TT SVERIGES STÖRSTA PK-FILTER

Tidningarnas Telegrambyrå eller i vardagligt tal TT upplevs nog av många svenskar som ett objektivt och kanske rent utav som ett ”statlig nyhetskanal”. TT vårdar sin anonymitet och därmed sin trovärdighet med stor omsorg. TT är det enda vi ser och då är det också sant.

Hur många kan nämna ett namn på någon journalist eller reporter på TT?

Hur många kan namnge någon i TT:s styrelse?

Anonymitet ingår i TT:s image! Om allmänheten visste att Aftonbladet är storägare i TT och att Aftonbladets chefredaktör och ansvarige utgivare Jan Helin sitter i styrelsen skulle TT:s trovärdighet sjunka högst betänkligt.

När man börjar syna det korsägande och det utbyte av styrelseposter som pågår inom dessa mediabolag blir man mörkrädd men man får samtidigt full insikt i varför mediaklimatet ser ut som det gör i Sverige. Frågan är om det inte borde införas en lagstiftning som begränsar antalet styrelser man kan sitta i inom samma bransch.

TT:s styrelse och ägarbild.

 
 
Styrelseordföranden i TT Raoul Grunthal är ett exempel på hur obehagligt detta ”styrelsemonopol” äroch att det med stor säkerhet ger en snedvridning av nyhetsrapporteringen eller rättare sagt pk-filtreringen av det som svensken möter i media. Många av dessa personer sitter i 15-30 styrelser i företag som är knutna till mediabranschen.

 

Fölajnde uppdrag gäller Raoul Grunthal. Källa www.ratsit.se

Denna pk-filtrering fick jag under förra veckan se flera prov på. TT har ytterst få journalister som jobbar på fält istället ägnar sig många medarbetare åt att inhämta information från lokaltidningar som de sedan omarbetar (pk-filterar) till egna TT-meddelanden.

På TT:s hemsida skriver man följande.

”TT är Sveriges ledande nyhetsbyrå. Hög trovärdighet, saklighet och opartiskhet i mycket högt tempo kännetecknar TT:s journalistik.”

TT:s arbetssätt tillsammans med lokaltidningarna innebär inte bara en pk-filtrering i kvadrat,utan i kubik. Först pk-filtreras nyheten i lokaltidningen sedan sätter TT sin prägel på meddelandet innan det skickas ut och som ett tredje steg kan de lokaltidningar/nyhetsredaktioner pk-filtrera det ytterligare en gång för att passa tidningens agenda och styrelse. Ett mer eller mindre vattentätt system för att hålla den ”äkta sanningen” borta från det svenska folket. Ett system som till vissa delar är än mer effektivt än Pravda var på sin tid.

I mitt eget fall tänker jag på hur ”en socialdemokratisk politiker från Mjölby” som fälldes för förtal av mig vid Kalmar tingsrätt i TT:s meddelande blev ”en politiker från Östergötland”. Att man dessutom skulle namnge en dömd person från något av de ”etablerade” partierna är helt osannolikt och hör verkligen till undantagen. Ett ganska avslöjande exempel på TT:s agenda. Hur många tror att man strukit partitillhörigheten om det varit en Sverigedemokrat som fällts vid någon domstol i vårt land. Givetvis hade även personen namngetts, det är snarare regel än undantagt när det gäller SD.

Ett annat exempel är fallet med SVT:s inslag om min blogg och det blogginlägg jag skrev i september 2009 om gruppvåldtäkter. Rubriken på detta TT-meddelande blev ”Rasism på SD-ledamots blogg”. Nu handlar det om en Sverigedemokrat och då finns givetvis både partitillhörighet och namn med trots att det endast är ett påstående och att jag inte är dömd för något brott.

Det obehagliga med TT är att bara några få minuter efter att de släppt sitt TT-meddelande finns detta på alla lokaltidningars hemsidor och så småningom i deras tryckta upplaga. Detta sker idag mer eller mer automatiskt genom diverse programvaror hos lokaltidningarna. Därmed får TT:s pk-filtrering ett enormt genomslag på kort tid utan att deras uppgifter ifrågasätts av något mänskligt öga.

SVT kallar sig för Fri Television vilket är ett stort hyckleri men i detta fall tror jag svensken är medveten om hyckleriet i betydligt större omfattning. När det gäller TT så svävar nog svensken i stor okunskap om hur verkligheten ser ut.

Trackback
RSS 2.0