STYR VÄNSKAPSKORRUPTIONEN I KALMAR?

Detta blogginlägg är långt och kommer sannolikt innebära att ett antal dörrar slår igen framför mig och att jag gör mig kanske till ovän med flera etablerade personer men jag kan inte stilla se på när Socialnämnden missbrukar sin ställning mot en enskild näringsidkare och samtidigt blundar för de ”goda näringsidkarnas” ständiga felsteg.

 

Frågan är om det inte handlar om ett rättsövergrepp!

 

Nu är socialnämnden i Kalmar återigen i blåsväder enligt min uppfattning och detta kommer jag redogöra för i detta blogginlägg. Jag är minst sagt upprörd efter att jag tagit del av diverse handlingar från socialförvaltningen och socialnämnden. Under det senaste året har socialnämnden och socialförvaltningen varit i blåsväder vilket jag skrivit om tidigare. Det har gällt ensamkommande barn som begått våldtäkt mot barn och andra sexuella ofredanden och inte minst Invandrarservice som svindlat Kalmar kommun på mångmiljonbelopp genom felaktiga utbetalningar av bidrag där socialnämnden är ansvariga.

 

Bistro Bar i Kalmar                             Foto Thoralf Alfsson

 

Jag undrar varför socialnämnden negativt särbehandlar Bistro Bar och ägaren Thomas Kazanzidis och därigenom slår undan benen på honom och hans verksamhet under den absoluta högsäsongen? Läs artikel i Östran. Efter att jag läst alla handlingar undrar jag om det döljer sig en dold socialdemokratisk agenda bakom socialnämndens agerande då det var S och V ledamöterna som röstade för ett indragande av alkoholtillståndet, övriga ledamöter röstade för en varning. Se omröstning i socialnämnden nedan.

 

 

Vad är det som gör mig så upprörd?

 

De anmärkningar som riktas mot Bistro Bar är enligt min mening inte av den tyngden att de skall föranleda ett indraget alkoholtillstånd, utan en varning. Det är anmärkningar som säkert går att hitta på de andra krogarna i Kalmar. Jag vet eftersom jag rör mig ute ganska ofta.  

Att det saknas vakter en kväll där det råder delade meningar om vakter skulle finnas eller inte är inte tillräcklig grund för att dra in ett serveringstillstånd. Att man dessutom anmärker på en plast som är uppsatt under en ombyggnad och förhindrar en utrymningsväg är givetvis ett problem men inte något som skall innebära så drastiska åtgärder.

 

Att man inte anmält förändringar i styrelsen har tidigare gett Bistro Bar en varning men det tycks inte gälla andra företag i branschen, något som jag återkommer till.

 

Så här skriver socialförvaltningen angående lagtexten.

 

”Därmed är inte avsikten att varje förseelse ska medföra påföljd; det kan ju röra sig om missförstånd eller av andra skäl te sig ursäktligt. Om det uppenbarligen rör sig om enstaka tillfälle bör påföljd också kunna underlåtas.”

 

Denna skrivning har uppenbarligen socialnämnden glömt bort när man behandlade ärendet mot Bistro Bar. I varje fall socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter.

 

En annan omständighet som även skall beaktas är att enligt Anna Mokvist, alkoholhandläggare, har inte Bistro Bar misskött sina inbetalningar till Skatteverket av moms och arbetsgivaravgifter.

 

Jag kan inte annat än undra om det finns en dold agenda och andra syften med denna särbehandling av Bistro Bar? Ett indraget alkoholtillstånd innebär givetvis en dödsstött för företaget.Utan att servera öl och vin överlever inte företaget. Beslutet kommer otvivelaktligen gynna Palace, Kalmar Krogar och Harrys.

 

Vad menar jag med särbehandling?

 

Här kommer lite detaljer om övriga krogar i Kalmar.

 

Harrys, Cosmic Bowl i Kalmar AB.

 

Underskott på bolagets skattekonto vid ett flertal tillfällen, problem med att inkomma med årsredovisning och en företagsrekonstruktion.

 

Trots mycket allvarliga brister i de ekonomiska förpliktelserna utdelar Socialnämnden endast en varning 2011-12-07

 

Palace Entertainment Group i Kalmar AB (Palace, Teatervallen, Verandan senare Stars & Stripes).

