SVERIGES RÄTTSSYSTEM

Jag har ofta väldigt svårt att förstå den rättspraxis som tillämpas i vårt land. Nu har detta återigen exemplifierats när man jämför två olika brott med olika följder för brottsoffret och olika straffpåföljder.

I höstas utspelade sig något som jag liknar vid ett svartsjukedrama där en 63-årig man försökte mörda sin ex-sambo efter att hon avslutat deras 27-åriga förhållande då hon träffat en ny man. Kvinnan blev knivhuggen i halsen och hon svävade mellan liv och död under några dygn. Även hennes dotter blev skadad då hon försökte skydda sin mor. Efter mordförsöket försökte mannen begå självmord men han hittades av polisen och överlevde.

I den efterföljande rättegången vid Kalmar Tingsrätt dömdes mannen till 8 års fängelse. Domen överklagades till hovrätten som skärpte straffet till 10 års fängelse. Jag har absolut inget att invända mot denna dom utan jag finner den som mycket rimlig.

Det som upprör mig är däremot när man jämför detta mordförsök med det knivmord som utfördes under midsommarhelgen i Köpingsvik. Här knivmördades en ung man och flera andra skadades också med stor sannolikhet utav samma kniv.

I detta fall dömer Kalmar Tingsrätt den skyldige till 6 års fängelse och hand kamrat för medhjälp till 3 års fängelse. För mig med mitt logiska tänkande går detta inte alls ihop.

Mordförsök = 10 års fängelse
Mord = 6 års fängelse

Hur kan det bli på det här sättet?

Mord skall enligt svensk lag ha påföljden om lägst 10 års fängelse och som mest livstids fängelse. Dråp ger från 6 år upp till 10 års fängelse. Att det finns en juridisk skillnad mellan mord och dråp är ju självklart men i dessa fall handlar det om mordförsök och dråp/mord.

Den 63-årige mannen har alltså dömts till samma straffpåföljd som att han skulle ha mördat kvinnan. Den person som knivmördade i Köpingsvik dömdes för dråp och till den lägsta straffpåföljden, 6 års fängelse.

Sedan får man heller inte glömma att i Sverige sitter den dömde oftast bara av 2/3 delar av straffet, vilket i dessa fall i praktiken ger knappt 7 års fängelse respektive 4 års fängelse. Jag anser att 4 års fängelse för att ha knivmördat en medmänniska är rena skämtet och en kränkning mot offrets anhöriga.

Nu har Köpingsviksmordet överklagas till hovrätten och det skall bli mycket intressant att följa hovrättens bedömning. Tyvärr hyser jag inga förhoppningar om att hovrätten skall skärpa straffen utan jag är rädd att hovrätten till och med kan sänka straffen. Detta grundar jag på vissa medicinska utlåtanden som gjordes angående gärningsmannen under rättegången i tingsrätten.


Kommentarer
Postat av: Hulda

Det är tyvärr skillnad på folk och folk...

2010-01-31 @ 12:33:42
Postat av: Gubben o Gumman

Socialkommunistiskt rättsystem :Mord utfört icke etnisk svenk = Dråp ,tid i fängelse 2/3 av utdömt straff.Mord utfört av etnsik svensk= Mord straffpraxis 10år (för ett människoliv) fängelse 2/3 av strafftiden.Orsak till detta : Hade detta inte genomförts hade ett redan bankrut rättsystem (fotboja,samhällstjänst)fått byggas ut rejält för att hysa alla icke etniskt Svenska fångar.

Vilket både är dyrt samt inte ser bra ut politiskt

korrekt sett.Bakom detta ställer sej :

-Socialdemokraterna

-Vänsterpartiet

-Miljöpartiet

-Moderaterna

-Centerpartiet

-KDS

-FolkpartietVad säger dessa partier när en

4-åring kommit i vägen och fått en kula i skallen?

Vi tillsätter en utredning?Tack Olof, Bengt, Ingvar, Göran ,Fredrik,Mona

för ert gedigna arbete att göra Sverige till en skurk stat.

Gubben o Gumman vill inte att kriminellt drägg skall styra Sverige med sina skjutvapen.Du politiskt korrekte politiker el journalist förklara varför dessa med icke Svensk bakgrund inte

utvisas för tex mord på öppen gata.

