INVANDRINGENS KOSTNADER I KALMAR

Här kommer ett långt blogginlägg som mina trogna läsare säkert känner igen då det mesta har funnits i olika blogginlägg. Nu har jag dock sammanställt detta till ett "dokument" som skulle kunna ingå i ett lokalt valmaterial.

Kommer ett dokument enligt nedan kunna övertyga tveksamma väljare att rösta på SD? Vad tror du?


I de lokala tidningarna får du aldrig läsa uppgifter och fakta om kostnader för invandringen. Anledningen till detta är att dessa fakta och uppgifter inte är ”politiskt korrekta” och därför skall undanhållas för läsarna och kommunmedborgarna.
I SVT:s Agenda den 25 oktober 2009 sa socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin följande om Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.

”Jimmie Åkesson är expert på att prångla ut siffror och fakta.”

Jag anser precis tvärtemot Mona Sahlin att de absolut bästa i en debatt är att visa upp siffror, fakta och statistik för att understryka sina argument. Därför tänkte jag informera dig om de verkliga kostnaderna och de ”siffror och fakta” som invandringen till Kalmar kommun gett upphov till.

Det första som man måste ha kännedom är hur befolkningsutvecklingen sett ut i Kalmar kommun under de senaste åren.
Vid utgången av 2002 hade Kalmar kommun enligt SCB 60066 innevånare, vid utgången av 2009 hade den ökat till 62388. En ökning med 2322 personer. I media har du inte kunnat läsa att utav dessa 2322 personer hade inte mindre än 1876 utländsk bakgrund. Med andra ord så består drygt 80 procent av befolkningsökningen i Kalmar kommun under dessa år av invandring. I nedanstående diagram finns befolkningsutvecklingen sedan 2002. Källa SCB.Som de allra flesta säkert känner till så är arbetslösheten oftast högre inom befolkningsgrupper med utländsk bakgrund än bland personer med svensk bakgrund.

Detta får givetvis konsekvenser när det gäller bidrag till dessa grupper. Numera kallas det inte längre socialbidrag utan ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd. Under 2008 betalade Kalmar kommun ut drygt 56 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd. Det du däremot inte får läsa i våra lokala tidningar är hur dessa bidrag fördelas mellan olika grupper.  Hela 60 procent eller ca 34 miljoner kronor går till personer med utländsk bakgrund trots att denna grupp endast utgör ca 10 procent av befolkningen i Kalmar kommun. Se nedanstående grafik, Källa SCB.

Fram till 2005 hade Kalmar kommun ett avtal med Migrationsverket att ta emot ca 50 personer/år. Under 2006 skrev Kalmar kommun ett nytt avtal med Migrationsverket, ett avtal som ökade mottagandet med 250 procent, till 175 personer/år. Den stora ökningen får givetvis också till följd att anhöriginvandringen ökar med ungefär motsvarande andel. Detta har nu fått tillföljd att socialbidragen till personer med utländsk bakgrund rusat i höjden i Kalmar kommun och utvecklingen kommer att fortsätta så länge Kalmar kommun fortsätter med den stora mottagningen av invandrare. I nedanstående diagram finns utvecklingen av ekonomiskt bistånd sedan år 2003. Källa SCB.

Notera att utvecklingen av utbetalt socialbidrag väldigt väl följer ökningen av personer med utländsk bakgrund i Kalmar kommun i det tidigare diagrammet.

År 1983 var andelen av socialbidragskostnaden endast 3 procent till personer med utländsk bakgrund.
Nedanstående diagram visar i princip den misslyckade integrationspolitiken i Sverige och i detta fall Kalmar kommun från 1983 och fram till 2008. Källa SCB

Vi Sverigedemokraterna i Kalmar vill i första hand säga upp Kalmar kommuns avtal med Migrationsverket eller i andra hand begränsa invandringen kraftigt.

Givetvis får Kalmar kommun ersättning från Migrationsverket för detta mottagande men som de flesta säkert förstår är detta inte pengar som ramlat ner från himlen, även om en del politiker tycks tro det. Utan det är våra surt inbetalade skatter, moms, kapitalskatter och inte minst energiskatter och andra avgifter som staten delar ut till kommunerna genom Migrationsverkets försorg.

Nedanstående diagram visar hur ersättningen från Migrationsverket utvecklats under 2000-talet i Kalmar kommun. Källa Kalmar kommuns ekonomiavdelning.

