksammade att i klippet från Tryckfrihetssällskapets första möte gav Ingrid Carlqvist Barometern i rejäl käftsmäll. Kolla ca 40-50 sekunder in i klippet. Se nedan.

Ingrid Carlqvist skriver på sin blogg om det första mötet.

Om en intervju av Niklas Orrenius skriver hon följande.

”Jag gjorde mitt bästa för att få honom att förstå att syftet med Tryckfrihetssällskapet är att sprida kunskap om hur våra demokratiska fri- och rättigheter är hotade i ett land där journalisterna idkar en sådan självcensur att de faktiskt döljer fler obehagliga problem och sanningar än avslöjar dem.”

Det är det inte svårt att skriva under på när man har med Barometern att göra!
UPPDATERING!

Idag fick jag ett mail från en journalist på Barometern med anledning av mitt blogginlägg. Jag skall vara vänlig att inte hänga ut honom med namn. Så här stod det.

"Hej Thoralf

Vill bara informera dig om att jag just läst din blogg på min arbetsplats utan att bryta mot några av min arbetsgivares regler."

Jag svarade då följande.

"Hej
 
Jag föreslår att du skriver det i kommentarerna under mitt blogginlägg. Men där kanske gränsen går?
 
MVH
Thoralf A"

Det kom ingen kommentar ;-)

BRED UPPGÖRELSE OM STASIARKIVEN?

Enligt Sveriges Radio finns det en bred uppgörelse om de så kallade Stasiarkiven. Läs artikel.

I den grupp som Beatrice Ask tillsatt ingår en person från varje riksdagsparti. Hur SR bedömer en bred uppgörelse vet jag inte men jag förutsätter att Sverigedemokraterna tar ett beslut i sin riksdagsgrupp först efter att vi fått en redogörelse från vår representant.

Jag har dessutom skrivit en motion om Stasi arkiven och tänker inte bifalla något annat än det som finns i motionen eller något likvärdigt.


SEAN BANAN

Nivån på årets melodifestival sattes redan med det första bidraget. Sean Banan. God Natt Sverje!

MUSTAFA ÖVERKLAGAREnligt Barometern överklagas domen av den person som för drygt 2 veckor sedan dömdes för våldtäkt mot ett barn. Han anser att domen är för hård och att han istället borde dömas för sexuellt utnyttjande och ett betydligt lägre skadestånd.

Jag vet inte varför Barometern envisas med att kalla honom för 17-åringen när han fyllde 18 år i augusti. Möjligen brister det i matematikkunskaperna.

Jag anser att det är väldigt bra att denna dom prövas av hovrätten då jag anser att påföljden för detta brott är för låg. Jag hade hoppats på att åklagaren skulle överklaga.

Nu har svenskt rättsväsende en möjlighet att visa vad som gäller i Sverige. Eftersom jag på min blogg uppmärksammat denna dom och även Avpixlat tagit upp fallet så är dock utgången osäker. I det ”tvärtemot” samhälle som håller på att utvecklas kan vad som helst hända. Eftersom SD lyft upp detta fall på nätet kan hovrätten istället kanske till och med fria personen helt och hållet, en tvärtemot reaktion som blir allt mer vanlig där Sverigedemokraterna finns med.

UPPDATERING!Barometern vill ha tips kan vi läsa längst ner.

Vad kan vi dra för slutsats om detta? Jo, att offret är en etnisk svensk man och den misstänkta kvinnan är en etnisk svensk. Är det någon som vågar sätta emot?

Varför inte mailbomba om Mustafa och att han är ett ensamkommande barn. Det har man uppenbarligen inte förstått än så länge på Barometern.


BAROMETERN TROR INTE PÅ SITT MEDIEHUS

Ansvariga på Barometern har fått stora skälvan över den informationsfolder vi håller på att jobba fram. En mediekoncern som Gota Media borde vara den yttersta garanten för att yttrandefrihet, öppenhet och den lilla människans möjligheter till att utöva sina demokratiska rättigheter tillgodoses. Men så är inte fallet när det gäller Kalmars stora medieföretag som har monopol i regionen.

I vår informationsfolder om företagets mediehus har jag givetvis haft avsikten att visa Gota Medias och deras arkitekts skisser på det planerade bygget. Detta för att vara rättvis mot företaget. Därför kontaktade jag Gota Media/Barometern (Gunilla Sax) för att få deras tillstånd att använda skisserna.

Det var dock med viss överraskning men med tillfredställelse jag tog emot följande mail från Gunilla Sax.Det dröjde inte så länge innan jag även fick svar från arkitekten Dorte Mandrup i Danmark och därmed verkade allting frid och fröjd.Men ack så jag bedrog mig.

Svaret från arkitekten var uppenbarligen inte det som ledningen på Barometern förväntat sig. Hu je da mej!

Panik på Gota Media och Barometern. Är danskan inte riktigt klok? Nu gick uppenbarligen internetlinjerna heta på koncernen. Det dröjde inte så länge innan jag fick ett nytt mail från Gunilla Sax.

 

Så kan det gå när haspen inte är på.

