KAN/VILL INTE SKOLORNA SVARA PÅ MINA FRÅGOR?

Den 3 februari skrev jag ett inlägg om att AFA inte betraktas på samma sätt som nazistorganisationer i skolorna. Denna information har jag fått från lärare som jobbar på skolor i Kalmar med omnejd. Tydligen är kunskapen om AFA väldigt dålig bland vissa lärare vilket jag finner mycket anmärkningsvärt och tyder på bristande information från ansvariga personer inom skolledningarna.

Läs mitt inlägg från 3 februari.


Med anledning av detta skrev jag ett mail till ett antal gymnasieskolor i Kalmarområdet och ställde ett antal frågor. Mailet skickades den 3 februari till följande skolor.


Jenny Nyströmskolan

Lars Kaggskolan

Stagneliusskolan

Ingelstorpsskolan

Mjölnerskolan

Ölandsgymnasium


Idag den 21 februari har fortfarande ingen skola svarat på mina frågor.

  

Stagneliusskolans rektor Joachim Håkansson har dock hört av sig och lovat komma med svar. Från övriga skolor har det varit dödstyst.


Här kommer en något förkortad version av mitt mail.


Hej


Jag har förstått att många skolor idag har dokument om värdegrund, som behandlar alla människors lika värde. Rasism och främlingsfientlighet tas också upp i dessa dokument.

Jag har sett skrivningar om att all form av rasistiskt material skall stoppas och anmälas.


Nu uppkommer flera frågeställningar om hur ni definierar rasistiskt material?


Vissa skolor/rektorer förbjuder vissa typer av Sverigetröjor, hur är er syn på detta?


Är informationsmaterial från Sverigedemokraterna tillåtet på er skola?


Om en lärare på er skola visar sig var aktiv Sverigedemokrat skulle detta innebära några negativa konsekvenser för läraren?


Idag är de nazistiska organisationerna väl kända i skolorna och alla informeras mycket bra om nazisternas illdåd under kriget.

Men hur står det till med informationen i din skola angående kommunismens brott mot mänskligheten. I dagens samhälle finns inte bara högerextremism utan även vänsterextremism, detta har vi sett flera exempel på under de senaste åren, inte minst i Kalmar.

I Kalmar finns en organisation som kallar sig AFA-Dackebygd, som tagit på sig flera fall av våld och skadegörelse. De sprider sitt budskap i skolorna och deras klotter finns i flera skolor som t.ex. "ANTIFA".


Hur ser din skola på detta?


Behandlar ni även vänsterextrema rörelser i era dokument om värdegrund?


Är flygblad, klistermärken och klotter från dessa vänsterorganisationer förbjudna enligt samma regler som gäller rasistiskt material?


70599-314              70599-296
      NSF                               AFA-Dackebygd

Dessa organisationer har faktiskt en hel del gemensamt! Ingen av dem förespråkar t.ex. demokrati.


Hoppas att ni kan svara på mina frågor utan något längre dröjsmål.


Tackar på förhand gör

Thoralf Alfsson

Kommunfullmäktigeledamot

Sverigedemokraterna, Kalmar.


Som ni ser är detta inga komplicerade frågor, utan de skall kunna besvaras på ganska kort tid men de har tydligen inneburit svåra övervägande för rektorer och ansvariga på respektive skola. Jag kommer att påminna rektorerna på dessa skolor om mina frågor och om det inte svarar får jag kontakta ledningen i gymnasieförbundet.


Det skall bli väldigt intressant att läsa svaren, om jag nu får några. Men eftersom jag är förtroendevald politiker borde det innebära att rektorerna inte bara kan strunta i mina frågor.


Kommentarer
Postat av: LArs

"Vissa skolor/rektorer förbjuder vissa typer av Sverigetröjor, hur är er syn på detta?"

Tycker nog att denna sorts frågor skulle undvikits i mailet. Bättre att hållit det rent att handla om AFA kontra nazism.

2008-02-21 @ 09:35:56
Postat av: Skånepåg

LArs

Jag anser frågan som i högsta grad berättigad, men kunde kanske ha formulerats något annorlunda.

Att förbjuda vissa klädesplagg, för att anpassa sig till det som f.n. är politisk korrekt, är utan tvekan ett övergrepp som vi måste ifrågasätta och bekämpa.

2008-02-21 @ 10:16:59
Postat av: vinterbadaren

Bloggen "Högerkänga" är under det senaste dygnet utsatt för en kampanj och fungerar endast sporadiskt!

Löser sig inte problemet inom rimlig tid kommer vi till vänsterpackets och muslimslöddrets förtret att lägga över till en egen server i ett land som EJ låter det fria ordet tystas av det politiskt korrekta patrasket och dess fega medlöpare!

Kampen den fortsätter med förhöjd styrka!

2008-02-21 @ 12:19:06
URL: http://hogerkanga.blogspot.com
Postat av: Sivan

Mycket bra iniativ. Väntar med spänning på resultaten

2008-02-21 @ 13:26:42
Postat av: LArs

Skånepåg,

Jag håller med, det är en viktig fråga. Dock så riskerar den ännu viktigare frågan om vad skolan lär ut om vänsterfascismen att drunka i tröjfrågor.
Om man som oinitierad läser tröjfrågan så känns det nog lite sandlåda.
Andemeningen i mailet är på tok för viktigt för att forumleras 'fel' eller lite klantigt. Bra initiativ Thoralf!

2008-02-21 @ 13:55:38
Postat av: Henrik

Jag ser exempelvis att AFA-Dackebygd berömmer sig för att igår ha slagit sönder bilrutor på vad jag antar är en företrädare för en politisk gruppering, måhända med något speciella åsikter. Att politiskt våld av det slaget tillåts utan att politikerna går ut och fördömer dådet måste man kanske se som ett tyst godkännande.
http://www.motkraft.net/nyheter/2994

(Vimmerby kanske ligger en bit från Kalmar iofs)

2008-02-21 @ 17:12:46
Postat av: Skånepåg

Henrik

Viket dj-a pack!

jag har ingen aning om vem denna Anders Holmberg är, men att bara göra som man gör visar vad det är för människor. Men som alla vet, det man inte har i huvudet får man kompensera på annat sätt!

2008-02-21 @ 18:24:14
Postat av: Tore

Sannolikt kommer "rektorerna" att skydda sina AFA-
iter, då dessa är så vänster-indoktrinerade att de
bara inte kan vända "pol". Se bara hur de har "för-
judit" Sverigedemokrater, att göra sig hörda inuti
skolorna vid tidigare försök...

Annars är det bra, att visa allmoge hur odemokratiskt samhället är, under ett vänsterstyre.
Med spänning väntar jag på resultatet, trots att jag
redan befarar det!...

2008-02-21 @ 19:26:50
Postat av: Lasse

Såg att AFA gjorde reklam för sin verksamhet i Virserum. De kontaktas via Virserums Fritidsgård enligt hemsidan.
Dessutom finns 6st av dem på bild.

Alltså sanktionerar fritidsgården (kommunen+politikerna) detta ?

Känns som ett bra uppslag för polisen att jobba på.

2008-02-21 @ 21:14:31
Postat av: Skånepåg

Om invändrargängens härjningar i Karlstad. Skrämmande att våra svenska ungdomar skall råka ut för denna "vardagsbrottslighet", utan att politiker och samhället reagerar kraftfullt.

http://www.nwt.se/ArticlePages/200802/20/20080220182005_577/20080220182005_577.dbp.asp

2008-02-22 @ 12:14:07
Postat av: Henrik

Jan Milld har en bild på personer från AFA-Dackebyggd som står bakom en banderoll med en gravsten, bilden är lite dålig men jag tror jag sett den i bättre upplösning någonstans och att namnet på en mördad person finns angivet på banderollen.

http://www.bgf.nu/expo/forelasare.html

2008-02-22 @ 16:25:53
Postat av: Krille

Skrivtips:

http://www.sverigedemokraterna.net/index.php?action=fullnews&id=955
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=73338&a=1063279
http://forum.svt.se/jive/svt/thread.jspa?threadID=20872 (!!!)
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/arkiv.asp?ProgramID=438&formatID=116&Artikel=1910628

2008-02-22 @ 22:37:51
Postat av: Johan

Sökte på "AFA" på Virserums fritidsgårdens hemsida.
Då kom bl a upp "Avfallsplan"
Symptomatiskt??

