ANKARBARN EN ”MYT”

Det budskapet kunde vi läsa för bara några veckor sedan när Sveriges Radio och P1 slog på stort för att krossa ”myten”. Bara 10 procent av de ensamkommande tog sedan hit någon anhörig.

Lögn, förbannad lögn och statistik.

Med statistik kan man lura alla, till och med sig själv.

Om nu varje ensamkommande barn inte bara får hit en anhörig utan hela sin familj så ser statistiken helt annorlunda ut. Det vill säga om man räknar totalt antal anhörig på totalt antal ensamkommande barn.

Barometern skriver om Mörbylånga och boendet för ensamkommande barn. Där återförenas uppenbarligen dessa ensamma barn på löpande band med sina familjer.

 
 

Klarar någon av dessa familjer av att försörja sig själva?

 

Ankarbarn är ingen myt utan verkligheten!


GLAD MIDSOMMAR!

Jag vill önska alla bloggvänner en trevlig midsommar!
 
Har idag gjort något helt annat än vad jag brukar göra midsommarafton. Det har blivit en kors och runsstensresa med ett roligt åkdon på Öland, med andra ord lite kulturhistoria på midsommarafton. Sitter just nu strax norr om Degerhamn och fikar.
 
Nubben (Skåne) och övriga tillbehör ligger och väntar hemma i kylen.

BLOGG.SE

BLOGG.SE håller på att uppdatera sitt bloggverktyg vilket ställer till det både för mig och er som kommenterar. Dessutom kan blogginläggen se konstiga ut.
 
Jag kan bara beklaga att det fungerar dåligt just nu.

TREDJE GÅNGEN GILLT

 

I riksdagen har vi motionerat om strängare straff och att utvisning skall ingå i straffet i större utsträckning. I detta ingår att vi vill att efter upprepade brott eller tredje gången gillt skall maxstraff utdömas. I riksdagen har vi givetvis inte fått något stöd för våra förslag.

Men uppenbarligen har Kalmar tingsrätt börjat praktisera enligt vårt förslag. En kvinna från Nybro döms till två månaders fängelse och utvisning efter att hon snattat och stulit matvaror vid tre tillfällen enligt Barometern. Vid den senaste stölden utnyttjade hon sin 12-årige son som fick bära ut matvarorna.

Att domen som kom i förra veckan inte väckt större uppmärksamhet är förvånande. Att inte feminister och flyktingkramare agerat för att mamman inte skall utvisas förvånar mig.

Jag anser dock att det är en mycket bra dom från Kalmar tingsrätt.

Läs artikel i Barometern.


HAR 20-30 MILJONER KRONOR FÖRSNILLATS AV INVANDRARSERVICE?

Socialnämnden beviljades idag ansvarfrihet av Kalmar kommunfullmäktige. Det enda partiet som yrkade på avslag var Sverigedemokraterna. I mina ögon så visar detta på att vi har ett sjukt system eller korrupt system för internkontroll inom den kommunala verksamheten.

I en artikel i Östran uppger man att svindeln med skattemedel inom Invandrarservice kan röra sig om mellan 500 000 kronor upp till 1 miljon kronor per månad för de månader som kontrollerats. I revisionsrapport framgår det att redan under 2009 kom signaler om att allt inte följde regler och normer vid utbetalningar av bidrag. Slutsatsen blir att detta således pågått under minst tre års tid, sannolikt ännu längre eftersom den ökade invandringen beslutades av Kalmar kommunfullmäktige hösten 2006.

Detta innebär att Invandrarservice under dessa tre år eller 36 månader kan ha betalat ut mellan 18-36 miljoner kronor i felaktigt bidrag. Om detta pågått ända sedan 2007 är summan ännu högre för skattebetalarna.

Givetvis är det fler som räknat på detta. Skandalen kan vara ännu större än Salvestaden eller kinesiska Fanerdun och då gäller det som ansvariga politiker att lägga locket på.

Det som är mest beklämmande är att det är så fruktansvärt enkelt med tanke på det politiska system som utgör hela kontrollsystemet eller internkontrollen.

I kommunfullmäktige sitter bara politiker. I kommunstyrelsen sitter bara politiker. I socialnämnden sitter bara politiker och där är alla mån om att skydda sig själva och därmed även varandra. Följande personer sitter i socialnämnden i Kalmar.Noterbart är att Nasim Malik sitter i socialnämnden. Han har nämligen tidigare jobbat på Invandrarservice och borde därmed varit väl insatt i de överutbetalningar som pågått men uppenbarligen har han inte agerat för att stoppa detta då han måste varit medveten om att regler och normer inte följts. En mycket uppseendeväckande omständighet som media borde ställa frågor om. Men de är väl i symbios med ”makten” inom Kalmar kommun, så någon grävande journalistik kan vi inte förvänta oss. Den får nog jag stå för och jag har börjat med att fråga om vilka anställningar Nasim Malik haft inom Kalmar kommun.

