ENSAMKOMMANDE BARN DÖMD FÖR VÅLDTÄKT MOT BARN

SKANDALEN SOM TYSTATS NER AV KALMAR KOMMUNS TJÄNSTEMÄN OCH POLITIKER MEN ÄVEN AV MEDIA.

Detta är nog ett av de mest uppseendeväckande blogginlägg jag skrivit men ni får ursäkta att det blir väldigt långt.

Just nu är jag precis hemkommen från kvällens kommunfullmäktigemöte och fruktansvärt upprörd!! Som tur är har jag skrivit hela blogginlägget tidigare förutom delen om kvällens KF-möte.

Ett flagrant exempel på den politiska korrektheten har rullats upp i Kalmar eller rättare sagt kommit till min kännedom. Ett exempel där både Kalmar kommuns tjänstemän och politiker är inblandade. Som vanligt är givetvis media med och tystar ner detta upprörande brott. Det som är än mer anmärkningsvärt är att enligt min egen uppfattning ingår även Kalmar Tingsrätt i denna pk-verksamhet genom att inte följa Brottsbalken och rättspraxis. Jag anser att detta fall är så anmärkningsvärt att det borde uppmärksammas av Janne Josefsson och Uppdrag granskning eller för den delen hela svenska mediakåren men nu gäller det ett så kallat ensamkommande barn och då gäller troligen helt andra måttstockar i det politiskt korrekta landet Sverige.

Utdrag från Brottsbalken.

4 §
Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.

Den 18-årige Mustafa är ett så kallat ensamkommande ”barn” från Afghanistan som under ca ett års tid haft regelbundna samlag med ett barn. När det hela startade under hösten 2010 var flickan endast 12 år. Hon fyllde 13 år i mitten av 2011. Övergreppen slutade inte förrän i slutet av september 2011. Mustafa dömdes den 19 januari 2012 för våldtäkt mot barn vid Kalmar Tingsrätt (Dom B3481-11).

Tingsrätten valde dock att inte döma till fängelse trots att Brottsbalken föreskriver lägst två års fängelse. Har ensamkommande barn en egen straffskala i det svenska rättsystemet eller har muslimer fördel av sin kulturella bakgrund vid svenska domstolar?

Nu finns det dock en hel rad graverande omständigheter i detta övergrepp. Jag skall nu citera valda delar ur domen.

Flickans mamma ”hade gradvis förstått vad som pågått och angav i januari 2011 i meddelande på internet till Mustafa att det inte var bra och det inte kunde fortsätta på sådant sätt då flickan bara var tolv år”

Flickans mamma ”förklarade för Mustafa att det var straffbart”

Ändå fortsatte Mustafa att begå dessa övergrepp mot den tolvåriga flickan.

”Mustafa har varit boende på boendet Horisont som ensamkommande flyktingbarn. När personalen fick reda på flickan var minderårig fick hon till en början inte vara på boendet. Detta ändrades till att hon fick vara där på dagtid. Flickan och Mustafa umgicks trots detta även kvällstid. De fortsatte att ha sexuellt ungänge med varandra, regelbundet. Flickan skolkade från skolan och var hos Mustafa.”

Med andra ord har dessa övergrepp pågått i Kalmar kommuns boende för så kallade ensamkommande barn med namnet Horisont. Det är uppenbart att även personalen på kommunens boende haft vetskap om de faktiska förhållandena men inte ingripit. Helt makalöst! Jag är minst sagt förstummad av läsning i domen.

I domen säger flickans mamma följande.

”Direkt när hon fick reda på det, hörde hon av sig till boendet Horisont och angav till personalen där hur gammal flickan var och att det inte var okey att de umgicks.”

Det är minst sagt uppenbart att personalen på boendet varit informerad om de faktiska förhållandena utan att stoppa det redan i januari 2011.

Längre fram i domen kan man läsa följande.

”Personalen på boendet Horisont har angett att de skulle prata med Mustafa om att flickan inte fick komma dit, men dessa har inte klarat av att hålla kontrollen över detta. De har från familjen vid flera tillfällen hämtat flickan från boendet Horisont, när det kommit fram att denna varit på boendet Horisont.”

I domen framgår det också att övergreppen skett på boendet Horisont. Eftersom detta har pågått under en så lång tid som minst från januari till september 2011 kan personalen inte varit ovetande om det som utspelat sig på boendet. Med stor sannolikhet har man försökt tysta ner det hela för att undvika en skandal. En skandal som utan tvekan skulle fått stor uppmärksamhet i media.

Det hela avslöjades av flickans äldre styvsyster som kom till boendet den 21 september 2011 för att hämta flickan. Troligen tog hon Mustafa på bar gärning då hon omedelbart tillkallade polis men det framgår inte helt klart av domen.

Ansvariga tjänstemän på Kalmar kommun och på boendet Horisont har med stor sannolikhet begått grova tjänstefel när de inte försökt stoppa detta eller gjort en polisanmälan. De har med andra ord inte lyft ett finger för att skydda den 12-åriga flickan.

Lika anmärkningsvärt eller ännu värre är att Barometern har skrivit om denna våldtäkt mot ett barn men man har undvikit att berätta att det skett på Kalmar kommuns boende för ensamkommande barn och att det var ett ensamkommande barn som begått brottet och dömts vid Kalmar Tingsrätt. Både Barometern och Östran har journalister som kollar alla domar vid Kalmar Tingsrätt. Givetvis borde man ställt frågor till ansvariga tjänstemän på Kalmar kommun men istället har man valt att lägga locket på. Det samma gäller antagligen för Östran då de kanske inte ens rapporterat om detta brott.

En mycket sorglig historia som bara bevisar hur ruttet det politiskt korrekta samhället blivit, där ”alla” hjälper till att tysta ner till och med grov brottslighet om det gäller så kallade ensamkommande barn. Det kan ju påverka opinionen i vårt land, till fördel för Sverigedemokraterna! Och då gäller inga normala regler.

Många politiker säger sig värna barnperspektivet och pratar sig varma gång på gång för detta men när sanningen kommer fram tystnar de på ett pinsamt sätt.

Lika illa är det att Kalmar Tingsrätt inte dömer Mustafa till fängelse enligt Brottsbalken. Uppenbarligen finns det redan en rättspraxis för svenskar och en annan för personer med muslimsk eller annan kulturell bakgrund.


Vid kvällens kommunfullmäktigemöte behandlades ett ärende om utökat avtal med Migrationsverket om mottagande av så kallade ensamkommande barn från 24st till 35st.
Under debatten krävde jag att få en ekonomisk redovisning över de verkliga kostnaderna där det i handlingarna angavs till 900 kronor/dygn och barn. Något som kan jämföras med bidraget från 1900 kronor/dygn från Migrationsverket. Jag ville veta var överskjutande 1000 kronor användes till. Det före detta kommunalrådet Jonas Löhnn (MP) sa sig då har varit i kontakt med tjänstemän och på stod att hela sanningen inte fanns i handlingarna. Ett minst sagt anmärkningsvärt uttalande. Vilka mer sanningar saknas därmed i underlagen. Något annat svar fick jag inte. Socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) sa inte ett ord. Inte heller det ansvariga socialdemokratiska kommunalrådet Anette Lingmerth svarade på mina frågor.

Att ovanstående dom från tingsrätten kommit till min kännedom har jag dock hållit för mig själv för att ta upp under kvällens debatt, för att visa på de allvarliga brister som finns i denna verksamhet. När jag tog upp domen och omständigheterna runt detta brott avbröt ordförande Roger Kaliff (S) mig och menade uppenbarligen att det inte var relevant. Jag försökte fortsätta men han avbröt mig gång på gång och gav istället ordet till nästa person på talarlistan. Jag har aldrig varit så upprörd någon gång i kommunfullmäktige. Den politiska korrektheten i kommunfullmäktige fick absurda proportioner när i princip fullmäktiges övriga ledamöter applåderade efterföljande talare. Jag upplevde som att de legitimerade våldtäkt på barn och att det var ointressant och ovidkommande i en debatt om utökat avtal om just ensamkommande barn där det aktuella boendet ingår i verksamheten.

Mina yrkanden fick jag tillåtelse att läsa upp av ordförande Roger Kaliff (S) och de såg ut enligt nedan.

YRKANDEN

I första han en återremiss!

För att en ekonomisk redovisning skall tas fram över mottagandet av ensamkommande barn för varje år sedan 2007. Att en redovisning över de åtgärder som Kalmar kommun vidtagit sedan att det uppdagats grova brott på boendet Horisont lämnas till kommunfullmäktige.

Om KF beslutar att avgöra ärendet idag så yrkar jag/SD på avslag.

Om KF beslutar att bifalla förslaget från kommunstyrelsen yrkar jag på följande tilläggsyrkanden.

1.      
Att en ekonomisk redovisning till KF över verksamheten för ensamkommande barn tas fram och redovisas senast den 1 april.

2.      
Att en oberoende utredning tillsätts för att granska socialförvaltningens handläggning av ärendet med att våldtäkt mot barn pågått under en längre tid i förvaltningens verksamhet.

Mitt återremiss yrkande föll med röstsiffrorna 58 mot 2.

Mitt avslagsyrkande föll med 57 mot 2. Moderaten Göran Hägglund avstod från att rösta.

När det gäller mina tilläggsyrkanden vägrade ordförande Roger Kaliff att ställa punkt 2 under proposition. Helt sanslöst men han visste vad han gjorde. Hur skulle det sett ut om alla röstat för att tysta ner detta brott.

Mitt tilläggsyrkande 1 föll med siffrorna 58 mot 2.

Jag tror att alla förstår min upprördhet!

Agerandet i kommunfullmäktige av ordförande Roger Kaliff gör mig fruktansvärt upprörd. Hela denna affär kommer utan tvekan leda till flera anmälningar mot kommunen. Jag måste bara tala med en jurist hur man skall utforma dessa.

Jag gissar att domen snart kommer spridas på nätet men för den som vill läsa den kan maila till mig.

Jag kan bara konstatera att vårt land sjunker allt djupare i den politiska korrektheten och jag undrar när media skall vakna och ta sitt fulla ansvar och inte leva i symbios med den politiska makten.

Skandal är bara förnamnet på denna sorgliga historia!

 


RIVSTART ISTÄLLET FÖR MJUKSTART?

Idag har det varit fullt fokus på vårt informationsblad angående Gota Media. Men jag har hunnit med en sväng på Öland och räknat lite fåglar då det är vinterfågelräknehelg.

Imorgon blir det kommunfullmäktige i Kalmar och det blir säkert en het debatt då majoriteten vill utöka antalet så kallade ensamkommande barn från 24 till 35. Det finns en hel rad frågetecken som vi kommer att kräva svar på under debatten. Jag har skrivit om detta i ett tidigare blogginlägg.

