SVEREIGEDEMOKRATERNA GÖR SKILLNAD I RIKSDAGENNu har jag varit ordinarie ledamot i Skatteutskottet i ca en månad och då är det dags att börja rapportera lite om vad som händer i utskottet.

Idag skriver TT att ett enigt Skatteutskott har beslutat om att de nya reglerna för F-skatt som genomfördes den 1 januari 2009 skall utvärderas. På grund av en motion från socialdemokraterna och det är sant men det säger inget om vägen dit.

Den som har lite egen tankeförmåga begriper säkert att socialdemokraterna inte kan driva igenom denna fråga på egen kraft, då man bara har 6 ledamöter av 17 i Skatteutskottet.

Socialdemokraterna hade två motioner som behandlar F-skatt men de förespråkar inte bara en översyn utan även att det skall införas regler om att kunna dra tillbaka en F-skattsedel vid olika typer av brottslighet och en del annat.

Vid beredningen av detta ärende i utskottet yrkade socialdemokraterna bifall på sina egna motioner, Vänsterpartiet och Miljöpartiet flaggade för att man eventuellt tänkte stödja motionerna. Alliansen avslog båda motionerna. I det läget blir det alltid intressant i utskotten för då finns 8 Ja och 8 nej och därmed får Sverigedemokraterna utslagsröst. Med andra ord SD bestämmer i frågan!

Det dröjde inte länge innan media började ringa och undrade hur vi skulle ställa oss i denna fråga. Jag svarade själv journalister att vi i SD kunde tänkas stödja en utvärdering av hur ändringen av F-skatt utfallit. Det tolka media som att vi skulle stödja motionen men det var inte helt säkert då motionen även innehöll en del andra förslag som vi kanske inte ville stödja. Läs artikel. Läs även riksdagens information.

Inför dagens möte i Skatteutskottet hade uppenbarligen Alliansen fått skrämselhicka över att man skulle kunna förlora en omröstning i riksdagen eller så var det de rödgröna som inte ville fälla regeringen med hjälp av SD. (statistiken kan ju bli sämre) Man har inlett förhandlingar om en ny lösning. Den lösningen presenterades vid sittande möte och innebar att en granskning och utvärdering skulle göras men inget annat av förslagen i socialdemokraternas motioner. Därmed drog också S, MP och V tillbaka sin reservation till förmån för socialdemokraternas motioner. Detta är min tolkning av vad som hänt.

Givetvis ställde även jag mig bakom den nya skrivning då det var precis vad vi önskade från Sverigedemokraterna. Alltså endast en utvärdering av hur de nya reglerna utfallit. Om utvärderingen sedan visar på ett missbruk av de nya reglerna kan vi även stödja någon form av förändring.

Att Sverigedemokraterna har inflyttande i riksdagen bevisas i allra högsta grad i detta ärende. Det enda parti som fick som vi önskade var Sverigedemokraterna.

Både Alliansen och de rödgröna fick kompremissa från sina ursprungliga ståndpunkter. Detta kommer givetvis aldrig fram i media.

Snart kommer även frågan om att ROT o RUT-avdrag bara skall kunna göras för jobb som utförts i Sverige, inte arbete som utförts i t.ex. bostaden i Spanien. Här finns det förutsättningar att fälla regeringen men vi får se om även denna möjlighet förhandlas bort av de rödgröna.

 


Kommentarer
Postat av: Sven Dacke

Nyheter från det allt mer extrema Sverige.EU hotar dra Sverige inför domstol

2012-02-27 12:48

EU-kommissionen hotade på måndagen att dra Sverige inför EU-domstolen för att inte ha infört sanktioner mot arbetsgivare som utnyttjar tillfällig utländsk arbetskraft.Kommissionen tillkännagav i ett pressmeddelande att man har skickat ett så kallat motiverat yttrande till Sverige, Belgien och Luxemburg, som är ett sista varningsbrev innan kommissionen stämmer ett land i domstolen.6/01]

