ENSAMKOMMANDE BARN DÖMD FÖR VÅLDTÄKT MOT BARN

SKANDALEN SOM TYSTATS NER AV KALMAR KOMMUNS TJÄNSTEMÄN OCH POLITIKER MEN ÄVEN AV MEDIA.

Detta är nog ett av de mest uppseendeväckande blogginlägg jag skrivit men ni får ursäkta att det blir väldigt långt.

Just nu är jag precis hemkommen från kvällens kommunfullmäktigemöte och fruktansvärt upprörd!! Som tur är har jag skrivit hela blogginlägget tidigare förutom delen om kvällens KF-möte.

Ett flagrant exempel på den politiska korrektheten har rullats upp i Kalmar eller rättare sagt kommit till min kännedom. Ett exempel där både Kalmar kommuns tjänstemän och politiker är inblandade. Som vanligt är givetvis media med och tystar ner detta upprörande brott. Det som är än mer anmärkningsvärt är att enligt min egen uppfattning ingår även Kalmar Tingsrätt i denna pk-verksamhet genom att inte följa Brottsbalken och rättspraxis. Jag anser att detta fall är så anmärkningsvärt att det borde uppmärksammas av Janne Josefsson och Uppdrag granskning eller för den delen hela svenska mediakåren men nu gäller det ett så kallat ensamkommande barn och då gäller troligen helt andra måttstockar i det politiskt korrekta landet Sverige.

Utdrag från Brottsbalken.

4 §
Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.

Den 18-årige Mustafa är ett så kallat ensamkommande ”barn” från Afghanistan som under ca ett års tid haft regelbundna samlag med ett barn. När det hela startade under hösten 2010 var flickan endast 12 år. Hon fyllde 13 år i mitten av 2011. Övergreppen slutade inte förrän i slutet av september 2011. Mustafa dömdes den 19 januari 2012 för våldtäkt mot barn vid Kalmar Tingsrätt (Dom B3481-11).

Tingsrätten valde dock att inte döma till fängelse trots att Brottsbalken föreskriver lägst två års fängelse. Har ensamkommande barn en egen straffskala i det svenska rättsystemet eller har muslimer fördel av sin kulturella bakgrund vid svenska domstolar?

Nu finns det dock en hel rad graverande omständigheter i detta övergrepp. Jag skall nu citera valda delar ur domen.

Flickans mamma ”hade gradvis förstått vad som pågått och angav i januari 2011 i meddelande på internet till Mustafa att det inte var bra och det inte kunde fortsätta på sådant sätt då flickan bara var tolv år”

Flickans mamma ”förklarade för Mustafa att det var straffbart”

Ändå fortsatte Mustafa att begå dessa övergrepp mot den tolvåriga flickan.

”Mustafa har varit boende på boendet Horisont som ensamkommande flyktingbarn. När personalen fick reda på flickan var minderårig fick hon till en början inte vara på boendet. Detta ändrades till att hon fick vara där på dagtid. Flickan och Mustafa umgicks trots detta även kvällstid. De fortsatte att ha sexuellt ungänge med varandra, regelbundet. Flickan skolkade från skolan och var hos Mustafa.”

Med andra ord har dessa övergrepp pågått i Kalmar kommuns boende för så kallade ensamkommande barn med namnet Horisont. Det är uppenbart att även personalen på kommunens boende haft vetskap om de faktiska förhållandena men inte ingripit. Helt makalöst! Jag är minst sagt förstummad av läsning i domen.

I domen säger flickans mamma följande.

”Direkt när hon fick reda på det, hörde hon av sig till boendet Horisont och angav till personalen där hur gammal flickan var och att det inte var okey att de umgicks.”

Det är minst sagt uppenbart att personalen på boendet varit informerad om de faktiska förhållandena utan att stoppa det redan i januari 2011.

Längre fram i domen kan man läsa följande.

”Personalen på boendet Horisont har angett att de skulle prata med Mustafa om att flickan inte fick komma dit, men dessa har inte klarat av att hålla kontrollen över detta. De har från familjen vid flera tillfällen hämtat flickan från boendet Horisont, när det kommit fram att denna varit på boendet Horisont.”

I domen framgår det också att övergreppen skett på boendet Horisont. Eftersom detta har pågått under en så lång tid som minst från januari till september 2011 kan personalen inte varit ovetande om det som utspelat sig på boendet. Med stor sannolikhet har man försökt tysta ner det hela för att undvika en skandal. En skandal som utan tvekan skulle fått stor uppmärksamhet i media.

Det hela avslöjades av flickans äldre styvsyster som kom till boendet den 21 september 2011 för att hämta flickan. Troligen tog hon Mustafa på bar gärning då hon omedelbart tillkallade polis men det framgår inte helt klart av domen.

Ansvariga tjänstemän på Kalmar kommun och på boendet Horisont har med stor sannolikhet begått grova tjänstefel när de inte försökt stoppa detta eller gjort en polisanmälan. De har med andra ord inte lyft ett finger för att skydda den 12-åriga flickan.

Lika anmärkningsvärt eller ännu värre är att Barometern har skrivit om denna våldtäkt mot ett barn men man har undvikit att berätta att det skett på Kalmar kommuns boende för ensamkommande barn och att det var ett ensamkommande barn som begått brottet och dömts vid Kalmar Tingsrätt. Både Barometern och Östran har journalister som kollar alla domar vid Kalmar Tingsrätt. Givetvis borde man ställt frågor till ansvariga tjänstemän på Kalmar kommun men istället har man valt att lägga locket på. Det samma gäller antagligen för Östran då de kanske inte ens rapporterat om detta brott.

En mycket sorglig historia som bara bevisar hur ruttet det politiskt korrekta samhället blivit, där ”alla” hjälper till att tysta ner till och med grov brottslighet om det gäller så kallade ensamkommande barn. Det kan ju påverka opinionen i vårt land, till fördel för Sverigedemokraterna! Och då gäller inga normala regler.

Många politiker säger sig värna barnperspektivet och pratar sig varma gång på gång för detta men när sanningen kommer fram tystnar de på ett pinsamt sätt.

Lika illa är det att Kalmar Tingsrätt inte dömer Mustafa till fängelse enligt Brottsbalken. Uppenbarligen finns det redan en rättspraxis för svenskar och en annan för personer med muslimsk eller annan kulturell bakgrund.


Vid kvällens kommunfullmäktigemöte behandlades ett ärende om utökat avtal med Migrationsverket om mottagande av så kallade ensamkommande barn från 24st till 35st.
Under debatten krävde jag att få en ekonomisk redovisning över de verkliga kostnaderna där det i handlingarna angavs till 900 kronor/dygn och barn. Något som kan jämföras med bidraget från 1900 kronor/dygn från Migrationsverket. Jag ville veta var överskjutande 1000 kronor användes till. Det före detta kommunalrådet Jonas Löhnn (MP) sa sig då har varit i kontakt med tjänstemän och på stod att hela sanningen inte fanns i handlingarna. Ett minst sagt anmärkningsvärt uttalande. Vilka mer sanningar saknas därmed i underlagen. Något annat svar fick jag inte. Socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) sa inte ett ord. Inte heller det ansvariga socialdemokratiska kommunalrådet Anette Lingmerth svarade på mina frågor.

Att ovanstående dom från tingsrätten kommit till min kännedom har jag dock hållit för mig själv för att ta upp under kvällens debatt, för att visa på de allvarliga brister som finns i denna verksamhet. När jag tog upp domen och omständigheterna runt detta brott avbröt ordförande Roger Kaliff (S) mig och menade uppenbarligen att det inte var relevant. Jag försökte fortsätta men han avbröt mig gång på gång och gav istället ordet till nästa person på talarlistan. Jag har aldrig varit så upprörd någon gång i kommunfullmäktige. Den politiska korrektheten i kommunfullmäktige fick absurda proportioner när i princip fullmäktiges övriga ledamöter applåderade efterföljande talare. Jag upplevde som att de legitimerade våldtäkt på barn och att det var ointressant och ovidkommande i en debatt om utökat avtal om just ensamkommande barn där det aktuella boendet ingår i verksamheten.

Mina yrkanden fick jag tillåtelse att läsa upp av ordförande Roger Kaliff (S) och de såg ut enligt nedan.

YRKANDEN

I första han en återremiss!

För att en ekonomisk redovisning skall tas fram över mottagandet av ensamkommande barn för varje år sedan 2007. Att en redovisning över de åtgärder som Kalmar kommun vidtagit sedan att det uppdagats grova brott på boendet Horisont lämnas till kommunfullmäktige.

Om KF beslutar att avgöra ärendet idag så yrkar jag/SD på avslag.

Om KF beslutar att bifalla förslaget från kommunstyrelsen yrkar jag på följande tilläggsyrkanden.

1.      
Att en ekonomisk redovisning till KF över verksamheten för ensamkommande barn tas fram och redovisas senast den 1 april.

2.      
Att en oberoende utredning tillsätts för att granska socialförvaltningens handläggning av ärendet med att våldtäkt mot barn pågått under en längre tid i förvaltningens verksamhet.

Mitt återremiss yrkande föll med röstsiffrorna 58 mot 2.

Mitt avslagsyrkande föll med 57 mot 2. Moderaten Göran Hägglund avstod från att rösta.

När det gäller mina tilläggsyrkanden vägrade ordförande Roger Kaliff att ställa punkt 2 under proposition. Helt sanslöst men han visste vad han gjorde. Hur skulle det sett ut om alla röstat för att tysta ner detta brott.

Mitt tilläggsyrkande 1 föll med siffrorna 58 mot 2.

Jag tror att alla förstår min upprördhet!

Agerandet i kommunfullmäktige av ordförande Roger Kaliff gör mig fruktansvärt upprörd. Hela denna affär kommer utan tvekan leda till flera anmälningar mot kommunen. Jag måste bara tala med en jurist hur man skall utforma dessa.

Jag gissar att domen snart kommer spridas på nätet men för den som vill läsa den kan maila till mig.

Jag kan bara konstatera att vårt land sjunker allt djupare i den politiska korrektheten och jag undrar när media skall vakna och ta sitt fulla ansvar och inte leva i symbios med den politiska makten.

Skandal är bara förnamnet på denna sorgliga historia!

 


Kommentarer
Postat av: sd

Thoralf!Förstår hur du känner. Personligen måste jag ha med diktafon till KF-mötena eftersom jag oupphörligen blir avbryten av ordföranden på politiska grunder.Ex. Skulle föredra vårt ställningstagande i regionfrågan i KF, blev avbryten 4ggr i ett helt normalt icke-konfrontativt anförande.

2012-01-30 @ 23:13:03
Postat av: Jonas Nordh

Dom är ju för helvete fascister!!!!!! Det här är ju så genomruttet så man spyr!!!

2012-01-30 @ 23:24:47
Postat av: Anonym

Thoralf! Du har min fulla beundran för det jobb du lägger ner. Det är tack vare dig SD fick min röst förra valet och så även i framtiden. Fortsätt kämpa även att det oftast är motvind. Men vinden vänder snart,sanna mina ord...

