REVISOR RIKTAR SKARP KRITIK MOT INVANDRARSERVICE


I början av året framkom uppgifter om att Invandrarservice inte följt de regler som gäller för utbetalning av försörjningsstöd till asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd. Läs artikel i Östran.

Uppenbarligen har kommunens revisorer uppmärksammat detta och låtit PwC göra en granskning av Invandrarservice i Kalmar. Jag fick idag tillgång till denna rapport.

Missförhållandena på Invandrarservice har varit minst sagt katastrofala. Jag har aldrig läst en revisionsrapport som riktar så skarp kritik som denna.

25 personakter har granskats, 21 av dessa valdes ut helt slumpmässigt.

Invandrarservice har underlåtit att följa socialnämndens riktlinjer, t.ex har inte kvitto sparats som kan verifiera utbetalningar.

Här kommer ett antal utdrag/citat ur PwC-rapporten.

”Hälften av de helt slumpmässigt utvalda akterna innehöll brister av inte obetydlig karaktär.”

”En vanlig iakttagelse är bristen på dokumentation.”

”I fyra av de 21 slumpmässigt utvalda personakterna har inte grundutredning hittats.”

”Pappersakten för en av de slumpmässigt utvalda klienterna kunde inte återfinnas.”

”I flera fall beviljas kostnader utanför riksnormen utan tydlig motivering, t.ex. internetabonnemang och simkort.”

”I de ärenden bistånd beviljas till hemutrustning och spädbarnsutrustning saknas dokumentation av en individuell bedömning. Istället beviljas samma belopp till alla, i fallet med spädbarnsutrustning av de i riktlinjerna högsta angivna beloppet.”

”Av dokumentationen framgår sällan att kontroller genomförts. Kontoutdrag tas inte in månatligen.”

”I endast en av akterna har en deklaration funnits.”

”I två ärenden har ekonomiskt bistånd använts på ett sätt som liknar lån, vilket inte är tillåtet.”

”I ett fall hade bistånd beviljats utan föregående utredning till en skuld som klienten ådragit sig genom en fortkörning. Ekonomiskt bistånd ges aldrig till betalning av böter, skadestånd och skatteskulder.”

”I ett annat ärende beviljades bistånd utan föregående utredning och utan motivering till en skuld till CSN.”

”I ett ärende uppdagades att klienten hade en bil och att köpet finansierats med ett lån där bilen utgjorde säkerheten. Det framgår inte av dokumentationen i ärendet att klienten var i behov av bil. Krav ställdes inte på att bilen omedelbart skulle säljas.”

”En klient hade åkt utomlands under sommaren. Innan resan hadeextra pengar beviljats som lån. Under resan beviljades extra pengar till en räkning efter det att en vän till klienten kontaktat handläggaren.”

”Genomgången av personakterna visar på ett stort antal brister i handläggning och dokumentation.”

”Handläggningen har inte levt upp till krav som ställs i lagar, författningar och kommunens riktlinjer.”

”Bristerna har haft negativ inverkan på den enskildes rättsäkerhet och i vissa fall orsakat kommunen ekonomisk skada.”

”Vi anser att socialnämnden interna kontroll av Invandrarservice inte har varit tillräcklig. Nämnden har därmed brustit i sitt ansvar.

Detta då Invandrarservice inte har inbegripits i nämndens interna kontroll- och kvalitetsarbete. Invandrarservice ingick inte heller i den satsning på aktgranskning som genomfördes bland annat inom ekonomiskt bistånd, trots att det framkommit misstankar om brister inom Invandrarservice. Några kontroller av handläggningen av ekonomiskt bistånd inom Invandrarservice har inte genomförts.

Det är en brist att inte hela nämnden tidigare informerats om skillnadrna i handläggning och misstankar om brister. Frågan borde utretts av förvaltningen.”

Som ni ser är listan lång över anmärkningar och då har endast 25 personakter granskats! Med anledning av detta bör en betydligt större granskning göras.

Nu kommer givetvis den socialdemokratiska majoriteten göra allt för att mörklägga detta och skydda alla inblandade, trots att det i flera fall handlar om rena tjänstefel och att kommunen lidit en ekonomisk skada.

Det finns dock ett antal obesvarade frågor som jag skall försöka få svar på även om det kommer att bli svårt.