Privatlån

Trött på dyra småkrediter? Här är billigaste privatlånen (Extern tjänst)

Sparkonto

Få bättre ränta på sparpengarna. (Extern tjänst)Ansvarig kommissionär är kommissionären för inrikes frågor, Cecilia Malmström.EU-direktivet, som skulle ha varit genomfört före den 20 juli ifjol, riktas mot arbetsgivare som utnyttjar irreguljär ( illegal )utländsk arbetskraft, ofta i lågavlönade arbeten med dåliga arbetsförhållanden. Sanktionerna kan bestå av böter eller straffrättsliga påföljder.Arbetstagarens rätt stärks också att få ut utestående lön från arbetsgivaren.Kommissionen skickade sitt första varningsbrev till Sverige den 30 september i fjol. Sverige svarade att direktivet inte kommer att införas förrän i mitten av 2012.Sverige har två månader på sig att korrigera bristen innan kommissionen har rätt att överväga att ta ärendet till EU2012-02-29 @ 07:46:16
URL: http://tinyurl.com/6uvhxpl
Postat av: Sven Dacke

Här är en bättre länk

2012-02-29 @ 07:48:57
URL: http://preview.tinyurl.com/6uvhxpl
Postat av: Sven Dacke

Tredje försöket

2012-02-29 @ 07:51:40
URL: http://korturl.com/jsk296
Postat av: Sven Dacke

I dag på Riksdagen.se och på webben under förmiddagenInterpellation2011/12:234 Jobbkrisen och nya bidragstagareav Peter Persson (S)till finansminister Anders Borg (M)Regeringens närings- och arbetsmarknadspolitik har misslyckats. Löftet från valet 2006 om att skapa fler jobb har brutits.I december 2011 var 65,1 procent av befolkningen sysselsatta. Jämfört med samma månad 2010 är det inte någon statistisk säkerställd förändring. Sysselsättningsgraden var 67,6 procent för männen och 62,7 procent för kvinnorna.I december 2011 var 353 000 personer i åldern 15–74 år arbetslösa, vilket ger ett relativt arbetslöshetstal på 7,1 procent. Det var andra månaden i rad som antalet och andelen arbetslösa inte visade på en statistiskt säkerställd minskning jämfört med samma månad året innan.I jobbkrisens spår får allt fler söka försörjningsstöd. Under 2010 betalades 11,6 miljarder kronor ut i ekonomiskt bistånd, i denna summa inkluderas introduktionsersättning till flyktingar. I fasta priser ökade utbetalningarna år 2010 med 4 procent jämfört med år 2009. Siffrorna för år 2011 föreligger inte ännu. Andel biståndsmottagare 2010 i procent av medelfolkmängden var den högsta sedan 2003, 4,7 procent. Utbetalt bistånd år 2010 var 11,6 miljarder och i 2010 års priser det högsta sedan 1999 och i löpande priser det högsta sedan 1997. Illa far landet under den högerstyrda regeringen.Min fråga till finansministern är:Genom vilka ekonomisk-politiska åtgärder avser finansministern att vända ökningen av bidragsberoendet och skapa förutsättningar för fler jobb?Sossarna pratar om mera jobb, men inte om att minska invandring, inte ens till Katrinaholm eller Växjö som står inför enorma utmaningar på grund av anstormning av Somalier.När ska någon våga börja diskutera detta

Postat av: S-E Karlsson

Stor glädjeyra i Oskarshamn efter beslutet att ta emot ensam kommande ynglingar : uttalanden som att det är fantastiska ungdomar att ha att göra med :

Det får vi väl se om det stämmer när stölderna kommer att öka både på COOP och Maxi , ingenting skriver OT om eventuella kostnader bara om att det kommer att bli bra , dom som tar jobb i samband med detta borde skämmas ögonen av sej !

