STASI, PÅ STÄLLET MARSCH

Det är vad regeringens vitbok (skrivelse) om Stasiarkiven innebär. Jag tycker det är anmärkningsvärt att det finns en majoritet i riksdagen för en så passiv hållning där man till och med frånsäger sig ansvaret att få fram mer information om de så kallade Rosenholtz-kartoteket. Istället anser man att det är Tysklands ansvar! Läs skrivelsen.

Skrivelsen utmynnar i tre slutsatser.

1.       Ingen ökad insyn för allmänheten eller enskilda i Säkerhetspolisens verksamhet.

2.       Ingen ändrad lagstiftning för att ge forskningen ökad tillgång av material hos Säkerhetspolisen.

3.       Svenska regeringen och Säkerhetspolisen är inte intresserade av att få tillgång till det så kallade Rosenholtz-kartoteket. Inte ens att de utelämnas från USA till BStU i Tyskland.

Den svenska regeringen och riksdagen skickar med denna skrivelse en uttrycklig signal till USA att man inte vill ha tillgång till Rosenholtz-kartoteket. På något annat sätt kan jag inte uppfatta regeringens skrivelse. Att komma så mycket längre i utforskning på det befintliga materialet som finns tillgängligt hos Säpo och hos BStU-myndigheten i Tyskland tror jag inte är möjligt. Jag uppfattar även att Birgitta Almgren har den uppfattningen när jag läser hennes bok ”Inte bara spioner”.

Det är högst anmärkningsvärt att Sveriges regering och Säpo inte vill försöka få ut all information från USA i det så kallade Rosenholtz-kartoteket. I varje fall om man utgår från vad man skriver i skrivelsen. Dessutom skriver regeringen något helt häpnadsväckande i skrivelsen (Kap. 2.2).

”Sverige har år 2000 genom Svenska ambassaden i Berlin lämnat sitt samtycke till att uppgifter i Rozenholz-kartotektet som rör svenskar får lämnas från USA till Tyskland. Huruvida så skett är emellertid oklart.”

Detta är minst sagt skrämmande! Den svenska regeringen vet med andra ord inte om USA har lämnat ut F16-kort, F22-kort och statistikkort på svenskar till Tyskland och BStU. Helt sanslöst! Bara detta borde få varje person i den grupp som samtalat med Beatrice Ask, inklusive vår egen ledamot Sven-Olof Sällström att gå i taket och kräva att få in mer uppgifter från BStU i Tyskland innan man upprättar en skrivelse! Tyvärr har uppenbarligen ingen reagerat på detta, vilket gör mig helt förbluffad.

Bara dessa ord ”Huruvida så skett är emellertid oklart” är enligt min egen uppfattning tillräckligt för att underkänna skrivelsen, och istället inkomma med en följdmotion där man kräver att regeringen och Säpo utreder huruvida USA lämnat ut hela eller delar av Rosenholtz-kartoteket till BStU.

Om USA inte gjort det så bör man i så fall arbeta för att Rosenholtz-kartoteket lämnas ut av USA till BStU och därmed tillgängligt för Säpo och forskare med de sekretessregler som gäller i Tyskland.

Regeringens ovilja att få fram mer dokumentation genom Rosenholtz-kartoteket är minst sagt uppenbar. Dessutom backar oppositionen upp regeringen. Jag frågar mig varför? När man sedan läser detta i skrivelsen blir man närmast chockad.

”Sverige har år 2000 lämnat medgivande till att uppgifter rörande svenskar i det s.k. Rosenholz-kartoteket överlämnas från USA till Tyskland. Om uppgifterna inte har lämnats över är det en fråga för Tyskland att avgöra om det bör vidtas några åtgärder med anledning av detta.“

I och med detta framgår det med all tydlighet att den svenska regeringen och Säpo inte vill ha mer information eller material när det gäller det svenskar som arbetat för Stasi som spioner. Det är med andra ord locket på. Dörren skall stängas för gott!

Skrivelsen är nu lämnad för godkännande! Riksdagspartierna har nu fram till den 29 februari på sig att inkomma med följdmotioner eller särskilda yttranden. Jag är dock väldigt orolig för att SD inte kommer stå fast vid sin tidigare hållning, utan istället ställer sig bakom skrivelsen vilket kommer uppfattas som ett svek av många av våra väljare.

I dagens Expressen kan vi läsa följande. Läs artikel

"Det vore fullständigt förödande för Sveriges relation till andra länder om Sverigedemokraterna fick tillgång till den känsliga information som passerar UD, säger en av utrikesministerns medarbetare."

Vad mer döljer du för oss Carl Bildt?


I september 2011 hölls en konferens i Visby om Stasiarkiven där många forskare från Norden och Tyskland deltog. Konferensen utmynnade i ett manifest där man uppmanar de nordiska regeringarna att verka för att Rosenholtz-kartoteket blir utlämnat från USA (om det nu inte redan är det).

En anledning till detta är att de avgörande dokumenten från DDR:s säkerhetstjänst fram till idag inte är tillgängliga för forskningen. Det handlar om Rosenholz-dokumenten som rör medborgare från de nordiska länderna. I Stasiarkivet, i den tyska myndigheten BStU i Berlin, finns inte Rosenholz- dokumenten som rör Danmark, Finland, Norge och Sverige. Originalen finns i CIA:s arkiv i USA. Med detta manifest tar vi upp ett förslag som den ledande politikern i förbundskanslerns kansli och nuvarande chefen för tyska underrättelsetjänsten Bundesnachrichtendienst Ernst Uhrlau redan i februari 2000 lade fram för de nordiska ländernas ambassadörer.

