VINDKRAFT I HALLTORPVindkraftens andel av energiförsörjningen i Sverige är knappt möjlig att synliggöra i ovanstående diagram. Det är säkert något som många inte riktigt förstått av alla som anser att vi kan stänga alla kärnkraftverk och förlita oss på vindkraften.

I Kalmar har vi på måndagens KF-möte att ta ställning till en ansökan om att uppföra 8 vindkraftverk söder om Halltorp. Det är inte ofta att ett beslut i fullmäktige genererar så många mail och brev från berörda parter. Frågan är om kommunen skall utnyttja sin vetorätt mot den ansökta platsen söder om Halltorp för dessa vindkraftverk. Uppenbarligen finns det en alternativ plats väster om Halltorp och samtidigt väster om E22:an. Enda nackdelen med den alternativa platsen är att medelvinden är 6,85 m/s på västra sidan mot 7,10 m/s på södra sidan som är belägen relativt nära Kalmar sund.

Företaget RGP Vindkraft har med anledning av att den så kallade Halltorpsgruppen driver en kraftfull debatt för att stoppa det södra alternativet och förespråka det västra skickat ett brev till kommunen med vad de kallar "några förtydligande".

Jag är inte imponerad av brevet. Att använda Cajsa-Stina Åkerström (boende i Halltorp) som ett slagträ i debatten är väldigt lågt. Samtidigt ifrågasätter man de namnlistor som samlats in. Sedan påstår man att man bara kan bygga 5 vindkraftverk på den västra sidan vilket måste vara en grov "bluff" från företaget. Att man sedan grundar sina beräkningar av producerad elkraft på detta gör hela beräkningen blir helt missvisande. Jag anser att brevet inte kan kallas för seriöst.

Men sedan kommer den riktiga "ögonöppnaren" i brevet!

Sökt alternativ med 8 vindkraftverk söder om Halltorp bidrar sammanfattningsvis till att:

1.
Målet om en fossilbränslefri region i Kalmar kan uppnås.

2. Etableringen enligt sökt alternativ innebär en produktion av miljövänlig förnybar el som motsvarar ca 6,4 % av Kalmar kommuns elbehov.

3. Allmänhetens tillgång till skogsområdet söder om Halltorp inte kommer att minska.

4. Etableringen inte motverkar vindbruksplanens intentioner.

5. Man utnyttjar områden i kommunen där det blåser bäst vilket ger lägst pris per kWh för producerad el.

Punkten 1 är verkligen spännande! Skall företaget utrusta Halltorps befolkning med el-bilar? Eller vad menar företaget.

Enligt min uppfattning uppfylls alla punkter lika bra eller till och med bättre vid en placering väster om Halltorp. Jag är övertygad om att det går att placera ut 9-10 vindkraftverk vid denna placering. Från början hade RGP Vindkraft planerat in 16 vindkraftverk söder om Halltorp men på grund av protesterna minskat antalet. Att det då bara skulle finnas möjlighet till 5 vindkraftverk i det västra alternativet framstår som ganska absurt i mina ögon.

A = Södra alternativet
B = Västra alternativet


Är det någon av mina läsare som har några synpunkter?

Kommentarer
Postat av: Nils Dacke

Vindkart är mycket bra!I varje fall så länge vi samtliga vanliga energikonsumenter betalar genom elcertifikat till utbyggnad av en marginell energikälla, medan elen blir allt dyrareOm dom kraftiga subventionerna skulle tas bort skulle ingen bygga ut vinkraftenVill ni se hur lite som produceras av vinkraften, se länkenNär det gäller miljön, kanske någon kunde tala om för Kineserna att dom måste sluta att starta ETT NYTT KOLKRAFTVERK VAR 5:TE DAG

Källa

http://www.framtidensenergi.nu/vaxande-intresse/

2011-02-25 @ 09:15:00
URL: http://www.vindstat.nu/
Postat av: Gruvmor

Ja om det där bolaget är som Stena så är deras intresse i nåt grönt äkta!http://www.radda-lekeberg.se/

Synpunkter, kritik.Var själv med på ett sk. samrådsmöte, pyttsan. Stenas representanter tyckte bryskt att eftersom det var de som ordnade mötet, så skulle det strikt föras på deras villkor. (De tyckte helt uppenbart inte om gemensamma frågor, alla skulle fråga dem en och en, svaren skulle inte publiceras.) Hade med sig helt oseriösa collagebilder där de enorma 185 m vindkraftverk knappt syntes, osv. De skulle "bara låna marken i 25 år". Jojo.Senast jag kollade deras sida så stod det att de minsann inte får några subventioner. Är det inte sak det samma vad man kallar stödet, subventioner eller elcertifikat? Eufemismer bådar aldrig något gott.

2011-02-25 @ 09:28:12
Postat av: allemand

Vindkraften är ett stort lurendrejeri. Jag har varit inblandad i utkanten vad gäller service och även där är det ett stort lurendrejeri. Dyra pengar för att återställa utlösta säkringar o.s.v

2011-02-25 @ 09:55:41
Postat av: Tjadden

Jag såg på Discovery Seinse om kommande möjligheter till energikällor, där en av dem redan är satt i bruk och det handlar faktiskt om vindkraftverk på varje hyres och kontorshus hart när.

Idén är mer än löftesrik, om jag hade ett eget hus så skulle jag rekvirera ett ifrån USA på momangen så suveränt är detta tekninskt nytänkande, hur ett vindkraftverk ska vara tillverkat, som gott och väl försörjer ett hyreshus med all el!

Nyheten med denna typ av vindkraftverk är att den fångar upp vindarna med vertikala vingar som är totalt oberoende turbulenta vindar som snarare är en fördel (som är idealet mitt inne i stadsbilden där just turbulenta vindar råder till 85 % över varje hustak) det snurrar och går ändå och märk väl trots mycket svaga vindar 0.5-1 sekundmeter.

2011-02-25 @ 10:00:17
Postat av: Nils DK

Det finns oändligt antal bra placeringar för vindkraftverk i Sverige nämligen alla "öknar", som är skapat av industri och infrastruktur. Sätt upp et vindkraftverk i varje rondell, längs motorvägarna, på taket av fabriker och i hamnområden. De hör inte hemma i naturen.

2011-02-25 @ 10:17:55
Postat av: piip

http://alexanderlouhichi.wordpress.com/2011/01/29/sverigedemokraternas-oforskamda-fiffel-las-inte-detta-om-du-vill-vara-framlingsfientlig/

2011-02-25 @ 10:28:04
Postat av: Senfärdig

Om jag hade ett energibolag som stod inför att investera miljoner skulle jag avvakta lite tills de italienska forskarna Andrea Rossi och Sergio Focardi bevisat, eller misslyckats med att bevisa, att deras kalla fusion fungerar.http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3073394.ecePostat av: Tjadden

Det finns en intressant forskning om att få raketbränsle till fast form.

Ja det låter det, det enormt kraftiga bränslet att göra det till kakor i fast form, kan bli de nya bränsleceller i batteriform som vi kommer att driva våra fordon med.

Och dessa batterier blir det krut i och räcker mycket länge, alltså det handlar inte om att ladda upp dessa batterier, utan enbart att utnyttja dess energi och som sagt var, de skulle räcka mycket länge, minns inte så noga om man kunde köra i flera år med en bil som drevs med denna nya energikälla innan den var helt förbrukad.

2011-02-25 @ 11:03:11
Postat av: Anonym

Kostnad för en gallon raketbränsle 600 Us/d

Man kan misstänka att dessa batterier kommer att kosta ca 10.000 kr st.

2011-02-25 @ 11:23:46
Postat av: Leif T Åhlin SD Arvika

Den 21 ds hade 50 vindkraftverk havererat. De övriga som har en maxproduktion av ca 1100 MW lämnade samma datum 68 MW! Alltså mellan 5 och 10 %

av verklig produktion. De variationer som uppstår

vid denna produktion, ersätts med vattenkraft! Därför har våra vattenmagasin i det närmaste "torrlagts"! Alternativa produktionskällor

blir då "torv och olja"! Därför har vi numera en stark kostnadsökning av elkraften. Om enskilda energiförbrukare bekostar egna vindkraftverk utan subventioner på våra elräkningar, må vara hänt, men någon framtid för detta som kostnadseffektiv kraftproduktion finns ej. Endast förnybar kärnkraft

säkrar Sveriges framtid långt in på nästa sekel.

Som avslutning kan nämnas att kärnkraften inte kan reglera variationer i "kraftförbrukningen"! Detta

reglerades tidigare av vattenkraften, och fungerade

då tillfredsställande, med låga avgifter för industri och befolkning. I övrigt tycker jag att

vindkraftverken borde förbjudas. De upptar stora områden där ingen varelse kan befinna sig utan att

riskera "liv och död"! Det är bevisat att fågellivet erhåller stor skada, och stora kostnader för planläggning av deras placering, ej motiverar en byggnation av dessa "monster". Dessutom havererar dessa dagligen! (10 - 50 verk)Som ett alternativ borde regering främja högre bidrag till husägare av "solkraften"! Denna stör ingen, och nuvarande produktion av dessa, visar mycket höga driftstal, även vid "grått väder"!

Kärnkraftverkens totala kostnad per KWh var under 2009, 24 öre. Nästan samma kostnad för vattenkraften. Alltså, bygg fler kärnkraftverk NU!

2011-02-25 @ 12:30:56
Postat av: Inte-en-till

Generellt när det gäller vindkraft måste man, som med alla andra energislag, väga nytta mot skada.Alla vindkraftverk producerar väldigt lite el (liten nytta) och är de dessutom felplacerade kan skadan bli väldigt stor.Förslaget att placera dem vid kusten, inom ett område som har klassificerats som riksintresse, innebär liten nytta och väldigt stor skada.Fortsätt protestera!P.S. Jag semestrar ofta på Gotland, som är på väg att bli helt förstört på grund av alla vindkraftverk.

2011-02-25 @ 12:33:58
Postat av: Nils Dacke

Nästa rysare för Alliansen i RiksdagenSverigedemokraterna vågmästare när Posten ska börsnoterasDet ena eländet efter det andra!

Tycker vissa.

Postat av: Tjadden

Leif T ÅhlinJag är långt ifrån så säker på att kärnkraftverk blir ekonomiskt försvarsbart när nya energikällor gör entré på marknafen och därför är det bättre att avvakta med att bygga nya kärnkraftverk, ur kostnadssynpunkt.