 

Bolaget varnades redan 2009-03-17 av Socialnämnden på grund av obetalda skatter och avgifter. Under sommaren 2011 uppstod nya skulder till Skattemyndigheten som restfördes hos Kronofogdmyndigheten. Trots utlovade löften från bolagets ordförande dröjde det nästan ett halvår innan skulderna reglerades. Så här skriver Socialnämnden i sitt beslut.

 

”Socialförvaltning bedömer att Bolagets underlåtelse att i rätt tid reglera skatter och avgifter på skattekontot samt varit restförda hos Kronofogden med betydande belopp är allvarligt. Enligt förvaltningens bedömning finns det grund för återkallelse, men eftersom skulderna reglerats och de gått 2 år och 7 månader sedan Bolaget meddelades varning finner socialförvaltningen att det får anses föreligga sådana skäl att varning bör kunna meddelas istället för återkallelse.”

 

Att socialnämnden inte följer alkohollagen är uppenbart. Så här beskriver man det själv i sina tillsynsärenden som skickas till tillståndsinnehavarna.

 

”För att ett tillstånd skall få meddelas eller behållas krävs ekonomisk skötsamhet. Ekonomisk misskötsamma tillståndshavare kan på ett otillbörligt sätt skaffa sig konkurrensfördelar och göra det svårt för seriösa tillståndshavare att hävda sig, vilket leder till en för branschen osund utveckling. Detta kan medföra risker att bl.a. servering av alkoholdrycker missköts. Den som drar sig undan från beskattning eller som övrigt på ett betydande sätt missköter sina ekonomiska åligganden gentemot det allmänna är därför inte lämplig att inneha tillstånd enligt lagen. Som exempel kan nämnas missköta skatte- och avgiftsbetalningar och allvarligt åsidosättande av bokförings- och uppgiftsskyldighet. Av en tillståndshavare krävs således att han självmant fullgör sina åliggande när det gäller bl.a. skatter och avgifter och att han reglerar uppkomna skulder.”

 

I fallet med Palace Entertainment Group i Kalmar Ab är det klockrent men ändå avstår man ifrån att återkalla tillståndet.

 

Det som gör det extra ”obehagligt” är denna uppgift som kom till min kännedom under gårdagen.

 

Som ordförande för Palace Konceptkrogar AB sitter således socialdemokraten Lasse Johansson och före detta fotbollsspelaren i Kalmar FF. Lasse Johansson är kommunfullmäktigeledamot, ledamot i Kultur o Fritidsnämnden samt ordförande i Kalmar Familjebad AB. Som utomstående måste jag givetvis fråga mig om detta är orsaken till att Palace fått behålla sitt alkoholtillstånd?

 

Målvakt eller alibi?

 

 

Som inte detta vore nog så inkom under våren en anmälan mot Palace för alkoholservering till minderåriga enligt nedan.

 

 

Hör och häpna! Den har hemligstämplats av Socialförvaltningen. Den 16-åring som serverats alkohol på Palace är så kallade ensamkommande barn som sedan även begick sexuellt ofredande på dansgolvet något som han sedan dömts för vid Kalmar tingsrätt. Detta ärende har uppenbarligen hemligstämplats på Socialförvaltningen i Kalmar. Frågan är om ett nytt tillsynsärende öppnats mot Palace? Det framgår inte av de handlingar som jag fått. Jag kan inte hitta något om denna anmälan på nätet och i Barometern eller Östran när jag googlar.

 

Är hemligstämplingen ett sätt att undgå ett nytt tillsynsärende mot Palace som oundvikligen skulle leda till ett indragit alkoholtillstånd?

 

Sedan till det värsta exemplet av dem alla.

 

 

Kalmar Krogar (Byttan, Calmar Hamnkrog, Kalmar Slott, Helen o Jörgen senare Larm, Pizzeria Italia, Kalmar Cafe o Krogar AB).

 

Mot dessa företag finns det ett stort antal anmärkningar när det gäller skatter och avgifter vilket framgår av nedanstående mailtrafik.