Det som jag ändå tycker är mest anmärkningsvärt och som verkligen visar på att något är fel i systemet är att kommunens revisorer är politiskt tillsatta. Hur kan man förvänta sig en oberoende granskning när dessa bland annat är före detta politiker med täta band till de som sitter i t.ex. socialnämnden.Den stora skillnaden är att oppositionen är i majoritet hos kommunens revisorer.

Politiskt tillsatta revisorer är med andra ord tillsatta för att granska de som gett dem ett uppdrag med god ersättning utöver pension eller arbetsinkomst.Till detta skall också läggas att dessa revisorer även är revisorer i de kommunala bolagen med ytterligare ersättningar som varierar i omfattning. Här kommer ett exempel.


Hela systemet med politiskt tillsatta på alla nivåer inbjuder givetvis till vänskapskorruption och det anser jag att vi sett prov på i Kalmar de senaste veckorna.

Vad återstår nu när kommunfullmäktige gett socialnämnden ansvarsfrihet och att socialnämnden inte finner någon anledning att göra någon större granskning av Invandrarservice. Kalmars politiker röstade idag för att lägga locket på och därmed skydda alla inblandade.

Överklaga revisorernas beslut med anledning av delikatessjäv för Christina Magnusson till Förvaltningsrätten.

Göra en polisanmälan över de ekonomiska oegentligheter som förekommit på Invandrarservice med bland annat bokföringsbrott. Men också om det är så att de utbetalda ”extra bidragen” verkligen hamnat hos den sökande, så det inte hamnat i fel ”fickor” då det handlar om väldigt stora belopp.

En JO-anmälan med anledning av det stora antalet tjänstefel som uppenbarligen begåtts på Invandrarservice men även hos tjänstemän inom socialförvaltningen. Där bland annat utlandsresor, böter, lån o.s.v. betalts av Invandrarservice.

Dessa åtgärder skall förhoppningsvis leda till en större granskning av Invandrarservice och dess verksamhet under de senaste fem åren.


To be continue!

UPPDATERING!!!!!!!!!

Barometern är berdövliga men samtidigt politiskt korrekta ut i fingerspetsarna när man inte med ett enda ord nämner att Sverigedemokraterna yrkade på avslag för ansvarsfrihet för socialnämnden. Inte ett enda ord om detta i artikeln.

Ingen av läsarna skall med andra ord veta något om hur SD agerade. Jag har svårt att finna ord för ett så ruttet agerande från länets största tidning och journalisten Carina Blomcrantz.


 


SD KOMMER INTE BEVILJA SOCIALNÄMNDEN ANSVARSFRIHET

Den röda majoriteten i Kalmar med kommunfullmäktiges ordförande Roger Kalif kommer vid morgonens kf-möte i Kalmar försöka bevilja socialnämnden ansvarsfrihet. Trots den massiva kritik som riktas mot Invandrarservice i Kalmar efter den granskning som PwC gjort av verksamheten.

Jag anser det mycket märkligt att kommunens revisorer vill ge socialnämnden ansvarsfrihet och undrar om revisorerna var eniga i detta beslut. Därför mailade jag en av revisorerna som tidigare bland annat kritiserat Kalmar Biogas AB och deras verksamhet och frågade om revisorerna var enig i sitt beslut. Boo Malms svar var minst sagt förbryllande.Om Boo Malm minns rätt har man beslutat att inte ge socialnämnden ansvarsfrihet. Ändå finns det ett sådant dokument underskrivet av Barbro Molinder och Christina Magnusson (S)

I ett senare mail menar Boo Malm att man måste avvakta tills socialnämnden svarat på revisorernas kritik innan beslut tas om huruvida socialnämnden skall beviljas ansvarsfrihet.

Trots detta kommer den röda majoriteten bevilja socialnämnden ansvarsfrihet, vad har man egentligen revisorerna till?

SD kommer yrka på att frågan om ansvarsfrihet för socialnämnden bordläggs eller återremitteras i väntan på att socialnämnden svarat revisorerna angående de frågeställningar som finns angående Invandrarservice.

Enligt media är även socialdemokraten Christina Magnusson anmäld för jäv. Kommunens jurist Ann-Sofie Dejke utsluter inte att det kan vara frågan om så kallad delikatessjäv.

Det kommer även lämnas in polisanmälningar från flera håll om min information är riktig då det finns misstankar om att ekonomiska brott begåtts på Invandrarservice.

Det beslut/dokument som skrivits under av Barbro Molinder och Christina Magnusson är med andra ord mycket märkligt.


