SD 7,1 PROCENT OCH UPPDRAG TILL RUT

En ny opinionsundersökning från Skop ger SD 7,1 procent. En ny toppnotering hos Skop. Trenden är solklar för SD och frågan är hur länge den kan hålla i sig. Jag är övertygad om att alliansen och de rödgröna just nu är väldigt ”bekymrade” över våra framgångar i opinionen och hur de skall tackla detta. Socialdemokraterna kommer nog snart in i stadiet av kannibalism inom partiet om kräftgången fortsätter i opinionen. Kan bli riktigt roligt att se hur man hanterar detta.

I SVT:s dokumentär ”100 dagar” kunde man höra följande.

”Att klimatet har förändrats håller flera riksdagsledamöter med om.

-Jag satt i riksdagen under förra mandatperioden också, och det är stor skillnad. Sådan här hätsk stämning har det inte varit tidigare, säger riksdagsledamoten Fredrik Schulte (M).

-Det visar att de har levt i en skyddad verkstad alldeles för länge, säger riksdagsledamoten Kent Ekeroth (SD).”

Kan bara instämma i Kents analys. Riksdagen måste ha varit en skyddad verkstad tidigare och alliansens och de rödgrönas ledamöter måste tycka det är hemskt jobbigt nu. Inte undra på att Moderaterna kunnat köra över Socialdemokraterna utan att någon riksdagsledamot reagerat från Socialdemokraterna när de levat i denna skyddade verkstad, utan någon ”hätsk debatt”.

Det är en del som undrar över RUT:s uppdrag att ta fram kostnaderna för invandringen. Jag har ingen information om hur länge det dröjer innan RUT presenterar sitt resultat. Men som flera personer varit inne på i kommentarerna så var RUT:s chef uppgifter i media den 27 oktober mycket oroande.

"- Är det en omfattande begäran kan det ta tid för oss. Det är vi som bestämmer vilka metoder som ska användas och hur det ska redovisas. Analysen ska alltid göras på ett opartiskt sätt, säger Gunnar Fors, chef för RUT."

Personligen tror jag inte på att ställa en fråga så generellt. Jag anser att frågan måste ställas på ett helt annat sätt. Den skall delas upp i en hel mängd delfrågor. Jag skulle göra det ungefär enligt den här principen där jag delar upp rättsväsendet i ett antal uppdrag till RUT. På samma sätt skall sedan alla andra områden delas upp innan det delegeras till RUT.

Hur mycket kostar personer med utländsk bakgrund inom kriminalvården?

Hur mycket kostar personer med utländsk bakgrund för polisväsendet när det gäller brottslighet?

Hur mycket kostar personer med utländsk bakgrund för polisväsendet när det gäller illegala invandrare och avvisning av dessa?

Hur mycket kostar personer med utländsk bakgrund för domstolsverket?

Hur mycket kostar personer med utländsk bakgrund för ålkagarmyndigheten?

Om frågorna delas upp på detta sättet är det betydligt svårare för RUT att manipulera sina beräkningar och det är dessutom enklare att kontrollera RUT:s siffror.


Kommentarer
Postat av: Jameson

självklart måste man bryta ned frågan på det sätt du exemplifierar Thoralf, menar du att så är inte fallet?!

Hur formulerades begäran isåfall? Vad kostar invandringen? Det kan ju RUT dra ut på tiden hurlängesomhelst och dessutom skruva till som de vill..

Gör om, gör rätt!

2011-01-16 @ 19:24:44
Postat av: Åsa

Vad ni absolut måste se över och även sprida information om till Svenska folket är ju alla extrapengar som satsas på skolor i "utsatta områden".Läste denna flashbacktråd häromdagen som var full med källor och statistik. Såg även att sossarna vill satsa ännu mer pengar i Socioekonomiskt tillägg! Det är sant jag läste det på en sosseblogg igår men jag orkar inte söka igen.Flashbacktråden: https://www.flashback.org/t1040003Om medelsvensson visste att man satsar 50 000 kronor mer per år på "förortsbarnen" så skulle han nog bli ganska förbannad hnär han hör att Sossarna som han röstar på varje val vill satsa ännu mer pengar på dessa barn i förhållande till hans egna barn.

2011-01-16 @ 19:30:12
Postat av: LN

De vänstervridna Aftonbladet och Expo som mera än någon andra har bidragit till SD´s framgång - just genom deras psykologiska hetsstrategi – och indirekt också bär skuld för mordförsök, tar nu extra i med hårdhandskarna i en reportageserie om SD´s styrelse.

http://spydet.blogspot.com/

2011-01-16 @ 19:39:37
Postat av: allemand

Bra Thoralf, du tar oss ad notam. Ett svar är ett svar och mycket bättre än inget svar alls. Jag kräver inte ett avslut men håll oss underrättade efterhand vad som händer. Detta var för oss dödliga en viktig sak som kunde uppnås vid ett riksdagsinträde.

2011-01-16 @ 19:44:24
Postat av: Stefan A

Blir ett hästarbete då kostnaderna är gömda i många olika kassor,förtidspensioner och arbetsförmedlingens kostnader är jag mest intresserad av, samt vad "sysselsättning" innebär...