Idag kom en ny opinionsundersökning som presenteras av P1 Ekot.
Det är en så kallad sammanvägd opinionsundersökning. I underlagen ingår resultaten från Demoskop, Novus, Sifo, Skop och Synovate som vägs samman. Med andra ord just de opinionsundersökningarna som oftast ger SD de lägsta siffrorna. Inför valet 2010 hade de följande siffror i augusti 2010.

Demoskop 4,5
Novus 4,5
Sifo 4,2
Skop 4,3
Synovate 3,5

De opinionsinstitut som hade mest rätt var Sentio med 5,9 och United Minds med 6,1 men dessa ingår givetvis inte i den sammanvägning som man gör. Men det går ändå dra en del slutsatser om ser till att man i augusti 2010 hade 4,2 procent för SD som medelvärde, ett fel på 1,5 procentenheter mot valresultatet.

I dagens undersökning får SD 6,2. Om man då lägger till 1,5 procentenheter får vi ett nytt resultat på 7,7 procent vilket är en kraftig uppgång och skulle innebära nästan 30 ledamöter i riksdagen. Nu tror jag inte det stannar där. Varje dag kommer fler och fler till samma insikter som våra väljare.Den långsiktiga trenden är väldigt trevlig. Nedgången under förra året har utan tvekan att göra med terrordådet i Norge.  Där många i media gjorde allt för att smutskasta SD. Tyvärr ägnade sig många politiker även åt detta. Idag har nog alla dödsskjutningar i Malmö mer inverkan på opinionen.

För några dagar sedan skrev jag att det såg ut att bli en mjukstart i Skatteutskottet men det kan bli en rivstart om man skall tro media idag.
 I dagens Kaliber i P1 tog man upp en fråga om F-skattsedel som kan bli en het potatis i Skatteutskottet då man hade uppgifter på att det fanns en majoritet för att riva upp Alliansens förändring från 2009. Frågan är om de rödgröna kommer ta kontakt för att diskutera frågan eller om de bara håller tummarna och hoppas på stöd från SD. En ganska osäker taktik i mina ögon. Nu är jag inte speciellt insatt i frågan och jag måste läsa på en del men jag är inte lika övertygad som Kalibers programledare.

Jag lyssnade häromdagen på en intervju i P1 med hotellmagnaten Petter Stordalen
som var ganska häftig. Har inte sett att någon kommenterat detta. Intressant! Vi kanske behöver fler kapitalister med den inställningen. Nu är jag övertygad om att även Petter Stordalen utnyttjar den svenska arbetskraftsinvandringen för att få billig arbetskraft till sina hotell


HÄGGLUND KVAR SOM PARTILEDARE FÖR KD


Almedalen 2008                      Foto Thoralf Alfsson

Kristdemokraterna vågade inte välja en ny partiledare och det tror jag var bra för oss Sverigedemokrater. Nu kommer inom kort KD även släppa sitt motstånd mot sterilisering vid könsbyten. Det blir i så fall ännu ett avsteg från den kristna värdegrunden. Med Mats Odell som partiledare hade det säkert varit en annan inriktning på politiken. Jag är övertygad om att Fredrik Reinfeldt applåderar att Göran Hägglund sitter kvar. Nu behöver han bara prata för ”broder 4-procent” när det är dags för val 2014.

Erik Almqvist skriver idag lite om KD.

Dock tror jag att denna räddningsaktion för KD 2014 även kommer gälla Centerpartiet som kommer förlora i opinionen fram till 2014. Annie Lööf kommer inte klara sin uppgift som näringsminister. Det kan med andra ord bli väldigt jobbigt för Alliansen.

Socialdemokraterna har däremot ännu en gång gjort en ”Juholtare” trots att Håkan lämnat partiledarjobbet.
Jag tänker givetvis på Finanspakten/Europakten där nu socialdemokraterna säger ja tillsammans med Alliansen. Därmed lämnar man walkover till Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt. Det syns redan i opinionen. Tyvärr får SD inget större mediautrymme trots att vi är lika negativa som Vänsterpartiet. Men det kanske även beror på vårt eget agerande där vi kanske skulle våga agera mer aggresivt. Vi låter Vänsterpartiet ta många grattispoäng. Något jag har svårt att acceptera.

När det gäller europakten får jag en känsla av att det är början till ett sönderfall inom EU.
Nu finns det EU17 och EU27. I framtiden kanske vi även har EU23 eller EU24. Det kommer bli väldigt märkliga konflikter om vem som får vara med och vem som inte får vara med på alla möten. Jag tror dessutom att motsättningarna inom EU kommer att öka när PIGS-länderna inte vill följa de regler som Angela Merkel och Sarkozy ställer på dessa länder. Att Frankrike fått en sån särställning inom EU är faktiskt ganska märkligt.


SOM STRUTSEN


Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar.

På följande länk hittar du alla ledamöter och deras mailadress.

Detaljplanen för Gota Medias mediehus har behandlats av Samhällsbyggnadsnämnden i veckan. Detaljplanen godkändes! Det var endast folkpartiets ledamot som motsatte sig ett godkännande enligt Barometern. Enligt tidningen var orsaken att man inte fått svar på tillgängligheten och parkeringsfrågor. Således har folkpartiet inga problem med att en grön lunga försvinner, att strandskyddet åsidosätts och att Kalmars historiska o kulturella värden vandaliseras.

Folkpartiet har tidigare varit positiv till förslaget men kanske har man börjat vackla inför opinionen.

Det mest anmärkningsvärda är dock att Miljöpartiet godkänner detaljplanen. Miljöpartiets agerande i Kalmar sedan Anna Thore tog över som kommunalråd är minst sagt märkligt.

Barometern har givetvis inte lagt upp artikeln på nätet! Man skulle ju i så fall tvingas ha kommentarerna öppna, något man självklart vill undvika. Sanningen och opinionen kan vara besvärande. Bättre då att göra som strutsen!Beslutet i Samhällsbyggnadsnämnden innebär att detaljplanen troligen kommer upp i kommunstyrelsen den 7 februari och sedan i kommunfullmäktige den 27 februari. Det leder i sin tur till att vi bör försöka dela ut vårt informationsblad senast ca den 20 februari.

Insamlingen har nu även sprängt 25000 kronorsvallen och nått hela 25 375 kronor.

Ett stort TACK!Skriv under vår namninsamling här.


GÅVA PÅ 3000 KRONOR

Igår blev jag officiellt ordinarie ledamot av Skatteutskottet och idag var första mötet. Inga upphetsande beslut, bara ett enda ärende där alla partier var helt eniga. Av ärendeplaneringen framgår det att det blir en mjukstart för mig, vilket kan vara väldigt skönt. Men det kan snart ändras! Nu är det väl så att en sittande regering blir allt mer passiv på skatteområdet ju närmare man kommer ett val, om det då inte gäller skattesänkningar.

Socialdemokraterna har nu utsett Stefan Löfven till partiledare
. Ännu en gång har man gått över huvudet på partiets medlemmar. På mig känns det som att VU har haft panik med att utse en ny partiledare. Nu har stora grävardrevet satt igång emot Stefan Löfven! Den som har pinsamma uppgifter om den nye partiledaren kan säkert räkna med att få en rejäl summa pengar från kvällstidningarna. Det ska bli intressant att se vad dessa slaskjournalister lyckas leta fram under de närmaste veckorna. Alla har skelett i garderoben, även Stefan Löfven. Frågan är bara vilka skelett som ramlar ut. Tyvärr kommer även hans familj granskas på samma sätt.

Jag vet själv att Stefan Löfven har varit inblandad i Nordkalk/Storugns kamp på Gotland för att få öppna ett nytt dagbrott för att bryta kalksten. Något som miljövänner säkert inte gillar.

Att han dessutom förespråkar kärnkraft är ju intressant om han skall samarbeta med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Jag kan redan se dusterna framför mig med Jonas Sjöstedt och Åsa Romson/Gustav Fridolin.

En person har idag skänkt hela 3000 kronor till vår insamling av pengar till informationskampanjen om Gota Media. Jag bockar och bugar inför denna gåva!!

När det gäller informationskampanjen håller jag på att få tillstånd att använda skisser och bilder som andra har upphovsrätten till. Bland annat arkitekten Dorte Mandrup, Kalmar kommun och Kalmar läns museum. Har än så länge inte fått klartecken från någon.


SETT OCH HÖRT I RIKSDAGEN IDAG

Håkan Juholt skolkade från dagens votering i riksdagen. Gissningsvis ville han inte träffa det mediauppbåd som just nu jagar alla inflytelserika socialdemokrater. Undrar när Håkan Juholt kommer uppenbara sig i kammaren under en votering? Hur länge kan man kvitta ut den förre partiledaren.

Från den 1 januari har vi halverad krogmoms
. Detta har inte slagit igenom i riksdagens egen lunchrestaurang. Man kan faktiskt tro att momsen är höjd då man inte sänkt priset utan istället höjt priset från 76 kronor till 80 kronor. Undrar om någon från Alliansen kommer ta ansvarig person i örat? Men de kanske har anställt desto fler ;-)

Pratade idag med en moderat riksdagsman som ansåg att Sven-Olof Sällström
hade gjort väldigt bra ifrån sig i dagens debatt om arbetsmarknadspolitik. Han tyckte dessutom att vi (SD) tagit många strategiskt riktiga beslut som kommer gynna oss. Uppenbarligen hade många förväntat sig ett nytt Ny demokrati men man har uppenbarligen börjat omvärdera oss i korridorerna. I varje fall så har enskilda ledamöter från 7-klövern börjat göra det. De är självklart medvetna om hur svårt det är att komma in som helt nytt parti i Sveriges riksdag. Det känns givetvis väldigt bra att höra detta från en etablerad politiker, även om det bara sägs mellan fyra ögon. Gissningsvis är det just på det sättet som det pratas mellan andra riksdagspolitiker i 7-klövern.

För några år sedan körde man stora rubriker i media över hur slitet stadsdelen Herrgården i Malmö var.
Om jag inte minns fel var det då ett norskt fastighetsbolag som ägde fastigheterna. Det var mycket slitet med mögel och kackerlackor i var och varannan lägenhet. Skadegörelsen var stor i området och det kostade stora summor varje år. Då hette det i debatten att om man bara renoverade så skulle alla ta ansvar för sina lägenheter och fastigheter och då skulle också skadegörelsen och kostnaderna minska eller till och med upphöra. Idag har vi facit för denna argumentation. Enligt en riksdagspolitiker från Malmö blev det tvärtom. Tidigare var kostnaderna för skadegörelse ca 2 miljoner/år i Herrgården. Efter renoveringen uppgår dessa kostnader till 5-6 miljoner kronor/år. Vad skall man dra för slutsats av detta?

Uppenbarligen visste de norska fastighetsägarna något som inte Malmös politiker med Ilmar Reepalu i spetsen visste eller vågade erkänna.