Att bygga nya som kanske måste läggas ner inom tio år för att ex antal nya energikällor bli betydligt billigare att driva och dessutom betydligt helt riskfria gentemot vad kärnkraftverken är, bör var och en förstå att säga nej tack till.

2011-02-25 @ 14:21:32
Postat av: Sverige, Sverige fosterland!

Bäste Tjadden!Vänligen definiera begreppet "nya energikällor"?

Sitter Du möjligtvis på någon ny "superhemlig information" om "nya energikällor" som den övriga delen av världen inte har?

2011-02-25 @ 14:36:52
Postat av: Sven

Sedan vi blev varse om vindkraftssatsningen i södra kilsbergen har vi från rädda lekeberg läst på rejält. Jag har sen dess blivit alltmer övertygad om att vindkraften i Sverige är ett gigantiskt misstag. Den räddar inte miljön, co utsläpp från elproduktion i Sverige är nu mycket liten o riskerar att öka pga behov av backup vid vindförändringar som med planerad utbyggnad troligen kommer att vara fossilt baserad. läs på mer hos föreningen svenskt landskapsskydds hemsida.

2011-02-25 @ 15:16:38
URL: http://Radda-lekeberg.se
Postat av: Eric

Rekommenderar denna länk som uppdateras varje timme.

Idag kl 15 så importerar vi el! Ingen särskild onormal kyla.

http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Driftlage1/

Ytterligare intressanta länkar kan nås från sidan..

2011-02-25 @ 15:36:49
Postat av: Tjadden

Sverige, Sverige fosterland!Jag har redan omtalat dem om du läser mina tidigare inlägg.

2011-02-25 @ 16:33:52
Postat av: Johan Kraft

Det vettigaste vore att bygga ytterligare en kärnreaktor i Oskarshamn, helst en toriumreaktor.

2011-02-25 @ 16:48:43
Postat av: Tjadden

Det vettigaste vore att inte göra det.

2011-02-25 @ 17:36:27
Postat av: AWSvensson

Posten skall ju bolagiseras vid sammangåendet med Danmark. För att få igenom detta så krävs ett stöd från Sverigedemokraterna .

2011-02-25 @ 17:37:43
Postat av: Thoralf A

TjaddenJag kan inte se en enda ny energikälla med någon större potential inom en 10-års period.Vilken skulle det i så fall vara?

2011-02-25 @ 18:25:06
URL: http://thoralfalfsson.webblogg.se/
Postat av: OT

@ThoralfKall fusion, vilket låter för bra för att vara sant. Ny kärnkraft gjord enligt senaste forskningsrön borde vara den politik vi skall gå inför.Finns kärnkraftsteknik där man som bränsle använder sådant som vi idag anser vara avfall. Fast det klart det kan ju inte sjuklövern införa, då de ju får partipengar från oljerikaländer...

2011-02-25 @ 18:55:17
Postat av: Stefan K

Detta har inget med artikeln att göra.Visst är det underbart att höra Lars Ohly sitta i SVT:s Go'kväll som inbjuden middagsvärd och prata om antirasism i en halvtimme? Varenda ord han sa var riktat till SD och detta på bästa sändningstid. Det är nog bäst att regeringen finner nya lösningar på licensfrågan, för snart ryker min.

2011-02-25 @ 19:03:30
Postat av: Thoralf A

OTOm hur många år kan den bli verklighet?

2011-02-25 @ 19:15:24
URL: http://thoralfalfsson.webblogg.se/
Postat av: Tjadden

Det här har inte heller med artikeln att gör Stefan KLäs det här

http://www.krigsmyter.nu/km1hitlerbiografi.php

2011-02-25 @ 19:31:30
Postat av: Magentan

Tyvärr har vi ännu inte lyckats göra vindkraften särskilt effektiv. Sedan flera år tillbaka läser jag regelbundet tidningen Ny Teknik, och jag kan ha fel, men jag har en känsla av att man alltför länge har fastnat i den gamla, traditionella typen av vindkraftverk och dividerat och tjafsat om förfulning av naturen, bullerproblem, dödsfällor för fåglar osv.På senare år har man i alla fall kommit så pass långt med denna forskning att man har börjat testa en konstruktion med vertikalaxlade vindkraftverk i olika varianter (som Tjadden också skrev om). Dessa ger högre energiutbyte och i stort sett inget buller.

http://www.verticalwind.se/SV/Här är en mindre variant som man kan ha på taket.

http://www.youtube.com/watch?v=SGSlzj99pWc&feature=relatedHär är en större som tydligen ger upp till 2GW.

http://www.youtube.com/watch?v=Y7Qs2gFlt-o&feature=relatedKärnkraften är jag inte särskilt positiv till utan betraktar den som ett nödvändigt ont.

Dels har vi risken för sabotage, som i Sverige ökar avsevärt varje år pga vår högst okontrollerade massinvandring med 96 procent mer eller mindre oidentifierade främlingar som vi så generöst välkomnar och släpper in utan ID-handlingar.Dessutom, ju fler kärnkraftsverk i världen desto större risk för att det använda bränslet blir kärnvapen hos terrorister.Kärnkraften är verkligen inte heller särskilt miljövänlig om man ser till HELA produktionskedjan. Detta har jag skrivit om i Thoralfs blogg den 8 dec förra året, så jag lägger in ungefär samma text igen:Vi bryter inte vårt egna uran i Sverige (ännu). Vi köper drygt 1500 ton uran per år som vi låter andra länder producera. Därför diskuterar vi i Sverige främst hur vi ska slutförvara det använda kärnbränslet och "glömmer" problemen i de länder som producerar vårt s k "miljövänliga" bränsle.För att utvinna uran krävs stora mängder vatten och kemikalier som sedan blir till stora mängder radioaktivt avfall. För varje kilo bränsleråvara som framställs för kärnkraft produceras upp till 2 ton radioaktivt och tungmetallhaltigt avfall. Avfallet sprids så småningom via luft, grundvatten, ytvatten och sjösystem till vidsträckta områden. Ämnen som finns i detta avfall är t ex torium, radium, polonium, kvicksilver, och arsenik. Dessutom drabbas de gruvarbetare som bryter uranmalmen av lungcancer och andra strålningsrelaterade sjukdomar som även ger skador på kommande generationer.

2011-02-25 @ 19:41:19
Postat av: Tjadden

MagnetanEtt bra inlägg med bra åsikter.

2011-02-25 @ 20:28:31
Postat av: OT

@ThoralfStörsta hävstångsverkan borde finnas i att lösa de problem som gör att våra kärnkraftsreaktorer ständigt är avstängda för underhåll vid absolut fel tidpunkt och under allt för lång tid.Föreslår därför att en liten grupp bildas bland SDs riksdagsmän som besöker svenska kärnkraftsverk och bildar sig en uppfattning om läget. Därefter åker samma riksdagsgrupp över till Finland för ett liknande besök. För Finland är kärnkraftens mönsterland med en körtid på >95%. Se bl.a. http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article254795.eceFör övrigt se [1] och [2].[1] Kall fusion, bluff eller sanning? Borde vi få svar på inom kort. Se http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3073394.ece[2] Ny kärnkraft. Se http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_reactor_technology

2011-02-25 @ 20:59:47
Postat av: Gruvmor

Lyckades tydligen missa det viktiga ordet "inte" i början av mitt förra inlägg, så här ska det lyda:Postat av: GruvmorJa om det där bolaget är som Stena så är deras intresse i nåt grönt INTE äkta!http://www.radda-lekeberg.se/

Synpunkter, kritik.

2011-02-25 @ 21:33:16
Postat av: Thoralf A

OTJag besökte OKG och SKB så sent som i slutet av januari tillsammans med försvarsutskottet.Ny teknik ligger minst 20-30 år fram i tiden om jag får gissa. Innan dess måste flera av dagens reaktorer ersättas med nya produktionsenheter och jag ser bara ett alternativ i dagsläget. Kärnkraft!

2011-02-25 @ 22:20:16
URL: http://thoralfalfsson.webblogg.se/
Postat av: OT

@ThoralfBra att ni ligger steget före. Dags att åka till Finland nu då. De har säkerligen löst en hel räcka med problem av ren administrativ karaktär. En enkel sak såsom att ha ett lager med reservdelar för kärnkraftverken är en del i att de kan hålla igång dem i mycket högre grad än vi kan."Ny teknik ligger minst 20-30 år fram i tiden om jag får gissa." Visst kan så vara men om vi inte börjar ersätta genusforskning och annat slöseri med kärnkraftsforskning, nu, så kommer vi om 20-30 år fortsätta säga "Ny teknik ligger minst 20-30 år fram i tiden..."Glöm inte att "Apollo began in earnest after President John F. Kennedy's 1961 address to Congress declaring a national goal of "landing a man on the Moon" by the end of the decade". Således lyckades man på <10år när man väl FOKUSERAT på detta.

2011-02-25 @ 22:50:55
Postat av: Leif T Åhlin SD Arvika

Samma tjafs inträffade när Tjärnobyl havererade. De

ryska kärnkraftverken använde grafit som kylningsmedel för "stavarna"! Samma typ av verk användes vid Ignalina i Baltikum, och som stängdes vid årsskiftet 2010. De västerländska verken kyles med vatten, och dessa kan aldrig därför brinna, med den säkerhet som råder! I samband med olyckan, bestämdes att all forskning och utbildning av k-ingengörer skulle upphöra. Det är 25 år som svensk utveckling av kärnkraft måste ta igen. Oavsett vad ni kommer med alternativ till kärnkraften, kommer ingen "förnybar" kraft att kunna konkurrera mot just kärnkraft under en mycket lång tid. Vi låg faktiskt i täten av kunskap och utveckling av kärnkraft fram till den dag då sossarna stoppade detta, helt paranoja, med den avvecklingsstruktur som då bestämdes. Vi har numera ideligen stopp i våra kärnkraftverk, helt beroende på att säkerheten är hög, och att vissa komponenter innehaft förbud på att utveckla. Därför gäller det att snarast återuppta denna utveckling och lärdom, och då finna den framtida kärnenergi som kommer att finnas långt in på nästa sekel. Att använda vindkraften som ett alternativ till kärnkraft, visar omdömet hos vissa figurer. Skulle inte förvåna mig om vindkraften även idag innehar haverier och en produktion undestigande 10 % av tänkt produktion, och därför importeras kol- och olja/gas kraft för betydande summor för vårt välstånd och dess verksamheter. Att prata/skriva om detta för fanatiker, är som att köra huvudet i väggen. Nuvarande kärnkraft och vattenkraft, är det renaste och det billigaste vi har idag, i för hållande till storlek och kostnader, och kommer så förbli över nästa sekel. Därför byggs också idag mängder av kärnkraftverk världen över, för att användas under en mycket lång tid.

www.vindstat.nu

2011-02-26 @ 00:05:43
Postat av: kale

Klubba igenom ett NEJ!det som kan vara bra med vindskraft är att de som äger dom får tillgång till billig el.