2012-02-29 @ 08:27:21
Postat av: Gubben o Gumman

S-E Karlsson Att ta jobb i detta bedrägeri med lastbilsturister är den största förnedringen i koloniseringen av Sverige

2012-02-29 @ 08:52:02
Postat av: Info

S-E KARLSSON: OCKSÅ I STOCKHOLM RÅDER GLÄDJE!I Oskarshamn gläds man över alla utländska ynglingar, som snart kommer till staden med alla sina kulturers berikande erfarenheter.I Stockholm gläds man också – över hur väl polisen så småningom lyckas förstå och hantera dessa erfarenheter.Polismästarinnan i Stockholm, Karin Götblad, kom ju för några år sen på den briljanta idén att skriva AINA ("snutdjävel") i stora bokstäver på polisbilarna. Nu går man ett steg längre: stockholmspolisen ägnar sina dagar åt att spela teater tillsammans med ungdomarna. Skådespeleriet består i att ungdomarna får spela poliser.Den svenska journalisten MAYA ABDULLAH vid Radio Stockholm skriver om ett av dagens programinslag:”Polisyrket är ett skådespel helt enkelt, säger piketpolisen Kalle Henriksson. – När poliser och ungdomar möts kan deras fördomar om varandra skapa konflikter som försvårar polisens arbete.Därför får nu alla 2 500 poliser i så kallad yttre tjänst i Stockholms län gå en utbildning för att lära sig att förstå ungdomar och bli bättre på att bemöta dem. Det handlar om allt från tunnelbanepoliser till piketpoliser.Polisen kommer under våren att åka ut till skolor runtom i hela länet. Det blir bland annat rollspel om en typisk konfliktsituation mellan poliser och ungdomar, till exempel en stökig fest. - - -Även om det primära syftet är att ÖKA KUNSKAPERNA HOS POLISEN OM OLIKA KULTURER och om ungas livssituation som kan skilja sig mellan de olika delarna av länet, så är förhoppningen att utbildningen ska ha en positiv effekt också på ungdomarna. 16-åriga Denize Liebelt säger att hon har fått en djupare insikt i hur det är att vara polis.”http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=4990108

2012-02-29 @ 09:18:18
Postat av: allemand

@Thoralf, vilka mer än vi som läser den här bloggen får din information tror du?

2012-02-29 @ 09:26:53
Postat av: Thoralf Alfsson

allemandJa, ett antal journalister till exempel. Men du likaväl som jag vet att SD inte "existerar" hos dessa.

Att media idag allt mer försöker mörka bort oss är helt uppenbart för mig.Dessutom har vi en pressavdelning som sköter partiets officiella kontakter med media på riksnivå. De är informerade och sedan avgör de vad om ett pressmeddelande skall skickas.Jag informerar mina läsare om det som jag tror att mina läsare finner intressant att veta. Jag kan inte göra så mycket mer.

2012-02-29 @ 09:33:22
Postat av: Jörgen

Troligen alldeles för få. Det behövs en tidning eller annat media. En radiokanal, kanske?

2012-02-29 @ 09:34:14
Postat av: allemand

@Thoralf Alfsson, jag vet det och du gör ett bra jobb inte tu tal om det. Dock efterlyser jag fortfarande ett riksmedia som kan sammanfatta och sprida den här typen av information.Idag anses SD fortfarande tyvärr vara ett enfrågeparti när sanningen egentligen är tvärtom. SD måste komma loss och sprida relevant information till andra än oss närmast sörjande.

2012-02-29 @ 10:22:41
Postat av: AWSvensson

Det verkar som om de andra partierna blir varse om sin dödlighet,i varje fall så har kommunpolitiker lite var stans i Sverige chockartat vaknat om ur sin stora lögn om invandringens fördelar. I Växjö så har Bo Frank hamnat i ett chocktillstånd ,grannkommunerna tror han ska hjälpa Växjöborna att ta hand om dessa somalier,en räkning på 100 miljoner är sänd till staten som ersättning för tidigare underskott i mottagandet. Nej i varje kommun där Sverigedemokraterna motionerat om att säga upp avtalet med Migrationsverket har bemöts med allehanda okvädingsord, nej du Bo Frank med flera nu sitter ni i skiten .