Jag har idag ställt lite frågor till RUT (Riksdagens utredningstjänst
) när det gäller så kallade utanförskapsområden. Jag var nämligen igår på ett seminarium angående ”ekonomiska frizoner” eller ”Nystartszoner” som det också kallas av vissa politiker. Som de flesta vet handlar det bland annat om att ge skattelättnader, mindre pålagor för t.ex. så kallade utanförskapsområden. Något som Fredrik Reinfeldt och Alliansen sannolikt kommer föreslå under hösten eller kanske nästa år. Det kommer med andra ord att beröra Skatteutskottet och därför tänkte jag skaffa mig lite fakta genom RUT.

Till sist vill jag be om ursäkt för att jag inte hinner med att svara alla som skriver mail eller ringer
och lämnar meddelande på mobilen. Jag har helt enkelt haft fullt upp den senaste tiden. Så snart jag får tid skall jag backa tillbaka och försöka svara en del av de som hört av sig. Nu jobbar jag dessutom med material till vår informationsfolder och sedan är det även årsmötestider med allt vad det innebär.

 


NY NAMNINSAMLING

Jag har ikväll startat en ny namninsamling när det gäller våra försök att stoppa Gota Media/Barometerns planer på att bygga ett mediehus på Kvarnholmen i Kalmar.Insamlingen hittar du här.

Denna namninsamling kommer finnas med på vår informationsfolder som vi kommer skicka ut till alla hushåll i Kalmar kommun. Därmed hoppas vi att många av Kalmars invånare går in på nätet och skriver på namninsamlingen.

Du som läser detta får gärna sprida länken redan nu till vänner och bekanta som du tror kan tänka sig att skriva på namninsamlingen.

 Vår insamling av pengar till vår informationskampanj går nu in i slutspurten. När jag kollade ikväll var summan upp i 20 775 kronor.

Vill du ge ett bidrag så sätt in på bankgiro 5279-5465


NEJ, NEJ, NEJ

Vi ser nu en socialdemokratisk fars utspelas för öppen ridå. Ledarskapet är minst sagt svagt och man tycks inte ens vara enig om formerna över hur en ny partiledare skall utses. Samtidigt passar alla tänkbara kandidater på att säga nej, nej och återigen nej. Finns det överhuvudtaget någon inom Socialdemokraterna som vill bli partiledare. Senast hittade man Håkan Juholt från "landet" men vem skall man hitta denna gång.

NEJ kan ju också betyda Nils-Erik Johansson, en före detta medarbetare till mig på Silverdalens Pappersbruk på 80-90-talet.47+29=76 > Arabiska våren

Med 76 procent av väljarstödet för muslimska brödraskapet, islamister/salafister öppnar nu parlamentet i Egypten. Den som tror på en arabisk vår idag måste vara en sann optimist. Lyssna på vilka galna förslag som de redan kommit med i dagens Studio Ett.Undrar vart alla tagit vägen som spådde en demokratisk utveckling i Egypten med flera andra länder i regionen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Idag har jag "ramlat på uppgifter som är rena dynamiten"! Kan jag få dessa uppgifter bekräftade lovar jag ett blogginlägg som kommer få väldigt stor uppmärksamhet.


GYLLENE LÄGE

Det är uppseendeväckande vilket utrymme som Miljöpartiet och Vänsterpartiet får i media i och med den kris som Socialdemokraterna genomlider. Att dessa partier fått ökade opinionssiffror den senaste tiden nämns titt som tätt i nyhetsprogram, debattprogram, morgonsoffor o.s.v. Att även Sverigedemokraterna gynnas nämns dock inte med ett enda ord i något av programmen.

Inte ens när dagens Sifo undersökning diskuterades kom Sverigedemokraterna upp. Uppenbarligen ser medierna en risk i att SD kan dra nytta av kaoset inom Socialdemokraterna och därmed skall SD tystaS i största möjligaste mån. Med andra ord locket på i media när det gäller SD.

Nu tycker jag dock att partiledningen har en gyllena chans att plocka väljare genom att komma med offensiva utspel genom vår partiledare Jimmie Åkesson som borde kalla till presskonferens om t.ex. Euro-pakten, pensionerna, äldreomsorgen o.s.v.

Jag jobbar på med de lokala frågorna och får då och då något publicerat i någon tidning.

Barometern

Vår Landstingsgrupp i Kalmar län jobbar verkligen hårt och har lyckats få in flera debattartiklar under den senaste tiden. Alla finns inte på nätet men här kommer några av dem.

BarometernVimmerby Tidning, Vimmerby Tidning, Västerviks Tidning

Att till och med Alf Wesik på Vimmerby Tidning nu tar in våra debattartiklar är ett "stort" steg framåt.

Jag hoppas att man jobbar lika hårt även på andra håll i landet med att föra fram vår politik även på kommunal och landstingsnivå. Det kommer utan tvekan ge resultat 2014.


S-MANTRA


Slutsolat eller bara början för Juholt!    Foto Thoralf Alfsson.

Under veckan har jag hört en hel rad socialdemokratiska politiker uttala att man har ”en väldigt bra politik” men att man inte nått ut med den till väljarna.

Allt har uppenbarligen varit Håkan Juholts fel. Nu har man blivit av med honom och då är det dags att tänka på nästa steg. Att få ut sin politik, den politik som man anser vara väldigt bra.

Jag vill påstå att det är just politiken som inte är bra, trots att man upprepar detta mantra gång efter gång! Det handlar egentligen inte om Håkan Juholt eller Mona Sahlin utan om vilken politik som socialdemokraterna driver. Så länge man inte begriper detta kommer deras kräftgång fortsätta.

Jag har sett ett antal i mina ögon "stolpskott" i riksdagen som låter sitt hat mot SD styra den politik de vill föra i diverse utskott. De klarar inte ens av att hälsa när man möter dem i riksdagen. Så länge deras hat styr kommer ingen förändring ske. När socialdemokrater öppet applåderar Göran Hägglund under veckans partiledardebatt i riksdagens kammare blir nog många väljare fundersamma.

Socialdemokrater och Kristdemokrater lider till viss del av samma problem. Man har gått ifrån sina grundläggande värderingar och slutat driva viktiga kärnfrågor i tron att man skall hitta nya väljare. Orsaken har också varit att Sverigedemokraterna tagit över vissa av frågorna och då har båda dessa partier övergett dessa frågor därför att man till varje pris vill hålla distans till SD.
Sverigedemokraterna har genomfört en rockad i riksdagens utskott under denna vecka.
Det innebär att jag nu får en ordinarie plats i Skatteutskottet. Rockaden har varit på gång länge då jag fick första frågan redan i augusti.
Kanske inte ett favoritutskott om jag själv fått välja men det innebär en helt annan kontinuitet för mig. Nu kan jag planera mina veckor på ett helt annat sätt mot då jag var ersättare i alla utskott utom utrikesutskottet. Då kunde jag inte planera någonting. Hela rockaden ser ut så här.

Margareta Sandstedt lämnar EU-nämnden.

Jonny Skalin lämnar Finansutskottet och tar över EU-nämnden.

Erik Almqvist lämnar Socialförsäkringsutskottet och tar över Finansutskottet.

David Lång lämnar Skatteutskottet och tar över Socialförsäkringsutskottet.

Jag går in i Skatteutskottet.

Så nu blir det att läsa in sig på skattefrågor. Vilket kommer ta sin lilla tid.

När jag blir varm i kläderna kommer ni att få läsa mer om skattepolitik och skattefrågor på bloggen och givetvis hur det fungerar i skatteutskottet med samarbeta och det sociala med andra ledamöter.

-------------------------------------------------------------------------------------------

INSAMLINGEN ÖVER 20 000 KRONOR

Insamlingen till förmån för en informationskampanj mot Gota Media/Barometerns mediehus har nu nått hela 20 475 kronor. Stort tack till alla som skänkt pengar. Det finns några som skänkt 1000 kronor. Fantastiskt resultat!

Jag har börjat skissa på hur vår informationsfolder kan komma att se ut. Den blir troligen i A4-storlek och på fyra sidor. På måndag har vi styrelsemöte i vår kommunförening och då kommer vi diskutera detta med de helt nya förutsättningarna som ni alla läsare och bidragsgivare bidragit med.

När materialet börjar bli klart kommer jag givetvis lägga upp det på bloggen. Så att alla kan se hur vi tänkt.

--------------------------------------------------------------------------------------------

DRÅPFÖRSÖK PÅ FLYKTINGFÖRLÄGGNING

Media har som vanligt varit väldigt tysta om ännu ett bråk på flyktingförläggningen i Mariannelund. Polisen rubicerar det som dråpförsök.


Höglandsnytt

Aftonbladet,


ISLAM ÄR HARAM

När jag ser vissa saker som bekräftar den smygislamisering som pågår av det svenska samhället blir jag mycket upprörd. Idag fick jag ett mail från en person boende i Västervik som under en tid sett hur matsedeln för förskolorna ser ut i Västerviks kommun. Fläskkött,  blandfärs eller fläsk som borde tillhöra raggmunk finns inte på matsedeln utan på var och varannan dag kan man läsa (nöt). Varför?


Se länk till VT

Är fläskkött haram för ansvariga på förskolorna i Västerviks kommun?

Undrar vad weinerkorven är gjord på? Är det nötwienerkorv?

För mig är islam haram och något som måste bekämpas!

Det är en religion och en kultur som förgiftar vårt samhälle och flyttar oss närmare medeltiden. Inte längre ifrån!

Dessa båda inslag från dagens Studio ett lyssnade jag på i bilen. Jag måste säga att dessa inslag är väldigt talande för varför jag är Sverigedemokrat och inte Vänsterpartist (kommunist). Jag rekommenderar alla att lyssna på detta.

Kom ihåg att Christina Höj Larsen är riksdagsledamot för Vänsterpartiet och är feminist som gappar i högan sky i andra sammanhang. Nu till och med kritiserar hon sin kollega i riksdagen Amineh Kakabaveh när hon använder sunt förnuft.

Att sedan höra Christina Höj Larsen anse att segregerade badtider är bra för integrationen så blir jag minst sagt beklämd. Vilket hyckleri!

Jag trodde dessutom inte mina öron när jag fick höra att Erik Almqvist satt i studion. Att Erik dessutom är en klippa i mediala sammanhang råder det ingen tvekan om när man lyssnar på Erik. Jag applåderade Erik i bilen!
Det är dags för ett folkuppror mot den utveckling som vår sovande statsminister och hans regering tillåter i vårt land med stöd av de rödgröna. Jag säger som Magnus Uggla. "Jag mår illa ............."