2008-02-23 @ 13:40:10
Postat av: Kalle

Hej Thoralf
Kanonbra att du sticker hål ordentligt på dessa uppblåsta och förblindade lärare. Det är inte en liten pyspunka du åstadkommer. Det är en rejäl däcksexplosion.
Lärarkårerne känner sig krängta ( lärarhögskolans felstavning ) och kör i diket.

Heja, heja, hejaThoralf. På dem bara.
En liten droppe urholkar en stor sten med tiden

2008-02-23 @ 19:02:18
Postat av: Immigrationssamtal

Du blandar ihop ytterandefrihet med diskriminering.

Att objektivt bedömma huruvida SD eller AFA material skulle vara tillåtet att offentliggöra i skolan har med yttrandefrihet att göra. Men om avsikten (dvs hur materialet används) är att peka utinvandrarna i skolan blir det diskriminerande = förbjudet.

Därmed blir ditt frågebatteri något hängandes i luften eftersom det är inte själva materialet som rektorerna skall ta ställning till utan hur (vilken avsikt) man tillgriper. T ex på samma sätt som en skruvmejsel blir ett vapen när du angriper någon med skruvmejseln.

Hur som helst det vore faktiskt intressant att läsa vilka svar du får. Jag tror att det finns en stark okunnighet bland rektorerna kring dessa frågor. Du får gärna publicera svaren.

/Immigrationssamtal.
http://www.immigrationssamtal.wordpress.com

2008-02-23 @ 23:04:30
Postat av: Frode

Immigrationssamtal har missförstått! Yttrandefriheten kan inte begränsas genom något allmänt diskrimineringsförbud! Dessutom är att märka att yttrandefriheten just är till för att det skall vara möjligt att diskutera alla samhällsföreteelser, inklusive den svenska invandrarpolitiken och hur invandrarna förhåller sig i landet. Det är alltså i substans inte diskriminerinade mot invandrare att diskuteras de problem som massinvandringen medför. Om en sådan diskussion inte tillåts, så är det fråga om en begränsning av yttrandefriheten, oavsett vem eller vilka som begränsar den,
som enligt artikel 10 EKMR är mycket bredare än vad som antas i Sverige, Lagen om hets mot folkgrupp är t.ex. på kollisionskurs med EKMR! Se HD:s avgörande i målet pator Green!

2008-02-24 @ 08:56:37
Postat av: Immigrationssamtal

Yttrandefriheten är inte oinskränkt den får begränsas med hänsyn till motstående rättigheter och intressen av vanlig lag (2:12-13 RF). Ett motstående intresse är ?Hets mot folkgrupp? där den som ?uttrycker missaktning? inte skyddas av yttrandefriheten, utan tvärtom straffas för sitt beteende (BrB 16:8).

När får dessa begränsningar ske? Förarbetena säger att begränsningar får ske om ändamålet är godtagbart i ett demokratiskt samhälle men inte baseras på religiös eller politisk åskådning.

I fallet pastor Green som handlar om att bedöma vilket intresse som väger tyngst; pastorns rätt till religions- och yttrandefrihet eller inskränkningar i de fall hans yttrande utgör hets mot folkgrupp. Tingsrätten ansåg att inskränkningen vägde tyngre än yttrandefriheten och fällde. HovR kom fram till motsatsen genom att hänvisa till Europakonventionen (i målet Kokkinakis mot Grekland). HD friar pastorn med motiveringen pastorn inte yttrat sig hatfullt mot bakgrund av Europakonventionens praxis (Art 9).

Men rättsfallet saknar relevans eftersom det gäller religionsfrihet och yttrandefrihet sammanslaget i mailet till rektorerna, som detta började med, är frågan enbart om yttrandefrihet. Det är för övrigt något som HD skriver i pastor Green målet, att om det endast handlat om yttrandefrihet hade inskränkningen blivit giltig och prästen sannolikt blivit fälld.

Bara för att vara tydligare än i mitt förra inlägg:
Att fråga huruvida rektorer huruvida SD har rätt att sprida sin information är irrelevant, eftersom detta är skyddat i grundlagen. Däremot när informationsspridningen övergår till att uppfattas som missaktning mot invandrare blir det brottsligt och därmed ett problem för rektorn i frågan, eftersom . Om jag vore rektor skulle jag svara tillbaka med att jag vill ha tydliga förutsättningar för HUR dvs. processen för SD:s informationsspridning skall ske.

Bara för att vara extra tydlig: att SD finns betyder inte med automatik hets mot folkgrupp. Det är snarare formerna för HUR informationen sprids och PÅ VILKET SÄTT dessa uppfattas av invandrarna i skolan som är avgörande.

Tack för en trevlig debatt och lycka till med ditt mail.

2008-02-24 @ 11:32:06
Postat av: Frode

Svaret måste bli kortare än det borde vara. Oaktat vad som står i RF, så gäller artikel 10 i EKMR, som så att säga tillåter mer av frän kritik än vad som tillåts i Sverige. Rätt så att yttrandefriheten kan inskränkas men mindre så enligt EKMR än i svensk rätt. Den svaga punkten i lagen om hets mot follkgrupp är missaktningskriteriet, ty om detta tillämpas rakt av, så skulle det bli väldigt tyst här i landet! Därför kan man på goda grunder anta att den lokutionen inte alltid håller i ljuset av artikel 10 EKMR. Nu är dessutom invandrare som grupp inte någon folkgrupp i lagens mening! Vad mera är, är att spridningen inte har någon relevans. I sak är det inte missakting att
diskutera
invandrarpolitiken eller hur invandrarna förhåller sig i landet. Hela ditt anslag är litet av prinsessan på ärten! Gäller det särskilda regler för invandrare en masse?

2008-02-24 @ 12:32:02
Postat av: Frode

PS. Det intressantaste med HD-domen i pastor Green-målet var att HD tolkade och tillämpade EKMR direkt med åsidosättande av svensk lag. Detta ledde till ett enhälligt frikännande av HD:s ledamöter! Med ett sådant anslag finns det mycket att säga om lagen om hets mot folkgrupp.

2008-02-24 @ 12:54:12
Postat av: Henrik

Immigrationssamtal,

frågan kanske snarare skulle vara om rektorerna per definition anser all information från sverigedemokraterna såsåm rasistisk och därför förbjuder den. Om SD kopierade en text från propaganda från ett riksdagsparti som är godkänt i skolan i fråga och presenterade den på ett flygblad utgivet av sverigedemokraterna skulle det då förbjudas av rektorn ifråga?

Sen måste man väl ha mer objektiva kriterier än att minst en person med invandrarbakgrund anser sig missaktad för att förbjuda info från ett specifikt parti? Isåfall borde det räcka med att en person påstår sig missaktad av ett riksdagsparti för att förbjuda det att propagera i skolan? Eller är påstådd misskatningsuplevelse från personer med invandrarbakgrund mer värd pga. någon lag?

2008-02-24 @ 12:55:58
Postat av: Immigrationssamtal

Du har en poäng vad gäller missakningsbegreppet och departementschefen har sagt att det skall tolkas med viss försiktighet. Denna tolkning skulle inte inriktas på att innefatta alla uttalanden av nedsättande eller förnedrande karaktär. För tillämpning av bestämmelsen skulle uttalandet behöva överskrida gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion (SOU 1981:38 s35).

Vi kan ta ett konkret exempel: ?Den som ser sig själv som svensk och som ses som svensk av andra? - är enligt Sverigedemokraterna den definition som bör vara gällande för invandrare som kommer till Sverige, (källa: www.sverigedemokraterna.se).

Om vi gör en liten analys av Sverigedemokraternas sats:

?den?? innebär alltså vem som helst alltså även icke svenskar kvalar in ? bra!

?? ser sig själv som svensk?? hittills är vi överens med vad jag själv definierar

??och ses som svensk av andra?

Vilka är dessa andra som hänvisas till?
Vem kvalificerar dem?
På vilka grunder avkunnas domen om svenskhet eller ej?
Och det är här jag är extremt kritisk eftersom definitionen faller på sin egen logik. Om jag tycker att jag är svensk, kommer alltid någon annan kunna tycka att jag inte är tillräckligt svensk, vilket leder till att jag därmed inte får vara svensk. Alltså ingen kan bli svensk enligt denna definition?
Vad är din åsikt om att tillämpa missakningsrekvisitet i detta sammanhang?

