INFÖR VALET 2010

Nedanstående text har jag fått av en läsare på bloggen som vill vara anonym!

I Mona Sahlins motsägelsefulla värld är Sverige som nation inte mycket värd. Vi minns särskilt hennes ord i en intervju med tidningen Euroturk i mars 2002: ”Jag tror att det är lite det som gör oss svenskar avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker.”

Sahlins nedvärderande okunnighet om sin egen kultur kommer således inte bara till uttryck när det gäller samhällsvetenskapens definition på vad demokrati är, utan även när det gäller svensk och västerländsk kulturhistoria. Mot den bakgrunden, eller snarare avgrunden, är det inte särskilt förvånande att hon länge, antingen bagatelliserat eller hindrat, en öppen debatt om vår tids stora ödesfråga, nämligen de senaste 30 årens massinvandring till Sverige. Denna massinvandring kan aldrig jämföras med tidigare arbetskraftsinvandringar i vår historia.  Mona Sahlin har tyvärr haft god draghjälp av en samlad journalistkår, som inte förstått att deras uppdrag är att beskriva verkligheten. Istället har journalisterna, med få undantag, ägnat sig åt att propagera för Mona Sahlins verklighet och med frenesi försökt uppfostra folket att tro på den.

 

Sverigedemokraterna är nu det enda partiet som vägrar att acceptera en sådan ohederlig, politisk propaganda. Vi vill i sann demokratisk anda lyfta fram sanningen om dessa svåra frågor, inte dölja den eller ljuga om den, som våra politiska motståndare ideligen gör. Svenska folket måste få en rimlig chans att säga sin mening om detta i höstens val.

Att massinvandringen redan nu innebär stora uppoffringar och inskränkningar visar sig med önskvärd tydlighet inom bland annat sjukvården där problemen bara växer och växer i takt med att allt fler människor från Afrika och Mellanöstern beviljas uppehållstillstånd av ekonomiska skäl. Riktiga flyktingar har vi inget emot. Men denna typ av massinvandring är ytterst kostsam i alla sina led. Gigantiska summor överförs från oss svenskar till att försörja arbetslösa invandrare. Vi betalar deras mat, kläder och husrum, sjukvård, resor, skolor, hemspråksundervisning och tolkservice, för att bara ta några exempel. Invandringen belastar även starkt brandkår, polis, domstolsväsen och fängelser. 

Sverigedemokraterna kan inte stillatigande se hur samtliga riksdagspartier väljer att tiga om detta. Vi anser att Sverige skall ha en flyktingpolitik i enlighet med FN:s rekommendationer. Men vi motsätter oss starkt den nuvarande massinvandringen av människor som saknar identitetshandlingar och tar sig in i landet på olagliga vägar. Detta urholkar både asylrätten, välfärdssystemen och de sekulära värden som Sverige byggt upp under sin historia.

Våren 2010 är läget ungefär följande: Migrationsverket kan meddela att 8.122 personer sökt asyl här under det första kvartalet. Det är en ökning med 52% i jämförelse med samma period förra året. Vilka signaler skickar detta till de ligor som gör grova pengar på människosmuggling? Av alla somalier som lyckats ta sig till industrialiserade länder tar det lilla Sverige emot 26,1 procent trots att vår befolkning endast utgör 0,7 procent av OECD:s befolkning (UNHCR: Asylum Levels and Trends in Industrial Countries 2009).

Den invandringspolitik som hittills bedrivits av regering och riksdag under de senaste 40 åren har ingen motsvarighet någon annan stans. Sverige har tagit emot fler invandrare per capita (alltså per tusen invånare) än något annat land och en kursändring är inte i sikte. Tvärtom pläderar många makthavare för en ökning av invandringen. Centerpartiets ledare, Maud Olofsson, tyckte att det var lagom med 100 000 om året! Det motsvarar mer än tre städer av Landskronas storlek!

Under de senaste åren har antalet permanenta uppehållstillstånd (PUT) legat kring ca 80.000 om året. Och i år väntas antalet slå rekord i alla avseenden. Här bör det noteras att endast högst 7% av dessa är flyktingar enligt Genevekonventionen. (Enligt FNs beräkningar är flyktingarna ännu färre, ca 5% - resten ca 95% kallas ”ekonomiska migranter”).

Resultatet av denna invandringspolitik blir förödande eftersom vi tvingas dela med oss av den välfärd vi skapat på bekostnad av viktig samhällsservice. Vi tvingas t.o.m. stå ut med sänkta pensioner, vilket framför allt drabbar fattigpensionärerna hårt. Här finns ett första allvarligt varningstecken om vad som komma skall. Sverige orkar inte med att vara en socialbyrå för hela världen.

När en invandrare beviljas ”permanent uppehållstillstånd” (PUT) är det som att vinna högsta vinsten på Lotto, ty då får vederbörande samma rättigheter som ursprungsbefolkningen, i vissa fall t.o.m. större. Detta kommer som ett brev på posten utan att invandraren behövt röra ett finger för att bidra till välfärdsystemets kostnader. Våra politiker tycks ha glömt bort att välfärdssystemet bygger på att alla bidrar till det efter förmåga. Det tål inte att stora grupper åderlåter det år ut och år in utan att bidra till det. Den som funderar över detta förstår att välfärdssamhället inom kort står inför sitt sammanbrott. Socialbidragsstatistiken talar sitt tydliga språk om den misslyckade integrationen. Av dem som levt på socialbidrag i mer än fem år är 60 procent invandrare – vilka utgör 14 procent av befolkningen. Överrepresentationen är således massiv!

Sverige brukar framställas som ”ett rikt land”, ett av världens rikaste. Men OECD-statistiken visar att Sverige inte alls är så rikt som det ofta sägs. Från att ha legat på fjärde plats 1970, hade vi halkat ner på åttonde plats 1989 och år 2000 till plats nummer 17. Enligt CIA (Central Intelligence Agency), som sammanställer olika länders bruttonationalprodukter (BNP) per capita ligger vi valåret 2010 på 28:e plats. Denna ekonomiska nedgång har naturligtvis sina orsaker, som vanligt folk talar om vid frukostbordet men som mångkulturalisterna helst talar tyst om.