Vi vädjar till de nordiska regeringarna att agera så att Rosenholz-dokumenten ställs till Stasiarkivets förfogande, eftersom denna myndighet är ansvarig för bearbetning och dataskydd gällande DDR-historia. Det är dags att DDR:s underrättelsetjänsts verksamhet blir föremål för seriös forskning.

Visby 27 september 2011

Birgitta Almgren (Sverige) Thomas Wegener Friis (Danmark) Kimmo Elo (Finland) Helmut Müller-Enbergs (Tyskland)

Många kanske aldrig hört eller sett Birgitta Almgren som är den ledande svenska forskaren på Stasis verksamhet i Sverige. Därför vill jag rekommendera alla att lyssna på det föredrag hon höll i oktober med anledning av att hennes bok ”Inte bara spioner” hade utkommit vilket fick intresset för dessa frågor att bli heta. Klicka på bilden.Hur många som verkligen hade kopplingar till Stasi är nog betydligt fler än de som anges i Birgitta Almgrens bok. En tysk forskare vid namn Halbrock anger antalet stasimedarbetare i Sverige till betydligt fler än de femtio som nämns i Almgrens bok.  Framlidne journalisten Kurt Lundgren skrev följande 2007 efter att han läst på i ämnet.

”Halbrock anger antalet DDR-informatörer/spioner i Sverige till 153, Säpo medger 50 och Björn Cederberg påstår 900 - om vi går på Halbrocks siffra inser var och en att hela det svenska samhället var penetrerat av DDR, det vill säga Sovjetunionen. Varför vill en borgerlig regering skydda en katastrofal säkerhetspolitik under en socialdemokratisk regering? Hur hänger det ihop?”

Frågorna är givetvis många och svaren kommer inte bli fler om regeringens skrivelse får majoritet i riksdagen. Det innebär istället locket på och att det kommer dröja många år innan frågan kommer lyftas i Sveriges riksdag ännu en gång.

Hur många kommer ihåg medarbetaren på SVT, Cats Falck som hittades drunknad tillsammans med sin väninna i Hammarbyhamnen på 80-talet. Var Stasimedarbetare i Sverige inblandade i detta eller var det en olyckshändelse? Läs mer om Cats Falck. Läs även artikel från DN

Att gräva i dessa uppgifter kan vara farligt för hälsan.

Flera av de personer som Birgitta Almgren tar upp i sin bok men inte får namnge har redan varit ute i media och förnekad sitt samarbete med Stasi men så länge vi inte har tillgång till hela Rosenholtz-kartoteket går det inte att bedöma deras trovärdighet.  Här kommer de personer som jag idag känner till att de också bekräftat detta i media på ett eller annat sätt.

Nr. 6 Marianne Ersson,

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/utpekad-som-stasi-agent_6608408.svd


Nr. 3  ”König”  Arne Björn Jensen, journalist

http://sv.wikipedia.org/wiki/Björn_Jensen

”Björn Jensen var en svensk socialdemokratisk journalist verksam vid bl a Arbetarbladet. Jensen hade mycket goda kontakter med ledande personer inom socialdemokratin som till exempel Bernt Carlsson. Bernt Carlsson var statssekreterare åt den socialdemokratiska regeringen och biträdande generalsekreterare i FN. Han är kanske inte så känd i Sverige men desto mer känd internationellt. Bland annat som generalsekreterare för den världsomspända Socialistinternationalen.”


Nr.18 ”Arnold” Kjell-Albin Abrahamson, Sveriges Radio

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kjell_Albin_Abrahamson

Abrahamson gick i juli 2010 själv ut i Sveriges Radio P1 och berättade[3] att han av Säpo fått reda på att han varit registrerad som agent för Stasi och att hans täcknamn varit "Arnold". Abrahamson förnekar bestämt att han arbetat för Stasi.


Nr. 33 Ulf Svensson, Djurparkschef Kolmården

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ulf_Svensson

http://www.folkbladet.se/nyheter/default.aspx?ArticleID=2713440

Sedan finns det också några som inte bekräftat att de är den person med det aktuella täcknamnet.


Nr. 24 ”Thomas” AR

https://www.flashback.org/t1701084

http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/senaste_nytt/artikel.aspx?ArticleId=6513591

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13926568.ab

Enligt uppgift på Flashback är Aleksander Radler den präst som nämns som nr. 24 av Birgitta Almgren. Han är dessutom gästprofessor vid Umeå universitet och ledamot av Skellefteå kommunfullmäktige för kristdemokraterna.


”Krone”  Bernt Carlsson

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bernt_Carlsson

”En annan intressant uppgift i Stasi-arkivet som Almgren funnit är att en östtysk agent med kodnamnet KRONE fick som huvuduppgift att kultivera/bearbeta Sveriges dåvarande statsminister, Olof Palme. KRONE:s arbete startade 1984 enligt dokumentet. (Inte bara spioner, sid 233) Det fanns, enligt Almgrens forskning, en till högt uppsatt svensk agent inom det socialdemokratiska partiet. Detta enligt uppgifter som kommit Säpo till del genom CIA. Uppgifterna rör en svensk som varit upptagen i Stasiregistret som uppgiftslämnare tillsammans med nio andra. Gissningsvis en värdefull kontakt. Almgren skriver: ”En person av dessa tio betecknar CIA som okänd. När jag undersöker detta mot bland annat tyskt källmaterial visar det sig att det handlar om en avliden, känd, svensk socialdemokrat med FN-uppdrag.” (Inte bara spioner, sid 205) Det är relativt enkelt att dra slutsatsen/gissa (välj vilket) att det rör sig om den ovan nämnde, Bernt Carlsson.”

