VINDKRAFT INGET ATT LITA PÅ


Vindkraftverk vid Alböke på Öland.

Igår kostade en kwh 14 kronor på elbörsen! Det är med andra ord brist på el i Sverige. Trots detta faktum vill den rödgröna röran fortsätta avveckla kärnkraften och istället ersätta den med bland annat vindkraft. Jag har absolut inget emot vindkraft och jag äger själv andelar i vindkraft som ger ett något lägre elpris som ”ränta” för investerade pengar. Sverige skall givetvis investera i fler vindkraftverk men vi kan samtidigt inte blunda för hur verkligheten ser ut. Vindkraft ger inte en enda kwh när det är vindstilla och en sådan dag hade vi i Småland i måndagsmorgon. Med -23 grader på Öland och vindstilla denna morgon så stod alla vindkraftverk jag passerade helt stilla denna morgon.

I princip betyder detta att Sverige måste ha kapacitet att producera all elenergi på annat sätt under de perioder som behovet är allra störst. De alternativ som vi har är först och främst kärnkraft och vattenkraft och sedan finns extra kapacitet genom olja eller koleldade kraftverk.

Alliansregeringen tog för en tid sedan beslut om att befintliga reaktorer skall få ersättas mot nya med högre effekt och detta är ett första steg mot utbyggd kärnkraft. Socialdemokraternas näringspolitiska Tomas Eneroth har redan lovat riva upp detta beslut om de rödgröna vinner valet i september. Om detta skulle bli verklighet så väntar extremt svåra tider för det svenska folket inte bara genom högre energipriser vilket kommer göra att många inte kommer att ha råd att värma sina bostäder till 20-21 grader. Utan det kommer bli som i de gamla öststaterna där man får nöja sig med 13-15 grader i sina bostäder.  Uppenbarligen är det en röd dröm för Socialdemokraterna.

Sedan kommer även svensk basindustri drabbas mycket hårt av den rödgröna politiken. Svensk basindustri där är mycket elintensiv med pappers o massa industrin för att inte tala om gruvindustri och stålverken. Flera stora pappersbruk har under denna vinter fått anpassa sin produktion efter elpriset och det är en fullständigt omöjlig situation för denna typ av industri som inte går att stänga av och slå på med en strömbrytare. Eftersom jag jobbar mot processindustrin så vet jag hur osäkra elpriser påverkar investeringsviljan hos ägarna. I den globala värld vi lever i är det mycket lätt att placera investeringarna i något annat land än Sverige. Den rödgröna röran och deras energipolitik riskerar att göra tiderna mycket svåra för vår basindustri. Hur många arbetstillfällen kommer att försvinna från Sverige till andra länder som förstår vikten av god tillgänglighet på elkraft och med stabila priser.

Ända sedan folkomröstning om kärnkraften har jag sagt att vi inte kommer avveckla utan att vi istället kommer att bygga nya kärnkraftverk. Ett steg i den riktningen är ju att byta befintliga reaktorer mot nya reaktorer. En utveckling som jag stödjer!

@bloggitik-35a5f66e 


Kommentarer
Postat av: lee

Utan Kärnkraft ingen välfärd!

2010-02-24 @ 22:50:50
Postat av: LArs

Både TA och Lee: så jäkla sant som det är sagt.Dock, hur ser SDs strategi kring kärnkraften ut? Det jag menar är hur locka till sig de väljare som, likt vi normala människor, insett att vi måste bygga ut kärnkraften?

2010-02-24 @ 23:07:55
Postat av: Kung Fy

Elkraften säljs via Nordpool, där samtliga nordiska länder deltar.

I Sverige står ca 60% av kärnkraften stilla vilket till stor del är anledningen till de höga priserna. detta drabbar ju inte bara oss utan även våra grannfolk. Hur länge är dessa villiga att betala för vår inkompetens?

2010-02-24 @ 23:17:02
Postat av: Kung Fy

60 % i drift skall det vara....

2010-02-24 @ 23:18:20
Postat av: s29

Well om 5år till så finns varken Saab eller Volvo kvar i Sverige.Så elen kanske räcker till åndå.

