BEDRÄGERIBARN

Tänk om man fick reda på alla historier som Migrationsverkets anställda får uppleva. Som tur är finns Merit Wager som låter dessa "miggor" komma till tals. Här följer en liten berättelse som jag hämtat från Merit Wagers blogg.Enligt Sveriges Radio har Norge nu skärpt sina regler för ensamkommande barn och anledningen är givetvis att man genomskådat detta bedrägeri och nu sätter stopp för dessa "välfärdsflyktingar" till Norge.

”Tidigare fick ensamkommande flyktingbarn permanent uppehållstillstånd i Norge, men nu ges de tidsbegränsade uppehållstillstånd tills de fyller 18 år, då de tvingas lämna landet.

Den nya lagen har redan fått effekt, säger Hanne Mathisen på FN:s flyktingorgan UNHCR.

– Man ser en klar reduktion i antalet ensamkommande barn som har sökt sig till Norge i början av 2010. Myndigheterna säger att det betyder att åtgärderna fungerar, säger Hanne Mathisen.

I dagarna har Norge också beslutat att återuppta återsändandet av ensamkommande flyktingbarn till Grekland.”

Läs hela artikel.

Sveriges migrationsminister Tobias Billström menar istället att systemet med ensamkommande barn i Sverige är kostnadsneutralt eftersom kommunerna får full ersättning för sina kostnader. Uppenbarligen har Tobias Billström och riksdagspartierna den uppfattningen att Sveriges befolkning inte betalar någon statsskatt. Så länge kommuninnevånarna betalar skatt till staten kan det inte vara kostnadsneutralt.

Tänk om man använda samma argumentation som Tobial Billström när det gällde skolan, vården och omsorgen.
Staten står för alla kommunens kostnader när det gäller omsorgen, därmed skulle en sådan åtgärd vara kostnadsneutral. Tobias Billström är inget annat än ännu ett moderat stolpskott!

 

Med anledning av dessa uppgifter har jag tänkt skicka in följande insändare till de lokala tidningarna.

Bedrägeribarn

Anställda på Migrationsverket kallar ensamkommande barn för ”bedrägeribarn” och menar att detta är det mest sanna begreppet då det inte är så ensamma utan oftast efterföljs av många anhöriga. Ansvariga svenska politiker delar dock inte dessa tjänstemäns uppfattning och fortsätter istället med sin naiva hållning till detta fenomen.

Danmark beslutade i förra veckan att skärpa sin invandringspolitik trots att den redan är en av de hårdaste i västeuropa. Norge har nyligen beslutat att skärpa sina regler när det gäller så kallade ensamkommande barn och ger inte längre permanenta uppehållstillstånd. Utan nu ges endast tidsbegränsade uppehållstillstånd tills ”barnen” fyllt 18 år, då de sedan utvisas från Norge. Därmed minskar alltså även anhöriginvandringen. Detta har redan lett till ett minskat antal asylsökande till Norge.

I Sverige däremot gör Migrationsverket precis tvärtom och ger i princip alla ”bedrägeribarn” permanenta uppehållstillstånd med stöd av riksdag och regering. Detta orsaker i sin tur stor brist på platser i kommunerna och därför överväger nu regeringen en lagändring som tvingar kommunerna att ta emot dessa ”bedrägeribarn”. Att dessa barn kostar staten och skattebetalarna ca 800 000 kronor/barn och år i bidrag till kommunerna bekymrar tydligen inte migrationsminister Tobias Billström som i Uppdrag granskning kallade systemet för ”kostnadsneutralt”. Man kan ju undra hur matematikkunskaperna är hos de svenska statsråden. I Danmark och Norge har statsråden uppenbarligen bättre matematik och ekonomikunskaper.

Med Sverigedemokraterna i riksdagen kommer en skärpning av invandringspolitiken ske likt den i våra nordiska grannländer. Det är inte våra nordiska grannländer som har en extrem invandringspolitik, utan Sverige.

Thoralf Alfsson
Sverigedemokraterna
Kalmar


Kommentarer
Postat av: Urban

Bra!

Sanningen måste nå fram till väljarna!

De måste väckas och förstå att de kontinuerligt blir lurade av riksdagspartierna.

Väljarna måste förstå att deras enda alernativ för att Sverige skall ha en framtid som välfärdsland stavas SD.

2010-03-20 @ 11:32:31
Postat av: Allemand

Det du skriver är sant, frågan är om din insändare kommer in? Värt att prova, väljarna behöver ärliga upplysningar.Den här insändaren är också ärlig.

http://www.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100318/TYCKTTANKT/703189965/2113/ASIKTER

2010-03-20 @ 11:34:59
Postat av: Helene

Jag brukar alltid, när andra länder skärper sin invandringspolitik, tänka: Fan, nu lär Sverige ta emot ännu fler. Sannolikt blir det så även denna gång. Har vi otur i Sverige att riksdagen endast består av idioter? Eller är det svenska folket som är så innihelvetes korkade att de röstar på dem gång på gång?