KOMMUNEN SKALL ÄGA VINDVERKEN så tillfaller inkomsterna kommunen och INTE privata bolag.skall privata vindbolag sedan sälja elen till kommuner blir det ju ingen mening med dom, kommunen ger då bort sina chanser att använda sin egna mark.miljösynpunkten försvinner ju när hela världen samtidigt släpper föreningar och fuskar med utsläppsrätter. sverige har ju mindre utsläpp så det har blivit utsläpps rätter över. nån sorts aktiehandel som fifflas med.bästa är om kommuner startar egna bolag och bygger och driver dessa. ungefär som kommunala fastighetsbolag. då kan använda vinsterna till kommunen själv vill.karlstad och kumla gör så. vill sedan privata bygga så får de ansöka om att bygga några bredvid och dela på de fasta kostnaderna. Sedan kan kommuninvånarna köpa vindandelar och köpa el av kommunen för 63 öre/kwh inkl alla skatter!

en vinn(d),vinn(d)situation! se själva:http://www.karlstadsenergi.se/web/keab.nsf/pages/el_vindpark_vanern.htmlen icahandlare som tröttnad på att ge bort 3 miljoner/år till EON:

http://www.kumlanytt.se/sokning.php?subaction=showfull&id=1243523074&archive=1249819020&start_from=&ucat=25&http://www.fastighetsagarna.se/mellansverige/aktuellt2222/nyheter_1/nyheter-2009/vindkraft-i-kumlakommunen kan sedan besluta om att starta eget vindbolag och uppföra vindverken i egen regi.

2011-02-26 @ 01:04:47
Postat av: Johan Kraft

Bifogar en länk om torium som bränsle i kärnreaktorer.http://www.analys.se/lankar/Bakgrunder/2008/Bakgrund_2_2008.pdfRedan idag körs reaktorer med toriumblandningar i Indien, så varför inte i Sverige?

2011-02-26 @ 01:35:28
Postat av: OT

Tillägnad allt KD folk - "Why Relativism is Wrong": http://www.youtube.com/watch?v=FFhhNiufcJ8

2011-02-26 @ 02:12:23
Postat av: kale

stena viking line har hoppat på 7 klöverns utdelning av skattepengar och bildat vindkraftbolag. nu lobbar de för att kommunpolitiker skall ge bort sina bästa markplätar till privata bolag som skall bli miljonärer på vindkraft som efter ca 10 år har finanseringskostnaden betalat sig. Sedan ges producerad el till självkostnadspris, bara sevice och kontroller av maskineriet och avgifter till nätägarna. men de som äger vindvärken tar ut extrema avgifter som kommunen får betala.

http://www.natverketforvindbruk.se/sv/Arbetskraftforsorjning/

så därför är det gynnsamt för kommunen att äga vindverken själva.förr hade varje kommun eget elbolag som de ägde. de köpte in el av från vattenfall och sydkraft och tog ut en liten vinst, mest för att ge sin befolkning el som en samhällsförmån. nu används el som en kassakista för att suga ut medborgarna på sina sista kronor.här är film på hur skogsmark förstörs genom att bygga kraftiga vägar som kan bära de tunga transporterna, och stora betongfundament gjuts.

http://stenarenewable.se/vindkraft/sa-gar-det-till-nar-man-bygger-ett-vindkraftverk/bäst är ju att bygga på åkermark,stora vidder där ingen går omkring. som de gjort längs E20 mellan Örebro och Göteborg. då kan ju jordbrukarna använda marken ändå.

att bygga i skogsområden gör ju att säkerhetsavstånd från is och blad som faller ner gör att ingen kan plocka bär och jaga vilt eller ströva omkring längre i skogen.bygga till havs är ju bästa men dyrare, dessutom får Ålar svårt att hitta då de använder jordens nord-sydpol som kompass, och de slås ut av elektromagnetiska kraftfält från elkablar.##fast de blir väl ändå utrotade pga av alla elkablar som byggts för att all el som produceras i sverige går via sjökabel till tyskland,estland,lettland. sedan får sverige köpa el av EU i det gemensamma elnätet!, så är det!##finns ju hur mycket intressant fakta som helst, men sammanfatande är att 80-100 meter ovan mark blåser det bra vart de än står. sedan är det girighet om man vill offra fin natur för ha tillgång till mer vind."NOLLPLANSFÖRSKJUTNING

Nollplansförskjutningen (i bilden

markerat d) kan uppskattningsvis

sättas till tre fjärdedelar av

vegetationens höjd (angett som

h). För ett område med 20 meter

hög skog, ska alltså tre fjädedelar

av höjden, det vill säga 15

meter läggas till för att få höjd

ovan mark. För fallet med en 20

meter hög skog ska resultaten

exempelvis för höjden 72 meter

tillämpas för 72 + 15 = 87 meter

ovan mark.

Källa: Energimyndigheten"att det byggs små vindverk är för det skall bli billigt att transportera på lastbil. men det borde gå att bygga med tre pelare och då sätta dit riktigt stora elverk. bättre med ett stort istället för 20 små.

http://www.ltu.se/d173/1.36212och istället för att använda Vestas "gamla" konstruktioner i stället använda senaste effektivaste teknik.

ABB hade redan för 10 år sedan generator som ger 400 kV direkt utan transformator som tar effektförluster vid överföring nu har det förfinats ännu mer, inga växellådor som går sönder mm:

http://www.abb.se/industries/se/9AAC129904.aspx?country=SEhär är det bara nackdelar med vindkraft:

http://www.radda-lekeberg.se/här är det bara fördelar med vindkraft:

http://stenarenewable.se/vindkraft/nyttiga-lankar/

2011-02-26 @ 02:30:35
Postat av: Till gruvmor

Här är spännande grävande tjournalistik, låt oss avvakta och se hur politiker missköter sitt uppdrag det grövsta!http://na.se/nyheter/lekeberg/1.1103791-ingen-samverkan-om-flyktingbarndet finns ju inga lokaler lediga, det vet ju håkan söderberg(M) så varför ge order till förvaltningschefen Ewa Lindberg , som inte själv bor i kommunen att utreda om det går.http://www.ratsit.se/BC/ReportSmall.aspx?ID=PWmrYP9AqA9qI7650EdVoUgNceptGiWHKsKEADU-jRUbloggen PI skriver att kommuner köper in villor till överpriser, så ensamkommande har nånstans att bo.

http://politisktinkorrekt.info/2011/02/18/22-miljoner-for-villa-till-ensamkommande/#more-77709av en händelse så är håkans söderberg villa till salu!( eller har andra fastigheter bredvid samma adress 5021?)

http://www.maklarringen.se/Kopa/Objektsida/?source=hemnet&objectid=OBJ30906_1053579724så nu är väl planen att skattebetalarna i lekeberg kommun skall betala 2 Miljoner för en villa värd 300 000 kr!kan "gruvmor" forska lite i detta, blir säkert ett riktigr scoop.

politikerna har ju använt kommunen som sin egna lilla kassako förut. och köpt markt till sig själva och sina vänner.http://na.se/nyheter/lekeberg/1.1074137-lebos-vd-koper-mark-i-lanna

2011-02-26 @ 03:18:18
Postat av: surkart

Det här med vindkraften har nästan samma tok-varning som massinvandringen! Man slänger ut hundratals miljarder med skattepengar som ska betalas tillbaka på 500 år eller nåt i den stilen, om pengarna någonsin kommer att förränta sig. Dessutom förstör man miljöer som är oskattbara, med denna galenskap !

2011-02-26 @ 09:19:49
Postat av: Nils Dacke

Ursäkta att jag bryter tråden om vinkraft och lägger in et helt annat ämne som Julia Ceasar skrev i sin Söndagskrönika för några dagar sedanEn berättelse om Sveriges "ruttna" förflutna historia som verkar upprepas fast nu med en ny typ av Nazism men samma typ av brist på information till uppdragsgivarna, det Svenska folket. Inte underligt om Stadsministern är irriterad när det kommer ett parti och rubbar hans cirklar.För övrigt tror jag att den enorma "coverup" om Palmemorder snart spricker, tänk om teorin om förgrening in i Moderaterna är rätt?Några rader från Julia CeasarSvensk politik blir alltmer ett skådespel, en absurd fars där aktörerna spelar sina roller mer eller mindre väl – oftast mindre. Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin spelade rollen av indignerad moralist när han i riksdagens utrikespolitiska debatt i onsdags anklagade utrikesminister Carl Bildt (m) för svensk passivitet i förhållande till ”det folkliga upproret” i Egypten.”Det är knappast klädsamt för svensk utrikespolitik som alltid har varit en röst för demokrati och mänskliga rättigheter. Du Carl Bildt svek den viktigaste uppgift en svensk utrikesminister har – att stå på de förtrycktas sida” sa Urban Ahlin.Låt oss backa bandet ett tag. ”Som alltid har varit en röst för demokrati och mänskliga rättigheter”? Antingen har Urban Ahlin glömt eller aldrig läst sin historia. Här är en liten uppfräschning för honom och andra som inte heller minns eller vill minnas i vad mån Sverige tidigare ”har stått på de förtrycktas sida”.

Postat av: DDR

Men lägg ner den här miljöfascismen och bygg ett stort kärnkraftverk. F*N vad sysslar SD med, har vänstern med deras vansinniga ideer om "Global warming" eller nåt annat hjärntvättat folk eller. Vi kan inte påverka jordens klimat överhuvudtaget.Man minns ju på 80-talet när alla "seriösa forskare" påstod att vi skulle vara döda år 2000 av en ny istid om vi inte införde nya restriktioner(skatter/kostnader för folket).Likadant nu, lägg ner hela miljödebatten, Sverige har betydligt större problem att oroa sig över än miljön på planeten jorden.

2011-02-26 @ 11:06:29
Postat av: surkart

Som Alfsson skriver finns bara kärnkraften inom överskådlig framtid. Tar sig inte riksdagen, politiker sig samman nu och tryggar billig el till främst basindustrin så är det snart slut på svenskt välstånd. Hur vi än vrider och vänder så måste vi ha en konkurrenskraftig verkstads och massa-pappersindustri. Det måste bli ett slut på flummandet med miljögalningarna inom Mp. De har förstört tillräckligt nu denna lilla sekt , rädda vad som räddas kan!