Kalmar kommuns revisorer anser ändå att socialnämnden skall beviljas ansvarsfrihet. Något som jag starkt ifrågasätter. Frågan är faktiskt om det inte föreligger en form av delikatessjäv även i detta fall då socialdemokraten Christina Magnusson är vice ordförande i Kalmar kommuns revisorer. Hon var fram till den 1 januari 2011 ordförande för socialnämnden, minst sagt jävig enligt min uppfattning. Hon borde utan tvekan anmält jäv när ärendet behandlades av Kalmar kommuns revisorer. 

Jag anser att denna granskning/rapport bör leda till en anmälan av berörda personer på Invandrarservice men även ansvariga på socialförvaltningen.

Östran har en artikel om detta men Barometern funderar väl fortfarande på hur man skall hantera denna skandal på Invandrarservice och Kalmar kommun.


UPPDATERING!!!

Ett rykte säger att en positiv nyhet för SD är på gång ;-)


Kommentarer
Postat av: AWSvensson

Helt i linje med "vem skulle ens komma på tanken att kontrollera och ifrågasätta något som har med invandring att göra", därför tillsätter man nötter vars enda uppgift är att skyffla ut pengar och knipa käft.

2012-05-24 @ 14:58:40
Postat av: Gubben o Gumman

"Torpeden" i samband med detta är anmälan om tjänstefel av tjänstemän då resten är skyddade i lag

2012-05-24 @ 15:26:41
Postat av: S-E Karlsson

Detta var bland det j--------e jag har läst och som det säjs i inlägget så ska det förmodligen tystas ned ! Fy tusan !

2012-05-24 @ 15:46:47
Postat av: Hulda

Detta skandalösa beteende måste verkligen redas ut ordentligt och detta självklart i offentlighetens ljus!

En fråga som automatiskt kommer fram är, om detta är så i Kalmar, hur sköts liknande verksamhet i andra delar av Sverige????

Bra Thoralf!!

Et stort tack till de som utrett dessa grova missförhållanden!

2012-05-24 @ 16:00:05
Postat av: Robert

I ett privat företag hade personer fått sparken efter sådana fel och inkompetens, gissar att så inte är fallet i kommunen, kanske 1-2 av dom har en chefsbefattning att se fram emot

2012-05-24 @ 16:34:35
Postat av: Svensson

Och det finns folk som säger att inte invandringen kostar :p

2012-05-24 @ 16:44:55
URL: http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/
Postat av: lee

”En klient hade åkt utomlands under sommaren. Innan resan hadeextra pengar beviljats som lån. Under resan beviljades extra pengar till en räkning efter det att en vän till klienten kontaktat handläggaren.”Så flyktingarna åker på semester?Gick den semestern till hemlandet?

2012-05-24 @ 16:55:29
Postat av: Observer

I invandrarkretsar har sedan länge de höga bidragsutbetalningarna från Invandraservice varit kända.Initierade källor i Kalmar talar nu om mkt stora belopp i socialbidragskostnadsminskning sedan Invandrarservice togs ifrån denna "service".Anledningen är inte svåratt gissa.Så stora hade utbetalningarna varit att när de gamla vana klienterna från invandrarservice "bara" fick bidrag enligt gällande regelsystem så blev en del av dem mkt hotfulla mot de seriösqa handläggarna. Socialförvaltningen i Kalmar tvingades hyra in vakter p.g.a. de hot som framfördes av de klienter som plötsligt fick se sina bidragsbelopp kraftigt reducerade.Naturligtvis ska alla akter på Invandrarservice granskas t.ex. mellan åren 2007-2012.De stickprov som nu analyserats tyder på en hantering som handlar om fortlöpande grova generella tjänstefel.Här ska naturligtvis rensas ordentligt i en lagstridig hantering som satts i system på invandrarservice i Kalmar.Det finns en ansvarig chef som ska få svara på en hel del frågor.En självklar följd bör vara ett entledigande från chefsskapet.Har ngn /några politiker känt till vad som pågått eller har de varit förda bakom ljuset.Det är många frågor som kräver svar.Vågar ansvariga i Kalmar ställa dessa frågor?

2012-05-24 @ 18:23:17
Postat av: Jenny

Positiv nyhet? Menar du att de vill förbjuda barnäktenskap?

2012-05-24 @ 19:18:04
Postat av: alf

@Jenny

Han menar nog det här!!

http://avpixlat.info/2012/05/24/sentio-maj/

2012-05-24 @ 21:07:47
Postat av: Bosse

SD 10 procent i Sentio!!!

2012-05-24 @ 21:16:50
Postat av: Gubben o Gumman

Sverigedemokraterna 10 % i dagens Sentio hurraaaa

2012-05-24 @ 21:17:01
Postat av: alf

Man får hoppas att SD kan ragga upp åtminstone 180 riksdagskandidater till nästa val!