 

 

 

Det finns även anmärkningar om ändringar i styrelser som inte anmälts utan att det utdelats några varningar till bolaget. Även ansvariga i de olika bolagen har ändrats utan att socialförvaltningen meddelats. Ett exempel på detta gäller Pontus Löfgren som lämnat bolaget.

 

Som säkert alla vet är en av ägarna till Kalmar Krogar, Ronny Nilsson som innehar inte mindre än ca 25 styrelseuppdrag enligt Ratsit. Han sitter bland annat i det kommunala bolaget Kalmar Airport men han är även ordförande för Kalmar FF och en eldsjäl för Kalmars nya arena. Tyvärr drabbades han av en stroke för en tid sedan och jag hoppas att han blir fullt frisk igen.

 

Men det innebär inte att jag kommer se på sanningen på något annat sätt. Ronny Nilsson och det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson är de allra bästa vänner. Han beskrivs också som Johan Perssons mentor sedan han blev kommunalråd 2005. Det innebär utan tvekan att det finns risk för så kallad vänskapskorruption mellan socialdemokraterna och företaget Kalmar Café och Krogar AB eller Invest in Kalmar som moderbolaget heter.

 

Flera av företagets krogar har tilldelats varningar (Byttan, Kalmar Slott, Helen o Jörgen) och andra har fått en erinran men jag anser att detta inte kan ses som enskilda varningar mot varje krog utan skall ses som varningar mot ett och samma moderbolag. Det borde därmed leda till samma konsekvenser som för Bistro Bar.

 

I det yttrande som bolaget lämnat in till socialförvaltningen (inkom 2011-11-08) och som Ronny Nilsson skrivit under förekommer flera hårresande avsnitt. Jag tänker därför citera väl valda delar.

 

”Till detta vill vi också informera om att INGEN av oss ägare känt till att det fanns de nämnda öppna tillsynsärende hos socialförvaltningen, ej heller att begärda handlingar ej skickats in till er i tid, innan vi träffade er nu i oktober.”

 

Ronny Nilsson påstår med andra ord att man varit ovetande under hela ca sex månader. Hur många tror på den sagan? Sedan kommer en väldigt lång text där man skyller på både underställd personal och andra problem att man inte klarat av sina åligganden och hoppas därmed på förståelse från Socialförvaltningen. Men sedan kommer det lite obehagliga.

 

”Med detta yttrande inser vi risken att ni meddelar oss en erinran, men absolut inte en varning.”

”En varning skulle kännas som en stor besvikelse och ge mer salt i såren som ej gynnar verksamheten, tvärtom, en varning gör det mycket osäkert för fortsatt drift.”

 

Med dessa ord försöker Ronny Nilsson påverka socialförvaltningens beslut men det kan även uppfattas som ett hot att lägga ner verksamhet om man delar ut en varning.

 

Men det värsta har jag sparat till sist.

 

”Vi vill dessutom att ärendet ej blir offentligt för det skadar verksamheten och våra ambitioner. Det gagnar ingen.”

 

Det är ett minst sagt häpnadsväckande krav som Ronny Nilsson ställt på Socialförvaltningen. En positiv särbehandling önskas av Ronny Nilsson och det tyder på att det kan råda en vänskapskorruption mellan Kalmar krogar och makten i stadshuset. Annars skulle Kalmar Krogar förstå att det är krav som absolut inte kan ställas på en tillsynsmyndighet.

 

Hade Kalmar Café och Krogar tänkt bjuda på middag som tack för besväret till ansvariga alkoholhandläggare och socialnämnden?

 

Med anledning av det ovan anförda ställer jag mig väldigt frågande och mycket undrande till det beslut som fattats av socialdemokraternas 5 ledamöter och vänsterpartiets ledamot i socialnämnden angående Bistro Bar.

 

Det känns som ett uttryck för den maktfullkomlighet som råder inom socialdemokraterna i Kalmar där vänskapsbanden mycket väl kan påverka myndighetsbeslut. Allt under starke Johans överinseende och vakande hand. 

 

Frågan är om inte Bistro Bar och Thomas Kazanzidis utsatts för ett rättsövergrepp av socialnämnden i Kalmar?

 

Bistro Bar har definitivt inte bedömts efter samma måttstock som Kalmar Krogar, Palace eller Harrys.

 

Man måste ställa sig frågan!  Vem tjänar på detta beslut?