Miljontals människor i Sverige undrar varför?OBS i stort sett dagliga skjutningar på öppen gata

mord senast igår i Malmö, sätt stopp för detta valdagen 2010 Detta kan man inte snacka el censurera bort.Ditt jobb "Svennebanan är att ta rätt valsedel i höst.

Försök att höra om Mona o Fredrik tar upp det ikväll i partiledardebatten.Tycker du detta är bra skall du rösta på dessa partier 2010

Annars finns det ju ett alternativ....

Thoralf vet namnet på på det partiet.Dom dömda i det aktuella fallet skulle fått 20år samt 10 år samt sitta av hela tiden.

2010-01-31 @ 12:57:25
Postat av: Nissen

Jag har en lagbok från 1700-talet i min bokhylla, där finns det att läsa mord i dess missgärningsbalks XII kapitel:§1

Dräper man, eller qwinna, annan försåteliga och i löndom; warde mördaren halshuggen, mannen steglad, och qwinnan i båle bränd.En viss skillnad mot idag, nu kan man diskutera dödsstraffets vara eller icke vara. Men straffet för ett så grovt brott som mord ska vara kännbart.Andra intressanta paragrafer från 1700-talet.Mordbrand XI kap:§2

Sätter någor upsåteliga eld i annars mans gård, och bränner ther up hus, ett eller flera; warde halshuggen, och skadan gäldes af gods hans. Brinner folk inne, eller warder dödadt, miste mordbrännaren ther til högra hand sin.

§3

Tänder någor af arghet eld å uthus, skog, sädesstack, hö eller halmstack, som långt ifrån gården äro; straffes med fyratijo par spö, tretijo par ris, eller en månads fängelse wid watn och bröd, fylle ock skadan.

§4

Warder mordbrännare i then gierning gripen; straffes med tiugu try par spö, aderton par ris, eller tiugu dagars fängelse wid watn och bröd, äntå att ingen skada sker.om våldtäkt kap XXII:§1

Tager man qwinno med wåld, och emot hennes wilja främjar sin onda lusta, och warder lagliga thertil wunnen; miste lifwet, och qwinnan ware saklös. Ej må ock någor henne thet förwita, wid fyratijo dalers bot. Gitter han ej fullborda sin onda wilja; böte äntå för wåldet hundrade daler. Warder han i thy dräpen; ligge ogild. Häfdar man afwita qwinno, eller then, som ej fyllt tolf åhr; ware lag samma.Om rån kap XX:§9

Rånar man, och med fullt wåld tager af annan, i hans hus, gård, skiep, å gato, eller å wäg, något, hwad thet helst wara kan, mer eller mindre; miste lif sitt.Dessa paragrafer var gällande svensk lag fram till 1864, då missgärningbalken ersattes med en ny strafflag. Dock ska det sägas att Gustaf III mildrade straffet för våldtäkt till 3 års fästningsarbete, och "tilläggsstraffen" till dödsstraffet (Stegling, brännas på bål, mista högra handen) togs bort 1841.Det är intressant att reflektera över dessa, i gångna tider, använda straffsatser, och sätta dessa i samband med dagens situation. Nu påstår jag inte att vi ska börja med att halshugga, stegal och bränna mördare på bål igen. Men straffen i Sverige behöver justeras uppåt kraftigt mot dagens löjeväckande nivåer.

2010-01-31 @ 13:07:03
Postat av: Fredrik

Så är det i landet Sverige idag!

Dessa eftergifter man ger kriminella kommer bita oss i baken en vacker dag! Så är det bara!Slopa hela grejen med rätt o fel om inte påföjden skall vara "STENHÅRD" när det gäller mord!!Vi är myndiga vid 18 års ålder pga av vi har bedömt att vi är kapabla att förstå och inse konsekvenserna av våra handlingar!Men som vanligt så är det en massa eftergifter!

kulturella,religiösa,sociala och annat dravel ska tas i beaktande när man dömer unga människor.Om man blir en mördare pga av att man har haft en taskig uppväxt, går på soc,knarkar eller vad det nu är som man använder som tarvlig ursäkt så hade vi haft ett antal miljoner i svenska fängelser!Det är individen inte samhället som begår brottet!