2008-02-24 @ 13:15:30
Postat av: Frode

För det första måste lagen om hets mot folkgrupp vara tillämplig! Här måste "folk" bestämmas utifrån Folkmordskonventionen, som ligger till grund för lagen om hets mot folkgrupp. Det är den inte! Vi flyter istället över i sociala kontext. Själv älskar jag Frankrike, men även om jag skulle få medborgarskap, så skulle få fransmän tycka att jag var fransman, även om jag tyckte att jag var tusan så mycket mer bildad i fransk kultur och språket än genomsnittsfransmannen. Synen på mig skulle dock inte hindra mig ifrån att fungera fullt ut i Frankrike! Dörrar skulle öppnas! Saken har alltså inget med missaktning att göra utan endast med mitt individuella förhållningssätt att göra i mitt nya hemland!

2008-02-24 @ 13:31:38
Postat av: Immigrationssamtal

Jag håller dessvärre inte med dig. Lagen ställer upp tre rekvisit:
- uppsåtligen,
- i uttalande eller i annat meddelande som sprids,
- hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Straffstadgandet skyddar enbart folkgrupper eller annan grupp när angreppet anspeglar på ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, torsbekännelse, eller sexuell läggning. Det finns vidare inga krav på direkt grundar sig på sådan grund; även uttalanden som innebär kränkande påståenden om t ex mindervärdiga egenskaper men som enbart indirekt faller under etniskt ursprung blir tillämpliga.

Alltså folkmordskonventionen som var ursprungsgrunden har genom åren tappat sin restriktiva tolkning och fått i och med lagändringarna en extensivare syn på saken.

Tillbaka till min fråga kring missaktningsbegreppet: ? utan endast med mitt individuella förhållningssätt att göra i mitt nya hemland!? Det håller jag fullständig med dig om, men jag är inte Sverigedemokrat (det hoppas jag har framgått vid det här laget : - ). Min poäng med SD definition kring svenskhet har att göra med att Sd inte är intresserade av att skapa en positiv definition som gör att nyanlända kan bli svenskar. I det var i ljuset av detta som jag ville att du skulle se missaktningsbegreppet.

2008-02-24 @ 13:49:03
Postat av: Frode

Rekvisiten är kummulativa! Så enkelt är det inte - alltså! Ändringarna i lagen om hets mot folkgrupp är ju inte givna och kan komma att underkännas i Strasbourg! Varför skulle SD ha en positiv definition? Finns ingen annan som har en! För den sociala kontexten och det individuella förhållningssättet, så har det onekligen en viss betydelse vilka det är som invandrar! Här närmar vi oss substansen! men den diskussionen får någon annan ta!

2008-02-24 @ 14:03:47
Postat av: Immigrationssamtal

Ingen har en positiv definintion av tillgodogörande av svenskhet, vad sägs om lagen om svenskt medborgarskap? Fem års hemvist i Sverige, god vandel, styrkar identitet, fyllt arton år ? sen var det klart. Har du uppfyllt dessa krav blir din ansökan behandlad och därefter beslutad. De skulle vara kul och se vilka rekvisit SD skulle ha satt baserat på sin definition? Jag håller med dig Frode vi skall inte övergå till att diskutera SDs innehåll, ville bara använda detta som ett exempel.

Vad gäller Europakonventionen handlar vår diskussion om två begrepp ?hate speech? och ?magin of appreciation?. Det vill säga i likhet med svensk syn är inte yttrandefriheten oinskränkt. EMK ser tre typer av inskränkningar 1) lag, 2) annat ändamål te x statens säkerhet 3) nödvändiga i ett demokratiskt samhälle.

Alltså Strassbourg kommer inte med automatik att underkänna den svenska definitionen, snarare tvärtom vi har en lag ?hets mot folkgrupp? där begreppet folkgrupp inte längre motsvarar det som avsågs i urspgrunliga definitionen, eftersom den svenska lagstiftaren ansåg det nödvändigt att utöka dess omfattning och tillämpning. Och visserligen är det Europadomstolens uppgift att avgöra om en stat passerat vad som fritt kan begränsas i yttrandefriheten, men som du argumenterar att EMK är extensivare än svensk lag är inte en självklarthet för att ett domskäl med automatik skulle blir friat som vore fällt i Sverige.

Jag kan hålla med dig om att dessa frågor är intressanta ur ett rättsligperspektiv och du har en imponerande kunskap kring dessa frågor. Tack för en trevlig söndags debatt.

/Immigrationssamtal.

2008-02-24 @ 14:27:01
Postat av: Frode

Som jag påpekade så skulle ett fransk medborgarskap inte göra mig till fransman! Tack själv för en trevlig debatt!

2008-02-24 @ 14:40:24
Postat av: Kalle

"Vår frihet hänger på pressens yttrandefrihet och kan inte begränsas utan att gå förlorad", sade den amerikanske presidenten Thomas Jefersson redan på 1800-talet.

Läs citatet igen och väg varje ord på en guldvåg.

Ack hur rätt har inte denne president. Dessa bevingade ord borde hängas upp i en guldram på varje tidninsredaktion.

Stå på dig Thoralf. Du vinner i det långa loppet.

2008-02-24 @ 14:59:55
Postat av: Putte

Nu är det ju så att lagen i sig är rasistiskt utformad. Inte alla etniska grupper anses som folkgrupper och kan därför enligt lagen inte utsättas för hets. En grupp vita amerikaner skulle exempelvis inte kunna få något rättsligt stöd i hetslagstiftningen. Hets mot invandrare finns således inte i lagstiftarnas ögon, endast hets mot grupper som lagstiftaren tycker det är synd om som utses till folkgrupp.

2008-02-26 @ 05:54:28
Postat av: Frode

Thoralf!

Nu får du plocka upp litet om Kalmarhem! Dagens skandal!

2008-02-27 @ 16:21:06
Postat av: fråga till thoralf

hur ser du på alla människors rätt att finnas till och alla svenska medborgares lika rätt?

Spelar det någon roll om man äter kebab eller köttbullar?

Varför skyller sverigedemokraterna så mkt på muslimerna, varför är dom värre än andra invandrare, tror ni inte att dom kan tillföra sverige något?

Tror du att det är en slump att ni har fått en raziststämpel, hitler började åxå med att skylla problemen på en folkgrupp..?

2008-02-27 @ 21:25:34
Postat av: Skånepåg

Sådana idiotiska frågor ställs enbart av de som inte har förmågan att se konsekvenserna av invandringen och vilka följderna blir i samhället!

Du kan ju roa dig med att kolla http://www.youtube.com/watch?v=PM9koI3cVcY så ser du vilka "trevliga" barnprogram som görs av de människor som du vurmar för!

2008-02-27 @ 22:34:09
URL: http://www.youtube.com/watch?v=PM9koI3cVcY
Postat av: Gregorius

Thoralf! Måtte din röst aldrig tystna. Vi är många som beundrar ditt civilkurage.

2008-02-27 @ 22:49:35
Postat av: Truckdriver

"Varför skyller sverigedemokraterna så mkt på muslimerna, varför är dom värre än andra invandrare, tror ni inte att dom kan tillföra sverige något?"

Av videon framgår att de utan minsta moraliska betänkligheter kan göra BARNPROGRAM där de uppmanar att mörda de som inte underordnar sig islam. De är totalt ointresserade av demokrati, yttrandefrihet, utövar kvinnoförtryck och hedersmord. Vad har dessa att tillföra Sverige? Jag säger bara fy f-n och stackars dig som inte begriper detta!

2008-02-27 @ 23:13:32
Postat av: Skånepåg

Se här vad Reinfeldt sade i en intervju med BBC.

http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1069481

Han hade inte ens ett svar att komma med på frågan beträffande Malmös "undergång"! Började svamla om trångboddhet och låtsades inte om meningen med frågan!

Resten var bara en massa svammel och önsketänkande. Inte undra på att BBC reportern verkade minst sagt förvånad över de olika svar han fick!

Moderaterna kan verkligen vara stolta över sin egen superbarbar!