2012-01-30 @ 23:29:18
Postat av: Eva-Marie

Bra kämpat Thoralf.

Vad är det för fel på de andra partierna?

Ser dom inte hur sjukt det är, är vi lika inför lagen?

Så tydlig man ser här att det går finfint att offra en flicka för att tysta ner och låtsas att allt är bra med de som det är mest synd om i hela världen. De som inte är barn och inte ens en gång ensamma är prio ett.

Jag skulle gärna vilja ha domen för att skriva om det på http://petterssons.bloggsida.se/

2012-01-30 @ 23:38:44
Postat av: /ER

Tycker att du borde kalla dig journalist vid sidan av politiker/ingenjör! Förutom att det är på bottennivå att de sk. riktiga journalisterna inte har rotat mer i det här, samt att det även har politisk dimension, så är det här ett riktigt scoop!!! Thoralf, jag beundrar din målmedvetenhet, och det är personer som du som kommer att göra SD till minst ett 12% parti 2014!/ER

2012-01-30 @ 23:44:09
Postat av: Exilenskalman

Bra jobbat Thoralf. Första och hittills enda gången jag har personkryssat i ett val var på dig och det krysset har prytt sin plats så här långt.Jag kan förstå att du är upprörd och jag delar den upprördheten. Att media och politiker agerar på det sätt de gjort i ett fal med en tolvårig flicka är milt talat fullständigt under all kritik.Att vi har en ny adel i Sverige är alldeles uppenbart och att de kommer undan med sådant här är inte speciellt förvånande. Likheten inför svensk lag är uppenbart satt ur spel och det här är inte det första fallet av det här slaget som jag hört talas om(från förstahandskälla) utan tom tämligen lindrigt.Skammen har fått ett ansikte i dagens ynkryggar till politiker och journalister. Hade de reagerat likadant om det hade varit deras dotter? Hur jag hade reagerat om det vore min dotter kan jag inte ens skriva...

2012-01-30 @ 23:44:56
Postat av: Liljan

Det här är bland det sjukaste jag läst, det bara bubblar i kroppen. Men jag föröker tänka på frasen "don't get mad, get even". Nu har Kalmars politiker visat sitt rätta ansikte, de förtjänar bara förakt och de har bara sig själva att skylla. Nu har det gått för långt!

2012-01-30 @ 23:53:44
Postat av: Göran

Inför lagen är vi alla lika, jo pyttsan...

Detta är Sverige.

I Sverige tar man INTE sin första fru när hon är 12.

Man ordnar heller INTE en graviditet när hon är 13.

Här kallas det otukt.

Afganhannen skall direktutvisas, inget annat.

I sitt kvinnoförtryckshemland kommer han säkerligen att hyllas som en hjälte.

Det är deras vardag.

Det är inte vår vardag.

De vill ha sin i vår.

Nu får det f-n i mig räcka.

Hela vårt samhälle är besudlat med främmande raser som vill ha allt.

Värst är egentligen de som skall skydda oss.

För mig är de inte längre svenskar, de är laglösa.

Europa skrattar åt vår enfald.

Världen skrattar åt vår besinningslöshet.

De laglösa kallar det demokrati.

Vi kallar det demokratur.

Hur kunde det gå så fel?

För inte så länge sedan var vi på många områden bäst i världen.

Nu vill världen istället vara hos oss och ha det bäst.

Vad i hela friden är det vi håller på att be om ursäkt för?

Är verkligen allt Sveriges fel?Kämpa på, Thoralf!

Du gör ett fantastiskt arbete överallt.

Med tio Thoralfs till så kan vi sluta att be om ursäkt.

2012-01-31 @ 00:00:25
Postat av: Niklas

Denna historia är härmed precis utspridd till alla mina Facebook-vänner med uppmaningen att sprida vidare. Du gör ett bra jobb Thoralf. Kämpa!

2012-01-31 @ 00:05:41
Postat av: MakingBacon

Jisses!Hoppas ni tar med detta i ert utskick ni skall göra. Det finns troligtvis mycket material som ni skall fylla det med. En tabloid kanske kan vara praktiskt för detta ändamål. Jan Milld sitter på mycket information om ni funderar på en tabloid.Skönt att höra att Du finns som en motvikt till galenskaperna i KF2012-01-31 @ 00:14:54
Postat av: nadacomprende

ThorAlf ger hopp åt mänskligheten.Ett stort tack till dig.

2012-01-31 @ 00:36:04
Postat av: Mattias

Det är helt åt h-vete.. SPRID denna historia och blogginlägg vidare till ALLA Ni känner!Du är bäst, Thoralf!

2012-01-31 @ 00:41:57
Postat av: JB

Tack Thoralf.Otroligt att du klarar att möta dessa ynkryggar om och om igen.

2012-01-31 @ 00:56:22
Postat av: Inte-en-till

Föreslår att de som bor i Kalmar-trakten skriver ut blogginlägget och sätter upp i busskurer, på anslagstavlor etc.

2012-01-31 @ 00:57:05
Postat av: Wimarg

De andra har kommenterat så bra så det är bara att i stämma med dem.

Är mycket glad att du finns, mycket glad.

Ska också försöka sprida detta, dock kan jag inte länka. Men jag ska göra mitt bästa ändå.

Håll ut, vår tid kommer. Det är jag övertygad om.

2012-01-31 @ 00:59:27
Postat av: Sommaren med Vanja

Hehe här får en lastbilsturist fart på jetpinnen, i vägen för denna högteknologiska turbantorped står en liten 12-årig tös, lagom till Jön(s)sonligan skall bjuda in flera lastbilsturister jämmer o elände .Sträck på dej sjuklöverpolitiker vilken fin kvinnosyn du medverkar till att implementera i det svenska samhället.

Dumskalle är lindrigt uttry(c)kt,samtidigt får ni ha lite förståelse för oss som inte är lika (f)örtjusta i i(mp)ortvåldtäkare so(m) ni,förlåt oss för vår dumhet.Man får väl även förmoda att redaktionshjältarna fick order att stoppa huvudet djupt upp i häcken på närmsta kollega eller jaga scoop på Alfssons blogg som "fulscoopet" på nyår eller på facebook där både Baas och Holgerssons underbara resa jobbar hårt.

Man måste ändå säga att clownfaktorn är hög hos dessa killar.

Lite besvärande är det väl för personalen på det numera omdöpta boende "Porrisont el Yamal 12".

Fatta vad bokningar dom skall få ,12 åriga flickor yam-yam,biljetpriset måste stiga från 15000 dollar till minst 170000 dollar.

Drabbas av temporär blindhet måste ovillkorligen till företagsläkaren,om inte blunda för barnvåldtäkt är tjänstefel, så får nog lagen skrivas om.Tingelingtvättens agerande i Kalmar får väl ses som ett bevis för dom "dubbla" lagböckerna.

Sitter man och inte beivrar brott mot barn/kvinnor enligt lagen, så skall man kanske byta jobb.

En adekvat fråga är varför skall Svenne Banan följa lagen,tänk den dagen Svenne tappar sin bingolott och upptäcker bla sådant här.Bra grävt Alfsson smattra in ett band tjänstefelsanmälningar, som lite tack för nyårsscoopet :=)Varma kramar från Vanja till alla hjältar inom kommunalpolitiken tidningsvärlden domstolsverket

Gud vad fina ni e.

2012-01-31 @ 02:10:06
Postat av: Per

Hej Thoralf!

Har du hela domen i sin helhet?Är lite nyfiken på hur de kan ha motiverat att straffet skulle ligga långt under minimistraffet. Står det något om det??

2012-01-31 @ 02:29:36
Postat av: Kenneth Karlsson

Tack för att du orkar, och för att du lyfter på locket. Förstår din frustration. Det är en skandal.

2012-01-31 @ 03:28:33
Postat av: UncleBobben

Du står som en forntida hjälte som en fyrbåk att visa de vilsna väg i skumrasket. Skammens knektar drar sina eviga tirader för att dölja den sanning som skett.Jag inspirerades till några högstämda rader av dina blogginlägg, Thoralf! Det skall en rejäl karl för att gå emot ett sådant förstockat gäng. De är de fegaste av de fegaste. Du däremot Thoralf, du har min personliga uppskattning! SD 2014! Personkrysset har du med råge förtjänat!Som hälsning sänder jag ett trevligt flygblad med tanke på den sk. "överklassafari" som vänsterextremisterna "Allt åt Alla" ordnade:

http://img832.imageshack.us/img832/870/rosengrd2.jpg

2012-01-31 @ 04:09:30
Postat av: S-E Karlsson

Faen, bra Thoralf !

2012-01-31 @ 04:20:25
Postat av: S-E Karlsson

Hej igen , konstigt nog så skriver Oskarshamns nyheterna i sin "papperstidning" idag om knivdramat på Migrationsverket Högsby förra måndagen ! Trodde faktiskt att den nyheten bara skulle komma på Webb-tidningen .

2012-01-31 @ 04:26:01
Postat av: Karlskronabloggen

Fantastiskt bra jobbat och fantastiskt bra skrivet Thoralf!

2012-01-31 @ 04:29:17
URL: http://www.karlskrona.nu/blogg/
Postat av: Stefan J

Jag beundrar och ditt civilkurage. Att du orkar stångas mot allt hyckleri och feghet är beundransvärt.

95% av kommunfullmäktige håller med dig, men är fega uslingar och rädda om sitt eget skin.

2012-01-31 @ 05:16:00
Postat av: Putte

Bra jobbat Thoralf. Jag personligen är inte förvånad över tingsrättens dom. Det är ju politiker från samma partier som sitter där som nämndemän. Det vore naivt att tro att inte dessa tar politisk pk-hänsyn i sina domar.

2012-01-31 @ 05:42:58
Postat av: Bara jag

Jag hoppas innerligt att alla i Kalmar röstar bort de fega uslingarna som satt tillsammans och unisont dolde, förringade och indirekt tillät en fortsättning på denna sorters händelser. Land skall på lag byggas, och var och en av alla de inblandade, inklusive medierna, borde få smaka svidande konsekvenser. Börja med att beröva dem allt samhällsförtroende.

2012-01-31 @ 05:49:13
Postat av: Robin Shadowes

Fy faen vilka vidriga människor som inte har det minsta skam i kroppen!! Roger Kaliff, Sveriges egen stor-vizir Iznogoud. Han som vill bli kalif istället för kaliffen.

2012-01-31 @ 05:54:11
Postat av: World Traveller

Thoralf, du skrev att du hade nagot som var dynamit. Tyvarr, for att det ska vara dynamit saa maste folk bry sig och vi (SD'are) ar endast en liten promille har i landet som bryr oss.

Hade du daremot till exempel gjort en liten tillbyggnad pa ditt hus och glomt ta upp det i skattedeklarationen eller kanske tagit dig nagra glas for mycket pa krogen och gatt genom Kalmars centrum sjungande 'Du gamla du fira' saa kan du ge dig pa att det blivit ett media-drev utan dess like (och vanligt folk hade laest tidningarna och sagt 'dar gaar den dar rasisten som skattefuskar och super').