2011-01-16 @ 19:46:44
Postat av: WMB

VETENSKAPLIGA BEVIS FÖR ATT MÅNGKULTUR INTE KAN FUNGERAMan börjar tydligen vakna i forskarvärlden. Här finns plötsligt två olika exempel där vetenskapsmän menar att mänskligheten sedan miljoner år av evolution är biologiskt byggda för att föredra sin egen grupp.1) Enligt ett holländskt forskarlag från Amsterdams Universitet, lett av Dr Carsten K. W. De Dreu är det signalsubstansen Oxytocin i hjärnan som skapar en ökad känsla av att vilja beskydda medlemmar i den egna gruppen mot potentiellt hotfulla främlingar. Enligt Dr. De Dreu är etnocentrismen ett fullkomligt naturligt inslag hos mänskligheten, utvecklat under miljoner år av evolution.http://www.friatider.se/forskning-nationalism-ar-naturligt

http://www.pnas.org/content/early/2011/01/06/1015316108.short2) I tidskriften "Forskning & Framsteg" nr 1-2011 finns en artikel av Staffan Ulfstrand (professor emeritus i zoologi), som också kan ses som en vetenskaplig förklaring till varför mångkultur inte fungerar.Citat från Staffan Ulfsrands artikel:"Människan är den mest framgångsrika djurart som någonsin existerat på Jorden, om framgång mäts i andel av den globala resursmängden."

[...]

"Som alla arter har även Homo sapiens fått sina egenskaper genom naturligt urval." (= evolution).

[...]

"Människans socialitet är unik. Även individer som inte är släkt gör varandra tjänster utan att förvänta sig gentjänster. Likväl är Jorden en arena för konflikter. Varför?

Framför allt därför att människors ”snällhet” är selektiv och företrädesvis utövas inom en viss grupp. På otaliga sätt markerar vi våra grupptillhörigheter. Människor i många länder exponerar hellre och tydligare att de hör till en viss etnisk grupp eller stam än till en nation. Anhängare av olika religioner utmärker sig med speciella symboler och ritualer. [...]

DET HAR ALLTID VARIT VIKTIGT FÖR MÄNNISKOR ATT STÖDJA SIN GRUPP EFTERSOM DEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ÖVERLEVNAD OCH FÖRÖKNING. Genom så kallade prosociala beteenden – alltifrån att vattna grannens krukväxter till tapperhet i fält – bidrar individen till att stärka gruppsammanhållningen. Sådana beteenden kan se altruistiska ut, men skenet bedrar. I själva verket är de inbetalningar till den egna livförsäkringen.

Antag att experternas prognos är korrekt och att mänskligheten är på väg in i en existentiell kris: Kommer våra psyken, GENOM ÅRMILJONER FORMADE AV NATURLIGT URVAL SOM PREMIERAT "VI MOT DEM", att klara den omställning som krävs för att inkludera alla människor i en enda grupp?"http://www.fof.se/tidning/2011/1/staffan-ulfstrand-vattna-grannens-krukvaxter-och-fa-en-livforsakring(Markeringar av mig.)För att garantera sin egen fortlevnad har alltså varje människas psyke under årmiljonerna formats till att främja och beskydda sin egen människogrupp gent emot andra människogrupper.Denna psykiska egenskap ("Vi mot Dem") gäller alla människor på hela jorden. Den gäller alltså även alla olika grupper av invandrare som kommer hit till vår lilla "Sverige-grupp", liksom alla de som kommer till övriga Europaländers olika "landsgrupper". Denna psykiska egenskap är också orsak till att invandrarna delar upp sig i olika områden för att beskydda sina respektive grupper plus den delen av respektive grupp som är kvar i hemlandet. Detta beteende finns sedan miljoner år inbyggt i människans psyke. Det stämmer.Men hur är det med svenskarnas och övriga européers sedan miljoner år inbyggda beteende? Har vi européer plötsligt tappat bort denna arvsfaktor från vårt psyke?Nej, givetvis inte. Därför kommer den av politiker påhittade mångkulturen aldrig att fungera, åtminstone inte inom de närmaste miljoner åren.2011-01-16 @ 19:56:58
Postat av: MatsBern

Hej Thoralf,menar du att partiet inte beställt utredningen till RUT enligt ovan som du listar upp?

I så fall är det väldigt klantigt skött,då bör du läxa upp ledningen med motiveringen.Gör om gör rätt.

Vänligast

2011-01-16 @ 20:06:39
Postat av: LN

Till dig som inte gitte hitta på ett nick till dig själv, så att du kan bli tilltalad

och som skrev: "Som en parantes vill jag också tillägga att en del slänger sig med arabiska uttryck här på denna blogg. Finns det inte tillräckligt med ord i det svenska språket??? Måste man kunna sig arabiska för att följa en svensk blogg??? Har det arabiska språket tagit över svenska språket, redan!!??"Det är lika bra att du börjar lära dig litet vanliga arbiska/muslimska ord inför det kommande maktövertagandet. Arabisk/muslimska dumheter har inga svenska benämningar, därför brukas originalen. Här följer en radda, som du kan börja träna på.Iblis-djinn-umma-djennah-djehannam-Khadidja-sura-hadith-imamiterna-hojjat-ayatollâh-zaiditer-umayyad-ashura-Sunna-fiqh-faqîh-sharia-mûtazilit-âsharit-

mufti-fatwa-halal-shirk-Eid al Fitr-hadji-djihad-umma-sûf-baqâ-fatwâ-salam.

2011-01-16 @ 20:28:06
Postat av: WMB

Tack Thoralf för din information om RUT-uppdraget.EXAKT en sådan uppdelning i olika kostnadsgrupper som du visar har jag också tänkt mig att RUT-uppdraget skulle innehålla.

Det är givetvis inte RUT utan SD själva som ska bestämma vilka utgiftsposter de vill ha kostnadssiffror på!

