LÄNSSTYRELSEN OCH KALMAR KOMMUN I SYMBIOS


Vem vill ha ett mediehus här?                           Foto Thoralf Alfsson

Det är en stor skam att dessa miljöer (se mina höstbilder) kommer förstöras för all framtid av Gota Media och Kalmar kommun. De är dock inte de enda som bär ansvaret för detta.

När Calmar stad på 1860-talet fick ta över alla fortifikationsjordar, bland annat befästningsvallar så upprättades en regleringsplan för hur dessa markområden skulle användas för stadens utvidgning och försköning. Då bildades också föreningen Dryaden som planerade och planterade mängder av träd och buskar på befästningsvallarna. Något som dagens invånare och besökare i staden kan njuta av längs med de gamla Befästningsvallarna ändå från porten som kallas Kavaljeren till bron som går över till Sveaplan.

Om någon vet om den nya föreningen Dryaden fortfarande är verksam skulle jag gärna vilja veta det.


Kunklig Majestäts brev                

(Jag har efter en del forskning hittat det aktuella brevet jag sökt med regleringsplanen från 1860-talet på Riksarkivet i Stockholm).

I ca 150 år har de styrande i Kalmar respekterat denna av Kungligt Majestät upprättade regleringsplan men nu kommer Kalmars socialdemokratiska kommunalråd Johan Persson skriva in sig i historien som den som i sin arrogans över Kalmars historia förstör den natursköna och kulturhistoriska platsen för att istället bygga ett mediehus. Han är dock inte ensam om ansvaret för detta vansinne! Kommer de nya samarbetspartnerna Malin Petersson (M) och Anders Andersson (C) också stå bakom detta vansinne.

Länsstyrelsen i Kalmar län har ett stort ansvar för om Gota Media får bygga ett mediehus på Kvarnholmen. För det första gäller det om man kan ge dispens för strandskyddet. I kommunens genomförandeplan finns det märkliga skrivningar om detta som skäl för en dispens från strandskyddet.

”Punkt 6: Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Kommentar: Kommunen har bedömt att det är mycket angeläget att mediehuset kommer tillstånd inom detta område och att detaljplanen syftar till att skapa ökad kontakt och förbättrad tillgänglighet till Systraströmmen. Genomförandet av detaljplanen främjar alltså samma syften som strandskyddet.”

Vad är det för ”mycket angeläget intresse” och ”just inom detta område” som Kalmar kommun avser med denna formulering. Den frågan kommer Johan Persson med flera för eller senare tvingas svara på!

Länsstyrelsen har för det andra även ansvaret när det gäller kulturminneslagen och den dispens för att permanent förstöra en mycket fin och välbevarad fornlämning, bastionen Gustavus Primus. Något som jag tagit upp i ett tidigare blogginlägg.


Hur kan någon vilja förstöra denna miljö?    Foto Thoralf Alfsson

Var och en som ser dessa bilder kan säkert räkna ut att det inte bara handlar om att delar av en parkeringsplats försvinner och att parken blir kvar.

Hela intrycket av den gamla inkörsporten till Calmar stad med sin träbro kommer att förändras när ett stort glaskomplex med en höjd på ca 15 m kommer byggas bara ca 50m vid sidan om den gamla inkörsporten till staden.


Vem vill ha ett mediehus bara ett fåtal meter bort?  Foto Thoralf Alfsson

Dessa träd kommer sannolikt sågas ner för att ge plats åt mediehuset. Med stor sannolikhet planterades dessa träd på 1860-70-talet av föreningen Dryaden med pengar som skänktes till förening av näringsidkare i Calmar stad för att skapa de vackra promenadplatser som föreskrivs i regleringsplanen från 1860-talet.


Finns det några trädkramare i Kalmar?      Foto Thoralf Alfsson

Här kommer motorsågen snart fälla dessa träd om Johan Persson får som han vill med hjälp av Moderaterna och Centerpartiet, ivrigt påhejade av Folkpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Vad Miljöpartiet vill är höjt i dunkel sedan Anna Thore tog över.

Ikväll har vi haft styrelsemöte i SD Kalmar, kommunförening. Vi har diskuterat hur vi kan göra Kalmar kommuns invånare medvetna om vad som håller på att hända. Det var en enhällig styrelse som ansåg att vi skall spendera en del av vårt partistöd för att lyfta upp frågan och informera Kalmars medborgare om vår syn på detta mycket felplacerade byggnadsprojekt och de konsekvenser som detta får.