2010-03-20 @ 12:05:18
Postat av: Inge Sandén

En dag och den är nog inte så långt borta,skall svenska folket få klart för sig,vilken bluff, understödd av den vänsterintellektuella eliten och som härförare Röda Korset och Rädda barnen,dom blivit utsatta för,att kalla välmående ungdomar för "barn"och syftet med att så göres.

Denna bluff som kostar oss skattebetalare skjortan,kan inte i längden döljas av lögner.

Det måste bli fler än Merit Wager,som för sitt eget samvetes skull inte längre kan hålla tyst.

Den tidning som inte skulle ta in Thoralfs insändare,bevisar ju för oss andra,att något är mycket sjukt i vårt land.Vill visa med denna berättelse,som talar sitt tydliga språk,om hur det står till med både människosyn och rättsväsendet i vårt underbara mångkullturella land.Mona Muslim och Marita Ulvskog tog sig en promenad på Djurgården en tidig söndagsmorgon.

I dikeskanten ligger det en svårt sargad man.

Mona säger till Marita,usch så hemskt det värsta jag sett på länge.

Varpå Marita utbrister.

Ja,och den som gjort detta,måste vi hjälpa.

Varpå dom fortsätter sin promenad.Sverige i ett litet nötskal.

2010-03-20 @ 12:49:18
Postat av: Ronken

Kors i taket om du får detta i någon tidning.

Men jag hoppas..

2010-03-20 @ 13:02:56
Postat av: Tore (preact)

Det bör nog omprövas alla de som erhållit PUT.

PUT borde aldrig få förekomma! Om skydd behövs, räcker det med TUT som kan omprövas vid behov...Att det pågår ett märkligt föhållande där "barn"

skall "återförenas" med sina släktingar, kan detta göras i de länder de kommit ifrån! Hur vår regering hanterar detta, visar endast hur inkompetent våra etablerade fungerar. Dessutom är det inga barn det gäller...

2010-03-20 @ 13:04:08
Postat av: Zalgonenko

Det är sånt här du skall stå och berätta om i riksdagens talarstol! Och det när svenska folket kan se det på TV!Det förvånar mig att du inte var högre på riksdagslistan...

2010-03-20 @ 13:27:17
Postat av: S- E Karlsson

Vi måste väl ta emot de ca 100000 tusen armenier som Turkiet hotar att utvisa , konstigt att ingen kommit med det förslaget ännu !

Men det är ju klart ett sånt beslut tar inte långa stunden att besluta om i riksdan .

2010-03-20 @ 13:42:55
Postat av: Stefan K

Runt om i Europa skärps nu kraven, inte bara på ensamkommande flyktingbarn, utan på flyktingar som grupp. Varför görs inte detta i Sverige, förutom det tandlösa förslag från Billström om skärpta anhörighetskrav, som kom för någon vecka sedan?

Sverige kan räkna med ett ökande antal asylsökande, när nu både Danmark och Norge skärper kraven. Hur det kommer att förändra den redan besvärliga situationen med utanförskap och segregation, förstår inte jag, men det kanske de ansvariga får tillfälle att förklara.

Att politiker och myndighetspersoner blundar och vägrar delge kostnaden för detta förstår jag. Deras trovärdighet och kanske arbete står på spel. Journalisternas motiv förstår jag mindre. En journalists arbete består i att gräva fram sanningen, hur obehaglig den än är. Tänk vilket scoop det vore om någon journalist lyckades förmedla Sveriges bäst bevarade hemlighet. Den om kostnaden för invandringen och flyktingpolitiken.

2010-03-20 @ 13:47:35
Postat av: Svensk tant

De “ensamkommande flyktingbarnen” är en statlig propagandabluff som okritiskt förs vidare av massmedia utan minsta analys eller ifrågasättande.Det handlar om unga män upp till 30-årsåldern som saknar asylskäl men ändå söker asyl som "minderåriga", eftersom det är det lättaste och snabbaste sättet att ta sig in i Sverige.Så fort som den unge mannen har fått PUT, permanent uppehållstillstånd, återuppstår släkten mirakulöst ifrån de döda och flaggar upp sig som anhöriginvandrare. I de fall som Merit Wagers "miggor" återger handlar det om 16 anhöriga på tre "ensamkommande", alltså mer än 5 anhöriga per person.Dessa anhöriga är ofta analfabeter och kommer aldrig att kunna försörja sig själva. Istället långtidsparkerar de sig på kommunernas socialbudgetar för bidragsförsörjning livet ut. De kräver alla förmåner av Sverige utan att ge någonting tillbaka.

