TACK ÖSTRAN

Klicka på bilden för att läsa artikeln. Passar på att tacka läsarna för att artikeln kom upp på nätet så jag kan länka till den.

Jag var mycket oroad för att media även i fortsättningen skulle mörka det brott som pågåtts på Kalmar kommuns boende för ensamkommande barn efter mitt avslöjande i kommunfullmäktige i måndagskväll.

Vare sig Barometern eller Östran tog upp det under tisdagen men det har jag full förståelse för då mitt avslöjande kom strax före pressläggningen för tidningarna.

Idag är det dock onsdag och Barometern har uppenbarligen valt den ”tysta linjen” trots att man skall vara en oppositionstidningen till den rödgröna majoriteten i Kalmar kommun.

Östran tar dock upp det i en artikel och uppenbarligen kommer man följa upp det då ansvarig tjänsteman inte ville uttala sig utan skulle återkomma. Han vill säkert rådfråga både den ena och den andra innan man svarar media. Jag vill rikta ett tack till Östran för att man ger det befogade utrymmet till denna mycket sorgliga historia.

Det är dock synd att man inte uppmärksammar i artikeln att jag förhindrades av kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff att prata om detta då det har så starka kopplingar till hur verksamheten på dessa boenden fungerar. Men jag får ändå vara tacksam över att man citerar från min blogg. Vilket borde innebära att många gör ett besök på bloggen när man läst artikeln.

Sedan ställer jag mig frågan om verkligen Barometern kan mörka detta? Då har man sjunkit under markytan!

Jag har även ställt frågor till åklagarkammaren i Kalmar om de tänker överklaga domen p.g.a. det låga straff som dömts ut av Kalmar Tingsrätt men ännu inte fått något svar. Jag tror domen vinner laga kraft den 9 februari. Jag hoppas att man synar tingsrättens skäl till det låga staffet.

Citat från Tingsrättens bedömning.

”Mustafa X är tidigare inte straffad för någon brottslighet och han är rätt ung.
Det finns därmed möjlighet att undvika att döma honom till stadgat fängelsestraff. Någon mindre ingripande påföljd än skyddstillsyn kan dock inte komma i fråga. Eftersom Mustafa X har gjort sig skyldig till brottsligheten trots att han haft stöd genom det särskilda socialtjänstboendet, bedöms det nödvändigt att förena skyddstillsynen med föreskrift om att genomgå lämplig behandling eller program.”

Jag finner stycket om ”att han haft stöd genom det särskilda socialtjänstboendet” som ganska märklig i sammanhanget. Jag delar definitivt inte tingsrättens bedömning med tanke på att Mustafa blivit upplyst om att det är olagligt och straffbart av flickans mamma vilket jag förutsätter att även personalen på kommunens boende upplyst honom om. Men ändå fortsatte han med den 12 åriga flickan. Det finns egentligen bara en sak, fängelse och utvisning.

Att Mustafa skall ha någon möjlighet att betala skadeståndet på 75 000 kronor är orimligt inom överskådlig tid. Så det kan flickan och familjen känna sig blåsta på. Kalmar kommun har istället gett Mustafa en egen lägenhet i Smedby som "plåster på såren".

Min blogg har aldrig någonsin tidigare varit i närheten av så många unika besökare som jag hade under gårdagen. Men jag hade egentligen inte förväntat mig något annat.

UPPDATERING!!

I SVT-Debatt imorgon medverkar både Kent Ekroth och Per Ramhorn från SD. Kent Ekroth kommer delta om ett förslg från SD att göra det olagligt att gömma papperslösa personer som inte har uppehållstillstånd. Per Ramhorn medverkar angående Malmös utveckling.

NY UPPDATERING!!

Det finns några som undrar om det verkligen är sant att han fått en lägenhet. Följande kan läsas i domen.

"Mustafa X har vid huvudförhandlingen berättat bland annat det följande. Han bor idag i ett eget boende, en lägenhet i Smedby. Han går i skola. Till sitt uppehälle erhåller han bidrag från socialtjänsten. Han har idag en flickvän som är arton år."

Trackback
RSS 2.0