ATT SLÅ DÖVÖRAT TILL


Erik "myten" Ullenhag                                  Foto Thoralf Alfsson

Igår fick vi ett slående exempel på hur man ”slår dövörat till” av integrationsministern Erik Ullenhag i programmet Studio ett.

Erik Ullenhag och hela PK-eliten!   Somaliska familjer kan även återförenas i Somalia. Det behöver inte ske i Sverige!

Ju fler somalier som får uppehållstillstånd i Sverige så riskerar penningströmmen från Sverige till terroristorganisationen Al-Shabaab att öka och mängden av drogen Khat som förs in i Sverige ökar.Lyssna på inslaget.Efter att jag hört detta så anser jag att Erik Ullenhag antingen inte har ”alla hästar hemma” eller är så indoktrinerad av pk-propaganda att han inte begriper bättre. Men det kan dock finnas ett annat alternativ, nämligen att behålla statsrådslönen på 115 000 kronor. Då gäller det nämligen att slå dövörat till inför alla kritiska argument.

Jag anser att Erik Ullenhag visar prov på ett allvarligt symtom på det sjukdomstillstånd som bara förvärras hos patienten Sverige.Med en regering, ministrar och en rödgrön opposition som delar Erik Ullenhags uppfattning i invandringspolitiken så kommer Sverige inom en ganska snar framtid gå samma öde till mötes som PIGS-länderna. Det kommer bli ett splittrat och segregerat samhälle där våld och kriminallitet undergräver hela samhällsstrukturen, förtroendet och inte minst landets ekonomi!

Merit Wager har sammanfattat Studio Etts inslag på ett väldigt bra sätt i ett blogginlägg.

UPPDATERING!

SvD skriver om att situationen blivit mycket bättre i Somalia något som svenska UD uppenbarligen mörkar. Läs artikel.

 


KALMAR KOMMUN MÖRKAR ÄNNU EN GÅNG

Den bidragsskandal som rullats upp vid Invandrarservice i Kalmar har nu valsat runt i media några veckor. De uppgifter jag fick tidigare om att det skulle röra sig om miljonbelopp varje månad som betalts ut för mycket verkar stämma även om revisor Barbro Molinder inte vill uppge någon siffra. Läs artikel i Östran.

Jag har ju tidigare skrivit om Invandrarservice och om mina ”fruktlösa” försök att få ut uppgifter rörande bland annat ekonomi. Läs följande blogginlägg med rubriken "Invandrarservice mörkar"från 2010.

Frågan man måste ställa sig är om Lars-Ove Angré på Invandrarservice har mörkat dessa uppgifter och eget utbetalningar av "extra bidrag" på eget initiativ eller om han gjort det på direktiv från kommunchefen och det ansvariga kommunalrådet?

Nu har i varje fall delar av ”affären” rullats upp i media och det är väldigt positivt då det visar hur det i själva verket fungerar med bidragen till alla invandrare. Förhoppningsvis får det ytterligare fler personer att öppna ögonen och se verkligheten.

Den stora frågan är om nu någon kommer bli tvungen att ta ansvaret för det missbruk att våra surt inbetalde skatter som pågått inom Kalmar kommun?

Svaret blir tyvärr NEJ!

Den socialdemokratiska majoriteten, med hjälp av övriga inom 7-klövern kommer nu att skydda alla inblandade parter som före detta socialnämndens ordförande Christina Magnusson, Före detta socialchefen Jan Bohlin, nuvarande socialchefen Cecilia Frid, nuvarande ordförande i socialnämnden Roger Holmberg och chefen på Invandrarservice Lars-Ove Angré. Ingen av dessa har uppenbarligen gjort något fel!

Enligt min mening föreligger det också en jävsituation då Christina Magnusson nu är revisor och godkänner och ger socialnämnden ansvarsfrihet. Hon borde givetvis anmält jäv!

Kalmar kommunfullmäktiges presidium har beslutat att inte skicka med revisorernas rapport om Invandrarservice till kommunfullmäktiges ledamöter när beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen i socialnämnden skall behandlas. Ännu ett sätt att mörka från Kalmar kommuns sida. Kalmar kommuns högsta beslutande församling undanhålls på detta sätt revisorernas granskning av Invandrarservice. Skandal!

Jag skall omgående beställa rapporten som en pdf och lägga upp den på nätet! Återkommer med länk.

Som om inte detta vore nog kommer majoriteten släppa igenom det inträffade utan åtgärd i kommunfullmäktige. Med andra ord snabbt som tusan slussa det igenom så att det glöms bort. Se följande dokument.Att det förekommit oegentligheter är ett faktum vilket utan minsta tvivel borde fått ansvariga på kommunen att agera. Många har mellan fyra ögon vittnat om Lars-Ove Angrés "snällhet" och om hur det har fungerat på Invandrarservice. Av revisorernas rapport framgår det utan tvivel också att det pågått ett kontinuerligt brott mot Lag (1997:614) om kommunal redovisning.