Det är inte underligt att majoriteten av kommunerna vägrar ta emot den här gruppen.De kommer undantagslöst till Europa med hjälp av kriminella människosmugglare som tjänar grova pengar på sin verksamhet. Genom att Sverige urskiljningslöst tar emot dem bidrar alltså Sveriges regering och myndigheter till en världsomspännande kriminell verksamhet.I Norge har tandanalyser visat att 93 % av de unga männen ljög om sin ålder och var betydligt äldre än de uppgav, i vissa fall tio år äldre. Där skärper man nu reglerna och ger tillfälligt uppehållstillstånd, TUT, tills "barnet" fyller 18 år. Då skickas det tillbaka till hemlandet.

När Norge nu har ändrat sina regler är landet plötsligt inte lika attraktivt längre, och flyktingsmugglarna väljer andra resmål. Sverige kommer att få ta emot ännu fler. Och ännu fler. Och ännu fler.Danmark tog emot 469 personer i den här gruppen under 2009. Till Sverige kom 2 250. Det är en mångdubbling på bara några år.I år räknar Migrationsverket med minst 3 000, och istället för att ta itu med insmugglingen överväger regeringen en tvångslag för att tvinga kommunerna att ta emot “barnen”.

Man planerar alltså att köra över den kommunala självbestämmanderätten, som är lagstadgad, för att fortsätta med denna vanvettiga hantering.Varje “barn” kostar 1 900 kr/dygn = 693 500 kr/år. Till detta kommer kostnader för skola, (64 300 kr/år och gymnasieelev), god man, vård, dagpenning med mera. Samt en grundersättning till kommunen på 500 000 kr för att “underlätta mottagandet samt öka kvalitén”.

Kostnaden hamnar alltså på minst 1,3 miljoner kr per “barn” och år.Det tycks finnas en outsinlig pengakista att ösa ur när det gäller så kallade flyktingar, medan alla svenskar får vidkännas nedskärningar, minskade pensioner och andra försämringar.De sju riksdagspartierna tror att de ska komma undan med den här politiken. De vägrar att ens diskutera den.

Låt oss göra dem grundligt besvikna!2010-03-20 @ 14:36:53
Postat av: Hulda

Har inte ordet "ankarbarn" förekommit runt dessa "barn"? Ganska passande då de genom att sätta ner foten på Svensk mark förankrar HELA släkten här med livslång försörjning..

2010-03-20 @ 15:27:33
Postat av: Bosse

Vi får verkligen hoppas att SD tar sig in i riksdagen med buller och bång, annars tror jag att detta landet är bortom all hjälp.

2010-03-20 @ 16:27:58
URL: http://yahoo
Postat av: Lotta

OT/ Denna statistik bör återkomma ofta tycker jag.Här är lite exempel på den muslimska övertagandeprocessen som pågår runt om i världen: Hämtat ur boken Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat av Dr. Peter HammondSå länge andelen muslimer ligger runt 1% i ett land betraktas de som en fredsälskande minoritet och inte ett hot för någon:

USA – 1.0% muslimer

Australien – 1.5% muslimer

Kanada – 1.9% muslimer

Kina – 1%-2% muslimer

Italien – 1.5% muslimer

Norge – 1.8% muslimerVid 2% och 3% börjar de särskilja sig från övriga etniska minoriteter och påbörjar kraftig rekrytering:

Danmark – 2% muslimer

Tyskland – 3.7% muslimer

Storbritannien – 2.7% muslimer

Spanien – 4% muslimer

Thailand – 4.6% muslimerFrån 5% och uppåt utöver de oproportinerligt stort inflytande, och hotar vidtaga åtgärder om deras seder och behov (som tex halal-slakt) inte respekteras.

Frankrike – 8% muslimer

Filippinerna – 5% muslimer

Sweden -- Muslim 5%

Schweiz – 4.3% muslimer

Nederländerna – 5.5% muslimer

Trinidad & Tobago – 5.8% muslimerHärifrån kommer de arbeta för att få tillåtelse att styra över sig själva med Sharia. Målet är inte att konvertera hela världen, utan att Sharia ska gälla över hela världen.När muslimerna uppnår 10% av befolkningen följer laglöshet som ett medel att protestera över sina förhållanden. Handlingar som “kränker” Islam följs av protester och hot.

Guyana – 10% muslimer

Indien – 13.4% muslimer

Israel – 16% muslimer

Kenya – 10% muslimer

Ryssland – 10-15% muslimerEfter 20% har vi upplopp, militanta jihad-formationer, sporadiska mord ocgh nedbränning av kyrkor och synagogor:

Etiopien – 32.8% muslimerVid 40% har vi massakrer, terror-attacker och pågående militant krigsföring:

Bosnien – 40% muslimer

Chad – 53.1% muslimer

Libanon – 59.7% muslimerFrån 60% och uppår kan vi förvänta oss förföljning av otrogna och övriga religioner, sporadisk etnisk rensning, användning av Sharia som vapen, samt Jizya. (Jasså du vet inte vad Jizya är? Det är en särskild skatt som ska betalas av otrogna. Skärpning för fan, det här är snart också DIN verklighet. Häng med nu!)Albanien – 70% muslimer

