EN DANSK SKALLE PÅ ETABLISSEMANGETPia Kjaersgaards veckobrev kom alldeles nyss och det är en rejäl sågning av svensk politisk korrekthet, en riktig dansk skalle på etablissemanget. 

Pia Kjærsgaards ugebrev

Mandag den 21. maj 2012  


Den svenske løgn

Vores naboland hinsides Øresund har længe været udlændingepolitikkens ”Utopia”. Her modtages alle mennesker fra den tredje verden med åbne arme, hvad enten de nu er personligt forfulgte eller blot ønsker et bedre liv uden fattigdom. I Sverige er ”multikulturalismen” statsdoktrin på samme måde som ”antifascismen” var det i det tidligere DDR.

Og i det stærkt hierarkisk opdelte svenske samfund diskuteres magtelitens officielle politik ikke. Selv om det ved riksdagsvalget i september 2010 lykkedes det indvandringskritiske parti, Sverigedemokraterna, at komme i Rigsdagen, bliver det i dag af de øvrige partier frosset ude i et omfang, så den borgerlige regering stemmer mod egne forslag, hvis det viser sig, at et flertal kun kan tilvejebringes ved hjælp af Sverigedemokraternas stemmer.

Weekendavisen kunne for et par uger siden bringe en længere historie om Sveriges hastige forandring. Siden august 2004 er folketallet øget med en halv million, hvilket primært skyldes familiesammenføringer. Befolkningssammensætningen ændres samtidig. En stor del af stigningen i befolkningstallet skyldes indvandring fra ikke-vestlige lande som Somalia, Irak og Afghanistan.

Men Sveriges forandring har aldrig været et anliggende for den svenske befolkning. Den er aldrig blevet spurgt. Den har aldrig ytret sig. Enhver kritik af indvandringen har tangeret et socialt og karrieremæssigt selvmord. Så sent som ved riksdagsvalget i 2006, havde de statslige medier pligt til at anvende ordet ”fremmedfjendsk” i forbindelse med omtale af Sverigedemokraterna.

I dag må svenskerne leve med deres forandrede samfund. Sveriges tredjestørste by, Malmø, et stenkast fra Danmark, udgør et af Sveriges største sociale og etniske eksperimenter. Her er hver fjerde borger født i andre lande end Sverige, og bydelen Rosengård er måske det første reelle parallelsamfund med egne regler og love i Skandinavien. Her har de muslimske imamer mere at skulle have sagt end den svenske øvrighed.


Det multikulturelle eksperiment har en række uhensigtsmæssige konsekvenser, som især rammer den almindelige svensker. Malmø er en af Sveriges – ja Skandinaviens – mest kriminelle byer, hvor tyverier, vold, voldtægt og mord hører til dagens orden. Sidste efterår og i det tidlige forår var byen på alles læber som følge af en række mord begået i byens hastigt voksende kriminelle miljøer.  Men kriminaliteten er ikke den eneste pris for multikulturalismen –  etnisk had og ægte ”racisme” er en anden.

Under Besættelsen udgjorde det neutrale Sverige en sikker havn for flere tusinde danske jøder, som dermed blev reddet fra undergangen i nazisternes dødslejre. Sverige var frihedens land. I dag gjalder råbet ”jävla jude” eller det arabiske ”yahoud” gennem gaderne i Malmø, og Simon Wiesenthal Centeret i Wien anbefaler jøder at gå i en stor bue udenom Malmø, hvor selv borgmesteren, Ilmar Reepalu betegnes som et problem, fordi han forbød publikum adgang til en tenniskamp mod Israel, da dette kunne skabe uro i byen. Ja, selv præsident Obama har ytret bekymringer om tilstandene i Malmø. 


Svenskerne fik for nyligt en anden eksotisk smagsprøve på, hvad der rører sig i parallelsamfundet, da det viste sig, at seks ud af ti imamer for skjult kamera svarede, at en hustru ikke har ret til at nægte ægtemanden sex, og at ni ud af ti imamer mente, at flerkoneri under visse omstændigheder er i orden. Svarene var naturligvis helt anderledes, da svensk tv officielt efterspurgte imamernes holdninger.