Det kallar jag för att stå för sitt ord. Men det är nog något som inte gäller på Barometern och hos Gunilla Sax. Jag är uppfostrad i en kultur där man kan lita på någons ord.. Att som Gunilla Sax först säga att man inte har något att invända mot att jag använder bilderna och sedan några dagar senare förbjuda detsamma, vittnar om ett minst sagt dåligt och svagt ledarskap. Falskheten rimmar illa.

Vem får förtroende för en sådan chef?

Men jag är inte ett dugg förvånad! Kan man mörka en våldtäkt mot ett barn p.g.a. att gärningsmannen är ett så kallat ensamkommande barn är man nog kapabel till både det ena och det andra bland dessa ”tidningskungar” i Kalmar.

Jag tycker dock att det är ett minst sagt mycket dåligt beslut av ledningen på Gota Media/Barometern och det kommer endast slå tillbaka mot dem själva. Det finns bara en förlorare.

I grund och botten visar detta att man i själva verket inte ens tror på sitt eget projekt. Hade Gota Media haft uppfattningen att man har stöd bland allmänheten i Kalmar hade man givetvis låtit oss använda bilderna i vår informationsfolder. Är det så att ansvariga på Gota Media är medvetna om att flera av deras skisser inte är förenliga med verkligheten och därmed vill man mörka detta genom att hävda att man har upphovsrätten till skisserna trots att de finns i kommunens detaljplan för det aktuella området, som dessutom varit ute på samråd.

Givetvis har jag kontaktat jurister för att reda ut begreppen. De kommer dock till helt andra slutsatser än vad Gota Medias egna jurister kommer fram till. Men det är knappast någon större överraskning.

Ett alternativ är dock att byta ut Gota Medias egna skisser mot egna ”monsterbilder” på mediehuset. Därför har jag ställt frågan i mitt förra inlägg om det finns kunniga bland mina läsare på programmen Photoshop eller likvärdigt som kan hjälpa mig med att skapa ett alternativ. Jag har redan fått flera svar. Jag återkommer till er som svarat med mina funderingar och önskningar under morgondagen.

Är det någon mer som tror sig kunna bidra med något så kan ni maila mig på [email protected]

Skriv gärna på vår namninsamling mot Gota Media.Vår insamling har nu inbringat 26425 kronor. Vilket kommer vara till stor hjälp för vårt utskick.

Vill du ge ett bidrag så sätt in på bankgiro 5279-5465


SVENSKT RÄTTSSYSTEMET ÄR EN PARODINär man läser denna artikel om en dom från USA i Expressen och domarens kommentar kommer jag ofrånkomligen på att tänka på den våldtäkt mot barn som begåtts på Kalmar kommuns boende för ensamkommande barn.

Något som för övrigt Barometern inte tycker har något nyhetsvärde överhuvudtaget. Vilket bara det är en stor skandal! Jag tycker personligen alla ansvariga på tidningen borde skämmas!

Vilket av de begångna brotten är värst? I min egen värld så är brottet i Kalmar flera gånger värre. Undrar vilket straff det hade blivit i USA?

I Sverige blev de en klapp på axeln från rättssystemet! På något annat sätt kan jag inte tolka Kalmar Tingsrätts utdömda påföljd mot Mustafa.Mustafa skall vara väldigt glad han inte begått brottet i USA.


SÖKES!

Jag söker någon med goda kunskaper i Photoshop eller liknande program.

Maila mig på [email protected]


TOTALT MÖRKER

Inte heller idag skriver Barometern om våldtäkten mot ett barn på boendet för ensamkommande barn.

Klipp från nybildade Tryckfrihetssällskapet.


DET BLIR VÄRRE FRAMÅT NATTENLyssnade på Ilmar Reepalu och Beatrice Ask debattera i Aktuellt. Ingen av dessa pk-politiker har förstått vilka åtgärder som kommer att behövas.

Strängare vapenlagar, vapenamnesti, telefonavlyssning och exitprogram o.s.v. Vem tror att dessa åtgärder räcker. Ilmar Reepalu ansåg att Tullverket måste stoppa insmugglingen av vapen. Hur hade han tänkt att detta skulle gå till. Var inte Reepalu en av dem som kritiserade Danmark när de förra året ville införa hårdare gränskontroller. Jag ställer gärna upp på mer resurser till Tullverket men då måste vi också införa riktiga gränskontroller.

Vilka skjuter i Malmö frågade programledaren. Vad blev svaret? Kriminella gäng och den undre världen blev svaret. Ja,ja,ja, man kan skratta åt eländet och åt alla floskler. Om dessa båda personer skall råda bot på brottsligheten i Malmö kommer inget att hända. Svenskar kommer fortsätta att flytta bort från Malmö och ”nya svenskar” flyttar in till Ilmar Reepalu.

Moderaterna vill införa ekonomiska frizoner i utanförskapsområden eller som man föredrar att kalla det Nystartszoner. Jag vill påstå att Rosengård, Herrgården och Seved redan är ”ekonomiska frizoner” ;-). Fredrik Reinfeldt vill bara göra dem ”lagliga” också, så att Skatteverket inte har något att invända.