Kalmar kommun har även tecknat avtal med Migrationsverket om mottagande av så kallade ensamkommande barn. Detta gjordes redan 2007, det enda parti som motsatte sig detta avtal var Sverigedemokraterna som yrkade på avslag i kommunfullmäktige. När detta avtal tecknades förmedlade politikerna och journalisterna en bild av att det handlade om endast 8 ensamkommande barn. Idag har vi facit!

Kalmar kommun har sedan detta avtal skrevs med Migrationsverket tagit emot inte mindre än drygt 50st unga män och utav dessa har 43st fått PUT (permanenta uppehållstillstånd). Placeringen av dessa unga män sker i två boenden. Ett i Påryd under namnet Villa Ossian och ett i Kalmar med namnet Horisont för de som fått PUT innan de placeras i av kommunen betalda egna lägenheter. Den 26 maj 2010 fanns 17 lägenheter för ensamkommande barn och antalet ökar stadigt.

Vid Villa Ossian och Horisont arbetar idag ca 20st personer. Kostnaden för denna verksamhet med personal, lokaler, mat, aktiviteter och administration låg 2009 på 11,7 miljoner kronor och den ökar allt eftersom fler och fler får permanenta uppehållstillstånd.

Personaltätheten är extremt hög vid denna verksamhet trots att dessa ensamkommande barn i de flesta fall är 17-18 år gamla. Vid dessa boende går det 1,25 anställd/ensamkommande barn. Detta skall jämföras med t.ex. förskolan/dagis där det går ca 0,2 anställda/barn eller grundskolan där det går 0,09 lärare/elev. Källa Kalmar kommuns statistik årsbok och socialnämnden.

Den enhet inom kommunen som administrerar mottagandet av invandrare kallas för Invandrarservice. Under 2009 var kostnaderna för Invandrarservice enligt bokslutet 25,6 miljoner kronor. Enligt budgeten för 2010 har enheten 8st anställda vilket ger administrationskostnader på närmare 4 miljoner kronor. Värt att notera är också att Invandrarservice har kontrakt på närmare 200 lägenheter för sin ”verksamhet”, en övervägande majoritet av dessa ligger i de norra delarna av Kalmar. Notera också att kostnaden för dessa lägenheter inte ingår i Invandrarservice kostnader.

Alla invandrare som kommer till Kalmar kommun erbjuds också utbildning i det svenska språket.
Detta sker genom SFI (Svenska För Invandrare). Ansvaret för SFI i Kalmar kommun har Kalmarsunds Gymnasieförbund. Enligt statistik från Skolverket kostade SFI-utbildningen under 2008 ca 6,2 miljoner kronor. Noterbart är att endast ca 40 procent klarar av sin SFI-utbildning och inte mindre än närmare 40 procent avbryter SFI-utbildningen enligt statistik från Skolverket.

Under 2008 fick dessutom Kalmar kommun placera flera ungdomar från invandrarfamiljer i skyddat boende
på grund av att de utsatts eller riskerade att utsättas för hedersrelaterat våld. Socialnämnden angav att kostnaden för detta uppgick till 2,5 miljoner kronor under 2008.

Detta är en del av de direkta kostnader som invandringen till Kalmar kommuns innebär. Givetvis finns det även kostnader inom grundskolan och gymnasieskolan som kan räknas till mångmiljonbelopp. En sådan verksamhet är den så kallade hemspråksundervisningen/modersmålsundervisningen där Kalmar kommun bedriver utbildning i ca 20st främmande språk.

Sjukvården har också stora utgifter som är relaterade till invandringen. En fråga som Sverigedemokraterna belyst är könsstympningen (omskärelse) av spädbarn. Under perioden januari 2008 till juni 2009 utfördes inte mindre än 260 omskärelser vid Kalmar Läns Landsting. Hur många av dessa som var medicinskt betingade eller som var religiöst (rituellt) betingade framgår inte av tillgänglig statistik från landstinget.

Var och en som betraktar dessa siffror ser säkert med stor tydlighet att de bidrag som Kalmar kommun erhåller av staten genom Migrationsverket endast täcker kostnaderna för socialbidrag till personer med utländsk bakgrund.
Alla andra kostnader hamnar på Kalmar kommuns skattebetalares nota och dras som kommunalskatt varje månad.

Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu hävdade i en debattartikel i Dagens Nyheter den 17 juli 2007 följande.

"Enligt SKL:s beräkningar ersätter staten endast 22 procent av de faktiska kostnaderna för en flykting under introduktionen”. 

Frågan är om inte verkligheten är ännu sämre för kommunerna! Eller rättare sagt verkligheten är mycket värre då kostnaderna fortsätter för kommunen även efter att introduktionstiden är över.