Malaysia – 60.4% muslimer

Qatar – 77.5% muslimer

Sudan – 70% muslimer

Bangladesh – 83% muslimer

Egypten – 90% muslimer

Gaza – 98.7% muslimer

Indonesien – 86,1% muslimer

Iran – 98% muslimer

Irak – 97% muslimer

Jordanien – 92% muslimer

Marocko – 98.7% muslimer

Pakistan – 97% muslimer

Syrien – 90% muslimer

Tajikistan – 90% muslimer

Turkiet – 99.8% muslimer

Förenade Arabemiraten – 96% muslimerVid 100% har vi äntligen det ultimata målet “Dar-es-Salaam” vilket innebär “The Islamic House of Peace” , dvs det är FRED pga att ALLA är muslimer:

Afganistan – 100% muslimer

Saudiarabien – 100% muslimer

Somalia – 100% muslimer

Jemen – 99.9% muslimerSista delen av texten finns inte med på den svenska sidan men väl på en engelsk så här kommer det sista av den.

Of course, that's not the case. To satisfy their blood lust, Muslims then start killing each other for a variety of reasons.It is good to remember that in many, many countries, such as France, the Muslim populations are centered around ghettos based on their ethnicity. Muslims do not integrate into the community at large. Therefore, they exercise more power than their national average would indicate.END2010-03-20 @ 16:34:32
Postat av: Quantrill

"Staten står för alla kommunens kostnader när det gäller omsorgen, därmed skulle en sådan åtgärd vara kostnadsneutral. Tobias Billström är inget annat än ännu ett moderat stolpskott!"Visst, men också ett bevis för hur socialist infekterat de "borgeliga" är.

Argumentet att när staten står för kostnaderna blir kommunen kostnadsfri, används ofta bland såssar och kommunister. Naturligtvis är resonemanget en solklar logisk kullerbytta för oss övriga tänkande människor.

2010-03-20 @ 17:14:38
Postat av: Katinka Glahd

i går var jag inne på ett besök i min hemstad Malmö!Jag hade av en viss anleding ett skäl att besöka en viss stadsdel,Hermodsdal.

"storvuxna beslöjade kvinnor som genom sitt sätt <tt klä sig,markerade rent ut hur och vad deras religion ser ut som och detta är bara för oss att acceptera.

Varför får vi då inte ,vi svenskar vandra omkring i knätofsar i dala stil eller ku klux-klandräkter,eller snofssiga nazistuniformer?

Hur som helst är att jag kunde konstatera att den här sk, globaliseringen som införts i vårt land ,är åt helvete till. dessa fientliga blickar från dessa skatteförsörjda parasiter,sk "pensionsräddare"var för mycket att stå ut med.Jag gick av bussen,i min gamla hemstad,ringde ett "säkert" taxibo

lag och blev transporterad vidare.

Globalisering är nog bra om det sker under en period över 1000 år, där vassa kanter slipas av mot varandra. Men när detta sker över en tid på ca, 30 år leder det till ohyggliga konfrontationer, och vidriga tragedier för dem som drabbas av detta.

Måtte fan ta dessa politiker som ivrat för det mångkulturella ,mångkrimminella stinkande gungflyet, som Sverige blivit till idag.

Räfst och rättarting mot dessa folkförrädare kommer snart.Eja vore vi där!!

2010-03-20 @ 17:51:03
Postat av: Lotta

På tal om fientliga blickar så stod jag för några år sedan och plockade lite körsbär från ett träd som växte på allmän mark. Två "flyktingar" av äldre årgång gick då förbi. Till min stora, (eller kanske ändå inte) förvåning ser jag med vilken avsky och hat de tittar på mig. Nästa sak som händer är att den äldre "flyktingskan" spottar åt mitt håll. Då skall alla veta att jag inte sa ett ord utan jag bara plockade lite körsbär.

2010-03-20 @ 18:32:25
Postat av: Lotta

Som en jämförelse med det faktum att muslimer i brittiska fängelser tvingar sina medfångar att konvertera till Islam som Nortexius länkar till i sitt inlägg under rubriken ”Det är som en solförmörkelse att gå ut”. I listan jag lagt in har/hade ju Storbritannien 2.7 % muslimer mot 5 % i Sverige. Kan man anta att förhållandet i svenska fängelser ser liknande ut som i Storbritannien? Är det förresten någon som vet om 5% muslimer i Sverige är en aktuell siffra?

Postat av: Gubben o Gumman

Den för Sveriges folks intressanta ödesfrågan,

är vilka krafter styr dom "Nya Moderterna"?

Dessa kunde satt stopp för denna tokinvandring, öppnat Stasi arkiven där finns den intellektuella vänster eliten som styr toppmoderaterna ,el gått vidare med Expressens JG utredning.Detta talar för sej självt egentligen.