2010-02-24 @ 23:19:17
Postat av: Micael Foghagen SD Kalmar

Detta är ytterligare en hörnsten till varför jag blev Sverigedemokrat - en sund energipolitik.Som Thoralf skriver har vi i Sverige en energikrävande processindustri av de tyngre slagen och det är vår "uniq selling point".Om vi i fortsättningen skall kunna ha råd med ett gynnsamt löneläge krävs det att industrin har tillgång till så billig energi som möjligt.Men därmed inte sagt att man inte bör fortsätta forska kring alternativa källor. Som stöttande alternativ.Personligen tror jag att det finns en framtid inom nanotekniken och solceller. Även vågenergi men där tänker jag mig ett under-ytan-system.Vad ska vi annars konkurrera med?

2010-02-24 @ 23:21:32
Postat av: danne1

Hoppas man får vara emot kärnkraft i SD? finns det nån höjdare i SD som är emot?Sverige borde satsa och hjälpa de företag som har världspatent på ny teknik. det har ju inte funnits vilja att ersätta kärnkraften och oljan och kolet.läst att opec-länderna (Saudiarabien i alla fall)kräver ersättning om de inte får sälja lika mycket olja?kärnkraft är ju att koka upp vatten som skall driva en ångturbin. det måste ju gå att driva moderna effetiva generatorer med annat än Uran.att gräva upp uranet ger ju miljöförstöring och slutförvaringen i Östhammar kommer väl kosta minst 500 miljarder att fixa!på elräkningen framgår ju att det mesta man betalar är skatt, skatt på mervärdesskatten, och överföring och skatt på överföringen!Det finns ju forskning på att förbättra vattenkraften i de älvar som redan är utbyggda. bättre flöden på vattnet och nya turbiner.KTH har ju prototyper på vågkraft som verkligen fungerar kan bli en ny industrigren.det måste gå att få bort magnetfälten runt elkablar på sjöbotten så ålen åter kan orientera sig. blir väl utrotad annars?det måste gå att få fram nya miljövänliga bränslen.Hoppas SD har förslag på att hjälpa Svenska universitet och Svenska nya företag att fixa fram nya patent och få igång ny tillverkning av miljövänliga energislag. det får inte bli ett nytt "Håkan Lanz" där USA och storföretag tvingar till sig patenten.under tiden får man ha kärnkraften men hoppas inga terrorister kollar bilnummret på personalparkeringen och hotar till sig passerkort i deras hem. det vore inte så bra med Bin ladens grabbar i kontrollrummen.#och hoppas sannolikheten för ett nytt tjernobyl och Harrisburg är lika med noll?

#och hoppas makthavare inte längre vill ha kärnvapen då kunde kostnaden för säkerheten kring hanteringen av kärnkraften minska?¤¤Hellre aktiv i dag än radioaktiv i morron¤¤

¤¤ Kärnkraft nej tack!¤¤

2010-02-25 @ 00:01:08
Postat av: robban

solceller ,vågenergi och de anskrämliga vindkraftverken har bara en möjlig använding i rent lokala områden. totalt rubbat att ens försöka ta upp det som ett alternativ ens regionalt. det måste finnas ett bassystem som tuggar på ex kärnkraft och vattenkraft så kan man koppla på småkrafset till det.tex vågkraft skulle funka utmärkt på samhällerna på kobbarna vid västkusten

2010-02-25 @ 00:07:06
Postat av: danne1

men elproduktionen byggdes väl för 60-70 talets industriSverige. sedan dess har ju minst 15 Järnverk försvunnit, och hela Varvsindustrin, och många pappersbruk och sågverk. den mesta tillverkningsindustrin är borta och små företag är borta. så kan det verkligen vara elbrist i Sverige?

det är väl att elnäten byggts ihop i hela EU som orsakar elbristen och att kärnkraftindustrin med flit stängt 2 kärnkraftverk mitt i vintern för att trissa upp taxanvi säljer väl elen via kabel till tyskland och EU-länderna där har de säkert elbrist när EU fixat så våra gamla industri tvingats flytta till södra Europa.

2010-02-25 @ 00:09:49
Postat av: danne1

robban kolla in KTH´s vågkraft. att det anses som småkrafs beror väl på att varken industrin, politiker satsat mer än kanske nån miljon på forskning. tänk om det satsas lika mycket som kärnkraften fått kosta då hade det funnits färdiga system redan.helt övertygad om att med nya kemiska system går att framställa el. se bränsleceller och söt och saltvattenförsök i norge.

forkarna hindras ju av mäktiga krafter från kärnkraften och oljemagnater de vill ju inte ha nya energislag för då tjänar de inga pengar.de smarta duktiga forskarna värden över skulle aldrig lägga ner tid på projekt som inte skulle fungera. helt klart det går få fram nya enrgislag bara pengarna fanns. och motståndet upphörde.