UPPDATERING!

Idag kan man läsa i Östran att Länsstyrelsen stoppar byggandet av ett vindkraftverk sedan en yxa från bronsåldern hittats. En arkeologisk undersökning skall nu göras av platsen. Följden kan bli att bygglovet för vindkraftverket dras tillbaka.
I Kalmar har man redan gjort en förundersökning men frågan är hur Länsstyrelsen kommer att bedöma värdet av denna förundersökning.

Idag kan man i Svd läsa om att länsantikvarie Inger Liliequist vill skärpa lagstiftningen för fornminnesbrott. Hon kanske borde hålla ett öga på Länsstyrelsen i Kalmar och dess hantering av detaljplanen för Kvarnholmen. Läs artikel.

Sverigedemokraterna driver redan denna fråga i riksdagen där vår ledamot Mattias Karlsson lägger ner mycket energi på frågor för att bevara vårt kulturarv. Läs pressmeddelande.


Kommentarer
Postat av: Henrik P.

Rätt!

Ge dem vad de tål...och lite mer.

2011-12-05 @ 23:59:51
Postat av: Robin Shadowes

Det var verkligen en vacker plats. Hoppas den får stå kvar orörd för kommande generationer.

2011-12-06 @ 04:17:59
Postat av: Ronny

Var är dom vänsterradikala miljöpartisterna, som brukar protestera mot just sådana byggen??

2011-12-06 @ 04:46:35
Postat av: Helena

Brutal gruppvåldtäkt i Migrationsverkets lokaler.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14036808.ab

2011-12-06 @ 07:10:05
Postat av: Info

NATURSKÖVLING ÄR SJUPARTIETS ANDRA HUVUDMÅLDet första huvudmålet i Sjupartiets politik är välbekant för de flesta av Thoralfs läsare: Sveriges snabba demografiska förvandling från att vara svenskarnas land till att vara alla andra folks land.Det andra målet har sedan 1960-talet blivit allt mer uppenbart: Att så snart som möjligt ersätta svensk natur med tillfälligt vinstgenererande artefakter. Med ”vinst” avses då symboliska tal med många nollor på slutet och runda små metallstycken till ett fåtal människor, som mycket snart ska dö och försvinna och aldrig komma tillbaka.KRITIK AV SKOGSSKÖVLING NYLIGEN STOPPAD AV DET FRIA ORDET SVERIGES RADIOEn av Sveriges radios P1:s partitrognaste vänsternissar, mångårige söndagskrönikören Johannes Ekman, lyckades även han till sist göra sig obekväm och bli censurerad av den mäktiga, med Sjupartiet intimt samverkande radioledningen. Han uttalade nämligen en försiktig skepticism beträffande riksdagens nuvarande naturvårdsambitioner.Den krönika, som Sveriges radio förbjöd och som ledde till att Johannes Ekman sa upp sig som krönikör, löd sålunda (något förkortad]:”Skogen – bilden för den nordiska själen enligt Tranströmers diktarkollega Werner Aspenström – håller enligt kritiker på att skövlas på ett sätt som strider mot miljömålen i skogslagen - - -. Samtidigt som Dagens Nyheter 25 oktober förkunnar: Urskogarna i Sverige är på väg att försvinna. Med nuvarande avverkningstakt är de sista oskyddade naturskogarna borta om 20 år.Till DN säger ett språkrör för statliga Skogsstyrelsen att nästan hälften av landets skogsavverkningar bryter mot miljökraven. Skogsstyrelsen har anslag för att köpa skyddsvärd skog men får allt mindre resurser för ändamålet.Från Naturskyddsföreningen berättar man att man ideligen anmäler miljöövertramp, men utan resultat. Regeringen har litat på en frivilliglinje när det gäller miljöskyddet av artrik gammelskog, som idag inte utgör mer än en bråkdel av skogsarealen.2009 gick 14 ledande skogsforskare ut i DN och förklarade att man skäms över det sätt på vilket miljöhänsynen offras i skogsbruket, trots att det tydligt ska vara en del av dagens skogspolitik enligt lagen. Forskarna talar om ensidiga ´virkesåkrar i direkt strid mot skogsvårdslagen´.Från skogsindustrin hävdar man att miljömålen kan tolkas olika och att det handlar om var gränserna ska gå mellan miljömål och produktionsmål. - - -Också i de tidigare orörda fjällnära skogarna ökar nu avverkningstrycket. Avverkningstekniken är också idag så effektiv att en modern skogsmaskin kan avverka, kvista och såga upp ett träd i bestämda längder på 30 sekunder. - - -Skogsindustrin står idag för över hälften av Sveriges nettoexportvärde. Mot den bakgrunden lever förstås miljömålen farligt.”– – – – – – –ANM.: Svensk export av skog är naturligtvis avgörande för Sveriges fortsatta förmåga att betala årliga mångmiljonbistånd till länder som Ryssland och Kina, svindlande många miljarder till EU, för att kunna livstidsförsörja stora delar av Somalias och Iraks hitflyttande befolkningar osv.2011-12-06 @ 08:44:51
Postat av: Karlskronabloggen