Sverigedemokraterna anser att den, i det närmaste, tvångsmässiga godhet som utövas i vårt land är till oerhört stor skada för landet. Den sker dessutom på odemokratiskt sätt över huvudet på majoritetsbefolkningen, d.v.s. de etniska svenskarna. Svenska folket har hittills inte fått ta ställning till dessa grundläggande framtidsfrågor i ett val. Redan i april 1994 skrev en handläggare på dåvarande Invandrarverket följande ord på DN Debatt: ”En liten exklusiv minoritet, den självutnämnda moraliska eliten anförd av dominanta journalister/kulturpersonligheter och med politiker i strypkoppel, har drivit fram en flykting/invandrarpolitik som går stick in stäv med svenska folkets vilja”.  Så sant – så sant! Men sanningen är tyvärr originell i Sverige. Så strypkopplet är mer åtdraget än någonsin.

Vi i Sverigedemokraterna anser att dessa politiker har svikit sitt land och sitt folk och den fundamentala uppgiften att företräda sina väljare. Istället har de skapat ett klimat där alla försöker överbjuda varandra i godhet, fast med andras pengar. I propagandan gömmer de sig bakom ord som ”humanitet”, ”likaberättigande”, ”ansvar”, ”solidaritet”, ”allas lika värde”, ”gör inte skillnad på folk och folk”, ”generositet” o.s.v. Dessa ord har virvlat genom etern och lagt sig som ett våtvärmande omslag kring all saklig debatt. Vi som är kritiker har följaktligen generellt stämplats som ”främlingsfientliga”, ”rasister”, ”islamofober” och liknande tillmälen. Det spelar ingen roll vad vi säger eller skriver. Våra röster har automatiskt uteslutits från alla diskussioner och debatter. Vi har drabbats hårt av detta debattklimat där uteslutning, hån, hot, våld och politiska ”kartellbildningar” är legio. Att riktiga flyktingar skall kunna få en fristad här är självklart. Vi sverigedemokrater är ingalunda främlingsfientliga, men vi kräver vår demokratiska rätt att få tala sanning om tillståndet i landet på grund av den oansvariga invandringspolitiken. Vi tål inte skygglappar och lögner längre! 

En levande demokrati förutsätter ett samhälle där människorna känner att de äger en tillhörighet med vilken de är lojala. De måste ha band av överenskomna förpliktelser mot varandra, som motiverar dem att rösta och känna respekt för den demokratiska processen och dela den med andra. De måste i någon mån känna sig delaktiga i det som sker i samhället. Om detta inte är fallet då förtvinar demokratin, respekten för lagarna minskar, och samhället tenderar att på sikt delas upp i fraktioner, vilka står i motsatsställning till varandra.

Det är en absurd tanke, sedd i historiskt perspektiv, att Sverige i en kanske snar framtid skulle tolerera att tusenåriga, religiösa föreställningar överordnas den moderna, sekulära lagen. Men den utveckling som är att vänta bortom alla vackra fraser om mångkultur är ett osammanhängande samhälle med en rad parallellsamhällen. Detta samhälle kommer att drabbas av ghettobildningar och befolkningsgrupper vilka lever isolerade från varandra. Något välfärdssamhälle av det slag vi har idag blir en omöjlighet i ett sådant Sverige, eftersom alla bara blir lojala mot sina egna ”klaner”.

Mångkultur, har så vitt vi vet, aldrig fungerat i sinnevärlden, endast i önskedrömmen. I stort sett alla länder där kulturer försöker leva sida vid sida har tillkommit med tvång eller våld. I stort sett alla konflikter i världen de senaste 60 åren har mångkultur som orsak. Formliga dödskulturer har växt fram i mångkulturalismens spår, klansamhällen där alla slåss mot alla. ”Det blott och bart mångkulturella är det som skulle kunna strykas ur världskulturen utan det ringaste förlust”, skriver Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria (Salt1/1999).

En målande illustration till detta resonemang utspann sig när den världsberömde sitar-spelaren Ravi Shankar belönades med Polarpriset 1998 och högtidstalet på gängse svenskt manér aningslöst karaktäriserade hans musik som ”världsmusik”. Shankar invände då irriterat att han inte spelar världsmusik utan klassisk indisk musik! Så talar en man som är stolt över sin kultur, till skillnad från den journalist i en mellansvensk tidning som skrev att svenska folkdräkter var ”färgglad fascism”.

Mona Sahlin har vid upprepade tillfällen kallat svenska folket ”enfaldigt”, i motsats till de utlänningar som hjälpts in hit, vilka hon anser representera ”mångfalden”. Strax efter den 11 september 2001 klädde hon sig i slöja tillsammans med Lena Hjelm-Wallén i lojalitet med muslimerna. Det är som om svenska nazister skulle klä sig i lederhosen efter Kristallnatten. Tänk er Sahlin som statsminister, en okunnig, omedveten och aningslös statsminister som sviker sitt folk.

Det tycks vara ett tidens tecken att nedvärdera den svenska kulturen och den svenska tillhörigheten i den ”nya sköna värld” som Sahlin och hennes supporters är så ivriga förespråkare för. Vi sverigedemokrater är deras raka motsats. Vi anser att kultur, först och främst, är något som skapar nationell tillhörighet och solidaritet hos en befolkning. Kulturen fungerar som ett sammanhållande socialt och politiskt kitt i varje land och för varje folk. Och kultur skapas alltid av människor under specifika geografiska omständigheter.  Det är en gammal sanning att ju mer globala vi blir desto mer betydelsefull blir den egna lokala kulturen. Man kan inte ha respekt för andra kulturer om man inte har respekt för sin egen. Så enkelt är det!

Utan att hemfalla åt kulturell chauvinism kan vi utan vidare påstå att Sverige kan se tillbaka på en lång kulturhistoria, som bevarat och utvecklat samhället med fina traditioner och demokratiska värderingar som grund. Den urgamla svensk-finska bondefriheten är, jämte den norska och den schweiziska, unik i världen. Svensk kultur är vårt ansikte utåt mot världen runt omkring oss. Svensk forskning har sedan 1700-talet hävdat sig väl i internationella sammanhang. Den rymmer bland annat tekniska uppfinningar och medicinska produkter som används dagligen över hela världen. Svensk filmkonst och design ligger också på topp i världen. Och svensk musik är en världsindustri. Svensk skönlitteratur, barnlitteratur och deckare har översatts till nästan alla stora språk (även små!). Svenska museer har gott rykte överallt. Ja, listan kan göras hur lång som helst. Det skall vi vara stolta över!