2012-01-31 @ 06:08:34
Postat av: ObserverarYtterligare en spik i PK-dårarnas kista!

Kistan borde vara i jorden för länge sedan men

liket lever vidare som ett gigantiskt spöke som inte gynnar något för Sverige!Skräm bort spöket och rösta bort Sju-Klövern 2014!

2012-01-31 @ 07:05:20
Postat av: Hulda

Ska inte "ensamkommande BARN" hålla på med LEGO istället för att lägra småflickor??

Tar inte Janne Josefsson och de andra på uppdrag Granskning så exploderar jag av ilska!

Skandalöst att traktens journalister sållar bort den stora skandalen om våldtäkterna. Fega uslingar!!

De borde med ryggmärgsreflexen ta i detta och GRÄVA djupt.

Sedan har vi landets feminister. Samma där, vi väntar på en reaktion. Gudrun är ju mediak-t väldigt ofta. Så kom igen!!

Bra Thoralf att du gräver i detta!! Mycket bra!!

2012-01-31 @ 07:30:57
Postat av: Maie H

Tack för att du är politiker. Kämpa vidare! Vi är många som står på din sida!

2012-01-31 @ 07:52:00
Postat av: Magnus Wallin

Thoralf.

Denna din artikel och rättmätiga ilska över lögnens kreatur i Kalmar hedrar dig.

Denna skrivelse skall spridas överallt och du borde låta den gå som bilaga till din kampanj mot mediahuset.

Det är är en fasansfull historia över den svenska totala politiska ynkligheten av idag.

2012-01-31 @ 08:05:44
Postat av: SM811

Är detta unikt eller gäller detta för fler kommuner?

Så genomruttet som detta är tvivlar jag på att det inte förekommer överallt i PK Sverige.

Namnet Sju(k)klövern gör mer och mer skäl för namnet.

2012-01-31 @ 08:15:04
Postat av: Lasse

Mycket bra Thoralf, Facister e var dom e ,mutade kopta politiker...SD kommer ga framat stort nasta val...

Respekt

2012-01-31 @ 08:17:24
Postat av: Hacke

Förstår till fullo din upprördhet. Detta är en skandal utan like och man vågar inte tänka på hur det sett ut med blottläggandet av rötan i det här landet om inte sd och sådana pärlor som Thoralf växt sig starka nog att komma in i kommuner, landsting och riksdag och fått insyn och åtminstone såpass inflytande att man i talarstolar och bloggar kan avslöja dessa demokratins kreatur till övriga folkvalda och fulmedia. Detta är inte värdigt en rättsstat och demokrati.

Tack Alf för ditt fantastiska arbete! Vågar man lhoppas att Uppdrag Granskning nappar på betet du lagt ut. Övriga inom gammelmedia tycks hoppet dessvärre vara ute för när det gäller sannings- och faktaförmedling.

2012-01-31 @ 08:28:46
Postat av: Bryskens

Thoralf! Tack och lov för att det finns politiker som du i Sverige (om än för få). Min fasta övertygelse är att det kommer att finnas fler av er/oss efter 2014!

2012-01-31 @ 08:29:38
Postat av: Jonnie J

Hatten av, kämpa på Thoralf

2012-01-31 @ 08:39:16
Postat av: Da Capo

Ni skriker ju i kör allihopa!

Som stuckna grisar i skock.Det finns en aspekt i detta ärendet som alla tycks vara blinda för.

Nämligen den 12-åriga flickans KÅTHET och samma flickas initiativtagande.

Enligt Thoralfs beskrivning har hon själv ihärdigt initierat de sexuella LEKARNA. Därmed är inget sagt om lämpligheten av parets agerande.Jag har tidigare, ej numera, förundrats över att IDIOTER kan tillåtas formulera lagtexter i detta land. Läs nu sakta följande utdrag ur Brottsbalken § 4: ...den som med ett barn under femtor år genomför en (annan) sexuell handling (än samlag)

...som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.Enligt denna IDIOTPARAGRAF utgör alla sexuella handlingar en kränkning om båda aktörerna är under 15 eller om en av aktörerna är över 15;

om båda aktörena är över 15, bortfaller då kränkningen? Är detta knivskarp logik?Poner att två barn, en flicka som är 14 och en pojke som är 12, med flickan som (huvud)initiativtagare, ömsesidigt och med stort nöje genomför dessa sexuella handlingar, vem är då kränkt, vem är gärnings-man eller -kvinna och vem skall skaka galler?

Ev. kränkning finns bara hos den vuxne iaktagaren.Resonemanget ovan utgör ingen ursäkt för myndigheternas ruttna PK-agerande - men alla ni som förblindande av er (inte omotiverade) "ensamkomande-barn-aversion" - tänk litet längre än näsan är lång.Ruttenheten i Nya Sverige är mycket större och genomgripande än vad detta ynka fall kan illustrera. Tappa inte fattningen inför smulorna - ge er på hela limpan!

2012-01-31 @ 08:39:55
Postat av: Jörgen

Usch!!

Hoppas Da Capos inlägg blir raderat och förpassat till papperskorgen.

Han har inte fattat att det inte spelar någon roll vart den vuxna kommer ifrån. I detta fallet var det ett "vuxet" ensamkommande "barn" som utsatt ett barn för våldtäckt. Det kunde också ha varit en Svensk. Hur som helst ska vederbörande dömas för sitt brott enligt nämnda lag. Men så har inte skett, eftersom vedrerbörande särbehandlas pga. sitt etniska ursprung. Även du Capo, måste fatta att detta kommer orsaka folkstorm i kommentarerna.

2012-01-31 @ 08:57:21
Postat av: Rolexus

Tack gode Gud att det finns de som orkar... Med lite fler sådana här saker där vår överhet (i detta fallet tingsrätten) inte följer lagen - till muslimernas fördel och fast de trampar på oss, börjar nog tiden rinna ut för att vi ska komma tillrätta med dem på ett fredligt sätt, och det vill vi nog inte tänka på ens, hur det kan bli.

Hela den etablerade massmedia sviker oss genom att inte rapportera om vad som händer. Om vi inte ens har lagen som skyddar oss, vad har vi kvar då? Hade det varit min dotter hade jag nog inte gått till polisen.

2012-01-31 @ 09:00:18
Postat av: hane

Da capo är antagligen anhängare av islam, barnäktenskap och pedofeli.

2012-01-31 @ 09:34:30
Postat av: Sven E

Tack Thoralf för ditt stora arbete för Kalmar och Sverige!

2012-01-31 @ 09:41:55
Postat av: Hans

Det är endast övergrepp om flickan inte var med på det, men med tanke på att hon kom tillbaks under ett helt år tyder det på att förhållandet var i samförstånd. Så sluta upp med att moralpredika om övergrepp hit och dit!I mina ögon är det du som är PK som väljer att kalla detta för övergrepp.

2012-01-31 @ 09:42:20
Postat av: hassebj

Skrämmande likt en diktatur!Skulle inte den här typen av censur, som är riks-täckande, vara ett ämne för Janne Josefsson, som

är skicklig, orädd och som det verkar numer rätt så

trött på multikulti??Lycka till! Skall själv försöka hitta Josefssons mailadress och sända artikeln till honom. Gör det ni också!!

2012-01-31 @ 09:42:56
Postat av: Da Capo

@ Jörgen, tanke- och yttrandefrihetens förkämpe!"Hoppas Da Capos inlägg blir raderat och förpassat till papperskorgen. Han har inte fattat att det inte spelar någon roll vart den vuxna kommer ifrån."Da Capo har inte uppehållit sig vid den förmente gärningsmannens ursprung. Den rättrådige Jörgen läser dåligt.

2012-01-31 @ 09:49:06
Postat av: Mattias

Unga flickor offras på den politiska korrektehetens altare. Den 12-åriga flickan får betala ett ohyggligt pris för den politiska dogm som närmast har blivit religion i vårt land.Detta för att den uppenbara sanningen till varje pris måste undanhållas för allmänheten. De ensamkommande flyktingbarnen är ju varken ensamkommande, barn eller flyktingar! De är unga män, många gånger kriminella, som har sökt sig till schlaraffenland och godhetens himmelrike på jorden, där manna regnar ner från himmelen och stekta sparvar flyger rätt ner i munnen.Personalen på asylboende Horisont som uppenbart såg mellan fingarna trots att övergreppen skedde inför öppen rodå. Nämdemännen i tingsrätten som ignorerade både den nedskrivna lagen och rättspraxis och lät våldtäktsmannen undslippa fängelse. Ansvariga politiker och media som inte sköter sitt jobb, som inte granskar och utreder utan istället svarar med en iskall tystnad och lägger locket på.Alla agerar de som kallhamrade psykopater. De stöder aktivit eller genom sitt tysta medgivande grova övergrepp mot barn. De låtsas att de ingenting vet. De klamrar sig desperat fast vid sin stora lögn...

2012-01-31 @ 09:51:13
Postat av: Stefan K

Det är bara att beklaga det som händer med vårt land. När stat och kommun satsar mångmiljarder till en havererad flyktingindustri, som inte är något annat än en affärsverksamhet, samtidigt som kommun efter kommun tvingas till nedskärningar och besparingar så har gränsen passerats. Förstår inte vanligt folk detta eller köper de etablissemangets tystnad rätt av?Rädslan hos de anställda på Horisont är inte bara anmärkningsvärd utan ren skandalös. Har det verkligen gått så långt och varför kallas folk som kritiserar detta för främlingsfientliga? Ynkedom minst sagt.I Nyköping tänker nu politikerna tysta debatten i invandringsfrågor på ett både fult och anmärkningsvärt sätt.

http://petterssons.bloggsida.se/politik/kommunen-vill-inratta-ett-hedersprisTill hassebj

Försök här http://svt.se/ug/20110811153138/tipsa_uppdrag_granskning

2012-01-31 @ 09:56:34
URL: http://petterssons.bloggsida.se
Postat av: Anders Nyman

Det är väl alldeles utmärkt att lyfta frågan om 12-åringen men även Thoralf förstår, när han lugnat sig en aning, att den frågan saknade relevans i debatten i KF. Han får helt enkelt lyfta frågan där det har relevans. Hur våra domstolar dömer står oftast utanför KF:s kontroll. Den analys man möjligen saknar som vore rätt relevant att diskutera, innan man far ut i någon allmän ilska mot flyktingbarn, är ansvaret hos flickans föräldrar. Jag har tre döttrar som nu är vuxna. Man låter inte 12-åringar flaxa omkring vind för våg på detta sätt. Hoppas att sociala myndigheter är inkopplade då det är ganska uppenbart att föräldrarna inte har tagit förväntat ansvar. Klart att Thoralf här ser en möjlighet att vinna politiska poäng. Tyvärr blir han ganska förblindad i sin ilska vilket knappast hjälper hans politiska gärning.