2008-02-27 @ 23:42:43
URL: http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1069481
Postat av: Immigrationssamtal

Debatten börjar glid off track. Men några saker går att säga. Det finns ingen anledning att hylla Thoralf för sitt initiativ. Han är helt ute och cyklar. Vi har fastställt att yttrandefriheten kan inskränkas vidare har även rektorn skyldighet att skydda barnen mot rasistiskt beteende.
Om jag vore rektor skulle jag svara:

Hej Käre Thoralf,
I yttrandefrihetens namn ger jag en varm och välkommande hand till SD att yttrar sitt politiska partiprogram i min skola. Dock är jag enlig skollagen skyldig att skydda barnen mot rasistiskt beteende (1:2 2p, Skollagen) vilket innebär att villkoret för framträdandet är att så fort debatten uppfattas av någon elev i min skola som rasistisk avbryts yttrandefrihet och ni kommer omedelbart átt avhysas ifrån lokalerna. Jag ser inga problem i detta eftersom ni gör gällande att SD är ett politiskt parti baserat på demokratiska grunder. Därför ser jag att ni har full möjlighet att yttra er politik i mina lokaler, men ni har även skyldigheten att framföra budskapet så att det inte faller under lagens beteckning "rasistiskt beteende". Har du vidare frågor eller vill veta mer om formerna och vilken process vi tillsammans kan ta fram för att göra detta till en intelektuell och demokratiskt parti politisk debatt, är du välkommen att höra av dig.

Med vänlig hälsning
Retor X

2008-02-28 @ 01:35:45
URL: http://immigrationssamtal.wordpress.com
Postat av: alex

immigrationssamtal det var nog det löjligaste jag hört... Naturligtvis kommer någon att ta illa upp, Sds företrädare bör inte avhysas pga detta, utan endast om de uttalar sig rasistiskt, vilket jag tvivlar på att de skulle göra...

2008-02-28 @ 08:27:28
Postat av: AWSvensson

Att cykla är bra både för hjärta o hjärna, så jag rekommenderar Immigrationssamtal att ta en cykeltur för att få igång blodcirkulationen i hjärnan. Jag cyklar varje dag till och från jobbet vilket bidrar
till en fungerande hjärna och möjligheten att se helheten i samhället.

2008-02-28 @ 10:23:53
Postat av: Skånepåg

För att bloggläsarna skall förstå vad signaturen Immigrationssamtal har för utgångspunkt för sina inlägg här på sidan.

Citat från hans hemsida:
"Min syn på saken är: Sverigedemokraterna är ett populistisk och VERKLIGHETSFRÄMMANDE enfrågeparti som LÅTSAS stå för sunt förnuft genom att måla upp ett drömslott ? folkhemmet."

Då man läser igenom hans blogg, är det lätt att inse hans totala brist på förmåga att urskilja vad som sker i mitt fosterland. Allt vänds och vrids så att det skall passa in enligt principen "om karta och terräng inte överensstämmer, så gäller karta"!

2008-02-28 @ 10:41:02
Postat av: Immigrationssamtal

Alex, I ärlighetens namn: varför skulle någon ta illa upp? Och om SD inte är rasistiska och säger sig förespråka ett heltäckande politisktpartiprogram, vad är då problemmet i att acceptera dessa villkor?

Skånepåg: jag har aldrig påskinat mig vara en företrädare för SD. Utan har debatterat Thoralfs fråga: yttrandefrihet och SD.

Men om du frågar: så är min åsikt att SD är:
- Populistiskt: spelar på rädslan om främlingen i samhället och en uppfattning om att deras budskap är förträngt av etablissemanget oftast under parollen ?PK?.
- Verklighetsfrämmande: Dess väljare längtar tillbaka till det Sverige de växte upp i, ett utopiskt folkhem som aldrig har funnits, och är rädda för globaliseringseffekterna som sker i världen.
- Enfrågeparti: kopplar desperat med hjälp av allenahanda statistiska sifferkonstruktioner hela sitt partiprogram till invandring som problemet utan att leverera några politiska lösningar som inte innefattar invandring.

Bara för att vara tydlig, min avsikt är inte att vara någon rabiat konfliktskapande person utan att debattera kring dessa och liknande frågeställningar.

/Immigrationssamtal.

2008-02-28 @ 13:32:09
Postat av: Skånepåg

Ursäkta, men jag avböjer att diskutera med någon som inte kan ta till sig det elementära som jag skrev i mitt förra inlägg!

Det är bara att konstatera, att vi fått "gökunge" i boet och det i tydligen dubbel bemärkelse! Med ett evigt tjat om populism, verklighetsfrämmande och enfrågeparti.

Även jag rekommenderar AWSvenssons cykeltur för att få igång blodcirkulationen. Förresten framgår av ditt inlägg, att du redan är ute och cyklar så det är tydligen något annat som fattas!

2008-02-28 @ 13:54:52
Postat av: Frode

För Immigrationssamtal tycks det inte räcka med att vederbörande är både blind och döv, utan här kan man tänka sig att han legat nedsövd med hjärt- och lungmaskin de senaste tio åren! Min empati går till alla dess sjuka! Man behöver varken vara rasit eller nazist för att konstatera att massinvandringen av muslimer från Afrika och Mellanöstern satt djupa spår i vardagen för folk i Sverige. Allt i form av social oro, kriminalitet och allmänt stök! Det är det vi snackar om! Verkligheten alltså! Således helt skild från alla de politiska begreppen som "främlingsfientlighet", "rasism", islamofobi - you name it! Det hanlar alltå om terrängen och inte kartan! Terrrängen är ju som vanligt som den är!

2008-02-28 @ 15:21:42
Postat av: AWSvensson

Gringo anmäls för ekobrott
Konkursförvaltaren av företaget Latifeh, som bland annat gav ut tidningen Gringo, har anmält bolaget till Ekobrottsmyndigheten, skriver tidningen Resumé.
Gringo fick Stora Journalistpriset 2005. Två år senare gick bolaget i konkurs.
Gringo tidningen som skulle marknadsföra det mångkulturella samhället gick tydligen lite för långt och blev alltför mångkulturellt och intoducerade fusket.

2008-02-28 @ 16:32:45
Postat av: Frode

Nu är det så här! Alla vi som har en fastighet, och här är vi ganska så många! Sedan 600 år eller fler år tillbaka i tiden
eller bara helt nyligen (relativt sett) så vi backar inte! Vi klipper alla som kränker vår äganderätt!
Vi är Sverige med våra slott, gods eller gårdar, eller vad vi nu än må en ha! Poängen är att vi svenskar aldrig viker oss, oaktat det är fråga om slott eller en hyresrätt! Vi är här!!!!!!! Och vi flyttar inte! Här må vi ju bara hjälpa varandra! Patestiskt månne, men terrängen gäller alltid före kartan för oss! Tjejer och grabbar, vi var här när isen drog sig tillbaka för 13.000 år sedan! Och vi förbliver! Det är tusan så att man nästan blir nationalist i dessa omständigheter! Ehuru om aldrig förr!

2008-02-28 @ 17:00:19
Postat av: Immigrationssamtal

Intressant ståndspunkt skånepåg, Du debatterar inte med någon om inte personen faktiskt håller med dig. Men? då blir det ju inte mycket till debatt eller tänker jag fel?

Både du och Frode kör samma utgångspunkt: En för stor invandring på för kort tid, skadan är redan skedd p.g.a. den politik som förs och förts. Nu behövs åtgärder för dessa invandrarens anpassning i Sverige och där så är möjligt återvandring?

Nej dessvärre ser jag inte samma bild: Ni gör det jag brukar kalla för ensidig resultaträkning. Genom att blunda för intäktssidan/goda invandrare och ensidigt koncentrera Er på kostnanderna/onda invandrare kommer Ni fram till ett negativt resultat (invandrare är onda och kostar pengar).

Alltså försöker tillgripa någon sorts sunt förnuft som kan åskådliggöras så här:
Om 3 invandrare är goda - 25 som är onda = kasta ut hela bunten eller tvinga dem till assimilering

Men i verkligheten så säger Ni det här:
Om ? invandrare är goda ? 25 som är onda = kasta ut hela bunten eller tvinga dem till assimilering.

För faktum är att SD är grymt duktiga på att kasta runt statistik på hur mycket invandarare kostar, begår brott, osv. Men visar sällan upp statistik på hur många invandrare som; är höginkomstagare, köpt villa, som INTE begår brott, har hög position i näringslivet osv. Men vill ändå hänvisa till någon form av vågskåls-förnuft som etablisemanget hållt hemligt för det svenska folket under parollen PK.