2010-02-25 @ 00:18:57
Postat av: Tore (preact)

För att åter kommentera vindkraftens vansinne, vill jag som bevis låta er gå in på: (skriv in)

Driftuppföljning vindkraftdär kan man konstatera att 37 vindkraftverk har havererat, och att 860,2 MW i 899 vindkraftverk har det senaste dygnet gett "ofantliga 37 MW att fördelas över hela svea rike!Kostnader: Vattenkraft 25 öre KWh

Kärnkraft 27 öre KWh

Vindkraft 75 öre KWhDå är alla kostnader inräknade!

Om inte vindkraftverken erhåller "subvention" av/på

svenska folkets el-räkningar, skulle inte ett enda verk kunna byggas. Dessutom erhåller dessa stöd av

svenska staten (vi) för byggnation.

Ett större vansinne får man leta efter.

Det är bevisat, att deras vingar, halshugger havs-örnar och fiskmås som den värste arab!

Vindkraftparker anläggs där varken människor eller djur kan vistas.

Jag avser inte att vilja förbjuda, men de skall förbaske mig inte ta några penningar från mig till subventioner! Om den enskilde vill bekosta dessa miljoner, och på egen mark berör inte mig...Endast fler kärnkraftverk tryggar företag och människor inför framtiden!

Ett vanligt motstånd är händelsen i Tjernobyl!

Men det är ju två skilda typer av verk: Det ryska har en stavkylning av grafit, och de västerländska verken har vatten. Grafit brinner när det blir "för hög värme", emedan vatten brinner ej förmodar jag.

Ignalina i Lettland (ryskt) stängdes enligt överrenskommelse med EU den 31 december 2009, mitt

i den "kalla vintern"! Försök gjordes att skjuta upp avstängningen, men EU sade nej. Avtal skall följas, då verket hade ett antal brister!

Finnarna bygger två stora verk, och vi --- gör ingenting, utan bara babblar, och babblar...

2010-02-25 @ 00:42:19
Postat av: danne1

i framtiden kommer nog varje hushåll kunna producera sin egna energi!

tekniken finns redan men energibolagen vill inte ha ut det på marknaden.

"i USA installeras bränsleceller i containrar och placeras i skyskrapor.

#i Tyskland får villa ägare bidrag till solceller och den el de inte förbrukar säljer de vidare på elnätet!ganska gammalmodigt att el skall produceras 250-500 mil bort och överföras i 400 000 volts kraftnät för att minska förluster.

ger ganska sårbart samhälle.

vill bin ladens grabbar slå ut Sverige och EU sätter de en sprängning i en transformator station där elnätet delar sig.

2010-02-25 @ 00:47:03
Postat av: danne1

Tore

slutförvarningen är inte inräknad bekostas av skattepengar ca 500 miljarder beräknat ca 1995 dyrare nu.

byggande av kärnkraftverk sker av skattepengar. de som äger kärnkraftverken är statliga bolag. och de finska kärnkraftverken blir dyrare än de nånsin kunnat tro. visste det från början hade de inte haft råd att starta byggandet. de kanske nu inte har råd att bygga klart! bit den faktan du Torede havererade vindsnurrorna är gamla konstruktioner, nya har ingen växellåda.

vindsnurror är i början av sin tid.

att fåglar skadas är forskning på gång och att ålar tappar orinteringen vid sjökablars elfält skall också åtgärdas.ganska roligt att läsa amatörers argument hur bra kärnkraft är och hur dåligt framtidens teknik är.

ös på med dina dåliga argument bara roligt att läsa

hade du levt på 1800-talet hade säkert hatat ångkraften

2010-02-25 @ 01:01:54
Postat av: danne1

skall väl inte provocera kärnkraftkramarna, bla tore.