2012-01-31 @ 10:01:29
Postat av: nadacomprende

I det nu diskuterade fallet tycker inte jag att DaCApos argument är relevant.Lagstiftaren har gjort en gränsdragning.Det handlar dessutom om en tolvåring, möjligtvis mogen för sin ålder, men det är ingenting som be-friar vuxenvärlden från ansvar.Gränsdragningsfrågor är för visso ett ständigt gissel för lagstiftaren men då lag har stiftats skall rätten tillämpa den tills ändring sker.

I synnerhet i tingsrätten.Vet någon vad förarbetena säger om tolkningsutrymmet?Hur röstade Rådmannen?Finns det prejudikat?/Pax2012-01-31 @ 10:01:45
Postat av: Herr D

Om man jämför med den totala avsaknad av information i barometerns artikel så kan jag med lätthet konstatera att Thoralf besitter mer journalistisk integritet än murvlarna på barometern.http://www.barometern.se/nyheter/TT_inrikes/valdtog-tolvarig-flicka%283127911%29.gm

2012-01-31 @ 10:03:03
Postat av: nadacomprende

För övrigt är tystnaden om fallet verkligen någonting att undra över.Tack ThorAlf

2012-01-31 @ 10:03:34
Postat av: Thomas

Varje försök från makthavare att utpeka rätt religion, eller rätt nationalitet, rätt sexuell läggning har alltid slutat i förskräckelse. För så fort det ska göras praktisk politik av det synsättet, börjar en uppdelning av människor som aldrig går att hantera och inte heller är önskvärd.För mig kan aldrig slutsatsen vara någon annan än att vi snarare måste jobba på öka toleransen, nyfikenheten mellan människor med lite olika utgångspunkter, sade Reinfeldt till TT.http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5981508.ab

2012-01-31 @ 10:06:18
Postat av: Daniel

Thoralf, du må vara upprörd, men du kan åtminstone sova gott om nätterna då ditt samvete är rent.PK-hycklarna är en gåva till läkemedelsindustrin då de behöver droger för att dämpa de besvär som uppstår på grund av deras inkonsekventa verksamhet.

2012-01-31 @ 10:15:56
Postat av: Andersson

"Stämmer inte kartan med verkligheten då gäller kartan"

Det är beklämmande att läsa att de som styr i Kalmar har ett sådant strutsbeteende. Tyvärr är väl inte Kalmar en isolerad företeelse utan att det är så här det allt som oftast ser ut.

Man kan undra vad som driver dem att så intensivt blunda för den rådande verkligheten?Ni är värda all min respekt för att ni orkar stå ensamma och stångas mot ett etablissemang som tror för mycket om sig själva.

2012-01-31 @ 10:18:08
Postat av: Mats

Blir jvligt upprörd. Vi har normer och värderingar som grundpelare för vårt samhälle, försvinner dessa har vi inget kvar!

2012-01-31 @ 10:18:47
Postat av: Jörgen

Da Capo!

Tog på mig glasögonen och läste en gång till.

Dina ord är ingen kul läsning!"Det finns en aspekt i detta ärendet som alla tycks vara blinda för.

Nämligen den 12-åriga flickans KÅTHET och samma flickas initiativtagande"Så för dig Da Capo, så är det ok att en vuxen person utsätter exempelvis ditt barn för våldtäckt? Oavsett din mening, så är det fel och ett lagbrott att som vuxen utnyttja ett barn.

2012-01-31 @ 10:19:36
Postat av: AWSvensson

En minderårig utan självförtroende är det de vuxnas uppgift att skydda, har man destruktiva tankar så kan man utsätta sig för det mesta av någon oförklarlig anledning. Här har utan tvekan vuxna vars uppgift är att skydda flickan brustit i sin uppgift dessutom var somalieslyngeln medveten om sina handlingar.

2012-01-31 @ 10:34:17
Postat av: Allan Ladd

Vänd på steken. Att det ensamkommande barnet hade varit en 12-årig flicka från Afganistan och att det var en svensk 17-årig pojke som hälsade på och våldtog den 12-åriga flickan. Och att släktingar till den 12-åriga flickan bad flyktingmottagningen att hålla borta den svenska pojken!Harrejävlar vilket liv det hade varit! Hela media-Sverige hade samlats utanför såväl flyktingförläggning som riksdagshus och Rosenbad. Invandrarkollektivet ihop med massmedia och politiker hade inte gett sig förrän den svenska pojken hade dömts till stegling och evig skärseld.Jag säger bara en sak: må Sveriges journalister och sjuklöverpolitiker brinna i helvetet! Skäms på er. Skäms!

2012-01-31 @ 10:43:19
Postat av: Annelie

Men jag tror jag dor en smula."Det finns en aspekt i detta ärendet som alla tycks vara blinda för.

Nämligen den 12-åriga flickans KÅTHET och samma flickas initiativtagande"Hon ar ju tolv ar for crying out loud! En individs sexualitet startar bra mycket tidigare an sa, ar det ok att utnyttja situationen da ocksa?Lagen ar dar av en orsak, inte for att forstora barns 'sexliv'.

2012-01-31 @ 10:45:23
URL: http://gasincandy.blogspot.com
Postat av: Hasse L

Nu får det banne mej vara nog, jag tycker var och en av oss som läser din blogg skall bomba kommun och Gota media med mejl om den här historien om Mustafa. Dessutom kan vi dra ut historien och lägga dessa i brevlådor etc.

Kan SD inte anmäla kommunen till KU för deras sätt att avbryta och nonchalera inläggen? Det är inte klokt att hantera ett demokratiskt valt parti på detta sätt.

2012-01-31 @ 10:45:45
Postat av: Thoralf Alfsson

DaCapoDu har aldrig haft några egna barn förstår jag!!!

2012-01-31 @ 10:50:33
Postat av: SM811

Jag tror att Da Capo är ett internettroll eller så är han sinnesförvirrad.

2012-01-31 @ 10:53:59
Postat av: Leonhard von Tensta

Thoralf for president!Det mest tragiska är facisterna i sjuklövern samt "journalisterna" som rättfärdigar vissa handlingar så länge de begås av "rätt" personer (t.ex. kurridutter och andra mörkermän från främmande land). Sjuklövern och "journalisterna" delar upp oss i "vi och dom" och går på ras och folkslag.

2012-01-31 @ 10:54:24
Postat av: Calle

@ Thoralf

Har nu skickat din artikel till Uppdrag granskning, med frågan om inte detta är rättsröta av stora mått. Har även ställt frågan om vi,med tanke på bl.a. den frikännande domen i Gbg. igår och detta, har fått ett slags " straff-frälse"i vårt land.

2012-01-31 @ 11:00:29
Postat av: Sven E

Jag har mailat alla tidningar i regionen, och det hoppas jag ni gör också!

Det måste bli ett slut på lögnerna om invandringskatastrofen.

2012-01-31 @ 11:04:33
Postat av: Daniel

Da CapoOm lagstiftningen inte passar är det bara att bege sig till ett land där barn ses som fritt byte.Vid vilken ålder drar du gränsen?

2012-01-31 @ 11:05:09
Postat av: Calle

Betr. mitt refererande till " den frikännande domen i Gbg. igår".

Ni som inte vet vad jag pekar på, läs artikel på vgnt.se 31 jan.2012 kl. 09.00

2012-01-31 @ 11:21:53
Postat av: Hans B

Du är en klippa Alf som trots hård motvind fortsätter att kämpa för ett Sverige där vi kan vara stolta över våra tradioner.

2012-01-31 @ 11:38:01
Postat av: Ludvig

Tack för att du upplyser oss om det som politiker och media mörkar.

2012-01-31 @ 11:45:21
Postat av: Olli Rein

Nu när det gäller ett rättsfall där åldern är viktig för påföljden, borde det väl vara riktigt och rätt ur lagens synpunkt att försöka fastställa den rätta åldern med de metoder som står till buds. Nog borde man väl exempelvis kunna göra samma tandstatusbedömning som görs i våra Skandinaviska grannstater. Där är ju dessa bedömningar en del av asylprocessen, och både Norge och Danmark är ju rättsstater på minst samma nivå som Sverige, så varför inte här. Det finns ju dock fler metoder att på säkra sätt fastställa en ålder på som högst ett till två års differens åt båda hållen. Om man inte gör någon sådan test, så kan man ju aldrig ge rätt påföljd, vilket åter gör offret för gärningen rättslös. I så fall borde den framtida rättegången bli föremål för en rättstvist, där man har att utreda om domstolen har gjort allt de kunnat för att domen ska bli så rättvis som möjligt. Den utredning ska i så fall göras av en opartisk domstol i någon annan rättsstat.

2012-01-31 @ 12:05:39
URL: http://petterssons.bloggsida.se
Postat av: Mattias

Anders Nyman, du skriver att ansvaret vilar på barnens föräldrar och förringar på så vis gärningsmannens övergrepp. Enligt samma logik får flickan som bar kort kjol och blev våldtagen skylla sig själv."Blame the victim" kallas detta på sociologspråk och är ett enkelt sätt att flytta skuldbördan från gärningsmannen till offret.Tyvärr är 12-åringen inte ensam. Tusentals svenska kvinnor och män utsätts för sexualbrott, rån, misshandel, trakasserier och andra brott av så kallade flyktingar och andra invandrare vars bakgrund och identitet myndigheterna ofta inte vet någonting om.De har fått en fristad här, men visar ingen uppskattning och respekt. De politiker som öppnat våra gränser på vid gavel bär det fulla ansvaret för denna totalhavererade invandringspolitik.2012-01-31 @ 12:08:21
Postat av: Thoralf Alfsson

Anders NymanAnledningen till at jag lyfte frågan i KF var inte i första hand att Mustafa hade begått ett grovt brott utan att jag anser att kommunens tjänstemän och personal begått tjänstefel. Jag yrkade på att en oberoende utredning som skúlle granska Kalmar kommun handlande.Eftersom kommunen vill utöka verksamheten med ytterligare liknande boenden ansåg att detta personalens kompetens, arbetsbeskrivningar, ansvar o.s.v. vidare skulle sättas under lupp.Det har i allra högsta grad relevans i det ärende som behandlades i kommunfullmäktige om utökat avtal med Migrationsverket när det gäller ensamkommande barn.

2012-01-31 @ 12:09:10
Postat av: Kalle

>ThoralfTa upp detta fall i riksdagen från talarstolen OM nu SD:s ledning tillåter det. Det borde belysas för många av våra folkvalda i riksdagen. De låtsas att inte lyssna men på sikt så kanske de fattar vad som förekommer i sverige.Media blir tvungna att göra en bedömning av nyhetsvärdet, till slut blir de tvungna att ge efter för fler och fler svenska medborgare uppmärksammar vad som händer.

2012-01-31 @ 12:47:40
Postat av: Hulda

Personalen på det berörda hemmet för "barnen" och flickans mamma är i högsta grad medskyldiga till detta brott.

Att denne "Mustafa" skule vara 18 år gammal är också något som starkt kan ifrågasättas.....

Tingsrättens feghet är beklagansvärd, liksom medias tystnad.

Ska inte media granska makten och stå på den lilla människans sida?