Det har hela tiden oroat mig att SD:s begäran skulle vara formulerad på ett sätt som kan ge RUT-chefen och hans personal fria händer. Detta skulle ju vara helt meningslöst! SD är knappast betjänta av en rapport som RUT har skruvat till som de själva vill (som "Jameson" uttrycker det).(Kan du inte vidarebefordra våra farhågor så de ansvariga förhoppningsvis kan ge oss ett lugnande besked?)

2011-01-16 @ 20:33:02
Postat av: Hulda

Jo, det är nog bra att dela upp utredningen om vad invandringen kostar det Svenska samhället. Då kan man med jämna mellanrum publicera beloppen och få dem kopplade till en viss sektor av samhället.

Trycket hålls då uppe hela tiden till nästa val.

2011-01-16 @ 20:53:03
Postat av: WMB

"I Sverige liksom i andra europeiska länder har det hittills varit vänstern, hållningslösa liberaler och gröna miljöfundamentalister som gått i bräschen för massinvandring från muslimska länder. Därigenom har man lagt grunden för och bär en mycket stor del av ansvaret för den pågående islamiseringen i Väst. Efter segern för den borgerliga alliansen i valet 2006 sker processen i Sverige i största samförstånd mellan samtliga sju gamla riksdagspartier i ett slags inofficiell tävlan om vem som är mest vänster. Genom att blunda för vad islam står för förvaltar sjupartiet vänsterns tvivelaktiga arv och gör sig till aningslöshetens redskap."Detta är ett citat från dagens som vanligt lysande söndagskrönika av Julia Caesar (inkl kommentarer).http://snaphanen.dk/2011/01/15/s%C3%B8ndagskronik-vansterns-tragedi-del-i/#comment_start

2011-01-16 @ 21:33:16
Postat av: Robin Shadowes

Vår kära svenskhatande korean-import Lena Sundström har tydligen uppmärksammat Demokratbloggen och Robsten. Passa er nu vad ni skriver. Den bindgalna tanten kanske läser Thoralfs och Kents bloggar också. Man kan ju aldrig veta.

2011-01-16 @ 22:11:42
URL: http://madaboutmahound.blogspot.com/
Postat av: Ronny

En sak som också är aktuell och är en stor diskriminering mot svenskar, är den fria tandvården,till "flyktingar" som många kommuner tydligen har råd med. För några år sedan fanns en artikel i min lokaltidning , om en Libanesisk kvinna som varit här i 3 månader och fått sina tänder lagade för 70 000 kr. Kan tillägga att hon sa i reportaget att "Sverige är fantastiskt" . Hur vill/tänker SD göra med detta??

2011-01-17 @ 00:00:42
Postat av: Magnus

Bra förslag Thoralf!Jag kan inte se att invandring kostar över 200 mrd kronor per år. Det är bortom vad man kan nå ned rimlig metod även om man tar i. Transfereringar för överrepresentation i utanförskap samt lägre löner kan kosta max säg 80 mrd kronor, mottagning säg 10-15 mrd ovanpå det, men överrepresentation i brottslighet bör kosta lika mycket som transfereringar och det är en post många ekonomiska beräkningar inte har med.Från kostnader, som alltså kan vara över 150 mrd kronor ska dock dras det Sverige slipper betala i vård av barn, uppfostran och utbildning (har kanske olika värde från olika regioner). Kring 100 mrd tror jag säkert att man då kan landa.Men vad är kostnaden för en kultur; den svenska.Sen måste SD förstås som riksdagsparti arbeta bredare än bara kräva minskade av kostnader. Detta är ju ingen intellektuell övning, utan politik där målsättning är att nå resultat genom att kunnigt skapa förtroende och bäst spela det politiska spelet.Kan SD (i det tysta) spåna efter någon erkänd(!) ekonom (ingen fringe eller stolle a'la Lars Jansson) som utför en beräkning? Någon som internationellt gjort liknande beräkningar och som gör en för Sverige så SD har ett kort i ärmen om RUT redovisar de mildaste siffror.(Beräkningar av samhällskostnader är svåra och oftast osäkra. Under beräkningar tas ständigt beslut om var i intervall man ska lägga siffror och "parametrar". Men man kan komma till adekvata skattningar på korrekt redovisade beräkningar.)Lycka till.

2011-01-17 @ 00:01:10
Postat av: Kalle

>LNBäst du söker dig till en arabisk blogg istället där du får briljera med att du skiter i svenskan och det svenska språket. Då höjs du till skyarna av araberna.Det var jag Kalle som skrev men du kanske inte förstod svenskan i inlägget nedanför oeginalet.Allt går att översätta till och med koranen finns på svenska.

2011-01-17 @ 00:03:00
Postat av: Funtaren

Kalle, nog för att jag håller med dig om att man skall hålla sig till svenska i svenska sammanhang, men jag måste dock säga att en del arabiska uttryck är bra att känna till när man diskuterar islam, och bör användas eftersom de är bärare av en väldig massa extrabetydelser som litegrann försvinner vid en översättning.Tänk ordet "dhimmi" t ex. På svenska skulle det kunna översättas med "skyddsfolk" men då förlorar man allt det övriga som ingår i dhimmi-begreppet: att dhimmi måste betala en särskild skatt, att dhimmi måste "känna sig underkuvade" o.d.Stöter man på ett begrepp man inte känner till kan man lätt söka det på nätet. Sök på "houri" tex. Det är namnet på de synnerligen speciella madammer som väntar en martyr i himlen.