OK. vi får ha kärnkraft tills ny teknik tar över.Uran är det brist på och svårt få befolkningen att gå med på att det skall brytas där de bor. Sverige står näst på tur att grävas upp. Nu luras eskimåer att skriva på så de kan förstöra deras botrakter.

mycket farliga ämnen frigörs vid brytningen av Uran och människor blir sjuka.när energibolagen kan börja tjäna pengar på ny energiteknik kommer kärnkraften att försvinna.jag tycker det är bättre att satsa skattepngarna på att utveckla ny teknik istället för att låsa fast sig i kärnkraft som ändå tar slut när uranet är slut.

sedan finns kostnaden kvar att förvara avfallet. en ond cirkel blir det där kärnkraften slukar alla skattepengar som istället kunde gå till en hållbar naturvänlig energihållning med ny smart och förnuftig teknik.

2010-02-25 @ 01:19:05
Postat av: danne1

Tore det finns företag som tvingas uppföra egna vindverk för den statliga elen kostar 3 Miljoner/år för små företag. det kommer betala sig på 10 år att ha egna vindkratfverk. tror helt klart att elmarknaden går mot att fastighetsägare och koperativ investerar i egna anläggningar för att producera el. Lägenhetsbor får väl köpa vindandelar. kolla vilkoren tore ,det vore nog en bra affär för dig.

2010-02-25 @ 01:34:38
Postat av: robban

jojo danne1 utvecklingen ska naturligtvis främjas men att som nu lägga ned fungerande kärnkraftverk innan en vettig ersättning finns är korkat. förövrigt så har sverige avsagt sig rättigheterna till uranet i sverige via lissabonföredraget så om det ska brytas eller ej är inte upp till oss längre appropå elpriset, om utvecklingen fortgår som nu så är det snart lönsamt att ställa upp en större dieselgenerator och skita i det svenska nätet.

2010-02-25 @ 01:52:41
Postat av: Gubben o Gumman

Det var en gång ett land som hette Crayzien,landet hade bla massor med outbyggd vattenkraft.

Problemet där var att "Lapp Pär" behövde stora arealer för jakt och fiske för att dryga ut A-kassan.Landet byggde kärnkraftverk ,som skulle avecklas sedan utvecklas?

Landets "Monopol politrucker"(Vattenfall)

Företagsnamnet kanske för övrigt skulle döpas om till Kolkrafts fällan AB , investerade i i kolkraftverk i Europa.

Detta hade man möjlighet till för att man kommit på att Kwh priset kunde ingå som en del av skatteslaveriet i Crayzien.

Snart är landets samtliga innevånarna ute i skogen och hugger ved ,landet har på så sätt förflyttat sej 100 år tillbaka i tiden enerergimässigt.

För äldre medborgare planeras gruppresor med bandvagn ut i skogen för vedhuggning.

"Alla skall med"Att för övrigt flytta sej bakåt i utvecklingen ligger i tiden på flera områden i Crayzien, till o med 1000 år tillbaka på ett område.Politrucken "Röde Börje" konstaterat förnöjt att Sverige förlåt Crayzien är världens renaste land ,samt att bara man höjer energiskatten med 100% till så blir det renare än på månen.

Denna braighta ide har man döpt till rödgrön skatteväxling.Detta har "Lasse på Snippen" ,"Mona i matsalen" samt "Peter Suv" och "Maria Babbeltrut" kommit på.

Du vet väl tex att betalar du 500kr till för flygbiljetten ,så blir det en renare värld.

Detta då uträknat av "Gökboverket"Ps.Ditt jobb blir att lista ut var i världen Crayzien ligger.Ds. Valdagen 2010 är det dags för"Kick as" i Crayzien.

2010-02-25 @ 05:09:55
Postat av: Nalle i Växjö

Bindspåret vindkraftI dag genereras 266 Mw av totalt antal av 900 vindflöjlarFör några dagar sedan när det var som kallast producerades ungefär hälften när behovet var som störstÄven om man vore troende miljöpartist skulle det vara svårt att tro att vindkraft är ett realistiksk alternativ till kraftproduktion i stor skalaNär det gäller bojar som ligger och guppar på havet har jag sett alla dessa experiment under mera än 20 år och samtliga har slutat som experiment

2010-02-25 @ 05:57:48
URL: http://www.vindstat.nu/
Postat av: The Last of the Mohicans

I Tyskland kör man några vindmöllor med kol-el för att visa tyskarna att det minsann fungerar!

2010-02-25 @ 08:34:58
Postat av: Roberth Ström

Drakar då som går upp i skyn och rör sig i åttor det är nog lösningen....