En tolvårig flicka som drabbas av detta är sannerligen någon som behöver medias stöd.

Skäms ni alla som inte skött ert uppdrag!

2012-01-31 @ 12:49:49
Postat av: Da Capo

"Personalen på det berörda hemmet för "barnen" och flickans mamma är i högsta grad [med-]skyldiga till detta "brott", skriver Hulda. Jawohl!Moralpaniken har gripit tag i Thoralfs läsekrets. Äpplen pch päron blandas hejdlöst; ingen vet innerst inna vad vederbörande argumenterar om. Plötsligen är oförmågan total i att acceptera konsekvenserna av det mångåriga moraliska, sedliga och politiska förfall, vars etablerande och utövande man själv genom sin (tidigare) slapphet och sitt ointresse möjliggjort. Lynchstämning nästan uppstår - finns det någon sanningssägare att stegla?Alla ni syndare vaknar försent. Om ni har vaknat, vill säga.

Indoktrineringen av barn och uppväxande fortsätter ohindrat på landets statsstyrda indoktrineringsanstalter. Islam börjar krypa er under kläderna. Snart får vi höra muezziner stå och hojta fem ggr om dan i varje nysvensk tätort. Den kvinnliga genusmaffian tillåtes försöka utplåna skillnaden mellan manligt och kvinnligt. Han och hon skall bli blir hen, medan skickliga kirurger monterar om könsdelar, så att vilken hen som helst anatomiskt kan bli sin egen sexuella motpart!Mohammad är mänsklighetens förebild - den bästa av människor någonsin - han satte på Aisha när hon var 12 och domstol i Österrike har i domslut fastställt att detta inte var pedofili. Sannolikt har den österikiske domaren rätt, ty han var redan gift med Aisha och Aisha blev inte kränkt och Mohammad nyttjade Aisha som hustru och, jämta andra damer, som spermarecipient ända till sin död. Putelj ...Alahu Akbar, på er, skrymptare!

Och medan allt detta pågår, krattar Carema Care in loverna.

2012-01-31 @ 13:18:01
Postat av: Tomtefar

Detta måste åklagaren överklaga ! allt annat är grovt-tjänstefel, åklagaren ska även väcka åtal mot personalen på detta boende för medhjälp till grovvåldtäkt.

2012-01-31 @ 13:19:34
Postat av: Tiddi

Kriga på, hoppas du orkar i denna sjuka politiska korrekta värld. Skottpengar på alla journalister och politiker som vägrar se och tala om verkligen. Och ständigt, på våra kvinnors bekostnad skall behandla dessa kulturberikare med silkesvantar, då de besvarar denna flathet med spott och en fortsatt sjuk förnedring av vårt trygga samhälle

2012-01-31 @ 13:24:16
Postat av: BirgerZorro

Inbördeskriget närmar sig...... :)Hoppas jag...:)

2012-01-31 @ 13:30:36
Postat av: Anonym

Vilket trygga samhälla, Tiddi?

Jämför du med Irak eller Honduras eller kanske med Kongo?Hoppas jag oxå....:)

2012-01-31 @ 13:38:18
Postat av: tiddi

Finns det någon chans att få reda på sanningshalten i detta inlägg? detta borde ju finnas inom lagen om offentliga uppgifter?Detta borde ju sanningsgranskas innan det släpps som en bomb i våra redan nedsmustsade hjärnor

2012-01-31 @ 13:41:46
Postat av: tiddi

Svar till

Postat av:

Vilket trygga samhälla, Tiddi?

Jämför du med Irak eller Honduras eller kanske med Kongo?Hoppas jag oxå....:)Jämfört med större delar av världen är trots allt Sverige ett tryggt land att bo och leva i.

Farligt att SD kommer med sk fakta utan att ge oss sanningsbevis.Vi är förpestade i våra hjärnor av hat mot alla dessa islamdyrkare men mitt stora tips är Se filmen My name is Khan. och skall SD sprida propaganda så se till så det är sant och ni har mitt stöd i sådna fall, men vi får inte svälja allt för det är vackert skrivet ju

2012-01-31 @ 13:45:45
Postat av: jag

Rätt kul att när man ifrågasatte sanningshalten blev inlägget borttaget.HMMMM undrar varför

2012-01-31 @ 13:52:39
Postat av: Nalli

Tipsa Uppdrag gransknings om detta.Om alla gör det så kanske det blir något av det.Filen ser Ni ovanför.2012-01-31 @ 13:59:20
URL: http://[email protected]
Postat av: rob

glad jag lade min röst på sd förra valet. kommer forsätta med det så länge du stannar i sd thoralf. vi kommer segra.

2012-01-31 @ 14:07:57
Postat av: Åke, Västervik

Det här var väl bland det jävligaste på länge....Dessa jävla tjänstemän, politiker, personal osv....Det är ju för f-n inte klokt nå´nting längre?? Ursäkta alla svordommar, Thoralf, men det här MÅSTE fram i ljuset till den breda allmänheten...Hoppas att så många som möjligt verkligen trycker på så att Josefsson tar upp detta....Tyckte det var nog i morse när jag läste om att Uppsala KF beslutat om segregerade badtider för muslimer...Och nu det här?? Humöret är verkligen på "topp" nu.....Men du gör verkligen ett galant arbete Thoralf genom att dela med dig av dessa upplysningar! Tack!!!!

2012-01-31 @ 14:24:04
Postat av: Lassekolja

Vore intressant att se vad som hänt om flickan varit det ensamkommande barnet och en svensk 18-åring förgripit sig på henne. Vem tror då att hela Kalmar kommunfullmäktige och media hade tystnat?

Är inte så lite nyfiken på ev. fortsättning.Bra gjort och KÄMPA PÅ Thoralf!!!

Postat av: Justina Jansson

Ja du har så rätt!

2012-01-31 @ 14:32:57
URL: http://acdc-adhd.blogspot.com/
Postat av: Justina Jansson

2012-01-31 @ 14:33:42
URL: http://acdc-adhd.blogspot.com/
Postat av: Justina Jansson

2012-01-31 @ 14:33:55
URL: http://acdc-adhd.blogspot.com/
Postat av: HM

Jag har aldrig bott nära ett boende för ensamkommande flyktingbarn men däremot ett HVB-hem för ungdomar med problem.Det där att intagna killar i övre tonåren blir tillsammans med småtjejer, här var det frågan om en tjej som gick i mellanstadiet, och de anställda på boendet "inte kan göra något" var likadant här.En annan äldre tjej här blev med personalens vetskap misshandlad av en av de intagna i hans boende. Hon gick under det halvår hon var tillsammans med honom med ständiga stora blåmärken, enligt vänner och anhöriga, och bodde tillsammans med misshandlaren inne på HVB-hemmet. Slutligen misshandlades hon av killen med ett basebollträ och när en i personalen skulle skjutsa in henne tillsammans med killen för att hon skulle få läkarvård (hon hade frakturer) började hon gråta i bilen: Hon blev då så grovt misshandlad av pojkvännen att personalen tillkallade polis. Sedan kom det fram att hon även våldtagits ett flertal gånger även under riktigt läskiga former som att han skar sönder hennes kläder hon hade på kroppen med en stor kökskniv.Det här blev anmält till socialstyrelsen men föranledde aldrig någon undersökning.Bra Thoralf Alfsson! Det förekommer mängder av helt oaceptabla övergrepp på barn och ungdomar inom flykting- och vård-profitörernas verksamhet

2012-01-31 @ 14:35:43
Postat av: Sven Dacke

Har du hört utrycket "Ebberöds Bank"Nu finns det i verkligheten och heter Svenska Regeringen Rainfelt

Postat av: Inge Sandén

Har sagt det förut och säger det gärna igen.

Thoralf är vår tids Vilhelm Moberg.

Skillnaden mellan då och nu är att när Moberg tog upp fall om rättsrötan i våra domstolar,då stod journalisterna på Mobergs sida.

Thoralfs artikel om rättsrötan i Kalmar tingsrätt är ett bevis på att samhället har vikit ned sig för den nya adeln.

Thoralf behöver en jurist,så att en anmälan mot personalen på boendet kan göras.

Om vi fortsätter med att skicka en peng till hans fond "Gotia media" kan det täcka att få detta riktigt utrett,varför det tystats ned av PK-iterna och varför man ej följer lagarna då det gäller s.k. ensamkommande barn(läs ungdomar).

Skickar en slant idag och skriver på talongen "Gothia media + jurist.

2012-01-31 @ 14:43:18
Postat av: Henrik

Nu är det upp till dig och mig inte minst!

Maila och ring! Sök upp en politiker nära dig och lyft detta. Fejsbooka, allt.

Det blåser allt snålare runt PKsvinen.

2012-01-31 @ 14:50:12
Postat av: Ronny

Har också hänt och händer att dessa s.k. barn blir sexobjekt för personalen på olika institutioner inom det nya "skrå". Det tystas också ned, av någon anledning.

2012-01-31 @ 15:18:31
Postat av: Lasse

Tack vare människor som dig Thoralf och att vi har internet så blir det svårt för myndigheterna att helt tysta ner sådant här.

Alla borde få veta om myglet i detta land.

2012-01-31 @ 15:33:44
Postat av: Kurtan

En spark i röven....SD KU-anmäler Fredrik Reinfeldt

Efter att SVT Rapport igår uppmärksammade att Reinfeldt kommit med felaktiga uppgifter kring villkoren för svensk utlåning till, IMF, väljer SD:s ekonomisk-politiska talesperson, Erik Almqvist, att anmäla statsministern till konstitutionsutskottet. I tv-inslaget framgår att avkastningen för svenska lån till IMF endast är 0,1 % vilket kraftigt understiger avkastningen på obligationsmarknaden.https://sverigedemokraterna.se/MVH

2012-01-31 @ 15:59:53
Postat av: allemand

Tack Thoralf, du är en som vågar utmana och jag hoppas innerligen att du också orkar fullfölja. Att några dyker upp till försvar får du räkna med, men bortse från detta och fortsätt din kamp.Önskar dock att SD i gemen startar på ett liknande sätt och börja bränna PK riktigt i häcken. Erik A:s KU-anmälan av Barbapappa ger också ett nytt hopp.

2012-01-31 @ 16:02:47
Postat av: Bengt Malmberg

Du är en riktig skämtare du Thoralf. Eller menar du allvar

2012-01-31 @ 16:46:03
Postat av: Sommaren med Vanja

OT :Titta gärna på "Blank-Andersen" definition på lastbilsturister i kommunikationen med Johan Nilsson

Hjälp Johan lite.

Nilsson har honom lite mot väggen och svaret låter vänta på sej.

Passa på att fråga "Blank-Alderson" varför han inte skriver om barnvåldtäkten han nämner den i sitt referat ang KF mötet i Kalmar.

2012-01-31 @ 17:17:01
Postat av: Svensson

Ensamkommande flyktingbarn ska väl följa samma regler som vi andra följer ? PK-politikerna i Sverige, gör så man mår illa, på ren Svenska.

