LANDSHÖVDINGENS TIGGARBREV

Nu är jag hemma från Gotland och känner för att vara lite "elak" när jag läst igen lite av mina tidningar.

70599-453
Kalmarposten den 24 april.

En mörk skönhet enligt konstföreningens ordförande och landshövding Sven Lindgren. Jag undrar hur stor andel av Kalmars befolkning som håller med honom.

Kalmar konstförening har i grevens tid skakat fram pengar till sitt konstmuseum. Föreningen har varit medveten om sitt åtagande om 5 miljoner kronor under flera år men inte förrän idag bekräftas enligt Barometern att konstföreningen betalat in de 5 miljonerna.

De senaste dagarna har landshövdingen Sven Lindgren köpt annonsplats i tidningarna för att få in pengar. För 5000 kronor kan du få ditt namn på en skylt i Kalmars Kaba.

70599-454


Invigningen sker den 10 maj och jag måste säga att konstföreningens ordförande Sven Lindgren agerar väldigt långsamt. Konstföreningen har haft närmare 3 år på sig att skaffa fram dessa 5 miljoner men uppenbarligen inte gjort ett enda dugg tidigare, bedrövligt. Sköter Sven Lindgren sitt jobb som landshövding på samma sätt som ordförandeskapet i konstföreningen så är det inget att hänga i julgranen.


70599-455
Sven Lindgren vid låtsasinvigningen av Fanerdun.  Foto Thoralf Alfsson

Sven Lindgren kanske har haft fullt upp med att klippa invigningsband så att han inte haft tid med Kalmar konstförening och dess åtaganden. Det är säkert mycket roligare att hålla invigningstal och klippa band med guldsax än att försöka få ihop 5 miljoner kronor till det nya konstmuseet.

Frågan är på vilket sätt konstföreningen lyckats skaffa fram dessa 5 miljoner kronor?


Har man tagit lån i banken?


Jag befarar att Kalmar kommun kommer att bli tvungen att gå in och rädda Kalmar konstförening ekonomiskt inom de närmaste åren. Föreningen kommer med stor sannolikhet inte ha råd att driva det nya konstmuseet.

Är det någon som vågar slå vad?


UPPROR MOT CHEF PÅ KULTURSKOLAN I KALMAR

Enligt en artikel i Barometern pågår ett uppror bland eleverna mot chefen på kulturskolan Doris Aronsson. Läs artikel i Barometern.

Nu är jag övertygad om att det finns mer under ytan än vad tidningen skriver i sin artikel.


Läs mitt inlägg från januari om hur Doris Aronsson skulle producera en film om kulturskolan där den mångkulturella mångfalden skulle prioriteras, det var i huvudsak invandrare som skulle få vara med i filmen 


Jag har letat efter filmen på nätet men inte kunnat hitta den, den kanske inte är klar ännu. Är det något som sett den eller har tillgång till den vill jag gärna få se den eller få en recension.


Undrar hur länge Doris Aronsson sitter kvar som chef för kulturskolan?


EXPRESSEN KOMMER MED NY SD-ARTIKEL!

70599-451

Under den senaste veckan har jag blivit uppringd av Expressen vid två tillfällen. Vid första samtalet ställdes en rad frågor om våra erfarenheter av kommunfullmäktige och vad vi lyckats uträtta. Jag fick en känsla av att de kommer vinkla denna del av artikeln till att vi inte lyckats uträtta något i vårt arbete i kommunfullmäktige runt om i landet. Jag försökte förklara att bara genom vår närvaro i kommunfullmäktige så påverkar vi en mängd saker och vi når ut till många människor genom media på ett helt annat sätt. Frågan är hur intresserad Expressens journalist var av mina svar eller om han bara var ute efter att hitta något negativt att skriva om.


I det andra samtalet från Expressen ställde journalisten frågor om den personen som fick ta vår plats i kommunfullmäktige Nybro. Jag förklarade att vi inte godkände denna person när han ville kandidera för sd i Nybro vid valet 2006. Vi avstod hellre från att kandidera i Nybro än att låta denna person stå på våra valsedlar till kommunvalet. Han skrev dock sitt eget namn på en valsedel vid valet och tack vare detta blev han invald i kommunfullmäktige i Nybro.

Våra misstankar besannades när han inte besökte något kommunfullmäktigemöte utan istället hoppade av i januari 2007. I den intervju som Radio Kalmar gjorde i samband med att han hoppade av gapade och skrek han som han inte hade alla hästar hemma. Han är heller inte medlem i partiet längre.

Det skulle inte alls förvåna mig om Expressen försöker hitta på något riktigt negativt vad det gäller den här historien eftersom de tydligen fått en del tips om detta.


Artikeln i Expressen kommer säkert att publiceras i samband med vårt riksmöte i Karlstad den 2-4 maj.


När man läser Ann-Charlotte Marteus artiklar i Expressen så undrar man vart den tidningen är på väg.

Jag trodde det var en borgerlig tidning men när inte skribenterna på tidningen värnar yttrandefriheten och åsiktsfrihten längre så undrar man vad tidningen fått för partifärg då den verkar stå närmast Lars Ohly och vänsterpartiet i flera frågor.


GRANSKNINGEN AV SALVESTADEN LAGD I BYRÅLÅDAN

Tyvärr kan jag inte närvara vid dagens kommunfullmäktigemöte p.g.a. en driftsättning och uppstart på en fabriksanläggning på Gotland.

70599-450
Salvestaden som kostar Kalmars skattebetalare 20 miljoner kronor.Foto Thoralf Alfsson


Salveprojektet kommer att kosta Kalmars skattebetalare ca 20 miljoner kronor.

Om allt hade skötts rätt av kommunen skulle det vid kvällens kommunfullmäktigemöte varit en föredragning av KPMG:s revisorer av den granskning av Salvestaden som de gjort om kommunens hantering och Salvestadens styrelse handlande i detta riskprojekt.

Nu har istället kommunstyrelsen beslutet att stoppa rapporten i den nedersta byrålådan och ingen i kommunfullmäktige får lyssna till denna föredragning och således ej några av åhörarna heller.

Efter att jag har läst rapporten förstår jag att majoriteten i kommunstyrelsen vill tysta ner rapporten men det är helt obegripligt att oppositionen (m, c, fp och kd) accepterar detta utan protester. De har väl även de haft fingrarna i syltburken och därför kniper även de käft. Med den inställningen kommer alliansen aldrig komma i någon maktposition i Kalmar men de verkar vara nöjda med att vara i opposition.


Det enda avtryck som granskningen gör är en enkel protokollsanteckning från majoriteten i kommunstyrelsen.


Enligt min uppfattning skulle Salvestadens VD Patrick Holmberg polisanmälts för att han överträtt sina befogenheter som VD. Sedan hade åklagaren fått utreda om han skulle väcka åtal mot Patrick Holmberg. Vad grundar jag då min uppfattning på? Jag tänker citera några stycken från rapporten som jag tycker alla som är intresserade borde läsa.


"Enligt styrelsens arbetsordning skall verkställande direktören förelägga styrelsen bland annat följande ärenden för beslut.

1.2.1        Beslut om investeringar utanför antagen budget överstigande 100 000 kr.

1.2.2        Ingående av i Bolagets verksamhet sedvanliga avtal motsvarande ett värde överstigande 100 000 kr   eller uppsägning av sådana avtal."


Detta är alltså den bolagsordning som VD Patrick Holmberg hade att rätta sig efter. Nedan kommer en rad citerade texter från KPMG:s gransgningsrapport på överträdelser av denna bolagsordning.


"Den 2004-11-08 tecknar bolaget avtal med Högskolan på Gotland om Nils Blomkvists medverkan i vetenskaplig rekonstruktion av medeltida liv och miljö. Avtalad ersättning för andra halvåret 2004 uppgår till 150 000 kr. Avtalet har undertecknats av VD ensam. Vi kan av styrelsens protokoll inte se att något formellt beslut fattats innan avtal tecknades."


"Överenskommelse tecknades med Kalmar läns museum, sannolikt den 2005-03-01, om aktieägarkapitalets finansiering samt ATH:s arbetsinsats i Salvestaden 2004 och 2005. Av bolagets resultatrapport för år 2005 framgår att enbart tjänster ATH har kostat 467 000 kr. Överenskommelsen har undertecknats av VD och bolagets driftchef. Vi kan av styrelsens protokoll inte se att något formellt beslut fattats innan överkommelsen tecknades."


"Den 2006-03-14 tecknar avtal med Mycke Nöje om bolagets behov av teaterverksamhet under tiden från 2006-06-26 till 2006-08-13 för ett pris av 589 000 kr. Avtalet har undertecknats av VD ensam. Vi kan av styrelsens protokoll inte se att något formellt beslut fattats innan avtal tecknades."