Dessutom lyssnade jag också på Människor och tro i bilen. Där handlade det bland annat om omskärelse. Enligt programmet utförs det ca 3000 omskärelser varje år i Sverige som är religöst/kulturellt betingade. Dessutom ökar det lavinartat om man skall tolka dessa siffror. Det är bara för skattebetalarna att betala för dessa operationer.
Jag har med andra ord fått min beskärda del av islam idag och jag ser inte en enda ljusglimt när jag hör företrädare för denna religion. Det är lika nattsvart i Sverige som den arabiska våren som tar Mellersta Östern tillbaka till medeltiden eller kanske ännu längre tillbaka. Utvecklingen har gått i baklås och det kan vi tacka islam för. När sedan den politiska korrektheten lägger all energi på att bekämpa Sverigedemokraterna så kan bara resultatet bli en katastrof. Men katastrofer har ju med jämna mellanrum inträffat i världshistorien.

Jag kommer då göra allt för att det inträffar någon under min levnadstid!

Att någon kallar mig för islamofob ser jag som något mycket positivt och uppskattande. Ett bättre omdöme kan jag inte få!

Nu är det helg och jag behöver verkligen något stärkande för att lugna ner mina sinnen!

Trevlig Helg alla mina läsare!  Ni blir bara fler och fler!


NÅGRA REFLEKTIONER

”I veckan är det partiledardebatt och ännu en rond i slå på varandra utan att lyssna på den andre. Elakt så behöver inte debatten ske i samma sal utan går bra med förinspelade tal och repliker.”

Så skrev en socialdemokrat häromdagen på sin blogg. Visst var farhågorna stora för just detta och efter att jag lyssnat partiledardebatten är jag beredd att instämma.

Den som tror på sagor har flera partiledare att välja på. Vissa lovar guld och gröna skogar andra håller sig till verkligheten.

Jimmie Åkesson gjorde även denna gång en lugn och stark insats. Jag skulle dock önska att han angrep våra politiska motståndare tuffare i vissa lägen. Det hettade till lite grann när Göran Hägglund tog replik och ännu en gång rabblade sina floskler. Så vi jag ha Jimmie lite oftare.

När Göran Hägglund sa att ”600 000 invandrare varje dag släpar sig till jobbet” då kunde jag verkligen se ditt framför mina ögon. Jag har hört mer än en arbetsgivare berätta hur personer som anvisats genom arbetsförmedlingen kommer några dagar men sedan uteblir. Det kanske är jobbigt att ”släpa sig till jobbet”.

Jimmie Åkesson tog upp situationen i Malmö i sitt anförande. Tyvärr tog inte Fredrik Reinfeldt, Annie Lööf, Jan Björklund och Håkan Juholt replik på Jimmie.

I dagens DI fanns en artikel om att priserna på villor och bostadsrätter sjunkit i stora delar av landet. Mest av allt har priserna sjunkit i Malmö. Analytikerna har en hel rad av analyser varför det varit ett prisras på ca 8 procent på bostadsrätter och 6 procent på villor. Det stora utbudet sägs vara orsaken.

Min egen analys är att många vill flytta från Malmö men betydligt färre vill flytta till Malmö. Kan det möjligen bero på den situation som Jimmie Åkesson tog upp i sitt anförande idag. Givetvis tog inte DI upp denna tänkbara orsak i sin artikel. Det är väl bara en svartmålning som Gustaf Fridolin sa under debatten.

En väldigt bra insändare i Ölandsbladet idag med anledning av kommunalrådet Lisbeth Lennartssons uttalande angående problemen med asylsökande.

"När du säger att det är en liten klick som förstör för andra så skulle jag vilja veta mer om vad du definierar som ”liten klick”? Jag uppskattar att det är runt 40-50 personer av de asylsökande som beter sig illa, kanske fler men inte mindre än så. Det motsvarar nästan 10 procent av dem som är här och jag tycker att 10 procent är ganska mycket faktiskt. Tror du själv att 10 procent av turisterna, alltså i runda slängar 25000 personer snattar här under semestern? I samma volym? I sådana fall borde affärerna vara helt uttömda på mycket kort tid. Även om jag räknar ner antalet till 20 personer så att det blir runt 5 procent så är det fortfarande en rätt stor del. Eller menar du att det inte är några problem att vi ska vi ha 250 000 asylsökande och 10 676 permanentboende invånare (31/12 2010 i Borgholms Kommun) året om?"

Läs hela insändaren.


Vår insamling har nu nått drygt 19 000 kronor.


KONSEKVENT JUHOLT(S)-POLITIK ELLER ÄNNU EN JUHOLTARE?Vid dagens partiledardebatt gick Håkan Juholt till hårt angrepp på regeringen och statsminister Fredrik Reinfeldt över den utförsäljning som har pågått av statlig, landsting och kommunägda verksamheter och tillgångar. Håkan Juholt sparade inte på krutet i sin kritik och Fredrik Reinfedlt hade vissa problem att freda sig från angreppen.

Men är detta ännu en juholtare?

Ja, i varje fall om jag tittar till min egen hemkommun, Kalmar. I Kalmar fick Socialdemokraterna nästan 46 procent av rösterna och tillsammans med V och MP har socialdemokraterna 35 mandat av 61 i Kalmar kommunfullmäktige. En betryggande majoritet för de rödgröna.

Vid det senaste kommunfullmäktigemötet i december beslutade de rödgröna att ett stort antal fastigheter där det bland annat bedrivs äldreomsorg, förskola och dagas skall säljas genom att begära in anbud. Det rör sig om hela 50 000m2 som socialdemokraterna i Kalmar vill sälja ut på den privata marknaden. 

Givetvis applåderades detta av Alliansen i Kalmar!

Att socialdemokraterna inte är i fas med sig själva framgår med all tydlighet.

Kommer nu Håkan Juholt angripa det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson i Kalmar på samma sätt som han angrepp Fredrik Reinfeldt under partiledardebatten?

Att socialdemokraterna har förlorat fotfästet bekräftas mer och mer, för var dag som går. Frågan är om inte Håkan Juholts dagar är räknade som partiledare.

Sverigedemokraterna var för övrigt det enda partiet som motsatte sig denna utförsäljning av kommunala fastigheter för kommunens kärnverksamhet i Kalmar.

Läs mitt tidigare blogginlägg om denna utförsäljning.


EN MILJON/MÅNAD I MUTPENGAR TILL KALMAR KOMMUNMigrationsverket mutar idag Kalmar kommun med ca 730 000 kronor varje månad för att kommunen skall ta emot 24 så kallade ensamkommande barn. Nu vill 7-klövern i Kalmar öka antalet till 35, så kallade ensamkommande barn eller snarare unga muslimska män. Det innebär att de kommunala mutpengarna kommer uppgå till drygt en miljon kronor/månad.

Förra tisdagen tog kommunstyrelsen i Kalmar beslut om att öka antalet så kallade ensamkommande barn till kommunen. Sverigedemokraterna har dock ingen plats i kommunstyrelsen men eftersom dessa möten är öppna försöker vi alltid ha en representant på plats. Han rapporterade om rena ”hallelujastämning” när en tjänsteman rapporterade om hur lyckosamma man varit i sin verksamhet. Ingen hade ännu ett fast jobb men flera studerade. Anders Blank på Barometern skrev följande.

”Nu har förvaltningen undersökt hur det har gått för de åtta som kom till boendet och som sedan har flyttat därifrån.
-          Av de här är det bara en som är inskriven hos arbetsförmedlingen. De andra är i olika stadier av utbildning. Med tanke på den höga ungdomsarbetslösheten måste man se det som positivt, säger Cecilia Frid tillförordnad socialchef.”

När man sedan läser vad som orsakade denna ”hallelujastämning” blir man förundrad!

Jag kan bara konstatera att vi har olika krav på vad som är positivt eller bara är normalt. Det Cecilia Frid säger är att ingen av de så kallade ensamkommande barnen som kommit sedan 2007 till Kalmar klarar av att försörja sig själv idag. Alla lever idag på bidrag från det svenska samhället i en eller annan form. Kalmars kommunstyrelse applåderade detta tillkännagivande under sittande möte enligt vår observatör. Jag är förundrad! Har man inte högre krav?

Givetvis berättade hon inte om de problem som finns. Hur många kommer ihåg ”Ringaren från Somalia?” Läs mitt blogginlägg.

I och med att kommunfullmäktige i Kalmar kommun den 30 januari nu kommer ta ett beslut att öka antalet så kallade ensamkommande barn från 24 till 35 räknar man också med att anställa hela 11 personer. Vilket motsvarar en anställd för varje ensamkommande barn. Hur många andra kommunala verksamheter har den personaltätheten? Antalet anställda för verksamheten kommer enligt uppgifter i Barometern att ligga på ca 35 anställda med chefer inkluderade. Helt sanslöst med tanke på att det rör sig om fullvuxna män i huvudsak.

Barometerns journalist Anders Blank undviker dock att skriva om det mest graverande och avslöjande som framgår av handlingarna till dokumenten. I mina ögon är det tjänstefel och visar på den brist på kompetens och kurage som Barometerns och för den delen hela PK-journalistkåren besitter

Jag förutsätter att journalisterna också läser handlingarna inför kommunstyrelsen eller åtminstone skumläser dem efter viktiga fakta. Anders Blank gör uppenbarligen inte det eller så ser vi med olika ögon på hårresande fakta. Det samma gäller givetvis Östrans journalister.

Det allra mest utmärkande i hela beslutsunderlagen undviker Anders Blank helt och hållet. Givetvis så undviker Anders Blank att nämna att Kalmar kommun får 1900 kronor/dygn för varje så kallat ensamkommande barn. Men det är inte heller detta som är mest anmärkningsvärt utan följande text i handlingarna.”Ersättning inom avtal ger 1900 kr/dygn från Migrationsverket och den faktiska kostnaden beräknas till ca 900 kr/dygn.”

Detta står i det inledande stycket i handlingarna ändå missar alla journalister detta. I mina ögon är de fullständigt hårresande att journalisterna inte ser detta. Eller är det så att pk-journalistiken här tar till sin pk-censur. Medborgarna skall hållas ovetande om kostnaderna och den verkliga orsaken till utökningen från 24 till 35 personer. Kalmar kommuns invånare har faktiskt rätt att få reda på vad som pågår i stadshuset och det är bland annat medias uppgift att granska men nu tycks dessa leva i symbios med Kalmars politiker. Det är helt enkelt ett korrupt system.

Det den tillförordnade socialchefen skriver är helt häpnadsväckande och borde leda till en hel rad frågor från alla politiker och inte minst från journalisterna!

Verksamheten kostar alltså endast 900 kr/dygn och "barn" men man får hela 1900 kr/dygn från Migrationsverket.

I mina ögon handlar det om att moderaternas migrationsminister Tobias Billström skickar med 1000 kr/dygn i mutpengar per barn, som Kalmar kommun tar emot. Inte undra på att detta har blivit en ”industri” för många kommuner i Sverige.