Sjukt att bygga mediahus på så vackra platser när gammelmedierna är på väg mot graven så länge de censurerar sina nyheter.Fler och fler upptäcker de nya ocensurerade medierna som Avpixlat!De hade ett liknande storslaget projekt med ett "mediahus" i Karlskrona med BLT som ingår i Gota Media, men det "bidde bara en tumme" så de fick flytta in i andra nyrenoverade lokaler i stället!Gammelmedier har ingen framtid så länge de väljer att inte skriva om verkligheten.

2011-12-06 @ 09:02:07
URL: http://www.karlskrona.nu/blogg/
Postat av: AWSvensson

De skrivelser som kommunens tjänstemän på uppdrag av sina herrar politikerna är vad vi finkänsliga,och dit räknas även GoG, kallar skitsnack.Det finns ingen anledning till att placera detta hus på denna tomt ur strandskyddslagen syfte. Hade det varit fråga om en färjeterminal,en bro eller något annat som ofrånkomligen måste placeras i vattnets närhet så hade det varit en annan femma,men i det här sammanhanget så finns det absolut ingen anledning att upphäva strandskyddet. Nu hänger det på länsstyrelsens tjänstemän vars uppgift det är att se till så lagar upprätthålles,men många gånger så är de mer eller mindre korrupta och sitter även de i politikernas knä. Deras chef utnämns som sagt av politiker och dessa har även infiltrerat dess styrelse.När man skriver att något skapar kontakt så är det ett universallord som användes när verkliga argument tryter,alltså även det skitsnack.

2011-12-06 @ 10:24:54
Postat av: jägarn

"Starke man Johan" vill uprätta ett monoment över sin egen förträfflighet och då är han berädd att offra det mesta och köra över de flesta. Kutym bland sossar är att se sig som, det är jag som är kommunen, staten etc.

2011-12-06 @ 10:27:46
Postat av: Anonym

Den politiska våldtäkten på Kalmars historiska mark är skrämmande...

Riksantikvarieämbetet borde i detta fall göra undantag och läxa upp Länsstyrelsen i Kalmar Län.http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skarp-straffen-for-forminnesbrott_6687250.svd

2011-12-06 @ 10:45:25
Postat av: MiaH

Dags för "Occupy Kvarnholmen" tror jag...det måste finnas något sätt att stoppa all tokbyggen i vår kära, vackra stad. Konstmuseet? Fanerdun? Är det inte meningen att man ska lära sig av sina misstag?

2011-12-06 @ 11:08:35
Postat av: Kalle

Nu har det hänt igen i Södertälje. Ett poliskontor i den invandrartäta staden har blivit beskjutet. För några år sedan blev också ett poliskontor i Södertäljes innerstad beskjutet. Kulorna visslar vilt i södertälje. Kanske invandrarna vill känna sig hemma på något sätt med skottlossning. Eller är det någon slags varning till polisen för den pågående rätytegången i Stockholms säkerhetssal mot södertäljes brottsliga nätverk.Länstidningen i Södertälje skriver:""Poliskontor i Hovsjö [Södertälje] beskjutet i natt

Under natten mot tisdagen inträffade en skottlossning i Hovsjö. Det var polisens kontor på Gröndalsvägen som besköts."" skrev Länstidningen.Som sagt det är inte första gången i det invandrartäte södertälje.Postat av: Pelle P

@MiaHDet enda vi har lärt oss av våra misstag

är att vi inte lär oss av våra misstag.