Där slutligen detta sammantaget skulle vara det absoluta skälet till SDs fantastiska insikt som resten av befolkning skall acceptera.

2008-02-28 @ 21:59:02
Postat av: Putte

Immigrationssamtal, Vad har du argumenten för att Sverige ska fortsätta med en i stort sett oreglerad invandring? Vad är argumenten för att massmedier och politiker har rätt att fortsätta att ljuga om flyktingmottagning, när man samtidigt kan läsa i officiella dokument att mindre an 5% av de som får stanna i Sverige är verkliga flyktingar enligt Genévekonventionen? Jag är ganska säker på att SD inte har några problem med att Sverige tar emot sådana som verkligen uppfyller internationella krav på vad flyktingstatus är. Precis som Finland gör.
I höstas var det 1000-tals "svenskar" (egentligen irakier med svenskt put)som "satt fast" i Irak för att ett flygbolag inte ville flyga dit och hämta dom. Vad är det som gör att en "flykting" som fått put i Sverigen på grund av att personen har flytt för sitt liv, plötsligt kan befinna sig på semester i landet han flytt från? Läs gärna flyktingombudsmannen Merit Wagers blogg.

2008-02-29 @ 06:12:35
Postat av: Truckdriver

Putte

Det största hitintills är de 8 000 personer som repatrierades till Sverige då Hizbollah attackerade Israel för ett par år sedan. Undrar hur många som nu är tillbaka i Libanon och lever gott på det svenska socialbidragssystemet?

Den här folkpartikeln immigrationssamtal har nog glömt att ta av sig solbrillerna när han kom från Chile, eftersom han inte ser (eller förstår) vad som håller på att ske i det här landet!

2008-02-29 @ 13:14:37
Postat av: Henrik

Immigrationssamtal, jag tror inte att sverigedemokraternas propaganda har så stor betydelse för partiets framgångar. Själv har jag aldrig fått reklam från sverigedemokraterna i brevlådan, jar du? Jag antar att det kostar för mycket pengar att göra reklam. Snarare är det så att det är personer som önskar minskad invandring (utan att ha fått den åsikten genom påverkan från sverigedemokraterna) som inte ser något annat alternativ till att rösta på sverigedemokraterna.

2008-02-29 @ 15:08:20
Postat av: Kalle

Immiigrationssamtal: Hur är det med äldreförsörjningstödet? Hur kan det komma sig att en invandrar pensionär från utlandet direkt får en högre "pension" än vad en svensk fattigpensionär som jobbat i för Sverige hela livet.

Vad har denne pensionerade invandrare gjort för Sverige mer än att hålla upp tiggarhanden? Förklara gärna med hjälp av lagen och paragrafer hur en svensk fattigpensionär skall komma upp i samma eller högre pensionsbelopp än äldreförsörjningstödet som den invandrade pensionären får av svenska staten???

Vad heter det när staten "stjäl" intjänade pensionspengar för att klara statfinanserna? Det skedde ju under 1990-talet. Dessa pengar skulle ju betalas tillbaka till de svenska pensionärerna när det gick bättre för Sverige. Pengarna har inte betalats tillbaka. Pengar som de svenska pensionärerna offrat för att få ett bättre leverne på sin ålders höst.

Vad heter det när en privatperson "stjäl" pengar från en annan privatperson och lovar att betala tillbaka? Tjuven betalar inte tillbaka några pengar. Vad heter det då på ren svenska?

Får en advokatbyrå "stjäla" pengar ur klientfonder eller kassor för att sedan betala tillbaka när det gåt bättre för advokatbyrån? Får de göra det? Vad heter det om advokatbyrån inte betalar tillbaka när det går bättre?

2008-02-29 @ 15:42:35
Postat av: Immigrationssamtal

Thoralf, ursäkta att vi avviker ifrån ämnet hoppas du inte misstycker att jag debatterar vidare?

Putte:
Vi har inte oreglerad invandring, bara för att vara tydlig: oreglerad invandring = fritt för vem som helst att flytta till Sverige utan att fråga staten om lov. Vi har lagar och regler som styr invandringen till Sverige, men jag tror du inte menade detta heller. Du menar att invandringen upplevs som okontrollerad och framför allt att du inte ser en tydlig koppling mellan invandring och nytta (ekonomiskt, socialt, kulturellt, etc.)?

Min korta motfrågar är: Vem har sagt att alla som kommer till Sverige är flyktingar dvs behöver skydd. Du kan inte tänka dig att en akademisk iranier är trött på muslimska förtrycket och vill börja ett nytt liv i Sverige?

Tuckdriver,
Den berättelsen du redogör för har jag inte satt mig in i. Men det verkar som om du har identifierat ett fall där 8 000 människor som återvandrat efter att har varit i Sverige och nu lever på svenska bidrag i hemlandet? Du får gärna erbjuda mig möjlighet att sätta mig in i vad det gäller, jag är intresserad. Men snälla kör lite hårda fakta och inte länkar eller källor
som börjar med ?min polare ner på krogen säger att??.

Henrik,
SDs propaganda skall inte underskattas. SD är duktiga på att fånga upp missnöje och i och med att etablissemanget tystat ner dem erbjudit dem martyrstämplen. Detta använder SD till sin fördel och försöker göra sken av att budskapet är undertryckt och hänvisar till diverse konspiratorika teorier.

När det gäller SD?s visioner finns det säkert väldigt många som delar dem, inget snack om den saken. Men om man studerar lite noggrannare andra frågor som SD berör så tror jag nog att folket kan avskräckas. Visste du t.ex att:

1) SD vill ha mer Kristendom i skolan
2) SD är positiv till Skoluniformer
3) SD ifrågasätter Darwins utvecklingslära
4) SD vill lämna EU
5) SD vill sänka straffrättsåldern
6) Återinförande av betyg i ordning och uppförande.

Jag tror att när dessa frågor kommer fram i ljuset i samband med en valkampanj så kommer antagligen stödet att minska snarare än att öka.

Kalle, jag är ingen expert på försäkringsfrågor men din fråga är: Hur en pensionärsinvandrare utan intjänade år får mer pengar än personer (invandrare såsom svenskar) som arbetat hela sitt i Sverige?

Person (invandare såsom svenskar) som inte kan försörja sig har rätt till socialbidrag. Vidare har asylsökande även rätt till bistånd under väntetiden för uppehållstillstånd (8§ Lag om mottagande av asylsökande m.fl.). För invandrare som har uppnått pensionsålder har alltså staten beslutat att de har rätt till äldreförsörjningsstödet med motiveringen att kostnaden skall tas av staten och inte av kommunerna.

Alltså: för det första, ÄFS betalas inte enbart ut till invandrare. Och för det andra, "en viss lägsta levnadsnivå garanteras därför genom äldreförsörjningsstödet." Jag håller fullständigt med dig om att det är orättvist personer som har arbetet hela sitt liv och förstår inte (jag har läst på i motivet till ÄFS) hur tankegångarna riktigt gått.

/Immigrationssamtal

2008-03-01 @ 15:15:15
Postat av: Truckdriver

Och jag som trodde att den (som Sven Andersson en gång uttryckte sig) mest felprogrammerade inom Folkpartiet var Bengt Westerberg! Här har han mött sin överman!

2008-03-01 @ 15:35:07
Postat av: Thoralf A

Immigrationssamtal, du räknar upp sex punkter som du anser att SD driver. Punkt 1,4,5,6 stämmer med min egen uppfattning men punkt 2 och 3 vill jag att du redovisar var du fått dessa uppgifter ifrån. För du har väl inte hittat på dessa!
Punkt 2 kan jag ha en viss förståelse för men jag har aldrig läst om detta i handlingsprogrammet för skola o utbildning.

2008-03-01 @ 18:32:22
Postat av: Kalle

Immigrationssamtal, Jag förstår i varje fall att pensionspengar som tillhör svenska pensionärer betalas ut till invandrare istället.

Att svenska staten stulit från pensionärernas pensionsfonder som dragits på deras lön i aktiv ålder

En advokatbyrå får inte enligt lag stjäla fonderade medel i sin ägo. Jämför man det hur svenska staten behandlar sin pensionärer så är det ren och skär stöld.
Pengarna som stals har gått till den stora invandringen till Sverige.