Det är endast under fria och öppna omständigheter som människors nyfikenhet och kreativitet kan komma till uttryck och ge goda resultat. Bara den som, i likhet med Mona Sahlin, lever i ett kulturellt vakuum, kan ha undgått att notera detta. Hon är tyvärr inte ensam, även Fredrik Reinfeldt, påstod vid ett möte med syrianer i Södertälje att vår kultur var barbarisk i jämförelse med syrianernas. Man tar sig för pannan! 

Undersökningar vid SIFO på 1980 och 90-talen visar att högst 9% av befolkningen gav sitt stöd till massinvandringspolitiken. SIFO kallade detta för ”En tickande bomb”. Över 90% av befolkningen var alltså emot att Sverige skulle förvandlas till en mångkulturell stat! Och en stor del av dem som röstade för var dessutom invandrare själva. Istället för saklig information har svenska folket varit utsatt för en systematisk desinformation vilken saknar motstycke. Eftersom media länge fungerat som en ohederlig doakör för det politiskt korrekta tycks de flesta väljarna fortfarande sväva i okunnighet om vad den svenska makteliten och de svenska myndigheterna sysslar med. Folk i allmänhet har t. ex.  ingen aning om att Sverige i accelererande takt delar ut permanenta uppehållstillstånd istället för tillfälliga. De flesta svenskar tycks fortfarande leva i tron att vi bara hjälper människor på flykt och som behöver tillfälligt skydd. Men i själva verket sker en målmedveten uppbyggnad av ett mångkulturellt samhälle över huvudet på det svenska folket. Hur skall detta sluta?

Detta är den största omvandlingen av Sverige som någonsin gjorts i historien. Ändå har pressen antingen förringat omfattningen eller tigit om den. Därmed har journalistkåren förbrukat det mesta av sitt förtroendekapital.

Invandringens ekonomiska effekter har aldrig blivit föremål för någon egentlig studie. Alla försök som gjorts i den vägen har stämplats som en form av illvilja som gränsar till rasism och svårartad egoism. Svenskt medborgarskap har dessutom erhållits utan krav på svenska språkkunskaper, kulturella kunskaper eller ens självförsörjning. Politiken har utmynnat i att svenskarna tvingats bekosta sin egen kolonisering och ta ekonomiskt ansvar för alla invandrare så länge de själva väljer att leva i Sverige. Från och med 1989 tvingas den svenska befolkningen dessutom betala för att utländska trossamfund ska kunna utvecklas i Sverige. Svenskar förväntas sålunda lydigt tillmötesgå andra folks religiösa intressen och önskemål, även när de står i motsättning till våra egna.

Från ytterst generösa nivåer kring 35-40.000 permanenta uppehållsstillstånd per år har denna siffra stigit till närmare 80.000 om året, eller mer – och den fortsätter att stiga. Man talar om ”katastrof” när ett stort företag flyttar utomlands och några tusen arbetstillfällen hotas. Men när vi förlorade 500.000 arbetstillfällen på 1990-talet och samtidigt släppte in 500.000 arbetslösa invandrare då var det tyst. Och de som protesterade på den tiden blev per automatik kallade främlingsfientliga, vilka skulle ”kriminaliseras och jagas” för sina åsikters skull. Vari ligger logiken?

Massinvandringen har skett utan koppling till arbetsmarknadens behov. När arbetslösheten växer ökar talet om medveten diskriminering av invandrare. Samtidigt hamnar dessa människor i ett nedbrytande samhällsberoende, marginalisering och gettoisering. Trots de svåra problem som redan finns fortsätter alltså invandringen i oförminskad, och ökad, takt.

Det är ett vågspel utan all jämförelse att utan tanke på historien förändra ett sådant samhälle i mångkulturell riktning.

De flesta mångkulturella samhällen har skapats med tvång antingen av muslimska erövrare eller av euroepiska kolonialmakter. Följden har blivit svåra etniska problem med religiösa eller rasistiska förtecken. Praktiskt taget alla svårartade konflikter de senaste 60 åren beror på sådana etniska problem. Trots intensiv forskning är etniska konflikter fortfarande omöjliga att komma tillrätta med, både i diktaturer och i demokratiska länder. Diktaturer kan visserligen hålla etniska konflikter nere temporärt med våld, men förr eller senare blossar de upp med ökad intensitet. Den påtvingade mångetnicitet som nu med social ingenjörskonst tvingas på oss i Sverige har således inga förutsättningar att lyckas bättre än på andra platser i världen. Det vore verkligen hybris att tro något sådant – det vore verkligen enfaldigt i ordets rätta bemärkelse. Etniska motsättningar har ju redan blossat upp i Sverige. Ungdomsvåld mellan olika etniska grupperingar är vanliga. Gruppvåldet mot svenska kvinnor är en kulturellt betingad, etnisk maktdemonstration av rasistisk karaktär.

Allt talar för Sverige som en kommande krutdurk. Skilda religiösa, filosofiska, etiska och moraliska doktriner hos de olika etniska grupperna leder till konfliktladdade relationer. Hur ska statens roll definieras i ett sådant samhälle? Vilka medborgare ska skyddas?  Statens hela trovärdighet beror av att medborgarna uppfattar den som neutral. Men detta är i praktiken omöjligt i en gammal nationalstat som Sverige. Därför kommer det påtvingade, multikulturella samhället att bli grogrund för ständiga missnöjesyttringar från grupper som anser sig vara diskriminerade eller förfördelade på olika sätt. Vad blir då statens roll? Att gå in med tvångsåtgärder och våld för att tillgodose varje grupps eller individs rättigheter? Från fredssamhälle till ett mångkulturellt konfliktsamhälle – det är den utveckling som är på god väg! Detta är de svenska politikernas och journalisternas bidrag till historien, och vid historiens skampåle kommer de också att kedjas!

Begrepp som ”främlingsfientlig” och ”rasist” har nu missbrukats och banaliserats av journalisterna så länge att de nästan förlorat hela sin innebörd.

Av rent praktiska skäl kunde man tycka att det vore enklare att människor med utländsk bakgrund som kommer hit lärde sig det svenska språket och de kulturmönster som etablerats här under lång tid – än att de svenskar som är födda här ska lära känna invandrarnas alla ca 140 olika kulturer. Men, och häpnaden vet här knappast någon gräns, anser propositionen 1997/98: 16, att den svenska kulturen och historien inte längre skall vara grund för integrationsprocessen. Man anser att svenska folket inte längre har någon gemensam historia. Frågan är då om vi har någon gemensam framtid?