Där är Sveriges egentliga problem invandringen är

ett symptom på detta på dessa odemokratiska sneseglares ideologi, i ett av västvärldens sista

kommunistyrda land.Moderaterna kunde ju tex deklarerat ett sammarbete med SD efter valet.

Då börjar Fredde babbla om det Svenska barbariet.

Vem är egentligen "talskrivare" åt honom?

Tänk om vi har en konvertit hos Moderaterna.

Vad gör "Moderarterna" jo tvärtom i det mesta förrutom det logiska.Makten släpper man ifrån sej, om detta inte är socialiststyrda robotar ,vad är då det,

ledartrojkan i Moderaterna är SOCIALDEMOKRATER/KOMMUNISTER.

Vi kan här ha Sveriges mest nyttiga idioter genom

tiderna ,totalt oslagbara.-Sverige etta i våldtäktsligan

-Dagliga mord skjutningar på öppen gata

-PUT bedrägerier.

-Köpta PUT, via Svenska kvinnor ,som gifter sej för

ca 150000kr i ersätting,ja du läste rätt murvel/politiker.(Scoopvarning på Gubben o Gumman).Va gör då Beatrice Ask jo kommer med förslaget

att skicka utmärkande kuvärt hem till sexköpar el deras fruar.Hallicken utnyttjar horan ,som i sin tur utnyttjar torsken, som får kuvärt hemskickade till frun?

10000kr frågan blir då ,vilka är hallickarna?

Var kommer dom ifrån, Pajala?Detta småbarns politiska "Monopolspel" dessa politiker håller på med ,skall bara bort från detta Landet kosta vad det kosta vill.Förmodligen är 2-3 i Moderata partitoppen "köpta" el "konvetiter".

Någon annan rimlig förklaring till deras agerande

finns inte,vilken politiker släpper ifrån sej makten till den påstådda mest ideologiska fienden sedan 100 år?Lösningen är att öppna Stasiarkiven så Sverige kan lagföra ,samt få bort den lilla intellektuella

socialist eliten ,som sedan länge styr landet rätt åt helvete.

2010-03-20 @ 18:59:21
Postat av: gunvald

Thoralf!Du måste nämna statistiken från Norge i din insändare! Annars drar folk öronen åt sig och fattar inte varför du kallar dem "bedrägeribarn"Nämn att 90% av alla "barn" i norge som testades befanns vara över 18 år. jag är inte säker på den siffran men kolla upp den och ta med den i din artikel. Mycket viktigt!

2010-03-20 @ 18:59:24
Postat av: danne1

superbra artikel. man kan riktigt se hur sur peter Arkinder blir när han smygläser denna blogg, han måste känna sig riktig underlägsen när han inser att så här bra artiklar kommer han aldrig kunna skriva!Tobias Billström är mycket dålig på att dölja sitt hycklande han framstår som en idiot när han rabblar sitt svammel, en bra och tuff reporter skulle kunna få honom mållös hur lätt som helst, med några motfrågor.Man kan riktigt se hur komikern Robert Gustafsson skulle göra parodi på denna Tobias, med stora glasögon och naiv pojkaktig image och helt verkliga repliker tagna ur nyhetssändningar. han skulle inte ens behöva hitta på roligheterna utan bara sammanställa på ett roligt sätt.Tobias Billström kunde bli den nya "Tony Rikardsson-ja är inte bitter"http://www.youtube.com/watch?v=PsF-6vASUz4

2010-03-20 @ 19:14:46
Postat av: S- E Karlsson

Följande tycker jag är så bra att jag inte kan låta bli att skriva ner det : JA DET ÄR KONSTIGT MED DOM SOM HAR ETT SJUKLIGT BEHOV AV ATT TYCKA SYND OM ALLT OCH ALLA SOM KOMMER HIT FRÅN ANDRA LÄNDER : DE KRÄVER ATT VI SKA TA HAND OM DE SOM HAR ASYLSKÄL ,OCH DE SOM NÄSTAN HAR ASYLSKÄL OCH DE SOM NÄSTAN , NÄSTAN , HAR ASYLSKÄL OCH ÄVEN DOM SOM MED 200% SÄKERHET INTE HAR EN TILLSTYMMELSE TILL ASYLSKÄL ,ÄNDÅ ÄR INTE DESSA ÖMFOTADE TYCKASYNDOM MÄNNISKOR NÖJDA !!

ALLT OVAN GIVETVIS FINANSIERAT MED SVENSKA LÖNTAGARES PENGAR !! Underskrivet av Putte .

Rätt avskrivet intygar S-E Karlsson .

2010-03-20 @ 19:35:09
Postat av: Lotta

Tobias Billström var det inte han som var nere i Afrika (tror jag) och plockade ut kvotflyktingar. Alla länder plockade ut välutbildade personer som lätt kommer komma ut i arbetslivet, integreras fort osv. Billström gjorde tvärtom om, plockade ut åldringar som inte kommer bidra med en skattekrona men ändå kommer få bättre pensioner och förmåner än alla våra pensionärer som slitit ett helt liv och byggt upp vårt land. Fy f*** säger jag.