Vi Sverigedemokrater menar att vi inte har råd med denna massinvandring utan att den måste begränsas för att Sveriges kommuner skall kunna integrera dagens invandrare i samhället och klara välfärden inom skolan, vården och omsorgen. Det handlar helt enkelt om sunt bondförnuft!

Thoralf Alfsson, Kalmar
Riksdagskandidat för Sverigedemokraterna

 


Kommentarer
Postat av: Helene

Siffran för demensboende är ca 0,2 anställda/vårdtagare. Den statistik du redovisar är så fullständigt sanslös att man saknar ord. Och situationen är densamma i hela landet. Jag bara undrar: Kan man inte ta från denna kassakista där pengar till invandringen tas, och fördela dem på skola, vård och omsorg?

Den tycks ju outsinlig.

2010-06-08 @ 23:14:10
Postat av: Marcus

Så länge du har säkra och obestridliga källor för alla siffror så är det enkelt, tydligt och bra sammanställt. Kanske skulle du lägga till en källförteckning med länkar till internetsidor där vissa (alla?) uppgifter går att kontrollera. Likaså borde man länka till en plats där SD:s skuggbudget finns att läsa.Generellt borde all SD-reklam innehålla hänvisningar till internetsidor där man kan ta del av mer och utförligare information, såsom "våra åsikter" på hemsidan t.ex. Skuggbudgeten likaså. Detta för att det är svårt att få ut all information på ett kort inslag i TV eller i en annons i en tidning eller på ett reklamblad. En bra reklamfilm för SD skulle kunna se ut såhär;Ett antal påståenden visas i textform samtidigt som en berättarröst läser upp dem:"SD vill kasta ut alla invandrare"

"SD består bara av brottslingar"

"Invandringen är en vinst för samhället"Sedan kommer någon, kanske Jimmie Åkesson, in och säger nåt i stil med;"Är det inte dags att du själv tar reda på fakta om SD istället för att lyssna på vad andra partier säger om oss? Gå in på www.sverigedemokraterna.se och läs om vilka vi är och vad vi egentligen vill."Bilden tonas över i vitt med SD:s logga samt webbadressen utskriven. Det Jimmie säger skall även vara textat för att hörselskadade skall kunna förstå.

2010-06-08 @ 23:32:06
Postat av: Dumle

Hatten av Thoralf. Du kommer att bli en stor tillgång i Stockholm. Kalmar har du redan erövrat. De andra politikerna i din stad känns lite små i jämförelse. Alltid raka argument med tydliga källor. Precis som vanligt folk vill ha det. Se bara till att få detta budskap till alla kommuninvånare så är ni snart kommunens största parti. Hoppas bara att det finns fler duktiga i Kalmar nu när du skall till Stockholm.

Fy tusan vad du är bra!

2010-06-08 @ 23:39:19
Postat av: TW

Kanske någon sorts sammanställning av den totala kommunala kostnaden vore på sin plats? Jag inser att den inte kan bli komplett, utan det blir ett urval av alla kostnader. Men du täcker ju upp mycket eller det mesta rent av. I början eller i slutet skulle en sådan kunna funka.Sedan skulle dessa kostnader kunna ställas mot andra "typ lika stora kommunala kostnadsposter" eller kända "neddragningar", för att få en uppfattning av storleksordningen.Hur som helst - vilket suveränt arbete du gör. Kalmars bästa journalist. Fast rätt många har ju abdikerat från sin roll som journalist och är numera hejaklacksledare, så konkurrensen är ju inte svindlande... :-).

2010-06-09 @ 00:32:06
Postat av: Humanist

Den här typen av statistik och sammanställningar borde sd göra i alla kommuner där partiet fins representerat. Medelsvensson röstar tyvärr till stor del med plånboken, och om man tydligt kan visa vilka orimligt stora kostnader massinvandringen medför kan man troligen få en hel del tveksamma väljare att börja överväga sd som ett alternativ. Två andra aspekter som ev. kan tas upp i en sådan sammanställning är:Brottsligheten i kommunen (t.ex. antal anmälda brott i förhållande till antalet invandrare sett över tid). En sådan statistik kommer med stor säkerhet att visa ett tydlgt samband mellan ökat antal invandrare och ökad brottslighet.Resursfördelning till skolor beroende på antal elever med invandrarbakgrund. En sådan statistik kommer med stor säkerhet att visa att kostnaden/elev och läsår är betydligt högre i invandrartäta skolor än i skolor där svenska barn är i majoritet. Detta kan sedan sättas i relation till elevernas studieresultat (t.ex. genomsnittsbetyg eller andelen elever som ej fått gymnasiebehörighet efter slutförd grundskola). En sådan statistik visar sannolikt att betydligt fler invandrarelever än svenska elever inte går ut nian med fullständiga betyg, trots att man lägger betydligt större ekonomiska resurser på invandrareleverna.