Att revisorerna inte på ett mer markant sätt markerar brottet mot Lag (1997:614) om kommunal redovisning i rapporten är förvånande!

Eftersom nu en majoritet i Kalmar kommunfullmäktige nu avser att mörka detta ”bidragsbedrägeri” mot Kalmar kommuns skattebetalare återstår bara möjligheten att göra en polisanmälan för att bringa mer ljus över händelserna och ställa de ansvariga till svars,  istället för det totala mörker som politikerna inom 7-klövern vill lägga över Invandrarservice och socialnämnden.

UPPDATERING!

Länk till revisionsrapport om Invandrarservice

Det skulle vara väldigt intressant att höra vad juridik utbildade anser om rapporten. Maila mig gärna på thoralf.alfsson@telia.com


SOM MAN BÄDDAR FÅR MAN LIGGA

Detta ordspråk gäller alla, fattig som rik, allmoge som kungliga.

Jag vet inte om jag skall skratta över hur naiva människor kan vara eller gråta över hur otacksamma och falska andra kan vara.

Enligt Aftonbladet är det ett så kallat ensamkommande barn som stulit smycken för prinsessan Christina värderade till 800000 kronor.

Det är ju minst sagt anmärkningsvärt att Aftonbladet uppger denna omständighet.

SÄNKTA TRÖSKLAR

Dagens partiledaredebatt innebar inga nyheter. Statsminister Reinfeldt försökte med den store statsmannen och ägnade ca 8 minuter av sitt 10 minuter långa anförande åt att prata om Europa. Jag vet inte om han missuppfattat att han faktiskt var i Sveriges riksdag och inte i Europaparlamentet.

Det tyder dock på den idétorka och brist på visioner som råder inom alliansen.

När Jimmie tog replik på Reinfeldt fick vi höra det gamla vanliga. Ett mantra som vi hör allt oftare är att ”sänka trösklarna”. Jag undrar faktiskt vad statsministern menar rent praktiskt med att sänka trösklarna för att invandrare skall komma i arbete. Jag kan bara dra slutsatsen att arbetsgivarna skall sänka sina krav på arbetstagarna för att få en tjänst. Den första åtgärden torde vara att något krav om att kunna svenska språket inte får förekomma eller att en kurs på SFI är tillräckligt. Den som inbillar sig att detta leder till utveckling inom företag har inte förstått hur konkurrensen ser ut mellan företag. Oavsett om det gäller det lilla hantverksföretaget eller det stora IT-företaget så är kvaliteten på de anställda det som avgör om företaget överlever och utvecklas. Det finns inga marginaler för att sänka några trösklar. Men någon kanske kan förklara för mig vad som avses med att sänka trösklarna. Ska Reinfeldt sänka trösklarna på regeringskansliet också?

Jimmie Åkesson ägnade mycket tid åt hur vi firar vår nationaldag i sitt anförande. En mycket bra markering mot hela etablissemanget. Det lockade även fram de som tog replik på Jimmie att säga hur mycket det tycker om Sverige. Vilket i något fall kändes lite märkligt. Inte minst från svammelmadam Annie Lööf som helst ser 30 miljoner invandrare och alla invandrare som skattebetalare. Möjligen kan jag sträcka mig så långt som till potentiella skattebetalare men det kommer tyvärr inte bli fallet för många men det har inte gått upp för Annie Lööf. Kräftgången lär fortsätta för Centerpartiet med Annie Lööf vid rodret.


Nigel Farage har varit i farten ännu en gång angående räddningspaketet till Spanien om ca 900 miljarder kronor som ett lån med 3 procents ränta. Av detta lån skall Italien uppenbarligen stå för 20 procent eller 180 miljarder kronor. Problemet är bara att Italien måste låna denna summa till 7 procents ränta enligt Nigel Farage. Det innebär alltså en 4-procentig räntekostnad för Italien vilket ger ca 7,2 miljarder kronor/år, förmodar jag. Italien som redan är illa ute och inte blir det bättre efter detta.

Hur länge kommer Europas folk finna sig i detta vansinne?

Se klippet med Nigel Farage.

 


ÄR SMHI KLIMATALARMISTER?

I helgen lyssnade jag på SMHI:s sjövädersrapport och i denna sändning kommer även information om havsvattenstånd. I sändning hade Oskarshamn +4cm eller i stort sett normalvattenstånd.