2011-02-26 @ 11:58:25
Postat av: Hannes Müller

Själv bor jag och min familj i det lilla kustsamhället Klintehamn på Gotland. Alldeles söder om samhället alldeles nära stranden byggde man en klunga vindkraftverk för ett par år sedan.Där nere vid stranden brukade vi i vår familj ofta promenera, grilla korv eller bara vara. Sedan de byggdes har vi faktiskt bara varit där en gång för de är faktiskt mycket störande (susande), lite läskiga (det är inte så enkelt att slå ifrån sig tanken på att ett blad lossnar och vad som kan hända då om man är i närheten) och faktiskt är ett slags monument över våra politikers dumhet när de vill manifestera sitt personliga miljömedvetande.Minns någon när Lennart Koskinen avbröt ett SD-möte förra sommaren? Jag har ställt samman några citat ur tidningsartiklar och Lennart Koskinens uttalanden om detta varav det senaste och mest befängda kom just i dag.Läs här:http://ondiklinte.wordpress.com/

2011-02-26 @ 12:51:47
URL: http://ondiklinte.wordpress.com/
Postat av: Tjadden

ThoralfTitta på det här som är mer än lovande och kan bli ett Vindkraftverk med vertikala vingar på varje hustak i städerna som är suveränt för att ta upp turbulenta vindar som är typiskt över våra hustak, en acceleration av svaga vindar handlar det om.Alltså ett vindkraftverk försörjer ett hyreshus elförbrukning,Du kanske vet om planerna för en EKO.stad i USA där denna typ av vindkraftverk kommer in i bilden.http://www.youtube.com/watch?v=SGSlzj99pWc&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=Y7Qs2gFlt-o&feature=related

2011-02-26 @ 13:04:58
Postat av: Tjadden

Inget snack om saken FRIA TIDER är politiskt styrd!

Jag testade det här för tio minuter sedan, men mitt inlägg försvann! Alltså censurerat.Jag ifrågasatte om våra folkvalda är folkets företrädare eller om de enbart förträder sig själva?

Det senare är ju den sanna bilden och det här tycktes vara olämpligt att ta upp att diskutera på FRIA TIDER?Mitt förslag är att vi diskuterar frågan här istället eller hur Thoralf.

2011-02-26 @ 13:57:36
Postat av: Hulda

Kärnkraft är bra - men hur gör vi med avfallet. Vindkraft är bra - men bara på rätt plats.

Vattenkraft är ypperlig - bygg gärna en tunnel från Vänern ut i Västerhavet med en rejäl turbin.

Olja är bra - men vi är alltför beroende av världens Arabstater, som vi gör stormrika, och vem vet hur mycket av landets aktiekapital som de kontrollerar......

Men också - se till att spara in på onödigt slöseri med energi.

2011-02-26 @ 15:20:47
Postat av: Kalle

Enligt Synovates senaste politiska mätning på text-TV minskar SD med 1.7 procent till 4,6 procent.Sorgligt, tyvärr.VAD kan det bero på???

2011-02-26 @ 17:21:19
Postat av: Micael Foghagen Politisk sekreterare (SD) Kalmar Län

>KalleJa det är roligare när siffrorna pekar åt andra hållet...många faktorer spelar in och handlar inte sällan om helt andra saker än realpolitik. Vilka har synts mycket i media? Vilka har förekommit mycket i soffprogram osv. Vilka frågor är för tillfället på medias/7-klöverns dagordning osv....Sedan tror jag mycket på följande. Det finns en slags trestegsraket - acceptans,attraktion, entusiasm och i den ordningen.Efter valet gjordes en valanalys som gav vid handen att 20% tyckte det var bra att vi kom in i riksdagen. Alltså 20% acceptans. Vi kanske attraherar 10% och har en kärna entusiaster på 5-7%.Som tur är växer vi över tid i samtliga tre "grupper". Men för att det skall ta rejäl fart behövs ännu fler som vill gå med i partiet och vara offentliga företrädare på olika sätt. Gå ur garderoben helt

enkelt.I dagarna är det årsmöte på många håll och krasst borde vi vara många fler på dessa. Det är trevligt, lärorikt och stimulerande. Och i förlängningen får man ju faktiskt möjlighet att påverka politiken på allvar.Så mitt hopp och önsketänkande är att många duktiga krafter - inte minst på den här bloggen - vill göra skillnad i svensk politik och blir medlemmar i SD. Då kommer vi se två-siffriga mätningar betydligt fortare.Och det är Sverige i skriande behov av!

2011-02-26 @ 18:05:48
Postat av: Tjadden

Micael FoghagenHär får du ytterligare en bekräftelse på vad som sägs i TV soffanhttp://www.youtube.com/watch?v=UF-vmcaI_mk

2011-02-26 @ 18:33:51
Postat av: Notarien

Vi vet att dessa undersökningar "viktas". Efter en tids uppgång för SD i opinionsundersökningarna har nog en order getts för att skruva ner %-talet. Det började att bli "oacceptabelt" bra siffror...

2011-02-26 @ 19:36:41
Postat av: Kalle

> Michael FolhagenKAN det bero på att SD är osynliga på nätet???Under hela denna vecka finns det endast ett inlägg på SD pressroom där SD riksdagsman Sandstedt har skrivit ett inlägg om Afganska kvinnors skyddsbehov i Afganistan.På bloggen SD i riksdagen har Björn Söder skivit ett inlägg om riksdagens kvorteringsregler. Det är det enda som skrivits där på en hel vecka. Heder åt Sandstedt och Söder.För övrigt är det tomt. Iskalla vindar drar igenom SD.SD struntar rent ut sagt i kontakten med sin väljare.

Media struntar också i SD.

Alla struntar till slut i SD!!!Smid medans järnet är varmt finns det ett gammalt svenskt ordspråk som säger. Men det tycks SD ha missat totalt.Idag var SD med i nyheterna för sin vågmästarställning angående statliga företagsutförsöljning. SD gör gemensam sak med rödgröna röran och stödröstar med dem.Inte en kommentar/förklaring från SD på sina "officiella" sidor Ingenting. Tvärtyst. På det sättet får man varken nya vänner eller medlemmar.Inte undra på att SD sjunker.2011-02-26 @ 19:46:13
Postat av: Tjadden

KalleDu har npg rätt i det stora hela, men vad säger du om att våra ledamöter håller sig i sejour med sina väljare?

Det är här skon klämmer som du också nämnde, jag tror att valet 2010 måste fortsätta till nästa val 2014 och det året sätta in den egentliga slutspurten.

Så här lär våra opinions siffror sakta men säkert stiga hela tiden utan dessa break som Synnove kunde upplysa oss om.

2011-02-26 @ 20:13:23
Postat av: Skaraborgare

Jag fick min elräkning gällande januari månad 2011

4200 sek belöp denna på.44 procent skatt.Oerhört.Till SD: Gör ett ingripande.Jag tycker faktiskt synd om barnfamiljerna.Centern och miljömupparna (mp) måste ställas till svars för detta.

2011-02-26 @ 20:58:50
Postat av: TA

KalleDet har varit en plenifri vecka i riksdagen. ingen verksamhet!Inte mycket att skriva om.

2011-02-26 @ 21:17:33
Postat av: Kalle

Media tycker verkligen det är intressant att Sverige Demokraterna går ihop med den rödgröna röran och vill stoppa regeringens förslag på att sälja ut statliga företag.Inte en kommentar/uttalande från SD. Det är tydligen inte intressant. Så då finns det ju tid under den plenifria veckan att fixa SD media ersättaren till SD kuriren.net på nätet. Det har ni i SD toppen inte tänkt på eller reflekterat över. Mycket svagt intresse tydligen.SD måste agera och inte ligga på rygg och vänta tills nästa val. Om det inte är någon inom SD som förstått att det är MELLAN valen man för politik. Det gäller inte bara att vinna valen.SD måste börja agera nu. Tiden rinner iväg. Nu har det gått sexmånader sedan valet!!!2011-02-27 @ 00:25:22
Postat av: Kalle

I "min" kommun har de SD-valda inte gjort något för SD i kommunfullmäktige. SD verkar endast sitta av tiden. Samma "sjuka" verkar sprida sig inom hela SD. Det finns 20 SD:are i riksdagen. Endast ett fåtal har varit uppe i talarstolen och pläderat för SD politik.Var är ni andra riksdagsSD:are??? Ni måste synas och framför allt höras mera. Var mera pedagogiska. Folk vet inte exempelvis vad sharialagar går ut på.Hur går det med RiksdagenUtredningsTjänst (RUT:s) utredning av invandringskostnaderna??? Har ni i riksdagen hört något om hur den fortskrider???

2011-02-27 @ 00:35:34
Postat av: Robin Shadowes

Påskupprop pm alla utförsäkringarna. SD har nu ett gyllene tillfälle att få massor av goodwill och nya röster genom att ta tag i och stödja detta.""Den som blir sjuk i Sverige i dag möts av nya regler och absurda tidsgränser. Handläggare utan medicinsk kunskap fattar beslut, oavsett läkarintyg och hälsotillstånd. Bedömningen sker gent­emot fiktiva jobb; även om man ligger på dödsbädden eller på operationsbordet så kan det tänkas finnas en teoretisk arbetsförmåga... Vi har fått ett rättsosäkert system i stället för en sjukförsäkring som gick med rejäl vinst” Läs här hela texten.Nu är det ju så att alla försäkringar bygger på att försäkringstagare betalar för den försäkring som de eventuellt vid senare tillfällen kan komma att behöva ta del av. Du betalar din hemförsäkring, bilförsäkring eller vad det nu är för någon försäkring och när olyckan är framme och bilen blir stulen, det blir inbrott i hemmet och du blir av med värdefulla ägodelar, så går din försäkring in och täcker förlusten.Du kan till exempel inte vända dig till ett försäkringsbolag och säga att du vill ha ut ersättning för din stulna bil om du inte har betalat någon bilförsäkring. Detta är alltigenom logiskt för hur skulle det se ut om försäkringsbolagen började betala ersättningar till alla som vill ha ersättningar för vad det än är trots att de inte har betalat några försäkringar.När det gäller det svenska socialförsäkringssystemet som de svenska medborgarna kollektivt och via skatten är med om att finansiera, så ser det inte ut som det gör hos de privata försäkringsbolagen utan svenska medborgares inbetalade försäkringar delas frikostigt ut av försäkringskassan/socialtjänsten till människor från hela världen vilka tar sig till Sverige och tilldelas uppehållstillstånd. Det är inget annat än stöld av skattemedel, stöld av andras pengar."Långt inlägg, läs resten här, och framför allt sprid ut denna information.http://denosynligajournalisten.blogspot.com/2011/02/paskupprop-fran-natverket-resurs.html

2011-02-27 @ 00:37:08
URL: http://madaboutmahound.blogspot.com/
Postat av: Thoralf A

KalleVad har du gjort för SD?