Den 2006-03-13 tecknar bolaget avtal med Joakim Karlén vid Sic-Sac AB om konsulttjänster. Avtalet är giltigt mars-september 2006. Salvestaden förbinder sig att avropa minst 200 timmar á 650 kr (130 000 kr) . Salvestaden skall enligt avtalet också betala bonus samt kostnader för resor och övernattningar. Avtalet har undertecknats av VD ensam. Tecknat avtal översstämmer inte med styrelsens beslut."


"Vi har inte kunnat se att styrelsen i efterhand har fått rapport om ingångna avtal. Inte heller har vi kunnat se att beslut har fattats om hur efterlevnaden av ingångna avtal skall kontrolleras och avrapporteras"

  

Detta är mycket anmärkningsvärda uppgifter i denna granskning som majoriteten i Kalmar nu stoppar ner i byrålådan. Eftersom detta projekt kostar Kalmar kommun ca 20 miljoner borde man agera.

En annan sak som är mycket anmärkningsvärd är Åke Anderssons agerande som man skriver följande om i rapporten.


"Vi vill betona att uppgiften om övertagande av verksamheten den 2007-05-01 härrör från Åke Anderssons rapport i bolagsstyrelsen den 2007-05-09. Förhållandet framgår inte av protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott eller kommunstyrelsen. Vi har utan resultat sökt kontakt med Åke Andersson, den tf verkställande direktören för bolaget för en kommentar."


Enligt den muntliga redogörelsen i kommunstyrelsen har Åka Andersson gjort sig oanträffbar för KPMG:s granskare och vägrat svara på frågor om Salvestaden. Varför?

Idag är Åke Andersson platschef på Destination Kalmar och frågan är om han är lämplig för detta uppdrag?

Tyvärr är det nog så att dessa personer skyddar varandra i den lilla ankdammen i Kalmar.

Sedan är det bara att "gratulera" MediaMarkt till sin nya chef/VD i Kalmar Patrick Holmberg.


VÄNSTEREXTREMISTER SKYDDAS AV SVERIGES RADIO

Igår råkade jag höra ett samtal i programmet "Efter tolv" i P3 samtidigt som jag satt och jobbade i en driftcentral på Nordkalk i Kappelshamn på Gotland. I programmet intervjuades Linn Nilsson (v) angående att ett arrangemang anordnat av Nätverket mot rasism i Karlstad stoppats av kommunen. Enligt ansvarige på kommunen stoppas arrangemanget p.g.a. att lokalen är för liten. Det är patetiskt och höra den ansvarige personen Linn Nilsson försöka förklara detta när alla vet att den verkliga anledningen är att kommunen är rädda för att dessa vänsterextremister kommer att ställa till med bråk.


70599-449
Nätverket mot rasism i aktion?

Vad är en antirasistisk gratiskonsert för något? Kan någon förklara.


Det är för bedrövligt att man inte på Sveriges Radio och Karlstad kommun kan tala klarspråk och säga att man är rädda för vad dessa vänsterextremister kommer att kunna ställa till med i Karlstad, kommer det bli bråk, skadegörelse, upplopp eller kravaller.

Det finns ju många exempel på vad dessa maskerade ungdomar ställt till med tidigare.


Ännu mer bedrövligt är att höra när programledaren Gunnar Gramnes hela tiden försöker skuldbelägga sverigedemokraterna för att arrangemanget stoppas. Frågan är om han är så okunnig eller om han gör detta medvetet.


Politisk korrekthet och hyckleri handlar det om när man istället bara berömmer nätverket mot rasism i programmet.


Jag kommer själv vara på riksårsmötet i Karlstad och kommer att skriva och fotografera för inlägg på min blogg under riksårsmötet.


Lyssna på Efter tolv, inslaget kommer ca 15 min in i programmet.


PINSAM TYSTNAD

70599-447
En av mina arbetsplatser på  Gotland för några dagar.                  Foto  Thoralf Alfsson

Jag jobbar fortfarande på Gotland och kommer att göra det ytterligare några dagar innan jag kan åka hem. Därför blir det tyvärr lite glest mellan inläggen.


Jag läser dock Barometern (pdf-tidningen) på nätet varje dag och väntar fortfarande på att kommunalråden i Kalmar skall svara på min debattartikel och genmäle om varför man inte ordnar med så kallade ppp-platser till ungdomar i 16-17-års åldern. Nu är det dock mer än en vecka sedan jag uppmanade dessa kommunalråd om att ge sin förklaring och de har tydligen ingen vilja att svara


70599-448
Barometern 18 april.

En mycket pinsam tystnad från dessa heltidspolitiker. Det är säkert många ungdomar som undrar varför det satsas 18 miljoner kronor/år på 24st så kallade esamkommande unga muslimska män men inte en enda krona på 500st sysslolösa ungdomar i sommar.


Givetvis är det så att dessa heltidspolitiker inte har något bra svar och då väljer de istället tystnaden.

Kritiserar jag istället flyktingmottagning så rycker de dock ut med pennan i högsta hugg och försvarar alla beslut men när det gäller svenska ungdomar är det pinsamt tyst.


NÄR RYSSEN TOG GOTLAND

70599-446
Ryssarna lämnade Visby genom Norderport 1808.   Foto Thoralf Alfsson

Igår var det 200 år sedan Gotland invaderades av Ryssland. Den 23 april 1808 kapitulerade den 76-årige vice landshövdingen Erik af Klint som var befälhavare på Gotland för ryssarna.

Om denna händelse kunde man läsa i de gotländska tidningarna under gårdagen. En rysk trupp om 1 800 man landsteg den 22 april på Gotland där det inte fanns några svenska trupper. Erik af Klint samlade närmare 600 man utrustade med en beväpning i form av liar, hötjugor och knivar fastbundna på störar men när han får veta att det inte finns något krut till gevären väljer han att kapitulera. Han hann dock med att skicka iväg flera skepp mot fastlandet med bud om den ryska ockupationen innan ryssen blockerade hamnen i Visby.


Idag finns knappast längre någon militär på Gotland längre. Enligt ett TV-inslag idag finns det 9 militärer vid flygplatsen som servar JAS-plan som mellanlandar då och då. Sedan finns 19 andra anställda + 17 värnpliktiga inom marinen på hela ön. Med andra ord är hela försvaret av denna ö helt och hållet nedmonterat. Likheten med situationen 1808 är verkligen slående!
Idag kan också ryssen bara knacka på dörren och kliva på utan att möta något motstånd.


Det som ändå skiljer 1808 från idag är att på den tiden kunde man på några veckor mobilisera ett antal skepp och 2 000 man i Karlskrona för att undsätta gotlänningarna. Först skickade man två linjeskepp för att skära av ryssarnas förbindelser med hemlandet. Den 14 maj landstiger sedan den svenska truppen i Östergarn och börjar marschen mot Visby där sedan den ryske konteamiralen Bodisco kapitulerar inför vad han upplever som en övermakt. Ryssarna fick fri lejd hem till ryssland och samtidigt som ryssarna lämnade Visby den 16 maj genom Norderport marscherade de svenska trupperna in genom Österport.


Idag har Sverige knappast längre några trupper att använda i ett skarpt läge. Nu vill dessutom regeringen lägga ner ännu mer av Sveriges försvar. Dessa sparkrav kommer samtidigt som vi befinner oss i en högkonjunktur och staten har aldrig tidigare haft så stora intäkter.


VART TAR VÅRA SKATTER VÄGEN?


BÖNDERNA ÄR BÄST

Tråkiga Kalmar FF leder allsvenskan med sju poäng!

70599-445

Som boende i Kalmar är det väldigt roligt just nu. Tyvärr missade jag dagens hemmamatch på Fredrikskans eftersom jag befinner mig på Gotland och jobbar.


I måndagens program av Fotbollsmåndag i TV4 kunde inte Ola Wenström beskylla Kalmar för att vara tråkiga längre när KFF efter 6 matcher hade 11-1 i målskillnad. Istället vräker denne Ola Wenström ur sig följande "Bönderna är bäst".

  

OjOj, vad det är synd om alla dessa 08:or som har så svårt för att ett lag som inte kommer från Stockholm eller någon av storstäderna toppar allsvenskan.

Ola Wenström skulle faktiskt haft rött kort för den kommentaren och avstängning minst ett program.


Hur illa mår han nu efter kvällens match? Ännu en vinst, 4-2 mot Helsingborg och bröderna Elm fortsätter att producera mål.

Inte undra på att KFF gillar att spöa Stockholmslagen.


MÖTE MED KONUNGEN

70599-444
Skogens konung på Öland.                                                         Foto  Thoralf Alfsson


Vid en skogspromenad i helgen på Öland möte jag skogens konung. Det är inte ofta man ser en älg på Öland men de finns uppenbarligen.


Just nu befinner jag mig på Gotland och Visby för en driftsättning av ny programvara i ett styrsystem hos en av våra trogna kunder. Det blir långa arbetsdagar och väldigt lite tid för att följa nyheter och politik. Därför blir det lite glesare mellan inläggen på min blogg men så fort jag får tid kommer det ett nytt inlägg.


SKRATTAR BÄST SOM SKRATTAR SIST

70599-443
Inlägg som raderats på Pierre Edströms blogg.