 

Med tanke på alla andra omständigheter runt socialnämnden i Kalmar är det nog dags att kräva dess avgång!

 


Kommentarer
Postat av: Johan

Rydström attackerar Alfsson på dn.se. Artikel går att kommentera.

http://www.dn.se/blogg/rydstrom/2012/07/21/fran-varmen-till-kylan/

2012-07-21 @ 21:23:17
Postat av: Johan


www.dn.se/blogg/rydstrom/2012/07/21/fran-varmen-till-kylan

2012-07-21 @ 21:24:33
Postat av: Essendon

Kommunister och sossar gynnar inte Sverige och Svenskarna. Vi måste degradera dessa fånar innan dessa har sänkt Sverige genom sitt korrupta beteende! Vi måste ena oss mot dagens Sju-Klöver!
Rösta SD 2014!

2012-07-21 @ 21:56:37
Postat av: Åke, Västervik

Ytterligare ett färdigt manus för "Uppdrag Granskning"...

Tusan vad det händer mkt i Kalmar. Undrar om det är likadant i alla andra kommuner också runt om i Sverige?? Skulle nog behövas en "ThorAlfare" i varenda kommun....:)

2012-07-21 @ 22:11:53
Postat av: N.N.

Hr Alfsson!
Jag tror dina insinuationer är felriktade. Snarare visar det på det godtycke som präglar den här typen av tillståndsärenden som prövas och ges på nåder av småpåvar inom den kommunala förvaltningen. Dock medges att man kan inte annat än förundras över att Lasse Johansson har befunnits vara kompetent att beträda ordförandestolen i ett vinstdrivande bolag. Go figure!

2012-07-21 @ 22:15:51
URL: http://www.nomennesciokalmar.blogspot.se/
Postat av: SM811

Helt klart är att det något sjukt över alla turer i Kalmar. Bra Alf att det kommer fram hur de bär sig åt.

2012-07-21 @ 22:49:18
Postat av: D

Att det går till så här är nog ganska vanligt. Jag själv i en bransch med insyn i bla krog-versamheterna i staden där jag bor och har själv fått bevittna hur bla en krog/restaurang särbehandlas och verkar undantas ifrån de regler som gäller för de andra krögarna i staden. Ingen högre uppsatt inom staden tar tag i detta och jag är tämligen säker på att det har att göra med vem som är ägare. Ägaren är nämligen en högt uppsatt M-politiker i staden och tillika en före detta polis.

2012-07-21 @ 23:07:08
Postat av: Skånepåg

> Johan:... Rydström är en synnerligen obehaglig person, som ingen vettig människa kan ta på allvar. Från värmen till kylan är en utmärkt beskrivning av hans egen situation i Kalmar FF och nu "sluggar" han villt mot allt där han kan plocka poaäng för att i stället komma in till köttgrytorna hos socialdemokratena och i kommunalpolitiken! Skulle var ytterst intressant med en kommentar från honom till bifogade artikel i Aftenposten, som stödjer varenda ord Thoralf skrivit och ger Rydström (och f.ö. hans kompis i Boda) rött kort för all framtid och i alla tänkbara sammanhang som en komplett odugling.

Postat av: OT

De skattekronor du Thoralf som riksdagsman kostar oss är de mest välinvesterade pengar vi någonsin betalt!!!
-----------------------------------------------------
Svetten lackar på dina belackare nu!!!

2012-07-21 @ 23:24:56
Postat av: w-son

Vilken katastrofal obalans det råder i ett land som vill beteckna sig som en demokrati när det gäller att få torgföra sina åsikter. En sketen f.d fotbollsspelare som antagligen tagit en eller ett par nickar för mycket tillåts utbreda sig i rikstäckade press i politiska frågor där han uppenbarligen saknar all kunskap och kompetens. Där tillåts han spy hat och galla så datorskärmen ändrar färg över människor som har en annan åsikt än han själv vad gäller västvärldens mest horribla migrationspolitik. Stå på dig Thoralf. Baserat på den reaktion ditt inlägg gav så antyder det att många tår blivit trampade på. De som bär allt ansvar nu och i framtiden för den ständigt ökade kriminaliteten, ghettobildningar, polariseringen och den hätska tonen i debatter liksom för välfärdens sammanbrott är 7-klöverns politiker. Väl understödda av just den typ människor som Rydström representerar. De som gärna talar om multikulturen men aldrig bosätter sig där den finns. Med andra ord - Hycklarna med stort H som i Henrik.