Det omskrutna svenska pensionsystemet har brakat ihop på grund av att pengarna istället gått till invandrares (lycksökares) försörjning.

Konstigt nog brakar ALDRIG pengar till invandrare ihop. Hur kan det komma sig? Du tycker säkert som jag att svenska diskrimmineras i sitt eget hemland. Är det något annat land i Europa som beter sig på samma bedrägliga sätt???

Visst är sverige ett dåligt land som stjäl pensionärernas pensioner och skänker dem vidare till invandrare som inte gjort ett smack för sverige mer än att ligga till last???

Inte undra på att "svenne" blir förbenad på invandrare. Komma hit och snylta i "vår syltburk".

Har inte "svenne" rätt till protester mot det? Får svensken protestera nu när yttrandefriheten skall begränsas ännu mer??? Visst har den omskrutna svenska yttrandefrihet brakat ihop samtidigt som invandringen ökat???
Läs President Jeffersson bevingade ord om yttreandefrihet igen som jag skrev tidigare!!!

Hur mycket skall skänkas bort av den intjänade inhemska välfärden i sverige??? Allt??? En fördel med det är att då slipper vi invandrare. Var så säker på det. Då finns det ingen som helst anledning att komma till sverige och snyfta och snylta.

2008-03-01 @ 18:40:45
Postat av: Immigrationssamtal

Hej Kalle,

Jag har inte sagt emot dig och håller med dig om din frustration. Det är en orättvis situation och än värre att det inte går att härleda ifrån lagmotiven hur staten kommit fram till denna slutsats.

Men vad jag försöker säga till dig är att om du är kritisk mot hur staten fördelar sina medel så tjänar du inte strategiskt på att enbart peka på invandrarna som problemet, eftersom dessa är en effekt av en orättvis politik. För faktum är att ÄFS även gäller kvinnor som varit hemmafruar och inte heller arbetat och får pension trotts att inte bidragit aktivt till att bygga upp pensionsfonden.

Men att hävda att invandrare genom att snyfta påtvingar staten till dessa åtgärder ger en missvisande bild av din egentliga frustration, som jag fullt ut delar med dig. Invandrare kan bara ställa krav som lag medger och lag skapas av staten där du och jag styr genom folkstyre.

Din koppling till att advokater och hantering av klientmedel är inte riktigt giltig, ett kanske bättre argument är något i stil med: ÄFS är en destruktiv lag eftersom den helt motverkar de grundläggande i vårat samhälle dvs. varför arbeta hårt och betala skatt när staten inte belönar en till ålderns höst?

/Immigrationssamtal

2008-03-01 @ 20:05:08
Postat av: Immigrationssamtal

Hej Thoralf

Snabba svar på dina frågor:

- Skoluniform (Ystads Allehanda: »Sd vill införa skolklädsel«, 2004-05-07)

- Ifrågasätter Darwin utvecklingslära: (http://sverigedemokraterna.blogspot.com/2007/08/mnniskan-r-skapad-av-gud.html) men fullständiga hänvisningar till SD-bloggen.

Några korta frågor till dig:
SD vill alltså återinföra konservativ kristendomen i ett sekulariserat Sverige? Varför och vad har SD för stöd hos majoriteten av folket för denna uppfattning? I ljuset av en globaliserad och teknologiskt driven samhällskultur vad har då konservativ kristendom för plats att fylla där?

Att lämna EU vad innebär det? Skall Sverige inträda någon annan union eller försöka blir ett självförsörjande folkhem?

Vad vill man uppnå med att sänka sträffrättsåldern, högre repressivitet eller det någon form av allmän prevention som SD är ute efter? Jag har inte riktigt förstått kopplingen mellan krafttag mot brottslighet och sänkning av sträffrättsåldern det låter som om man blandar ihop päron och äpplen, men du får gärna utveckla hur tankegångarna går, jag är mycket intresserad av att förstå detta.

/Immigrationssamtal

2008-03-01 @ 20:24:33
Postat av: Kalle

Immigrationssamtal, Folkstyre nämner du som den mest självklara saken i hela världen. Hur kan vi ha folkstyre när folkets tankar censureras med hjälp av begränsningar i yttrandefriheten. Du själv vurmar ju för begränsningar i yttrandfriheten.

Tar man en sedel ur plånboken till invandrare så blir det ett mindre antal sedlar till annat.

Visst är det bra att ÄrldreFörsörjningStöd finns för svenska hemmafruar som varit hemma med sina barn. På det sättet har dessa fruar sparat in pengar till dagisutgifter samt stått för en bra uppfostran av sina barn i de flesta fall. Det finns alltid undantag.

Dessa hemmafruar har dessutom stöttat sina män/makar i markservice hemmavid när de arbetat och tjänat ihop till lön minus avdrag till pensionsfonder.

Vad har dessa pensionärsinvandrare gjort för något för sverige mer än att hålla ut tiggarhanden??? Det skulle bli mera pengar till våra slitna och slitande hemmafruar om inte pengar delades ut så lättvindigt till alla dessa snyftan och tärande invandrare.

Kan inte hålla med dig när du jämför/kallar pension med skatt. Pension är lönepengar som skall betalas ut som en senkommen lön när vederbörande nätt en aktningsvärld ålder. Inte en skatt.

Många andra länder har ännu lägre pensionsålder än sverige. Det är något det talas mycket tyst om i media. Dessa uppgifter censureras så långt det går. Hur skall am då kunna ha en
debatt för folkstyret när viktiga fakta censureras. Där har du ytterligare en avigsida med begränsad yttrandefrihet.

Hela det svenska samhället skall genomsyras av politikernas utrpop; Hurra vad vi är bra. Vi svenska politiker styr hela världen. Välkommen till sverige för jag som politiker har sett till att bo i ett nästan helsvenskt område.

Jag tycker;
Stoppa invandringen, sverige är fullsatt.

Läs Thomas Jefferssons bevingade ord igen. Du immigationssamtal tycks ha missat det eller inte vägt orden tillräckligt mycket på guldvågen.
Jag skrev dem lite högre upp i denna tråd.

2008-03-01 @ 20:44:25
Postat av: Immigrationssamtal

Kalle,

Du blandar ihop koncepten Jeferssons citat stämmer väl i paritet med vår journalistiska pressfrihet och gällande rätt på området. Men bara för att vara tydligt pressen har en mer långgående rätt att uttala sig och hemlighålla sina källor än vad medborgare har. Menar du att detta skulle vara fel och vill utöka den särskilda pressfriheten till att omfatta alla medborgare?

Sen vad gäller din koppling till det orättvisa ÄFS och invandrare har jag redan sagt att invandrarna inte har medverkat till att skapa denna lag utan endast är en effekt av dess konsekvenser. Därigenom uppnår du inte ditt mål genom att skuldbelägga invandrarna för ÄFS utan detta är en ren lagstiftningsåtgärd som skall hanteras via folkstyre.

Kommunister hade en tanke om att pengarna i samhället skall fördelas jämt och därmed ett grundantagande om att pengaflödet har en begränsad omfattning i samhället. Detta antagande var baserat på att nationalstater endast kunde mäkta vad som är möjligt inom dess territoralområde. Den nuvarande nationalekonomiska synen är att ekonomi är en global företeelse och därmed faller hela grundantagandet som kommunismen byggde på. Jag vill bara vara övertydlig: jag har inte sagt att du är kommunist utan vill endast illustrera en vanligt missuppfattning kring samhällsekonomi och nationalism som jag dessvärre ser starka inslag av i SDs politik.

När du säger att Sverige är fullbelagt hur motiverar du detta?

/Immigrationssamtal

2008-03-01 @ 21:10:43
Postat av: Sessan

Thoralf

Förrädaren Tommy Funebo stal Sd:s medlemsregister plus en massa annat och lämnade över allt materiel till EXPO. Mannen som gjort till sin livsuppgift att tillverka och sprida lögner om Sd på sin fejkade sverigedemokratblogg. Nu har han tydligen utökat verksamheten och fått en kompanjon inom samma yrkesområde! Knappast en tillfällighet!

Från Tommy Funebos blogg.
Ifrågasätter Darwin utvecklingslära: (sverigedemokraterna.blogspot.com/2007/08/mnnisk...pad-av-gud.html) men fullständiga hänvisningar till SD-bloggen.