Nej, det behövs hårda tag. En gränskontroll som är värd namnet och hårda straff som inkluderar livstids utvisning från Sverige. Innan utvisning skall alla lämna DNA och fingeravtryck för att kunna verifiera om de kommer tillbaka till Sverige. Utvisning upplevs många gånger som värre än ett långt fängelsestraff. Utvisning skall även kunna drabba hela familjen om flera medlemmar är inblandade i kriminell verksamhet, tufft men nödvändigt om brottsligheten skall kunna stävjas.

Alla som söker uppehållstillstånd i Sverige och som inte har fullgoda ID-handlingar skall också tvingas lämna DNA-prov. Som sedan skall kunna användas av polisen när man söker brottslingar.

Det är den här typen av lagändringar som Ilmar Reepalu och Beatrice Ask skall diskutera om de verkligen vill ha en förändring enligt min uppfattning. Nu blir det bara samma gamla förslag och floskler.


 


TACK ÖSTRAN

Klicka på bilden för att läsa artikeln. Passar på att tacka läsarna för att artikeln kom upp på nätet så jag kan länka till den.

Jag var mycket oroad för att media även i fortsättningen skulle mörka det brott som pågåtts på Kalmar kommuns boende för ensamkommande barn efter mitt avslöjande i kommunfullmäktige i måndagskväll.

Vare sig Barometern eller Östran tog upp det under tisdagen men det har jag full förståelse för då mitt avslöjande kom strax före pressläggningen för tidningarna.

Idag är det dock onsdag och Barometern har uppenbarligen valt den ”tysta linjen” trots att man skall vara en oppositionstidningen till den rödgröna majoriteten i Kalmar kommun.

Östran tar dock upp det i en artikel och uppenbarligen kommer man följa upp det då ansvarig tjänsteman inte ville uttala sig utan skulle återkomma. Han vill säkert rådfråga både den ena och den andra innan man svarar media. Jag vill rikta ett tack till Östran för att man ger det befogade utrymmet till denna mycket sorgliga historia.

Det är dock synd att man inte uppmärksammar i artikeln att jag förhindrades av kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff att prata om detta då det har så starka kopplingar till hur verksamheten på dessa boenden fungerar. Men jag får ändå vara tacksam över att man citerar från min blogg. Vilket borde innebära att många gör ett besök på bloggen när man läst artikeln.

Sedan ställer jag mig frågan om verkligen Barometern kan mörka detta? Då har man sjunkit under markytan!

Jag har även ställt frågor till åklagarkammaren i Kalmar om de tänker överklaga domen p.g.a. det låga straff som dömts ut av Kalmar Tingsrätt men ännu inte fått något svar. Jag tror domen vinner laga kraft den 9 februari. Jag hoppas att man synar tingsrättens skäl till det låga staffet.

Citat från Tingsrättens bedömning.

”Mustafa X är tidigare inte straffad för någon brottslighet och han är rätt ung.
Det finns därmed möjlighet att undvika att döma honom till stadgat fängelsestraff. Någon mindre ingripande påföljd än skyddstillsyn kan dock inte komma i fråga. Eftersom Mustafa X har gjort sig skyldig till brottsligheten trots att han haft stöd genom det särskilda socialtjänstboendet, bedöms det nödvändigt att förena skyddstillsynen med föreskrift om att genomgå lämplig behandling eller program.”

Jag finner stycket om ”att han haft stöd genom det särskilda socialtjänstboendet” som ganska märklig i sammanhanget. Jag delar definitivt inte tingsrättens bedömning med tanke på att Mustafa blivit upplyst om att det är olagligt och straffbart av flickans mamma vilket jag förutsätter att även personalen på kommunens boende upplyst honom om. Men ändå fortsatte han med den 12 åriga flickan. Det finns egentligen bara en sak, fängelse och utvisning.

Att Mustafa skall ha någon möjlighet att betala skadeståndet på 75 000 kronor är orimligt inom överskådlig tid. Så det kan flickan och familjen känna sig blåsta på. Kalmar kommun har istället gett Mustafa en egen lägenhet i Smedby som "plåster på såren".

Min blogg har aldrig någonsin tidigare varit i närheten av så många unika besökare som jag hade under gårdagen. Men jag hade egentligen inte förväntat mig något annat.

UPPDATERING!!

I SVT-Debatt imorgon medverkar både Kent Ekroth och Per Ramhorn från SD. Kent Ekroth kommer delta om ett förslg från SD att göra det olagligt att gömma papperslösa personer som inte har uppehållstillstånd. Per Ramhorn medverkar angående Malmös utveckling.

NY UPPDATERING!!

Det finns några som undrar om det verkligen är sant att han fått en lägenhet. Följande kan läsas i domen.

"Mustafa X har vid huvudförhandlingen berättat bland annat det följande. Han bor idag i ett eget boende, en lägenhet i Smedby. Han går i skola. Till sitt uppehälle erhåller han bidrag från socialtjänsten. Han har idag en flickvän som är arton år."


RSS 2.0