2012-02-29 @ 10:24:59
Postat av: Thoralf Alfsson

AWSvenssonHar du någon/några länkar till uppgifterna om grannkommuner och räkning till staten?

2012-02-29 @ 10:51:31
Postat av: Sven Dacke

Katrineholm, staden som svämmar över med pengar.Ena dagen klagar man över kostnaden för somalier som skall komma.Nästa dag skryter man över nya "Äventyrsbadet" som säker kommer att uppskattas av dom nyanlända ( pojkarna)Vart är vi på väg.Finns det några politiker utanför SD som är kloka i huvudet.Växjö som är i samma situation som Katrineholm har sin nya "Gladiatorarena" för skridskåkare, men hur får dom pengarna att räcka till.

Postat av: Inte-en-till

"Snart kommer även frågan om att ROT o RUT-avdrag bara skall kunna göras för jobb som utförts i Sverige, inte arbete som utförts i t.ex. bostaden i Spanien. Här finns det förutsättningar att fälla regeringen men vi får se om även denna möjlighet förhandlas bort av de rödgröna."Helt sjukt att ROT och RUT gäller utomlands!!!!!!!!!!Så om man arbetskraftsimporterar en thailändsk snickare till Sverige och sedan använder honom för sitt hus i Thailand kan man få ROT-avdrag?! Eller är det bara inom EU?Suck.För var dag som går blir jag gladare för att jag röstade på SD, och inte bara p g a invandringspolitiken.

2012-02-29 @ 10:55:10
Postat av: AWSvensson

Thoralf,detta står att läsa i pappersupplagan av Smålandsposten,har inte kommit på nätet. Har koll på läget.

2012-02-29 @ 11:02:55
Postat av: Sven Dacke

Mera från Katrineholm, denna gång lite mera positivt.Ge SD insyn i kommunstyrelsen

En möjlighet att öka demokratin som inte kostar någonting, varken i inflytande eller pengarS- och M-majoriteten i Katrineholms kommun vägrar att bereda ett parti med två mandat i kommunfullmäktige insyn i kommunstyrelsen.

Det aktuella partiet är Sverigedemokraterna. I valet till kommunfullmäktige fick SD 4,43 procent av rösterna. Det är mer än vad både Kristdemokraterna och Vänsterpartiet fick.

Att SD ställdes utanför kommunstyrelsen skedde helt enligt spelets regler och bestämmelser. När de 15 mandaten och 15 ersättarplatserna i kommunstyrelsen skulle fördelas lade först majoriteten, S och M, beslag på sina tio mandat och ersättarplatser. Sedan fick oppositionen dela på resterande fem mandat och lika många ersättarplatser.Postat av: Magentan

@ Thoralf, allemand, Jörgen m flThoralfs information här på bloggen är mycket värdefull, även om han inte når ut till de stora massorna. Det är sällsynt att en riksdagsman lägger ned så mycket jobb för att informera sina väljare om vad hans arbetsuppgifter innebär och delar med sig av sina erfarenheter, tankar och idéer - stort TACK för detta Thoralf! Dessutom har vi ju märkt att bloggen läses med visst intresse av åtskilliga mediamänniskor, vilket i sin tur gör att det sprider ringar på vattnet.Att ge sig in i något som kräver konkurrens med svensk Public Service eller andra väletablerade verksamheter inom radio-TV, som en del föreslår, är däremot FULLSTÄNDIGT MENINGSLÖST för SD! Glöm det!Konkurrensen är gigantisk. Endast de mest SD-frälsta kommer att föredra att lyssna eller titta på en SD-kanal framför det gamla vanliga, säkra utbudet, där man sedan länge har sina givna favoriter eller som man bara av gammal vana lyssnar/tittar på.Glöm allt som innebär att någon svensk lyssnare/tittare själv ska ändra en vana, pejla fram en ny kanal eller över huvud taget anstränga sig med att trycka på en knapp för att lyssna på ett lågprisprogram från SD istället för de ordinarie kanalerna med astromiska resurser till förfogande jämfört med lilla SD.Glöm också även alla typer av tidningar som inte tillhandahålls gratis i brevlådan eller på hallmattan via brevinkastet! Först då kan jag tänka mig att nyfikenheten kan ta överhanden och att man börjar bläddra i tidningen, när man ändå har den i handen. Men då gäller det förstås att den är lockande utformad och har några sensationella rubriker med uppseendeväckande bilder i blickfånget. (En bild på ett antal kostymklädda SD-are framför en mer eller mindre identifierbar byggnad är till exempel inte särskilt sensationellt eller lockande.)