”Carlsson avled 1988 i Lockerbiekatastrofen och har som sagt varit biträdande generalsekreterare i FN. Ytterligare ett “gissning” från min sida är att Bernt Carlsson också är en av de två, klassade av både Säpo och CIA, anonymiserade dubbelagenterna. Anledningen till denna slutsats är att Oleg Gordievsky i sin bok avslöjade att Bernt Carlsson var agent eller informell kontakt för KGB. Det vore märkligt om inte CIA och MI6 konfronterade Bernt Carlsson med dessa uppgifter och eftersom inget kommit ut om detta och han fortsatte jobba i regeringen, är den logiska slutsatsen att han fortsatte som uppgiftslämnare åt både KGB/Stasi och CIA/MI6.”

http://www.jallai.se/2011/11/sapo-forsvunna-stasi-spionerna/


Olof Palme

”Den svenska militära underrättelsetjänsten SSI fick på hösten 1985, enligt professorn i underrättelsetjänst Wilhelm Agrell, uppgifter från MI6 att Olof Palme kunde vara sovjetisk inflytelseagent eller som KGB sa; informell kontakt. (Wilhelm Agrell, Fred och fruktan, sid 248)”


En annan mycket intressant detalj är att det finns en hel rad med täcknamn som bekräftats som svenska stasiagenter men som inte finns angivna bland de täcknamn som Säpo och Birgitta Almgren tar upp i sin forskning. Vi vet genom Birgitta Almgren att fyra personer har hemligstämplats av Säpo och som Birgitta Almgren inte fått forska på. Vilka dessa är kan man bara gissa men troligen finns de bland dessa täcknamn som kommit fram genom andras forskning i Stasiarkiven i Tyskland.

Agenten ”Schuster” med medarbetarkoden XV/2882/62 var mycket aktiv åren 1981–1987. Den sista siffran i koden visar att agenten värvades av Stasi redan 1962.
  Hans rapporter från Stockholm till Östberlin handlar om allt från Sveriges handel med DDR, Polen och Kina till hemliga regeringsrapporter och interna skrivelser från den svenska ambassaden i Västtyskland till UD i Stockholm.
   Den 24 augusti 1987 rapporterar Schuster om förberedelserna inför Ingvar Carlssons USA-besök. Rapporten klassificeras med 2, näst högst på skalan 1–6.
  I ledordsregistret hos Sira, det arkiv där Stasi regisrerade sina spioner, framgår det att rapporten avhandlar ämnen som utrikespolitik, handel, militär upprustning och detaljer om svensk industri.
  Tre månader tidigare, den 14 maj, bevisade Schuster att han hade goda svenska källor. I Sira står det att han lämnat en ”originaltext av regeringsavtalet mellan Sverige och Ungern angående krav och ömsesidigt skydd av investeringar”.

”Interna meddelanden från den svenske kommittén för främjande av handel med DDR den 4 mars 87” gick till Östberlin den 16 april.
  10 juni 1986 skriver Schuster om svensk inrikespolitik, inställning till viktiga frågor, opposition, fackföreningar och om Ingvar Carlssons person.
  Materialet ingick i en rapport som Stasi skickade till regeringschefen Erich Honecker den 18 juni, en vecka före hans officiella besök i Stockholm.
  Rapporten avhandlade ”utrikespolitik, inrikespolitik, avrustning, säkerhetspolitik, avspänning, kärnvapenfria zoner, samarbete, teknologi, embargon, inflytande, handelskrig och fientlighet”.
  Den 3 april 1986 skickade Schuster hem en skrivelse om USA:s embargopolitik och ett internt kontrollprogram för företag som tillverkar på licens.
   Julklappen till Stasi 1984 kom i form av en Schuster-rapport den 17 december: ”Interna bedömningar från den svenska ambassaden i Berlin om förhållandet i östtysk ekonomi första halvåret 1984”.
  Den 17 augusti 1984 vet Schuster vilka reaktioner som kom från svenska koncernledningar på de frågor som diskuterades under Olof Palmes DDR-besök.
  ”Intern skrivelse från den svenska ambassaden i Bonn om handeln mellan Västtyskland och Östtyskland.” lämnar Schuster den 10 juni 1983.

”Intern skrivelse från den svenska ambassaden i Berlin – värderingar av ekonomiska planer för 1983 och en rapport om mötet mellan olika svenska och östtyska regeringskommissioner” lämnas den 9 maj 1983.
  – Jag bedömer materialet som högintressant. Flera av täcknamnen är inte kända sedan tidigare, säger Joakim von Braun, den främste svenske experten på östspionage.
  – Kiesling är den ende som är känd sedan tidigare.

Fler Stasi-agenter som rapporterade från Sverige till Östberlin
 

Agenten ”Herbert” arbetade i Stockholm från 1984 till 1986. Han var också mycket produktiv. Merparten av hans rapporter handlar om detaljer kring Stockholmskonferensen.

”Kiesling” rapporterade från 1983 till 1986 om statsbesök i Sverige, reformpolitik i Sovjet och personliga porträtt av kända svenskar.

”Guenter”
rapporterade 1987 om svenska vänsterpartier.

”Tell”
var aktiv 1981 och 1982. Han intresserade sig mest för inrikes- och utrikespolitik och Sveriges relation till länder i tredje världen.

”Martin”
skrev till Östberlin om Swapo och Sveriges relation till frihetsrörelser och regeringar i tredje världen.

”Schneller”
koncentrerade sig på avrustningsfrågor och den svenska synen på neutralitetspolitiken åren 1983 och 1984.

”Segel”
skickade 1985 en rapport om svensk säkerhetspolitik.

”Faust”
avslöjade interna samtal mellan ledare inom i det socialdemokratiska partiet 1982

http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0007/05/spion.html 


TELL
lämnade ut uppgifter om Sveriges energiproblem, han rörde sig fritt inom landet, han berättade om polska Solidaritet och han berättade om den svenska regeringens utrikespolitik; han hade också information om den svenska politiken rörande en kärnvapenfri zon i Europa, vilket var Palmes geniala idé: västvärlden skulle ej ha kärnvapen, däremot skulle de vara tillåtna i kommunistdiktaturer.