Nu har verkligheten även hunnit ifatt folkpartisten Pierre Edström och han har fått krypa till korset och ta bort sitt inlägg med ett foto från Barometern. Enligt de uppgifter jag fått har den extra knäckande journalisten och folkpartisten Pierre Edström fått ett skadeståndskrav från Barometern eftersom han använt ett foto på landstingsrådet och KFF:s ordförande Jonny Petersson på sin blogg.

Frestelsen blev antagligen för stor för denne folkpartist när han såg Barometerns fotograf Paul Madejs foto på en sovande/vilande landstingsråd Jonny Pettersson (vänsterpartist) i landstingsstyrelsen.


I samband med min egen uppgörelse med Barometern diskuterade jag med ansvarig utgivare Gunilla Andreasson om jag som sverigedemokrat behandlades på ett tuffare sätt, vilket hon bestämt förnekade.
Jag tipsade om bland annat Pierre Edströms övertramp när vi diskuterade detta ämne.
Läs mitt tidigare inlägg. där jag kommenterar Pierre Edströms påhopp på mig.


Nu har tydligen Pierre Edström fått ett skadeståndskrav från Barometern eftersom hela hans inlägg från den 19 november 2007 där fotot finns är borttaget från hans blogg.


Pierre Edströms anklagelser om min dubbelmoral faller därmed platt till marken och jag vill påminna mina läsare och Pierre Edström om ett gammalt ordspråk.


"Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri".

Eller varför inte "Skrattar bäst som skrattar sist".


MIGRATIONSVERKETS CHEF GALNA UTTALANDE

70599-442
Dan Eliasson.

I dagens program av Konflikt kommer Migrationsverkets chef Dan Eliasson med ett mycket märkligt uttalande. I programmet diskuterar migrationsminister Tobias Billström och Röda korsets chef Bengt Westerberg tillsammans med Dan Eliasson. Dan Eliasson säger följande i programmet.


"Jag bryr mig inte ett dugg om en person eller en miljon människor får stanna i Sverige."

  

Gisses vilken person regeringen utsett till chef för migrationsverket, inte undra på att Sverige tar emot lika många irakier som resten av hela EU.
Det viktigaste för den mannen är väl att hans feta lön kommer in på kontot varje månad. Har han kanske provision på varje uppehållstillstånd?


Lyssna på konflikt. (ca 35 minuter in i programmet kommer Dan Eliassons uttalande)

Bengt Westerberg och Röda Korset har för övrigt en tokig debattartikel i DN idag.


NEJ TACK TILL EU OCH ÖVERSTATLIGHET

70599-441
Hur många svenskar jublar över EU idag.

I veckan meddelade den EU-kritiske socialdemokraten Sören Wibe att han lämnar det socialdemokratiska partiet. I en artikel på DN-debatt skriver han i hårda ordalag om socialdemokraternas EU-hyckleri. Här är några exempel från artikeln.

"Lavaldomen i Vaxholmsfallet avslöjade att socialdemokratin under lång tid fört arbetarrörelsen och svenska folket bakom ljuset."


"Det betyder att den socialdemokratiska partiledningen har svikit sina väljare eftersom man alltid lovat att motarbeta att EU utvecklas mot överstatlighet."


"Det finns ett hyckleri som präglat de flesta svenska partiers EU-politik ända från början. Det gäller dels det stora samförstånd som finns, dels ambitionen att dölja omfattningen av den maktöverföring som sker. Inom socialdemokratin framställs EU-projektet gärna som en arena där vänstern i kamp mot högern söker tämja det internationella kapitalet. Ingvar Carlsson pläderade för medlemskap för att vi socialdemokrater skulle "göra Europa rött". Och när Pierre Schori 1999 for till Bryssel var det för att, som han sade, bekämpa "turbokapitalismen"."


Mona Sahlin avfärdar Sören Wibe med att han har en gammalmodig syn på Europa. Jag gillar när Måna uttalar sig på det här sättet. Jag tror att många inte alls samtycker till detta av socialdemokraternas väljare, inte ens på socialdemokratiska ledarsidor delas hennes åsikter.


"Men mest förvånande är Sahlins påstående att Wibes EU-skeptiska hållning skulle vara ett uttryck för en "gammalmodig syn på Europa", som hon sade."

Ledare i Östran


Östrans ledarskribenter hade besökt Kalmar läns socialdemokraters årsmöte förra helgen och på ledarsidan skriver de om det utbredda missnöjet över Mona Sahlin som väldigt många medlemmar gav uttryck för. Min personliga åsikt är att Mona Sahlin aldrig kommer bli bättre än det hon presterar idag. Opinionssiffrorna kommer att dala så sakteliga och i takt med detta kommer den interna kritiken att växa och frågan är om hon kommer att sitta kvar som partiledare 2010. Nu kommer aldrig socialdemokraterna byta partiledare innan valet utan andra personer i partitoppen kommer att få dra ett tyngre lass.


I dag kom regeringens utredning om de allmännyttiga bostadsbolagen. 

Jag lyssnade på P1 Ekot idag och där fick jag höra något spännande som jag undrar om det bara är jag som reagerat på.


"Den här utredningens huvudsyfte har varit att ta fram en modell för den svenska allmännyttan som kan accepteras av EU-kommissionen. Ett förslag är att bostadsbolagen ska drivas affärsmässigt och det är okey i Bryssel.

Det andra förslaget, att driva bolagen enligt självkostnadsprincipen som idag ungefär, kräver troligen godkännande av EU-kommissionen.

Men det finns också ett tredje förslag, som inte är utrett, från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, där bostadsbolagen av sociala skäl ska kunna frångå affärsmässigheten och det här tredje förslaget intresserar verkligen bostadsminister Mats Odell.

Det som är bra med den är att det finns en politisk majoritet bakom den i SKL:s styrelse, och jag utgår ifrån att den också avspeglar majoriteten i Sveriges riksdag. Om den hade varit förenlig med EG-rätten, vilket ingen av oss vet, så hade den varit väldigt smaklig att kunna genomföra."

P1 Ekot

  

Snacka om överstatlighet!


Vi kan inte längre bestämma över vår egen bostadspolitik i det vårt eget land.längre.


AFA UPPMANAR ATT MÖRDA CHEFEN!

Dårarna i AFA visar återigen att de inte har mycket bakom pannbenet.


70599-439

Nytt klistermärke enligt deras hemsida.


Jag har tipsat tidningarna Barometern och Östran om detta klistermärke med detta motiv och ser nu fram emot om någon av tidningarna kommer att publicera detta.


Det är dags för SÄPO och polisen att sätta dessa individer bakom lås och bom.


KINESERNA LYSER MED SIN FRÅNVARO

När de kinesiska byggjobbarna åkte hem i december förra året så meddelade företaget Fanerdun att de skulle vara tillbaka i mars 2008 för att fortsätta med byggjobben.

Nu kan vi snart även lägga april månad bakom oss och ännu har vi inte sett några nya kinesiska byggjobbare i Kalmar. Enligt media har ännu inga visumansökningar kommit in till några svenska myndigheter.


Kalmars kommunalråd Johan Persson (s) har fortfarande inte skrivit ett enda inlägg om Fanerdun och hans syn på projektet vilket är mycket märkligt.

Jag har idag uppmanat honom att göra det i en kommentar på hans blogg.


Fanerduns hemsida kan man fortfarande läsa följande.


"Den andra etappen - med ett nybyggt affärs- och utställningscentrum - beräknas stå klart våren 2008 och kommer att omfatta ca 20 000 kvadratmeter. Ett halvår senare invigs 50.000 kvadratmeter för totalt 1 400 utställare."  


I min värld är det våren 2008 just nu och för mig är det första etappen och inte den andra. Någon kan kanske förklara var första etappen annars tog vägen. De provisoriska lokalerna i tågtillverkaren Bombardiers tidigare lokaler kan inte räknas som etapp 1.

  

Men den som följt detta kinesiska projekt är nog inte ett dugg förvånade. Tidplaner är i vilket fall som helst inte kinesernas starka sida.


Undrar just hur de kommer att lyckas med OS och alla nya arenor.


För er som inte bor i Kalmar har jag uppdaterat mitt fotoarkiv med färska bilder från mässområdet/byggarbetsplatsen. Jag har givetvis fotograferat det hela från baksidan och inte från framsidan.

70599-438
Augusti 2007                                                                            Foto Thoralf Alfsson
   
70599-437
April 2008                                                                                   Foto Thoralf Alfsson
  
Som ni kan se har byggjobbarna lyckats få lite fasad på stålkonstruktionen men på det 50 000 m2 stora mässområdet har inget hänt. Det skall alltså vara klart om ca 6 månader men det invigdes för 7 månader sen, i september 2007.
Det kallar jag för en kulturkrock! 
           

På företagets hemsida finns också en länk till deras nyhetsarkiv. Se länk.


Var det någon som blev förvånad? I varje fall inte jag.


AVTALET MED MIGRATIONSVERKET ÖVERKLAGAT!