2011-02-27 @ 02:04:20
URL: http://thoralfalfsson.webblogg.se/
Postat av: Robin Shadowes

Det slutliga beviset för att Obama är muslim. Målet är att USA ska bli ett kalifat innan hans nästa mandat-period är över.http://www.youtube.com/watch?v=0Jhx_2TqffE&feature=player_embedded

2011-02-27 @ 03:19:38
URL: http://madaboutmahound.blogspot.com/
Postat av: DaCapo

Heder åt Kalle!

Kalle drar upp väsentliga frågor.

Kalle försörjer sig på annat sätt, han har inte 54.000 i månaden + förmåner för att jobba för "SAKEN"..

Kalle förtjänar inte något spydigt påhopp från dig, Thoralf.

Vad har du själv - och SD - gjort för oss pursvenskar hittills?

Ni finns, men sedan?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

citat:Iskalla vindar drar igenom SD.SD struntar rent ut sagt i kontakten med sin väljare.Media struntar också i SD.Alla struntar till slut i SD!SD måste agera och inte ligga på rygg och vänta tills nästa val.

Om det inte är någon inom SD som förstått att det är MELLAN valen man för politik. Det gäller inte bara att vinna valen.SD måste börja agera nu.Tiden rinner iväg.Nu har det gått sex månader sedan valet!

2011-02-27 @ 05:21:53
Postat av: LN

Säg äntligen vad du tycker! Sluta hymla!

Säg efter mig!-Jag avskyr islam. -Jag avskyr troende muslimer.

-Jag avskyr utlänningar från muslimska länder.

-Jag hatar att tvingas bidraga till försörjningen av hithämtade allsköns artfrämmande utlänningar, inte minst muslimer.Ett bevis på att Sveriges invandringspolitik är extrem in absurdum får vi från EU:s statistikenhet Eurostat: när invandringen 2007 minskade med 15 procent i övriga EU, ökade den med 84 procent i Sverige!2009 beviljades 102.441 PUT. Fram till 1 september 2010 hade 70. 720 PUT beviljats. Prognosen till årets slut var enligt SCB en ”all time high” för ett enda år med 106.000 PUT.Ett litet räkneexempel: 2006 fick 62.463 personer PUT. Av dessa hade 1.263 flyktingstatus, 8.076 fick PUT av ”flyktingliknande skäl eller andra skyddsbehov eller av humanitära skäl.”

Frågan är varför de övriga 53.124 personerna fick PUT i Sverige? Vilka var de? Varifrån kom de? Ingen som vet - ingen som vet!Den inte okände professor Jan Ekberg vid Centrum för Arbetsmarknadspolitisk Forskning, CAFO, vid Växjö universitet, nuvarande och tidigare regeringars expert i ett antal offentliga utredningar om invandring och integration, konstaterade år 2009 i ESO-rapporten Invandringen och De Offentliga Finanserna att mediantiden för en invandrare att få arbete är sju (7) år från det han fått PUT. Vart fjärde invandrare har efter nio (9) år i Sverige fortfarande inte hittat sitt första jobb. För kvinnorna är bilden ännu dystrare. Efter fem år står fortfarande två av tre invandrarkvinnor utan arbete.

2011-02-27 @ 05:47:38
Postat av: Lotta

OT/ "Ensamkommande flyktingbarn"Ett citat ur artikeln: "ledsagaren förklarade att de ensamkommande innan besöket på badhuset t o m gått igenom svenska seder och bruk, att man inte får våldsföra sig på flickor även om de är lättklädda."Har artikeln tagits här upp förut har jag missat det, i annat fall bör den spridas.

Postat av: Allemand

@Thoralf A, fel fel fel, tack för att du bryr dig heter det och inte stöddiga, vad har du gjort?Han är mån om SD och förtjänar inte att bli bemött på ett otrevligt sätt, lite ödmjukhet, tack.

2011-02-27 @ 10:18:19
Postat av: Inge sandén

@Kalle.

Är du medlem i SD?

Då borde du fått den sista SD-bullentinen.

Mycket bra redogörelse,vad SD gör och gjort dessa 6 månader.

Orättvis kritik mot partiet skadar mer än det gör nytta.

Alla SD-vänner gör vad deras förmåga förmår.

Tar väldigt illa vid mig av orättvis kritik.

Framförallt detta av DaCapo.

SD strunta i sina kontakter med sina väljare.

Detta är inte sant.

Verkliga vänner till SD försöker med uppmuntran istället för osaklig kritik.

Ett tips till alla vänner inom SD.

Om ni läser någon bra kommentar på nätet,ta kopier på detta och dela ut i brvlådorna i din närhet.

Själv har jag en kommentar med mig om de s.k. ensammankommande barnen.

Den börjar"ska vi tala klarspråk" och en mycket bra redovisning av hur PK-iterna lyckats med sin bluff att kalla ungdomar för "ensamkommande".

Även denna av Jimmie Åkersson.

"För 10 år sedan trodde jag inte".

Tio punkter som vi pursvenskar fått ge efter för den kravkrävande politiska sekten islam.

2011-02-27 @ 10:30:38
Postat av: AWSvensson

I senaste mätningen Novus får Sverigedemokraterna 6,5% en ökning, så ta alla mätningar med ro, det är fortfarande tillfälligheter och skämselfaktorer som ger utfallet. När vi närmar oss nästa val kan vi börja fundera, så att gripas av panik när alla odds pekar mot ett kanonval, detta om alliansen fortsätter att låta asylhanteringen skena iväg mot ett allt mer okontrollerat vansinne.

2011-02-27 @ 11:01:05
Postat av: Lotta

Jag kan förstå och sympatisera med Thoralfs frustration över de personer som kräver information om vad SD gör och att SD skall uppdatera och informera hela tiden. De 20 SD-ledamöter som sitter i riksdagen har nog fullt upp. Många av dem sitter ju dessutom med i sina respektive kommuner och dygnet har ju trots allt endast 24 timmar. Det största och viktigaste jobbet för att vi skall bli fler övertygade Sverigedemokrater är vårt. Vi redan övertygade måste jobba stenhårt med att debattera och informera de som ännu inte fått upp ögonen. Det jobbet kan ingen SD-sida i världen åstadkomma hur väl uppdaterad den än är.

2011-02-27 @ 11:02:21
Postat av: LN

Endast NyaSverige sådana idioter har?Att föra krig samtidigt mot Islamism och Islamofobi är minsann inte lätt. Det är som om Adolf&Co mitt under judeförföljelserna ideologiskt skulle ha bekämpat antisemitismen.http://politisktinkorrekt.info/2011/02/25/debatt-om-islamism-daniel-suhonen-s-vs-andreas-malm-socialist/

2011-02-27 @ 11:39:12
Postat av: Sten

En telefonintervju med 2000 individer ger 6,5%, då är den verkliga procentsatsen den dubbla.

Expo har ju startat en systematisk förföljelse av SD anhängare, och propagerar alltmer för bojkotter och trakasserier mot väljarna.

Allt i en kommunistisk anda med skydd av den politiskt styrda pressen!Partiet växer ju så det knakar, och det är förståndigt att lugnt och metodiskt jobba med en hållbar strategi, annars finns det bara risk för växtverk.

2011-02-27 @ 11:39:49
Postat av: Tjadden

Läs Nationell Idag så får ni reda på att Jimmy får bra kritik av Nationaldemokraterna och därför är också omtalad i nästan varje nummer.

Det märks att styret i ND är Sd i själ och hjärta det framkommer när man läst NI en längre tid.

Skillnaden på partierna är att ND har en tuffare politik i sakfrågorna och förslag på hur man kan avveckla mångkulturen på ett humant sätt.

Sd borde vara stenhårda med en oerhört viktig fråga och hänvisa till lagen att grova förbrytare ska utvisas, det här är det si och så med, mördare och banditer får stanna i Sverige i många fall, det här är en hjärtefråga för mig som gjort att jag är sympatisör med den nationella folkrörelsen.

2011-02-27 @ 11:45:24
Postat av: S A R A

Fin blogg!Gå in på min blogg och komentera vad du tycker om skora!!Kram Sara<3

2011-02-27 @ 11:56:13
URL: http://sarapiper.blogg.se/
Postat av: Tjadden

StenHär får vi mera till livs när kommunisterna får säga sitt i SVT och givetvis riktat mot Sd.http://www.youtube.com/watch?v=UF-vmcaI_mk

2011-02-27 @ 11:56:47
Postat av: Kalle

>Thoralf

I lokala frågor har jag kontaktat SD ordföranden i min kommun, men det var som att köra huvudet i väggen. Han var inte intresserad.I SD-frågor har jag också kontaktat SD-ordföranden i min kommun. Men han har valt att inte ta upp SD frågor i kommunfullmäktige.Vår SD ördförande har valt att sitta tyst och rätta in sig i ledet med de sjusysterpartierna. Bäst att vara trevlig och välklädd.Kontaktat Jimmie och Säfström med mail om tips och synpunkter på SD. Säfström bland annat om svenska purpensionärers pension och fattigpensionärer. Det skulle ordana sig bara SD kom in i riksdagen och RiksdagensUtredningsTjänst (RUT). Föreslog att SD skulle se till att pensionärerna skulle få tillbaka pensionen som stals från dem av på 570 miljarder av förre statsministern Göran Persson. Nu är SD i riksdagen. Har inte märkt något om pensionerna. Har inte hört något. Iskall tystnad från SD

Detta gjorde jag FÖRRA mandatperioden innan ni kom in i riksdagen.Jag gav upp. Hoppades på SD riksdagsinträde.

Har tyvärr inte märkt någon större förbättring.Nu har vi kommit in i maktens boningar. Verkar som om luften har sakta men säkert pyyyyst ur SD, tyvärr.Jag som medlem hoppas fortfarande men har börjat tvivla på sista tiden. Inte på er politik men att nå ut till den STORA allmänheten.Det ber jag så hemskt mycket om ursäkt för!!!2011-02-27 @ 12:05:54
Postat av: Tjadden

KalleAngående pensionerna, vad ska jag tycka när jag har fått min pension sänkt med 842 kr/mån.