2010-03-20 @ 19:41:30
Postat av: Inga NordströmJag har två "favoritkällor" för information om de "ensamkommande". Den första från Svenska Kyrkan:I mötet med ungdomarna menar Kjell-Erik att mycket handlar om att känna till tonårsproblematik i allmänhet.– Det som är annorlunda för de här tonåringarna är att många av dem lever med en livslögn. För att få asyl i Sverige har man blivit tillsagd att säga att man är 18 år fast man egentligen är 23, att man är föräldralös fast man kanske inte är det. Det är tungt.http://www.svenskakyrkan.se/ArticlePages/200709/14/20070914132235_svkadm375/20070914132235_svkadm375.dbp.aspDen andra ett protokoll från socialnämnden i Partille Kommun inför mottagandet av "ensamkommande" i kommunen:Partille Kommun

Social- och arbetsnämndenSammanträdesdatum 2007-06-12Ensamkommande flyktingbarn (SAN/2006:140)

Maria Lennartsson, jurist på Migrationsverket, ger information om de ensamkommande

flyktingbarnen.

...

Den vanligaste gruppen är unga män mellan 16 och 24 år. Ofta svårt att åldersbestämma

dem på grund av trubbiga instrument. De flesta är tonåringar och det är därmed inte familjehem

som behövs i kommunerna i första hand.....Migrationsverket är alltså medvetna om att barnen är upp till 24 år. Man meddelar också detta till kommunerna. De enda som skall hållas ovetande är vi - som betalar för det!

Det vore roligt att höra hur valserna går på ett sånt här möte - är någon förvånad eller protesterar mot bedrägeriet?

Med tanke på de resurser som går till barnen är ju detta ett stort ekonomiskt bedrägeri.http://www.partille.se/upload/kallel...0Protokoll.pdfTyvärr så fungerar ingen av länkarna längre. Googlar man på Partille Kommun

socialnämnden så kommer länken till Flashback upp tidigt. Kanske därför dokumentet är borta?

2010-03-20 @ 19:42:26
Postat av: Helene

Integrationsförespråkare?En stackars muslim som lider alla helvetes kval av att leva i Sverige. Man kan ju undra varför denne plågade dåre ändå tvingar sig kvar:http://apg.blogg.se/2009/december/julafton-shirk.htmlShirk= tron på fler än en gud, eller att värdesätta något högre än Allah, är

inom islam den enda synd för vilken förlåtelse ej gives om detta görs medvetet

2010-03-20 @ 19:43:46
Postat av: Joakim

Ojoj, vet inte riktigt vart jag ska börja, men ett mkt bra initiativ vore ju att få bort såna som Billström och liknande prostituerade politiker.

2010-03-20 @ 20:03:11
Postat av: Gubben o Gumman

Lotta : Jo Billström var nere och handplockade bla

ett sjukligt par på 82 år till Sverige.

Som skulle diekt in i den Svenska vården samt pensionssystemet.Låt honom få svara på det senare i riksdagen.

Det var för övrigt då en tjänsteman på plats sa:

Alla länder vill handplocka sina "flyktingar" utom

Sverieg dom tar allt rakt av .

Där var Tobbe och gjorde skäl för sina "mutdollar".

Thor-alf har ju kallat Billström för stolpskott så

vi lämnar vårt förslag:

"Heinrisch H look a like"

Vilket är ett lämpligt öknamn i riksdagens korridorer för denna kärring.

2010-03-20 @ 20:49:36
Postat av: schweinfeldt

Ja det stämmer bra Lotta,här är artikeln som skrevs på fria nyheter och som borde ha fått varenda skattebetalare att strejka...men incke i flathetens mecka inte:"Fria Nyheter har tidigare berättat om den sk rekryteringsresa Migrationsverket planerat till Jordanien för att rekrytera irakier och nu är resan genomförd. Tobias Billstöm själv beslutade att flyga ner med regeringsplanet och på plats inspektera och följa arbetet. De europeiska kollegorna erbjöds att följa med på resan och besöka Migrationsverkets “vidarebosättningsresa“, dels för att finna inspiration till att ta efter och följa Sveriges exempel på att “dela bördan”.

Väl på plats i Jordanien blir det ambassadmiddagar och högtidliga handslag och ryggdunkningar. Ministern får beröm av Förenta Nationerna för Sveriges föredömliga flyktingmottagning. Migrationsministern håller presskonferens och förstasidesrubriken i Jordan Times blir: ”Sweden to resettle 200 Iraqis” – 200 irakier får fristad i Sverige.

Ministern passar även på att träffa den lokale FN-chefen Imran Riza från Pakistan som berättar att FN försöker lätta på flyktingtrycket i Jordanien. FN försöker att slussa så många irakier som möjligt vidare till länder som USA, Kanada, Frankrike och Sverige. På FN-mötet med Tobias Billström återkommer ett uttryck: ”dela bördan”. FN försöker få fler länder att ta emot flyktingar på kvot. Av de irakier som slussas via FN från Jordanien, tar USA den i särklass största andelen.