Nu ställer jag mig givetvis frågan vad händer med dessa 1000 kr/dygn och per barn. Vart tar de vägen? Läggs de på hög? Eller används de för annan verksamhet? Dessa frågor borde givetvis Anders Blank ställt innan han skrev sin "lovprisande" artikel i Barometern. Kritiskt granskande? Vilket skämt!Anders Blank skriver att det beror på lyckosamt mottagande som sporrar kommunen. Jag tror snarare att det är mutpengarna som lockar Kalmar kommun och alla andra kommuner. Hur många av alla dessa kommuner skulle ta emot så kallade ensamkommande barn om de inte fick Tobias Billströms mutpengar?

När Kalmar kommun nu skall ta emot 35 så kallade ensamkommande barn kommer mutpengarna således uppgå till 35 000 kr/dygn eller drygt 1 miljon kronor varje månad. På helåret innebär det ca 12,5 miljoner kronor för enbart Kalmar kommun. Då skall man även ha i åtanke att kommunen även får ersättning utöver schablonersättningen för bland annat utbildning ca 60000 kr/år och ungdom och för god man och dessutom utredningsersättningar o.s.v.

Kalmar kommun får därmed ca 15 miljoner kronor/år totalt sätt utöver den verkliga kostnaden.

I vilket svart hål försvinner dessa pengar/resurser?

Kom ihåg att detta handlar bara om Kalmar kommun. Idag tar ca 200 kommuner emot så kallade ensamkommande barn. Alla vill uppenbarligen få mutpengar från Migrationsverket och Tobias Billström.

Vissa kommuner har startat upp särskilda bolag som sköter denna verksamhet. Vinsten i dessa bolag slussas sedan över i andra verksamheter inom kommunen. Det är i varje fall juridiskt riktigt även om man kan ha synpunkter på det moraliska i detta avseende. Hur gör Kalmar kommun?

Om man förutsätter att det ser ut på samma sätt i alla landets kommuner kan men med ett litet enkelt överslag där man räknar med att det kommer ca 2500 asylsökande så kallade ensakommande barn varje år. Då blir den samlade mutkostnaden för Sveriges skattebetalare 2500st*1000 kr*365 dagar = 912500000 kronor/år

Nästan 1 miljard kronor/år i mutor till kommunerna från Migrationsverket. Här kan vi snacka om mutor, det handlar inte om några vinflaskor i julklapp. Ändå lyfter inte media och landets pk-journalister det minsta på ögonbrynen!


ÖSTRAN VÅGADE

Idag publicerar Östran en artikel om vår insamling. Man har till och med lagt ut den på nätet och den går till och med att kommentera. Nu hoppas jag givetvis på en positiv effekt av artikeln.

Läs artikel


Här vill Kalmar kommun och Gota Media placera mediehuset! Vad anser du?


Systraströmmen                                  Foto Thoralf Alfsson

Om du vill ge oss ditt stöd i denna informationskampanj så sätt in ditt bidrag på Bankgiro 5279-5465, som tillhör Sverigedemokraterna i Kalmar. Ange endast ”Gota Media” vid/på inbetalningen så förblir du anonym.

Ny hoppas jag på ett stort stöd. Varje litet bidrag är välkommet!

Läs blogginlägg om informationskampanj.


VÄLBEHÖVLIG AVKOPPLING


Högby fyr                                                                   Foto Thoralf Alfsson

Efter en väldigt tuff arbetsvecka på mitt gamla jobb med många timmars övertid har det varit skönt att koppla av i helgen. Samtidigt måste jag erkänna för mig själv att jag saknar mitt gamla jobb och den puls och action som gäller under en driftsättning på en stor processindustri där allt måste klaffa annars kan det få kostsamma konsekvenser för produktionen. Kossorna slutar inte att mjölka för att man bygger om på ett mejeri utan det måste bara fungera alla årets dagar. Veckans jobb gick dock bra för min del men lite sämre för andra som missat en liten men ack så viktig detalj. Det innebär att fortsättning följer om några veckor.

De senaste dagarna har det varit extremt högt vattenstånd längs Smålandskusten och Öland. När det sedan blåste upp med en rejäl nordostvind under fredagsnatten fick det lite konsekvenser. Jag ångrar att jag inte var och fotograferade vid Systraströmmen i Kalmar där vattnet var på väg över kanterna då vattenståndet enligt SMHI var 103 cm över normalvattenstånd. Något som både Kalmar kommun och ett Gota Media borde fundera lite på

På Öland har fyrrevet ut till Högby fyr fått sig en rejäl omgång och konstnären Stephan Lund som bor i fyrhuset får hålla sig hemma tills vägen fått en upprustning. Han får nöja sig med att promenera in till fastlandet. Ni som har läst Johan Theorins bok Nattfåk kanske tänker på den när ni ser bilderna på fyren. Jag hade i varje fall Högby fyr i tankarna när jag läste boken. Det var tal om att Johan Theorins böcker skulle filmatiseras men det har varit väldigt tyst om detta under en längre tid. Hoppas att det inte kommit av sig!


Vägen ut till Högby fyr idag.                                           Foto Thoralf Alfsson

Många pratar om det så kallade ljuset på Skagen. På Öland kan också detta speciella ljus uppstå och idag var det faktiskt ett väldigt speciellt ljus vid havet. Det är svårt att fånga ljuset men här är några bilder som kanske kan ge en liten förnimmelse över min utflykt idag på Öland.


Surfingvågor under lördagen.                                     Foto Thoralf Alfsson


Själgrundsudd                                                                    Foto Thoralf Alfsson            

Når vi 20 000 kronor i insamlingen imorgon?

Jag tror att det finns goda möjligheter till detta!


VÅGAR ÖSTRAN PUBLICERAUnder fredagen kom det in ytterligare 3380 kronor till insamlingen  för vår informationskampanj om framförallt Gota Media och deras byggplaner. Det innebär att den totala insamlade summan på en vecka uppgår till 16740 kronor. Helt fantastiskt!!

Jag hade i mina vildaste förhoppningar hoppats på 10000 kronor så resultatet överträffar mina förhoppningar med råge.

Tidningen Östran ringde på fredagen och ställde en del frågor om insamlingen. Jag hade förväntat mig en artikel i lördagstidningen men så blev det inte. Vi får hoppas att den kommer på måndag. Den kan i så fall ge en extra skjuts till insamlingen och locka läsare till bloggen om nu inte Östran fått stora darren och avstår att publicera en artikel.


SEGREGERINGEN SKÖRDAR NYA SEGRARNästa institution att kapitulera inför invandringens konsekvenser är Posten i Malmö.

Posten i Sverige har minst sagt gamla anor.

Postverket
i Sverige daterar sin begynnelse till 20 februari 1636, då drottning Kristinas förmyndarregering, på Axel Oxenstiernas tillskyndelse, utfärdade förordningarna Om Post-Bådhen, Beställning för Postmästaren Anders Wechell samt Beställning för Oluff Jönsson att resa omkring landet och förordna Posterne. Då drottningen år 1645, efter att ha tillträtt regeringen, godkände den av förmyndarregeringen år 1643 utfärdade General Riksens Postordning, betecknade hon inrättningen som "ett högnödigt och nyttigt wärck så för Oss och Cronan som för alla wåre och Rijkzens trogne Ständer, Undersåtare och Inbyggiare".

Nu är det ”Inbyggiare” som får posten på fall i stadsdelen Seved i Malmö.

”Stadsdelen Seved med 4 500 invånare i den södra delen av Malmö innerstad har i lång tid haft stora sociala problem.
Halva befolkningen är mellan 19 och 44 år och flertalet är invandrare. Mindre än hälften av de vuxna förvärvsarbetar och medelinkomsten är låg. Ungdomsligor behärskar delar av stadsdelen och ägnar sig mer eller mindre öppet åt narkotikahandel. Boende vittnar om att de inte vågar ge sig ut på kvällarna.
Även om ingen brevbärare i området har utsatts för något allvarligt, utrustades de i fjol våras med överfallslarm. I oktober utsattes en av postens budbilar för ett rånförsök.”

När man läser artikeln i Kvp/Expressen framställs det som något positivt att ”inbyggiare” skall ta över postutdelningen i stadsdelen.

Att ansvariga på posten är entusiastiska inför detta är i mina ögon helt skrämmande. Vilket hyckleri! Den politiska korrektheten förgiftar snart hela samhället, som tycks förlora allt sunt förnuft.


Camel postman

I mina ögon är det samhället som kapitulerar och därmed legaliserar segregationen. Vårt samhälle blir än mer uppdelat på vi och dem. Jag undrar varför inte alla pk-journalister nu angriper postens ledning och ställer dem mot väggen?

Den som tror att detta fenomen bara gäller posten är synnerligen naiv. Först börjar detta fenomen med att svenska butiksägare utsätts för snatteri, inbrott och kanske till och med rån. När detta har blivit för kostsamt för ägarna och lönsamheten i rörelsen ”försvunnit” tvingas man sälja eller att gå i konkurs. Då köps butikerna upp av ”inbyggiare” som bara väntat på sitt tillfälle och så byta sortimentet ut mot halalprodukter och vips så upphör snatteri, inbrott och rånförsök. Segrationen har skördat ännu en seger.

Vi har till och med sådana exempel i Kalmar, nämligen ute i Smedby och kan man tänka sig att socialdemokraten Nasim Malik var knäpptyst när denna förvandling inträffade för några år sedan.

Blogginlägg från 2008

Nu är det bara en tidsfråga innan vi även har avdelningar med ”inbyggiare” inom polisen, brandkåren, skolan, sjukvården och omsorgen. Ett fullständigt segregerat samhälle! Sedan är steget inte långt till inbördeskrig!


NYBYGGARKOMMUNEN BORGHOLM

Idag har det kommit in hela 5350 kronor till vår insamling. Det är helt fantastiskt!! Nu är totalsumman 13 360 kronor. Ett stort tack till alla!

Undrar hur mycket pengar som måste komma in innan det har något nyhetsvärde för Barometern och Östran ;-)Jag hörde i veckan att pk-maffian trycker på Ölandsbladet om deras rapportering om ”asylantförläggningarna” i Borgholm. Tidningen har rapporterat lite för mycket om vad som händer och sker i Borgholm och Köpingsvik.

Uppenbarligen lyssnar man inte på det örat utan tidningen fortsätter att rapportera. Idag finns en hel sida av hur en kvinnlig busschaufför och två kvinnliga butiksbiträden upplever sin situation. Jag kan lova att det är en bedrövlig beskrivning av verkligheten för många i Borgholm. Tyvärr finns inte artiklarna på nätet.

Här kommer ett antal citat från artikeln om dessa tre kvinnor.

”Dagliga trakasserier, hot, bråk och otryggt på jobbet – nu har de tröttnat och fått nog!”