70599-436

Som jag tidigare skrev i ett inlägg övervägde vi inom sd i Kalmar att överklaga det senaste beslutet med migrationsverket. Läs mitt inlägg och debatt artikel som publicerades i Barometern.


Vi lämnade in en överklagan i början av veckan till Länsrätten i Kalmar Län och idag uppmärksammas det av Barometern. Läs artikel.


Min debattartikel har givetvis fått kommunalråden att vakna till liv och komma med diverse anklagelser mot mig och sverigedemokraterna. Tyvärr har de lite svårt att hålla sig till ämnet och de kostnader som detta avtal innebär för samhället.


Läs kommunalrådens genmäle.


Även vänsterpartisten Birgitta Axelsson Edström kom igår med ett genmäle. Det innehåller som vanligt diverse insinuationer om min okunskap och att jag tydligen har svårt att förstå. Det är lite svårt att förstå att hon som "bekännande kristen" och flitig kyrkobesökare ägnar sig åt dessa personangrepp. På sin blogg har hon kallat mig och min kollega för "smutsiga svintrynen på människokroppar".


Läs hennes genmäle.


Idag har jag svarat på dessa genmälen och nu återstår det att se om Barometern publicerar mitt svar. Eller om tidningen endast publicerar delar av mitt svar.

I vilket fall som helst kan du läsa mitt svar här nedanför.


Genmäle till Birgitta Elfström, Bertil Dahl, Jonas Löhnn och Birgitta Axelsson Edström.


Jag kan försäkra er om att var det någon som läst på avtalet med migrationsverket som beslutades om den 27 november 2006 så var det vi sverigedemokrater men hur det var med kunskapen hos övriga ledamöter i fullmäktige är jag mycket tveksam om.

Sverigedemokraterna var uppenbarligen det enda partiet som var införstådda med de ekonomiska konsekvenserna för samhället av detta beslut och med anledning av detta yrkade vi på en återremiss av ärendet för att de ekonomiska konsekvenserna för kommunen skulle utredas. Detta yrkande stödde inget annat parti och därför reserverade sverigedemokraterna sig mot detta beslut i fullmäktige.


Att vänsterpartisterna inte förstod vad de beslutade om framgår med all tydlighet av den insändare jag refererade till i min debattartikel då de den 11/12-06 i tidningen Östran skrev "Fullmäktige diskuterade huruvida kommunen skulle ta emot åtta ensamkommande asylsökande barn eller inte".

Vad vänsterpartister ansåg går alltså inte att misstolka, det handlade om åtta barn och inte åtta platser som Birgitta Axelsson Edström gör gällande i sitt arroganta svar. Om det nu inte var så att vänsterpartiet försökte vilseleda tidningens läsare med denna desinformation om vad som i verkligheten beslutades i fullmäktige. Det fanns givetvis en anledning till varför jag sparat deras insändare från 2006. I vänsterpartisterna värld innebär tydligen alla människors lika värde att alla har rätt till uppehållstillstånd i Sverige och tillgång till alla välfärdssystem utan motprestation. Den uppfattningen delar inte vi sverigedemokrater.


Kalmars kommunalråd gör samma misstag som så många andra politiskt korrekta politiker och anser att alla asylsökande är flyktingar, vilket visar på stor okunnighet.

Under 2007 fick 1113 personer uppehållstillstånd med flyktingstatus! Det motsvarar ca 6 procent av de som fick uppehållstillstånd eller 3 procent av de 36 000 som sökte asyl i Sverige under 2007 (Källa migrationsverket).


Jag tycker det är synd att dessa kommunalråd inte tar chansen och förklarar varför man som enda kommun i länet inte satsar på sommarjobb så kallade ppp-platser för ungdomar under 18 år när man samtidigt satsar 18 miljoner kronor/år på 24st så kallade ensamkommande barn.


I sin insändare anklagar de sverigedemokraterna för att endast yttra sig i invandrarfrågor och "i alla andra frågor har det varit pinsamt tyst från sverigedemokratisk håll".

Jag vill då påminna om Barometerns granskning av de mest aktiva politikerna i fullmäktige från den 27 december 2007, där jag fanns bland de tio mest aktiva. Att dessa kommunalråd kritiserar sd för att inte vara aktiva rimmar väldigt illa i mina öron då de i praktiken motarbetar oss. Vi är utestängda från alla nämnder som t.ex socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, gata- och parknämnden, kultur- och fritidsnämnden, omsorgsnämnden o.s.v. När vi motionerade om att i varje fall få en insynsplats i kommunstyrelsen var det ingen ledamot som stödde vår enkla begäran.

Det är höjden av hyckleri av dessa kommunalråd att anklaga oss sverigedemokrater för att inte vara aktiva och samtidigt utestänga oss från all politisk verksamhet i kommunen förutom fullmäktigeplatser som vi erhållit i ett demokratiskt val.


Tidningen Östran vägrar att publicera min debattartikel med hänvisning till att den är för lång men något annat kan man väl inte förvänta sig av en vänstertidning som gör allt för att skydda dessa kommunalråd och yrkespolitiker som avlönas av kommunens skattebetalare. Det enorma presstödet till tidningen Östran borde ändå förpliktiga till att även sverigedemokraterna får insändare införda.


Thoralf Alfsson

Sverigedemokraterna Kalmar


SVERIGEDEMOKRATERNA VÄXER I KALMAR LÄN

För några veckor sedan bildade sverigedemokraterna en ny kommunförening i Västervik.

Antalet medlemmar i länet ökar konstant trots att det är ett mellanår i politiken utan några val.

I Västervik har vi fått en rutinerad ny medlem som tagit på sig ansvaret som ordförande i föreningen. Benny Johansson som är sexbarns far har tidigare varit ordförande för vänsterpartiet i Västervik men hoppade av för ca 5 år sedan. En av anledningarna var att det var tabu att prata invandringspolitik inom vänsterpartiet.


Vi i Kalmar önskar givetvis Benny och hans vänner lycka till i Västervik och vi från Kalmar kommunförening kommer givetvis att stödja den nya föreningen på alla sätt vi kan.


Vänsterpartisten i Kalmar Birgitta Axelsson Edström går givetvis i taket och är arg på sin blogg efter att ha läst artikeln i Östran att en fd. vänsterpartist gått och blivit sverigedemokrat och som vanligt vet hon givetvis bäst.


Läs även artikel i Västerviks Tidning.

Frågan är om nästa nya kommunförening i länet kommer att bildas på Öland eller i någon annan kommun.

Det börjar nog bli problem för AFA att hålla koll på alla sverigedemokrater. Kan det månne vara orsaken till den sinnesförvirring de drabbats av när de angrep en 90-årig kvinnas bil. Eller är det så att modet inte räcker till för att möta någon öga mot öga och då får det bli skadegörelse istället.

De kanske även blivit lite darriga efter att en person dömdes vid Kalmar Tingsrätt i februari för att ha ofredat mig, vem vet.


FOLKPARTIST SYMPATISERAR MED AFA

70599-435
Maskerade AFA-anhängare.

Folkpartisten Mats Arbring från Emmaboda skriver i en kommentar på en blogg att han sympatiserar med AFA:s åsikter. Mats Arbring fanns på folkpartiets alla tre valsedlar (Kommun, Landsting och Riksdag) vid valet 2006. Det går inte att skylla på ungdomligt oförstånd då Mats Arbring är 46 år gammal.


I en kommentar på vänsterpartisten Birgitta Axelsson Edströms blogg där hon skriver om AFA:s attack mot en 90-årings bil där Mats A för övrigt tycks vara en flitig besökare skriver Mats att han sympatiserar med AFA:s åsikter men inte med deras metoder. När jag kollade Mats Arbring hade jag inte förväntat mig att han skulle vara folkpartist utan kanske vänsterpartist eller ej politiskt verksam.
 
70599-434


Att en folkpartist uttrycker stöd för en grupp kommunister som förespråkar ett odemokratiskt samhälle kan inte betecknas som något annat än en stor skandal.


På AFA:s hemsida kan man läsa bland annat följande.

"AFA Sverige har en frihetlig socialistisk grundsyn och ser sig som en del av en bredare militant utomparlamentarisk vänsterrörelse."


"AFA är partiernas motsats. Vi försöker inte plocka några politiska poäng, vi försöker inte vara "korrekta", vi försöker inte att värva någons röster och om media väljer att skriva ner oss, så är det något vi får ta, bara vi uppnår våra mål - att stoppa rasismen och krossa fascismen."


"AFA är en socialistisk rörelse och motsätter sig därför det kapitalistiska samhällssystemet som vi, med en revolution, vill ersätta med ett stats- och klasslöst samhälle."

  

Några korta citat från AFA:s hemsida som tydliggör vad dessa individer står för och som folkpartisten Mats Arbring från Emmaboda sympatiserar med.


I dagens Barometern skriver man mer om attacken mot den 90-åriga kvinnan.