2010-06-09 @ 01:16:26
Postat av: Dunderminnet

godkväll, jag läste nått alldeles otroligt nyss.

http://henrik.motpol.nu/?p=185ofattbart!

2010-06-09 @ 02:15:18
Postat av: Leif

Mycket bra initiativ. Denna typ av information bör alla medborgare få i sin brevlåda. I övrigt så har Marcus ovan flera förslag som du bör fundera på, källhänvisning är ett måste.Naturligtvis bör du också länka till SDs budget och övrig viktig information.Hoppas att det tas fram liknande information för andra kommuner med.

2010-06-09 @ 02:46:45
Postat av: Gubben o Gumman

Bra korrekt sammanställning av Alfsson,här har

andra SD politiker ett bra spår att ordna till i alla kommuner ,som SD finns i,till brevlådor, samt på sina bloggar.Pricken över i:et är ju narturligtvis att få ut det

i brevlådorna tre veckor innan valet.Det bör faktiskt gå med medlemmar och frivilliga.Valen 2010 2014 2018 får ses som "informationsfasen" efter 40 år av sossemedias

mörkning av valboskapens kostnader för Svenne Banan.I och med Internet är det kört för socialisterna

för gott ,en tidsfråga, samt en fråga om engagemang ,tidsramen bestämmer du upp till 15000 besök på denna sidan i veckan bör räcka en bra bit om alla tar "sina brevlådor" så att sägaDessa kostnader är ju grunden till nedrustning av Svensk välfärd inom skola vård och omsorg detta

måste stoppas effektivt och snabbt.Ditt jobb Svenne är att rösta SD 19 Sep samt besöka

brevlådor i "Svenska brevlådeloppet".

Hjälp SD stänga gränserna samt förhoppningsvis?

Verka för att samtliga PUT omprövas.SD:s bästa valarbetare kör hårt bla i Rinkeby inatt

Kompletterar man detta med "Svenska brevlådeloppet"

Så kommer ,förmodligen SD:S valresultat att bli 2 siffrigt.Thor-alf Alfsson och SD har säkert inget emot 10000 extra "brevlådefighters".Glöm för guds skull inte att ta ett snack med kompisarna på "Sveriges nationaldag" Midsommarafton

Här ligger minst 100000 röster och väntar.24% ungdomsarbetslöshet är en bra diskussions ingång ,så rullar det på av sej självt.

Eller varför inte fråga:- Hur många kvadrat är din lgh på,va du har ingen.

- Förresten "lill Svenne" var någonstans gjorde du lumpen.Är du på Öland kan du fråga kompisen.- Känner du till att förra årets midsommarmördare var på fri fot efter en ful misshandel i Kalmar innan mordet ,samt att dessa hade "4 mil" i brottsregistret.Glöm inte bort rondellerna heller bättre annonsplats lokalt får du aldrig gratis.

2010-06-09 @ 03:48:21
Postat av: Nalle i Växjö

En kostnad som inte finns med för Kalmar, är kostnaden för alla dessa bränder på skolor, sporthallar, och andra kommunala byggnader.Till skillnad mot PK pressen tror jag inte att dom beror på pojkstreck eller pyromanen i Ystad.Jag tror att det finns en gemensam bakomliggande faktor bakom dom flesta fall.Lösningen tror jag att man kan få genom "undercover" insamling av information på moskeer och andra muslimska källor.Svensk militär är i Afganistan för att skydda flickor så att dom skall kunna gå i skolor, medan 100 skolor om året brinner ner i Sverige!Se gärna videofilmen från England så får du bilda dig din egen uppfattningPostat av: Ibbe

Mkt bra sammanställning Thoralf. Sedan ett tips. SD beskylls ofta för att vara ett enfrågeparti. Vad kritikerna alltid glömmer är att flykting-och invandringsfrågan i sig berör väldigt mänga andra områden, skola,kriminalvård,socialtjänst och vård för att ta några exempel och därmed är något unik med sin spridning och påverkan på en mängd samhällsfunktioner. Det är inte SD som gör den ovan nämnda frågan till en enfråga det är faktiskt de etablerade partierna som hasr skygglapparna på och förnekar verkligheten. Ett aktuellt morgonexempel är skolbränder där vi ligger i Europatoppen med enorma belopp i skadegörelse och antal anlagda bränder. Inte ett endaste pip hörs från de s.k. etablerade partierna. Varför ser inte deras representanter vad i princip alla andra medborgare ser??