Denne dobbeltstandard giver mig mindelser om en tilsvarende undersøgelse af svenske politikere for nogle år siden. Her omtalte anerkendte svenske politikere for skjult kamera muslimske indvandrere med sprogets værste gloser. Da de efterfølgende blev konfronteret med optagelserne, nægtede de alt. Løgnen er blevet en fast bestanddel af det svenske ”eksperiment”.

Mens det officielle Sverige nægter at lytte til svenskernes bekymringer, og mens svenskerne tier af frygt for sociale repressalier, blomstrer underskoven af voldelige nazistiske og racistiske bevægelser. Malmøskytten, hvis sag for øjeblikket oprulles for retten, er et af de ekstreme eksempler. I Sverige overlader man en stor del kritikken af indvandringen til nynazister. Her findes ventilen for frustrationerne.

Sveriges multimulturalisme er en kunstig kulisse. Mens det officielle Sverige med fanatisk iver forsøger at opretholde skinnet af godhed og at fremstå som et forbillede for resten af verden, gærer og syder det i undergrunden. Det officielle Sverige er truet fra flere sider: Blandt dele af de muslimske indvandrere, er islamismen og et middelalderligt livssyn en realitet, og for et stigende antal svenskere er de ekstremistiske bevægelser det sidste tilflugtssted.

Sverige indledte det multikulturelle eksperiment for at vise hele verden, at et lille skandinavisk land kunne være tilflugtssted for alle forfulgte. Sverige ville være et forbillede. I dag er dele af landet forandret til ukendelighed. Den højeste pris har været, at løgn og forstillelse er blevet en integreret del af den svenske mentalitet.

Med venlig hilsen

Pia Kjærsgaard               
  


Kommentarer
Postat av: AWSvensson

Den största symbolen för den naivitet som svenskt etablissemang uppvisat är Berit Friggebos försök att stävja ett besök i Rinkeby 1992. Mer koncist än så här kan man inte sammanfatta godhetsapostlarnas totala genomklappning.

2012-05-21 @ 16:34:21
URL: http://www.youtube.com/watch?v=mQakZce3GhQ
Postat av: Svensson

Härligt Pia,en njutning att läsa det du skriver :)

2012-05-21 @ 17:01:23
URL: http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/
Postat av: Lassekolja

Jag klarade/orkade inte läsa hela men vet på förhand att jag instämmer till 110%!

Vi oliktänkande borde söka asyl i Danmark så vi kan börja andas fritt igen!

TACK Pia!!!

Postat av: Gubben o Gumman

OT : När SVT68:s reportage om att flickor har bättre resultat är pojkar inspelat i Tomelilla givetvis lös alla pensionsräddare med sin franvaro i bild.

Visst är vald plats märklig AW Svensson.Upploppen i Tensta är "en grupp tjyvar" säger kommissarie Lingonsylt.

2012-05-21 @ 19:50:53
Postat av: Robin Shadowes

Hoppas danskarna spränger bron snart för att rädda sig själva och inför visum-tvång för svenska besökare.

2012-05-21 @ 22:21:25
Postat av: Magentan

Ni har väl inte missat att Julia Caesar är tillbaka igen med en ny söndagskrönika?Titeln är "Lära för ett misslyckat liv" och den berör bland annat problemen i våra skolor.Läs den här:

http://snaphanen.dk/2012/05/20/sondagskronika-lara-for-ett-misslyckat-liv/#more-121400

2012-05-21 @ 23:32:13
Postat av: Henrik

En snabb översättning utan manuell korrigering (via Google translate):

Den svenska lögnenVårt grannland utanför Öresund har länge varit utrikespolitik, "Utopia". Här är emot alla människor från tredje världen med öppna armar, oavsett om de nu personligen är förföljda eller helt enkelt vill ha ett bättre liv utan fattigdom. I Sverige var "mångkultur" tillstånd läran på samma sätt som "anti-fascism" i fd DDR.Och i den mycket hierarkiska segregerade svenska samhället diskuterade makteliten inte är officiell politik. Även om parlamentet valet i september lyckades 2010 invandring kritiska partiet Sverigedemokraterna som får i riksdagen, är det idag av de andra parterna frysta ut till en grad, så den borgerliga regeringen röster mot deras eget förslag om det visar sig att en Majoriteten kan inte tillhandahållas genom Sverigedemokraternas rösterna.