2012-01-31 @ 17:19:07
URL: http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/
Postat av: Kattsvans

Men det är väl fint att svenska barbariska småflickor blir berikade av dessa skäggebarn i 35års åldern

2012-01-31 @ 17:22:08
URL: http://kattsvans.wordpress.com
Postat av: Tobbe

Ställ en enkel fråga. "Om detta varit din (någon i KF) dotter, hade ni agerat likadant då?"Då brukar det bli annat ljud i skällan

2012-01-31 @ 17:30:43
Postat av: Janh8

Løgnen og det kulturelle svik er kommet langt i Sverige. Jeg trodde ikke at det var så ille, men denne bloggen sier jo sitt. Pat Condell fikk altså rett:

Youtube.com "goodbye Sweden" (Som Ni kjenner ert land) Og dere Svenske damer, gå på konsum og fråga etter burka i passande storlek; snart får ni en tryckt nedøver hodet - av deres egne politikere.

2012-01-31 @ 17:36:22
Postat av: Lotta

Avpixlat skriver om Thoralfs artikel. Hittills har det blivit 406 kommentarer och 71 reaktioner. Bra att historien sprids.

Postat av: Ateisten

@Hans m flSkäms!En normal vuxen man sätter gränser och säger nej om en 12-årig flicka agerar utmanande och är "kåt".Man kan som vuxen inte ursäkta sig med att "hon var med på det".Så vad är problemet? Mannen (ensamkommande barn i media) ska sitta i fängelse. Inget annat.

Och därefter utvisas ur landet. Punkt.

2012-01-31 @ 17:44:31
Postat av: Sommaren med Vanja

OT : Redaktionshjälten "Holgersson underbara resa i lövhögen" har tagit rygg på SD killern David "Butt"

Båda tycker sej ha funnit ett scoop på facebook där en partilös kommunpolitiker dryftar sina åsikter.

Vanja har inga synpunkter på dessa åsikter.(Ledtext för redaktionsanställda dvs delar inte politikerns åsikter)Det som är intressant är att även här används ordet uppmana, som är en helt egen tolkning.

Det normalbegåvade skulle nog tolka det hela som "öga för öga tand för tand",här lyser hatet igenom lite.Det mest intressanta är att islamister förvandlas till muslimer i bla överskriften,nu har kommunpolitikern helt plötsligt "uppmanat" till våld mot muslimer,så står det inte i bifogad text i tidningen, det står islamister.?Normalt sett brukar media använda ordet islamister när det är lite mera hårdföra koranentolkare.Eftersom kommunpolitikern i bifogat material inte nämnt muslimer, så är ju texten felaktig.Här borde nog kommunpolitikern göra en anmälan om förtal,"förstärkningstrixar" man med texten är syftet ganska klart, dvs skapa ringaktning för politikern.

Dessutom är ju spridningen ganska stor...Det vore bra om man fick bort ordet uppmana det börjar användas lite för mycket på en del håll.

2012-01-31 @ 17:47:26
Postat av: Exilenskalman

@Da Capo:

Muhammed fullbordade sitt äktenskap med Aisha när hon var nio...

Alltså, TADAA!!!, ett barn... Så mycket för den perfekta människan.Vad gäller moralpanik så handlar det inte alls om det. Det handlar om att en, låt vara ung, vuxen har samlag med barn vid upprepade tillfällen trots att han fått veta att det han sysslat med är olagligt.Det handlar om att personalen på boendet har medverkat till att övergrepp mot barn har kunnat fortsätta under lång tid och vid upprepade tillfällen TROTS att man vet att det strider mot föräldrarnas önskan och svensk lag.Det handlar om att man från politikernas sida vill gömma och glömma det faktum att det i kommunala lokaler har begåtts övergrepp mot barn.Det handlar om att rättssystemet har utdömt en dom som enligt svensk lagstiftning inte borde vara möjlig och att man därmed, rättmätigt, ifrågasätter både domen ifråga och rättssystemets tillförlitlighet och allas vår likhet inför lagen.Att som du göra det till en fråga om "moralpanik" är en grav förenkling och ett hån mot både offer och kritiker. Tänk en stund till innan du öppnar foderluckan...

2012-01-31 @ 17:54:31
Postat av: Sommaren med Vanja

Tobbe : En sådan fråga är omöjlig att ställa då går hela proppskåpet på lokalredaktionerna, och en folk i byn blir helt hysteriska.

Dom "Goebliska" löpsedlarna grinar stackars Svenne i plytet ungefär som på nyårsdagen.

Att brott kan drabba överheten får aldrig utryckas,ty då rubbas deras schizofrena fyrkantiga cirklar och runda rektanglar.

Framför allt går det runt i päronet på kommunistsubjektiva redaktionstomtar.

Alla äro goda som det står i partiboken.Halleluja och fotsvett

2012-01-31 @ 17:59:42
Postat av: Sommaren med Vanja

"och en del"

2012-01-31 @ 18:02:16
Postat av: Jörgen

Hur ska män som gör så här normalt i sina hemländer, förstå att det är fruktansvärt fel? Män som dessa importerar vår regering till oss här i Sverige. Fan vad jag blir ledsen!! J--la svin!

Postat av: norrland

Maken till civilkurage bland politiker har vi inte sett i detta land på många år.

Thoralf Alfsson, du om någon förtjänar titeln årets svensk i mina och många andras ögon!

2012-01-31 @ 18:32:13
Postat av: Liljan

Tack för allt som du förmedlar och låter oss få ta del av. Stå På dig håll Huvudet Högt.

2012-01-31 @ 18:41:56
URL: http://di.se/
Postat av: Sven Dacke

I dag håller det nystartade Tryckfrihetssällskapet sitt första möte.Undrar hur länge det dröjer innan dom sitter i fängelse

2012-01-31 @ 18:45:35
URL: http://inteutanminasoner.wordpress.com/
Postat av: Ex occidente lux

Det var i högsta grad relevant att ta upp denna händelse i KF. Det handlade ju om huruvida man skulle ta emot ännu fler personer ur samma kategori. Vi som jobbar för SD stöttar Dig till 100%.

2012-01-31 @ 19:07:29
Postat av: Skånepåg

@ Bengt Malmberg"Du är en riktig skämtare du Thoralf. Eller menar du allvar."Förlåt en "trögtänkt" akademiker och medicinare. Vill du vara vänlig och förklara vad skämtet består av. Det är ju inte fair play om bara du skall ha det stora nöjet!

2012-01-31 @ 19:32:20
Postat av: Gute

Man mår verkligen illa när man läser om invandrande pedofiler som förgriper sig på våra barn!

Det är ofattbart att ansvariga tillåter att barn "umgås på rummet" med dessa flyktingar med osäker ålder.

Mörkertalet är givetvis stort, och det är bra att detta kommer fram till allmänheten, men det krävs det krafter från SD för.

Slaskpressen tiger givetvis som muren, men nu begår man ett allvarligt fel, fallet ligger i allmänhetens intresse!! (men man vågar inte skriva om det efter den senaste tidens negativa händelser)

2012-01-31 @ 19:41:58
Postat av: Skånepåg

OTJaha, då var det dags för ny skottlossning i Malmö.

Postat av: Sommaren med Vanja

Skånepåg : Kom ihåg när försvaret inte fick hålla en övning i Tenstaområdet ifall någon skulle bli rädd

Undrar hur rädda sherifferna och övrig befolkning i Malmö.

Kanske kan 3 Malmöbor överge Einsteins parti "dom försvinnade gooooda", vid valet 2014 men det är väl för mycket begärt.

2012-01-31 @ 21:06:40
Postat av: Sommaren med Vanja

OT : Det var hemskt vad Blank Andersen fick bråttom att stänga kommentarsfältet i artikeln om Norrliden strand,måste ha varit känsligt.

2012-01-31 @ 21:08:22
Postat av: Observerar

Är det inte skottår i år 2012?

Jo, men Malmö har skottår alla år. He,he

2012-01-31 @ 21:13:14
Postat av: Nostradamus

Thoralf,i en dom brukar tingsrätten föra någon form av resonemang varför de dömer som de dömer. Kan du inte skriva lite om det med så man får lite klarhet. Det är ju svårt att värdera tingsrättens agerande utifrån det du skriver.

2012-01-31 @ 21:26:46
Postat av: Tony Ingman

Fredrik Reinfeldt åker runt och leker Europeisk

statsman, istället för att vara hemma och rätta

till problemen efter hans stolliga invandringspolitik, där mord sker på löpande band

i nordens chicago, eller Malmö som det kallas i

folkmun. Jag undrar om det suttit en mer korkad man på den befattning som han innehar, han skänker

bort miljarder till uppehållet för människor som

aldrig kommer att sätta sin fot i produktionen här

i Sverige, han skänker bort 100 miljarder för att

grekland skall räta upp sin ekonomi.

Han pöser över alla bredder bara han får lysa i

Angela Merkels och dom andra storpåvarnas sällskap,

kan ingen av dessa pränta in i skallen på honom

hur jävla misslyckad hans mångkulturism är.

Om den mannen får hållas,har han skänkt ut landets

samtliga tillgångar inom några år!

2012-01-31 @ 21:39:17
Postat av: Sven Dacke

Och nu har även "Tokmoderaten" (nä inte Rainfelt) återigen lyckats kasta en känga på Sverigedemokraterna på sitt sedvanliga sätt.Förmodligen ingen tillfällighet till namnetPostat av: Robin Shadowes

@Ingman. Merkozy, Cameron m fl och 32:an spelar i samma lag. Det är bara spel för galleriet. Det som spelas ut nu, bestämdes i St Moritz förra året.

2012-01-31 @ 23:06:17
Postat av: Utlandssvensk

@Sven Dacke,Ja, Tokmoderaten är rent ut sagt vidrig. Här är en gammal klassiker från honom:"Vad gäller stenkastningen utanför Hvitfeldtska så är naturligtvis båda lika illa - att SD får sympatier och att en demokratiskt vald riksdagsman för samma parti får stenar på sig för sina åsikter."http://tokmoderaten.blogspot.com/2011/05/sverige-demokratin-och-en-stenad.html

(Citatet finns i en kommentar)2012-01-31 @ 23:07:57
Postat av: Hulda

Ja, nu är det verkligen skottår. Speciellt i Malmö. Vad gör politikerna och myndigheterna??Ett skottår innebar helt andra saker när jag var yngre.

Var det hela året eller bara på skottdagen som tjejerna fick fria? Någon som kommer ihåg?

2012-01-31 @ 23:23:01
Postat av: Pavil

Hade varit kul att se samma engagemang i andra typer av KF-ärenden från TA!

2012-01-31 @ 23:44:41
Postat av: Hans

Jeg hørte også, om en 14-årig forstandshandicappet svensk pige, som blev voldtaget og trukket rundt på offentlige toiletter og solgt til sex med 100 forskellige arabiske/muslimske mænd i Malmø. Og så hørte jeg om en 14-årig svensk pige, som blev massevoldtaget af nogle muslimske unge mænd, og som begik selvmord 1 år efter.