När jag sedan var ute på min gamla vanliga joggingrunda som jag ofta brukar avsluta med ett bad om vattentemperaturen tillåter, det vill säga varmare än ca 14-15 grader och skaplig lufttemperatur. På denna badstrand vid Östersjön har jag badat ända sedan jag var liten, vilket innebär mellan 45-50år.

Då började jag fundera på klimatförändringar och stigande vattennivåer i våra hav, i detta fall Östersjön. Med tanke på detta tänkte jag efter hur det var som barn, hur ser det ut idag vid fiskebryggan eller vid badstranden. En sak är i varje fall säker! Någon höjning av havsnivån kan jag i varje fall inte registrera, snarare en sänkning av havsnivån. Där det tidigare fanns sandhålor en bit upp på stranden är nu igenväxta av albuskar. Vilket enligt min uppfattning tyder på att det salta/bräckta vattnet aldrig når upp dit vid högvatten.

Jag kommer också ihåg hur vår hyresvärd av sommarhuset på 60-talet berättade om hur långt vattnet kunde nå upp vid riktiga högvattenstånd som kanske bara inträffade vart tionde år. Något som vi aldrig kommer i närheten av idag.

Med detta i bakhuvudet gick jag in på SMHI:s hemsida för att försöka hitta uppgifter som bekräftade ”klimatalarmisternas” påståenden och skrämselpropaganda. Det tog inte lång tid att hitta ett fint diagram på vattenståndet i Östersjön ända sedan 1886, vilket till synes bekräftade vad klimatalarmisterna påstår.

Det är denna bild som media och klimatalarmisterna gärna vill att alla ska ”tro” på. Det är också denna bild som framhävs när det skall byggas kustnära och när kommunerna gör upp sitt regelverk för var hus kan byggas utan risk för kommande översvämningar och högre vattenstånd.


Detta är dock en sanning med modifikation som SMHI presenterar man har nämligen utelämnat landhöjning i sitt diagram, vilket man påpekar lite diskret.

Eftersom SMHI inte visar exakt hur man beräknat sina källdata är det lite svårt att räkna om uppgifterna med landhöjning inräknat beroende på att landhöjning är betydligt större i norra Sverige i förhållande till södra Sverige men om man utgår från ett medelvärde i Sverige som råkar vara i Stockholm ser den verkliga utvecklingen helt annorlunda ut. Med en landhöjning på ca 5mm/år blir diagrammet det motsatta.Vi har alltså i praktiken haft en sänkning av havsnivåerna. I Stockholm så mycket som 30-40cm sedan slutet av 1800-talet. Något som du sällan får höra om i media.

Det är ju faktiskt detta som händer i verkligheten och som människor upplever i sin egen närmiljö, även om det är svårt med tanke på den långa tidsperioden. Men jag är övertygad om att gamla människor kan vittna om detta, särskilt längs norrlandskusten där landhöjning kan vara upp emot 10mm/år.

Längst upp i norr har havsnivån sjunkit med så mycket som 100cm sedan slutet av 1800-talet. Detta talas det dock väldigt lite om i media och bland klimatalarmister. Det finns heller inget som skulle talar för att landhöjning stannar upp.

Detta är verkligheten i Sverige och frågan är om SMHI medverkar till en skev bild av hur verkligheten ser ut.


RYDSTRÖM IGEN

Inte blir jag förvånad men jag tror fler behöver läsa vad Rydström skriver. SD får givetvis vara med på ett hörn.

http://www.dn.se/blogg/rydstrom/2012/06/11/hejarklacksjournalister-och-det-nationalistiska/

Eller varför inte detta!

"Jag tänker på August Strindberg. Han hade föraktat oss om han såg hur vi betedde oss. Om han insåg att vi faktiskt knappt tagit några steg framåt alls. 100 år efter hans död står vi och stampar i rojalistisk dynga."

http://www.dn.se/blogg/rydstrom/2012/05/23/rojalistisk-dynga/

Tänk vad Rydström måste ha lidit ikväll över allt blått och gult på läktarna, även om det mesta tillhörde Ukraina. Men deras fest kanske gladde den svenskfientlige Rydström.


MEDIA HAR MISSAT FLERA VÅLDTÄKTER

Den senaste veckan har två personer häktats vid Kalmar tingsrätt för misstänkta våldtäkter. En person boende i centrala Kalmar och en person boende i Vimmerby. Inte en rad har jag kunnat läsa om detta i t.ex. Barometern. Kan det möjligen bero på att båda personerna har utländska namn som för tankarna till Mellersta Östern.

Kalmarpersonen är 57 år och statslös vilket kan tyda på palestinier medan den i Vimmerby är 36 år och behöver arabisk tolk.