Här har Sd något att diskutera om i riksdagen och väntar och väntar men det är stentyst, varför?

2011-02-27 @ 12:15:24
Postat av: Robin Shadowes

Nån som vet om Nordisk Ungdom bara är nationalister eller nassar? Såg i alla fall på FT att dom hade äggat hemmet med skäggbarnen somv åldtog 11-åringen.

2011-02-27 @ 12:46:49
URL: http://madaboutmahound.blogspot.com/
Postat av: Tjadden

Nordisk Ungdom är exakt så mycket nazister som etablissemanget vill ha dem till.

2011-02-27 @ 13:32:18
Postat av: Thoralf A

Kalle

Jag tror inte du förstår hur stor arbetsbelastningen är på oss riksdagsledamöter och vilken press vi utsätts för. Kom ihåg att vi inte ingår i något av blocken. Alla ledamöter är ensamma i respektive utskott vilket inte är någon lätt uppgift.Dessutom har de flesta ledamöter även många uppdrag på lokal nivå. Jag har många uppdrag som jag helst skulle vilja lämna över på någon annan. Tyvärr finns det inte tillräckligt med personer som vill vara aktiva på lokal nivå. Att partiet lider av växtvärk innebär att vissa personer drabbas extra mycket. Det kan innebära att flera personer riskerar att bränna ut sig när det krävs att de skall vara i "elden" 24-timmar om dygnet.Jag tar åt mig av din och andras kritik!Den som tror att det är en dans på rosor vet inte mycket om verkligheten. 56000 kronor/månaden innebär inte att man är beredd att offra vad som helst av sitt liv. I varje fall inte jag. Jag kan gå tillbaka till ett behagligare liv som konsult.

2011-02-27 @ 13:47:51
URL: http://thoralfalfsson.webblogg.se/
Postat av: Magentan

Efter att några av SD:s många illvilliga och skadelystna motståndare hackade sönder deras gamla hemsida, tog det ett tag innan den nya blev bra, men nu är den helt okej. Riktigt bra med twittern, där SD:s ledamöter sedan länge i stort sett dagligen länkar till olika aktuella sajter och intressanta händelser. Tydligen är det en del som har missat de intressanta korn man kan plocka upp där.Riksdagssidan är också en utmärkt idé! I början var den feldisponerad, men nu fungerar den som den ska, och informationen flödar därifrån (utom denna vecka eftersom det likt övriga Sverige tydligen har varit "sportlovsvecka" i riksdagen nu).Detta är min åsikt, men om det är någon som har några bra idéer till ytterligare förbättringar beträffande hemsidorna, så antar jag att det går utmärkt att komma med några KONKRETA förslag. Här kommer ett förslag från mig:OBS! Just när det gäller riksdagsarbetet så har jag förstått (från bl.a. nätkommentarer under artiklar i dagspressen) att en del SD-sympatisörer inte ens har fattat att det finns en riksdagssida att länka till!!! Den uppmaning som står längst upp på SD:s titelsida om att man ska "följa riksdagsbloggen här" UPPFATTAS TYDLIGEN INTE SOM EN LÄNK, utan mera som en vinjett (alltså en prydnadsbild). Folk som inte har någon större datorvana begriper inte att man ska trycka på det där ordet "här" som har ett streck under sig! De tror att "här" syftar på den titelsidan som de är inne på och blir då irriterade och besvikna över att "SD tydligen inte gör någonting i riksdagen nu när de äntligen har röstats in"! De vet alltså inget om ert riksdagsarbete, och det är synd eftersom det nu finns så mycket bra information endast ett knapptryck därifrån. Kanske man kan sätta dit en rund knapp med en pil framför och skriva på pilen: "Tryck här för att komma till SD:s riksdagssida".Man måste vara övertydlig ibland när man har med allmänheten att göra. Det finns så många som kan missuppfatta så mycket. Alltfler bland den dator-ovana allmänheten söker sig också nu till nätsidor, vilket är bra eftersom denna motvikt behövs till all smutsig dynga som massmedia fortsätter sprida om SD.Det är också så att frustrationen över läget i Sverige är oerhört stor bland dem som har vaknat. Är man frustrerad så blir man orolig och otålig, i synnerhet när opinionssiffrorna ger oss uppfattningen att det går alldeles för sakta att väcka de sovande. Samtidigt tycker jag det är hur tydligt som helst att Thoralf ägnar sitt liv till att försöka rätta till missförhållandena i Sverige. Han verkar sannerligen "leva för sitt jobb" hela sin vakna tid, och så tror jag att det är (mer eller mindre) bland alla SD:s riksdagsledamöter, och även bland de flesta av dem som jobbar i kommuner och landsting. Med tanke på all den förföljelse det officiella SD-folket har utsatts för och fortfarande möter är jag ganska övertygad om att det fordras en hel del äkta inre övertygelse för att orka.

2011-02-27 @ 14:01:19
Postat av: Nils Dacke

@ Inge Sandén.

Det är riktigt. Ta' väldigt illa vid dig av motiverad kritik! Ett friskhetstecken? Gör något åt missförhållandena sedan!

20 diskreta ledamöter - som ingen i huset vill ta i ens med tång - åstadkommer ensamma inget paradigmskifte.Duktigt av dig dessutom att alltid har material med dig att dela ut till behövande. Glöm därför inte alla vi som före valet delade ut Cavatus' flygblad och därigenom verksamt bidrog till valframgången för SD.Du frågar: "Är du medlem i SD? Då borde du fått den sista SD-bullentinen." - "Mycket bra redogörelse, vad SD gör och gjort dessa 6 månader", skriver du vidare.Men alla de hundratusentals som förväntas bli nya SD-anhängare fram till 2014 - VAD FÅR DE VETA? och VAD VET DE?Det är dessa presumtiva SD-sympatisörer och SD-medlemmar det gäller. Inse detta, Inge Sandén och övriga SD-koryféer.Olika berömvärda initiativ tas av andra - snart inleds utdelningen av Jan Millds "eftervalstabloid". Vad gör SD?Ett "påskupprop" - en landsomfattande manifestation den 25 april mot den omänskliga sjukförsäkringen förbereds - se länkarna i slutet. Vad gör SD?SDs uppgift är, åtminstone teoretiskt, mycket enkel.

Mot sjuklöverns samfällda vansinnigheter och landsförrädiska beslut står som en symbolisk David SD med sina 5.7 procent - i såväl riksdagen som i riket. För SD finns det inga nyanser att tvista om, det är inte fråga om mer eller mindre socialism, marxism, liberalism eller grönt vanvett - logik, sunt förnuft och realpolitik är vad som gäller. FOLKET, den del av folket som inte sover och som gitter intressera sig för livsavgörande frågor, måste få reda på detta.

Att SD försöker motarbeta den vidriga verklighet som sjuklövern och deras föregångare ända sedan folkfienden Palmes dagar, har tvingat på nationen. Vad gör SD?Kuriosa. Google sökning: "För 10 år sedan trodde jag inte"+Åkesson - matchade inte något dokument. Vad gör SD åt detta?

--------------------------------------------------

http://denosynligajournalisten.blogspot.com/2011/02/paskupprop-fran-natverket-resurs.htmlhttp://www.facebook.com/pages/Paskuppror-mot-utforsakringarna/194325330581378?v=wall

http://www.namnlista.se/paskupprop-for-de-sjuka/

http://resurs.ning.com/http://www.vitbok.se/eftervalstabloid.html

2011-02-27 @ 14:16:10
Postat av: lassekolja

Eftersom Alliansen frivilligt sätter sig i MP:s knä (för att slippa förödmjuka sig genom att tala med SD) blir det Sverigedemokraternas plikt att informera svenska folket om hur naivt det är att sätta sin tilltro till vindkraften, som ju bland många övriga olägenheter, stannar när den behövs som bäst p.g.a. att det inte blåser när köldknäpparna slår till.

Ny vindkraft(64öre/kWh) är mer än dubbelt så dyr som ny kärnkraft(30öre/kWh) enl.civ.-ing. Lars Wiegert(37års erfarenhet i elkraftens tjänst)! Välj själva vem Ni tror på, Miljöpartiet eller Lars W.!

2011-02-27 @ 15:29:15
URL: http://frianyheter.nu
Postat av: Tjadden

lassekoljaDet jobbas på många kanter och håll för att få fram allternativ energi, som jag också och Magnetan påpekat.Att satsa på nybygge av kärnkraft tas på våra skattsedlar så dina 30 öre lär bli mer än det dubbla sammantaget sett och dessutom, kommer de nya energikällorna att komma i bruk inom tio år och kärnkraften får börja att släckas ner, med en brakförlust som följd, som lär läggas på skattsedeln.

2011-02-27 @ 15:52:05
Postat av: Magentan

@ lassekoja

"Ny vindkraft(64öre/kWh) är mer än dubbelt så dyr ...""Ny" vindkraft förekommer inte i Sverige. Här används endast den gamla typen. Men jag håller med om att vindkraft bara kan bli ett komplement, och ett mycket litet sådant inom de närmaste decennierna.

2011-02-27 @ 16:06:25
Postat av: Tjadden

MagnetanHar du missar de vertikala vindkraftverken som med förkärlek kan sätta på varje hustak, moderna skorstenar skulle man kunna kalla dem.