2012-07-21 @ 23:26:35
Postat av: Skånepåg

N.N.: Jo nog ligger det en del sanning i vad du säger, men "småpåvarna" har oftast sina tentaklar ute och känner efter hur det blåser lite "högre upp" innan man vågar fatta beslut som ger avsevärda konsekvenser för den drabbade.

2012-07-21 @ 23:28:23
Postat av: nåstan alla resturanger fifflar

kollar man på kreditupplysningsföretag på webben, är det lätt att se vilka som är ansvariga för det företag man söker på.
ofta är det resturanger som inte har lämna årsredovisning för förra året pga av de sålt firman till släkting!

företagsjuristerna vet hur de skall slippa skatt och fiffla. kommunerna tjänste männ hinner inte och vågar inte granska

det som ser mystiskt ut.

fanns 2 082 798 företag i Swedistan som heter Bistro bar! varav 8 640 st i Kalmar! skulle gissa de tagit beslut om fel

firma?

biztro bar har organisationnr:
556655-5701 och "Thomas" finns inte. i verkligheten heter han Eftimios som driver firman Brasserie OTK orgnr: 556469-

6721

Harrys, Cosmic Bowl i Kalmar AB. har orgnr:556687-3054 och Dan lennart Karlsson är styrelseledamot i denna härva.
äga av Västerängens Bygg och förvaltning AB
som i sin tur ägs av Danlov aktieförvaltning!

http://www.121.nu/onetoone/foretag/cosmic-bowl-kalmar-ab

http://www.ratsit.se/ReportCompanySmall.aspx?ID=5566873054

http://www.ratsit.se/5566614425

och Palace har orgnr:556747-1643 aldrig reggad för F-skattesedel !
http://www.allabolag.se/5567471643/Palace_Entertainment_Group_No_1_Holding_AB

i styrelsen sitter
http://www.ratsit.se/ReportCompanySmall.aspx?ID=5567471643

och sist Kalmar krogar ägs av Invest in Kalmar AB, org nr: 556732-8843
http://www.ratsit.se/5567328843
ordförande stig nilsson. och michail dimoulios som hinner vara vd och styrelseproffs för 9 st olika firmor!
http://www.ratsit.se/BC/ReportSmall.aspx?ID=1e3pDMU2eIzAaHdCt-NuKLu11HZ8mYdPxQCakeNqn1k

så här bör man kolla innan man köper en bil eller vad som helst.
nu en fråga var får alla små bilfirmor sin bilar ifrån? alla bilar påstås vara svensk sålda. trots att det inte finns

minsta gnutta rost på dom. kan det vara möjligt att importera bilar som varit stulna eller krockade och lura

transportstyrelsen? hinner de granska allt i detalj efter att 7 klövern slog ihop flera myndigheter till en.

skrotfirmor hinner varken polis eller myndigheter gransa samtidigt som metallstölder fortsätter.

tänk om polisen satt och kollade så här på kreditupplysningssiter och annonssajter då skulle de enkelt kunna lista ut var

stöldligorna hålls till.2012-07-22 @ 00:59:57
Postat av: Gubben o Gumman

Problemet är väl att Tomas inte ingår i Kalmars skitskäggs intresseförening och att hans gryta går med vinst ?

2012-07-22 @ 01:21:13
Postat av: soseIdiot

Problemet är kanske att Thomas är inte sosse. Tomas gå med i sosse partiet så löser det sig.

2012-07-22 @ 01:52:55
Postat av: carl

http://avpixlat.info/2012/07/21/oststatsligor-planerar-stoldrader-under-os/

trycker man youtube så får man se fler stölder.
tänk vad vad naiva och lättlurade svenska folket är. vi blir ju avlurade ett helt land med dess förmögenhet som generationer byggt upp.

stor skam av 7 klöverns kreatur

2012-07-22 @ 01:52:57
Postat av: OT

Kunde inte sagt det bättre än Mikael Wiehe - Ta det tillbaka: http://www.youtube.com/watch?v=5RvR-rvtUBQ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Så låt oss börja återtagandet - SD 2014! Så sjung nu med alla de som vill oss väl.