FAUST som var en SAP-funktionär.

PETER SCHNELLER och HERBERT berättade om avrustning och om Stockholmskonferensen samt hållningen hos de svenska fredsrörelserna.

GÜNTHER beskrev sig som insider beträffande det svenska kommunistpartiet.

KUGEL berättade om tekniska innovationer och det svenska näringslivet, han informerade om Efta och EG i förhållande till Sverige.

CAESAR informerade om den polska ambassaden

SEGEL lämnade ut uppgifter om den svenska säkerhetspolitiken.

KRONE förfogade över kunskaper rörande personer i ledande ställning.

One can have certain doubts in the sincere interest of a government of socialists, communists and greens to pursue the investigations with vigour.
In February, however, Norwegian newspapers revealed the codenames and backgrounds, but not the names, of several Swedish Stasi agents:
1. "Schuster", who was recruited in 1962. He reported and delivered secret material from Sweden's Embassy in Bonn. One report from1984 was on trade exchange between the German Democratic Republic (GDR) and Sweden. One week later it was to be the basis for trade negotiations between the two countries.

2. "Engelmann" was recruited by Stasi in 1960. Is probably a Swede. In 1984 he provided Stasi with information on plans for protection Nagainst chemical warfare. This agent sometimes posed as a priest and helped infiltrate church opposition to the regime in GDR.

3. "Magdalena" was recruited in 1979 and reported on trade between GDR and Sweden.

4. "Pionier" reported on Swedish, Brazilian and Portuguese connections with Mozambique (then a communist ally of East Germany).

5. "GK" was recruited in 1963. During six years he reported on East German refugees in Sweden. He later returned to GDR and was sentenced to three years imprisonment there.

6. "Schneller" was active since 1968. He provided Stasi with info on Swedish disarmament initiatives.

7. "Krone" spied for Stasi since 1980. He reported very personal information on Premier Olof Palme (who was assassinated in 1986), which means that he probably was close to Palme.

8. "Martin" was recruited as late as 1986. He reported on Swedish contacts with Namibia and SWAPOs activities in Scandinavia.

9. "Kiesling" was an agent since 1982. His area was Swedish peace organizations and their cooperation with similar movements in the Warsaw Pact countries.

10. "Segel" since 1970 reported on Swedish security policy.

11, "Dom" was recruited 1985 and specialised in infiltrating Swedish anti-apartheid solidarity groups in Sweden.

http://www.calvin.edu/academic/cas/egsg/stasisca.htm


Det finns med andra ord väldigt mycket kvar att göra när det gäller dessa spioner och förrädare. I Tyskland fortsätter dock bland annat försöken att lappa ihop ett mycket stort antal dokument som revs sönder vid upplösningen av Östtyskland. Inte mindre än 15 500 säckar med material håller nu sakta men säkert att pusslas ihop och det kommer säkert avslöja en och annan svensk också. Men sannolikt kommer Säpo att sekretessbelägga dessa dokument om det får en möjlighet.

Vill du se en film om Stasiarkiven i Tyskland kan du sedan på följande länk, är dock på tyska med tysk text.Vad är det som döljer sig i dessa mörka skuggor som både regeringen och oppositionen inte vill ha fram i ljuset? Jag hoppas att SD inte ställer sig bakom regeringens skrivelse!


Kommentarer
Postat av: Edward Ulfertz

Din sista mening skrämmer mig lite.

"Jag hoppas att SD inte ställer sig bakom regeringens skrivelse!"Ni diskuterar vär och argumenterar väl inom partiet innan ni tar beslut?

Ni är väl inte ett toppstyrt "knapptryckarkompani" som Moderaterna?Jag har alltid sett SD som förkämpar för sanningen, hur obekväm den än må vara.

2012-02-19 @ 17:05:57
Postat av: World Traveller

Ja du Thoralf, vad är det som döljer sig i dessa mörka skuggor som både regeringen och oppositionen inte vill ha fram i ljuset? Det kan man fraga sig.Och vad ar det som doljer sig bakom de hemliga motena mellan Moderaterna och Socialdemokraterna:(Expressen) 'Det vore fullständigt förödande för Sveriges relation till andra länder om Sverigedemokraterna fick tillgång till den känsliga information som passerar UD, säger en av utrikesministerns medarbetare'Vad i h-e ar det landsforradarna sitter och kokar ihop? Och vilka laender handlar det om? Har ni inom SD laest detta idag?

2012-02-19 @ 17:09:21
Postat av: Ugglan

Vad skulle SD tjäna på att ställa sig bakom regeringens vitbok?Den senaste tidens tystnad från SD-s sida i den här frågan är lite underlig. Det gör även mig orolig.

2012-02-19 @ 17:31:53
Postat av: Observer

Man behöver inte vara någon Einstein för att se hur man i det politiska etablissemanget nu täcker upp varandra ifråga om STASI-arkiven.Vi medborgare ska inte få reda på om t.ex. någon av de utpekade agenterna fortfarande innehar viktiga befattningar och i så fall vilka de är.Något år efter det att muren föll och man gått igenom delar av STASI-arkiven fanns i europeisk välrenommerad press kommentarer om Sverige och svenskar som var agenter för STASI.Det påpekades då att när de i arkiven nämnda svenska namnen blev offentliga så skulle stora delar av den svenska makt-och politikerapparaten skakas i sina grundvalar.Locket lades dock snabbt på och ligger där fortfarande.De skäl som anförs förr att man inte ska lätta på locket är närmast farsartade och det blir än mer tydligt att politikerna ska undanhålla medborgarna sanningen.Till priviligierade samhällsmedborgare kan således numera även kategorin svenska STASI-agenter och presumtiva landsförrädare räknas in med Alliansens och oppositionens goda minne.Ska nu också SD deltaga i denna mörkläggningskarusell?Vad är det som ska döljas till varje pris?