2012-02-29 @ 11:12:28
Postat av: Gubben o Gumman

AW Svensson har koll på läget....dont panic

2012-02-29 @ 11:36:43
Postat av: Fredrik

Att de får gå till såhär?

Vad är det ett if metall håller på med?

Att inte ens låta SD komma dit visar endast på hur illa det är ställt med demokratin i Sverige.Detta tycker jag ni ska ta upp i riksdag,media och med övriga politiker..Så här får de inte gå till.Men detta är inget man visar upp eller vill skylta med i PK median som styr Sverige!Tack för denna blogg och avpixlat för de är en fröjd att gå in och jämnföra nyheter för skillnaderna är otroliga.

Postat av: AWSvensson

Har efter Sven Dackes anvisning lyssnat på en debatt i riksdagen som tydligen skulle handla om EU direktiv om återförening av familjemedlemmar från tredje land. Milt sagt ,den ena idioten efter den andra radade upp sina floskler,någon harmonisering ville de inte har eftersom detta kunde skärpa de svenska reglerna vilka tangerar ett fullständigt vansinne. Frågan som skulle ställts var om det fanns några som inte hade rätt att bli försörjda i Sverige ,som jag uppfattade det så fanns det inga gränser. Denna frikostighet utan att med ett ord nämna att detta skulle föranleda stora kostnader något kommunerna med somalieinvasion fått erfara.

Dock kunde kunde SD:s Long med ett kort beskrivande tal återväcka riksdagens berättigande. Som sagt koll på läget var ordet.

2012-02-29 @ 12:06:06
Postat av: S-E Karlsson

Frågan om RUT & ROT avdrag ska väl för faen inte behövas "tas upp" , det är väl hur logiskt som helst att det bara ska gälla inom sveriges gränser !

2012-02-29 @ 12:54:27
Postat av: Calle

Det är f-n i mej ruttet i regering och riksdag! Här kan man kohandla med motståndarsidan och hinhåle själv, bara det inte gynnar SD eller ger SD ngn. cred. Att det sedan även missgynnar landet och dess invånare skiter man fullständigt i.Att motverka SD står över allt annat.

Håller med Thoralf i att vi inte existerar för media. Detta är den nya strategin, när det inte fungerade att bara skriva skit om partiet.

2012-02-29 @ 14:27:27
Postat av: S-E Karlsson

" Calle " dom får se 2014 !

2012-02-29 @ 14:29:59
Postat av: Rune

Det viktigaste ur SD-Kuriren skulle kunna komma ut i stort sett dagligen (Eller åtminstonde veckovis) på ett enkelt och smart sätt.

Så här: På SD-Kurirens hemsida publiceras SD-Kuriren som en enkel pdf-fil, 2 A4-sidor, en eller två gånger i veckan. Som var och en kan skriva ut på sin hemmaskrivare. Man kan skriva ut på båda sidorna om man vill dela ut i brevlådor, på sin kvällspromenad. Man skriver ut två blad om man vill sätta upp på en anslagstavla.

Detta är enkelt och kostar nästan ingenting och SD-Kuriren skulle nästan dagligen kunna komma ut i hela landet. Visserligen i ett enkelt format men ändå komma ut. Man når ju även dem som inte är datoriserade.