Varför media inte skriver om detta kan ju var och en fundera över. Nu avvaktar vi domarna och ser om media kommer ta upp det då.


Däremot har media skrivit en hel del om den nämndeman vid Kalmar tingsrätt som nu har stängts av från sitt uppdrag som nämndeman då han inte respekterat ett besöksförbud som han ålagts.
Tills vidare är han nu avstängd från att tjänstgöra vid Kalmar tingsrätt.

Hade den här personen nu varit Sverigedemokrat hade rubrikerna var stora i media. Han hade hängts ut med namn och partibeteckning. Företrädare för partiet hade fått svara på frågor om han kan jobba kvar som nämndeman. Nu har det varit helt tyst om vem det är eller vilket parti som han företräder.

Här kan du läsa de senaste artiklarna om nämndemannen Barometern, Östran och Ölandsbladet.

Nu är det så att samma person har varit i farten tidigare men då har han namngivits i artiklarna och partiföreträdare har fått frågor om mannen och hans agerande. Men nu verkar det helt plötsligt som att mannens identitet och partitillhörighet skall mörkas. Det vore intressant om kristdemokraternas företrädare, t.ex. riksdagsledamoten Anders Andersson fick lite frågor om mannens agerande och häpnadsväckande anklagelser mot både personer och polisen.

I nedanstående länkar kan du läsa vem mannen är och vad han lyckats med tidigare.

Östran och Ölandsbladet.


Dessa fall är så typiska för det sätt media försöker mörka och som visar på den agenda som råder både på lokal nivå och på nationell nivå.

Vilket Hasse Aro så bestämd förnekar i detta inslag från Radio 1. Inslaget börjar ca 15 minuter in i programmet. Ett program som för övrigt är en ren katastrof i objektivitet. Det kan du läsa mer om på följande länk.


VAD TUSAN GÖR 16943 SOMALIER EGENTLIGEN I DANMARKLäs hela artikeln.

Läs sedan fortsättningen i denna artikel.

SOMALIER DEL 3Även i vårt grannland Danmark vågar man granska gruppen somalier. I danska Århus gjordes nyligen en granskning av skatteavdrag bland somalier.

Undersökning visar att 248 somalier av 269 undersökte skattefuskade!

”Dette snyd er tankevækkende, fordi den rører ved noget af kernen i de kulturforskelle, der eksisterer mellem danskere på den ene side og på den anden side bestemte ikke-vestlige grupper såsom somalierne. Alt sammen gennemsnitlige forskelle, naturligvis.”

I artikeln från Den korte avis tar man upp de problem som klanstrukturen ger upphov till bland somalier. Somalierna integreras eller assimileras inte i ett västerländskt samhälle oavsett vilket land det rör sig om. Detta har att göra med den klantänkandet och att de därmed aldrig känner någon gemenskap med det samhälle som de lever i, förutom att det försörjer dem utan att man behöver göra någon motprestation.

I Danmark har man redan för ca 15 år sedan upptäckt det stora fuskandet med släktskapen. Något som tydligen är ok om man bara tillhör samma klan. Eller är det så att man ser sig som släkt inom hela klanen och att det därmed pågår en form av inavel inom klanen. Vem vet?

När man i Danmark skulle ta blodprov för att utröna släktskap när det gäller anhöriginvandring bland somalier utföll det enligt följande.

”I 1997 var der foretaget 74 blodprøver for at konstatere det påståede slægtskab i forbindelse med ansøgninger om familiesammenføring. 44 af disse prøver viste, at der havde været forsøg på at omgå reglerne. Desuden var der 66 somaliere, der aldrig var dukket op til blodprøven, da det gik op for dem, at de danske myndigheder krævede en sådan.
(Århus Stiftstidende 1-2-1998)”

Slutsatsen av denna undersökning borde vara att av 140 tänkta blodprov var endast 30 av dessa som visade på en riktighet i släktskap. Eller om man föredrar i procent så försökte nästan 80 procent av somalierna fuska med släktskapet. Vem kan respektera en folkgrupp som så flagrant försöker fuska till sig fördelar i vårt samhälle. Fuskar man på ett sätt så går det givetvis bra även på andra sätt.

När får vi läsa om granskningar av somalier i Sverige. Det vore något för Janne Josefsson och Uppdrag granskning men det är nog bara önsketänkande. När man sett vad som hände i opinionen efter att man gjort en liten och minimal granskning av några imamer vid svenska moskéer så kommer det nog dröja till efter nästa val innan någon dylik granskning sker som kan ge Sverigedemokraterna mer stöd.


SOMALIER DEL2I Norge vågar man granska hur somalierna utnyttjar välfärdssystemen och bidragen. En somalisk kvinnlig tolk säger att somalier som sitter i Somalia vet mer om bidragssystemen än norrmännen själva.