2012-02-19 @ 17:43:50
Postat av: Verkligheten

Tack för denna redogörelse. Men jag får kalla kårar efter ryggraden av vad som framgår av 7-klöverns inställning i frågan. Det som antyds om SDs ställningstagande gör mig inte mindre orolig. Jag satte mitt hopp till att SD åtminstone skulle försöka avslöja förrädarna.

2012-02-19 @ 18:30:17
URL: http://verklighetenisverige.wordpress.com/
Postat av: Gubben o Gumman

I Gubben o Gummans konspiratoriska värld ser det ut så här :Fördelningen Stasispioner 1-10 mellan S o borgeliga

Förrutom att en del landsförädare i bägge lägren skulle avslöjas så skulle sossarna braka ihop även dom andra partierna dras med, och folk röstar på SD.

Svenne Banan släpper bingolotten för ett tagDessutom skulle större delen av svenska folket vakna upp,då kommer svensk invandring upp på bordet direkt.Hela den politiska skalan ritas om på en vecka.

Förmåner och pengar försvinner för en del.Även media ritas om vänsterjournalisterna har ingen trovärdighet längre, ingen köper blaskorna.

Då blir stora mediakapitalister ledsna i ögat och börjar grymta.Risken för en social revolution är för stor all makt och pengar står på spel inom hela sjuklövern.

Dessutom är det ju gammalt krafs nu gäller EU samt massinvandring.Att Palme hade goda kontakter med Östtyskland får man väl förmoda,han kanske hotade med att gola och blev mulad,kanske hade han kontakt med Cats Falck som backup.

Mordet på Palme är olöst vilket talar sitt tydliga språk antingen har man inga spår, eller vill man inte lösa mordet.Hur SD ställer sej i frågan är i praktiken ointressant,däremot i trovärdighetsfrågan.Stasiarkivens öppnande skulle gynna SD i val samt skapa ett friskare samhälle en nyckel för Sveriges tillfrisknande,är man med och gräver ned den, så blir det lite märkligt lindrigt uttryckt.Här riskerar man att defakto förlora kärnväljare till ingen som helst nytta i praktiken för beslutet om Stasiarkiven.

Så umgås man med sådan tankar så lägg ned dom.Att partiet är toppstyrt är det väl ingen tvekan om.

Om det är bra eller dåligt i rådande läge nytt parti osv lägger inte vi oss i, ligger utanför kompetensen.

2012-02-19 @ 19:03:00
Postat av: Essendon

@Gubben o Gumman

Intressant analys!

Hela korthuset kan ramla ihop på störten!Det som kan hjälpa är en friskt utländsk media som kan börja nysta upp i härvan och tillsammans med nätet!Siten Avpixlat går som raket och ligger i skrivande stund på 49:e plats och har således gått om Göteborgs-Posten!

http://avpixlat.info/2012-02-19 @ 19:26:26
Postat av: Hulda

Thoralf, leta vidare, sök, skriv och blogga!

Det måste vara rena rama dynamiten i STASI-listorna.

Undrar verkligen vilka heta namn som skyddas.

Troligen både politiker, journalister, näringslivstoppar och journalister.

Kan SD presentera de största fula fiskarna lagom till valet 2014 har ni säkert 20 procent....

(Och en massa ovänner...)

2012-02-19 @ 20:19:58
Postat av: LarsTe

Landsförräderi är inget kavaljersbrott,i krig straffades det med dödsstraff!!

2012-02-19 @ 20:24:07
Postat av: Solidus

I egenskap som yrkeshistoriker inom krigshistoria så kan jag bara beklaga.När det Borgerliga blocket ej vill lyfta fram detta så beror det givetvis på att borgerliga personer varit Stasiagenter. Detta är kärnan inget annat.2012-02-19 @ 20:25:13
Postat av: jägarn

Stasilistorna skall upp på bordet, vi får ta hjälp av krafter utanför 7-klöverns kontroll.

2012-02-19 @ 20:31:02
Postat av: Kalleman

Nu blir jag orolig!

Som SD-riksdagsman är du orolig för att SD inte kommer att stå fast vid sin tidigare ställning i detta viktiga ärende, vad håller på att hända, viker ni ned er, vad är det frågan om?Förvånad är ordet!

2012-02-19 @ 20:37:41
Postat av: Anonym

Den enda försvarbara anledningen till att inte avslöja omfattningen av STASIs verksamhet i Sverige är...att vi skulle störtas ned i ett sådant kaos att Sverige skulle bli ett uland.Om så är fallet innebär ju det också att infiltrationen penetrerat en stor del av det svenska etablisemanget!Det är onekligen en spännande tid vi lever i och inte så underligt att det ser ut som det gör i dagens Sverige.

2012-02-19 @ 21:03:05
Postat av: Kalleman

Någon osignerad skriver här att Sverige skulle bli ett U-land om STASI:s verksamhet i Sverige avslöjas.

Ja, en bra undanflykt för att sluta att undersöka dessa arkiv, men jag kan inte tro att vårt land skulle gå under pga av detta.En sanning är alltid bra hur obekväm den än är!

2012-02-19 @ 21:39:08
Postat av: Tomas F

Stasi-agenterna måste avslöjas till varje pris.

2012-02-19 @ 21:54:44
Postat av: Hulda

Troligen finns några namn som komer att skaka om Sverige i grunden....

Östatskommunismen var tydligen efektiv....Namnen måste fram.

SD får inte lägga sig.