Det ”mångkulturella samhället” har aldrig varit föremål för några demokratiska val. Uppenbart har man varit rädd för en reaktion om svenskarna får veta sanningen. Konsensus råder officiellt mellan riksdagspartierna även om många riksdagsledamöter säkert svär så att det osar mellan skål och vägg. Men intellektuell hederlighet och civilkurage är en svår bristvara. Kulturblandningen har fått en glättig, tv-mässig image och skildras som spännande och positiva kulturmöten och kulturblandningar. Men de som endast håller fram den bilden talar mot bättre vetande. Kultur är något helt annat. Kultur utvecklas under lång tid, på en bestämd plats under särskilda geografiska omständigheter. Det är ju just detta som gör kulturmöten så spännande när de får utvecklas i frihet utan hjälp från socialistiska ingenjörer som driver igenom sina nedbrytande, politiska beslut över folkets huvuden.

Sveriges framtid hör ihop med dess historia. Begreppet världskultur som lanserats i Sverige är att förringa både den svenska och invandrarnas kulturer. Det är i själva verket en form av inverterad europeisk chauvinism. En kultur kan man inte välja att tillhöra – man tillhör den. Men riksdagsledamöterna tror uppenbarligen att man kan välja kultur på samma sätt som man väljer ett par skor. Har de inte hört talas om den s.k. proletära Kulturrevolutionen i Kina (1966-76) som innebar en av de största kulturkatastroferna i mänsklighetens historia?

Sverige förtjänar hederliga politiker, som inte är rädda för att öppet debattera de oerhörda problem som utvecklingen av ett mångkulturellt samhälle orsakat. Fega politiker som ljuger och som inte tar sitt ansvar måste ställas till svars. Detta skulle i hög grad vitalisera demokratin i landet och leda till den förändring som många svenskar innerst inne längtar efter, men som många inte vågar tala öppet om.

Vi sverigedemokrater är fullt medvetna om att alla riksdagspartier under valrörelsen 2010 kommer att göra allt för att vi inte vi skall få representation i Riksdagen. I Sydsvenska Dagbladet och Aftonbladet påstår man ständigt att vi har vår grund i nazismen och att vi är ”nazianstrukna”. Detta kommer från två tidningar som när Hitler stod på sin höjdpunkt, och som bäst höll på med förintelsen, var starkt pronazistiska ända till krigsslutet. Tidningen Expressen startade ju faktiskt som en liberal motvikt till det nazistiska Aftonbladet. Senare har Aftonbladet ändrat kurs och omväxlande hyllat andra vidriga diktaturer såsom Stalins, Maos, Pol Pots och Komeinis. Inte undra på att deras kulturjournalister var bland de 500 som motsatte sig att kommunismens brott mot mänskligheten skulle bli föremål för en grundlig genomlysning och offentlig diskussion, precis som nazismens blivit! Och vi är helt övertygade om att de även skulle motsätta sig en ordentlig genomlysning av Islams brott mot mänskligheten. Och som hittills främst drabbat människor i de muslimska länderna.

I en TV-intervju våren 2010 upprepade Mona Sahlin återigen, med tanke på det stundande riksdagsvalet, att Sverigedemokraterna är ett odemokratiskt parti. Det är ett märkligt påstående särskilt med tanke på att hon nu ingått valsamverkan med Vänsterpartiet, vars företrädare fortfarande har kommunismen som ideal. Kommunismen som visat sig vara den mest odemokratiska våldsideologi som världen någonsin skådat. Och hon flirtar nu öppet även med en annan totalitär våldsideologi, som gömmer sig bakom en religiös fasad, nämligen Islamismen.

Kom ihåg att valet 2010 kanske är sista gången som du får en chans att göra din röst hörd om du vill förändra Sverige i den riktning som alla opinionsundersökningar har visat.

Våra politiska motståndare på vänsterkanten kommer att störa våra valmöten med våld. Och de kommer att stjäla våra valsedlar i vallokalerna. Men glöm då inte att ta en blank valsedel och skriv in Sverigedemokraterna på den. Var noga med att stava vårt namn rätt annars blir din valsedel ogiltigförklarad. Och kom ihåg att ingen har rätt att få reda på vilket parti du röstat på – valhemligheten gäller!

Men vi är förstås glada om du talar om för så många som möjligt att du tänker rösta på oss. Vi måste ge de mångkulturella fascisterna en rejäl match vid detta val.


Kommentarer
Postat av: O.J

På Lördag ska jag fira att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen.På Söndag går jag bakfull till den lokala vallokalen och lägger min röst på Sverigedemokraterna och kryssar för Thoralf

Alfsson.PS. Vi litar på dig Thoralf "Dont let us down"

2010-09-16 @ 18:01:52
Postat av: Lotta

Vilken underbart bra text. Den skulle spridas för att så många som möjligt skulle få läsa den. Är det ok att tipsa PI som även de har väldigt många läsare?

2010-09-16 @ 18:33:36
Postat av: DDR2

Angående "rika" Sverige så skall man komma ihåg att det var inte förrän på 1950-talet som Sverige som nation började komma på fötter.Åtminstone från början av 1800-talet fram till 1920-30 så var Sverige ett av europas fattigaste länder.Den vunna rikedomen i Sverige från 1950-talet fram till början av 1990-talet var bl.a. ett resultat av att Sverige stod utanför båda världskrigen och sålunda hade en intakt infrastruktur, till skillnad från de flesta av europas länder.På 1970-talet tog regeringen beslut om att Sverige skulle bli multikulturellt, och sedan dess har Sverige dalat i alla ligor som har med välstånd att göra.En annan sak som förbryllar mig, med anledning av den röd-gröna-rörans vurmande för bidragstagare och sjuka, är hur Sverige kan ha en av världens högsta livlängder för både kvinnor och män.Enligt statistiken är vi nämligen också inte bara ett av världens friskaste folk, utan även det förmodligen mest sjukskrivna och förtidspensinerade...