2011-02-27 @ 16:52:08
Postat av: Magentan

Det vet du Tjadden att jag inte har missat, eftersom jag länkade till detta längre upp på denna sida (för övrigt samma länkar som du själv skrev in senare längre ned.) Däremot har jag inte sett något om att dessa ännu finns i produktion i någon större omattning. Det kanske dröjer över 10 år till innan de blir vanliga här. Tyvärr, får jag väl tillägga, så är kärnkraften fortfarande ett nödvändigt ont.2011-02-27 @ 17:38:42
Postat av: MagentanSkarpa ord och inga visor från Nils Dacke, han skriver bl.a.:

"Men alla de hundratusentals som förväntas bli nya SD-anhängare fram till 2014 - VAD FÅR DE VETA? och VAD VET DE? Det är dessa presumtiva SD-sympatisörer och SD-medlemmar det gäller."Helt rätt. Detta är pudels kärna och det vet "Inge Sandén" och alla vi andra som har delat ut Cavatus Flygblad också. Jag har flera gånger påpekat hur viktigt det är att nå ut till HELA DEN STORA MAJORITET, nästan 90 procent, som ännu inte använder nätet utan enbart blir hjärntvättade med PK-ljugerier varje dag dygnet runt.Informationen måste ut till HUSHÅLLEN! Ner i brevlådorna! Och då inte de där små vanliga, meningslösa hopvikta valbroschyrerna med 4-5 rader text och ett par foton. Det krävs mycket mer omfattande information. Minst i storleken Millds tabloid (som för övrigt är ett lysande försök till spridande av sanningen). Säkert kan SD använda en hel del färdigskrivet från SD-kuriren och SD:s hemsidor. Givetvis ska också läggas in www-adresserna till samtliga SD-sajter och nätbloggar som skildrar den bistra verkligheten i Sverige. Denna upplysningsverksamhet skulle nog även generera nya uppdragstagare på lokal nivå. Om opinionssiffrorna ökar kraftigt blir det också intressant för redan färdiga politiker att ta steget över till SD.När det gäller SD:s hemsidor tror jag inte det finns så mycket mer att justera eller tillägga. Åtminstone inte vad gäller SD:s hemsidor för oss "vuxna". Däremot är det en allvarlig miss att det gamla goa och livligt frekventerade SDU-forum som verkligen utnyttjades flitigt för alla möjliga (och omöjliga) diskussioner bland ungdomarna, fortfarande saknas. Nu finns visserligen Princess Parliament som viss kompensation för det unga folket, men det blir ändå inte samma sak.Jag har fått intryck av att det ägnas en hel del tid och krafter till att ragga nya unga medlemmar, speciellt i Sthlms-regiononen, och det är mycket bra för det behövs verkligen, men för att BEHÅLLA ungdomarnas intresse är jag övertygad om att ett sådant forum som fanns tidigare faktiskt är själva LIVSNERVEN! Det nya, tråkigt sega forumet kan i stort sett lika gärna läggas ned - (tycker tom jag som är en urgammal tant).Behovet att satsa på en forumsida för ungdomarna som håller till på nätet är alltså akut, och minst lika akut är det för medelålders och gamla som inte hinner eller kan häcka på nätet att få information med den vanliga posten i brevlådan!Ursäkta om jag uttrycker mig rörigt. Jag springer nämligen mellan spisen och datorn (söndagsmiddag på G).

2011-02-27 @ 17:52:28
Postat av: Magnus A

2 km till närmsta vindkraftverk för bövelen! Skulle Åsa-Nisse sagt. 2 miles, ca 3 km, är avstånd som Dr. Nina Pierpont, expert på störning på hälsa från vindkraft, bl a infraljud (*), menar är säkert. Franska medicinska akademin har fått landets regering att förbjuda bygge närmare än 1500 m till alla bostäder. Dock kan 1500 m i vissa fall ge ljud förstärkta av vind och mark formad som (dal)sänka. Exempel på vid vindstilla men en sänka inspelat ljud vid 600 m avstånd:http://www.youtube.com/watch?v=lTqb63IOvFgTro att man på några håll är inne på att sänka 40 decibel-gräns med några decibel? Det är ljudets karaktär som är viktig för påverkan på hälsa.(Bolag fuskar visst med ljudtester. Redan snorrika Stena och prospektörer inte att lita på.)(*) http://klimathot-gameover.blogspot.com/2009/08/studie-om-vindkraft-och-halsa.htmlGamle miljökämpen Björn Gillberg (avslöjade väl Teckomatorp, Kvarntorp och demonstrerade tvättmedel när det fanns en TV-kanal, eller?) motståndare till vindkraft:http://klimathot-gameover.blogspot.com/2009/09/nobelpristagare-och-vindkraft.htmlFilm (som kanske är lite amatörmässigt producerad):http://www.europesillwind.org/films/europes-ill-wind-2.html--

(PS. Skrev en jättelång "A4-kommentar" om SD:s kultur vad bemötande av kritik beträffar. Ser inte ditt bemötande som problem men tendens kanske typisk för en kraftig sån i SD. Ska se om jag får ordning på den innehålls- och storleksmässigt så den blir möjlig att skicka...)

2011-02-27 @ 18:14:35
Postat av: Tjadden

MagnetanVilken miss av mig och påstå att du missat något, inte du inte, fattas bara annat. Du har säkert rätt i att det kan ta sin tid med vertikala typen av vindkraftverk.

Vi har våra floder som sportfiskarna tror sig äga, dem som gör allt för att stoppa fler kraftverk i våra älvar,

läste om det här, hur många platser det finns som skulle vara idealet, men laxen måste få fritt spelfelt, trots att det finns speciella laxtrappor bredvid dammarna så nobbar sportfiskarna i alla fall. Lax eller el är frågan? vad väljer vi.

Jag tror sist och slutligen att man medvetet bromsar utvecklingen med förnybara källor till energi, just dem, kärnkraftbolagen som ljuger så sött för folket.

2011-02-27 @ 18:18:09
Postat av: Tjadden

Jag tycker det är helt i sina ordning att vi inte är helt överens i vissa frågor, partiet gör nog så gott de kan, men hinner inte med i svängarna av förståeliga skäl.

Kärnkraftfrågan har det ältats om i över trettio år och i den frågan om dess "vara eller inte vara" lär säkert fortsätta i trettio år till.

Man säger ifrån myndighetshåll att vi är tvungna att bygga mer kärnkraft och samtidigt att en majoritet av folket tycker detsamma, typisk lögnpropaganda, modell Brå som tvingas lägga till och dra ifrån i statistiken på order av regimen.

2011-02-27 @ 18:29:57
Postat av: Tjadden

Hur många visste om att Statistiska Centralbyrån tar sina flesta uppgifter ifrån Brå?

Därför är inte heller SCB en säker källa att hänvisa till, när någon påstår vad som är sant eller inte.

2011-02-27 @ 18:36:51
Postat av: När spricker mattan?

...och varför spricker mattan?Dragan Klarić skriver bl.a.

...

Men ärligt talat folk, varför blir man inte förvånad av det som sker inom SD? Under min aktiva tid i SD så fick man ständigt höra ”för partiets bästa” så fort man ifrågasatte något. Det var alltid så att man skulle tiga eller sopa skiten under mattan enbart av den enkla anledningen att det inte fick falla någon skugga över partiet.Under valrörelsen så tog SD fram ett nytt begrepp ”Efter valet” Efter valet innebar att man från riksorganisationen skulle ta itu med alla de problem som fanns rotade i SD.Många av oss idealister och trogna tjänare trodde på att man skulle röja upp i skiten efter valet. Men döm av våran förvåning när det visar sig att man från riksorganisationen inte gör ett smack. Tvärtom så belönas många av de som egentligen skulle ha åkt ut med huvudet först.Så då kan man fråga sig, hur det kan komma sig att de värsta fulspelarna belönas? Ja, en enkel förklaring kan ju vara att dessa fulspelare sitter inne med komprometterade uppgifter om vissa inom den absoluta toppen i SD.Nu är det bära eller brista för SD, fortsätter man att sopa skiten under mattan, så finns det en väldigt stor risk att mattan förr eller senare spricker och då finns det inget som stoppar skiten från att rinna ut. Och skulle det ske ett år innan valet 2014 då kan SD hälsa hem.

...

2011-02-27 @ 20:06:56
Postat av: Leif T Åhlin SD Arvika

SCB skall inte utreda det som Brå har ansvaret för!

SCB har andra befogenheter, men givetvis används "brottsförebyggande rådets" utredningar som gäller "brott och dess förebyggande"!När det gäller kärnkraft finns olika utredningar inte bara i Sverige. Därför byggs enorma antal av dessa runt om i världen. Under 2009 kostade ett KWh

27 öre, total driftskostnad av kärnkraft.Det har sagts att vindkraftens kostnad ligger på ca 75 öre. Detta tror jag inte ett dugg på. Det ligger snarare på över en krona per KWh!

Just nu har 24 vindkraftverk havererat!Information till de ovetande, som enbart har tv/radio eller tidninar, är mycket viktig!

Det sägs att ca 1.7 miljoner personer saknar internet, och av dessa finns 1 miljon pensionärer!

Det är dessa målgrupper som insatser måste till.

Många av dessa är sannolikt "fattigpensionärer", eller personer med låga inkomster/bidrag.Det som måste till är att förändra skattesystemet

precis som fransmännen gjort. En skattebefrielse upp till 10-11 tusen kronor, samma summa som en anhöriginvandrare erhåller! Vi har idag närmare 800.000 personer som idag behöver tillskott (socialbidrag) för att kunna leva drägligt. Dessutom har vi en förfärlig massa som gränsar denna linje. Det beslutades i samband med pensionsuppgörelsen, att dubbla "prisbassystem" skulle inrättas. Ett för den "arbetande befolkningen", och ett för pensionärerna. Skillnaden mellan dessa gör 1,6 % varje år, och började i och med "Det Nya Pensionssystemet" trädde

i kraft 1999. Varje år erhåller pensionären 1,6 % mindre till sin pension. Dessutom har vi ju det här

med "allas lika värde", när det gäller skattesystemet. Är det någon som inte förstår, att

antalet "fattigpensionärer" kommer att öka med åren? Den som gick i pension 1999, har hittills tappat 19,2 % av sin pension genom "prisbassystemets effekt"! Dessutom de skattesänkningar andra erhållit.

Pensionären betalar för sin undergång, allt planlagt av de etablerade sju i riksdagen.Utredningen till det NPS gjordes av Anna Hedborg S,

och undertecknades av Ingvar "sulan" Carlsson.2011-02-27 @ 21:07:50
Postat av: Leif T Åhlin SD Arvika

Och så naturligtvis den s k "bromsen"!

Göran Persson (S) "lånade 258 miljarder" från vårt ATP, för att återställas "krona för krona"! Detta skedde 2001 och nämns i en proposition.

Alla vet att ett löfte från S är det samma med noll

och hans senare kommentar att "den som är satt i skuld är aldrig fri"! Han...eller vi?Trots att plundingen av våra "fonder", har dessa idag enligt pressmeddelande från SCB den 2011-02-14

kl. 09:30 Nr.2011:28, fjärde kvartalet 2010 visar

en tillgång av 1.635.000.000.000 kronor.

Ettusensexhundratrettiofem miljarder kronor i våra fonder!Aldrig förr, har så få innehaft en så stor summa till sin pension!

Ändå måste "bromsen" för dessa verka med

3 % under 2010, och 4,3 % under innevarande år, 2011! Är det någon som inte litar på SCB och deras uppgifter? så räck upp en hand! Tjadden?

När skall ni "otrogna" ställa de ansvariga till svars?

2011-02-27 @ 21:36:13
Postat av: Tjadden

Leif T Åhlin SD Arvika"Är det någon som inte litar på SCB och deras uppgifter? så räck upp en hand! Tjadden?