Weekendavisen kunde för några veckor sedan, vilket en lång historia av Sveriges snabba omvandling. Sedan augusti 2004 ökade befolkningen med en halv miljon, främst på grund av familjeåterförening. Befolkning sammansättning ändras samtidigt. En stor del av befolkningsökningen beror på invandringen från icke-västerländska länder som Somalia, Irak och Afghanistan.Men Sverige förvandling har aldrig varit en fråga för den svenska befolkningen. Det har aldrig ställts. Det har aldrig yttrat dem. All kritik mot invandringen har rört en social och karriär självmord. Så sent som parlamentet valet 2006, statliga medier krävs för att använda ordet "främlingsfientliga" i samband med rapporteringen av Sverigedemokraterna.Idag svenskar bor med sin förändra samhället. Sveriges tredje största stad, Malmö, ett stenkast från Danmark, är en av Sveriges största sociala och etniska experiment. Här är var fjärde medborgare född i andra länder än Sverige, och stadsdelen Rosengård är kanske den första riktiga parallellt samhälle med sina egna regler och lagar i Skandinavien. Här muslimska imamer mer att säga än den svenska officeren.Det mångkulturella experimentet har ett antal oönskade konsekvenser, i första hand drabbar den vanliga svensken. Malmö är en av Sveriges - ja Scandinavia - mest kriminella städer där stölderna, våld, våldtäkt och mord ordningen för dagen. Förra hösten och tidig vår, var staden på allas läppar som ett resultat av en serie mord som begåtts i stadens snabbt växande kriminella nätverk. Men brottsligheten är inte den enda utmärkelsen för mångkulturen - etniskt hat och sanne "rasism" är en annan.Under ockupationen var neutrala Sverige en fristad för tusentals danska judar som var således sparats från förstörelse i de nazistiska dödslägren. Sverige var frihetens land. Idag ekar ropet "jävla Judisk" eller arabiska "yahoud" genom gatorna i Malmö och Simon Wiesenthal Center i Wien rekommenderar judar att gå i en vid båge runt Malmö, där även borgmästaren beskrev Ilmar Reepalu som ett problem eftersom han förbjöd publiken tillgång till en tennismatch mot Israel, eftersom detta kan leda till oroligheter i staden. Ja, till och med president Obama uttryckte oro om förhållandena i Malmö.Svenskarna hade nyligen en exotisk smak på vad som händer parallellt samhälle, som det visade sig att sex av tio imamer av dolda kameran svarade att en fru har ingen rätt att vägra sin man sex, och att nio av tio imamer trodde att polygami under vissa omständigheter i ordning. Svaren var naturligtvis helt annorlunda, eftersom svenska TV officiellt krävde imamer attityder.Denna dubbla standard ger mig minnen av en liknande studie av svenska politiker för några år sedan. Här, sade kända svenska politiker på dold kamera muslimska invandrare med språket värsta ord. När de sedan konfronterades med bilderna, vägrade de allt. Lögnen har blivit ett permanent inslag i den svenska "experiment".Medan det officiella Sverige vägrar att lyssna på svenskarnas oro och medan svenskarna är tysta av rädsla för sociala repressalier, blomstrande undervegetation av våldsamma nazistiska och rasistiska rörelser. Malmö Skytten, vars fall för närvarande rullas upp i domstol, är en av de mest extrema exemplen. I Sverige, mer än passerar en mycket kritik av invandringen till nynazister. Här är ventilen för frustration.Sverige multimulturalisme är en konstgjord bakgrund. Medan den officiella Sverige med fanatisk iver försöker upprätthålla skenet av godhet och att stå som en förebild för resten av världen, och sjudande jäsa under jorden. Den officiella Sverige är hotat från flera håll: bland delar av den muslimska invandrare, islamism och en medeltida syn på livet en verklighet och ett ökande antal svenskar är de extremistiska rörelser i den sista tillflykt.Sverige startade den mångkulturella experimentet att visa världen att ett litet nordiskt land skulle kunna vara en fristad för alla förföljda. Sverige skulle vara en förebild. Idag delar av landet förändrats till oigenkännlighet. Det högsta pris har varit att lögn och förställning har blivit en integrerad del av den svenska mentaliteten.UppriktigtPia Kjaersgaard

2012-05-21 @ 23:49:42
Postat av: Göran

Ponera tanken att man sänder, postledes, Pias upprop/brev till exempelvis 50 av våra största dagstidningar och kräver att få det infört under "öppet brev till svenska folket" på ledarsidan.