2012-07-22 @ 02:00:51
Postat av: OT

Har hör att Sveriges kvinnor börjat få nog av alla grupp-xxxxxxxxxx så 2014 får sjukklövern akta sig - "These Boots Are Made for Walkin": http://www.youtube.com/watch?v=SbyAZQ45uww

2012-07-22 @ 02:14:02
Postat av: OT

Här är en instruktionsfilm för alla de små ensamkommande "barnens" effektiva integratration i vårt samhälle - Jag Måste Hejda Mej!: http://www.youtube.com/watch?v=Il98AlwYVXk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Väst vet som alltid bäst!

2012-07-22 @ 02:26:40
Postat av: Tony

Allt för långt maktinnehav har gjort sossarna till
det största mygelpartiet i Svensk politik, det är
vänskapskorruption och svågerpolitik av sämsta sorten, detta gäller så väl på kommunal som
riksplan,samma parti som skriker mest om rättvisa
är dom som missbrukar den mest.
Hade vi nu haft en massmedia som gjort sitt jobb
istället för att samarbeta med politikern hade
sådana historier inte kunnat myglas igenom!

2012-07-22 @ 06:25:31
Postat av: zigge

Jag vet en krögare som säger,"jag vet inget om politik men så länge som jag gör som kompisarna säger funkar det bra". Han är av gammal god socialdemokratisk börd.
När adeln har fyllt sina bukar,blir dom trötta och mer tillmötesgående!

2012-07-22 @ 07:10:02
Postat av: MolleA

Mailen till Kalmar Krogar adresseras till Anna Soltorp som sitter i Kommunfullmäktige för sossarna. Tillika ledamot i Kalmar Science park, Kalmar Aiport och barn och ungdomsnämnden.
Dessutom sitter hon i bolagsstyrelsen (kommer inte ihåg om det var som VD) för det bolag som skall bebygga Fanerduntomten efter fiaskot. De lär inte stöta på några problem med kommunen iallafall.

2012-07-22 @ 09:24:30
Postat av: Fiona1177

Thoralf, du är helt otrolig! Om ändå alla journalister i Sverige hade dig som måttstock på hur en journalist skall arbeta!

2012-07-22 @ 09:55:14
Postat av: Lars Rosén SD KALMAR

Är vi så långt från Grekland som vi tror??. Naiva Svenskar tror att här är det annorlunda. Här förekommer ingen nepotism, korruption etc. Men vi ser här när Thor-Alf bara skrapar lite på ytan så dyker " skiten " upp. Ännu en femetta Alfsson.

2012-07-22 @ 10:27:43
Postat av: N.N

Söndagsreflektion

2012-07-22 @ 11:13:54
URL: http://nomennesciokalmar.blogspot.se/
Postat av: Inge Sandén

Thoralf tillhör gruppen vars samvete inte rymmer mera lögner och korruption av PK-eliten.
Det måste väl finnas en enda journalist med samvete i hela Småland,som känner att han vill stödja Thoralf och gräva vidare i det Thoralf nu modigt avslöjat.

Hade denna granskning skett i Chiago på 20-talet eller idag i någon Italiensk stad där maffian styr över stadens krogar,hade nog den mannen fått titta sig över axeln varje gång han satte nyckeln i dörrlåset till bostaden.

Trampar man på ömma tår får man även i dagens Sverige iaktta en viss försiktighet.
Våra journalister granskar inte längre makten,de går maktens ärenden i sin nya påtvingande roll av starka vänstermaxistiska krafter,som äger medierna,att de som vågar säga sanningen om tillståndet i vårt land blir utfrysta och kallade för ord,som jag känner mig för fin att sätta på pränt.

Ingen skall misströsta,det strömmar numera dagligen till de sanningssägande Sverigedemokraternas hjälp intellektuella med samvete,som skriver gott om SD.
Tänker på Mats Dagerlind och den mörkhyade flickan Hera som är krönikörer på sanningssajten Avpixlat.

Deras pennor styrs av vad deras samveten säger är rätt och fel till skillnad mot PK-journalisterna,som först måste stoppa in pekfingret i munnen och känna efter hur vinden blåser.