2012-02-19 @ 22:09:05
Postat av: matspp

Eftersom etablissemanget(de goda)kålsuparna styr Sverige genom und/säk-tjänsterna så ligger locket fortfarande på.

DDR lever och är välmående i Sverige och uppträder ibland som CCCP.Det finns en mycket stark koppling mellan det svenska establissemanget och de svenska säkerhets/underrättelsetjänsterna MUST(KSI)/SÄPO (SSG). Det är detta som utgör själva GRUNDBULTEN i bedrägeriet! Det handlar alltså om tjänster och väntjänster samt om makt i det fördålda.Både KSI (MUST) och SSG (SÄPO) har nog ”mjölkat” STASI-listan ganska hårt skulle jag tro. SÄPO är även till stora delar ett slags SAPO.Nu satsas korten på att skydda Röd/blå röra och att de då återgäldar SÄPOs väntjänst att hålla tjäft.Kontoret för särskild inhämtning (KSI) ingår som en del i MUST och där finns den mest ”skarpa” informationen.De har alltså både bättre och mer omfattande information än vad SÄPO/SAPO har.Sammanställning av text hämtat från:

http://www.dn.se/nyheter/sverige/ledtradar-kontrolleras-inte-av-polisen-1.489193De Stasiagenter som röjde tv-journalisten Cats Falck ur vägen bor numera i Birkholzaue utanför Berlin. Det påstås i det brev som Säpo fick från Tyskland och som DN avslöjade.Men trots de här konkreta ledtrådarna förefaller den svenska polisen måttligt intresserad.Men enligt vad DN erfar har Rikskriminalen inte sökt hjälp från kolleger i Tyskland.

Brevet till Säpo innehåller också uppgifter om den tidigare krigsmateriel -inspektören Carl Algernon, som dödades av ett T-banetåg i Stockholm i januari 1987.I brevet till Säpo hävdas att det finns en direkt koppling mellan Cats Falcks försvinnande hösten 1984 och Carl Algernons död drygt två år senare. I efterhand har det dokumenterats att det under hela 1984 pågick en omfattande smuggling från Bofors till DDR. Järnvägslaster med krut och sprängämnen gick via Västtyskland till Kavelsdorf utanför Rostock. Dessa transporter kontrollerades av den östtyska säkerhetstjänsten STASI.Och vem initerade transporterna fån Sverige? I Bofors 2 härvan ni vet Haubits 77 till Indien gjorde sej både Gahndi och Palme en rejäl hacka.Och i Bofors 1 härvan gjorde sej STASI och Palme en rejäl hacka.Sammanställning av text hämtat från:

http://kurtlundgren.webblogg.se/2007/july/900-svenskar-stasiagenter-manga-journalister.htmlBjörn Cederberg:Kamrat Spion.Om Sverige i Stasiarkiven: – krut till Iran via DDR och pengar tillbaka till Bofors, en affär av sådan omfattning och magnitud att regeringen måste ha känt till den.( Ja tacka fan för det de gjorde sej en rejäl hacka på det här sättet).

Stasi hade 900 agenter i Sverige, eller skall vi kalla det uppgiftslämnare.Särskilt omhuldade som uppgiftslämnare och ständigt förekommande på DDR-mottagningar var Svenska Freds.De journalister som värvades, och det var ganska många, fanns främst på Aftonbladet och DN.

Journalister som nämns i boken vilka umgicks med toppspionen från DDR:s Sverigeambassad, var Dieter Strand, Gunnar Fredriksson m fl. De var väl inga agenter men de söp ihop med Stasispioner.Lars Werner skymtar förbi då och då när han skjutsas i limousin i Östberlin.Till vänsterpartiet betalade DDR ut pengar så sent som på slutet av 70-talet. Det gick till så att IKEA hade underleverantörer i DDR; dessa var förstås kontrollerade av staten – IKEA fakturerades, betalade och en del av pengarna gick nu till Stasi, som överlämnade dem till Lars Werners parti.Olof Palme var DDR:s speciella kelgris eftersom hans politik sammanföll med DDR:s : Västeuropas demokratier skulle avväpnas medan Sovjetblocket skulle behålla sina vapen – detta var Olof Palme-planen – en atomfri zon i Europa, nån slags vapenfri korridor. En mer STOLLIG idé undrar jag om det runnit upp i skallen på någon politiker, någonsin.Om Palmeplanen upprättats enligt sin upphovsman hade Sovjetblocket förmodligen inte störtat samman – inte undra på att han blev en kelgris, som mottogs med enorma hyllningar när han kom till DDR 1984. DDR var landet som styrdes av underrättelsetjänst med 100000 anställda och 175000 meddelare.Samma människor som gladligen sålde ut oss till STASI,KGB och GRU är de som nu kört Sverige i botten med massinvandring !2012-02-19 @ 22:37:43
Postat av: alf

"- Det vore fullständigt förödande för Sveriges relation till andra länder om Sverigedemokraterna fick tillgång till den känsliga information som passerar UD, säger en av utrikesministerns medarbetare.Carl Bildt har inte vid något tillfälle sedan valet 2010 diskuterat säkerhetsfrågor med SD-ledaren Jimmie Åkesson."Det skulle vara ytterst intressant att höra Bildt i en direktsänd debatt med Åkesson, berätta för oss gräsrötter, VARFÖR det är förödande, att ett i Sverige's Riksdag i demokratisk ordning invalt parti, får insyn i UD' hemligheter. Hemligheter som tydligen sedan länge är kända i hela Östblocket.

SD får för allt i världen ge upp kravet på offentlighet i STASI-arkiven.2012-02-19 @ 22:42:31
Postat av: Magentan

Kalle skrev: "Någon osignerad skriver här att Sverige skulle bli ett U-land om STASI:s verksamhet i Sverige avslöjas."Sverige är ju i rask takt på väg att bli ett U-land ändå - med hjälp av media, 7-klövern och väljarnas vansinniga röster.

