HAR 20-30 MILJONER KRONOR FÖRSNILLATS AV INVANDRARSERVICE?

Socialnämnden beviljades idag ansvarfrihet av Kalmar kommunfullmäktige. Det enda partiet som yrkade på avslag var Sverigedemokraterna. I mina ögon så visar detta på att vi har ett sjukt system eller korrupt system för internkontroll inom den kommunala verksamheten.

I en artikel i Östran uppger man att svindeln med skattemedel inom Invandrarservice kan röra sig om mellan 500 000 kronor upp till 1 miljon kronor per månad för de månader som kontrollerats. I revisionsrapport framgår det att redan under 2009 kom signaler om att allt inte följde regler och normer vid utbetalningar av bidrag. Slutsatsen blir att detta således pågått under minst tre års tid, sannolikt ännu längre eftersom den ökade invandringen beslutades av Kalmar kommunfullmäktige hösten 2006.

Detta innebär att Invandrarservice under dessa tre år eller 36 månader kan ha betalat ut mellan 18-36 miljoner kronor i felaktigt bidrag. Om detta pågått ända sedan 2007 är summan ännu högre för skattebetalarna.

Givetvis är det fler som räknat på detta. Skandalen kan vara ännu större än Salvestaden eller kinesiska Fanerdun och då gäller det som ansvariga politiker att lägga locket på.

Det som är mest beklämmande är att det är så fruktansvärt enkelt med tanke på det politiska system som utgör hela kontrollsystemet eller internkontrollen.

I kommunfullmäktige sitter bara politiker. I kommunstyrelsen sitter bara politiker. I socialnämnden sitter bara politiker och där är alla mån om att skydda sig själva och därmed även varandra. Följande personer sitter i socialnämnden i Kalmar.Noterbart är att Nasim Malik sitter i socialnämnden. Han har nämligen tidigare jobbat på Invandrarservice och borde därmed varit väl insatt i de överutbetalningar som pågått men uppenbarligen har han inte agerat för att stoppa detta då han måste varit medveten om att regler och normer inte följts. En mycket uppseendeväckande omständighet som media borde ställa frågor om. Men de är väl i symbios med ”makten” inom Kalmar kommun, så någon grävande journalistik kan vi inte förvänta oss. Den får nog jag stå för och jag har börjat med att fråga om vilka anställningar Nasim Malik haft inom Kalmar kommun.

Det som jag ändå tycker är mest anmärkningsvärt och som verkligen visar på att något är fel i systemet är att kommunens revisorer är politiskt tillsatta. Hur kan man förvänta sig en oberoende granskning när dessa bland annat är före detta politiker med täta band till de som sitter i t.ex. socialnämnden.Den stora skillnaden är att oppositionen är i majoritet hos kommunens revisorer.

Politiskt tillsatta revisorer är med andra ord tillsatta för att granska de som gett dem ett uppdrag med god ersättning utöver pension eller arbetsinkomst.Till detta skall också läggas att dessa revisorer även är revisorer i de kommunala bolagen med ytterligare ersättningar som varierar i omfattning. Här kommer ett exempel.


Hela systemet med politiskt tillsatta på alla nivåer inbjuder givetvis till vänskapskorruption och det anser jag att vi sett prov på i Kalmar de senaste veckorna.

Vad återstår nu när kommunfullmäktige gett socialnämnden ansvarsfrihet och att socialnämnden inte finner någon anledning att göra någon större granskning av Invandrarservice. Kalmars politiker röstade idag för att lägga locket på och därmed skydda alla inblandade.

Överklaga revisorernas beslut med anledning av delikatessjäv för Christina Magnusson till Förvaltningsrätten.

Göra en polisanmälan över de ekonomiska oegentligheter som förekommit på Invandrarservice med bland annat bokföringsbrott. Men också om det är så att de utbetalda ”extra bidragen” verkligen hamnat hos den sökande, så det inte hamnat i fel ”fickor” då det handlar om väldigt stora belopp.

En JO-anmälan med anledning av det stora antalet tjänstefel som uppenbarligen begåtts på Invandrarservice men även hos tjänstemän inom socialförvaltningen. Där bland annat utlandsresor, böter, lån o.s.v. betalts av Invandrarservice.

Dessa åtgärder skall förhoppningsvis leda till en större granskning av Invandrarservice och dess verksamhet under de senaste fem åren.


To be continue!

UPPDATERING!!!!!!!!!

Barometern är berdövliga men samtidigt politiskt korrekta ut i fingerspetsarna när man inte med ett enda ord nämner att Sverigedemokraterna yrkade på avslag för ansvarsfrihet för socialnämnden. Inte ett enda ord om detta i artikeln.

Ingen av läsarna skall med andra ord veta något om hur SD agerade. Jag har svårt att finna ord för ett så ruttet agerande från länets största tidning och journalisten Carina Blomcrantz.


 

Trackback
RSS 2.0