Det är individen som inte klarar av att leva under de sociala regler o lagar vi har för att ett demokratiskt samhälle ska fungera!Det finns många dåliga saker i samhället men 90% av oss fixar att hantera det sen har vi dom som inte gör det men det innebär inte att 90 % har eller är uppfödda med silversked i munnen!!!!!!Ska man ge hälp åt dessa? Absolut men inte genom att föringa deras gärning genom att döma ut kort straff i tron att han/hon ska bli bättre!?Han skulle fått 10 - 15 år!

Han valde att dricka alkohol,bära kniv och att inte gå därifrån utan han skulle få dom att visa respekt eller rädsla för honom och det slutade med att en ung kille miste livet!Men nånstans längs vägen till det moderna samhället så har moralen och etiken försvunnit för begäret att kunna " göra som man vill "Rättigheterna är till antalet ett 1000fald mer än vad skyldigheterna du som medborgare har i det moderna samhället vilket är nåt man bör diskutera.Om man enfald tror att det går att få " alla" människor till "goda människor" så.... sorry!2010-01-31 @ 13:14:05
Postat av: Arge Surfarn

De som tolkar lagarna i Sverige tolkar det som om fan skulle tolka bibeln!

2010-01-31 @ 13:19:25
URL: http://argesurfarn.wordpress.com
Postat av: Gubben o Gumman

Alla som tycker vårt rättssystem är bra o rättvist

räcker upp handen nu.Det går bra att räcka upp handen nu...

2010-01-31 @ 13:22:56
Postat av: Nalle i Växjö

Antalet människor som uppsöker Sjukhusvård efter knivöverfall ökar.Men trots det har inte våldet ökat i samhället, säger vissa så kallade forskare.Jag har funderat på detta men inte kommit fram till något svar.

Har DU ?

Postat av: Ibbe

Rättväsendet har sakta men säkert anpassat sig till det s.k. mångkulturella samhället. Gängvåldtäkter t.ex. där de inblandade har nysvensk bakgrund rubriceras ofta om i domstolarna och beviskraven har höjts så till den milda grad att det närmast behövs direktupptagningar med kamera för att offrens uppgifter ska tillmätas värde. Initiativet till högre beviskrav kommer som bekant från HD. Tittar man på bakgrunden i de flesta av våldtäktsgängen så förstår man anpassningen. Att utredarna inom polisen i Västervik med förundran ser på utvecklingen visar bl.a. ett domslut i rätten där för några månader sedan. Den domen är med hänsyn till utredningens reultat mkt märklig. Liknande domslut finns på andra håll i landet och det hänvisas som nämnts till HD:s direktiv. Man kan tyvärr konstatera att det i domstolarna numera skiljs på folk och folk. Vi kanske rent av håller på att få parallella rättssystem?

2010-01-31 @ 13:40:43
Postat av: Cavatus

Enda trösten med hovrätten är att det är juridiskt utbildat folk som dömer där, inte nämndemän (politiskt tillsatta) som det är i tingrätterna.Läs Maria Abrahamssons utmärka inlaga om att hon anser att nämndemännen ska avskaffas inom svenskt rättsväsende. Texten återfinns i boken F-ordet. Kan återkommer med mer fakta (ISBN-nummer o dyl senare när inte datorn är så förb-t seeeeg).

2010-01-31 @ 13:41:55
URL: http://aktualia.wordpress.com
Postat av: Hampus

Lite klargörande i frågan. De båda männen blev, enligt Thoralfs länk, dömda för dråp samt medhjälp till dråp, därav de lägre straffen. Om de hade fällts för mord respektive medhjälp till mord så vore straffsatsen naturligtvis högre. Det som saknades i detta fall var, om jag inte har fel, uppsåtet till mord och utan uppsåt kan man inte dömas för detta brott. Så med detta i baktanken är inte tingsrättens dom så obegriplig, allt handlar om bevisning och vilka motiv som låg bakom brottet.

2010-01-31 @ 15:35:31
Postat av: Peter, den förste.

@Nissen: "...lagbok från 1700-talet..."Vet du om den finns upplagd på nätet (borde inte vara problem med upphovsrätten iaf.).Det finns ju mycket diskusioner om att införa delar och i förlängningen hela "lagböcker" från 600-talet i vår rättskipning; Varför kan vi inte på vägen ditt först prova vår egen lagbok från 1700-talet? Och vem vet om inte ett införande av våra gamla lagar gör så att det inte blir nödvändigt att gå tillbaka i tiden mer än till 1700-talet.P.S. Vore intressant att se fler inlägg med exempel på lagar från din 1700-tals lagbok.