När skall ni "otrogna" ställa de ansvariga till svars? "Och vem eller vilka är de otrogna? När du talar islamistens språk om otrogna, då blir man betänksam över vad du menar.

2011-02-27 @ 22:02:33
Postat av: När spricker mattan?

...och varför spricker mattan?Dragan Klaric skriver bl.a.

...

Men ärligt talat folk, varför blir man inte förvånad av det som sker inom SD? Under min aktiva tid i SD så fick man ständigt höra ”för partiets bästa” så fort man ifrågasatte något. Det var alltid så att man skulle tiga eller sopa skiten under mattan enbart av den enkla anledningen att det inte fick falla någon skugga över partiet.Under valrörelsen så tog SD fram ett nytt begrepp ”Efter valet” Efter valet innebar att man från riksorganisationen skulle ta itu med alla de problem som fanns rotade i SD.Många av oss idealister och trogna tjänare trodde på att man skulle röja upp i skiten efter valet. Men döm av våran förvåning när det visar sig att man från riksorganisationen inte gör ett smack. Tvärtom så belönas många av de som egentligen skulle ha åkt ut med huvudet först.Så då kan man fråga sig, hur det kan komma sig att de värsta fulspelarna belönas? Ja, en enkel förklaring kan ju vara att dessa fulspelare sitter inne med komprometterade uppgifter om vissa inom den absoluta toppen i SD.Nu är det bära eller brista för SD, fortsätter man att sopa skiten under mattan, så finns det en väldigt stor risk att mattan förr eller senare spricker och då finns det inget som stoppar skiten från att rinna ut. Och skulle det ske ett år innan valet 2014 då kan SD hälsa hem.

...2011-02-28 @ 00:04:23
Postat av: Leif T Åhlin SD Arvika

"Otrogna" mot kärnkraft, "otrogna" mot SD, "otrogna" mot SCB kunskaper, "otrogna" mot pensionärernas besvär, precis som min frågeställning gällde, att ställa de ansvariga

till svars! de som med vilje lurar Sveriges pensionärer.

Läser du inte det jag skriver, Tjadden?

Du litade inte på SCB, allt enligt dina utsagor!

Dessutom hade jag "otrogna" inom sitationstecken, eller? En Sverigedemokrat kan aldrig, aldrig någonsin, aldrig någonstans, aldrig! bli en troende muslim! Har du uppfattat detta rätt, eller vill du pennfäktas ytterligare?

Har islamisterna företräde till ordet "otrogen", Tjadden? Jag har varit "otrogen" under mitt långa liv. Jag lever därför i mitt tredje äktenskap sedan 23 år!

Vilka problem har du? och vad är du orolig för?

2011-02-28 @ 02:38:05
Postat av: Tjadden

Leif T Åhlin SD Arvikaför det första så talar du inte till en skitunge, jag tror att mina 72 år och politisk erfarenheter sedan barnsben väger betydligt tyngre än dina nyfunna påståenden om min person, skärp dig!

2011-02-28 @ 11:22:14
Postat av: Tjadden

SCB äger inte hela sanningen och just därför kan vi inte vara helt säkra på deras uppgifter och glöm inte bort att det handlar om statistik och statistiken är nästan aldrig helt korrekt.

Försök att hitta vad hela invandringsapparaten kostar, just det, om detta vill man inte gärna skriva en rad om.

Wikipedia är heller inte en uppslagsbok för sanningen men ändå är till nytta som vägledning.

2011-02-28 @ 11:40:53
Postat av: Leif T Åhlin SD Arvika

Vem mer skulle inte vara född under 1939, är 72 år och sedan barnsben klarat mig bra i all konkurrens! För vem har du politisk erfarenhet?

Socialdemokraterna, Miljöpartiet eller Vänstern? Att du är negativ till SCB, visar du din ståndpunkt när du erhåller kritik! Skärp dig själv och använd glasögonen...

2011-02-28 @ 11:57:21
Postat av: Tjadden

Leif T Åhlin"Otrogna" mot kärnkraft, "otrogna" mot SD, "otrogna" mot SCB kunskaper, "otrogna" mot pensionärernas besvär, precis som min frågeställning gällde-Det här är gott och väl, men vissa frågor har inte det enskilda partiet rätten att bestämma över och allra helst frågor som borde bli en allmän folkomröstning om. Som att bygga ut kärnkraften.Personligen vill jag nog att de nyfunna möjligheterna att skapa energi ska få sin chans först.Som något av innovatör så ligger min vurm för ett nyskapande och därutav som en del av min kritik mot utbyggd kärnkraft.Man kan inte vara otrogen mot den nationella folkrörelsen, men var och en har rättigheten att i ifrågasätta om den politiska linjen är hel eller halvhjärtad och kanske t.o.m. motsägelsefull.Jag tror inte på att nationella partier ska ses som våra moståndare som vissa i Sd gör, då är man en halvhjärtad nationalist.Nu menar jag givetvis inte att vi ska stödja nazism eller annan typ av extrem politik.Personligen är jag född till att vara nationalist och har mycket svårt att slå mot organisationer som står på svenska folkets sida, alltså under epitetet

"Att stå upp för sitt land och folk" och givetvis utan smutsiga metoder.

2011-02-28 @ 12:23:12
Postat av: Tjadden

Jaha Leif Åhlin du skulle också vara född däromkring?

Vad jag menar med att du ska skärpa dig var att ta reda på sanningen och inte slentrianmässigt påstå saker och ting utan saklig kritik.

Ok, jag kanske generaliserar en smula, men säg den som inte gör det, det gör vi för vi inte orkar att redogöra allting in i minsta detalj om orsak och verkan.

Nu ska vi inte träta om vem som har rätt eller fel utan försöka påverka dem som håller i styret, att inse att vi är miljontals människor med skilda åsikter och därför har vi ryggdunkare lite pr mans eller hur, men inte alla.

Du frågade om politisk erfarenhet, ja, med en far som var politiker som lärde mig att inte blint lita på dem m.m.

2011-02-28 @ 17:15:44
Postat av: Leif T Åhlin SD Arvika

Ojojoj, stackare! Även en blind höna hittar några korn.Det är du som surrar om politisk erfarenhet!

Sverige har valt kärnkraft numera, även jag och partiet! Inte är jag en "ryggdunkare", utan jag har alltid haft bestämda åsikter. Och rätt har ja ju...Det där med sanningen får du nog förklara, för

jag yttrar mig aldrig om jag inte först kontrollera

om det är sant! Sååå, förklara nu vad som är lögn och vilket som är sanning. Det "luktar lite 1984" liksom...Din far var kommunist, eller hur! Jag har

sju "kända" barn i mina tre äktenskap, och aldrig har jag styrt deras politiska tänkande. Ej heller har någon styrt mitt! Logiskt va!...eller?Det där med "alternativa kraftkällor" har det surrats om i snart 30 år, och under tiden har två kärnkraftverk lagts ned av beslutande knäppgökar!

Och det enda som presenterat är vindkraften. Dyrt som f*n, och inte f*n vet man när det är vindstilla! eller blåser för mycket!Stackars gotlänningar just nu: De förbrukar 145,1 MW och deras vindkraftparker (usch)

producerar hela 0,1 MW!

Det är då väl att de kan få "lite kärnkraft" just vid denna tiden. Annars lär det vara godnatt...I övrigt idag, har 25 vindkraftverk havererat av de ca 1200, som anslutit sig till rapporteringen, så det så!

2011-02-28 @ 23:02:33
Postat av: Tjadden

Leif ÅhlinJag har tydligen trampat Mäster på den ömma tån.

Jo , min Far var kommunist tyvärr och just därför har jag motarbetat kommunism i hela mitt liv.Men jag har lärt mig en sak att inga träd växer upp i himmelen och det får du tolka felaktigt likt det som jag tidigare har påpekat.Ok, du har taggarna utåt och blir oredig , men det går över ska du se och jag tänker inte tjavsa med dig längre för du har din ståndpunkt klar även om det finns felaktigheter i ditt påstånde om att det inte har hänt något när det gäller vindkraftens nydanande.

Du har inte läst vad jag hänvisade till och den teknikiska kunskapen har gått förbi dig, läs på käre bror så kanske det klarnar för dig och även Manetan hänvisade videor.

2011-03-01 @ 00:56:32
Postat av: Tjadden

Exklusivt för Leif Åhlinhttp://www.vethut.nu/aresant

2011-03-01 @ 01:44:32
Postat av: Leif T Åhlin SD Arvika

Jaha, det var korkat! säg något mer dumt!

Jag tycker inte att "Tjadden" trampat på någon öm tå! Snarare är väl motsatsen, då jag innehar en förnämlig personkännedom genom mitt tidigare yrke.

Och det stämde ju med din far, kommunisten eller hur!

Jag tror du käftar med fel person, lille vän.

Säg nu vad som inte är sanningen i mina kommentarer, innan du helt glömmer vad vi käftar om!?Idag måtte gotlänningarna ha ett helvete åter!

De förbrukar 135,7 MW och deras "vindkraft" (usch)

producerar endast 2,5 MW. Andelen vind uppskattas till TVÅ (2) %!Totalt i Sverige har vi 1.639 vindkraftverk och dessa skall vid full effekt ge 2.046 MW! En drömför de "trogna"!

"Det sovande folket", skrev en gång en ung Fredrik Reinfeldt. Att han sedan tyckte vi var "knäppgökar", det kan jag inte hålla med honom.De verk som har registrerat sig (1.079 st) skall vid full effekt ge 1.204,7 MW. Tyvärr ger dessa idag den 1 mars 2011 endast 49 MW! Det är mindre än

5 % av total produktion.

Tacka f*n att vi har elräkningar därefter... eller hur? (olja, kol, torv, gas och sol för att ett leende skall stå kvar)Dessutom får vi betala räkningen för 31 haverier...

2011-03-01 @ 22:14:38
Postat av: Skeåning

Den här biten med huruvida det lågfrekventa ljudet som vindkraftverken ger ifrån sig är hälsoskadligt för människor eller ej är kanske något SD borde trycka på. I Danmark har man i många kommuner stoppat utbyggnaden av vindkraftverk till obestämd tid då man vill ha detta säkert utrett först. Politiker ska naturligtvis ta folks oro för möjliga hälsoskador från vindkraftverken på allvar innan man klubbar igenom utbyggnad. Och eftersom det råder oklarheter på detta området bör vi naturligtvis som i Danmark stoppa utbyggnaden tills detta är vidlyftande utrett.

2011-03-02 @ 19:32:05

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0