Invandringspolitik att vara avundssjuk på.

Finland har verkligen en invandringspolitik som jag önskar att Sverige hade förstånd att ta efter.  I Kalmar kommunfullmäktige hade Finlands inrikesministers uttalande varit mer än tillräckligt för att bli utmålad som rasist och även i media och då i synnerhet Östra Småland där Rolf Asmundsson regerar.

Inrikesminister Rajamäki nöjd med Finlands asylpolitik  

Inrikesminister Kari Rajamäki (sdp) är tillfreds med Finlands rigida asylpolitik. I en intervju i Hufvudstadsbladet säger han att Finland inte ska vara blåögt i fråga om invandring. Rajamäki varnar för bland annat illegal invandring, asylturism, organiserad brottslighet och terrorism. Enligt honom kan människosmugglingsligor stå bakom den illegala invandringen.

"Vi måste sluta vara lättrogna och våga använda de rätta orden för problemen. Jag hör inte till det trossamfund som stänger ögonen och öppnar alla dörrar och fönster", säger Rajamäki.

Rajamäki är också nöjd med snabbehandlingen av asylsökande utan grund och med att de sökande snabbt har skickats ut ur landet.

Flyktingkvoten för år 2006 fylls inte

En finländsk delegation valde ut 123 av de 151 flyktingar som världssamfundet erbjöd. Finland kommer inte upp till sin andel av kvotflyktingar i år. En ministeriegrupp har just valt ut 123 kvotflyktingar i Turkiet, vilket betyder att 100 kvotplatser av befintliga 750 ser ut att bli ofyllda.

Finländarna intervjuade 145 flyktingaspiranter av de 151 som FN:s flyktingorgan UNHCR erbjudit, men gruppen ansåg att det inte fanns fog att ta fler.

"De uppfyllde inte Finlands kriterier", säger Leena-Maija Qvist i delegationen.

Finland lägger stor vikt vid att de som tas emot kan läsa, skriva och har utbildning. Att det skulle strida mot andan i flyktingkonventionen tycker Qvist inte.

"Av dem vi intervjuade hade alla inte hållbara berättelser och motsvarade inte Finlands syn på behov av skydd."

"På vilket sätt skiljer sig Finlands syn på skyddsbehov från UNHCR:s?" frågar Hufvudstadsbladets reporter, och Leena-Maija Qvist svarar:

"Det är en svår fråga. Vi kanske betonar deras integration i samhället mer. Därför vill vi inte ta stora mängder flyktingar med specialbehov. I ett land som Finland är utbildning viktigt. För en oläskunnig vuxen är det ett väldigt stort arbete att först lära sig läsa och skriva på eget språk och därefter på ett nytt språk som man sedan ska utbilda sig på. Sådana saker försvårar integrationsprocessen."

Och Finlands kriterier utgår från att de som väljs som kvotflyktingar gärna ska kunna läsa, vilja lära sig finska, ha någon utbildning, vilja bygga på den och skaffa sig ett arbete.


Är det dags igen?

Ett stort antal ”svenskar” befinner sig i Somalias huvudstad Magadishu och vill ha hjälp av svenska staten att komma till Sverige. Enligt olika uppgifter finns flera hundra ”svenskar” i staden men enligt andra uppgifter kan det vara så många som närmare ett tusen. För bara några månader sen var det Libanon som var på tapeten och då visade det sig att mer än 7000 ”svenskar” befann sig i Libanon. Staten ordnade med transport av dessa till Sverige till en kostnad enligt UD på närmare 100 miljoner kronor. Vad gjorde alla dessa i Libanon? Hur länge hade de varit i Libanon? Hade de flyttat tillbaka till Libanon men inte uppgett detta för svenska myndigheter så att de kunde fortsätta leva på bidrag från svenska samhället. I Danmark krävde Danskt folkeparti att de danska medborgarna som befann sig i Libanon skulle granskas men i Sverige var det knäpptyst.Kommer samma historia upprepas igen vad det gäller Somalia? Jag ställer mig frågan vad alla dessa ”svenskar” som flytt från Somalia nu gör i sitt hemland när det är så oroligt. Finns det verkligen skäl att ge personer från Somalia asyl om de återvänder dit så fort bläcket på uppehållstillståndet torkat. Mogadishu har varit i händerna på islamister en längre tid som också infört sharialagar i staden. Ändå finns det hundratals ”svenskar” i denna stad och jag måste ställa frågan vad gör dessa där? Är det möjligen så att dessa personer samarbetar med islamisterna och kanske till och med deltar i striderna på islamisternas sida. I så fall kan vi bara konstatera att Sverige genom sina generösa bidragssystem stöder islamisterna i Somalia.

RSS 2.0