2010-09-16 @ 18:36:25
URL: http://exilen.eu
Postat av: DDR2

Angående "rika" Sverige så skall man komma ihåg att det var inte förrän på 1950-talet som Sverige som nation började komma på fötter.Åtminstone från början av 1800-talet fram till 1920-30 så var Sverige ett av europas fattigaste länder.Den vunna rikedomen i Sverige från 1950-talet fram till början av 1990-talet var bl.a. ett resultat av att Sverige stod utanför båda världskrigen och sålunda hade en intakt infrastruktur, till skillnad från de flesta av europas länder.På 1970-talet tog regeringen beslut om att Sverige skulle bli multikulturellt, och sedan dess har Sverige dalat i alla ligor som har med välstånd att göra.En annan sak som förbryllar mig, med anledning av den röd-gröna-rörans vurmande för bidragstagare och sjuka, är hur Sverige kan ha en av världens högsta livlängder för både kvinnor och män.Enligt statistiken är vi nämligen också inte bara ett av världens friskaste folk, utan även det förmodligen mest sjukskrivna och förtidspensinerade...

2010-09-16 @ 18:37:11
URL: http://exilen.eu
Postat av: Essendon

Om politiker i någon annat land sagt nedvärderade omdömen liknande midsommar eller barbarer, hade dessa varit rökta inom en timma!Den stinkande Svenska PK-media tar dessa politiker under armarna och låter dessa ”förtroendevalda politiker”, komma undan!Vem styr landet egentligen - Folket, media eller riksdagen? Av någon märklig orsak är det uppenbarligen media!På söndag tar vi ett historiskt kliv och väljer in ett nytt parti i riksdagen, nämligen SD

som på sikt får rensa upp, vädra och tillföra nytt syre till landet!

2010-09-16 @ 18:51:06
Postat av: C.H.

Kunde inte sagt det bättre själv.Längtar

till Söndag.Blir en riktig nagelbitare.

2010-09-16 @ 19:06:49
Postat av: Ali Retzius

Vad ni SD:are inte begriper är att svensk kultur förändras eftersom vi peu à peu (successivt) påverkas av utländska intryck. Det som idag uppfattas som typiskt svenskt har en gång "importerats". Demokrati är grekiskt och tegel persiskt.

Fram för uteckling av den svenska kulturen! Vi måste ta till oss det goda hos våra invandrade medborgare.

2010-09-16 @ 19:09:47
Postat av: tony Ingman

Med tanke på hur vansinnet eskalerat i decennier

så skulle inte folket behöva vara okunniga om hur

illa ställt det är. Men Svensken är i många stycke

en sömngångare av rang. Jag har inför valet gått

till bibioteket för att se vad som skrivs om valet.

( Jag lägger nämligen inte själv en spänn på någon

PK blaska) Tidningarna brukar då att stanna upp folk och fråga om dom har bestämt hur dom kommer

att rösta. Och påfallande många svarar att jag

röstar som jag alltid har gjort??? Jaha, alltså

det spelar tydligen ingen som helst roll vad politiken innehåller idag, det är vad den stod för

när dom började rösta en gång. Precis som om inget

hade förändrats under decennier.

Jag förstår att det kan vara jobbigt att sätta sig

in i vad politiker ällter sina egna förträffligheter, men nog har man möjlighet att i

grova drag sätta sig in i vad dessa partier, som

man ger fribrev, har åstadkommit dom senaste 30 åren. Istället röstar man på en politik som bedrevs

av Tage Erlander för 40 år sen, precis som om den

skulle vara den samma som bedrivs av Mona Sahlin idag. Skrämmande

2010-09-16 @ 19:18:46
Postat av: Tomas F

En sann text om tillståndet i nationen 2010!

Tack till alla er som argumenterat och debatterat oförtrutet för den goda saken de senaste åren. Vill samtidigt önska dig Thoralf god framgång i valet med förhoppning om att ditt kommande nya värv blir ledamot av Riksdagen. SD blir en vitamininjektion och en mycket viktig katalysator för att de verkligt stora problemen i Sverige äntligen ska kunna diskuteras i Riksdagen.

2010-09-16 @ 19:22:08
Postat av: Mats (Malmo)

Jag håller helt med Tomas F - 2010-09-16, 19:22:08 - och hoppas att det blir så, minst sagt, som Tomas F säger.

/Mats (Malmo)

2010-09-16 @ 19:32:45
Postat av: Skånepåg

Demokratin fungerar f.n. inte speciellt bra i Sverige, vilket visar att ett parti som SD är synnerligen välbehövligt i den svenska Riksdagen. Vi har definitivt inte folkstyre utan ett politikerstyre uppbackade av massmedia, som totalt har havererat med sin uppgift som den tredje statsmakten.Lera som byggnadsmateriel har använts i alla kulturer runt om i världen under årtusenden inom alla kulturer och är inte på något specifikt persiskt. Den speciella form av tegelsten som använts i norra Europa har med avseende på hållbarhet anpassats till våra klimatförhållanden genom speciell bränning och materielsammansättning.Retzius fortsätter som vanligt med sina sagor och har med sina återkommande kommentarer endast en avsikt, nämligen att misskreditera och nedvärdera både nu levande och de svenskar som genom hårt arbete i sitt anletes svett skapat detta land.Han måste vara en stor beundrare av den nuvarande statsministern, som med förakt för våra tidigare generationer uttryckte det ungefär som så, ”ursvenskt att barbariet, all utveckling har kommit utifrån."

2010-09-16 @ 19:45:56
Postat av: oveg

Nog framstår det som ett mysterium att svenska riksdagspolitiker sedan flera decennier aktivt medverkar till att omvandla det en gång homogena och lättskötta Sverige till en mångkultur. Och de ändrar sig inte trots att verkligheten så uppenbart skiljer sig från det som utmålas i politikertalen - vi hör om skjutvapen och eldstrider på öppen gata, om återkommande upplopp i invandrarförorterna med brinnande bilar och stenkastning mot polis och brandkår. Jag tror det börjat gå upp för svensson att de nuvarande företrädarna inte vill Sverige väl.Som ett mysterium framstår också media - både TV och tidningar - som i invandringsfrågan helt frångått sin granskande roll och i stället blivit den pådrivande kraften, med ständiga gråtreportage för än mer av generositet i bedömningen av personers flyktingskäl. Men nog borde det vara en väckarklocka för dem att judar i Malmö ser sig tvingade att lämna staden till följd av militanta muslimska ungdomar som tagit hemlandets konflikter till Sverige.Och det finns fler mysterier om detta med mångkultur. Titta på denna video:

http://www.youtube.com/watch?v=w_a-25MhRuk&feature=

2010-09-16 @ 19:50:36
Postat av: västeråsar'n

Jag tackar för ditt engagemang, Thoralf, och din läsvärda blogg. Jag kryssade dig.