2011-12-06 @ 11:24:04
Postat av: Gubben o Gumman

Thor-alf : Ställ en bil på parkeringsplatsen med en proffisonell skylt på taket (takräcke)

"På denna plats vill Gotha media bygga ett hus"

Parkeringsavgiften blir billigast ur "klubbkassan"

För pengarna ni sparar så servar vi Gubben o Gummans T-Ford och köper mackor på hamnfiket,inte Kallskänken,SD är inte välkommet hos "Pjotr-Martin"Under avgiftstid finns en persson med bärbar dator och en sida upplagd på namninsamling nu,samt Johan Persson mailadress om någon vill skriva ett undertecknat mail till honom tex.Frågar folk givetvis vilka ni e svara uppriktigt ,samt vi ville inte gör partipolitik av detta övergrepp.

Prata lite om konstmuseet är väl inte fel heller....

En liten sniken sparbössa med texten "parkeringsavgift" kan tänkas också.Förlaget att plantera in fridlysta jordekorrar i parken som ev AW Svenssson skulle tänkas kunna föreslå är ganska jobbigt dvs att hålla dom på plats

2011-12-06 @ 11:36:59
Postat av: AWSvensson

Vad som inte är känt är att Muhammed på sin Eriksgata år 600 besökte den plats som senare skulle bli Kalmar . Enligt samtida utförliga skrifter så skulle han slagit en drill på just den aktuella platsen och utropat kall mare dvs kallt hav vilket senare skulle givit namnet Kalmar. Med risk att detta ska bli en kultplats för muslimer men inte kan väl Johan stöta sig med dessa, så har dessa uppgifter läckt från en anonym boende på Getingen,för det var väl så du ville ha det GoG.

2011-12-06 @ 12:07:35
Postat av: Gubben o Gumman

Nu har nog fan mandarinskalen i julsnappsen fastnat i päronet på Svensson i allafall.

Inte mera sponken nu för då får du snart gamla vattentornet till en tidig minaret.

Ang drillen är du delvis på rätt spår,fast året var 623 och platsen Berga centrum, drillen får anses som brandförebyggande åtgärder.

Pikant i sammanhandet är att alla flugorna försvann från allvaret på Öland under själva drillningen.

2011-12-06 @ 12:19:26
Postat av: Lille Kurt!

Räcker det inte med det "kinesiska stölleprovet" för "Yuhan Posan"?

2011-12-06 @ 13:19:49
Postat av: Sven Dacke

Framtidssamtal om Bega centrum Kalmar som till viss del brändes ner för grabbarna inte hade någon fotbollsplan med nät i målen att spela boll påKan följas live på SVT Smålandsnytt 19,28 och kommer med största säkerhet att vara Politiskt Korrekt på alla punkter.Är du inte inbjuden kan du i alla fall se och höra.Vi får se om Svenskarnas parti är med, och dom gjorde en insats att montera nät i fotbollsmålen men dom försvann innan kommunen hann ta bort dom.

Egna initiativ är nämligen strängt förbjudna i dagens samhälle

Postat av: Nalli

När man läser detta så undra jag om det år någon som kommer att rösta på Jugholms

parti och hans parti med någonting med svarta bollar??

2011-12-06 @ 13:46:59
Postat av: Hulda

Nu har säkert SD fått några nya sympatisörer. En gruppvåldtäkt i en av Migrationsverkets lokaler i Småland.

Enligt en källa ska åtta män ha turats om att våldta den 29-åriga tvåbarnsmamman.

Undrar vad journalisterna på Aftonbladet tänker är de skriver/läser detta kusliga.

Mina tankar går till offret och hennes närmaste.

Mer fakta kommer säkert, men inte i "gammelmedia".

Tänk om vi slippit massinvandringen, då hade många sluppit bli utsatta för brott.....

2011-12-06 @ 13:48:13
Postat av: Gubben o Gumman

Hulda : Tänk om Höglandskyrkan var rep på båda sidor av brottet......

2011-12-06 @ 14:10:38
Postat av: Gubben o Gumman

Sven Dacke : Ångestkomissionen håller påkallad debatt i fel ämne via ångestmedia,kan det bli mera fel 20 år försent babblar man runt en ren polisär fråga.