2011-01-17 @ 01:05:19
Postat av: Ludvig

Nyttigt om det är slut med den skyddade verkstaden, så dom kommer ut lite mer i verkligheten.

2011-01-17 @ 06:40:44
Postat av: LN

Hej du Kalle!LOL!Din snarstuckna kommentar ger mig anledning

att skriv just LOL. Det är allmänt accepterad internetjargong för för 'Laugh Out Large'- likbetydande med 'stort gapskratt'.

Har du problem med förståelsen, använd dig av Google och Wikipedia,

det får vi alla andra göra.

2011-01-17 @ 06:42:58
Postat av: Stefan K

Tv4 visade upp en ganska komisk och omedveten sida i morse. I studion satt Sverigehataren Lena Sundström, integrationsminister Erik Ullenhag och en muslimsk kvinna i slöja och diskuterade den hemska händelsen i Tomelilla, där en kvinna fick snöbollar och glåpord kastade efter sig. Nej, man nämnde inte något fall där svenska kvinnor får glåpord och stenar kastade efter sig. Man pratade också om det hårda tonläge som uppstått efter SD:s inträde i riksdagen och nämnde att det idag används ord som ”muslimhona” och ”negerhona”. Nej, man nämnde inte ordet ”svennehora” som använts i flera år.

Nu kommer det roliga. Under inslaget rullade olika nyhetsbulletiner fram i nederkant av tv:n. Bl.a. kunde man läsa detta: ”Poliser i Malmö utsattes för stenkastning och raketbeskjutning”. Nej, man nämnde inte det heller.

Däremot pratade Ullenhag om att vi i Sverige inte får gå samma väg som i övriga Europa, utan att vi måste lära oss mer om Islam. Är det inte det som är problemet? Vi vet vad Islam står för.Apropå RUT så lär det slutliga resultatet vara allt annat än det korrekta. Vi bor i Sverige som bekant och tro inte att denna undersökning görs utan påtryckningar. Varför inte anlita en utländsk och oberoende organisation för att ta fram kostnaden? Exempelvis holländska NYFER som lyckade på ett bra sätt i Holland.

Postat av: Roberth

kan man lita på RUT? Vad har hon under blusen?

2011-01-17 @ 09:01:00
Postat av: jonas

"1) Enligt ett holländskt forskarlag från Amsterdams Universitet, lett av Dr Carsten K. W. De Dreu är det signalsubstansen Oxytocin i hjärnan som skapar en ökad känsla av att vilja beskydda medlemmar i den egna gruppen mot potentiellt hotfulla främlingar. Enligt Dr. De Dreu är etnocentrismen ett fullkomligt naturligt inslag hos mänskligheten, utvecklat under miljoner år av evolution."

Instämmer - att vara främlingsfientlig är ett helt naturligt drag hos människan och varit till hjälp för överlevnad

2011-01-17 @ 09:05:36
Postat av: Nils Dacke

Hör denna mycket konstiga intervju i full PK anda. Det kan vara rätt att slå barnenVärmlandsnytt

Hela intervjun med pappan

Det värmländska föräldrapar som dömdes till fängelse för grov fridskränkning av sina barn har överklagat domen. De anser att de ska frikännas eller få straffen mildrade eftersom de slog barnen av kärlek.

Postat av: LN

>Stefan KBeträffande NYFER.Det mest har ofta redan avhandlats här hos Thoralf.

Denna blogg är ett veritabelt uppslagsverk - synd att det inte finns en effektiv sökfunktion.

-----------------------------------------

'Non-western immigration costs up to €10bn a year': update--Wednesday 07 April 2010http://thoralfalfsson.webblogg.se/2010/october/minst-500-miljoners-besparing.html

2010-11-01 @ 05:00:40

2010-11-01 @ 05:28:35

2011-01-17 @ 09:13:27
Postat av: Stefan K

Din länk fungerar inte Nils Dacke. Rätta adressen är:

http://svtplay.se/v/2297241/hela_intervjun_med_pappanNedan följer det tv-inslag från tv4 som jag hänvisar till i mitt förra inlägg 08.24.40

Postat av: LN

re: 2011-01-17 @ 09:05:36Carsten De DreuUniversity of Amsterdam

Professor of Psychology

Ph.D. in Social and Organizational Psychology from University of Groningen, 1993engelspråkig blogg:http://dedreu.socialpsychology.org/#overview

2011-01-17 @ 09:30:14
Postat av: Skånepåg

Sverigedemokraterna får 7 % i Aftonbladet/United Minds opinionsundersökning som presenterades i dag och all time high hos United Minds. Fjärde största parti och således större än Fp, Kd, C och V.

2011-01-17 @ 09:41:06
Postat av: Gubben o Gumman

OT : Folkuppfostran del 5 den 17 JanuariLena Sundström har nu börjat göra skäl för sin lön.

Hon fokuserar på stenkastningen mot en kvinna i Tommelilla,som givetvis är åt helvete.

Skilj alltid på person och politik,alltså har brott

begåtts i Tommelilla.TV4 samlade ihop Lena Ullenhag och "Saida" detta är givetvis rasism,eller är det enskilda individer det

brukar ju heta så tex vid självmordsbombnigen i Stockholm,hur skall vi ha det nu?"Saida tycker för övrigt att Skåneskytten låter för snällt ungefär som om det vore en OS skytt?

Bombmannen i Stockholm kallas terroist det tycker hon är djupt orättvist.Det är mycket som inte benäms med sitt rätta namn

Skäggbarnen tex Europas största imigrationsskämt.