”Att ständigt bli hotad kan göra vem som helst paranoid. Och hör jag en gång till att de på Lundegård säger att det är lugnt så skriker jag rätt ut, för det är inte lugnt”

”Det är mycket värre än förra året. Då var det en hel del tjafs, nu är det mycket mer aggresivt och fler hot. Man måste hela tiden vara på sin vakt”

”Ska det gå så långt att man tvingas byta jobb, ska man behöva känna sig otrygg under hela arbetspasset.”

”Jag är inte rasist, däremot reagerar jag på vad de från Lundegård gör. De knycker allt och när man säger ifrån blir man genast omringad av tio personer som uppträder hotfullt”

”Lena berättar om dagliga snatterier, uppbrutna förpackningar, halvt urdrugna mejeriprodukter, barn ogenerat matade med smågodis direkt från godishyllan.”

”Tyvärr måste man kolla alla som kommer från Lundegård”

”Dessutom ifrågasätter de Lundegårds och Kapelluddens ja till Migrationsverket. Hur tänker de? Tänker de bara på pengar? Tänker de något på hur vi andra har det? Ska vi ha det så här varje år?

Det är en sorglig bild över hur det ser ut i Borgholm och Köpingsvik. Jag är också övertygad om att kvinnorna inte överdriver det minsta, utan snarare är det nog precis tvärtom. Media har ju alltid som vana att tona ner alla problem med asylanter och invandrare.

Nu kan man ju hoppas att ansvariga politiker i Borgholms kommun vaknar till och försöker förändra situationen. Det vill säga minska på trycket i Borgholm där det finns ca 600 asylsökande. Men när man läser artikeln med en intervju av det centerpartistiska kommunalrådet Lisbeth Lennartsson blir man minst sagt mörkrädd. Eller vad sägs om följande från denna märkliga kvinna.Det är bara en liten klick som förstör för andra, säger Lisbeth Lennartsson. Är hon fullständigt dum i huvudet? Vi kan ju dagligen läsa om snatterier, stölder, bråk, hot och det är förmodligen bara en liten del av vad som i verkligheten utspelas i Borgholm och på de båda förläggningarna som når media. Det handlar inte om en liten klick! Det handlar om väldigt många människor.

Ändå kan det verklighetsfrånvända centerpartistiska kommunalråd stå och säga att ”Borgholm kan ta emot fler asylsökande”. Hon ser inga hinder för än fler asylsökande till Borgholm med omnejd.  Anledningen är att Borgholm har 250 000 invånare under juli månad. Vill hon ha 250000 asylsökande till Borgholm? Har hon mist förståndet? Vem röstar på Centerpartiet i nästa kommunval i Borgholm?

Hon menar att det handlar om att personer utnyttjar systemet på samma sätt som många svenskar gjorde i sjukförsäkringssystemet!  Man tror inte sina öron när hon blandar äpplen och päron.

Hur hon nu kan lyckas urskulda alla dessa asylsökandes beteende med att många svenskar emigrerade från Sverige för 100-150 år sedan är för mig en gåta. Men har man inga andra argument så får man väl plocka fram de mest korkade argumenten för att slippa se verkligheten i vitögat.

Annie Lööfs visioner om 30 miljoner invandrare till nybyggarlandet Sverige har uppenbarligen gjort stort intryck på centerpartiets kommunalråd i Borgholm. På mig gör hon däremot inget intryck utan framstår istället som Sveriges mest naiva och verklighetsfrånvända kommunalråd. Som dessutom inte bryr sig om sina kommuninvånare och försöker skydda dem från brottslighet och ge dem en trygghet i sin vardag!

Rött kort till Lisbeth Lennartsson och Centerpartiet!

UPPDATERING!

Kommunalrådets uttalande finns ny på nätet. Läs artikel.

Notera också att Ölandsbladet inte tillåter kommentarer på artikeln. Undrar vilken ursäkt man har för att stänga denna möjlighet? Omtanke om Lisbeth Lennartsson eller undvikande av sanningens ord från allmänheten.

Allt för att bevara myterna?


INGET NYHETSVÄRDE

Jobbar just nu lite för mycket för att hinna med att skriva några längre blogginlägg men efter en lång dag imorgon räknar jag med att det lugnar ner sig lite. Då är huvuddelen av driftsättning på mejeriet avklarad.

Även idag har det kommit in 2250 kronor i vår insamling. Det innebär att vi fått in 8010 kronor. Frågan är om vi når 10000 kronor innan helgen. Då har det gått över förväntan och ansvariga på Barometern som säkert följer min insamling med stort intresse borde börja fundera på varför så många människor engagerar sig och skänker så mycket pengar till detta ändamål.

Jag hade givetvis förväntat mig att någon journalist skulle ha kontaktat mig och ställt lite frågor om insamlingen och sedan skrivit några rader i tidningen. Men tyvärr har ingen hört av sig. Tydligen har det inget nyhetsvärde hos Barometern och Östran ;-)

Anders Blank skriver idag om Kalmar kommunstyrelses beslut att öka antalet ensamkommande barn till Kalmar. Men som vanligt utelämnar han en hel rad fakta som borde intresserat tidningens läsare. Jag tänker inte skriva mer om detta förrän jag talat med vår ”observatör” på plats under ks-mötet. Det finns en hel del ”matnyttigt” att skriva om i detta ärende men det kommer om några dagar.


UPPDATERING INSAMLING

Pengarna fortsätter att komma in! Idag har det kommit in 2960 kronor på vårt konto för insamling till Gota Media kampanj. Det innebär att vi fått ihop 5760 kronor på tre dagar.

Ett stort tack till alla som satt in ett bidrag!Större än så blev inte rubrikerna i Barometern trots att det gjorts en anmälan av den kommentar som fanns i Ölandsbladet som jag tog upp i ett tidigare inlägg på bloggen. Det är skillnad på när jag hängdes ut av Barometern och Östran när jag raderat en kommentar.


BEATRICE ASK SVARAR SOM FÖRVÄNTAT, MYTERNA FÖRSTÄRKS

Idag kom första insättningen från Bankgirot och det var över förväntan. Första dagen kom det in 2800 kronor. För den som inte vet vad det handlar om kan läsa mitt blogginlägg.

Ett utskick till alla hushåll i Kalmar kommun kostar ca 30 000 kronor men vår kommunförening kommer lägga lika mycket som vi får in genom insamlingen.

Jag hoppas att fler av läsarna på bloggen vill ge ett bidrag.


Idag har jag fått svar på mina skriftliga frågor till Beatrice Ask angående några av Ullenhags myter. Som väntat är justitieministern inte ett dugg intresserad av att ”avliva” några av dessa myter.

Enligt min mening skulle skulle dessa myter istället bekräftats om justitieministern följt mina förslag i frågorna. Därför var svaren väntade och ministern ovilja att bringa klarhet i statistik och information besannades ännu en gång.

Läs min första fråga Skriftlig fråga 2011/12:266

Läs svar på frågan

Läs min andra fråga Skriftlig fråga 2011/12:267

Läs svar på frågan


TYCKA SYND OM SYNDROMET

Kriminell miljö förmildrande omständighet vid Malmö Tingsrätt!
Ännu en av Ullenhags myter i Borgholm.

Läs Ölandsbladets artikel och det går att kommentera!


GOTA MEDIA OCH ÖLANDSBLADET UPPMANAR TILL ATT SKJUTA ASYLSÖKANDE?

Om man skall använda samma journalistik som Barometern och Östran använde mot mig på nyårsafton så bör ovanstående rubrik vara gångbar med tanke på de kommentarer som finns på den artikel som jag länkade till på Ölandsbladet tidigare idag.

Frågan är nu om Barometern och Östran kommer angripa mig för att jag uppmärksammar en kommentar där en person skriver följande. Eller om man kommer hoppa på ansvariga på Ölandsbladet.

"finns det verkligen inga jägare på öland som kan bidra med lite civilkurage och eventuellt en och annan patron.."

Samma person fortsätter sedan i en annan kommentar på följande sätt.

"detta folkslag fyller ingen funktion i mitt liv, inte för sveriges del eller för världen i övrigt. tärande parasiter har vi tillräckligt av sen innan"

 


DE RÖD-GRÖNA SÄLJER UT KOMMUNALA FASTIGHETER


Oxhagshemmet (äldreboende)              Foto Thoralf Alfsson

Sedan Carema-skandalen uppdagades har debatten varit intensiv och delvis infekterad över hur privata företag inom äldreomsorgen och friskolorna flyttat sina vinster till skatteparadis. Med andra ord våra inbetalde skattemedel hamnar utomlands istället för att ge ökad kvalitet inom dessa sektorer.

Med detta i bakhuvudet tror man ju att politiker skall tänka sig för både en och två gånger innan man säljer ut verksamhet till riskkapitalbolag. Men så är det inte i Kalmar.

I Kalmar planerar den röd-gröna majoriteten att sälja ut många av de lokaler som omsorgen använder för sin verksamhet. Kommunen behöver pengar till andra investeringar som man uppenbarligen prioriterar högra. Vilka säger man inte men jag kan ju gissa att det gäller nya lokaler för Linneuniversitetet, som lär kosta drygt en miljard kronor.

Följande lokaler planerar kommunen att sälja.

Oxhagshemmet (äldreboende) Yta 7532 m2, Areal 11551 m2


Norrlidshemmet (äldreboendet), Yta 9302 m2. Areal 44257 m2


Smedängen (äldreboendet, förskola och vårdcentral), Yta 11459 m2, Areal 50483 m2

Stensöskolan, Yta 6484 m2, Areal 22735 m2


Eventuellt kommer även Stensberg (äldreboende och förskola) att säljas, Yta 7946 m2, Areal 16816 m2

Möregården (äldreboende), Yta 2537 m2, Areal 17128 m2

Björkhaga (äldreboende), Yta 3257 m2, Areal 39830 m2

Ljungbyholm (servicehus), Yta 1957 m2, Areal 6109 m2

Dessa fastigheter utgör totalt en yta av drygt 50 000 m2 och en areal på nästan 210000 m2.

Vad nybyggnadskostnaden för 50 000 m2 är finns det inga uppgifter på. Men enligt SCB ligger nybyggnadskostnaden på flerbostadshus mellan 30000 – 40000 kronor/m2. Det innebär att 50000 m2 skulle kosta mellan 1500-2000 miljoner kronor att bygga . Hur mycket kommer Kalmar kommun att sälja dessa fastigheter för?

Nu tycks Kalmar kommun ha uppfattningen att en köpare av dessa byggnader och lokaler inte har något vinstintresse utan kommer göra detta av ren välgörenhet. På något annat sätt går det inte att tolka kommunens agerande.

Att äga sina egna lokaler är alltid billigaste i det långa tidsperspektivet!

Nu handlar det om att kissa i byxorna! Det blir först varmt men ganska snart blir det minst sagt obehagligt.