2008-03-01 @ 22:03:40
Postat av: Anonym

Immigrationsamatal, Du verkar inte föja med debatten i svensk media.Har du inte märkt att flera kommuner inte vill ta emot fler invandrare bland annat Södertälje.
Sossepolitikern, Anders Lago, kommunstyrelsens orförande har till slut vaknat upp ur sin Törnsrosasömn och säger,Det är fullt nu vi kan inte ta emot flera invandrare.

Lago vill dessutom införa begränsningar på antalet personer som delar en lägenhet.

Vilket parti skall man då rösta på för att få bort ÄFS till inavandrare??? Har du några förslag med handen på hjärtat?

Du blandar i korten och delar ut dem hur som helst när du påstår att jag skuldbelägger invandrare. Jag redovisar fakta hur smärtsamma de än är för somliga.

Som omväxling tar jag ett citat av Lenin om yttrandefrihet.

Ideer är betydligt mer fördärvbringande än kanoner. Varför skulle vem som helst få köpa sig en
tryckpress och sprida skadliga åsikter avsedda. att försätta regeringen i en svår situation?
Sagt av Lenin.

Idag har ju alla mer eller mindre en tryckpress i sin dator och Internet. Ideer som framförs här i detta forum gillar du inte.

Sedan kan vi ta FN:S Regler om Mänskliga Rättigheter, 19 paragrafen som lyder:

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande
hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel
och oberoende av gränser.

Sverige var ett av de länder som försöker ändra på denna paragraf och införa mer av censur speciellt i invandrarfrågor. Det tycker jag är en stor skam för sverige att ens försöka tänka i dom banorna.

Hur kan det komma sig att SD-sympatisörer får sparken från sina jobb på grund av sina politiska åsikter. Luktar det inte mycket Lenin och kommunism???

Ideer föds i yttrandefrihet och debatt med alla fakta på bordet. Tycker du inte det???

2008-03-01 @ 22:14:13
Postat av: Immigrationssamtal

Kalle,

När det gäller ÄFS har jag varit övertydlig i att förklara 1) lagen är inte riktad enbart mot invandrare 2) jag har sagt att folkstyre är lösningen. Sverigedemokraterna är inte lösningen eftersom partiprogrammet innehåller svaret på din fråga men det tillkommer andra ohyggliga delar (se min lista på 4 punkter ovan till Thorlaf) som inte har att göra med ÄFS.

Sen vad gäller att jag har blandata ihop korten och att du redovisar smärtsamma fakta:
www.forsakringskassan.se/press/pressmed/pm2007/pm04_07/dokument/3_myter_200702.pdf
- läs och begrunda myt nr 8. Och du kan inte komma och hävda att jag skulle använda mig av en missvisande källa, försäkringskassan borde nog veta vad dom snackar om?eller?

Att idéer föds ur yttrandefrihet och debatt håller jag fullständig med dig om men beakta att myter föds ur missaktning och ovisshet - Ignorantiam est vituperium (Marcus T Cicero).

2008-03-01 @ 22:55:07
Postat av: Kalle

Immigrationssamtal,
Vem kan få äldreförsörjningsstöd?
Du som bor i Sverige och är 65 år fyllda kan ansöka om äldreförsörjningsstöd.

En bosättningsbaserad förmån
För att du ska anses vara bosatt i Sverige måste du leva och bo här i landet. Om du kommer hit och planerar att stanna här under längre tid än ett år så anses du också vara bosatt i Sverige.
Källa:Försäkringskassan

Så ett års visttelse i Sverige och en planerad längre vistelse ger en penion som kallas Äldreförsörjningsstöd utan att ha gjort en släng för sverige mer än att dyka upp här med tiggarhanden fullt utsräckt pockande på pengar enligt lag.

Äldreförörjningsstöd ges istället för socialbidrag och samtidigt fixa olika utbetalningskonton. Allt för att mörka invandringskostnaderna.

Förr om åren skrev alltid media om att nu är existensminimun si och så mycket. Nuförtiden skriver inte tidningar om sådant längre.

Ringde Försäkringskassan i veckan och frågade hur lågt existensminimum var.
-Det får jag inte säga svarade tjejen på försäkringskassan. (Och det får man ju tro på utan vidare efterforskning).

De vill inte berätta. De vill dölja det för kreti och pleti. Det var ju offentligt förr när tidningar skrev om det. Är det invandringen som gjort att försäkringskassan mörkar det nuförtiden.
Eller är det någon myndighet som censurerar??? I så fall vilken???

Dessa myter du länkar till tror jag inte alls på efter försäkringskassans svar i telefon.

Vaddå ohyggliga delar i SverigeDemokraternas parti? Skoluniform har/hade de i england. Mig veterligen har de engelska nationen och andra nationer överlevt det. De har haft skoluniformer i flera år och tycker det är bra.

Mer Kristendom i skolan skulle nog både du och jag må bättre av. Ohyggligt att inte vilja ha det!!!

Straffrättsåldern skall sänkas tycker SD. Håller med till 110 procent. Har tyckt det i flera år och ännu mer på sista tiden. Ohyggligt att nuvarande politiskt korrekta partier inte gjort det ännu.

SD tycker man skall återinföra betyg i ordning och uppförande. Vad är det för ohyggligt med det??? Det har ju funnits förr i svenska skolor.

SD vill lämna EU. Man måste ju inte hålla med om allt i ett parti. Det finns nog inget skräddarsytt parti om du inte startar ett alldeles eget själv utan medlemar som kan påverka partiet.
Vill SD lämna EU så är det en petitess i det stora loppet. Finner inget ohyggligt i det endast ett demokratiskt önskemål av SD. Take it or leave it.

Stoppa invandrigen, sverige är fullt!

2008-03-02 @ 00:36:34
Postat av: Sessan

Kalle

Tänk dig nu noga för vad du svarar immigrationsbabblaren.

Han anser att nedanstående är ohyggligt. Tänk i vilka hemska länder som barnen plågas av detta. Jag har sett detta bl.a. i Indien och Storbritannien. Människor som måste vara lika ohyggliga som sverigedemokrater. Muahahaha!

"men det tillkommer andra ohyggliga delar (se min lista på 4 punkter ovan till Thorlaf) som inte har att göra med ÄFS.
Skoluniform (Ystads Allehanda: »Sd vill införa skolklädsel«, 2004-05-07.

2008-03-02 @ 00:39:21
Postat av: Sessan

Sorry Kalle, vi kom i otakt med kommentarerna!

Jag var uppkopplad på bloggen under tiden jag besvarade ett mail från en medicinkollega i Holland.

2008-03-02 @ 00:46:11
Postat av: Immigrationssamtal

Kalle,

?Ringde Försäkringskassan i veckan och frågade hur lågt existensminimum var.
-Det får jag inte säga svarade tjejen på försäkringskassan. (Och det får man ju tro på utan vidare efterforskning).?

Jag var på väg att gå och lägga mig men läste ditt inlägg och kunde inte låta bli att skratta. Du får verkligen ursäkta jag har inte för avsikt att förlöjliga eller förringa dig. Men ditt uttalande är tragikomiskt.

Att hon inte kan svara betyder inte att uppgifterna är hemliga eller ömgärdas av andra konspiratoriska belägg. Existensminimum fastställs av Kronofogden i samband med utmätning och beloppet används av andra myndigheter i andra sammanhang t ex försäkringskassan.

Så att du inte tror att jag ljuger kan du göra följande insiktsresa:
1) logga på www.forsakringskassan.se där finns en hjälpapplikation ? hanna skriv existensminimum och tryck OK ? vad får du för svar??
2) Titta på följande länk (http://www.kronofogden.se/rattsinformation/foreskrifter/kfmfs200702.4.19b9f599116a9e8ef36800012524.html) När KFM utmäter lön (enligt utsökningsbalken) måste ett minsta belopp vara undantaget utmätningen det s.k. förhållsbeloppet för att fastställa detta räknas ett s.k. normalbelopp. Normalbeloppet används sen av Försäkringskassan för att fastställa existensminimum.

Jag känner mig som kod-knäckaren i Da Vinci boken!!!

Nej du får ursäkta men jag kunde inte låta bli att få spräcka hål i den myt du bestämt dig för att göra till din verklighet.