2012-07-22 @ 11:45:36
Postat av: Kalle

Thoralf. Är det nåpgon ide att skriva på din blogg. Nu har den änen gång inte tagit ett inlägg om journalisters dubbelmoral när det drabbar denm själva och deras döttrar. Det verkar som om din bloggleverantör styr vad som får sägas eller hur layouten skall vara på din blogg. För någon vecka sedan skulle du göra något åt missförhållanderna. Du lägger ned mycket arbete på din blogg. Det senaste avslöjandet är mycket bra. Fortsätt med det MEN SE TILL ATT DIN BLOGG FUNGERAR SOM EN BLOGG SKALL!!!

Postat av: Nemesisdivna

Ett tips till dig Thoralf är att studera Motalaskandalen i början av 1990-talet. Den innehåller allt vad korruption och förakt mot väljarna som men kan tänka sig. Kanske någon kommer ihåg att den enda anledningen att politikerna avslöjades var att den lokala tidningen bytte chefredaktör, och den nye var inte lierad med politikerna....

2012-07-22 @ 12:25:37
Postat av: alf

http://www.ostran.se/NYHETER/Kalmar/Alfssons-blogginlaegg-aer-inget-fall-foer-JK

Så var det med den polisanmälan!!

Om man kallar någon för bödel, kan man bli fälld i domstol då? För förtal t.ex.

Eller är det bara när man säger sanningen man blir fälld för förtal?

2012-07-22 @ 12:42:28
Postat av: Bosse

Man förundras varför våra lokala journalister inte gräver i detta men de sitter väl i knät på ovannämnda
"krogmaffia". Något som förvånar mig är att tillsyns-myndigheten ser genom fingrarna när ett flertal av Kalmars krogar serverar överförfriskade personer.
Det skulle behövas flera av Thoralfs virke på våra lokala nyhetsredaktioner det är då ett som är säkert!!!

2012-07-22 @ 13:12:18
Postat av: Kalle

Test av Thoralfs blogg

2012-07-22 @ 13:38:51
Postat av: Svensson

Kalmar verkar vara en korrupt stad. Sverigedemokraterna får städa upp där, så här kan det inte få forsätta.

2012-07-22 @ 15:58:17
URL: http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/
Postat av: HM

Tack Thoralf Alfsson - du skall veta att man som boende på gotland läser dina grävanden i Kalmars krogbranch med intresse. Det finns mycket i den här och alla märkliga rykten som hörs som gör att man skulle vilja få bättre insdyn i vad som pågår här.

2012-07-22 @ 18:03:31
URL: http://ondiklinte.blogspot.se/
Postat av: carl

kalle visa ord är automatiskt cencurerade av alla bloggleverantör. då använder man bindestreck mitt ordet. för så smarta/eller lata är programmerarna att de inte fixat det.

kalle klart du skall skriva här. tipset är att öppna ett notepad och sedan kopiera in i bloggtextrutan. iffal texten försvinner så är det bara att öppna bloggsidan på nytt och kopiera in på nytt.
helt klart att internetleverantörerna djävlas med flit för icke PK-befolkning.

2012-07-22 @ 18:12:11
Postat av: PA

Tack Thoralf, du gör det jobb journalisterna borde göra, men dessa är tyvärr genomkorrumperade.

2012-07-22 @ 19:01:39
Postat av: Nettan

I Kalmar röstade Alliansen samt Miljöpariet för en varning till Bistro Bar.Nu har man fått ett öppet mål att spela mot.Vågar oppositionsrådet Malin Peterson äntligen ta i mot socialnämnden där konstigheterna växer i antal?Eller är det största möjliga tysssstnad som ska råda precis som i fallen Invandrarservice och Horisontboendet?Tredje gången gillt eller ska sveket mot alliansväljarna i Kalmar fortsätta?

2012-07-22 @ 20:15:47
Postat av: Solidus

Det borde finnas en Thoralf blogg i varje kommun. Det som händer i Kalmar händer i alla kommuner. I min kommun har jag blivit idiotförklarad bara för att jag bett dem följa lagen. En uppmaning till alla starta en blogg för varje kommun och granska politikers förehavanden. De flesta sitter med bara för att det gynnar dem själva.