 De företag som köper byggnaderna och lokalerna kommer givetvis försöka att få så hög avkastning på sin investering som möjligt. Kalmar kommun kan givetvis skriva ett avtal om hyror och så vidare under ett antal år men inte för tid och evighet. Förr eller senare är Kalmar kommun helt i händerna på fastighetsägarna.

I Kalmar kommuns fall kan det bli frågan om att skicka Kalmars invånares kommunalskatt till ett skatteparadis utomlands.

Att äga sina egna fastigheter där man bedriver en av kommunens viktigaste kärnverksamheter är givetvis en självklarhet om man vill vara kostnadseffektiv och ha kontroll över sin egen ekonomi.

Sverigedemokraterna säger nej till denna utförsäljning av fastigheter som ingår i den kommunala kärnverksamheten.

Som vanligt anser Barometern och Östran att den planerade försäljning inte behöver granskas när det är Johan Persson som lägger förslaget.

Det är ju minst sagt anmärkningsvärt att Vänsterpartiet står bakom denna försäljning av kommunala fastigheter. Har kommunalrådet Bertil Dahl gått och blivit kapitalist på gamla dagar? Den frågan borde media ställa till Vänsterpartiet men som vanligt håller den borgerliga tidningen Barometern vänsterpartiets kommunalråd om ryggen. Jag undrar varför?

Det ingår även en stor del bostäder som KalmarHem planerar att sälja. Läs hela dokumentet.

INFORMATIONSKAMPANJ GOTA MEDIA

De som följt min blogg några år vet att jag är en stor motståndare till Gota Medias (Barometern) planer på ett mediahus vid systraströmmen i centrala Kalmar.

Jag har tagit upp detta i ett stort antal blogginlägg. Några av dem kan du läsa här nedan.

2008-09-07,
2009-01-24,
2009-09-06,
2009-09-21,
2010-05-04,
2011-10-31,
2011-11-10,
2011-12-05

Att kritisera detta medieföretag som har monopol på tidningar i regionen är givetvis inte lätt men jag gör bara det som känns rätt utan att väga in vad detta kommer få för konsekvenser. Ni som följer bloggen vet vilka konsekvenser det fått.
Andra politiker i Kalmar vågar uppenbarligen inte gå emot Gota Media av ren rädsla för att inte få något medieutrymme i framtiden. En sorgligt feg inställning i mina ögon.

Det som dock slår mig när jag träffar människor på stan är hur okunniga de är om detta felplacerade skrytbygge. Det är faktiskt inte många som har någon djupare kunskap om dessa planer.

Det som är än värre är att med tanke på att Gota Media nu äger alla de lokala tidningarna (Barometern, Östran och Ölandsbladet) så kommer heller inte någon kritisk granskning ske i tidningarna. Ett sorgligt faktum som många ännu inte insett. Gota Media kommer i Barometern och i Östran allra pliktskyldigast publicera några artiklar där man visar de storslagna planerna men inte släpper fram några kritiska röstar utan istället kommer man ”lovprisa” Johan Persson och Kalmar kommun för deras välvilja till detta byggprojekt.

Därför funderar vi inom SD på att dra igång en större informationskampanj om vad som håller på att hända på den unika och historiska Kvarnholmen. En större kampanj kostar givetvis en hel del pengar om man skall kunna nå ut med informationen till Kalmar kommuns ca 63 000 invånare.

Är du villig att bidra med en summa pengar för att vi skall kunna genomföra detta? Vi får knappast någon draghjälp från de lokala tidningarna ;-)

Vi gör ett försök med att samla in pengar för detta ändamål. Vår lokala kommunförening kommer att satsa lika mycket pengar som vi lyckas få in från privatpersoner. Får vi in 10000 kronor från privatpersoner så satsar Sverigedemokraterna i Kalmar också 10000 kronor på en informationskampanj.

Vi ser det som en start på valrörelsen 2014!

Om du vill ge oss ditt stöd i denna informationskampanj så sätt in ditt bidrag på Bankgiro 5279-5465, som tillhör Sverigedemokraterna i Kalmar. Ange endast ”Gota Media” vid/på inbetalningen så förblir du anonym.

Ny hoppas jag på ett stort stöd. Varje litet bidrag är välkommet!

Jag har själv satt en grundplåt idag.


BAROMETERN HÅLLER STILEN

Kalmars socialdemokratiska kommunalråd Johan Persson vill öka antalet ensamkommande barn som kommer till kommunen. Idag finns det 24st platser i olika boenden. Nu vill Johan Persson öka detta till 35st platser eller med nästan 50 procent. Något intryck av vad som händer i Borgholm, Mönsterås och Eksjö kommuner har uppenbarligen inte socialdemokraterna i Kalmar tagit. Utan de väljer sin alldeles egna väg. Barometern har en notis om detta i dagens tidning.Nu kunde givetvis den journalist som allra pliktskyldigast skrivit dessa rader tagit upp lite mer fakta men så är givetvis inte fallet. Det gäller att hålla allmänheten ovetande om vissa saker. Jag kommer givetvis återkomma till detta under nästa vecka när kommunstyrelsen tagit sitt beslut. SD är inte representerade i kommunstyrelsen men jag tror inte något av övriga partier komma säga nej till Johan Perssons förslag.

Med anledning av de artiklar som publicerades på nyårsafton om mig och min blogg har jag skickat ett genmäle både till Barometern och Östran. Idag har Anders Enström, redaktionschef på Barometern svarat att man inte tänker publicera mitt genmäle där jag ifrågasätter hur Barometern värderar ”nyheter”.

”Vi kan inte betrakta din text som ett genmäle, eftersom du redan fått bemöta kritiken i tidningen.”

Den som läser min text förstår säkert varför Barometern vägrar att publicera mitt genmäle på den artikel som man publicerade på bästa nyhetsplats på nyårsafton.

Här kommer mitt genmäle som jag skickat till Barometern.

Under natten den 29 december eller för att vara exakt, klockan 01:20 skrev en anonym person en väldigt olämplig kommentar på min blogg. Så fort jag fick kännedom om kommentaren på morgonen/förmiddagen raderade jag den, då jag tar helt avstånd från den typen av osmakliga kommentarer.

Den raderade kommentaren fick dock både Barometern och Östran att slå upp den stort i sina tidningar med braskande rubriker på bästa nyhetsplats.

Den 2 december begicks en gruppvåldtäkt i Migrationsverkets lokaler i Mariannelund. En gruppvåldtäkt begången av 11 män, som betecknats som den värsta och grövsta i modern svensk historia av Vimmerby Tidning. Alla misstänkta gärningsmän kommer från Afghanistan enligt uppgifter i media, bosatta bland annat i Vimmerby och Hultsfreds kommun. Idag sitter 7-8 personer häktade och de kommer sannolikt dömas till mellan 4-10 års fängelse om de befinns skyldiga för grov våldtäkt enligt brottsbalken. Sannolikt kan även utvisning ingå i domarna

Denna gruppvåldtäkt har inte med en enda artikel, inte en enda rad, inte ett enda ord omnämnts i Barometern från den 3 december fram till den 11 december. Inte ens TT:s meddelande om gruppvåldtäkten har publicerats på inrikes sidorna i Barometern.

Jag skulle vilja fråga ansvariga på Barometern hur de kan bedöma att en raderad kommentar på min blogg har så mycket större nyhetsvärde än en fruktansvärd gruppvåldtäkt begången av 11 män, med en svensk kvinna som brottsoffer? För mig är det fullständigt obegripligt! Ansvariga på Barometern kan säkert förklara detta för alla okunniga, ovetande och förundrade läsare.

Thoralf Alfsson
Sverigedemokraterna

Detta var uppenbarligen för magstarkt för Barometern eller för nära sanningen!

Om någon är intresserad av mail till Anders Enström.
[email protected]
 

 


TILLBAKA I VERKLIGHETEN

Om någon undrar vad jag sysslar med när det inte förekommer någon verksamhet i riksdagen. Kan jag berätta att jag är tillbaka på mitt gamla jobb på ÅF och gör en driftsättning på ett av Arla:s mejerier under denna och nästa vecka. Med andra ord är jag ute i verkligheten och jobbar övertid varje dag. Jag tycker dessutom att det är väldigt roligt att träffa mina gamla kunder och förhoppningsvis göra ett jobb som de är nöjda med. De personer som endast sitter i riksdagen och gör studiebesök ute på diverse arbetsplatser år efter år vet egentligen inte mycket om hur verkligheten ser ut på en arbetsplats. Jag vill inte förlora den kontakten och så länge min arbetsgivare vill ha mina tjänster kommer jag fortsätta med dessa uppdrag när det går att kombinera med riksdagsuppdraget.

Peter Akinder på Östrans ledarsida fortsätter att spy galla över alla politiska motståndare. Även jag får mig en släng av sleven. Jag förstår att Peter Akinder mår dåligt med tanke på de opinionssiffror som socialdemokraterna får. Men nu beror det nog inte så mycket på de politiska motståndarna utan snarare på inkompetens inom socialdemokraterna. Peter Akinder är sannolikt en del av denna om man värderar det han åstadkommer på ledarsidan. Eller vad säga om dagens alster.

Inte undra på att ledande politiker i Kalmar från flera partier undrar vad vi har för ledarskribenter i våra stora lokaltidningar. Så sent som igår dömde en moderat politiker ut Barometerns ledarredaktion som sjunkit rejält i anseende sedan Ulf Wickbom tog över. Det korta ljusning som kunde skönjas med Alice T är numera som bortblåst.

I Kalmar har vi under de senaste åren tagit emot en hel del somalier.
Enligt de uppgifter jag fått finns det drygt 100 somalier i Kalmar. Inte undra på att Norra vägen nu döpts om till Niqab road av vissa personer. Jag har även försökt få fram uppgifter på den utbildningsnivå som denna grupp människor innehar från Invandrarservice. Men enligt ansvariga personer får man inte föra den typen av statistik grundad på etnicitet.

”Någon sammanställning utefter etnicitet gör vi inte utan på flyktingar totalt – den kommer framåt februari för år 2011. Det är svårt att göra på för små grupper då man därmed kan identifiera enskilda individer vilket vi inte får göra.”

Faktum är ju att om mer eller mer alla är analfabeter så kan ju också alla i en större grupp identifieras som analfabeter.

Enligt en FN-rapport från 2001 är endast sjutton procent av den vuxna befolkningen i Somalia läs och skrivkunniga. Det innebär i praktiken att bara en av fem personer är läs och skrivkunnig. Detsamma gäller nog för de personer som får uppehållstillstånd i Sverige. En sak är i varje fall säker och det är att många av dessa kommer leva på bidrag under hela sitt liv på det ena eller andra sättet.