2010-01-31 @ 16:27:41
Postat av: Ferdinand Mjuk

En frånvaro av mänsklig insikt,ondska och brist av kunskap är nog synonymt med ett svenskt och tämligen unket rättssystem.

Vi har sedan sekler små ynkliga "folkdomstolar" bestående av "nämder" som fortsatt präglar en politisk syn på hur man upprätthåller lag&ordning.

Borde vi inte avskaffa dessa okunniga profitörer?

2010-01-31 @ 17:23:03
Postat av: OT

Har Bin Laden blivit miljöpartist?Se: http://vladtepesblog.com/?p=18879

2010-01-31 @ 17:39:49
Postat av: Cecilie - Bloggvärldens mest musikfyllda blogg

Intressant ämne!

2010-01-31 @ 18:23:53
URL: http://ceciliesjostrand.blogg.se/
Postat av: Tess

Hej. Jag har veckans blogg tävling på min blogg om du vill vara med :)

2010-01-31 @ 18:25:49
URL: http://killmee.net
Postat av: Gubben o Gumman

Ordet uppsåt är jättefiffigt det kan man använda som man vill.

Slå ner någon på ett dansgolv tex för att du stört dej på tex klädseln, då kan du bli friad .

Du hade ju inget uppsåt.

Jättebra ord för att kunna ge "busrabatt".

Går man ut ev påverkad med en kniv på Öland på midsommar och dödar någon så är det mord samt medhjälp inget annat.

Såvida du inte hade något just det uppsåt.

2010-01-31 @ 18:51:37
Postat av: BossX

Det svenska rättssystemet har alldeles för många påtagliga och grova brister, så ock demokrtien i Sverige.Lade in följande på DN apropos den politiska debatten ikväll:Jag vill se SD i debatten! Partiet är uppstickaren med dryga 5% av valmanskåren som KD, C och Vpk! Detta förhållande borde reflektera sig i debatten! SVT sänker demokratien genom att inte låta SD vara med i debatten!!!! Sverige skall aldrig mera komma och snacka om att det brister i demorkatien i något annat land överhuvudtaget! Sopa rent först framför egen dörr! Detta är skändligt av SVT! De formella invändningarna bär inte! Vi tittare vill veta vad SD har att säga!Så var det!

2010-01-31 @ 18:51:47
Postat av: Tomas

Gå in på TV 4 o rösta på sid 130-133. SD har 43 procent.

2010-01-31 @ 19:15:35
Postat av: JG

Men det jävligaste av allt är nog att "Cube" är ute och festar på krogarna i stan och njuter av sin frihet i väntan på nästa rättegång. Det sticker i många kalmariters ögon att se honom med en öl i handen på o`learys när han samtalar glatt med vänner. Äckligt!

2010-01-31 @ 20:02:25
Postat av: Rune

Konstigt det där med uppsåt?

När börjar man fråga efter uppsåt?

Ingen frågar om uppsåt när jag felparkerar.

Ingen frågar om uppsåt när jag kör för fort.

Inte heller om jag skulle köra berusad.

Det måste ligga högre upp på straffskalan?

Varför?

2010-01-31 @ 20:05:16
Postat av: Nissen

@Peter den försteJodå jag känner till upplagan på nätet, den är identisk med orginalet.Här kommer ett sista exempel:Om stöld kap XL§1

Hwar som första gången stiäl gods, eller penningar, öfwer tijo daler; böte tre gånger så mycket, som thet stulne wärdt är. Orkar han ej böta; plichte med kroppen, doch ej högre, än efter stöldens wärde.§3

Warder tiuf för stöld andra gången lagförd; böte fyradubbelt tiufnadens wärde. Orkar han ej böta; plichte med kroppen, som sagdt är, och tå ökes straffet med fem par spö, eller fyra par ris. Kommer han tridie gången åter, och stiger tiufnaden til hundrade daler; warde hängd, ehwad thet är man, eller qwinna. Är tiufnaden mindre; miste ej lifwet: utan plichte med kroppen, efter stöldens wärde, och arbete i try åhr under Konungens hächte. Stiäl han fierde gången; warde hängd.Även här avskaffades dödstraffet på 1800-talet (1807 tror jag), och ersattes med livstids straffarbete

2010-01-31 @ 20:43:29
Postat av: Hampus

Till Rune:Uppsåt inom straffrätten krävs för att bli fälld för ett brott om inte lagen stadgar annat, ex räcker det med vårdslöshet eller oaktsamhet för vållande till annans död. En felparkering är inget brott, snarare en förseelse och finns inte i Brottsbalken. För den nyfikne finns det för övrigt tre olika sorters uppsåt.Jag vet att det kan låta flummigt men de är så lagen är uppbyggd.

