MOHAMED OMAR

Den som inte inser vad dessa extrema muslimer vill åstadkomma efter att de läst detta är tyvärr inte mottagliga för något överhuvudtaget.

Här kommer en rad hårresande citat från en artikel skriven av Mohamed Omar. Kommentarer överflödiga.

"I ett sunt, civiliserat samhälle skulle Vilks betraktas som kriminell."

"När filmen började rulla ropade dock några av åhörarna: ”Stäng av filmen!” Polisen, som i ett civiliserat samhälle skulle ha stoppat Lars Vilks perversa filmvisning, ingrip i stället mot de protesterande. En ung muslim överväldigades av sorg och ”helig vrede” och försökte handgripligen stoppa visningen. Han gjorde bara det som polisen borde ha gjort. Det som polisen faktiskt hade gjort för femtio år sedan. När Sverige fortfarande var en tämligen civiliserad nation."

"Sådan ”konst” som Vilks står för ska inte tolereras."

"Jag har stor respekt för ynglingen som reagerade som han gjorde. Han så att säga följde i Jesu fotspår när han läxade upp fariséerna och när han kastade månglarna ur templet."

"Det positiva är att Vilks ”föreläsning” omintetgjordes och att hans möjligheter att synas offentligt nu minskar."

"I hela västvärlden används nu dylika vidriga och perversa tillställningar för att skapa ett sken av att vi har ”yttrandefrihet”. Detta samtidigt som man sätter forskare och författare i fängelse för att de ifrågasätter den officiellt påbjudna berättelsen om ”Förintelsen” och en alldeles verklig förintelse av palestinierna pågår inför världens ögon. De kritiker som inte fängslas trakasseras, förlorar sin försörjning och förbjuds att yttra sig i etablissemangssmedier."


Om detta är den öppna agendan som Mohamed Omar för med förnekelse av förintelsen kan man undra vad han har för agenda i slutna muslimska sällskap. Jag gissar att SÄPO följer denne extremist med stort intresse.

Mohamed Omar bör utvisas ur Sverige vid första lämpliga tillfälle! Han kommer definitivt inte bidra med någon positiv samhällsutveckling, snarare tvärtom.
 
Trackback
RSS 2.0