2010-06-09 @ 08:31:22
Postat av: Thoralf A

IbbeVi vet svaret. Förövarna har en icke etnisk svensk bakgrund, därför denna tystnad.

2010-06-09 @ 08:47:12
URL: http://thoralfalfsson.webblogg.se/
Postat av: LasseLucidor

Lycka till i det muslimska Sverige, nu drar jag till Schweiz.Fy fan vad jag hatar detta land som jag en gång betraktade som en del av mig själv men som utvecklats till en mardröm...Jag orkar inte längre se på när befolkningen våldtas och förödmjukas precis hela tiden utan några som helst skamkänslor från förövarna. VEM betalar när det inte finns några medel längre?

2010-06-09 @ 08:52:32
Postat av: Christian

intressant men alldeles för långt och komplicerat för den "vanlige" väljaren att sätta sig in i alla dessa siffror.

2010-06-09 @ 08:55:41
Postat av: Stefan K

Tack Thoralf!En bra, men skrämmande sammanfattning av läget i Sverige.Dessa siffror är orsaken till att riksdagspartierna med alla medel vill förhindra SD från att nå maktens korridorerLiknande statistik över Sveriges samtliga kommuner kommer aldrig att publiceras i riksmedia, trots att journalisternas uppgift är att gräva fram obehagliga sanningar.Var är ni Janne Josefsson, Lennart Ekdal, K-G Bergström, Anna Hedenmo och alla ni andra?Det lokala nyhetsprogrammet Östnytt, presenterade förra veckan ett reportage om hur flera kommuner i området skulle minska sin befolkning om inte en stor inflyttning av invandrare/flyktingar skedde.

Inga ord om varför folk flyttat från orterna (arbetslöshet, studier etc.) och givetvis inga siffror på kostnaden för alla de nykomna som troligen hankar sig fram på bidrag.Denna utmärkta sammanställning borde skickas över till samtliga lokala tv-stationer.

2010-06-09 @ 08:57:21
Postat av: Stefan K

LasseLucidorDet är inte landet du ska hata, det är politikerna som bär ansvaret för landets tillstånd du ska vända din aggression mot.

Det hoppas jag att du och alla i din omgivning gör den 19:e september?

2010-06-09 @ 08:59:57
Postat av: LasseLucidor

Fel av mig... Landet som sådant älskar jag men som det har blivit - ojojoj - Efter mer än 40 år av vanstyre och fortfarande röstar folk på sossar...

De lovar! skattehöjningar och får fler röster!

Jojo, jag tycker som araberna - svenskar ÄR dumma i huvudet!

2010-06-09 @ 09:19:20
Postat av: Lars Rosén SD Kalmar

Upplopp,bränder,gatsten mot polis och brandkår mm. Skolan dvs Rinkebyakademin nedbrunnen. mmm. vad skriver PK- pressen. STÖKIGT. Ursäkta men är inte detta " lite " mer än STÖKIGT. YNKEDOM AV PK_PRESSEN:

2010-06-09 @ 09:55:48
Postat av: Peter Winberg

Denna sida och PI har en unik besökarstatistik på ca 300 000 personer per månad. Lägg till ett mörkertal på 0.5 miljon och vi får en röstandel på SD motsvarande ca 30%... Valfusk på gång igen eller??

2010-06-09 @ 10:50:58
Postat av: Cavatus

Ja, SD:s valarbetare har varit flitiga de senaste två dygnen, samtidigt som mångkulturkrameriet nådde oanade höjder i TV-rutan på nationaldagen.Missa som sagt inte Julia Caesars krönikor. Hon är den enda svenska journalisten som tagit bladet från munnen och kritiserar dagens situation, givetvis under pseudonym, för annars kan ju karriären ryka, umgängeskretsen bland kollegerna vara ett minne blott samt så kan AFA:s gatstenar börja vina in genom vardagsrumsfönstren. Här är alla på ett ställe:www.korta.nu/jc

2010-06-09 @ 10:51:47
URL: http://www.aktualia.wordpress.com/flygblad
Postat av: joffe