Dessa män är hitsmugglade enligt polisen.För övrigt kallade hela media honom för ensam galning typ,detta hade ju givetvis inget med Islam

att göra,eller hade han fått det hela om bakfoten.

Vi ser ju bla hur trovärdiga tex "Bermuda" är.Detta är ju käckt Islam har lögnen inskriven i religionen,vänsterfolket i partiboken härliga

människor gulledej.Givetvis är utgångspunkten för Lena Saida Ullenhag

rasism ,vilket det är.men våldtäkterna då mot etniskt svenska kvinnor?

Hur många är det kontra stenkastningen i Tommelilla?Var är "Saida" Ullenhag Sundström då?Innan samt efter denna begåvade folkuppfostran i bröderna Ponniers manupulationskanal fick vi ett reportage.I Malmö har inatt 2 bilar minst sats i brand polis och brandkår har för 2783 bombaderats med sten.Förstår inte dessa tre stolpskott hur dom gör bort

sej,detta är planerat alltså mordförsök,hur många

har gripits samt väntar på långa fängelsestraff?Hur många tror du är finkade Svenne Banan?Detta är mordbrand samt mordförsök brukar rubriceras som skadegörelse via brand samt upplopp

Jippierabatten börjar redan här så att säga.Man kan väl kallt konstatera att Lenas folkuppfostran fick en liten knäck.

Några högre tankar om sina tittar har väl inte kanalen direkt.Faktum är att Lena och Ullenhag skulle passa bra i foliehatt ihop med "Saida" i sitt huckle.2011-01-17 @ 09:45:24
Postat av: Notarien

Nu har Expressen kört hela Sydsvenskans artikel om Tomelilla/Mogadishu i repris! T.o.m. fått med att det är SD:s fel i ingressen...

2011-01-17 @ 10:03:23
Postat av: Anna Frick

I Finland inkluderar hindersprövning vid giftermål även kusiner som får inte ingå äktenskap med varandra. Med tanke på genetiska sjukdomar och kostnader för sjukvården är det klokt. I Islamiska länder är det mycket vanligt med kusin äktenskap (ibland 50%). Vi bör ha samma regler som i Finland.http://www.ambetsverket.ax/text.con?iPage=177&s=223&m=99http://www.ambetsverket.ax/text.con?iPage=177&s=223&m=99

2011-01-17 @ 10:09:40
Postat av: Gubben o Gumman

OT Dagens debattips till alla glada riksdagsmän i SD : "Statistik är ett tydligt språk"

(Eat that din gamla oikofob)

Citat Leif GW Svensson

2011-01-17 @ 10:19:27
Postat av: Gubben o Gumman

OT Det går mindre bra med skolunderhållet i Kalmar.

Heja Johan Persson mfl,bara att minska klasserna på komvux en aning.Källa Östra Småland

2011-01-17 @ 10:21:58
Postat av: RL

Bra idé att dela upp beräkningarna.Glöm heller inte alla kostnader för skadestånd, vård av offer osv, som bekostas ut av staten på grund av utlänningars brottslighet, kommunernas försäkringssjälvrisker vid exempelvis skolbränder etc, etc.

2011-01-17 @ 10:30:47
Postat av: Skånepåg

@ RL

"kommunernas försäkringssjälvrisker vid exempelvis skolbränder etc, etc."Tror inte att detta kommer att tas med enligt följande krystade förklaring. Eftersom underhållet är så åsidosatt p.g.a resursbrist (och varför månntro det då, ironi!) hade skolbyggnaderna ändå varit tvungna att rivas och ersättas med nya byggnader!

2011-01-17 @ 10:43:55
Postat av: allemand

@Roberth, något som putar ut? Bömb?

2011-01-17 @ 11:08:32
Postat av: AWSvensson

Det är fler som inte benämns vid sitt rätta namn, eller har du beröringsskräck för namnet Persson eller ska jag ser ned som ett montage av två betydelsefulla personer, detta riktat till GoG från den alltid ödmjuke.

2011-01-17 @ 11:30:19
Postat av: Stefan K

Lena Sundström (denna hemska människa) tycker att vi är "stolta rasister". Jag är inte rasist, har aldrig varit det, men är minst sagt förbannad över utvecklingen i Sverige. Jag är däremot stolt över att vi i Sverige tillåts ha obekväma åsikter i känsliga frågor. Detta tillåts inte i muslimska länder.Fråga Sundström (brr) om hon tror att muslimerna i Malmö är stolta rasister när de trakasserar stadens judiska befolkning eller om invandrarungdomarna i Rosengård är stolta rasister när de kastar sten och skjuter raketer mot polisen.

Postat av: Micael Foghagen Politisk sekreterare Kalmar Län

Vi har kvar vårt väljarstöd och inte helt oväntat ökat våra opinionssiffror. Allt väl så långt.SD gör ett kanonjobb i riksdagen, sliter och står i för vår allas skull. Sakligt och ansvarstagande. Sanning i fokus.Nu måste vi blicka framåt, för vi är inte nöjda med enbart en vågmästaroll. Vi behöver helt enkelt ännu fler som vill engagera sig i vårt parti.Den här bloggen är faktiskt den utlösande faktorn till att jag blev Sverigedemokrat. Det måste finnas otroligt många fler som jag.Var på en eftervalskonferens i Eslöv för drygt en vecka sedan och om man ska förenkla det hela så mynnar vår framtid ut i hur vi ska få fler medlemmar och dessa att engagera sig för våra ideér. Om vi vill växa - och det vill vi väl? Att få genomslag för vår politik på allvar!Som politisk sekreterare för Sverigedemokraterna i främst Kalmar kommun, men även i hela Kalmar Län kommer jag kraftfullt arbeta för att fler skall göra sig hörda. Nu är vi faktiskt 4 stycken till som jobbar för er skull, svenska folkets skull i Kalmar Län. Vi har tät kontakt och kommer träffas om en vecka och gå igenom en agenda för hur vi skall arbeta de närmaste åren fram till 2014. Återkommer om detta arbete.Direkt efter valet gjordes en valundersökning av Göteborgs universitet som visade att ca 20% tyckte det var bra att vi kom in i riksdagen. I klartext betyder det att vi har nått acceptans på 20 %!Fantastiskt bra utgångsläge eller?