På den "heliga" alliansens företrädares bloggar, Pierre Edström (fp) och Birgitta Axelsson Edströms (v) förekommer kommentarer, även från dem själva där det antydds att detta skulle vara iscensatt för att väcka sympatier för högerextremisterna. Att det kommer från en vänsterpartist förvånar mig inte men vad dessa folkpartister sysslar med begriper jag faktiskt inte.


BARA SVENSKAR HÄNGS UT I MEDIA?

Jag har publicerat namn på dömda personer vid Kalmar Tingsrätt på min blogg när jag tyckt att det varit av stort allmänintresse. För detta har jag fått ta emot kritik på min blogg och även till viss del i media.

Nu undrar jag om dessa kritiker kommer rikta sin kritik mot Expressen och Aftonbladet som hänger ut Englas mördare med namn och foto.

70599-433

Dagens löpsedlar.

Jag har inget emot att media på detta sätt namnger brottslingar men jag anser att de då också skall vara konsekventa och göra det även när det gäller en brottsling med invandrarbakgrund.


För ca en vecka sedan skrev jag om en serievåldtäktsman som misstänks för minst 6 våldtäkter eller våldtäktsförsök. Mannen var en asylsökande Libyer som på bara några månader begått dessa våldtäkter.

Expressen nämner inte ens att den anhållne mannen är asylsökande. Namn och foto är givetvis uteslutet när det gäller en invandrare och mångkulturell berikare. Läs artikeln i Expressen.


Vem minns inte hur den så kallade Hagamannen blev uthängd i media efter flera våldtäkter i Umeå. Han var ju också svensk.

VILKET HYCKLERI!  VARFÖR INGET NAMN OCH FOTO PÅ DENNE LIBYER?

Vad jag anser om Englas mördare? Han skall var inlåst resten av sitt liv!! Finns inget annat alternativ.


FLYKTINGMOTTAGNING VIKTIGT FÖR KALMAR

70599-430
Boende för ensamkommande ungdomar i Kalmar.   Foto Thoralf Alfsson

Så kom då det förväntade svaret på min insändare från kommunalråden i Kalmar (Birgitta Elfström (s), Bertil Dahl (v) och Jonas Löhnn (mp). De undviker givetvis att svara på mina frågor och påståenden, istället kommer de med de vanliga angreppen på oss sverigedemokrater. Tyvärr finns inte deras svar på nätet ännu.


Kalmars kommunalråd gör samma misstag som så många andra politiskt korrekta politiker och anser att alla asylsökande är flyktingar, vilket visar på stor okunnighet.

Under 2007 fick 1113 personer uppehållstillstånd med flyktingstatus! Det motsvarar ca 6 procent av dem som fick uppehållstillstånd eller 3 procent av de 36 000 som sökte asyl i Sverige under 2007.


Jag finner det mycket anmärkningsvärt att dessa kommunalråd anser att mottagningen av invandrare till kommunen är en mycket viktig del för att nå 70 000 innevånare år 2014.

Kalmar har idag ca 61 500 innevånare och det innebär tydligen att en stor del av befolkningsökningen om 8 500 personer skall bestå av invandrare enligt dessa kommunalråd. Med tanke på vad varje person av dessa så kallade ensamkommande ungdomar kostar samhället (750 000 kronor/år och person) så kan man göra ett litet räkneexperiment, 8 500 * 750 000 kronor = 6 375 000 000 kronor/år.

Visst överdriver jag i detta exempel men det är ändå intressant att se vilka konsekvenser kommunalrådens tankar och idéer kommer betyda för samhällsekonomin.


Göteborgsposten hade under hösten en artikelserie om somalier i Göteborg som fick stor uppmärksamhet. Där framkom uppgifter att av somalier i arbetsför ålder år 2005/06 arbetade 19 procent, 10 procent var arbetssökande och 71 procent var inte aktiva på arbetsmarknaden. Läs mitt inlägg.


70599-431
Vilka jobb är lämpliga för dessa somaliska kvinnor i Sverige?

I en annan rapport framgår det att ca 19 procent av männen arbetar medan endast 4 procent av kvinnorna har ett jobb.
Om Kalmar kommun tänker bygga sin framtid och vision om 70 000 innevånare på dessa grupper ser inte framtiden särskilt ljus ut för skattebetalarna i kommunen. Slutsatsen av kommunalrådens inställning måste således vara att kommunen inte har något övre tak för hur många som kommer tas emot i kommunen.


Jag var nog en av de personer som läst avtalet med migrationsverket mest noggrant och det var just därför vi sverigedemokrater reserverade oss mot beslutet i fullmäktige. Om kommunalråden kunde avtalet så väl som de gör gällande i sin insändare talade de inte sanning under debatten i kommunfullmäktige eller i sina efterföljande insändare. Kommunalråden försvarar detta avtal med att kommunen får full kostnadsteckning från staten och därmed anser de tydligen att det är gratis för oss skattebetalare. Bara staten betalar så är det tydligen bra och kostnadsfritt för Sveriges medborgare enligt dessa kommunalråd.


I sin insändare anklagar de sverigedemokraterna för att endast yttra oss i invandrarfrågor och "i alla andra frågor har det varit pinsamt tyst från sverigedemokratisk håll".

Jag vill då påminna om Barometerns granskning (27 december 2007) av de mest aktiva politikerna i fullmäktige där jag fanns bland de tio mest aktiva. Att dessa kommunalråd vill att vi från sd skall vara ändå mer aktiv rimmar väldigt illa i mina öron då de motarbetar oss i praktiken. Vi är utestängda från alla nämnder som t.ex socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, gata- och parknämnden, kultur- och fritidsnämnden o.s.v. När vi motionerade om att i varje fall få en insynsplats i kommunstyrelsen var det ingen ledamot som stödde vår enkla begäran.

Det är ett mycket grovt hyckleri av dessa kommunalråd att anklaga oss sverigedemokrater för att inte vara aktiva och samtidigt utestänga oss från all politisk verksamhet i kommunen.


DET ÄR DOCK BRA ATT DESSA KOMMUNALRÅD OCH PARTIERNA S, V OCH MP I SIN INSÄNDARE KLARGÖR ATT FLYKTINGMOTTAGNING ÄR EN MYCKET VIKTIG DEL I BEFOLKNINGSÖKNINGEN I KALMAR.


AFA ATTACKERADE 90-ÅRIG KVINNA

Man brukar säga att nu "går skam på torra land" och det är väl det minsta man säga efter att jag tagit del av artikeln i Barometerns nättidning där man kan läsa att AFA-Dackebygd vandaliserat i 90-årig kvinnas bil genom att bland annat måla "Nasse" på ena sidan av bilen.

Intelligensen hos dessa vänsterungdomar tycks inte vara speciellt hög.
Läs artikel i Barometern. 


Polisen har efter vad jag förstår ganska god koll på vilka personer som ingår i AFA:s nätverk i Kalmar. Frågan är om polisen kommer att plocka in dessa individer för förhör eller om inte polisens resurser räcker till detta.


Det råder inget tvivel om att det är AFA-Dackebygd som ligger bakom detta illdåd. De tar stolt på sig skulden på sin hemsida. Att de gett sig på en stackars gammal 90-årig kvinnas bil bara visar hur intelligensbefriade dessa vänsterextremister är.

Tvivlar du så läs följande som jag hämtat från AFA-Dackebygds hemsida.

70599-429
AFA-Dackbygds hemsida den 11 april.

Den socialdemokratiska tidningen Östran nämner ingenting om vilka gärningsmännen är trots att AFA tagit på sig ansvaret på sin hemsida. Försöker tidningen skydda dessa vänsterextremister?
Läs artikel i Östran.

AFA-Dackebygd är synonymt med SUF (Syndikalisternas ungdomsförbund) i Kalmar. Flera av medlemmarna i syndikalisterna är också aktiva i AFA. Dessa stöds till på köpet av ABF, som de samarbetar med. Läs mitt blogginlägg. Det innebär i princip även att socialdemokraterna har kopplingar till dessa våldsverkare.


DET ÄR HÖG TID ATT VÅRA MYNDIGHETER TAR DESSA VÅLDSBENÄGNA ORGANISATIONER UNDER FÖRSTORINGSGLASET OCH SYNAR DEM I VARJE SÖM.


Enligt ett anonymt tips skall jag vara på tur att utsättas för någon form av attack eller skadegörelse från AFA/Syndikalisterna. Jag har informerat polisen om detta hot enligt de rekommendationer jag fått.


PALESTINASJAL INTE MODE UTAN EN POLITISK SYMBOL

70599-426
Vänsteraktivist?                                               Foto Thoralf Alfsson

Palestinasjalen har blivit vanligare i samhället. Jag möter varje dag någon eller flera som bär en palestinasjal eller en med ett liknande mönster och utseende när jag cyklar till och från jobbet i Kalmar.

Är det en modetrend eller är det ett utlopp för politisk extremism?


För mig är en palestinasjal eller liknande en politisk symbol som innebär stöd för Palestina och för de islamistiska terrorister som använder död och terror för att uppnå sina syften.