HIJo LasseLucidor jag känner igen din reaktion. Jag nu gammal gube älskade också mitt Sverige och landet men hatade inbilska, ofolkliga politiker. Packade och flyttade för 30 år sen. Icke till ånger.Nu har vi SD vårt ENDA HOPP för landet att överleva och återvinnas. Vi är inte alls främlingsfientliga men väldigt normala och vill ha en också normal reducerad invandring i förhållande till behov och kapacitet. Varför importeras till Sverige problem sedan 30 år? Varför denna fortsatta förblindande idiotpolitik?Vi kan inte lägga oss ner och sprattla grabbar och tjejer! Kämpa på och stöd SD!Thoralfs statistiska utredningar och kommentarer ovan är helt förträffligt kunnigt och grafiskt korrekt belysta. Så illustrativa för den som VERKLIGEN ORKAR. - Som valmaterial helt bra men Thoralf! Jag tror du måste koncentrera brevlådeutskicket till färre och DE ALLRA VIKTIGASTE UPPGIFTERNA för att alla ska orka att hänga med att läsa.Jag har aldrig sett någon annan politiker så illustrativt belysa statistiskt vad som hänt.

Om Kalmar kommun hade dessa staplar kunde säkerligen liknande staplar illustrera vad som hänt i Sveriges land?Statistik i form av grafik på detta sätt är säljande. Thoralf du är en mkt skicklig yrkesman, skribent och illustratör och blivande riksdagsman. Finns en möjlighet att du på ett liknande sätt rent grafiskt kan sammanställa utvecklingen i fd homogena Sverige gällande "illegal", dessutom kravlös invandring genom åren? Bidragsgivandet? Kriminaliteten? Mmmm!Något enligt ovan skulle SDs partiledning säkerligen vara otroligt tacksamma för ty en liknande illustrativ draghjälp är värdefull inför valet?Du är duktig Thoralf och har en mycket populär och läsvärd webblogg som jag besöker nära nog varje dag.

2010-06-09 @ 10:51:51
Postat av: Cavatus

OBS! Korta-länken ovan funkar tydligen inte. Klicka därför påwww.aktualia.wordpress.com/julia-caesarså kommer ni till krönikorna.

2010-06-09 @ 10:55:34
URL: http://www.aktualia.wordpress.com/flygblad
Postat av: Erik i Lund

RÄKNA UT KOSTNADEN PER SKATTEBETALARE !Så att var och en kan känna hur det nyper i plånboken.

2010-06-09 @ 11:48:00
Postat av: Roberth

Tack för en mycket bra redovisning. Den borde alla Sverigedemokrater göra i sina kommuner.

2010-06-09 @ 11:52:28
Postat av: Gubben o Gumman

Som en lite irriterande parantes ang socialbidrag ï bla Kalmar kommun så blir det svårare och svårare

för etniskt svenska medborgare att få ut bidrag.Dessa grupper är lätta att ge sej på dom går inte

till pressen direkt i första hand.

Idag är det inte lätt att tillhöra den svaga gruppen av etniska Svenskar."Vi skall värna om dom svaga i samhället".Pengapåsen fördelas i första hand ut till Ali Baba.

I andra hand till Svenne Banan som kraschat.Stöd dom svaga i samhället rösta SD den 19 Sep.

P.s Skippa Bengan Westerbergs Röda korset börsor.

2010-06-09 @ 12:25:29
Postat av: S-E Karlsson

Hej och godmiddag , jo nu säjs det att asylsökande ska få börja arbeta från första dagen ????

Men var i herrans namn finns då jobben ? Vi har ju redan nästan 450000 tusen arbetslösa i Sverige hur ska då invandrade som i många fall är analfabeter kunna få jobb ? Nej det enda rätta är naturligtvis att bara ta emot dom som har bevisbar skyddsorsak , dom ska vi hjälpa men dom ca 95000 som inte har skyddsbehov har absolut inget i Sverige att göra .

2010-06-09 @ 12:31:23
Postat av: Riffi

Jag tycker att valrörelsen för vår räkning har kommit lite snett och att vi lockats in i den fälla där våra motståndare vill att vi skall vara, nämligen att de vill att vi skall framstå som att vi tycker illa om alla invandrare.Jag är Sverigedemokrat huvudsakligen därför att jag sett hur Sverige backat relativt alla länder i världen från 1970 fram till nu (och av flera skäl). Sverige har misskötts.Jag tycker att fokus i vår framtoning borde ha legat mer på massinvandringens kostnader: t.ex. att varje pensionär skulle ha fått x tusen mer i månaden utan massinvandring, att skolan skulle ha blivit bättre utan invandring från 170 olika nationer med 200 språk osv osv. Sådana frågor som Du nu tagit upp.Ingen kritik mot Din utmärkta blogg, men mer plånboksfrågor. Invandringens kostnader är svåra att beräkna, men varför skyggt säga (som en SD-företrädare i TV) att debattledarens uppskattning av invandringens kostnader på 30 miljarder troligtvis ligger lågt, när kostnaderna är skyhögt högre. Om SD säger att kostnaden för invandringen är en krona om året kommer det att bli ett väldigt liv och om SD säger att kostnaden är 372 miljarder om året kommer det att bli ett väldigt liv. Gör en bästa uppskattning och använd den. Att påstå att vi skall vänta tills vi kommer in i riksdagen och sedan använda riksdagens utredningstjänst duger inte. Valet måste vinnas nu!