2010-09-16 @ 19:56:51
Postat av: Einstein

Märkligt att det är sådant rabalder i media angående stening av en iransk kvinna...

Samtidigt tycker man det är så berikande med nya kulturer...

2010-09-16 @ 20:08:53
Postat av: Marko

Läste i Expressen idag att SÄPO ska leda undersökningen av Federleys misshandel. Vart är SÄPO när det gäller von Arnold Antoni kan man ju undra?

2010-09-16 @ 20:24:27
Postat av: AWSvensson

I dagens Expressen kan man läsa : experter dömer ut Sverigedemokraternas manifest. En av dessa experter är Lars Behrenz, vad som inte sägs om denne expert är att han kandiderar för Vänstern i Växjö, nr 34

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.1. Anders Mårtensson, lärare, Centrum

2. Elisabeth Risedal, socionom, Hovshaga

3. Örjan Mossberg, egen företagare, Kronoberg

4. Wirginia Bogatic, doktorand, Norr

5. Hossein Pishdar, handläggare, Spetsamossen

6. Carin Högstedt, förtroendevald, Sandsbro

7. Kjell Jönsson, pensionär, Helgö

8. Petra Tullberg, studerande, Hovshaga

9. Håkan Frizén, leg psykolog, Hovshaga

10. Ylva Jönsson, grundskolelärare, Rottne

11. Oskar Dahl, betonglärling, Ingelstad

12. Laurice Mobarak, lärare, Hovshaga

13. Farhad Mohammad Khaghani, Norr

14. Marie Eriksson, doktorand, Centrum

15. Yesab Kidane, verksamhetsledare, Östra Lugnet

16. Ann-Christin Eriksson, Gemla

17. Reynaldo Guzman, Teleborg

18. Dalala Abdelgani, projektledare, Öster

19. Mikael Karlsson, brevbärare, Norr

20. Zenia Barreira, Hovshaga

21. Roland Grahn, arbetare, Tävelsås

22. Gunilla Eriksson, distriktssköterska, Åby

23. Wiktor Stenman, studerande, Teleborg

24. Fanny Battistutta, egen företagare, Nydala

25. Anders Tjäder, rektor, Hovshaga

26. Martina Johansson, målare, Ekna

27. Lars Apelmo, konsthantverkare, Öster

28. Gertrud "Atti" Andersson, marknadsanalytiker, Dädesjö

29. Melisa Ustaibrisevic, Centrum

30. Curt Thapper, Araby

31. Amalia Digas, Hovshaga

32. Peter Almlöf, valombudsman, Öster

33. Eva Christiansson, Aneboda

34. Lars Behrenz, nationalekonom, Öster

35. Britt Bergström, Norr

36. Talal Adbulkader, husarbetare, Araby

37. Emelie Nilsson, Östra Lugnet

38. Mohsen Okhovat, socialbehandlingsassistent,

2010-09-16 @ 20:41:58
Postat av: Gubben o Gumman

AW Svenson : Lite bildlikt talat så ligger socialismen i butikens disk märkt kort datum.

I den andra disken ligger halalslaktat kött.Kamikaze politiken gick bra till valet 2006

På söndag skruvas locket på för alltid.

Det socialistiska politiska självmordet på

riksplan är ett faktum,hjälp till att röka ut dessa

diktaturens kreatur från kommunalpolitiken.Dessa diktaturens kreatur hör hemma på soptippen.

Se till att dom hamnar där på söndag.2014 slipper vi clowner som Sahlin Reinfeldt Ericksson "Snatterstrand" mfl."Samboka" orkar inte ens ta sej till sin Eu mötena

Birgitta Olson FP vill inte ha nationalstater.

Bengt Westerg la grunden till morden på öppen gata

Tokvarning för Folkpartiet alltså.2010-09-16 @ 21:08:09
Postat av: Gubben o Gumman

Just nu debatterar "flickorna" skolan om 4 år

ligger statistiken på bordet, hur det ser ut

i skolan,vi får väl av respekt låta dessa clowner ha sin 2/3 debatt en sista gång."Twittervarning på inlägget"

2010-09-16 @ 21:12:18
Postat av: Gubben o Gumman

AW Svenssson: Tipsa Tomas Mattson om hans objekjektiva reportrar på hans blogg.

Denna dollar televinken skall ligga under konstant press med fakta varje dag varje timma.Detta banditgäng kommer Internet och Nordiska tidningr att mala ned till kravmärkt fiskmjöl.

2010-09-16 @ 21:18:33
Postat av: Magnus S

Mycket bra skrivet, och låångt. Tror jag kan gissa vem som skrivit..Missa nu inte Sveriges modigaste man i Pravda1.http://www.youtube.com/watch?v=gtHCw0BDx9c&feature=player_embedded

Postat av: OT

@Ali RetziusPrecis som sossarna gjorde förr går jag nu på magkänsla när jag svarar dig.Det finns en enorm ilska i de svenska folklagren som med en ohörbar frekvens vibrerar i min magtrakt och säger mig att ett avslut på detta enorma mångkulturella experiment kräver ett avslut med något som liknar "Domsavsigelse mot Quisling i Eidsivating Lagmannsrett" - http://www.youtube.com/watch?v=yOQOT3axaPsFör att läka de sår som uppstått i den svenska folksjälen.Och varför är det så? Jo därför att vi alla helt enkelt känner att vårt land blivit stulet från oss och vi vill ha det tillbaka - http://www.youtube.com/watch?v=M8RPdzrSKXEDet du behöver ta ställning till är endast om du är för eller emot oss. Är du emot oss föreslår jag att du drar dit pepparn växer.

2010-09-16 @ 21:40:12
Postat av: OT

I den tradition som Reinfeldt o Måna hatar så kommer på begäran. Joddla Med Siv - Talliballitorban: http://www.youtube.com/watch?v=wWIIEjBt9xQP.S. Eddie skulle gillat detta!

2010-09-16 @ 21:50:04
Postat av: Helene

Mycket läsvärt. Tack för detta. För övrigt kära vänner, missa inte Jimmie Åkesson på Debatt kl. 22.00 SVT 1

2010-09-16 @ 21:51:14
Postat av: Göran Andersson

Undrar om Mona Sahlin är medveten om att när Islamisterna inte behöver henne längre så kommer muhammedanerna att stena henne. Det är nog fler än Mona som vandrar omkring i ett aningslöst skimmer.