Ett mycket vanligt sätt för somaliska familjer tycks vara att göra en skenskilsmässa. Man skiljer sig enligt norsk lag men inte enligt muslimskt lag (sharialag) och sedan kvitterar kvinnan som ensamstående med barn ut stora belopp. I praktiken bor man sedan ändå tillsammans. Dessa ”par” är till och med så fräcka att man skaffar fler barn trots att man är skilda enligt norsk lag för att utöka bidragen.

Under 2011 gjorde myndigheterna i Norge stora insatser för att avslöja detta svindleri med skattebetalarnas pengar.

”Politiet har gått til aksjon mot flere somaliske barnefamilier som er siktet for grovt trygdebedrageri. Hver familie skal ha svindlet staten for 800 000 kroner ved å late som moren er aleneforsørger.”

Se inslag från NRK

Det visar sig att nästan hälften av alla somaliska barn födda i Norge föds utanför äktenskapet. I Norge ställer man sig frågan om det är så accepterat att föda barn utanför äktenskapet eller om det är ett mått på hur utbrett bidragsfusket är.

Jag undrar i mitt stilla sinne om det är detsamma i Sverige. Med tanke på hur naiva och politiskt korrekta vi är i Sverige kan situationen vara densamma i Sverige eller ännu värre. Inte minst med tanke på hur det fungerade på Invandrarservice i Kalmar.

Tyvärr lär jag få fortsätta att undra då det inte är politiskt korrekt att göra en liknande insats i Sverige som den som gjorts i Norge för att avslöja bidragsfusk. Enliknande aktion från svensk polis skulle säkert klassas som kränkande mot somalierna av hela 7-klövern och svensk pk-media.

Läs mer i följande NRK artikel och artikel.


SOMALIER DEL 1

I Sverige har både myndigheter, politiker och forskare konstaterat att somalier är en mycket svår grupp att integrera i det svenska samhället. Många anser att det är den svåraste gruppen att anpassa till det svenska samhället. Det är inte bara ett svenskt fenomen, utan gäller även i våra nordiska grannländer. Jag kommer återkomma till detta i kommande blogginlägg.

För så länge sedan som 1999 skrev miljöpartisten och språkröret Birger Schlaug i en debattartikel på DN att 95 procent av somalierna i Sverige var arbetslösa. Någon gång i samband med valet 2006 läste jag en rapport från Göteborgs universitet där man visade att bara ca 20 procent av de somaliska männen arbetade och endast 4 procent av kvinnorna.

Jag gissar att siffrorna inte skiljer sig nämnvärt från dessa idag. Under förutsättning att vi inte räknar alla ”konstgjorda” arbeten som betalas med statliga medel.

Enligt SCB skall det finnas ca 40 000 somalier i Sverige som är utrikes födda. Jag har dock väldigt svårt att tro på denna siffra. I slutet av 90-talet anges antalet somalier till drygt 20000 i Sverige. Enligt Migrationsverkets statistik har det sedan år 2000 beviljats ca 40000 uppehållstillstånd för somalier i Sverige. Det skulle tyda på ca 60000 somalier men till detta skall givetvis det stora barnafödandet bland somalier läggas till dessa siffror. Vi kan också räkna med att vi har ett antal tusen somalier som vistas illegalt i vårt land. Utan att vara för stor i orden kan antalet med somalisk bakgrund idag uppgå till ca 100000 personer i Sverige.Detta skall beaktas när man sedan sätter detta i relation till den stora arbetslösheten bland somalier eller kanske oviljan mot att jobba när bidragen ändå är så generösa.

Det är mot bakgrund av detta som man skall se att Migrationsverket nu befarar att den överenskommelse som regeringen (alliansen) slutit med Miljöpartiet kan innebära att ytterligare ca 20000 somalier kan ges uppehållstillstånd i Sverige.

Att försörja så stora grupper av somalier genom bidrag kostar sannolikt samhället mellan 5000-10000 miljoner kronor. Därmed gräver det stora hål i välfärdssystemen och i kommunernas redan sinande kassakistor.

Nu är det inte bara kostnaderna för alla bidrag som skall sättas upp på den somaliska räkningen. En annan minst lika skrämmande utveckling tycks användandet av drogen khat vara. Sedan år 2000 har mängden beslag av drogen khat ökat med ca 1000 procent. Under år 2000 beslagtogs ca 1800kg khat av Tullverket, detta har ökat till hela 18300kg under år 2011. En minst sagt skrämmande utveckling.

Frågan är hur många ton som slinker igenom tullens gränskontroller? 50 ton? 100 ton? 500 ton? Eller ännu mer!Hur stort är bidragsfusket bland somalierna?