2010-06-09 @ 12:32:01
Postat av: Gubben o Gumman

Robin o alla andra : Jakten på Canadagåsen utfört

av Kalmars enda cykelTaliban (svårspanad kille)Lösning på detta av det politiskt korrekta Kalmar

,samt PK pressen blev :1 Mörka ned djurplågeriet med snurranka"2 Ligg lågt 2-3 veckor.3 Meddela sedan innevånarna i Kalmar att stammen

av Canadagäss är så stor att staket behövs.

(Detta skriver narturligtvis tidningarna om)4 På så sätt dämpar man smällen om allmänheten får

reda på tilltaget."Gässen är ju så många ändå"5 Gubben o Gumman lurar man inte så lätt.

2010-06-09 @ 12:33:09
Postat av: AWSvensson

Från den havererade asylhanteringen kan vi rapportera följande. Asylsökande skall få börja jobba från dag 1. Detta låter lika vackert som en oskårad gammel dansk men med ett innehåll som är allt annat än drickbart. Var finns dessa jobb, asylmissbruket ökar pga att man kommer för att jobba innan Migrationsverket genomskådat bedrägeriet. Detta tar ju som alla vet tid så i den förhoppningen skall man kunna samla på sig lite likvida medel , är det tänkt .

KD denna sekt skall alliera sig med rödgröna om att inte skicka tillbaka våra asylmissbrukande yngre männen till Malta. Detta föranleder att Malta ånyo blir en språngbräda till Sverige, ryktet har redan nått Somalia som mobilisera alla lediga båtar, de som inte deltar i sjöröveriet, att förflytta män till Malta.

2010-06-09 @ 12:40:05
Postat av: Gubben o Gumman

SE Karlsson : Det finns två alternativ med Tobias

Billström ang jobben, antingen är han:

Dum i huvudet el en penningkåt snålammad lögnare.En sak är säker att Sverige utvecklas inte framåt

av företag som Samhall och Atendo Care.Stenåldern nästa.Uppriktigt Svennebanan vill du verkligen handla billigt på Byggmax,för att sedan renovera huset med en stenhammare hur kul är det?Tobias mfl håller på att ställa till det så.2010-06-09 @ 12:40:28
Postat av: Gubben o Gumman

AW Svenssson : Tänk när Svensk invandringspolitik

spelas på Broadway som en kommedi,likt ABBA:s musical el "Inbördeskriget i Rinkeby by the mental

disturbs Menaboys" skåpar ut kassavältare som:

Pearl Harbour.Då är det många Fd politiker som likt den Östtyske

borgmästaren som stapplar backar på något lager el

spanar ut över Norra Myrmarken genom ett gallerförsett fönster.AFA har förstärkt Ölands samt Borås djurparks fauna

Avdelning apburen.Det blir tider det, halleluja.

2010-06-09 @ 12:59:37
Postat av: S-E Karlsson

En stor del av somalierna som är i Sverige klarar inte av inträdesproven till svenska gymnasier !

Hur ska det nu gå med våra pensioner det är ju invandrarna som ska rädda framtiden för oss som har pension, har det ju skroderats med !

2010-06-09 @ 16:40:57
Postat av: Jungman_Jansson

Importerar man analfabeter så kostar det fläsk. Så här skev jag i en kommentar i DI:PK gör som strutsenMåste vi importera analfabeter? Ja, säger en skribent, ty det finns arbeten som inga svenskar vill utföra. Så är det dock även i Saudiarabien. Men där har man löst problemet genom tidsbegränsad import av otroligt lågavlönad arbetskraft från tredje världen. Så skull även vi kunna ha det.

Betänk att det finna tiotusentals analfabeter i landet som går arbetslösa. Samtidigt måste vi importera folk från andra sidan jordklotet för bärplockning. Analfabeterna har blivit för fina för att ta de arbeten som skulle passa. Tycks bara vara SD som vill ta tag i detta problemKommentaren togs bort genast. Så antidemokratisk beter sig PK även i “seriösa” tidningar Nej, PK:s politik tål inte ljus eller diskussion.