2012-05-24 @ 21:24:55
Postat av: Hulda

Nu är detta bara en väljarundersökning, fast väldigt trevlig!

Speciellt Centerns Annie Lööf ångrar säkert drömmen om 30 miljoner invandrare in i Sverige på ett antal år....

Men medaljens baksida är orsaken till dessa 10%. Brinnande förorter, gruppvåldtäkter, kaninmän, hedersvåld, Moskeer, tvångsgiften, slöjor, bhurkor och en massa annat elände.Det finns många drabbade Svenskar bakom dessa 10%......

2012-05-24 @ 21:27:28
Postat av: alf

@Hulda

Håller nog helt med dig.

Men finns det något annat alternativ än SD?

7-klövern är väl att likna vid bensin på elden.

2012-05-24 @ 21:35:35
Postat av: MagentanÄNTLIGEN tvåsiffrigt för SD!!!2012-05-24 @ 22:19:50
Postat av: Turdo

SD 10% och tredje störst.

http://www.swedenconfidential.info/2012/05/24/sentio-maj-sd-pa-rekordet-10-procent/

2012-05-24 @ 23:20:25
Postat av: Edward Ulfertz

"Vi utgår alltid från att man kan lita på folk. Det svenska rättssystemet bygger inte på att man ska anta att folk ljuger."Detta innebär att om Sverige ska vara ett multikulti-samhälle måste hela rättssystemet göras om från grunden.

2012-05-24 @ 23:46:48
Postat av: Magnus S

Har just sett Jimmie (lysande som vanligt) som gäst i femmans Betner. Betner och Batra är så hatiska och vänsterdrivna så det är skrämmande. Uppskruvade av sitt hat som driver dem att SD är Hitler Jugend och dyligt. All deras drivkraft och hat bottnar i detta. SD är Hitler Ljugend?! Att det sen inte är sant saknar betydelse. De saknar förankrade argument. De driver och sprider denna bild och hat vidare till folk och de är inte ensamma. Dagens nazismen finns i alla myndigheter och mediala spridningar. Skola, sjukvård och myndigheter osv.Politisk korrekthet heter det och det gäller att rätta sig i ledet om det vill sig väl.Planen är nu fullagd. Sverige är i stort sett PK. 2014 är sista chansen. 10% öppna hjärnor har nu sista chansen att öppna minst det dubbla innan 2014 annars är vi rökta sillar mjukt sagt.

2012-05-25 @ 02:36:31
Postat av: Magnus S

Nu glömde jag länken till Jimmies besök hos pk-göken i pk-femman. Jimmie framstår som en mjuk person som alltid och Betner som den hårde Rydström/Achbergtypen som vill till alla medel ge sken av att han vet vad han talar om -attityden. Efter en tid faller fasaden som vanligt. Endast jimmie står upp och den kaxige programledaren börjar tappa fattningen och argument och när andan börjar avta spelar över till pk-panelen;http://www.kanal5play.se/#!/play/program/343001/video/5715583Postat av: Stefan A

Råkade höra en folkpartist i debatt med Sverigedemokraterna i går, och tycker det omedelbart måste införas nykterhetskontroll innan man får beträda riksdagens talarstol, någon annan förklaring kan inte finnas för maken till nedvärdering av Svenskar och våran historia från den folkpartistiska rep. har jag aldrig hört, vi skulle bo i grottor utan invandringen och liknade..fy f...

2012-05-25 @ 07:24:28
Postat av: Hacke

Man blir snart inte förvånad över någonting i detta j-a land. Det nya frälset har gräddfiler på samtliga områden och nivåer i vårt samhälle.

Inte konstigt alls egentligen inget ifrågasätts i hanteringen av detta med sådana signaler som under alla år sänts ut från landets högsta ledning ivrigt understödda av gammelmedia.

Endast Thoralf och hans partikamrater gör skillnad.

2012-05-25 @ 08:19:01
Postat av: barbapappa

Betänk att det här är 25 slumpmässigt utvalda akter och, ja ni ser ju själva.Inom vissa områden sinar aldrig kassan.

2012-05-25 @ 08:35:21
Postat av: Inte-en-till

"Invandrarservice har underlåtit att följa socialnämndens riktlinjer, t.ex har inte kvitto sparats som kan verifiera utbetalningar."Om citatet korrekt återspeglar verkligheten (det är Thoralf som skrivit detta, inte PWC) så handlar det om Bokföringsbrott.Polisanmäl, den som orkar!

2012-05-26 @ 12:33:29

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0