2011-12-06 @ 15:14:30
Postat av: Sven Dacke

Göteborg fortfarande i täten som "fifflarstad"Deltagare registrerades flera gånger, resultat för personer i arbete katastrofalt.

Pengar till arbetslösa gick till spritOch politikerna visste ingenting!Fyra personer från Kalmartrakten i tandläkarbranschen misstänks ha undanhållit drygt sju miljoner från beskattning

De riskerar åtal för grovt skattebrott.

Sammanlagt utreds 45 svenska tandläkare för skattebrott.Och politikerna visste ingenting!Postat av: Info

EUROPAS FÖRSTA SOMALISKA KOMMUN!Studio Ett i SR:s P1 bjuder på ett riktigt solskensreportage idag. Den gamla bruksorten Fagersta i Västmanland ska bli EUROPAS FÖRSTA SOMALISKA KOMMUN:"Fagersta i Bergslagen har bara under 2010 och 2011 tagit emot mer än 150 flyktingar från Somalia och därmed blivit ett påtagligt inslag i stadsbilden. För nu bor mellan tre och fyrahundra somalier i kommunen vilket i en kommun med 12 500 invånare innebär en stor utmaning för att få integrationen att fungera. Och i Fagersta har man satt målet att man ska bli bäst i Sverige på integrationen. Och nyckeln till framgång stavas språk och arbete. Reportage av Lars Ekelöf. 16-timmen"Snart väntar desutom invandringen av verkliga och påstådda anhöriga samt en explosionsartad ökning av nativiteten i den stagnerande bruksorten.

2011-12-06 @ 16:30:21
Postat av: Lotta

Det som i media kallas migrationverkets lokal där gruppvåldtäkten ägde rum i fredags visade sig vid närmare kontroll vara flyktingförläggningen i Mariannelund.

Postat av: Lotta

@Karlskronabloggen"De hade ett liknande storslaget projekt med ett "mediahus" i Karlskrona med BLT som ingår i Gota Media, men det "bidde bara en tumme" så de fick flytta in i andra nyrenoverade lokaler i stället!" Hur lyckades man stoppa bygget?

2011-12-06 @ 17:25:22
Postat av: Magentan

@ Karlskronabloggen "Sjukt att bygga mediahus på så vackra platser när gammelmedierna är på väg mot graven så länge de censurerar sina nyheter."Det kanske är tänkt som ett pampigt gravmonument.

2011-12-06 @ 17:46:26
Postat av: Magentan

@ INFOTack för ytterligare en informationsrik kommentar.

2011-12-06 @ 17:50:35
Postat av: Tony Ingman

Den där Johan Persson verkar att vara en lika stor

pösmunk som en viss Ilmar Repalu, som låter ungefär

som att Malmö det är jag det. Hur kan det vara att nästan alla egenkära makthavare har socialdemokratiskt ursprung? Ja ja våran statsmin.

undantagen förstås, men han kör ju å andra sidan

sossarnas politik rakt av, men en lika stor pösmunk

är han.

2011-12-06 @ 17:53:43
Postat av: Svensson

Mediahus där dom ska pixla och Censurera, Nej tack !!

2011-12-06 @ 18:21:34
URL: http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/
Postat av: Micael Foghagen SD Kalmar

Jag vill egentligen inte gå händelserna i förväg så se detta som en "cliff-hanger" - det är något stort på gång av oss angående Gota Media och dess spektakel....Fortsättning lär följa , var så säkra!

2011-12-06 @ 19:50:31
Postat av: Helena

...och det är Polisens fel?

Fy f-n!

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.792803-slagsmal-bland-nyfodda-pa-ostra-sjukhuset

2011-12-06 @ 20:51:43
Postat av: Christer

Starke Man i Svinlöv's IRL kopia har inga problem att begå fornminnesbrott för att gå slaskmedia till mötes. Inget annat än en hycklande pösmunk, oförmögen att verka för medborgarens bästa.

I maktens korridorer dominerar svågerpolitik och ryggdunkningar där endast den egna sfärens behov är av vikt. Usch vilken avsky man känner inför denna kväljande arrogans och inkompetens.

2011-12-31 @ 16:53:50

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0