SD KOMMER INTE BEVILJA SOCIALNÄMNDEN ANSVARSFRIHET

Den röda majoriteten i Kalmar med kommunfullmäktiges ordförande Roger Kalif kommer vid morgonens kf-möte i Kalmar försöka bevilja socialnämnden ansvarsfrihet. Trots den massiva kritik som riktas mot Invandrarservice i Kalmar efter den granskning som PwC gjort av verksamheten.

Jag anser det mycket märkligt att kommunens revisorer vill ge socialnämnden ansvarsfrihet och undrar om revisorerna var eniga i detta beslut. Därför mailade jag en av revisorerna som tidigare bland annat kritiserat Kalmar Biogas AB och deras verksamhet och frågade om revisorerna var enig i sitt beslut. Boo Malms svar var minst sagt förbryllande.Om Boo Malm minns rätt har man beslutat att inte ge socialnämnden ansvarsfrihet. Ändå finns det ett sådant dokument underskrivet av Barbro Molinder och Christina Magnusson (S)

I ett senare mail menar Boo Malm att man måste avvakta tills socialnämnden svarat på revisorernas kritik innan beslut tas om huruvida socialnämnden skall beviljas ansvarsfrihet.

Trots detta kommer den röda majoriteten bevilja socialnämnden ansvarsfrihet, vad har man egentligen revisorerna till?

SD kommer yrka på att frågan om ansvarsfrihet för socialnämnden bordläggs eller återremitteras i väntan på att socialnämnden svarat revisorerna angående de frågeställningar som finns angående Invandrarservice.

Enligt media är även socialdemokraten Christina Magnusson anmäld för jäv. Kommunens jurist Ann-Sofie Dejke utsluter inte att det kan vara frågan om så kallad delikatessjäv.

Det kommer även lämnas in polisanmälningar från flera håll om min information är riktig då det finns misstankar om att ekonomiska brott begåtts på Invandrarservice.

Det beslut/dokument som skrivits under av Barbro Molinder och Christina Magnusson är med andra ord mycket märkligt.

Trackback
RSS 2.0