Dumheten bedrar visheten.Vi svenskar, åtminståne inte jag, är inte avundsjuka på diverse ökenkulturer. Vad har dessa "kulturberikare" att erbjuda för slags kultur? Vilket skäl finns det till att importera fåraherdar och kamelryttare i hundratusental? Vad ska vi med tiotusentals pizzabagare till ? Har svenska folkets matkultur sjunkit så gjupt så att man nöjer sig med beskt vetebröd, mosade grönsaker och slaktavfall ?Har inte Mona fattat att vi är en högteknologisk nation som inte har några som helst önskemål om att återvända till medeltiden ?

2010-09-16 @ 22:03:29
Postat av: OT

@alla poliser i SverigeEn nostaligi trip till gamla tiders bus "eddie meduza - eleganten från vidderna": http://www.youtube.com/watch?v=IhHrm1GqopwHar all medkänsla med er - kan inte vara lätt att ha idioter som chefer och rätspatos på samma gång. En kort tid sedan blir det bra igen. Rösta SD!

2010-09-16 @ 22:06:26
Postat av: Thoralf A

Jag vill påminna om språket i kommentarerna!!Vårda ditt språk om du skriver en kommentar.

2010-09-16 @ 22:08:24
URL: http://thoralfalfsson.webblogg.se/
Postat av: OT

Det är ganska överflödigt att förklara det som Eddie Meduza redan förklarat - "Eddie Meduza-Sju Idioter": http://www.youtube.com/watch?v=_h_m0dpQsxE

2010-09-16 @ 22:19:38
Postat av: OT

@Thoralf AÄr det mina kommentare du specifikt menar, säg bara till, jag viker mig direkt.Semper fi till alla spädbarn.

2010-09-16 @ 22:29:20
Postat av: Ali Retzius

"Det du behöver ta ställning till är endast om du är för eller emot oss. Är du emot oss föreslår jag att du drar dit pepparn växer.Låter hotfullt och ogörligt eftersom de kanske inte gillar min kultur och mitt språk där.

2010-09-16 @ 22:45:06
Postat av: OT

@Ali Retzius: "Låter hotfullt och ogörligt eftersom de kanske inte gillar min kultur och mitt språk där."Så vad föreslår du som vet och kan allt?

2010-09-16 @ 22:56:47
Postat av: Dille i Momåla

Jimmie Åkesson var lysande. Sen var det en PK-brutta, en slags domare rentav, som utan att tänkta sig för talade om hur odemokratisk behandlingen av SD är.Hon skällde på programledaren därför att Åkesson fick delta. Bara genom att han fick vara med så skulle SD få fler procent, sa hon. Det var det hon tyckte var så hemskt.Det är alltså diktatur som dessa PK-iter strävar efter. Det är bra att det blev bekräftat.

2010-09-16 @ 23:11:06
Postat av: alf

@Ali Retzius

Du behöver inte slå in några öppna dörrar. Det är inte de skötsamma invandrarna vi har något emot. Jag är medveten om att det finns etniskt svenska kriminella, det har det alltid funnits. För oss i SD räcker det så väl med dom, vi behöver inte importera fler. Jag har frågat dig förut men aldrig fått något svar. När tänker du bli rasist? När vi har 10 000 000 invandrare här eller när vi har 100 000 000?

2010-09-16 @ 23:33:03
Postat av: OT

@Alf: "Du behöver inte slå in några öppna dörrar. Det är inte de skötsamma invandrarna vi har något emot."Helt rätt!Min fru är arab, min dotter är halvarab! Gud nåde dem som gör något mot dem!Ändå röstar jag på SD!! Hur går det ihop?

2010-09-16 @ 23:45:39
Postat av: OT

@Ali RetziusDe va f-n va tyst du e! Är de så att du inser att du sprungit på fel gubbe? Är de så att du inser att SD sympatisörer varken är arabhatare, nazister eller främlingsfientliga, utan egentligen värnar om Sverige och de människor som lever där.

2010-09-17 @ 00:04:48
Postat av: Robin Shadowes

"Demokrati är grekiskt och tegel persiskt."Och mot dumhet kämpar gudarna förgäves, uppenbarligen så även allah eller rättare sagt, allah är snarare en garant för dumhet.

2010-09-17 @ 08:30:07
URL: http://sverigedemokraterna.se/
Postat av: joffe

G´day,Vad som förvånar mig mest boende på andra sidan jorden är att ingen av kommentatorerna av texten, publicerad via Thoralfs skarpa blogg, refererar till texten. Kan vara lite orätt av mig men några av er är helt OK och uttalar sig. Men de flesta kör "off topic" om helt annat.Få säger vilket enormt skicklig analys av Sverige av i dag denne anonyme skribent uttryckt. Hela artikeln lyser av en otroligt medvetenhet och kunskap om den förrödande utveckling under åren som nu kulminerar i ett val som är avgörande för Sveriges faktiska framtida överlevnad som nation.Tråkigt att publiceringen skedde så sent då fler än jag kunde formedla denna text vidare INNAN valet.Jag tillskrev alla politiska partier på tidigt 80-tal och tog del av svaren som bekräftade familjens idé och beslut om utvandring till ett DEMOKRATISKT land som ställde krav på invandrare.ARTIKELN OVAN ÄR FAKTISKT EN HELT FANTASTISKT SKICKLIGT ALLSIDIGT BELYSANDE POLITISK AVHANDLING VAD SOM SKETT I SVERIGE UNDER ÅREN...Jag kommer nu använda texten i ett attachment och sända till ett hundratal på min adr.lista. Jag ger järnet inför valet för SD. Förlorar jag gamla vänner så be it. Sveriges framtid är viktigare och jag bor bra i mitt nya demokratiska hemland men jag önskar se Sverige som jag en gång minns det före 80talet.Inte alla är gamla som jag och minns 40-60 talet då man inte behövde låsa hus och bil och ungarna kunde leka fritt och själva cykla eller gå till skolan. Då fungerade Sverige. Ett lyckligt land. - Den tiden är borta och jag återvänder aldrig mer till mitt gamla fosterland ty sist jag hälsade på blev jag rånad - dock icke av svenskar...LYCKA TILL I VALET och för Dig käre Thoralf i Riksdagen! - Man måste vara optimist!

2010-09-17 @ 10:24:03
Postat av: Skånepåg

@ joffeG´day to you!Du har helt rätt, fantastiskt bra skrivit. Jag har kopierat in den i Word och lyckades få ner den till 3 sidor A4 med Tahoma 8,5. Printat ut och delar ut till bekanta i omgivningen.