2012-02-19 @ 22:59:36
Postat av: John

ThorAlf, du är en rättfärdighetens man, Gud vare med dig.

2012-02-19 @ 23:06:44
Postat av: Fredrik

Är definitivt inte förvånad över att man har denna inställning.Vi har en historia av att gå diktatur och facism till mötes.Titta på 2a världskriget där

sanna patrioterna var Norska,Danska och Finska folket.Gjorde Sverige? Sprang facismens ärende.50-60-70-80 talet kom och då sprang vi kommunismens ärende när alla andra försökte hålla den på avstånd men våra politiker vaggade in oss i denna långsamt genom att tillgodose våra behov genom bidrag,bidrag,bidrag utan minsta åtgärd eller ställande av obekväma frågor.Men även detta försvann i folkligt uppror från de länder som utsattes för det. och vi hoppade snabbt på tåget och fördömde det..Förvånad? Absolut inte! Men det gör mig besviken och arg över hur man envist vägrar att erkänna sin smutsiga byk samtidigt som man ska framställa sig som ett land med hela världen på sina axlar.Nu vurmar vi för islam och dess lära precis som de vore nåt exotiskt.Fullt pådrag på media,politiker och massinvandringen av människor från denna kultur som är en direkt motsats till vår egen frigjorda syn på livet.Man hyllar de folkliga upproret i arabvärlden men man verkar inte lägga märke till att alla som invervjuas där ifrån avslutar skrikandes: "Allahu Akbar" Sen börjar man märka att de är ej några kvinnor om dom ej är slöjbeklädda som deltar i demostrationerna?

Då slutar medias rappotering,politiker nämner knappt de längre och vi låter åter igen en facistisk rörelse ta mark fast nu då med religiösa grunder istället för rent politiska,Men samma ideologi som kommunism och nazism:

Management by fear!Så vad gör man? Ja för att kunna känna en viss svenskhet/stolthet och tro på landet och kanske få samma känsla som Norska folket känner den 17 maj så

kan man inget annat än rösta SVERIGEDEMOKRATERNA2012-02-19 @ 23:11:02
Postat av: alf

Jag glömde tydligen ordet "inte" i denna meningen!!

SD får för allt i världen ge upp kravet på offentlighet i STASI-arkiven.

2012-02-19 @ 23:30:24
Postat av: SD

Thoralf!Varför påstår du att SD bytt fot? Är det sant?Då kan partiet lika gärna lägga ned verksamheten.Berätta annars är du samma som dessa du nämner!

2012-02-19 @ 23:42:40
Postat av: Kalle

SD mobbas av riksdagen i Utrikesnämnden också""I Utrikesnämnden sitter representanter för alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna (mandatperioden 2010-2014). I särskilt betydelsefulla ärenden måste regeringen diskutera med nämnden innan beslut fattas. Det sägs bero på att utrikespolitiken anses vara så viktig att även partier som inte sitter i regeringen ska kunna lägga fram sina åsikter."" Källa Wikipedia.Vad är då Utrikesnämnden där vi SD:are inte får vara med men kommunisterna har en plats där???""Utrikesnämnden är ett samrådsorgan mellan Sveriges riksdag och regering inrättat 1921.[1] Nämnden består av riksdagens talman och nio riksdagsledamöter.[2] och därigenom representanter från regeringen. Ofta försöker de politiska partierna sträva efter enighet i utrikespolitiken. Nämnden samråder och informerar statschefen [Kungen] om de viktigaste utrikespolitiska frågorna."" källa: WikipediaSD blir osynligare och osynligare!!! Snart frågar sig folk och specielt SD:s medlemmar om verkligen SD sitter med i Riksdagen!!??

Postat av: Robin Shadowes

Finns det nån höjdare inom SD som också är med på Stasi-listorna? Eller nån av deras släktingar kanske? Är det därför locket skall på även från SD?

2012-02-20 @ 01:09:41
Postat av: Hm

Kanske man försöker lura SD i en fälla. Lockar med en politisk fördel som gör att SD går med på fortsatt hemligstämpel medan man har undersökt hur SD:s väljare skulle reagera på det. Partiledningen fastnar i fällan och SD hamnar på 2 % i nästa väljarundersökning.

2012-02-20 @ 01:20:22
Postat av: Inge Sandén

Nu har Thoralf gjort oss trofasta SD-väljare riktigt,riktigt oroliga.

Har tidigare sagt så länge SD står fast vid att Säpo skall släppa och låta svenska folket få vetskap om vilka personer i vårt land var beredda att sälja ut landet till kommunisterna och att partiet aldrig börjar att lägga sig för den islamska läran,då lämnar jag aldrig SD oavsett vilka olika falanger som uppstår i vardagliga frågor.Kan du lite tydligare redogöra för vad din oro bygger på.

Själv skulle jag tappa all kraft att prata SD-politik med vänner och bekanta och helt sluta med politik.

Detta får bara inte ske.

Visa dina partivänner,hur SD-anhängare reagerar.

Kom med ett svar Thoralf.

2012-02-20 @ 10:59:27
Postat av: Nalli

Jag instämmer med John.

Toralf Alfsson, du är en rättfärdighetens man, Gud vare med dig.(De 10-budorden skulle istället varit 10-st Toralf Alfsson.)

2012-02-20 @ 11:39:02
Postat av: allemand

@Inge, jag är lika undrande och besviken som dig? Är det detta vi röstade på? Allt tyder på att det finns interna problem som vi inte känner till. Ta har uttryckt sig lite kryptiskt fler gånger än en gång.