Det skulle vara väldigt intressant att veta om någon av dessa drygt 100 personer försörjer sig själv. Då räknar jag givetvis inte subventionerade jobb i någon form, utan endast riktiga jobb.

Den nya lagen om att somaliska ”familjer” skall återförenas trots bristfälliga eller helt avsaknad av ID-handlingar som träder i kraft 1 juli kommer sannolikt innebära att mängder av somalier kommer att få uppehållstillstånd i Sverige. Hur många som kommer att komma till Kalmar återstår att se men Niqab road kommer sannolikt göra skäl för namnet i än högre utsträckning.

Jag väntar dessutom bara på att vi skall få läsa om ett större khat-beslaget i Kalmar. Det är inte frågan om utan när.

Lyssna på Sten Levander som serverar ett par riktiga salvor.


MÅNGA ÖGONÖPPNARE?

Johan Perssons spännande mönsterstad Malmö har begåvats med ännu ett mord. Nu utreder rikskrim hela åtta mord i Malmö. Ett sorgligt rekord! Jag väntar på att Johan Persson skall kommentera sin åsikt om Malmö på sin blogg men det är nog att hoppas på för mycket. Läs Johans tankar.

Kalmars egen kärleksängel Alexander Louhichi har skickat mig ett personligt brev.
Brevet har han nu även publicerat på sin blogg. Jag orkade inte läsa allt men jag undrar hur det står till med vår kärleksängel i Kalmar. Kärleksängeln har mycket att lära och bör nog framförallt lära sig mer om SD innan han försöker mästra någon inom SD. Inläggen på hans blogg blir mer och mer märkliga, milt uttryckt. Jag är oroad!

Jag tycker att Kalmars kärleksängel skulle åka ner till Malmö och försöka mäkla fred bland alla invandrare i Sveriges mest ”spännande” stad. I Kalmar har vi ju bara mordbrännare.

Bråken på Migrationsverkets förläggningar på Öland fortsätter.
Campingägaren Per-Einar Tuvesson påstår i ett inslag i Smålandsnytt att den 35-åring som misstänks för mordförsök är psykiskt sjuk. Ett ganska häftigt påstående som han sannolikt inte har några belägg för. Men det passar kanske bra in som en ursäkt för det som hänt. De flesta asylsökande har sällan några ID-handlingar att då någon skulle ha med sig utlåtande om att vara psykiskt sjuk när man söker asyl är nog uteslutet. Det skulle vara om den gratis sjukvården för papperslösa lockar. Läs artikel Ölandsbladet.

På dagens ledarsida i Barometern signerad Lars Anders Johansson
som tycks ha fått nytt förtroende när Alice T fick lämna tidningen kan man läsa följande.

”Den grupp som längtar tillbaka
till 1970- och 1980-talens Sverige krymper för varje dag. En icke försumbar del av dessa röstar dessutom numera på Sverigedemokraterna. De flesta svenskar tycker att det är positivt att det finns fler tv-kanaler än två, och att man inte längre är hänvisad till tre statliga modeller vid köp av telefon. Belackarna av dagens valfrihet glömmer ofta hur det samhälle i själva verket såg ut, som de påstår sig längta tillbaka till.”

Där hoppades han säkert på några poäng hos Barometerns ledning men enligt min mening visar det bara på två saker. Först att han är ännu en politiskt korrekt ledarskribent som dessutom är rent ut sagt dum i huvudet. Med såna motståndare behöver man inte vara oroliga. Ännu en person som skall samsas med övriga medarbetare i sandlådan på Barometern.

Jag vill bara påminna Lars Anders Johansson om resultaten från t.ex. skolvalen, det räcker.

Egentligen hade jag tänkt skriva några rader om den negativa medlemsutvecklingen för LO.
Det hänger givetvis ihop med den negativa utvecklingen för Socialdemokraterna. Idag har vi hört flera höga socialdemokrater analysera detta. Det vi däremot inte fick höra var kopplingen till Sverigedemokraterna. Eller rättare sagt hur LO-facket ser på Sverigedemokrater och partiets sympatisörer. Att många av de som skulle kunna vara medlemmar inom något LO-förbund också är SD-sympatisörer. Hur fackförbundet Transport behandlar Sverigedemokrater har vi sett exempel på flera gånger.

Jag är övertygad om att LO-förbundens sätt att behandla Sverigedemokrater är en faktor till varför antalet medlemmar minskade med 12000 personer under 2011. Men den analysen delar nog ingen inom LO eller Socialdemokraterna.

 

 


TRÄNGDA SOCIALDEMOKRATER

Allt mer pekar på att Håkan Juholts tid som partiledare närmar sig slutet. Han har max ett par månader på sig att vända opinionstrenden. Men med tanke på hur hans partivänner i toppen kastar ”skit” blir det nog en omöjlig uppgift. Håkan Juholt är redan syndabocken och kommer sannolikt förbli en syndabock. Det är så praktiskt att ha någon att skylla på.

Vad händer när syndabocken lämnat in sin avskedsansökan? Undrar om man överhuvudtaget tänkt så långt inom ”rörelsen”?

Socialdemokraternas stora problem är Moderaterna och Sverigedemokraterna. Dessa båda partier har krympt det politiska utrymmet för Socialdemokraterna till ett minimum. Något som jag tror att de själva ännu inte fattat. Mona Sahlins aldrig, aldrig någonsin…..  kommer man inte runt i en handvändning.

Inser inte det socialdemokratiska partiet att den politiska spelplanen har förändrats kommer deras kräftgång bara att fortsätta. Vem skall bli ny partiledare? Vilka tunga namn finns det? Thomas Bodström? Margot Wahlström? I riksdagen ser jag inga starka kandidater bland de drygt 100 riksdagsledamöterna.

Den enda logiska svängen som Socialdemokraterna kan ta är att närma sig SD men det är givetvis omöjligt för en stor del av partiets politiker. Vad återstår? Jo, att man inser att man kommer vara ett parti som kan tappa hälften av sina ledamöter i riksdagen vid valet 2014.

Sverigedemokraterna skall erövra många av dessa mandat!KRIMINELLA FLYKTINGAR

Intressant artikel i Barometern

DEN LOKALA HATKLUBBEN
Adrenalinet har nu slutat pumpa runt i kroppen och jag kan då börja fundera runt lokaltidningarnas ”scoop”.

Jag är fortfarande häpen över det utrymme som Östran gav denna olyckliga kommentar på min blogg. Slutsatsen måste vara att man väntat väldigt länge på att hitta någonting för att angripa mig och när de väl tyckte att de hade något, det var nog bara journalisterna som tyckte att det var något eller rättare sagt de trodde sig kunna lura läsarna med sina stort uppslagna löpsedlar och artiklar. Säkert är det många godtrogna läsare som också gått på detta och anser att jag är en fruktansvärd hemsk person. Men det är nog även en stor andel av läsarna som undrar varför man sysslar med denna förföljelse av mig, utan att jag egentligen gjort en enda sak.

Egentligen tycker jag synd om dessa journalister som måste hata mig och min blogg så mycket. Dessutom hatar de ju även det parti jag representerar, Sverigedemokraterna. Jag förstår deras frustration över inte kunna angripa mig på något annat sätt än genom en kommentar som skrevs av en anonym person.

För några dagar sedan publicerade jag mitt blogginlägg nummer 2000. Jag publicerar mellan 400-500 blogginlägg varje år! Ändå kan de lokala journalisterna inte hitta ett enda blogginlägg att kritisera mig för eller de förslag som jag lyfter fram. Visst är det märkligt! Om de nu hatar mig och mitt parti så mycket borde de ju kunna angripa mig varje vecka på grund av den information och åsikter jag sprider via min blogg. Men det är knäpptyst! Det spelar ingen roll om det gäller lokalpolitik, riksdagen, utrikespolitik eller något annat ämne så är det lika tyst. Om de nu inte hittar en olämplig kommentar förstås.

Den som har tänkt efter några sekunder på ovanstående fenomen vet svaret.

Tabubelagda frågor!

De stackars yrkesarbetande journalisterna kan inte ta upp dessa ämnen då det är tabubelagt av deras arbetsgivare. Stackars dessa journalister som tycks hata mig så mycket och så kan de inte skriva om dessa tabubelagda frågor som på ett eller annat sätt berör invandring, islam, brottslighet, migration och asylpolitik o.s.v.

Man kan verkligen likna det vid ett moment 22 för journalisterna.

Journalisterna är mycket väl medvetna om att väldigt många sympatiserar med mina och Sverigedemokraternas politik och vårt sunda bondförnuft. Att då ge oss uppmärksamhet för vad vi egentlige skriver och vår politik är otänkbart i deras värld. Det går bara för sig om det finns en möjlighet att misskreditera mig eller någon annan.

Ulf Wickbom på Barometern är ett mycket bra exempel på detta. Ovanstående bild kommer från hans ledarsida och är ett exempel på vad jag syftar på med att misskreditera. Ett sånt fotomontage gör man bara på en person som man hatar. Men att sedan även publicera det tyder bara på ett mycket dåligt omdöme, inte bara hos Wickbom utan även hos ansvarige utgivaren Gunilla Sax men hon ingår troligtvis också i samma fanclub, förlåt hatclub.

Imorgon får vi se vad de båda tidningarnas ledarskribenter hittat på.

Jag vill dock säga att jag hatar inte er journalister för hur ni bedriver ert jobb. Jag tycker bara synd om er och att ni inte får utföra ert jobb i frihet. Jag förstår att ni egentligen är väldigt avundssjuka på mig som kan skriva från mitt hjärta, med rent samvete!

Som avslutning vill jag tacka alla som skrivit vänliga och uppmuntrande kommentarer. Även alla de som skickat trevliga mail, hinner och kan inte svara på alla. Det har verkligen känts skönt med ert stöd!


FINA ASYLSÖKANDE PÅ LUNDEGÅRD

Finns inte så mycket att säga bara att läsa artikeln. Lite svårt att mörka vad det handlar om för Barometern. Frågan är om Barometern nu skall betecknas som främlingsfientliga?

15-ÅRINGEN DÖD

Den 15-åring som sköts under natten i den spännande staden Malmö har avlidit enligt en artikel Svd. Då kan vi lägga till ytterligare ett mord för rikskrim att utreda i Malmö. Nu utreder man alltså hela sju mord i den stad som Johan Persson ser som sin "mönsterstad". Vill verkligen Kalmar ha ett sånt kommunalråd. Den frågan borde media ställa till Johan Persson. Han borde verkligen få förklara sig. Veckans arbetsuppgift Anders Blank!

HENRIK RYDSTRÖM SLUTAR BLOGGA

Expressen vill inte längre ha Henrik Rydströms tjänster, tydligen inte heller Barometern om man skall tro vad Rydström skriver. När inte Rydström längre får betalt för att blogga slutar han. En del gör bara saker för pengar.

RSS 2.0