GRANSKNINGEN AV SALVESTADEN LAGD I BYRÅLÅDAN

Tyvärr kan jag inte närvara vid dagens kommunfullmäktigemöte p.g.a. en driftsättning och uppstart på en fabriksanläggning på Gotland.

70599-450
Salvestaden som kostar Kalmars skattebetalare 20 miljoner kronor.Foto Thoralf Alfsson


Salveprojektet kommer att kosta Kalmars skattebetalare ca 20 miljoner kronor.

Om allt hade skötts rätt av kommunen skulle det vid kvällens kommunfullmäktigemöte varit en föredragning av KPMG:s revisorer av den granskning av Salvestaden som de gjort om kommunens hantering och Salvestadens styrelse handlande i detta riskprojekt.

Nu har istället kommunstyrelsen beslutet att stoppa rapporten i den nedersta byrålådan och ingen i kommunfullmäktige får lyssna till denna föredragning och således ej några av åhörarna heller.

Efter att jag har läst rapporten förstår jag att majoriteten i kommunstyrelsen vill tysta ner rapporten men det är helt obegripligt att oppositionen (m, c, fp och kd) accepterar detta utan protester. De har väl även de haft fingrarna i syltburken och därför kniper även de käft. Med den inställningen kommer alliansen aldrig komma i någon maktposition i Kalmar men de verkar vara nöjda med att vara i opposition.


Det enda avtryck som granskningen gör är en enkel protokollsanteckning från majoriteten i kommunstyrelsen.


Enligt min uppfattning skulle Salvestadens VD Patrick Holmberg polisanmälts för att han överträtt sina befogenheter som VD. Sedan hade åklagaren fått utreda om han skulle väcka åtal mot Patrick Holmberg. Vad grundar jag då min uppfattning på? Jag tänker citera några stycken från rapporten som jag tycker alla som är intresserade borde läsa.


"Enligt styrelsens arbetsordning skall verkställande direktören förelägga styrelsen bland annat följande ärenden för beslut.

1.2.1        Beslut om investeringar utanför antagen budget överstigande 100 000 kr.

1.2.2        Ingående av i Bolagets verksamhet sedvanliga avtal motsvarande ett värde överstigande 100 000 kr   eller uppsägning av sådana avtal."


Detta är alltså den bolagsordning som VD Patrick Holmberg hade att rätta sig efter. Nedan kommer en rad citerade texter från KPMG:s gransgningsrapport på överträdelser av denna bolagsordning.


"Den 2004-11-08 tecknar bolaget avtal med Högskolan på Gotland om Nils Blomkvists medverkan i vetenskaplig rekonstruktion av medeltida liv och miljö. Avtalad ersättning för andra halvåret 2004 uppgår till 150 000 kr. Avtalet har undertecknats av VD ensam. Vi kan av styrelsens protokoll inte se att något formellt beslut fattats innan avtal tecknades."


"Överenskommelse tecknades med Kalmar läns museum, sannolikt den 2005-03-01, om aktieägarkapitalets finansiering samt ATH:s arbetsinsats i Salvestaden 2004 och 2005. Av bolagets resultatrapport för år 2005 framgår att enbart tjänster ATH har kostat 467 000 kr. Överenskommelsen har undertecknats av VD och bolagets driftchef. Vi kan av styrelsens protokoll inte se att något formellt beslut fattats innan överkommelsen tecknades."


"Den 2006-03-14 tecknar avtal med Mycke Nöje om bolagets behov av teaterverksamhet under tiden från 2006-06-26 till 2006-08-13 för ett pris av 589 000 kr. Avtalet har undertecknats av VD ensam. Vi kan av styrelsens protokoll inte se att något formellt beslut fattats innan avtal tecknades."


Den 2006-03-13 tecknar bolaget avtal med Joakim Karlén vid Sic-Sac AB om konsulttjänster. Avtalet är giltigt mars-september 2006. Salvestaden förbinder sig att avropa minst 200 timmar á 650 kr (130 000 kr) . Salvestaden skall enligt avtalet också betala bonus samt kostnader för resor och övernattningar. Avtalet har undertecknats av VD ensam. Tecknat avtal översstämmer inte med styrelsens beslut."


"Vi har inte kunnat se att styrelsen i efterhand har fått rapport om ingångna avtal. Inte heller har vi kunnat se att beslut har fattats om hur efterlevnaden av ingångna avtal skall kontrolleras och avrapporteras"

  

Detta är mycket anmärkningsvärda uppgifter i denna granskning som majoriteten i Kalmar nu stoppar ner i byrålådan. Eftersom detta projekt kostar Kalmar kommun ca 20 miljoner borde man agera.

En annan sak som är mycket anmärkningsvärd är Åke Anderssons agerande som man skriver följande om i rapporten.


"Vi vill betona att uppgiften om övertagande av verksamheten den 2007-05-01 härrör från Åke Anderssons rapport i bolagsstyrelsen den 2007-05-09. Förhållandet framgår inte av protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott eller kommunstyrelsen. Vi har utan resultat sökt kontakt med Åke Andersson, den tf verkställande direktören för bolaget för en kommentar."


Enligt den muntliga redogörelsen i kommunstyrelsen har Åka Andersson gjort sig oanträffbar för KPMG:s granskare och vägrat svara på frågor om Salvestaden. Varför?

Idag är Åke Andersson platschef på Destination Kalmar och frågan är om han är lämplig för detta uppdrag?

Tyvärr är det nog så att dessa personer skyddar varandra i den lilla ankdammen i Kalmar.

Sedan är det bara att "gratulera" MediaMarkt till sin nya chef/VD i Kalmar Patrick Holmberg.


Kommentarer
Postat av: Micael F

Att Salveprojektet skulle bli ett kostsamt spektakel verkade alla förstå utom Destination Kalmar och Kalmar kommun. Att sedan Patrick Holmberg var en "glassare" som med hög lön körde jippot totalt åt fanders visste jag men det du beskriver här Thoralf är ju kriminellt! Varför väljer ingen åklagare att syna eländet?

2008-04-28 @ 23:05:31
Postat av: Tore

Alla skyddar alla, i denna "ankdamm"! Visst är det
kriminellt, det som framkommer! Som vanligt bra jobbat, Thoralf...

2008-04-29 @ 11:51:20
Postat av: LArs

Om jag inte har helt fel så är det upp till vem som helst att lämna in en polisanmälan? Går anonymt?

Intressant dock om hur pengar slösas utan någon insyn. Införa tjänstemannaansvaret någon?

2008-04-29 @ 17:30:18
Postat av: alex

lämna in en egen polisanmälan Thoralf!

2008-04-30 @ 11:27:52

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0