Tur att Thoralf och Sverigedemokraterna finns!

2012-07-22 @ 21:33:49
Postat av: carl

hur går det med att ställa ut tv´n i garaget/förådet ?

svensk media är sämst i Världen inte värt att betala för.

hellre vill jag se hur man tillverkar en penna made in sweden, än se 7 klöverns statskontrollerade tv.(och spara över 2000 kr om året genom att säga upp tv licensen)

http://www.youtube.com/watch?v=to8fBHPhnJE

aldrig jag ställer in en tv i mitt hem mer. internetdator med stor 27 tum bildskärm är 1000 ggr bättre. och med projektor och hemmabiostereo 10 000 ggr bättre.

2012-07-22 @ 22:15:10
Postat av: carl

hur går det med att ställa ut tv´n i garaget/förådet ?

svensk media är sämst i Världen inte värt att betala för.

hellre vill jag se hur man tillverkar en penna made in sweden, än se 7 klöverns statskontrollerade tv.(och spara över 2000 kr om året genom att säga upp tv licensen)

http://www.youtube.com/watch?v=to8fBHPhnJE

aldrig jag ställer in en tv i mitt hem mer. internetdator med stor 27 tum bildskärm är 1000 ggr bättre. och med projektor och hemmabiostereo 10 000 ggr bättre.

2012-07-22 @ 22:15:58
Postat av: MolleA

Till Nettan:
Malin Petersson kan inte göra ett smack åt det här. Det är S och V som drar in tillståndet. Inte något alliansparti, de röstade ju för varnng.
Men det är ju klart, hon kan kanske påverka sin pojkvän att beordra sina partikamrater att ändra uppfattning.

2012-07-22 @ 22:33:06
Postat av: HM

I dagens Gotlands Allehanda skriver Merit Wager ledaren med ett osedvanligt klarspråk som nästan är ett rent genombrott. Tidningen är moderat och man kan bara gissa vad ledarsidesredaktören anser om uppgörelsen med Miljöpartiet om asylpolitiken.

Läs här: http://helagotland.se/ledare/artikel.aspx?articleid=7828148

2012-07-23 @ 07:10:19
URL: http://ondiklinte.blogspot.se/
Postat av: HM

http://helagotland.se/ledare/artikel.aspx?articleid=7828148


Lägger in länken igen för att få den klickbar och hoppas på bättre tur.

2012-07-23 @ 07:12:15
Postat av: Eric

Alll heder åt Thor-Alf för att han orkar riva i detta.
Men, är inte de stora frågan : "STYR VÄNSKAPSKORRUPTIONEN I KALMAR? också?"
Jag kan garantera att det inte finns någon, vare sig större eller mindre, ort i Sverige där korruptionen och då främst vänskapskorruptionen styr politiken och upphandlingar i större eller mindre grad.

2012-07-23 @ 07:49:48
Postat av: Solidus

Bästa Eric, kan du utveckla det du skriver eller är det ironi alt. felskrivning.

Jag kan garantera att korruptionen finns i alla kommuner. Upphandlingar mm.

Vänligen

En företagare med insikt

2012-07-23 @ 10:17:52
Postat av: Eric

@Solidus.
Naturligtvis är mitt inlägg rent allvar. Lite olyckligt formulerat. Det föll bort ett mycket väsentligt "inte" ser jag nu...
Vänskapskorruptionen finns förmodligen i ALLA kommuner. I större eller mindre grad.
Bluffakturering från företag till min kommun diskvalificerar inte dessa från listan av godkända upphandlingskällor.
Hur många städer låter ens några andra än lokala entreprenörer ("kompisar") få feta kontrakt?
Ska inte dessa upphandlas och offentligöras i hela EU?

2012-07-23 @ 12:54:41
Postat av: Solidus

Tack Eric, det var inte meningen att vara språkpolis men vi har likadan uppfattning

2012-07-23 @ 19:36:57
Postat av: Mange

Thoralf går från klarhet till klarhet! Tack för du låter oss vanliga ta del av detta.
Ge Bistro Bar tillbaka tillståndet att servera alkohol omgående och AVGÅ ni ansvariga i Socialnämnden.

2012-07-26 @ 14:34:24

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0