Nu gäller det att nå¨dessa fullt ut att växa till attraktion och blomma ut i entusiasm.

Då kan vi på allvar påverka svensk politik.Med förhoppning att duktigt folk i bloggen tar kontakt!Acceptans - attraktion - entuiasm.

2011-01-17 @ 13:23:43
Postat av: EXTRA EXTRA

7 klöverns vill att väljare skall betala skatt och lyda. vill man veta varför Estonia sänktes eller vad som verkligen hände palme och anna lind. då blir det locket på. tur att utländsa nyhetsmedier inte är pk.jasså blev palme skjuten av jugoslaviska säkerhetstjänsten?http://www.svd.se/nyheter/utrikes/tyska-medier-nya-uppgifter-om-palme-mordet_5870527.svd

2011-01-17 @ 13:58:27
Postat av: Funtaren

Jag önskar jag kunde. Jag jobbar för ett företag som har "mångfald" inskriven i den sk "värdegrunden" och mina personliga mål inkluderar att arbeta för denna "mångfald". Lyckligtvis följs det inte upp så noggrannt som andra mål, men om jag ginge ut som SD-representant så vore karriär och antagligen också anställning slut, och det skulle nog bli svårt att hitta något annat. De tenderar ju att få för sig att bara för att man avskyr islamism kan man inte samarbeta med muslimer (eller någon med mörk hud överhuvudtaget).Så jag kan inte bli medlem eller ställa upp officiellt. Om ni däremot behöver hjälp som kan utföras "på distans" ställer jag gärna upp. Översättningar (engelska, tyska, i viss mån spanska), korrekturläsning, ja vad vet jag.Thoralf har min mailadress.

2011-01-17 @ 14:04:34
Postat av: EXTRA EXTRA

http://www.focus.de/politik/ausland/focus-recherchen-heisse-spur-im-mordfall-palme_aid_590595.htmlladda ner google översättningsverktygmycket händer som vi svenska väljare inte får veta, inte konstigt att detta landet sjunker. hoppas sd kan bygga upp sverige på nytt

2011-01-17 @ 14:05:47
Postat av: Micael Foghagen Politisk sekreterare Kalmar Län

>FuntarenTack för ditt svar. Om du vill ( även andra är välkomna) komma i kontakt med mig så har jag adressen[email protected]2011-01-17 @ 14:18:47
Postat av: lassekolja

RUT-chefen;"Analysen skall alltid göras på ett opartiskt sätt"! Grunden till vår(=SD:s) oro är ju just att analysen INTE utförs på ett opartiskt sätt. Min uppfattning är att en korrekt beräkning av (mass-)invandringens kostnader är viktigare än att den hastas fram på kortast möjligast tid.

KÄMPA PÅ Thoralf!!!

2011-01-17 @ 15:56:30
URL: http://frianyheter.nu
Postat av: kalle2

funtaren: i vilken bransch jobbar ni? multikulti exprimentet har ju genomträngt alla områden.

gissar ert företag är den som skapat multikultidiktaturen , troligtvis jobbar ni inom media!

2011-01-17 @ 16:22:28
Postat av: Funtaren

Kalle2: Där gissade du fel. Jag håller mig långt långt bort från media. Skulle jag få ett uppdragserbjudande där skulle jag avstå, eventuellt genom att straffa ut mig (göra ett dåligt jobb). Jag har ett riktigt jobb och levererar påtagligt mervärde för de företag som anlitar mig, samtidigt som jag gör livet lättare för deras anställda.

2011-01-17 @ 16:29:10
Postat av: S-E Karlsson

Invandrarkvinna i Kalmar anmäler 6 olika svenska myndigheter till Diskrimineringsombudsmannen !

Allt går att tjäna pengar på om man som invandrare känner sej diskriminerad ! Får hon 100000 från varje myndighet så blir det en bra slant som vi pursvenskar får betala !

2011-01-17 @ 16:43:43
Postat av: Kalle

Vart tar SD vägen på internet???SD-kuriren på nätet är sönderhackad sedan valet och har inte kommit igen efter den snytingen.Politiskt Inkorrekt har haft serverproblem på senare tid. Antagligen hackad. Nu har man återkommit och tar avstånd från SD. Utpressning???Fria tider verkar också ha fått problem den senaste dygnet. Den verkar ligga nere.All info om galenskaperna som media INTE skriver om verkar försvinna från internet sakta men säkert!!!2011-01-17 @ 16:51:16
Postat av: Skånepåg

Från Östran.

Kvinna mordhotade Lars Wilks. Hävdar att hon inte gjort något brottsligt enligt sharialagen!

Postat av: Skånepåg

Jimmie Åkesson Sveriges femte viktigaste opinionsbildare!