Den känsligaste frågan handlar om urvalet. Av irakierna i Jordanien har 45 procent högskoleutbildning. Några är analfabeter. Enligt FN är det inget tvivel om vilken grupp som är lättast för FN att ”sälja in” till mottagarländerna för att  “dela bördan”.

– Alla länder vill ha läkare suckar en anonym FN-tjänsteman.

FN vill ogärna kritisera mottagarländerna för deras krav, trots allt är det viktigaste att länderna tar emot flyktingar och delar bördan.

Danmark i sin urvalsprocess tittar på och bedömer flyktingarnas ”integrationspotential” när de gör sitt urval av FN:s kvotflyktingar, Kanada ser kvotflyktingarna som ett sätt att få arbetskraft, och vill ha kvalificerat folk. USA kräver att flyktingarna bedyrar sin lojalitet mot landet. USA tar också enbart ostraffade flyktingar vilket diskvalificerar en grupp fattiga, utsatta kvinnor som prostituerat sig och åkt fast för det. USA nekar även sökande som i Irak betalat ut lösensumma till kidnappare, eftersom de då anses ha stött terrorism.

- Hur gör Sverige då i sin urvalsprocess?

– Vi har ingen integrationsaspekt. Vi tar gamla, sjuka, handikappade och analfabeter, säger Oskar Ekblad, avdelningschef inom asylprövningen.

Det här specialuppdraget har haft som ansvarig Anna Eriksson som i sitt dagliga arbete är chef för Migrationsverkets enhet i Örkelljunga. Nu har hon fått i specialuppdrag att leda sex unga handläggare i Jordanien. Under arton dagar är de i Amman och intervjuar irakier. På kvällarna samlas de runt ett bord på Anna Erikssons hotellsvit på tionde våningen på Landmark Hotel. Beställer mat gör man från rumsservice och diskuterar dagens intervjuver och fattar preliminära beslut om vilka som ska erbjudas att flygas till Sverige. Det är under dessa möten som 82-årige Noel och 70-åriga Amel diskuteras om de ska få möjlighet att flygas till Sverige och bosätta sig i Skärholmen där de redan har en son. Paret har berättat att de vill leva ett stabilt och tryggt liv, samt att de har hälsoproblem såsom diabetes, hjärtsjukdomar och astma. Även flerbansmamman Oroba Rashid med en syster i Mjölby har intervjuvats och enligt henne själv gick intervjun bra och väntar bara på beskedet att få flygas till Sverige och förenas med sin syster.

Fria Nyheter kan meddela att Oroba Rashid och hennes barn var tre av de lyckliga som beviljades uppehållstillstånd. Det äldre paret, Amel och Noel Dauud, fick också uppehållstillstånd och kommer inom kort att flygas till Sverige erhålla det skattefria äldreförsörjningstödet på ålderns höst.

- Under sensommaren flyger de till Sverige och börjar sina nya liv.

Målet med resan var att hitta 200 irakier att erbjuda uppehållstillstånd i Sverige. FN hade valt ut 256 personer som Migrationsverkets personal intervjuade. Endast 138 av de intervjuade uppfyllde dock kraven för att få uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverkets rekryteringspersonal reste därför hem efter att bara ha rekryterat 138 irakier. För att uppnå målet om 200 irakier överväger därför Migrationsverket att erbjuda uppehållstillstånd till 62 irakier från Jordanien som man inte intervjuat. FN ska välja ut ett antal irakier och skicka deras handlingar till Sverige. Utifrån vad som  står i handlingarna kommer därefter Migrationsverket att kunna rekrytera de återstående 62 för att målet om 200 irakier ska uppnås.

Under juni månad har Migrationsverket planerat en rekryteringsresa till Sudan."Jag är så glad att jag startade och bokför min firma via ett nästintill skattefritt land,fyfan så skönt att slippa bidra till det en gång så fina sveriges undergång.

2010-03-20 @ 22:08:35
Postat av: Roberth

Regeringen gör det som Labour gjorde i England bryter ner sammanhållningen i samhället. Ett svagt folk är ett lättstyrt folk dessvärre.

2010-03-20 @ 22:49:09
Postat av: Robin_Shadowes

Anledningen till att dom har så stora näsor beror på att djävulen bor där när dom sover på natten. Det där med tvagning före bönen, det är inte bara fötter och händer det gäller. Man drar även in vatten i kranen för att spola ut fan själv. Tydligen roar han sig även med att pinka i öronen på dom stackars sovande mussarna.