2012-02-29 @ 15:20:52
Postat av: Kalle

""Fackanslutna portade från företagsfest

När de anställda på ett företag i Helsingborg bjöds på fest så fanns det ett tillägg på listan där man kunde teckna sig. "Gäller inte fackligt anslutna till IF Metall". "" skriver kvällsposten.Nu känner sig facket kränkta när de inte var välkommna på fest. Sina egna fester tillåter facket bara sina egna medlemmar. Arbetsgivaren har rätt att bjuda in vilka han vill på sin fest och porta facket. Facket hänvisar också till föreningsfriheten. Nu står de helt plötsligt upp för föreningsfriheten. Annars när SD medlemmar är med facket så vill inte facket helt plötsligt inte fackat kännas vid föreningsfriheten. Snacka om att dessa fackföreningar har blivit riktiga ömtåliga prinsessor på ärten. Bra att det börjar bildas lite motstånd mot dessa fackmedlemmar som tror att hela sverige skall dansa efter deras falska pipa!!!

Postat av: Kalle

>RuneGlöm det att printa ut små SD-A4 på printern som man kan sätta upp och nå allmänheten. Den iden har framförts vid ett flertal tillfällen på denna blogg. De styrande i SD verkar INTE vara intresserade av bra ideer från fotfolket. Vi är bara intressanta till valet 2014 som valboskap!!!Vi står och stampar på samma fläck utan support från SD-ledningen. Så är det!!!

2012-02-29 @ 16:29:56
Postat av: Svensson

SD har makt, dom andra tvingar sig att rätta sig efter SD. Bra jobbat SD :)

2012-02-29 @ 17:21:19
URL: http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/
Postat av: S-E Karlsson

Namninsamling.se , skriv på mot gratis körkort för invandrare ! Varför ska svenska ungdomar diskrimineras ?

2012-02-29 @ 17:49:30
Postat av: Rune

>Kalle:

Jag har framfört denna idé till SD. Men fick till svar att de är inne i en större mediasatsning bl.a. med TV.

Det är ju bra i och för sig, men en sådan är ju begränsad till Internet, vad jag kan förstå?

De som inte är datoriserade eller de som inte söker nyheter på nätet kommer ju då utanför.

Min idé fungerar ju även jämsides med större satsningar och den är ju oerhört billig. SD har ju gott om anhängare som är villiga att sprida en sådan pdf-upplaga av SD-Kuriren.

2012-02-29 @ 18:18:36
Postat av: Kalle

>Rune

Att de är inne i en större mediasatsning har SD sagt svarat i flera år nu!!! Det händer inget. SD är helt lamslaget och skyller på allt annat. Kom de spektakulära saker som fick folk att sätta kaffet ui vrångstrupen på morgonen så skulle media ta upp det det.SD tassar bara runt i filttofflorna nu och inriktar sig på procenten 2014. Sparkar alla SD:are som är populära bland folk. Gräver tyvärr sin egen undergång med tiden, verkar det som. Hoppas inte det men börjar ju undra.Vi borde varit mycket större i alla opinionsmätningar än vad vi är!!!2012-02-29 @ 18:52:13
Postat av: Sven Dacke

Kalmar kommun är "Ebberöds bank"Från Barometern KalmarKommunen köper vindkraftverk för 60 miljoner

KALMAR i går 20:43 | Uppdaterad i dag 10:37Kalmar kommuns satsning på egenproducerad vindkraft genomförs i rekordfart. Redan i juli-augusti ska två vindkraftverk stå klara för att producera el.Det mest intressanta är kommentarena, som i stort sätt "sågar" satningen på vinkraft.Kanske man kan säga att Kalmar blivit "blåsta" när man läser beräkningarna i kommentarena.Undrar hur mycket inkompetent folk som kan samlas i en kommunstyrelseDet värsta är att det ser ut ungefär lika dant i hela Sverige.I dagen SVT Kalla fakta behandlades besparingen på en ambulans. I ett kommande program kommer miljonrullningar i Solna att visas. Miljoner som rullat i viss riktning.


Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0