Postat av: Gubben i Gumman

I samband med artikeln om skolornas förfall föreslog

vi lite mindre komvux(SFI) i Kalmar,men det ville inte Karin Amundsson vara med om,censuren slog till.Kokar man ned det hela så har vi helt rätt i sakfrågan.Undrar hur hon tolkade det vore kul att få veta det.

Livlig fantasi har denna ultraröda Boljevik, som

kommer att trivas utmärkt i "fusionen" med Barometern,tänk vilka firmafester med Stalinisterna där hugaligen.

2011-01-17 @ 18:44:03
Postat av: Tony Ingman

Så har då dom berikande svinpälsarna på Rosengård

vaknat till liv i igen med sin inteligensbefriade

sysselsättning att elda upp bilar samt kasta sten

på polis och brandkår. Deras IQ måste vara bland

dom lägsta som går att uppbringa bland människo-

släktet.

2011-01-17 @ 20:09:08
Postat av: Robin Shadowes

Kalle, Fria Tider är tillbaka idag men dom har inte givit någon förklaring till varför dom legat nere. Men även Fria Nyheter har så att säga stagnerat med få eller inga uppdateringar på flera månader. Nånting verkar vara på gång med att släcka ner besvärande bloggar. Men man vill inte göra något väsen av det. PI är lite för stora för att bara släcka ned från en dag till en annan. Tror det handlar om ett fientligt övertagande. Ungefär vad som hände Kriminellt när OG tog över fast mycket snyggare och skickligare utfört.

2011-01-17 @ 20:57:25
URL: http://madaboutmahound.blogspot.com/
Postat av: allemand

@Robin Shadowes, då är det viktigt att en likadan sajt poppar upp relativt fort.

2011-01-17 @ 21:12:40
Postat av: LN

Kostnaderna för asylant- och flyktingmottagningen i dårkistan Nya Sverige.Jag har nyligen spekulerat över detta - jag gitter inte leta reda på inlägget - genom att basera absoluta minimikostnaden på vad en pursvensk fattigpensionär har att leva på. Inlägget väckte inget intresse - alla fortsätter bara att efterfråga av expertis (RUT!?) gjorda beräkningar. Naturligtvis behövs det specifikationer, men

helhetsbilden anser jag dock att vem som helst kan skaffa sig. Följande, inom parentes stående, kan knappast läsas; det är skrivet med MYCKET små

bokstäver, så det behöver inte censureras [för helvete, tänk själva, folk! Det här rör sig inte om 'matematik' utan om 'räkning', som det en gång hette i den hederliga folkskolan].Den tidigare spekulationen baserades på ett inflöde av 91.000 om året, tror jag, samt att samma mängd befann sig i pipeline i 7 år, eftersom det genomsnittligt anses ta just 7 år innan Ali Mohammad försörjer sig själv, förhoppningsvis inte på ett instegsjobb.

_________________________________________________

http://www.migrationsverket.se/info/3162.html#h-SchablonersattningStatligaMigrationsverket betalar ut ersättning till kommuner och landsting förflyktingmottagande.

• Grundersättningen för 2011 är 568 200 kronor.Schablonersättning

Kommuner får en schabloniserad ersättning för varje flykting

•189 400 kronor för vuxna 16 till och med 64 år enligt 2011 års nivåer.Kommunen kan få ersättning för stöd och service samt hälso- och sjukvård

- - - - -

Absolut minimibelopp som således utbetalas är summa 758.000 kr.Dina och mina pengar - dom hittas inte under en sten i vargskogen!Nu börja svårigheterna - nu skall det 'räknas = multipliceras'!758.000 x 91.000 = 69 miljarder - för en enda årssats av intränglingar.7 sådana årssatser ligger står på kö, således årskostnad 7 x 69 miljarder == 483 miljarder.Många asylanter står dock redan och hackar lök hos svågern eller kusinen, dvs de har redan jobb, innan de 7 åren är tilländalupna - och de betalar dessutom skatt oh lá lá; ponera att de utgör 25%. Likväl skall statsverket ut med 362 miljarder.- - - === 362 miljarder ===- - -DETTA ÄR INTE DEN FINITA SLUTSUMMAN - DETTA ÄR STORLEKSORDNINGEN!

-----------------------------------------------

PS För första gången på 9 år har jag idag besökt systembolaget och inköpt en kartong rödvin, 14.5 %, för 186 kronor. Jag lyckades nämligen häromdan' få sålt ett sk konstverk på auktion för 6.000 spänn. Tyvärr räcker inte beloppet till

löständer, så jag får kanske supa upp det.

Ni skulle ha sett minerna hos bankfröknarna, när högst densamme, en tandlös, pursvensk gubbjävel, krävde uttag av det astronomiska beloppet 6.000 spänn på ett bräde. Om dom bara hade kunnat, skulle de enlig penningtvättslagen ha ifrågasatt, att beloppet enligt lag och förordning rättmätigt kunde ha tillkommit mig.

Vinet, som är från Sydafrika, har litet väl mycket garvsyra, passar nog bättre till tyngre mat typ grisstek med sows och inlagd gurka än att drickas solo, men det märks att det har hög halt av alkohol. Innan jag forts'tter att helt privat supa

vidare, vill jag påminna er om hur totalt dragna vid näsan vi, men i synnerhet ni, som fortfarande förvärvsarbetar, är. I många skitländer köper man röster, i Egypten får man ett mål mat och i Nya Sverige bjuds man på jobbskatteavdrag. Skrota nuvarande samhällssystem, skaffa ett bättre, sådana finns. Putelj på er pojkar och flickor!