Er ni klar over, at Sverige mister anseelse over hele verden i disse år?

Selv i Syd- og Mellemamerika ved man nu, at ni voksne svenskere ikke beskytter jeres børn og forstandshandicappede mere?

Svenske journalister, politikere, dommere og behandlere må jo se det med den 12-årige og de 14-årige flickors øgon. De lever jo i realiteten i et junglesamfund, hvor alla normer er skredet. Det er jo som i det borgerkrigs-hærgede Sierra Leone. Hele deres liv og fremtid bliver jo forstørd. Den svenske flickon som begik selvmord er allerede væk. Dom har fået ødelagt det dyrebareste, som findes, et kærlighedsliv med en mand, som de elsker.

Men hvad skal man gøre i en situation, som denne? Svenskere er jo ikke dumme. Danskere har altid beundret svenske mænd for deres viden om kvinder. Skal man begå selvtægt og dræbe de skyldige og redde flickorna? Så bliver man fængslet, og så kan man jo ikke være noget for sin familie, mens man sidder i fængslet. Man kan ikke beskytte sin familie, mens man sidder i fængslet. Men hvis alle mænd tænkte sådan, så var der jo aldrig en soldat som gik i krig, hverken mod Hitler, i Irak eller Afghanstan. Så ville alle sidde derhjemme og tænke, ash jag bliver hemma, min morsa eller farsa eller min kæreste eller barn bliver kede af det, hvis jag stupar. Hvad tyckar, I man skal gøre? Er det ikke bedst at uskadeligegøre dom skyldiga, och så måsta nogon annan tage sig av familjen, mens man sittar i fængelse?

Jag vil gerna have nogon svar. Da jag tyckar, at det er en myckat viktig fråga. Skal man gøre liksom Charles Bronson i "En mand ser rødt 1"?

2012-02-01 @ 01:23:11
Postat av: Robin Shadowes

Efter att ha läst spekulationerna på FT är jag mer benägen att ta Da Capo i försvar. Tänk efter gott folk, hur många skäggbarn kan ens tala svenska? Ibland skickar dom fram någon i tv som i bästa fall kan lite bristfällig svenska. De flesta är inte ens intresserade av att lära sig vårt orena kuffar-språk och dom behöver det heller inte, eftersom vi tillhandahåller dem tolkar på otaliga utom-europeiska språk. Nu är det ju viktigt för mohammedanerna att deras honor förblir oskulder fram till äktenskapet. Därför är tjejen kanske inte mussla men sannolikt själv av utländsk härkomst. Jag yrkar inte på en utvisning men på två! Två familjer skall ut och politiker och tjänstemän inblandade i detta fall skall åtalas och sändas i fängelse utan att passera gå.

2012-02-01 @ 01:36:27
Postat av: Bertil

Pavel, du menar att det finns andra och kanske värre händelser som också tystas ned och behöver dras ut i dagsljuset av TA?

2012-02-01 @ 01:38:55
Postat av: Putte

Om Pavil också sitter i KF är det skrämmande att han förlöjligar Thoralfs engagemang i denna fråga. Multikultmupparna är inte antirasister. De är ultrarasister, men målet för deras rasistiska hat är svenskar. Det kan man tdligt se i ett antal kommentarer här ovan.

2012-02-01 @ 05:36:15
Postat av: Patrik

Bra gjort T!

2012-02-01 @ 07:19:30
Postat av: S-E Karlsson

Jag begriper inte vad Reepalu i Malmö gnäller om han har ju fått precis vad han önskar dvs mångkultur ! Han borde gjort som vi vanliga måste göra ,tänka efter före !

2012-02-01 @ 07:33:40
Postat av: Sven Dacke

I dag tre punkter på dagordningen.1. Gratulerar Riksdagsgruppen till den nya ekonomiska talesmannen Erik Almqvist som på ett tydligt sätt för fram SD politiken. Företrädaren är säkert lika kunnig och kommer säkert att finnas på någon tung plats, men än så länge lite för otydlig och lätt att "sätta sig på" för motståndarna2. Önskar att den utrikespolitiska talesmannen Björn Söder själv insåg att hans brinnande, nästan explosiva engagemang för Israel kan vara en en belastning, och att lämna platsen till någon annan, exempelvis kvinna med utländsk bakgrund så skulle rasistkortet vara svårare för motståndarna svårare att dra upp när debatten pågår i olika sakfrågor3. I den just nu pågående matchen mellan GUSTAV KASSELSTRAND Sverigedemokratiska Ungdomsförbundet och Aron Modig Krisdemokratiska Ungdomsförbundet är ställningen just nu 3-1 för Kasselstrand.Matchen kan beskådas på Newsmill, följ länken

Postat av: Observer

Kalmartidningen Östran tar idag upp de sexuella övergrepp som ägt rum under mycket lång tid på boendet Horisont i Kalmar.Den skildrade passiviteten,bristen på kompetens hos personalen är skrämmande.Inte undra på.Föreståndarens uttalande får representera tillståndet på boendet.Han lovar via mejl till Östran att "sätta sig in i ärendet".Dags för Socialstyrelsen och JO att agera?

2012-02-01 @ 08:06:16
Postat av: Funtaren

Pavil:Syftar du på den kinesiska farsen? Eller gotahusfarsen? Kan man få ett exempel på ett ärende där du anser att TA kunde ha engagerat sig mer??? Fram med ett sådant här, där du kan få direkt svar av TA, eller knip käft!TA är antagligen en av de mest engagerade fullmäktigeledamöterna Kalmar har, men du gillar det inte eftersom han gör livet svårt för de översittare som du sympatiserar med.

2012-02-01 @ 08:31:43
Postat av: Jörgen

Kanske en inbjudan till Larmtorget kunde vara spännande?

Postat av: Sven Dacke

Porrsurfning på biblioteket anmälsDen senaste tiden har det varit yngre personer från flyktingförläggningen som personalen ertappat med?att?porrsurfa. De som inte håller reglerna stängs av.Är det inte haram att porrsurfa?

Postat av: joffe

Alfsons blog tillhör den för mig mest läsvärda på svenska politiska arenan. Upphovsmannen är ärlig, rättfram, sunt förnuftig och med huvet på skaft, besitter kunnande och förmåga, att som PK-journalister saknar, gräva fram sanningar och presentera dem! Thoralf är en värdig både journalist och riksdagsman mao.Som utlandsboende fd.svensk medborgare boende i Australien i 30 år har jag av intresse följt svenska politiska debatten i alla år. Innan jag avflyttade med familjen till ett land som ställde KRAV skrev jag till samtliga politiska ledare och avkrävde framtidsvy för Sverige generellt och landets invandringspolitik. Svaren bekräftade att det saknas idéer, lagar och beslut. Redan 1985 sökte invandrarchefen T.Palmlund ett enkelt krav! : ”Stäng landet för passlösa”Absolut ingenting har skett! 7-klövern tillåter kleti och pleti att komma att ljuga, ställa krav och njuta evig försörjning via svenska bidragskarusellen. Detta ENSIDIGT från mellanöstern eller analfabetiska länder i Afrika rubricerat som ”arbetsinvandringsbehov”. – Andra länder skrattar åt er obefintliga kravlösa invandringspolitik och själv har jag jobbat några år i Afrika och Mellanöstern och känner till förhållanden och skrattar också.Ånyo en påminnelse om att ett ofantligt antal etniska svenska pensionärer som jobbat 30-50 år i landet och fortfarande betalar skatt på pension och BRÄDAS av en anhöriginvandrare över 65 års ålder från ex.vis Somalia som med alla skattefria bidrag erhåller större bidrag än den lojale svensken. (Ca 12000kr per mån. Jag tillhör en av dem) Käre vän dina och mina skattepengar betalar för allt fler kamelskötare som nu sitter och jublar för sina vinster utan insats – och fler och fler kommer för det finns ingen politik i landet som stoppar illegaliteter, ljugeri och människosmugglingSverige är ett mycket sjukt land då förrädare Reinfeldt dessutom kan låna ut 100 mille kronor till IMF till 1% ränta, som går till ett land som Grekland som inte ens sköter sin budget. Var kommer pengarna från? Sparka en okunnig cirkusartist i ledningen för konungariket Sverige innan konkursen är total.Jag har bedrivit företagsamhet och man lånar aldrig ut pengar utan säkerhet dessutom till 1% ev 2% ränta. När ska ni någonsin vakna till liv i Sverige och sluta vara världen svärmorsa?. Jag har väntat att något ska hända sedan 1980tal. Men i min livstid kommer jag inte få se någon ljusning! Om några veckor fyller jag 80!HUR INFANTILT FÖRDUMMAD ÄR DEN SVENSKA SJUKLÖVERPOLITIKEN MED SVENSKFÖRRÄDARE REINFELDT I TOPP?När tänker ni revoltera eller fortsätter ni sova i ytterligare 30 år?.

2012-02-01 @ 09:48:56
Postat av: carita

Fy fan snacka om svammel inom Politiken och Rättsväsendet!

Detta skall inte tystas ner utan fram med all fakta så Svenska folket kan se vad som händer.

Klart han skall dömas och sen utvisas!Upprörd jag med ...vill gärna ha Domslut

2012-02-01 @ 10:24:28
URL: http://mylifemyrulezs.blogspot.com/
Postat av: Sven Dacke

I media prats ständigt om den Arabiska våren.I Sverige verkar inbördeskrig komma allt närmare, innan våren inträffar.Och i Malmö upphör inte problemen före man infört Sharialagar vilket snart kommer att ske.

2012-02-01 @ 10:25:52
Postat av: Leonhard von Tensta

Käre joffe du har så rätt.

Problemet är att hjärntvättade och förståndshandikappade svenskar röstar på sjuklövern (de flesta i alla fall). De är inte intresserade av politik säger de. De är nöjda så länge de får se "Let´s Dance" och läsa Aftonbladet, dricka lådvin och oja sig över ciggarettpriset.Så vad kan man göra, vi andra som inser förfallet. Ja man kan ju försöka rösta bort sjuklövern, undanhålla skatt om det går (finns ingen anledning längre att betala den) och se till att bunkra guld, vapen och konserver samt svarta listan på personerna som ska hållas ansvariga för det som sker.

Att fösöka påverka omgivningen går inte där jag bor, inte ens släkt och familj verkar mottagliga, hjärntvätten sitter djupt tydligen.

Ja jag är pessimist, nu gäller tyvärr rädda sig själv och skita i andra - fint samhälle vi fått.

2012-02-01 @ 13:05:25
Postat av: Anonym

Tack Leonhard!Vad hjälper vårt nödrop? Ingen bryr sig om dig eller mig! Det enda svenska politiska parti som kan förändra något är SD.