2010-01-31 @ 21:31:06
Postat av: wcc

Det handlar väl helt enkelt om uppsåtet. att det gick att styrka att mordförsöket var genomtänkt medan det andra skedde oöverlagt d v s dråp. lägger inga övriga värderingar i detta även om det känns lite märkligt.

2010-01-31 @ 22:08:08
Postat av: Tore (preact)

Söker man bråk, och mördar någon då är det mord!

Tydligen hade de, ett helt gäng sökt bråk på campingen! (Knivar eller andra mordverktyg)

Är avsikten att inte döda någon, men ändå utför gärningen, då är det dråp! (Utan vapen, :-))

Gäller "min själ" att hålla fingrarna i styr framledes!

Som "yrkessoldat" övades man i att avliva människor med enkla medel (utan vapen).

Startspärren har alltid varit inkopplad, men hur länge till!Hade en tokig granne (miljöpartist) som hatade militärer, av någon anledning. Då jag slutat min tjänstgöring och hade mina "gröna" arbetskläder på mig, fick han verkligen spatt! Naturligtvis använde jag "inte mer våld än nöden kräver", så detta var lätt avklarat!

Men om inte min spärr fungerat, hade denne usling varit ett lätt byte! Men det visste han tydligen icke om.Efter detta ärende och en tid därefter, flyttade familjen till vår gård i Värmland.

Och visst är värmlänningar ett kônstigt fôlk allt!

Först arrenderade vi en gård, men kärringen stal ström för oss, så vi köpte nuvarande och f*n i mig

fällde inte ett jaktlag en kalv på vår mark, och försökte dra denne över en väg, men vägen var också vår! Nu är det våra odemokratiska tidningar,

Arvika Nyheter, och NWT som ljuger och står på, men

bemötande, det "tyck di int ôm"!Det är då väl att "startspärren" fungerar än-så-länge! Gammal man gör så gôtt han kan för att som pensionär trivas. Nu blev det långt, men man får lätt skrivklåda i detta land, när man inte får försvara sig som man blivit lärt...God Natt!

2010-02-01 @ 00:33:10
Postat av: Ola

Hampus menar du att dessa knarkare hade med sig kniven ut på midsommar för att tälja sig en pinne till korvgrillningen?! Har man inte uppsåt att mörda när man hugger en kniv i någon? Menar du att dessa herrar var så påtända så att de trodde att de gick loss med kniven på ett träd???????????!!!!

2010-02-01 @ 00:36:25
Postat av: Stefan A

Är man under 18 är man för ung för att dömas till fängelse, är man strax över 18 får man straffrabatt för att man fortfarande är för ung, det är en 5-6 år där som man kan begå brott utan att samhället reagerar särskilt mycket, och där det huvudsakliga "straffet" är socialtanten, vad skickar det för signaler? jo att ,vanliga brott i den åldern, bilstöld/inbrott, person/åldringsrån, misshandel,butiksrån mm. inte är så farligt, det händer ju ingenting,där måste det till en skärpning, när jag växte upp på 60-70 talet på landsbygden fanns fortfarande en "skämmighetsfaktor", men den är helt borta när man är anonym i en storstad.

2010-02-01 @ 10:20:43
Postat av: Hampus

Ola:Varför man har med sig en kniv har säkert sina motiv, säkert inga trevliga sådana. Om man hugger sin kniv i någon innebär detta inte automatiskt att man har för avsikt att döda denne, man kanske "bara" ville skada eller skrämma personen i fråga. Det är just uppsåtet att ta livet av någon som är avgörande, om man i stundens hetta sticker kniven i en annan människa talar detta mer för dråp än för mord.Bli nu inte arg på mig, det är inte jag som stiftar lagarna i detta land :)

2010-02-01 @ 13:17:06
Postat av: P

Kan bara hålla med till 100%, Sveriges "rättssystem" är ett resultat av Socialodemokratisk "rättvisa".

2010-02-01 @ 23:05:32

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0