2010-03-20 @ 23:21:15
Postat av: S-E Karlsson

Ytterligare ett exempel på att invandringsindustrin rullar på som om det aldrig varit ngn finanskris , Migrastionsverket i Högsby har nyanställt 3 st , man kan kanske hoppas att de tre nya bor i kommunen , vilket inte dom andra ca 25 st gör ! Alltså skattekronor för ca 25 personer går kommunens näsa förbi och hamnar istället i grannkommunerna !

2010-03-21 @ 07:10:43
Postat av: Ludvig

Så sant, migrationsministern är ett riktigt stolpskott och för övrigt hela denna regeringen. Men i denna fråga är väl oppositionen ett ännu värre alternativ.

2010-03-21 @ 07:31:22
Postat av: S-E Karlsson

Ett tillägg till mitt inlägg ovan 0710:22 . Jag vet att många från Högsby kommun jobbar på Scania i O-hamn men fördenskull behöver man ju inte försämra ytterligare .

2010-03-21 @ 07:54:13
Postat av: Gubben o Gumman

S-E Karlsson: Det var ju tur att du gjorde en pudel

Karlsson,så du inte hamnar i Expo igen hehe.På tal om något annat skulle inte Reinfeldt Schlangman Billström Hästsvansen och Göran Häglund

passa rätt bra i något socialistiskt kvinnoförbund

om man skall vara uppriktig.Dessa är ju inga landsfäder direkt däremot lättlurade "landsbebisar".

Samtliga dessa blir ju mera lurade, än ett barn på

lördagsgodispåse av Ivan.

2010-03-21 @ 08:33:46
Postat av: Gubben o Gumman

Gå med in dom Nya "Bedrägerimoderaterna" vi hjälps

alla i partiet åt med att dra ur bottenpluggen på

det Svenska socialförsäkringssystemet.

Vi är stolt fostrade/hjärntvättade på sossedagis.Kanske kan du vara med och öppna ditt hjärta ,samt

grannens plånbok han betalar bara 57% i skatt den osolidariske fan ,frågan är om han inte är främlingsfientlig också.Varför inte följa med oss på nästa på spännande migrationsresa till mellanöstern,där vi

plockar hem riktiga vinstlotter till Sverige.

Du får bra arvode samt god mat.Vi besöker bla en lokal marknad där man handlar samt byter kameler och kvinnor, givetvis kan du

hitta ett äkta bombälte , el varför inte ett par självmordskalsonger ,till ett riktigt bra pris.Välkommen med din medlems annsökan.

2010-03-21 @ 08:57:56
Postat av: S-E Karlsson

Gubben och Gumman , den här gången tänkte jag efter före ! Ha det gott mvh S-E Karlsson .

2010-03-21 @ 09:04:19
Postat av: Urban

SvD har idag en 5-sidig artikel om SD som är en del ur Niklas Orrenius kommande bok om SD.

Artikeln finns endast i papperstidningen och innehåller inga större överraskningar. Niklas presenterar på sedvanligt journalistisk sätt SD.Här beskriver han t.ex. hur han träffar Jimmy på tåget"Jimmy Åkesson har svart maskinstickad mössa på huvudet när han kommer in i X2000-vagnen. Han sträcker fram handen, den är iskall."Artikeln handlar om när Jimmy var på Linköpings universitet och pratade utrikespolitik.Niklas får frågan om det finns brister i rapporteringen av partiet och han svarar

"-Det är ett misslyckande när SD:s debattartikel om islam i Aftonbladet väckte reaktionen att Sverigedemokraterna har visat sitt rätta ansikte. Artikeln var nedtonad jämfört med hur det brukar låta i partiet"När man läst artikeln undrar man varför författaren, som uppenbarligen drivs av ett rabiat hat mot SD, oemotsagd får utrymme i en stor svensk dagstidning.

2010-03-21 @ 10:00:34
Postat av: Nisse i Svängen

Är någon förvånad?

http://sydsvenskan.se/malmo/article639890/Ungdomskorpenbrlaggs-ner-efter-hot.html

2010-03-21 @ 10:08:02
Postat av: AWSvensson

Billström on tour, vore väl bättre om de placerats i sandlådan de tre små gossarna. Det hade blivit i alla avseenden en trovärdigare bild.

Postat av: roberth

Att Jimmie hade en iskall hand var ju jävligt relevant....

2010-03-21 @ 14:38:24
Postat av: Lotta

@Gubben o Gumman @schweinfeldt

Tack för hjälpen det var precis vad jag var ute efter. Men är det inte sanslöst? Trots att våra PK-politiker/PK-jounalister och alla övriga PK släppt in tusen och åter tusen bidragskrävande individer till vårt land så åker man ner och hämtar hem ytterligare 200 bidragstagare på livstid. Är det dessa som kallas pensionsräddare och skall ta över när alla 40-talister går i pension. När jag en gång skall gå i pension lär det inte finnas några pengar kvar så 7-klövern lär väl tvinga oss att jobba tills vi kan kliva rätt ner i trälådan och slå igen locket.

2010-03-21 @ 15:17:03

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0