2010-06-09 @ 16:46:35
Postat av: Allemand

Som gammal pedagog så blir nog staplarna lite väl tunga om det är det enda som presenteras. Bättre vore istället att ha en upplysande framsida med en lättare variant som hänvisar till den tyngre senare delen.En annan bra idé som någon förespråkade är länkar till SD hemsida och andra nyttigare ställen för de som vill förkovra sig ytterligare.

2010-06-09 @ 17:30:50
Postat av: Thoralf A

AllemandLänkar har inte så stor fumktion i en tryckt upplaga!Givetvis kommer det finnas adress till SD:s hemsida och annan kontaktinformation

Postat av: Gubben o Gumman

Skolan som akademikerna i Rinkeby håller på

att bränna ned heter tydligen Rinkebyakademin.

Vilket är ett bra namn på denna raketforskareskola.Dialogväst på brandsläckare fram,så sjunger vi

"Gatstens marschen" ett två ett två...(Sten mot räddningspersonal=verkanseld)Sverige måste ha världens mest "stenade" polismän..

Å över Rakel hördes bulan 1 till bulan 2 kom"Gökboblad " har nu lovat att ta i med hårdhanskarna således kommer dom gröna dialogvästarna att bäras till natten kravaller

istället för dom lite lätt mesiga gula a la dagis.Så slutade sagan lyckligt i PK pressen.Fotnot Rakel = Nya polisradion.

2010-06-09 @ 19:52:57
Postat av: Allemand

Thoralf A,Visst har de det, länkar i skriftlig form är viktiga, hemsideadressen är en länk om än i skriftlig form.

2010-06-09 @ 19:57:31
Postat av: Robin Shadowes

"Hej och godmiddag , jo nu säjs det att asylsökande ska få börja arbeta från första dagen ????

Men var i herrans namn finns då jobben ? Vi har ju redan nästan 450000 tusen arbetslösa i Sverige hur ska då invandrade som i många fall är analfabeter kunna få jobb ?"Som kamel-jockeys kanske?http://www.friatider.se/veckans-kulturberikning-video/comment-page-1#comment-8537

2010-06-09 @ 20:05:09
Postat av: Allemand

Robin Shadowes,eller som stenkastare på gröna Lund.

2010-06-09 @ 21:34:45
Postat av: AliBaba

TorAlf,Jag kommer att lägga min röst till riksdagsvalet på Dig. Trots att jag bor i Göteborg.

Att se dig i Stockholm i full fart med blåslampa på de som sålt ut Sverige kommer att ge mina 4 kommande år en alldeles speciell glädje.

Herr TorAlf - Ni är en lysande journalist!!!!

2010-06-09 @ 22:29:12
Postat av: PK

Detta kan givetvis appliceras i hela landet. Thoralf är så otroligt mycket mer journalist än 99% av Sveriges "journalister". TA har även min röst.

2010-06-10 @ 00:30:41
Postat av: S-E Karlsson

Ibland är jag benägen att leva efter skådespelaren

Per oskarssons devis " Tro på Gud och ärligt vandra , sköt dej själv och skit i andra " !

Mvh Sven-Erik .

2010-06-10 @ 08:27:43
Postat av: Lotta

Jag tycker det är konstigt att ingen flyktingkramare reagerar på att de "ensamkommande flyktingBARNEN" efter de erhållit PUT flyttar till en egen lägenhet? Jamen småttingar på 4-5 år kan väl inte bo och klara sig själva i en egen lägenhet?

2010-06-10 @ 10:55:43
Postat av: lassekolja

Bäste Thoralf: Jag skall erkänna att jag inte lusläst hela Ditt inlägg om kostnader utan "skummat" igenom. Jag håller helt med Dig om att bara för att staten ersätter vissa kostnader handlar det lika förb-nat om våra skattepengar. Vad som inte framgår i varken inlägget eller kommentarer är att staten betalar väl bara under en viss tid, 2 eller 3 år(?). Har jag missuppfattat detta? Det är ju rena brakförlusten med tanke på att tiden före självförsörjning lär ligga runt 7(!)år. I Kungsbacka kommun där jag hör hemma, tillämpar man samma märkliga "beräkningsmetod", "så länge staten betalar kostar det gratis"! Helt otroligt!

Om Du ser detta Thoralf, gör gärna en kort kommentar. Mvh: L-a

2010-06-10 @ 18:20:52
URL: http://frianyheter.nu
Postat av: Rune Sterner

Lycka till i riksdagen!! Jag,snart 80 år.

2010-08-29 @ 18:22:21

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0