2011-01-17 @ 21:51:40
Postat av: WMB@ KalleSD-kuriren för december månad kan du läsa på nätet här:http://sverigedemokraterna.se/riksdagen/2010/12/02/sd-kuriren-senaste-nummer/2011-01-17 @ 21:52:15
Postat av: Kalle

>WMBDet senaste numret har jag fått via posten.Vad jag vill se på nätet är SD-kuriren där vi kan lämna kommentarer. Som det var innan valet där alla SD:are i toppen skrev sina egna krönikor.Nu försvinner allt SD mer och mer från nätet. Istället borde det var rvärtom efter riksdagsinträdet.SD i riksdagen finns också men den uppdateras sporadiskt.Men det verkar som SD har tappat intresset för sina medlemmar och att ha en dubbelriktad kontakt med dem på nätet.Därför är det bra med Thoralfs blogg. Den är ett lysande positivt exempel men för övrigt så sämker sig mörkret över SD på nätet.Tack för din välmenta upplysning men tyvärr så var det inte den jag sökte.

2011-01-17 @ 22:12:51
Postat av: AWSvensson

LN lådvin förmodar jag, annars vore 186:- för en kartong innehållande 6st 70cl vin billigt, i närheten av vad man erbjuds i Tyskland.Att räkna på invandringens kostnader är så omfattande så det är närmast omöjligt.Många poster som destruktivitet och ökat skattefusk bland den pursvenska befolkningen som en ren följd av att viljan att betala skatt , hur beräkna men det. Bara ett exempel av minst tusen poster som påverkas av invandringen, eller snarare importen av arbetsoförmögna.

2011-01-17 @ 22:14:36
Postat av: LN

>AWSvensson

Jag medger villigt att jag på grund av ovana inte behärskar gängse terminologi för systembolagets produkter - jag fortsättar att skilja på kartong och låda - och en förpackning som är cirkus 1x2x2,5 dm är i mina ögon inte en låda, inte ens, som i det exemplifierade fallet, den innehåller 5 liter vin.

- - - - -

Man ser inte skogen för alla träden, heter det visst. Man vill ej heller se storleksordningen på totalkostnaden för asylinsläppet. Man snackar hit och dit, om 6.4 miljarder, 62 miljarder, 150 miljarder, eller inga miljarder alls, fråga Hamilton (m).

Jag har bara påvisat storleksordningen! Om man letar kan man finna uppgifter på vad socialvården kostar, försvaret, statsförvaltningen osv, men aldrig vad det kostar att byta ut den inhemska befolkningen mot sämre skickade, sämre begåvade osv substitut från MENA och Subsahara.362 miljarder ÄR INTE DEN FINITA SLUTSUMMAN362 miljarder illustrerar STORLEKSORDNINGEN!FÖRFASAS ÖVER DEN!

2011-01-17 @ 23:39:07
Postat av: x

Precis som Thoralf är jag orroad över kommentaren från riksdagens utredningstjänst om hur de skall räkna på invandringens kostnader.Möjligheten är mycket stor att de kommer fram till ett odefinierat svammelsvar.Denna möjlighet kan åtminstone minskas genom att inte ge generella frågor om invandringens kostnader som RUT kan tolka som de vill.Ge exakta och specifika frågor.Om till exempelvis alla invandrare som kommit till Sverige vid ett speciellt datum, exempelvis den tredje dagen i månaden, kan uppföljning av dessa personer göras på individnivå. Vad gör de nu, hur många lever på bidrag eller försörjer sig själva.Just begreppet "egenförsörjning" är ett statistiskt svart hål. En invandrad person som inte arbetat i Sverige anses som självförsörjande när vederbörande får pension. Att de inte har betalat en krona i pensionsavgift, och att pensionen i praktiken är ett livslångt socialbidrag struntar statistikerna i.

Samma sak gäller för så kallade instegsjobb med mera, alla dessa undergrupper måste särredovisas.Hur lång tid tar det för en invandrare innan de försörjer sig själva i Sverige? Detta måste delas in i undergrupper. En invandrare som är anställd på exempelvis IBM kommer till Sverige för att arbeta på IBM i Sverige. Denna person börjar troligen att arbeta inom en vecka efter ankomsten. Att denna person inte kan jämföras med en Somalisk analfabet är uppenbart. Dessa båda grupper måste särredovisas av RUT.At de så kallade "ensamkommande flyktingbarnen" ljuger om sin ålder är allmänt känt. Men alla invandrare har en anledning att ljuga om sin ålder.

En invandrare som är 50 år tjänar på att påstå att han är 55 år. Han har då bara 10 år kvar till "pensionen" och kan flytta tillbaka till sitt hemland med sin svenska pension och behöver inte återkomma till sverige förrän han är så sjuk att han vill åtnjuta den fria svenska sjukvården.mvh.x.

2011-01-18 @ 12:15:40
Postat av: MatsBern

Nu i avsaknaden om PIs nya policy,så bör SD snabbt inta tomrummet som uppstått.Nu har jag inte följt din blogg Thoralf,men jag misstänker att den är mer besökt och kommenterad vad som är normalt.

Jag läste ditt svar/inlägg att ledningen jobbar på nätets möjligheter.Sätt en blåslampa i ändalykten.

Vi väljare vill ha en kanal,och det nu!

Blir det fel på vägen,så var ärliga att basunera ut detta.Vi vanliga människor/medborgare kan hantera detta.

Det är som devisen att,all reklam är bra även den dåliga.

Vänligast

2011-01-18 @ 15:57:41

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0