En person som går klädd i en palestinasjal stöder i princip muslimska självmordsbombare!


Inom vissa subkulturer har efterkonstruktioner skapats som gör gällande att färgerna har en betydelse. Exempel är att svart-vit skulle betyda anarkism eller Palestinas frihet, att röd-vit skulle stå för kommunism, grön-vit för veganism och lila-vit för feminism.


För mig är en grön-vita detsamma som att personen i fråga stöder Hamas.

Läs artikel i DN


Jag undrar om alla som bär palestinasjal är medvetna om att jag och säkert många fler med mig ser med väldigt negativa ögon på dessa ungdomar.

70599-427
Vänsteraktivist?                      Foto  Thoralf Alfsson

Palestinasjalen är trots allt en politisk symbol. Att använda en palestinasjal utan att ha en aning om dess betydelse är som att gå runt med ett hakkors eller en röd stjärna på väskan utan att veta vad det betyder.

För islamofoben finns det dock idag ett alternativ till den traditionella palestinasjalen. Den danske designern Henrik Vibskov har tagit fram ett tyg med gristrynen. Jag såg något program i vår fria television för en tid sedan där Henrik Vibskov medverkade där just detta mönster diskuterades.
Tobias har tipsat om en länk i kommentarena där ett exempel kan beskådas. Tobias skriver som avslutning i sin kommentar
"Så nu kan man vara politiskt inkorrekt och ändå se så där fräsigt revolutionär ut. Två flugor i en smäll. Riktigt lyckat faktiskt."

70599-428
Det är klart att det behövs en dansk designer för att skapa detta mönster.


KOMMUNENS REVISORER SÄNKER ÅRSREDOVISNINGEN

Vid kommunstyrelsemötet i måndags var Johan Persson på dåligt humör: Han kastade ur sig gliringar speciellt till Inger Hilmansson som vanligt. Förklaringen till hans dåliga humör är att han blev tvungen att skicka kommunens årsredovisning till revisorerna för granskning. Dessa har nu underkänt årsredovisningen och anser att det saknas redovisning för 38 miljoner kronor.

Inte undra på att Johan Persson var pressad.

Läs artikel i Barometern


Skandalerna duggar tätt i Kalmar!

Salvestaden, Kalmarhem, Fanerdun, Konstmuseum och nu kommunens årsredovisning underkänd av revisorerna.


Hur länge håller Johan Persson ut?


HYCKLANDE FEMINISTER

70599-425

De senaste veckorna har jag läst flera debattartiklar och insändare framförallt från politiker som tar upp mäns våld mot kvinnor. Idag var det 4st riksdagsledamöter från allianspartierna som skrev om detta i en insändare. Mycket av insändaren var tagit från regeringens handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor.


Även våra lokala politiker som Birgitta Elfström (s) har skrivit om detta i insändare till Barometern. För att inte tala om alla dessa så kallade feminister som också nästan har detta som enda punkten på agendan.


Det som gör mig väldigt förvånad och minst sagt förbluffad är att de aldrig nämner mångkulturen och en viss religion som en del av orsaken till detta problem i samhället.


Våldtäkter räknas in i statistiken för våld mot kvinnor. Bara det senaste året ökade antalet våldtäkter med 13 procent eller ca 500st anmälda våldtäkter från ca 4200st under 2006 till mer än 4700st under 2007. Den stora överrepresentation av invandrare berörs aldrig i regeringens nya handlingsplan.

Hedersrelaterat våld har även fått en undanskymd plats i handlingsplanen och vem som helst med lite sunt tänkande förstår varför. Det går givetvis inte att både propagera för ett mångkulturellt samhälle och samtidigt erkänna de mycket negativa konsekvenserna av samma mångkultur som t.ex. hedersrelaterat våld.

Inom islam är kvinnoförtrycket en del av religionen men detta nämns givetvis inte i denna handlingsplan. Det samma gäller alla dessa insändareskribenter som tillhör skaran av Pk-politiker, där det är fullständigt tabu att överhuvudtaget att nämna detta. Vilket vi titt som tätt ser prov på i media när de alltid bara får hålla sig till halva sanningen.

Jag har fullständigt tappat respekten för dessa politiker.


Jan Mild har sammanfattat detta i en intressant video på youtube som är sevärd. Se den här.


KALMARS KOMMUNALRÅD FOR MED OSANNINGAR I MEDIA.

Min senaste debattartikel angående Kalmar kommunalråds lögner om ensamkommande barn har idag publicerats i Barometerns nättidning och jag hoppas den är med i den tryckta upplagan i morgon.

Läs min debattartikeln i Barometerns nättidning.


Kalmar Läns Tidning har lovat att publicera den på fredag.


Östran däremot anser att den är för lång och tänker tydligen inte publicera den. Rolf Asmundsson skriver detta i ett mail till mig och uppmanat mig att minska den till halva längden vilket är en omöjlighet.

JAG HADE I OCH FÖR SIG INTE FÖRVÄNTAT MIG NÅGOT ANNAT AV ÖSTRAN SOM ÄR EN SOCIALDEMOKRATISK TIDNING.


EJ KONSEKVENTA DOMAR VID TINGSRÄTTEN

För snart 2 månader sedan både friades och dömdes den socialdemokratiske nämndemannen Mahmoud Haidar vid Kalmar Tingsrätt. Han friades för misshandel men dömdes för hot mot tjänsteman till 50 dagsböter.

Läs mitt inlägg om domen.


Att jag återigen tar upp detta på min blogg beror på att det kommer nya domar vid tingsrätten i Kalmar med samma rubricering men med strängare straff. Idag kunde jag läsa om domen mot en Qamil Shala som dömdes till en månads fängelse för hot mot tjänsteman. Han hade kallat personal på häktet för "jävla kinesfitta" och "jag vet var du bor, jag ska ta dig när jag kommer ut".

Brottet kan inte anses som ringa enligt tingsrätten. Detta gav Qamil en månads fängelse.


I domen mot Mahmoud Haidar kan man läsa att han uttryckt sig på bland annat följande sätt mot en kvinnlig och en manlig vakt vid en restaurang.

"Att han skulle rövknulla" den manliga vakten. Att den kvinnliga vakten "skulle ta sin kukförlängare och dra". Han sa också till den manliga vakten "att han visste var han bodde" och att "vi plockar/klipper honom sedan". Detta upprepades tre gånger av Mahmoud Haidar. För detta fälldes Mahmoud Haidar för hot mot tjänsteman, som kan anses som ringa enligt tingsrätten.


Jag är helt övertygad om att den socialdemokratiske nämndemannen Mahmoud Haidar bedömdes av lagman och de tre nämndemännen med ett förmildrande synsätt för att undvika en skandal och en fängelsedom. En av nämndemännen vid rättegången var för övrigt socialdemokrat!


SOCIALEN OMHÄNDERTOG FÖRHÄXAD FLICKA!

Visst är det mångkulturella samhället berikande!

Som tur var beviljade inte socialen pengar till en flygresa till ett land i Afrika för att föräldrarna skulle kunna driva ut de onda andarna ur sin 10-åriga dotter.

Läs artikel i Borås Tidning.


SERIEVÅLDTÄKTSMANNEN VAR LIBYER.

En 25-årig asylsökande man från Libyen har åtalats för en hel rad våldtäkter och våldtäktsförsök i Stockholmsområdet. Bevisningen är grundad på DNA-analyser från flera av våldtäkterna.

Läs artikel i SvD.


Hade Migrationsverket tagit DNA-prov på alla asylsökande hade flera av dessa våldtäkter inte behövt inträffa. Flera av de drabbade kvinnorna har fått sår inombords som troligen aldrig kommer att läkas.


Statistik från Brå visar att män från arabvärlden är kraftigt överrepresenterade i våldtäktsstatistiken. Var och en kan nog räkna ut vad som kommer att hända i framtiden när Sverige översvämmas av asylsökande från just dessa muslimska arabländer.

70599-424
Antalet anmälda våldtäkter 1975-2006.

Resultatet av det mångkulturella samhället som riksdagspartierna hyllar.


SJ:S KUPÉ OM UNGDOMSRÅN

I helgen har jag varit i Linköping på Jazz och Bluesfestival. Passade givetvis då på att hälsa på min dotter och få gratis husrum. Festivalen var bra med en hel rad kända artister, för min egen del är det blues som tilltalar mig mest. Dansken Thorbjörn Risager är en riktig höjdare. Såg honom på Söderport i Kalmar under hösten och fick nu se honom ännu en gång från en större scen.

70599-423
Thorbjörn Risager med sitt band i Linköping.            Foto Thoralf Alfsson


Denna gång valde jag att åka tåg till Linköping med kustpilen. Inte så mycket för miljön utan för att kunna utnyttja restiden på ett bättre sätt. På tåget fanns tidningen Kupé och i den fanns en artikel med rubriken "Rånen mot ungdomar vardag i stan."