MEN dom når ju inte fram! Dom är inte tillräckligt aggresiva och saknar en Gert Wilders, en Farage som ryter till. Fakta om den eländiga svenska utvecklingen finns tillgängligt sedan årtionden.Det måste till en kraftfullt bombastiskt ledarskap

att framföra budskapet och i Sverige saknas helt denna typ av förmågor. Svenska politiker är generellt MESIGA över lag och alldeles för veka.Åkesson är kunskapsrikt skicklig men allt för vek i framförandet av budskap och måste utveckla större kraftfullhet och pondus. Lyssna på Farage och lär hur att fängsla folket.2012-02-01 @ 14:09:14
Postat av: Skånepåg

@ Pavil"Hade varit kul att se samma engagemang i andra typer av KF-ärenden från TA!"Vad tycker du att det är som Thoralf har missat att engagera sig i? Var nu inte blyg utan speak out, så får vi se om du har något vettigt att komma med.P.S. För övrigt är ordet "kul" minst sagt ett ord som är malplacerat i det här sammanhanget. Säger desto mer om din brist på förståelse för hur en seriös politiker arbetar.

2012-02-01 @ 14:30:56
Postat av: Johan

Detta som du berättar visar på vad samhället har för förväntningar på alla invandrare. Min mening är och jag står för den, är att alla invandrare som kommer till Sverige skall genomgå grundläggande samhällskunskap, lära sig vad som gäller i Sverige och vad som förväntas av samhället på de som kommer hit.

Nej man får inte rikta denna typen av kritik mot invandringen för då är man rasist. Den få procent som kommer hit, sköter sig och jobbar och är med och drar in skatter har jag stöd för. Men den enorma procent som kommer hit och inget gör är så pass stor att man måste börja att dra i handbromsen. Föresten tänkte jag på en sak: Jag skulle ha kallas för 100 personer som det fanns mat till, men nu kom det 200 personer. Vem ska få äta och vem ska få sitta vid sidan om och titta på när den andra äter? Lite så borde sveriges regering tänka, har vi inte mat till de som redan bor här så har vi inte mat till de som kommer hit extra. har jag fel så får ni rätta mig?

Tack för atbetet du gör Toralf

2012-02-01 @ 15:20:27
Postat av: hallaallah

Suveränt jobbat Thoralf, det skulle behövas tusentals med "thoralfar" i det här landet. Hur många sådana här rättsvidriga fall har skett, och kommer att ske, när rättssamhället har kreperat med våra nysvenska entreprenörer. Det fattas modiga bevakare med ryggrad som kan avslöja vidrigheterna i det här samhället.

Tack för ditt engagemang Thoralf.

G.P i Luleå

2012-02-01 @ 15:52:33
Postat av: lingon2

Vad har hänt med gruppvåldtäkten på flyktingförläggningen i Mariannelund? Har inte hört något sedan den senaste häktningen. Blir det rättegång eller kommer de att frikännas pga kulturella betingelser?

2012-02-01 @ 16:25:58
Postat av: Paula

Jo då...Det har ju ALDRIG hänt innan att 12-13-åriga flickor hänger med killar i 17-18-årsåldern.Och man behöver inte ha egna barn för att ha den åsikten. Det räcker med att man varit ett sånt själv.Hade Mustafa hetat Lucas tex. så hade det inte blivit så mycket rabalder.

Ni är små inskränkta varelser. Pinsamt!Intressant med att se att så många av Thoralfs anhängare har så pass dåligt ordförråd att de måste förstärka sin beundran minst en svordom i varje kommentar.Pinsamt var ordet!

2012-02-01 @ 21:35:26
Postat av: efg

Paula din skitiga pedofil. Tjejen blev våldtagen gång på gång av en afghan. Hoppas du blir med, white trash.

2012-02-01 @ 23:29:52
Postat av: Solstråle

Hej Paula,Jag hoppas innerligt att din 12 åriga dotter kommer bli gravid med en "ensamkommande pojke".2012-02-02 @ 09:29:30
Postat av: Skånepåg

@ Ni är små inskränkta varelser. Pinsamt!"För att vi anser att svensk lag skall gälla alla?Dags att du lär dig vad ordet pinsamt betyder, och att du förhoppningsvis inser vem det är som är inskränkt och pinsam i det här sammanhanget.

2012-02-02 @ 10:34:17
Postat av: Skånepåg

Rättelse:@PaulaNi är små inskränkta varelser. Pinsamt!"För att vi anser att svensk lag skall gälla alla?Dags att du lär dig vad ordet pinsamt betyder, och att du förhoppningsvis inser vem det är som är inskränkt och pinsam i det här sammanhanget.

2012-02-02 @ 10:36:34
Postat av: S-E Karlsson

Paula ! För att slippa se de fula orden du nämner så är det ju lätt för dej att låta bli att gå in på den här bloggen ! Lätt som en plätt .

2012-02-02 @ 11:28:15
Postat av: Paula

Solstråle: Vad fint sagt av dig. Verkligen...Jag hoppas inte att NÅGON 12-årig flicka ska bli gravid, Varken med nån Mustafa eller nån Lucas!Men det är inte ovanligt att unga flickor dras till äldre, men fortfarande unga, killar... Svenska som invandrare!

2012-02-02 @ 15:53:11
Postat av: Hans

Paula: Hvorfra ved du, at manden i virkeligheden er 17 år? Jeg kendte en tyrkisk pige i Danmark, som officielt var 24 år, men i virkeligheden var hun 26 år, og så kendte jeg en kurdisk mand, som officielt var 26 år, men i virkeligheden 36 år.

Og var der ikke noget med, at den 12-årige flickan hade mycket lavt selvværd og er blevet mobbet meget. Jeg kunne godt lide at vide lidt mere om det forhold, blev hun truet? Følte hun sig truet til at gå med manden og blev hun truet til tavshed af ham? Hvilket lyder meget sandsynligt. Der er jo ingen, som har hjulpet flickan hverken under og efter overgrebene. Flickan kan ikke have følt, at hun kunne have fået hjælp nogonstans, hvilket vel er en ganske bra analys av hende, med tanke på, hvad som er hændt efterhand.

Du er synnarligan mere interesseret i Mustapha's ve och vel end i den 12-åriga flickans. Kanske du skulle kontakte en datingsejt i stallat.

Hvad med den 14-årige svenska flickan, som blev vodtaget av en gruppe muslimske unge mænd, och som begik selvmord året efter?

Skal du ikke også i den forbindelse skrive lite om, at 14-årige flickor dras til ældre killar?

2012-02-03 @ 01:07:56
Postat av: Putte

Den enda pinsamma personen här är du Paula. Hade våldtäktsmannen varit svensk, hade han dömts till fängelse i minst två år, vilket ät minimistraffet för sexuellt umgänge med barn. Med din imbicilla logik, så hade du väl blivit så upprörd så du hade spräckt röven om killen hade varit svensk, och flickan kommit från ett muslimskt land. Lika förstående och överslätande då?

2012-02-03 @ 06:13:44
Postat av: Lotta

Det är ju tur (i oturen) att det händer lite saker här i världen så att Thoralf Alfson har något att förfasa sig över och lägga sin tid på (för fritid verkar han ha mycket av). Får en känsla av att Thoralfs liv skulle bli väldigt tomt och innehållslöst om han plötsligt inte skulle ha något att förfasa sig över. Glada hejarop från partivänner och sympatisörer ger säkert en varm känsla i magen och det är ju alltid skönt. Alla har vi behov av att synas - att finnas till, helt enkelt.Men för att få lite balans och trovärdighet i allt som Thoralf bevakar och förfasar sig över, så vore det bra om Thoralf någon gång lyfte alla kriminella element som finns inom SD (skattefifflare o dyl är ju överrepresenterade i denna grupp), men där lägger kanske Thoralf "locket på"? Eller hur är det med det, Thoralf? Är du mycket bättre än alla tjänstemän som du tycker mörkar och ljuger? Nä.

2012-02-03 @ 08:41:06
Postat av: Isacs Mamma

Intressant blogg! Jag Önskar dig en Trevlig och Mysig Fredag!

2012-02-03 @ 09:18:52
URL: http://isacsmamma.blogg.se/
Postat av: Putte

Så Lotta här ovan tycker att en vuxen man har sex med en 12-åring inte är något att förfasa sig över. Kanske Lotta tillhör någon sån där pedofilring. I hennes värld är tydligen "skattefiffel" mycket värre än sexövergrepp på barn.

2012-02-03 @ 16:08:42
Postat av: Lotta

Men Putte, om du hade varit liiite indre förutsägbar då hade du vuxit som debattör. Överlag så är den här bloggens medlemmar oerhört tråkiga och korkade. Men för att svara på din fråga, Putte:. Nej, det är inte ok att ha sex med underåriga, men om du hade varit lite mer skärpt så hade du förstått att det inte är vad Thoralf intresserar sig för. För i så fall så hade han bevakat på ett annat sätt än nu. Antar t e x att det finns en hel del sexförbrytare bland alla SD. De är trots allt överrepresenterade vad det gäller brott.

2012-02-03 @ 17:21:01
Postat av: Putte

Så du värderar dina antaganden högre än en veklig händelse. Vem var det som var korkad sa du. Söker man på korkad i ett uppslagsverk så är det säkert illustrerat med en bild på dig.

2012-02-03 @ 22:16:57
Postat av: Lotta

Igen Putte? Du gör ditt bästa för att bekräfta mina fördomar. Gääsp!

2012-02-03 @ 22:48:07
Postat av: Lotta

Igen Putte? Du gör ditt bästa för att bekräfta mina fördomar. Gääsp!

2012-02-03 @ 22:48:51
Postat av: Putte

Men Pedofil-Lotta, du har väl inga fördomar!!!! Nu blev jag verkligen förvånad, ett extremvänsterdrägg med fördomar. Ni som anser vara såna föredömen för alla andra.

2012-02-04 @ 06:58:16
Postat av: Lotta

De läskunniga kunde läsa ATT jag hade fördomar och du bekrä...ja du vet. Detta fortsätter du med. Heja!!

2012-02-04 @ 20:58:35
Postat av: Lotta

Putte lille, den läskunnige kunde läsa ATT jag var fördomsfull och du har ännu en gång bekräftat den. Heja!

2012-02-04 @ 21:28:20
Postat av: Putte

Inte nog med att du har fördomar utan du är så korkad att du hela tiden lägger in dubblerade inlägg. Är internet lite för svårt för dig? Kanske för svårt för du lyckades nätt och jämt lyckades traggla dig igenom grundskolan.

2012-02-04 @ 22:39:29
Postat av: Johan

Putte: Är det konstigt att fördommar växer sig allt djupare i och utanför området Rosengård. Problemet grundar sig i att malöstad tagit emot för mycket till antalet, sett att migrationsverket betalar deras plaster samt att invandrarna inte fått lära sig vad som är rätt o fel i Svergie. Jag vet inte om du är för eller emot massinvandringen men jag tror du skulle gå efter och betala för dessa? att arbetskraftsinvandringen skulle ge fler arbeten är jag också kritisk till. Då hamnar invandringen på bidrgaslistan tills dess de får ett arbete, om de nu får ett arbete vill säga. SD borde göra mer på riksnivå när det gäller problemen i Rosengård och Malmö helt klart, men fler poliser är inte lösningen på det hela!

2012-02-05 @ 13:29:17

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0