Hur många skulle våga publicera?

2012-05-21 @ 23:53:14
Postat av: carl

bluffande assistans branschen ångar på ny fart.

nybyggare annonserar på blocket om att köpa andra assistansbolag!

http://www.blocket.se/orebro/Assistansbolag_37293662.htm?ca=8&w=1allt medan äldrevården får spara och spara och spara.......

2012-05-22 @ 01:03:21
Postat av: InfoMagentan m.fl.: JULIA CAESARS SÖNDAGSKRÖNIKABland kommentarerna till ovanstående krönika finner jag en dansk kommentar till en svensk dito, som inte heller ställer samtida svenskar i en särskilt god dager:”Holger

Posted: 21 May 2012 - 00:32 - ReplyDu Kaxemax, du er ikke så dårlig på pidgin-svenske selv – for dej existerar indlysende ikke ‘att’, hverken som ‘infinitivmærke’, ‘subjunktion’ eller ‘fogeord’. – Die dummen Schweden sind sich immer gleich, som vi siger syd for grænsen.”En iakttagelse av sign. Holger, som jag själv många gånger gjort vid läsande av olika, mer eller mindre språkligt irriterande, svenska bloggar. Också i text, avfattad av nutida ”akademiker”. Produkter av det "reformerade", svenska skolväsende, som Julia Caesar behandlar i sin krönika.Och många har jag sett skrivet i svenska bloggar: ”Die dumme Schweden”. Sign. Holger har rätt. Det heter nämligen på tyska, precis som han skriver, ”Die dummen Schweden”.http://sv.wikipedia.org/wiki/Die_dummen_SchwedenFör gymnasiebehörighet var för övrigt goda kunskaper i inte bara engelska utan också i tyska och franska obligatoriska före grundskolans och gymnasieskolans tid.

2012-05-22 @ 07:24:54
Postat av: InfoINVANDRARE LÄR SIG SVENSKA: JUNIOR PILOTSApropå språk: En blick på det senaste hos Avpixlat får mig att småle.”För unga med invandrarbakgrund kan brister i svenska språket bli ett hinder för att söka nya utmaningar. Detta vill man ändra på med projektet JUNIOR PILOTS.”Det kanske inte är så konstigt att SFI-kurserna inte ger så lyckade resultat, när lärarna där m.fl. tror att ”unga piloter” heter ”junior pilots” på svenska. . .SFS-KURSER NÖDVÄNDIGA?Hur utbildas dagens svensklärare (numera felaktigt kallade ”svenskalärare”)? Hur bedrivs modersmålsundervisningen i svenska skolor? Vid sidan av det vanliga skolväsendet finns sedan länge särskilda SFI-kurser, Svenska för invandrare. Behövs också en särskild SFS-utbildning: Svenska för svenskar. Frågan är befogad:• SANNA RAYMAN (ledarskribent Sv.D.)

”Företaget finns inte, det är en fejk, sannolikt avsedd att fungera lite som dirty campaign mot rut-avdraget.” (Blogg 2012-01-30.)• MARTIN A. (kommentator Newsmill)

”Och för den som inte fattat det så har vi passerat point of no return.” (2012-04-17.)• CECILIA WASSAETHER (”Jag är grundare [av] och VD för Greatness PR.”)”Idag lanserar vi ett nytt företag, ett nytt kontor och en ny verksamhet. GREATNESS PUBLIC RELATIONS Gotland. - - - Greatness PR Gotland är en fullservicebyrå inom Public Relations.” (Företagsblogg 2012-04-17.)”Trots att det var påsklovvecka [= påsklovsvecka] förra veckan så var det en riktigt busy week. Inte lika många mail och inte lika många telefonsamtal. - - - Apropå Studio Samtid, ha du inte anmält dig ännu så gör det. Oj, vilken lineup vi har.” (Företagsblogg 2012-04-16.)• MARIANNE LINDBERG DE GEER (konstnär och kulturskribent)

