VAD GÖR NI FÖR ATT GE OSS JOBB?

I mina ögon är det en mycket provocerande rubrik som Östran använder på första sidan. I veckan arrangerades ett möte mellan politiker och nya invandrare i Kalmar.  Sverigedemokraterna var givetvis inte inbjudna till detta möte och det kanske var lika bra då våra sanningar säkert inte uppskattats. Läs artikel.

Dzenita Abaza (S) svarar direkt.

- Invandrare är inte bara duktiga på att starta eget, där ar tvungna att göra det för att få ett arbete.

Dzenita Abaza har blivit ”inkvoterad” som ordförande för Servicenämnden i Kalmar kommun. Det är dock inte så länge sedan som kronofogden jagade henne då hon uppenbarligen varit alldeles för ”duktig” på att starta företag och sedan inte sköta det på ett riktigt sätt. Barometern skrev då att hon hade 30 anmärkningar hos Kronofogden enligt uppgifter i Aftonbladet.

Ibland undrar jag hur det står till med sju-klöverns politiker som uppenbarligen inte kan lägga ihop 1 + 1 och förstå vad slutsumman blir. Att först ha en stor invandring genom asylsökande och deras anhöriga och sedan även plussa på detta med en helt sanslös arbetskraftsinvandring av helt okvalificerad arbetskraft är en matematik som absolut inte går ihop. Inte minst med tanke på att vi har en arbetslöshet som är historiskt hög för svenska förhållande med ca 8 procent. Att då fylla på med flera i den grupp som är absolut minst efterfrågad tyder på en total brist på logik hos Fredrik Reinfeldt.

Jag är förvånad att inte våra ungdomar i samhället reagerar på den minst sagt stolliga politik som bedrivs av alliansregeringen med Miljöpartiet som ivrig påhejare.

Alla som har varit aktiva på arbetsmarknaden vet hur den har utvecklats under de senaste decennierna. Jag har jobbar med automation, programmering av så kallade PLC-system inom indunstrin sedan början av 80-talet. Jag har sett hur datoriseringen tagit över många jobb som tidigare utfördes av människor. När vi var som flest anställda på Silverdalens pappersbruk var vi drygt 600 anställda i mitten av 80-talet. Ca 10 år senare tror jag vi var mindre än 400 personer men vi producerade betydligt mycket mer. Samma resa har de flesta företag gjort under 80-talet och 90-talet och den resan fortsätter med nyutvecklade maskiner och metoder där maskiner/datorer gör mer och mer av jobbet. Vilket inneburit att många enkla men tunga och monotona jobb följdriktigt försvunnit och ersatts av betydligt färre jobb men mycket mer avancerade jobb, där datorer ingår som ett verktyg i de flesta jobb.

För mig är det då helt sanslöst att våra politiker tror att alla nya invandrare skall erbjudas dessa jobb när det inte kan vårt språk, ännu mindre läsa och skriva på svenska. Det är en ekvation som i min värld inte går ihop.

Jag har jobbat på nystartade industrier och jag vet hur få anställda som behövs i dessa avancerade processer och vilka yrkesmänniskor som behövs för att köra och underhålla dessa anläggningar.

Förr i tiden tog företag ofta även ett socialt ansvar på sin ort genom att även anställa personer med mindre handikapp. Då fanns det vissa arbetsuppgifter som dessa personer kunde genomföra och därmed fick de en social gemenskap och en meningsfull sysselsättning som gav dem självaktning. Idag finns inte dessa jobb längre och konkurrensen på marknaden är så hård att det löneutrymmet inte längre finns hos företagen utan staten/samhället får subventionera dessa arbetstillfällen.

Arbetsmarknadspolitiken går idag ut på att skapa konstlade åtgärder som kallas t.ex. instegsjobb och gud vet vad. Till detta har man sedan infört ”jobbcoahing” och ”matchning” som ”hippa” ord men som egentligen enbart är ett slöseri med samhällets tillgångar då man inte kan match någon som inte har någon utbildning eller i många fall är analfabet mot något jobb på arbetsmarknaden.

De jobb som ändå finns av enklare karaktär utförs av tusentals arbetskraftsinvandrare som ofta jobbar i ”ljusskygga” verksamheter.

Under 2010 fick drygt 13000 personer från länder utanför EU arbetstillstånd i Sverige och ca 50 procent av dessa jobbade inom sektorer där det utan tvekan finns kompetens inom landets gränser som kunnat utföra dessa arbetsinsatser. Många av dessa utnyttjas av arbetsgivarna som enbart billig arbetskraft. Se nedan statistik från Migrationsverket.

 

Trackback
RSS 2.0