Om jag skall vara allvarlig ett tag så hyser jag sympati i sak kring detta och eftersom jag själv har arbetat och kommer att arbeta i Sverige tills jag blir gammal finns det skäl att slå vakt om ens trygghetssystem står sig bi. Dock är min min oro inte ensidigt kopplat till att pensionärsinvandrare skulle ta ifrån mig möjligheten att få skälig pension när jag blir gammal utan det finns flera aspekter att vara orolig för inför framtiden: konjukturläget, privatapensionernas inspel, statens oförmåga att tänka långsiktigt, etc.

Det har varit trevlig att få debattera med dig kring dessa frågor men jag anser att vi har nått en slutdialog i detta ämne.

Tack och god natt

2008-03-02 @ 01:30:53
Postat av: Kalle

Immigrationsbabblaren, Ja så går det när Försäkringskassan anställer invandrartjejer som knappt kan svenska eller kan lämna uttömande information när man ställer en enkel fråga på svenska.

Det tycks ha gått mode i att anställa folk som inte förstår svenska mer än att ha gått genom SFI och klarat ett Icke godkänt betyg.

Sedan blir man utskrattad av någon som gillar att mästra andra. Och det bara för att man var snäll mot invandrartjejen och inte pressade på efter ett vettigt svar.

Så går det när man är snäll mot invandrare.


Nästa gång en myndighetsperson svarar på mycket dålig svenska lägger jag på luren och ringer upp deras närmaste chef och frågar varför inte personalen kan svenska.

En svensk tjej på försäkringskassan hade säkert gett ett riktigt svar. Invandrare klarar inte av jobbet. De klarar bara av att gå på svenska bidrag.

Det var ju tråkigt att du inte svarade på mina frågor. Du fixade inte det förstår jag.

Stoppa invandringen, sverige är proppfullt!

2008-03-02 @ 02:58:50
Postat av: Immigrationssamtal

Kalle,

Du började med att läxa upp mig med att ÄFS är invandrarnas fel, jag korrigerade dig.
Därefter försökte du leda till bevis någon form av konspirations bevis kring existensminimum, jag korrigerade dig.

Nu är det en invandrares fel att du inte fick svaret?Kalle, Kalle faktum är din bitterhet och hat sitter långt därinne och oavsett omständigheterna kommer det alltid att vara invandrarnas fel i din sinnesvärld ? eller hur?

Att du rider på Sessans låga nivå och försöker partronisera mig genom att kalla mig immigrationsbabblaren gör verkligen inte att du lyfter intelektuella nivån på debatten.

Du avslutar utmanande med att jag inte fixar att svara på dina frågor: Nej jag vill inte svara på dina frågor eftersom oavsett ämne eller argument är hela ditt existensberättigande kopplat till att beskylla invandring för livets negativa aspekter. Därigenom blir det meningslöst att debattera med någon lider av ett sådant flarangt villfarelsetillstånd.

Ha en trevlig söndag

/Immigrationssamtal

2008-03-02 @ 08:39:51
Postat av: Sessan

Har kollat igenom immigrationsbabblarens samtliga inlägg på bloggen och på vilket sätt han har bemött och kommenterat andra. Det går därför lätt att göra följande sammanfattning:

Diagnos: Inslag av såväl megalomani som psykopati.
Patogenes: Kan i viss mån härledas till de identitetsproblem, som kan finnas inom invandrargrupper.
Prognos:
Dålig och kan betraktas som kronisk.
Behandling: Inga kända studier har påvisat positiva bestående effekter vid terapi med olika farmaka.
Övrigt: Beroende på situationen (triggning) kan symtomen uppträda i skov.

För att uttrycka sig på ren svenska: En ?jobbig? personlighetstyp eftersom de saknar en normal förmåga att förstå och bemöta andra människors åsikter och värderingar. Att få leka besserwisser är oftast det primära och är avgörande för deras sjävupplevda livskvalitet.

I dag är det Vasaloppet och devisen ? I fäders spår, för framtids segrar? är tänkvärda ord för alla sanna svenskar!

2008-03-02 @ 09:40:16
Postat av: Kalle

Immigrationsbabblaren. Du babblar på som vanligt. Jag trodde att du var en person som var intresserad av en vettig dialog. Du härstammar ju från Chile. Det visade
sig att du endast var en simpel invandrare som vill föra en monolog där du klagar på SverigeDemokraterna.

När du inte kan svara på frågor och debattera så overgår du till psykologisernde av motparten för att på det viset smutskasta motdebattören. Mycket låg stil. Inte alls trevligt. Du klarar inte debatten helt enkelt utan fula och falska trix.

Den här gången mötte du moststånd när Sessan anylyserade dig som en jobbig person. Tack för din briljanta analys Sessan. Håller med dig fullständigt.

Du immigrationsbabblaren tänker som en snyftande och snyltande invandrare.

Äldreförsörjningstöd är helt frivilligt. Vill invandraren inte ha det, så slipper invandraren. Invandrens anhöriga kan ju stå för invandrarens uppehälle. Immigrationsbabblaren tänker bara på att invandrare skall roffa åt sig så mycket som möjligt av de svenska skattebetalrnas insatser.

Det är dessutom inget tvång att resa runt halva jorden till sverige för att tära på det svenska välfärdsysytemet.

Det har du, immigrationsbabblaren, missat för du tänker som en snyltande invandrare.

Det är inte svenska statens fel att de inte tänker i de falskeliga banor som du och andra invandrare. De är blåögda trots alla varningar. De vill så gott. De hade inte en aaaaning om att invandrare kunde vara så falskeliga i sitt sinne att de utnyttjar svensk lag för sin utsugartaktik.

Immigarationsbabblaren gillar inte Sverigedemokraternas partiprogram som han påstår med sin invandrabakrund är ohyggligt. Jag tycker det är helt naturliga och självklara punkter SD har i sitt program även om media gör allt för mörka det.

Nu försöker du också föringa verkligheten när jag (inte) fick de upplysningar jag önskade från en invandrartjej på försäkringskassan som knappt kunde svenska. Det visar på stor desperation.

En eloge måste jag dock ge dig. Du har på ett mycket försynt sätt förklarat för mig att man inte skall vara snäll och hjälpsam mot invandrare.
Det är slut med det nu från min sida.
Passar det inte med det svemnska samhället så lämna sverige så fort du kan.

Stoppa invandringen, sverige är proppfullt.

2008-03-02 @ 13:15:15
Postat av: Joakim

Thoralf!
Jag måste dock skriva att jag tar mycket illa vid mig när jag som nationalsocialist jämförs med AFA. Jag vet att ni sverigedemokrater hyser ett förakt för vår politik, vilket i sig inte är så konstigt då vi är mot demokrati, men att sätta likhetstecken mellan NSF och AFA är lite märkligt. En ickedemokrat och en huligan är inte riktigt samma sak. Skillnaden mellan NSF och AFA är att de förstnämnda faktiskt presenterar en idé och har en målsättning med sin politiska verksamhet och de sistnämnda driver ingen egen politisk linje överhuvudtaget utan koncentrerar sig på att vara en våldsam subkultur. Du vill naturligtvis med din jämförelse påvisa att det är "samma mekanismer" som gör sig gällande, att båda är lika dåliga av samma orsaker. Men där tycker jag att jämförelsen haltar av tidigare nämnda skäl. En mer logisk jämförelse torde vara; fotbollsfirmor och AFA, då det troligen är dessa mekanismer som driver. Mer att vara mot "dom andra" än att föra fram sitt egna (fotbollslag/politiska idéer).

När ni demokratiska nationalister tittar på oss radikala nationalister så ser ni gärna lika mycket backspegeln som när media tittar på SD. Glöm inte att den radikala nationella rörelsen likt SD har utvecklats och omstrukturerats betydligt under de senaste 10-20 åren.

Slutligen. Oavsett hur illa jag tycker om SD:s politik så önskar jag dig all lycka och framgång med ditt politiska arbete i Kalmar. /Joakim

2008-03-04 @ 13:48:42
Postat av: Johan

De som finns på bild på AFA-hemsidan från Virserum och som kan kontaktas via Fritidsgården på samma ort är inga medlemmar i AFA utan del av nationalistisk organisation. Är mer skrämmande att det i sådana fall skulle få stöd från skola+kommun än om AFA fick det.

2008-04-21 @ 15:06:24

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0