”Kulturministern meddelar helt enkelt hur hon ser på konstnärens villkor och tricket att få det att gå runt. Bad conditions? Go eat yourself!” (Expressen 2012-04-17.)• GUNNAR CLAESSON (kommentator Newsmill)

”Lägg på detta lite avsiktliga misstolkningar av statistik, en gnutta cherrypicking”. (2011-10-03.)• LADIDA (barnprodukter, Eksjö, Småland)

”Vår affärsidé att till ett tillgängligt pris ta fram olika typer av sitt- och lekprodukter så som babysitters, barnstolar och babygym - - -. Nu kan du tjäna pengar på sajt genom vårt affiliateprogram hos Double.net. Alla som driver egen webbplats kan enkelt ansluta sig som publisher.”Liggstolar för spädbarn: Babysitter Fruit Paradise Bouncer, Babysitter Monkey Fishing Bouncer, Babyrocker Musical Portable Swing – en babyrocker för både lek och vila.• CARINA-FINA (bloggerska)

”Låter som en väldigt kinky porrfilm, men det som förbryllar är kulturministerns usla situation-awareness. - - - Kulturministerns bad-tårtdag-på-jobbet får hon klara ut själv” (2012-04-18.)• KRISTINA LUNDELL (krönikör Sv.D.)

”För den som älskar Brottet är det givetvis en extra twist att få ha Sarah Lunds variant av superhjältemanteln hängande i garderoben.” (2012-04-19.)

2012-05-22 @ 07:48:37
Postat av: Magentan

@ Info

Vi får väl kalla det för "nysvenska". "Folk i farten" talar på det viset, och numera ska man skriva som man talar. Den inställningen har man även i den svenska skolan.Precis som allt annat i Sverige bestäms även normen för vår svenska utbildningsverksamhet av etablissemanget, dvs gammelmedia och 7-klöverns politiker. Den bildningsnorm etablissemanget i praktiken nu strävar efter är tydligen samma som den Julia Caesar beskriver i veckans krönika under rubriken "Skola i konstant krigstillstånd":Citat:"Läraren Christopher Jacksons berättelse på en amerikansk blogg om sina erfarenheter av att undervisa i en mångkulturell high school i en av USA:s sydstater är en rapport från ett närmast konstant krigstillstånd. [...] Eleverna skriker i munnen på varandra. Språkkunskaperna är katastrofala. Eleverna talar en grov dialekt som nästan är ett annat språk. De uttalar orden fel, deras grammatik är undermålig. När de ska fråga ”Where is the bathroom?” blir det: ”Whar da badroom be?” De skriver som de talar. Och detta gäller inte barn, utan high school-elever i övre tonåren, motsvarande svenskt gymnasium."

http://snaphanen.dk/2012/05/20/sondagskronika-lara-for-ett-misslyckat-liv/#more-121400Etablissemanget menar att "språket utvecklas, och det har det gjort överallt sedan stenåldern".Jovisst, men inte visste jag att vi redan hade nått höjdpunkten och nu strävar efter att nå tillbaka till stenåldern igen.

2012-05-22 @ 11:11:59
Postat av: Hulda

Snart tio miljoner innevånare i Sverige. Den nyheten nås vi av idag. Den dag då en kommande regent döps.

Ett skrämmande framtidsperspektiv öppnar sig.

Undrar när en kommande Statschef döps och mamman bär slöja eller något ännu värre....

2012-05-22 @ 13:53:28
Postat av: S-E Karlsson

Hej du trevlige från Kronoberg som ringde till mej Sven-Erik Karlsson den 22/5 14.45 , ring igen till mej jag har som jag sa i telefon väldigt dålig hörsel så jag snappade inte ditt namn ! Mvh .

2012-05-22 @ 15:11:27

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0