2012-02-20 @ 12:08:27
Postat av: AWSvensson

En som var stor vän av DDR regimen var sossen Stellan Arvidsson vars idéer formade den tidens flumskaola.

2012-02-20 @ 15:22:57
Postat av: Stefan

Det vore onekligen intressant att höra från SD-toppen var man egentligen står i Stasifrågan. Har man svängt om helt blir nog många väljare besvikna. Det är för övrigt väldigt tyst från SD, inte bara i denna fråga. Jag är medveten att SD inte gärna ges utrymme i media men då får man ta utrymme genom att göra utspel som kommenteras.

Lite OT: Nu är Mats Odell petats som gruppledare och verkar vara ute kylan hos KD hade det inte varit fel att locka över honom till SD. Han skulle nog få med sig många av KD's traditionellt konservativa väljare och därmed sänka KD och skaka om alliansen. Ett utspel från SD med en "inbjudan" till Odell skulle i varje fall ge lite uppmärksamhet i media.

2012-02-20 @ 16:08:03
Postat av: Svensson

Låt spionerna stå till svars för det dom har gjort, öppna arkiven NU.

2012-02-20 @ 17:55:46
URL: http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/
Postat av: Tony Ingman

Läste någonstans att en samlad opposition stod bakom beslutet att inte öppna stasiarkiven, alltså antingen så har SD svängt i frågan, och då är det mycket illa, eller så räknas inte SD till oppositionen, eller kanske inte alls.

SD borde gå ut och markera ifall man ännu står

bakom tidigare krav på öppnande av arkiven!

2012-02-20 @ 20:13:45
Postat av: Pettersson

Det är lätt att hänga ut gamla nazister som Ingvar Kamprad som får lida för vad han gjorde som 17-åring eller drottning Silvia som får lida för det som hennes pappa eventuellt gjorde för 70-80 år sedan.Samtidigt är regeringen och oppositionspartierna utom SD överens om att de svenskar som jobbade åt Östtysklands kommunistiska underrättelsetjänst Stasi till varje pris ska skyddas.Det kan bara finnas en ovettig anledning till att Stasiarkiven inte öppnas. Man vill till varje pris skydda de förrädare som försedde östtyskarna och i förlängningen ryssarna med hemligheter om vårt land och det är att många av dem fortfarande är aktiva på höga poster i samhället, några kanske är döda men för känsliga att bli avslöjade även i graven. Vad vet jag, en kanske till och med blev skjuten på Sveavägen?Att hänga ut nazister men skydda kommunister visar att det ligger flera gravade hundar i de gamla Stasi-arkiven.http://petterssons.bloggsida.se/politik/skuggor-och-ljus-%e2%80%93-uppsala-1933-1945

2012-02-20 @ 20:52:21
URL: http://petterssons.bloggsida.se
Postat av: Johan Kraft

Om SD backar i denna fråga är det början på slutet för SD och därmed även Sverige som ett svenskt land. Priset för att backa får inte vara mindre ett minst tioårigt invandringsmoratorium, och det tror jag inte SD uppnår.

2012-02-20 @ 21:31:15
Postat av: Notarien

Jag förväntar mig att kraven i motionen nedan gäller fortfarande! Annars kommer jag inte att förnya mitt medlemskap i SD.""Sverigedemokraterna menar att det ligger i svenska folkets intresse att veta vilka personer som valt att arbeta för utländsk säkerhetstjänst. Att svenska folket nu inte känner till vilka av samhällets högre företrädare som varit informatörer är ovärdigt ett öppet land som Sverige. Det har också lett till en situation där svenska väljare riskerar att ge sitt stöd till politiker som valt att samarbeta med en diktatur, något som vore otänkbart i händelse av ett offentliggörande av arkiven. Stasiarkiven bör därför offentliggöras omedelbart.Det som anförs i motionen bör ges regeringen till känna.Stockholm den 16 september 2011Kent Ekeroth (SD)Sven-Olof Sällström (SD)""

2012-02-20 @ 21:57:38
Postat av: Kalleman

Hallå Toralf!Dags för en förklaring så vi som stött SD i vått och torrt får reda på vad som händer i den innersta kretsen.Jag känner att något är fel, väldigt fel.Tacksam för svar och jag hoppas att vi inte blir förda bakom ljuset.

2012-02-20 @ 22:13:05
Postat av: Thoralf Alfsson

Jag har aldrig fört någon bakom ljuset.Imorgon är det nytt gruppmöte i riksdagsgruppen.

2012-02-20 @ 23:06:28
Postat av: Tony Ingman

Att lämna ut känsliga uppgifter om sitt land till

ett främmande lands spionorganisation är ett av

dom shabbigaste brott en människa kan begå. Därför

ska sådana personer inte skyddas ,utan tvärt om hängas ut till full beskådan.Det är kanske så att SD känner till graverande

uppgifter om detta, och därför ligger lågt tills

man låter bomben brisera, och låter förrädarna

schavottera inför öppen ridå.Hoppas att det är så!

2012-02-21 @ 08:16:47
Postat av: Calle

Spekulera inte här. Tillskriv Era riksdagsmän ( spec. Sällström ) med dessa viktiga åsikter.

2012-02-21 @ 09:21:11
Postat av: Ex occidente lux

Mycket material har förstörts i samband med att DDR gick under. Jag begärde själv ut alla akter beträffande min person redan 1991. Eftersom jag besökt DDR ett stort antal gången och haft kontakt med många oppositionella grupper, är det självklart, att det fanns en tämligen diger dossier om mig. Efter ca tre månader fick jag besked, att inga uppgifter fanns i Stasi-arkiven. Många papper rörande framförallt kontakter med utlandet har förmodligen eldats upp.

2012-02-25 @ 18:11:29

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0