Jag fick direkt en känsla av hur artikeln skulle vara utformad och efter att jag läst den var mina misstankar bekräftade. I artikeln kallas de som begår dessa rån för ungdomsgäng och det framgår inte någonstans att just invandrargäng är överrepresenterade eller rent ut av sagt, mycket kraftigt överreprensenterade. Inte ett enda ord i artikel om denna överrepresentation bland invandrare, som vanligt skall detta mörkas och nu även i SJ:s tidningar på tågen.

Givetvis är detta väldigt känsligt för ansvariga politiker i Sverige och eftersom i stort sett hela mediakåren ägnar sig åt politisk korrekthet kommer aldrig denna statistik fram i Sverige. Ulf Nilsson skrev däremot för några veckor sedan i Expressen om liknande statistik från USA och den rörde då alla åldersgrupper, inte bara ungdomar.


"Av vita brottslingar väljer tre procent svarta som offer. Svarta brottslingar väljer vita offer i 45 procent av rapporterade fall".

Läs artikel i Expressen.


Jag är övertygad om att samma förhållande råder i Sverige och när det gäller invandrarungdomar är jag övertygad om att offren mer eller mindre uteslutande är "svenska ungdomar".

Detta bekräftas i en C-uppsats av Petra Åkesson som släpptes under 2006. C-uppsatsens rubrik fick nog många att reagera "Vi krigar mot svenskarna". Petra Åkesson hade intervjuat invandrarungdomar i Malmö och den bild som framkommer i hennes uppsats är skrämmande.

Några citat från intervjuerna med invandrarungdomer i uppsatsen är verkligen upprörande och visar på den fullständigt misslyckade integrationen i samhället.


"När vi är ute på stan och rånar, så krigar vi, vi krigar mot svenskarna"
eller följande citat "makt för mig är att svenskarna skall se på mig och lägga sig ner på marken och pussa mina fötter."


Läs C-uppsatsen 
 

Det finns många fler exempel i c-uppsatsen. Den är en utmärkt bekräftelse på hur våra pk-politiker och pk-journalister mörkar dessa invandrargängs framfart i städer genom att kalla dem för ungdomsgäng.


FANERDUN EJ TROVÄRDIGA

70599-420
Fanerduns fejkade invigning i september 2007.                 Foto Thoralf Alfsson

För några dagar sedan fick jag fem frågor från en journalist på Barometern angående Fanerdunprojektet i Kalmar.


Här nedan följer de fem frågorna med mina svar som publiceras i Barometern idag. Önskemålet var snabba, korta och kärnfulla svar.


1. Tror du på förverkligandet av mässhallsaffärerna vid Snurrom?

Nej.

2. Har du förtroende för Fanerduns ledning?
Nej, omöjligt efter de turer som varit.

3. Ger du godkänt eller underkänt för kommunens agerande i förhållande till Fanerdun?Kort motivering.

Underkänt. Sålde marken för bostäder till ett alldeles för lågt pris och dessutom utan återköpsklausul, vilket kan bli väldigt dyrt för kommunen.

4. Känner du till någon alternativ kommunal plan om Fanerdun-projektet misslyckas?
Nej.

5. Hur påverkas kommunen av ett eventuellt sådant misslyckande?

Framförallt negativ publicitet men det kan även bli kostsamt att köpa tillbaka markområden från Fanerdun eller konkursförvaltaren.


Läs Barometerns artikel.

70599-422
Johan Persson eller Yo Han Per Son invigningstalar.    Foto  Thoralf Alfsson


Jag har en viss förståelse för att kommunalråd och oppositionsråd måste svara "lite" diplomatiskt på några frågor i och med att de också förhandlar med företaget i vissa frågor. Men att som det moderata oppositionsrådet Göran Häggfors inte svara på några frågor överhuvudtaget är beklämmande och ger intrycket av att man fortfarande har fingrarna kvar i syltburken. Kommunens väljare har rätt att kräva att ett oppositionsråd skall svara på dessa 5 enkla frågor.


Godkännandet av avtalet med Fanerdun skedde i september 2006, alltså innan sd tagit plats i kommunfullmäktige i Kalmar. Vi hade säkert ställt en mängd kritiska frågor om vi haft möjligheten. Jag var däremot åhörare vid detta möte och vad jag minns var det inga kritiska frågor förutom Inger Hilmanssons frågor om Fanerduns ekonomiska ställning. Dessa frågor viftade kommunalrådet Johan Persson (s) bort på ett mycket arrogant sätt. Ungefär som att det här begriper inte en kvinna och narkossköterska (Inger Hilmansson).


Några av svaren från övriga partier är värt en kommentar anser jag.


På fråga 1 är det endast kristdemokraten Bengt-Olof Roos som tror på ett förverkligande vilket jag tycker är anmärkningsvärt, inte Bengt-Olofs ja utan att även majoriteten inte tror på ett förvekligande längre. Då anser jag att det också är dags att börja agera efter det ställningstagandet.


På fråga 2 är däremot kristdemokratens Bengt-Olof Roos svar mycket märkligt. Som enda person har han ett oreserverat förtroende för Fanerduns ledning!! Det är för mig fullständigt obegripligt. Att Johan Persson passar på denna fråga är inte förvånande.


På fråga 3 ger i princip alla partier utom sd kommunen godkänt för hanterandet och konstigt vore väl annat. Självkritik inom politiken är ju inte så vanligt förekommande.


På fråga 4 är det ingen som känner till en alternativ handlingsplan och med tanke på svaren på fråga 1 är det väl dags för de styrandet att ta upp saken. Jag har i flera tidigare inlägg på min blogg tagit upp att kommunen skall vänta med sina planprogram av t.ex. bostadsområden i "Norra Kalmar".


På fråga 5 lyfter jag på ögonbrynen när jag läser kommunalrådet Johan Perssons svar att "Ekonomiskt förlorar kommunen inte något."  Det är ett mycket okunnigt svar enligt min mening. Det senaste markområdet som kommunen sålde till Fanerdun var på ca 50 000m2 och såldes för 6,6 miljoner kronor. Det riktiga marknadsvärdet var däremot ca 25-30 mijoner kronor. Detta har jag framfört i kommunfullmäktige men inte fått något gensvar från någon ledamot. Ingen skall få mig att tro att Kalmar kommun kan köpa tillbaka detta område för 6,6 miljoner kronor. Utan det kan bli mycket kostsamt att få tillbaka detta attraktiva markområde för bostäder.


70599-419
Kommer enkelriktat skylten någonsin tas ned vid rodellen vid Snurrom.  Foto Thoralf Alfsson.


Enligt uppgifter i Barometern
har idag Fanerdun leverantörsskulder på ca 53 miljoner kronor och en konkurs verkar mer trolig än ett förverkligande av projektet.


VILKA POLITISKA KONSEKVENSER FÅR DETTA I SÅ FALL I KALMAR?
 


KALMAR KOMMUN ÅKER PÅ NY MILJONSMÄLL?

70599-418
Kaba, Kalmars nya konstmuseum.                    Foto Thoralf Alfsson

Kalmar konstförening har inte gjort sitt jobb och skrapat ihop de 5 miljoner kronor som är deras andel av kostnaderna för det nya konstmuseet.

Eftersom det är Kalmar kommun som är byggherre för den Kaba-liknande byggnaden innebär det också att det är kommunen som även får skjuta till dessa 5 miljoner kronorna till de tidigare 6 miljonerna för fördyrningar.

11 miljoner kronor extra för Kalmar kommuns skattebetalare.


När jag läser Barometerns artikel om hur Kalmar konstförening tydligen under de två år som bygget pågått fullständigt struntat i att försöka finna sponsorer eller andra sätt att få in dessa pengar blir jag helt förstummad. Fram till idag har tydligen styrelsen inte fått in en enda krona av dessa 5 miljoner kronor. I styrelsen sitter bland annat landshövdingen Sven Lindgren som tillsammans med övriga ledamöter tydligen fullständigt struntat i detta. Styrelsen räknar nu med att kommunen och regionförbundet kommer ta sitt "ansvar" även för konstföreningens andel av kostnaderna.

Vilka lurendrejare konstföreningens styrelse består av!


Innan kommunen ger en enda krona till Kalmar konstförening måste hela styrelsen inklusive Sven Lindgren avgå!


MR LOU MISSADE 1 APRIL!

Nu meddelar Mr Lou att han fått 26 tillstånd att för att kunna föra ut pengar från Kina men ändå saknas ett tillstånd. Enligt Mr Lou krävs det 9 tillstånd på kommunalnivå, 9 tillstånd på regional nivå och till sist 9 tillstånd på statlig nivå för att kunna föra ut pengar till Sverige.


Ett riktigt aprilskämt!


Jag litar inte på Mr Lous sagor längre.

Tyvärr finns inte artikeln i Barometerns nättidning.


Företrädare från regionförbundet har tydligen återigen varit i Kina och där träffat Mr Lou. Undrar hur många som var med på resan denna gång?