På nationaldagen träffade jag en man boende på en ort i Mälardalen som berättade om en somalier som kallades för ”kungen” i hans hemort. ”Kungen” hade två fruar och tillsammans med sina båda fruar hade han 12 barn. Nyligen läste jag en artikel om att det var ganska vanligt att somalier fick nya barn med sin ex-fru. I många av dessa fall kan det helt enkelt handla om rena bidragsfusk/försäkringsbedrägerier då den skilda ”ensamstående hustrun” kan plocka in ytterligare bidrag från samhället till sin man och klanen.

I undersökningar som gjorts i andra länder har man även kunnat konstatera att delar av bidragen skickas vidare till hemlandet via t.ex. Jemen till familjeklanen i Somalia men även till terrororganisationen Al-Shabab.

Med tanke på att antalet somalier i Sverige är rekordstort är sannolikheten stor att svenska skattemedel/bidrag delvis går till ren terrorverksamhet i Somalia och till andra muslimska terroristgrupper.

Tyvärr är detta ämne alldeles för känsligt i Sverige men i våra grannländer är det inte samma tabu. Något jag återkommer till i nästa blogginlägg.


SKÄFTEKÄRR ETT SÄKERT KORT PÅ NATIONALDAGENIdag besökte jag nationaldagsfirandet på Skäftekärr. Uppe på norra Öland har ännu ej det mångkulturella samhället fått något fotfäste, åtminstone inte under elva månader av året.

Därför är risken mindre att man skall drabbas av ett politiskt korrekt nationaldagstal men man kan aldrig veta. I år var det Lillemor Högerås som talade men det blev ett bra tal. Invandring, integration, mångkultur o.s.v. nämndes inte överhuvudtaget. Det handlande istället om att man skall vara glad för att vara svensk och hur viktigt det är med yttrandefrihet, demokrati, humanism. När jag befarade att det skulle komma något om invandring kom det istället ett påpekande om att vi inte får vara för naiva. Jag gjorde direkt min tolkning av detta.Hon tog även upp Gustaf Vasa och den historiska aspekten på nationaldagen. Som så många andra kom hon även in på Astrid Lindgren och Bröderna Lejonhjärta och Skorpan som säger.

”Det finns saker man måste göra, annars är man bara en liten lort.”

Jag tror att alldeles för många människor är rädda för att göra något! Att engagera sig i Sverigedemokraterna kan vara en sak!


VART TOG DEN SVENSKA STOLTHETEN VÄGEN?

Idag är det alla oikofobers fasa! Nationaldagen! De senaste dagarna har vi översköljts av dessa politiskt korrekta oikofobers svenskfientlighet i diverse artiklar och inte minst i våra public service-kanaler i Sveriges Radio. Nog om dessa ynkliga individer utan stolthet!

Vi andra med lite stolthet firar vår nationaldag och gör vågen!Den 6 juni år 1523 svor Gustav Eriksson av ätten Vasa kungseden vid Strängnäs domkyrka och därmed blev han Sveriges konung. Tio dagar senare faller också Stockholms stad för de svenska trupperna och danskarnas herravälde över landet var därmed till ända. Aldrig mer skall Sverige styras av främmande makt!

6 juni år 1809 antas en ny regeringsform som i många delar gäller än idag.

Dessa två händelser är grunden till varför vi i konungariket Sverige firar vår nationaldag. Vi sverigedemokrater skattar vårt lands självständighet högt och är väldigt stolta över världens vackraste land. Vi vet att många medborgare också kommer att uppmärksamma denna dag.

 Man undrar ju i sitt stilla sinne vilka krafter det är som fått så stor del av det svenska folket att förakta sitt eget land o ch dess kultur. Henrik Rydström är ju ett utmärkt exempel på detta.

Vart tog den svenska stoltheten vägen?

Tänk om det idag hade funnits något liknande som detta firande av Flaggans dag 1953!
BAROMETERN MISSAR INTE CHANSEN

Givetvis missar inte Barometern chansen till att hänga ut mig i tidningen. De var för övrigt den första tidningen som ringde igår och "skadeglädjen" gick det inte att ta miste på under samtalet. Det kanske firades på redaktionen igår. Skrattar först som skrattar sist!

Det sorgliga är att Barometern tycks vara en av få medier som lyckats missa det anmärkningsvärda i domen att sanningen inte har någon betydelse. Se deras stort uppslagna artikel på sidan 3, första nyheten i Barometern!Radio Östergötland skriver givetvis också om domen eftersom jag sitter på Östgötabänken. De har däremot läst domen och påpekar dock detta mycket märkliga faktum i domen.

Det visar med all tydlighet att Barometern har en helt annan agenda!

Tidigare inlägg Nyare inlägg
RSS 2.0