2010-09-17 @ 12:33:43
Postat av: Göran Andersson

Håller Du på att bli politiskt korrekt, Toralf ? Du har av någon orsak raderat min kommentar till en liten del av inlägget! Uttrycker man sig kort så blir det lätt lite bryskt, men tar man inte i så hör inte folk vad man säger. Ställer man en fråga så får man också försöka att tåla svaret!.... midsommarafton och sådana töntiga saker.

2010-09-17 @ 12:43:38
Postat av: AWSvensson

Man kan bara samtycka , ett riktigt konstverk ska inte behöva förtydligas , det ska bara avnjutas.

För övrigt så är vi vana att ta ut svängarna på denna blogg, en tolerant bloggägare har tydligen förstått att detta leder till nya uppslag , öppningar och kreativt tänkande. 50 kommentarer som säger " detta var jättebra " blir aningen enformigt. För övrigt så kan detta inlägg i sin helhet återfinnas på Politisk korrekt, och där nå en ännu bredare skara.

2010-09-17 @ 12:53:03
Postat av: AWSvensson

Politisk inkorrekt så klart.

2010-09-17 @ 12:54:59
Postat av: joffe

Tack skånepåg och AW Svensson mfl!Ett konstverk som denna skrift ska avnjutas och spridas vidare.................Natti kl 2345 fr Joffe

2010-09-17 @ 15:42:32
Postat av: Nyvaknad

Mycket bra text. Informativ, väl underbyggd, välskriven. Jag uppskattar speciellt tankarna kring vad som är svensk kultur, (och instämmer) Har själv funderat mycket över det sedan jag för cirka 2 månader fick tips om Politiskt inkorrekt och upptäckte den här bloggosfären. Det jag läst har varit en chock. Sedan dess har jag läst PI och Fria NYheter och liknande varje dag, och gått in på myndighetssajter för att kontrollera alla uppgifter, och sett hur officiell statistik försöker blanda bort fakta, och media förtiger. Min världsbild har vänts upp och ner. Jag har arbetat inom media i hela mitt arbetsliv, har bott i villaförort och äldre förort där inget ändrats under fyrtio år och det är uppenbart att jag har gått på den offentliga bilden, har trott på den och stött den. Dvs, jag har levt i en parallellvärld. - (Jag har försökt diskutera dessa frågor med familj och vänner men det är som att tala till en mental glasvägg). Jag är förtvivlad över vad som händer med vårt land, och skrämd av förföljelserna mot dem som vågar ha en annan åsikt än PK. Jag är djupt imponerad av alla de som orkat och orkar driva dessa frågor via SD trots det exempellösa och lagvidriga bemötande de utsätts för, hånfulla debattledare, våld, mötesstörningar, uteslutning. Vår demokrati står under hård press och det är fullständigt ofattbart. Nu har jag röstat på SD. Jag skulle förlora både vänner och närstående om jag berättade det. Det är en så totalt ny och skrämmande situation som jag ännu inte riktigt har förstått, att behöva tiga och ljuga i mitt eget land, för att jag inte kan ta risken att rasera mitt eget liv. Jag hoppas många har fått upp ögonen dessa sista veckor genom de oerhörda övergreppen mot demokratin.

2010-09-17 @ 18:02:33
Postat av: Ali Ahmed Allan Retzius

OT: "De va f-n va tyst du e!" 2010-09-17 @00:04:48

Ja, vi som jobbar sover tyst om natten.

"När tänker du bli rasist?"

Svaret är att jag tänker inte som du. Det är helt rätt som du antyder att många invandrare liksom alla SD:are är rasister. Konsekvensen borde vara att ni borde främja invandringen.

2010-09-17 @ 19:01:56
Postat av: S -E Karlsson

Fick idag slängt i ansiktet hur jag kunde vara så hjärtlös att jag var Sverigedemokrat , även ett påstående att vi inte äger Sverige utan vårt land har alla rätt till , med sådan inställnig som denna dam hade , ja det var en dam så är det kört för Sverige som nation !

2010-09-17 @ 19:39:51
Postat av: Göran Andersson

Till AAA Retzius.Jag är SD:are. Vet Du vad det innebär att vara rasist? Skulle inte tro det. Man får inte springa omkring och kalla folk för rasister hur som helst. Att lagstiftarna i Sverige gett vissa invandrar grupperingar visst förlåtande, är rasism. Det innebär ju att den lagstiftande församlingen finner dessa grupper som inte färdiga nog till att ta svenska bestämmelser till sig. För att vara rasist måste man uttala att man anser att den egna rasen står över andra raser. Att under tystnad hysa denna åsikt är inte att vara rasist. Alltså kan vi svenskar slänga ut alla som berett sig tillträde till svenskt territorium utan att för den skull vara rasister. Förstår Du ?

2010-09-17 @ 23:41:24
Postat av: AAA R.

"Förstår Du ?"

Nej

2010-09-18 @ 07:34:51
Postat av: litet upprörd mångkulturell svensk

jag läste i en bilaga jag fick hem att ni vill avskaffa modersmål. Men ändå är ni för globalisering? (du påstår att det gör att Sverige blir mer självmedvetet, eller jag har fattat fel?) i vilket fall som, varför inte gynna de svenska medborgare som har ett till kulturarv? Varför inte låta dessa människor tillsammans med "helsvenskarna" representera Sverige på ett fint sätt. Eller ska man avskaffa spanska, franska och tyska i skolan också? Vi är allmänbildade och har en jättebra standard i Sverige. Vi har ett utmärkt utbildningssystem och folk ser upp till oss utomlands. Men dagens svensk talar inte bara svenska hemma, kanske dags att fatta detta.Om ni tycker att svenska bara ska finnas i hemmen, även av en person som tex jag, som har grekiska rötter VILL prata mina föräldrars språk och göra sverige rikt med mina kunskaper.. stryk i sådana fall alla de ord ni har lånat in från Grekerna och använder så fint och akademiskt.. Stryk halva Svenska akademin, för den är ändå bara en blandning av latin, grekiska mm. de inhemska svenska orden har blivit få. Eller har jag fel?språk är inget man ska vara fientlig mot, det öppnat dörrar, Hade man inte varit öppen, ja då hade inte sverige haft dagens alfabete (det utvecklades av Grekerna),har du läst på din historia?2010-09-21 @ 23:30:24

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0