Kalmar kommun har än så länge gjort en ekonomisk vinst på Fanerdun men hur mycket har det kostat regionförbundet? Regionförbundet har inte haft några intäkter från Fanerdun men utgifterna är desto fler. Är nog på tiden att någon granskar regionförbundets kostnader för detta Kinaprojekt.


Barometern har skickat ut 5 frågor angående Fanerdun och kommunens agerande till alla partier i Kalmar. Skall bli mycket intressant att se hur övriga partier svarar på dessa frågor och om de klarar av att svara kort och konkret.


VISST ÄR DET MÄRKLIGT!

I förra veckan presenterade regeringen ett nytt förslag om utökade möjligheter till arbetskraftinvandring. Tobias Billström menar att det råder brist på arbetskraft i Sverige och att det kommer bli än större brist i framtiden. Jag skrev om detta förslag på min blogg igår.


Idag kan vi höra i Ekot (Sveriges Radio) att AMS satsar på att ungdomar skall jobba utomlands.


"Det är många unga som är arbetslösa i Sverige, men det finns jobb i Europa. Under onsdagen börjar arbetsförmedlingen med internationella ungdomsdagar för att få unga svenskar att ta jobb i andra länder."


Läs och lyssna på Ekot.

  

Regeringen och Arbetsmarknadsstyrelsen AMS går tydligen i otakt. Jag ser detta som ett klart uttryck för en mycket förvirrad politik från Tobias Billström som genom sitt förslag om ökad arbetskraftsinvandring försöker inbilla svenskarna att Sverige har ett behov av invandring. AMS har dock facit i sin hand och agerar efter hur verkligheten ser ut i Sverige.


VISST ÄR SVERIGE FANTASTISKT!

  


FOLKPARTIST FÅR STÅPÄLS AV RÖDA TORGET.

Vet inte om Pierre Edström (fp) missade 1 april för egen del men hans inlägg från idag gav mig i varje fall ett gott skratt. Han skriver i sitt inlägg.


"Att videon är inspelad på Röda Torget i Moskva ger mig dessutom ståpäls."


Att Pierre Edström "tänder" på kommunister är väl uppenbart efter att han för något år sedan gift sig med Birgitta Axelsson (vpk). Nu avslöjar han dessutom att han även får "ståpäls" av Röda torget.


Undrar vad hans partikamrater tänker ;-).


SD I EN OHELIG ALLIANS MED S OCH V I KALMAR

Vid gårdagens kommunfullmäktigemöte i Kalmar gjorde sverigedemokraterna gemensam  sak med socialdemokraterna och vänsterpartiet och stoppade en centermotion om fadderverksamhet för invandrare.
Läs mer på min kf-blogg.

Media försöker som vanligt smutskasta SD och dess företrädare. Läs artikel i DN. Inte ett ord i artikeln om de hot och våld som SD:s företrädare drabbas av, inte minst det jag drabbats av som kan läsas under flertalet av mina blogginlägg det senaste året. Dessa hot och skadegörelse är en orsak till att flera förtroendevalda hoppat av sina platser. SÄPO släppte en rapport om detta för någon månad sedan. Vilket även DN skrivit om men det tycks de redan glömt bort.

En av slutsatserna från SÄPO:S rapport låter som följer.
 • Sverigedemokraternas förtroendevalda utsätts för omfattande och systematiska hot från den autonoma miljön. Även våldsbrott förekommer. Hoten har lett till att flera förtroendevalda lämnat sina politiska uppdrag.
 •  
  Läs SÄPO:s rapport.

  Är du ny på min blogg så gå gärna in på min kf-blogg (se länk ovan) och bilda dig en egen uppfattning om SD:s jobb i Kalmar.

  FANERDUN JUBLAR ÖVER REGERINGENS NYA FÖRSLAG.

  Jobba några år i Sverige sedan får du automatiskt permanent uppehållstillstånd.

  70599-416
  Kinesiska Fanerduns ägare Mr Lou jublar åt regeringens förslag.

  Det kinesiska företaget Fanerduns ledning jublar över regeringens nya förslag om arbetskraftsinvandring. Detta förslag innebär att företaget med lite trixande nu kan erbjuda alla som köper en andel i mässhallarna i Snurrom (Kalmar) också kommer att få permanent uppehållstillstånd i Sverige, även om det tar några år att erhålla.

  Nu kan Mr Lou starta en ny annonskampanj i Kina utan att någon i Sverige kan ha några synpunkter om företagets löften om permanenta uppehållstillstånd.

  Läs SvD artikel.


  Om detta förslag går igenom i riksdagen kan vi i Kalmar se fram emot en invasion av kineser till vår stad.

  Företaget Fanerdun kommer då med det snaraste återuppta sin byggverksamhet och andelarna i projektet kommer gå åt som smör i Kina. För närvarande ligger bygget nere och har så gjort sedan i december men nu kanske projektet kan få en pånyttfödelse marknadsmässigt. Mr Lou kan kanske träffa Tobias Billström för att diskutera detaljerna i förslaget.


  Läs och lyssna på inslaget i SR Ekot.


  70599-415

  Tobias Billström, Sveriges farligaste minister och oikofob?


  Arbetskraftsinvandring från länder utanför EU och framförallt från tredje världen behövs inte. Att importera välutbildade människor från tredje världen till Sverige är ren terrorism mot dessa länder och tyder på en väldigt arrogant inställning från Sveriges sida mot utvecklingen i dessa länder. Genom att handplocka de kunnigaste människorna från dessa länder hämmas dessa länders utveckling och kan i värsta fall leda till en negativ utveckling. Det är höjden av dubbelmoral att samtidigt ge dessa länder stora summor i u-hjälp och sedan sno deras mest utbildade människor. Ett mycket cyniskt sätt att bedriva politik på från den svenska regeringen och miljöpartiet.


  70599-417
  Kommer det några nya kinesiska byggjobbare till Kalmar?      Foto Thoralf Alfsson

  I Sverige finns idag ca 550 000 människor som söker ett nytt arbete enligt AMS februaristatistik. Av dessa är drygt 350 000 öppet arbetslösa eller i någon form av aktivitet/program som ersätts av staten/samhället. Ibland de övriga ca 200 000 finns de som har t.ex. deltidsjobb eller timanställning men som söker ett nytt jobb.


  MED ANDRA ORD SÅ FINNS DET MÅNGA MÄNNISKOR SOM VILL JOBBA

    

  För mig är det då helt orimligt att ändra reglerna för arbetskraftinvandring. De regler som finns idag som tillåter arbetskraftinvandring för personer med specialkompetens eller bristyrken i Sverige tycker jag är fullt tillräckligt och ger de svenska företagen de möjligheter som det finns behov av idag.

  Det nya förslaget som regeringen lagt fram kommer bara skapa nya problem på den svenska arbetsmarknaden och med stor säkerhet börja slå ut den inhemska arbetskraften. Nya låglönekategorier kommer att skapas oavsett om det finns löneavtal på de aktuella arbetsplatserna.

  Tvivelaktiga personer kommer att göra detta till en affärsidé för att ge personer utanför EU uppehållstillstånd i Sverige.


  De finns redan idag exempel på företag som ägnar sig åt att erbjuda billig arbetskraft till företag och framförallt till privatpersoner, som bygger på att det är arbetskraft från låglöneländer som används.


  SWEDBANKRÅNARE TIDIGARE DÖMD FÖR DÖDSMISSHANDEL?

  Efter att ha tagit del av namnen på de häktade så kallade Swedbankrånarna som rånade min bank i Silverdalen två gånger och rånade Swedbanks kontor i Ankarsrum, Virserum, Aneby och Hjo finner jag det mycket sannolikt att en av dessa rånare bott i Silverdalen tidigare.

  Läs inslag från Efterlyst i TV3


  Personen ifråga är även misstänkt för det mordförsök som utfördes i Stockholm och som utlöste polisens aktion att häkta de misstänkta personerna.

  Läs artikel i Barometern.


  Av namnen framgår att fyra av männen eller ungdomarna som är födda mellan 1978-1984 har namn som tyder på att de har invandrarbakgrund. Vilket inte förvånar mig! De två tjejerna som är häktade har svenskklingande namn men det är ju inte ovanligt att svenska tjejer faller för "tuffa" invandrarkillar.


  Den personen som sannolikt bodde i Silverdalen under 90-talet kom från Stockholm. Sociala myndigheter flyttade hela familjen till Silverdalen. Personen är tidigare dömd för mord efter en dödsmisshandel i Hultsfred för ca 8-10 år sedan. Han och en kompis sparkade ihjäl en annan man vid Hultsfreds järnvägsstation.


  BLOGGVERKTYGET HAR VARIT NERE

  Den som undrar varför jag inte kommit med några nya inlägg sedan i lördags skall veta att bloggverktyget varit nere.
  En uppdartering av bloggportalen som endast skulle ta ca 6 timmar fungerade inte och nu har man tvingats backa tillbaka till den ursprungliga versionen.

  Jag har flera inlägg färdigskrivna som jag kommer lägga ut, även om det inte är lika aktuella som de var i söndags.

  RSS 2.0