2010-02-25 @ 08:43:24
Postat av: The soul of Saddam

Det finns ingen global uppvärmning, bara cykler som förändrar världen var 50-år. Om några 1000 år har vi en ny istid(hoppas vi blir lika hjärtligt emottagna i mörkistan) som de blir här

Under krigsåren hade vi samma hårda vinter som idag. Då var det ingen som talade om någon uppvärmning/nedkylning

2010-02-25 @ 08:44:56
Postat av: P

Är 100% för avveckling av kärnkraft, men som världen/energitillgång-efterfrågan ser ut idag är jag 100% för. Det är idiotiskt att avveckla så här tidigt innan bra alternativ finns. Och hur hittar man bra alternativ? Genom teknologiska framsteg. Och hur kommer dom? Genom att ha massiv kvalitativ forskning som kostar pengar. Och hur får man pengar? Genom välstånd och bra industrier. Och hur får man det? Inte genom att avskaffa kärnkraften då inga alternativ finns. Att göra Sverige fattigare hämmar bara utvecklingen mot alternativa energikällor.

2010-02-25 @ 09:44:58
Postat av: AWSvensson

Vindkraften står för 2% av Sveriges elbehov vid maximalt utnyttjande. Utnyttjandet har i vinter varit 15% beroende på vindstilla och att de inte fungerar i kyla.Att behöva lyssna på Maud Olofsson och MP Eriksson som kommer min sina skarpa uttalande, elbristen beror på att kärnkraftverken inte går för fullt. Jo jo , men om de varit avvecklade så borde produktionen varit ännu lägre.

Sluthanteringen betalas av konsumenterna genom att kraftbolagen tar ut en avgift på elpriset. Solenergi , möjligen för att värma varmvatten den varma årstiden. Hur många timmar sol har vi haft de senaste månaderna när de som bäst behövs. Utan hållbar energipolitik kan vi lägga alla drömmar om industriinvesteringar i malpåse.

2010-02-25 @ 10:15:54
Postat av: Allemand

@AWSvensson,Problemet är bara att det tar 30 år eller mera för politiker att komma underfund med vad jag visste vid folkomröstningen. Jag röstade för kärnkraft och gör det fortfarande.När den dag kommer då vi kan lagra energi i stor mängd då först är sol och vind användbara.Med lagra menar jag inte sekundärlagring som i vattenmagasin utan primärlagring av energin när den tillverkas.

2010-02-25 @ 11:01:15
Postat av: Donie Blair

Stäng ned och sluta tillverka de där anskrämliga möllorna som ingen vill ha i sin närhet, De ser ut som en efterkrigs kyrkogård av propellerplan

2010-02-25 @ 11:43:51
Postat av: Stefan A

Vi hade tio förlorade år med den rödgröna sörjan då all utbyggnad och forskning kring kärnkraft var förbjuden, låt det inte bli tio år till,i priset för sol,vind och vågkraft och allt vad det heter bör man räkna in att man behöver full uppbackning av annan kraft för att det ska fungera, för gemensamt för dessa är att när de behövs som mest så producerar de som minst.

2010-02-25 @ 12:04:51
Postat av: oveg

Jaja, den elintensiva industrin kan klaga nu. Men de var naivt okritiska när de sålde den egna kraftproduktionen till kraftbolagen när dessa lockade med miljoner till kassan. Kraftbolagen utgav sig för att vara experter som visste hur elmarknaden skulle skötas kostnadsrationellt. Och industrin måste ha trott på sagorna. Kraftbolagen började dock snabbt frisera i strukturen och snart var det bara tre stycken stora kvar i nåt som väl får betraktas som ett mäktigt oligopol, där statliga Vattenfall är ett av benen. De höga elpriserna fungerar i praktiken som en dold beskattning. Sen har klimatmupparna hängt på Elcertifikat och annat som också driver upp priserna.****************************

"Fri elmarknad - ett fiasko som du får betala för

Expressen 2006-03-27

http://www.expressen.se/index.jsp?a=552545Bolagen slog till så fort politikerna släppte elmarknaden fri. Vattenfall, Fortum och Eon köpte upp så många konkurrenter de kunde.

- Att vi politiker inte såg till att konkurrensen och insynen på elmarknaden blev bättre än vad den blev, är ett misslyckande, säger energiminister Mona Sahlin.Direkt efter avregleringen 1996 inleddes uppköpsrundan. Målet var att få flest kraftverk och flest kunder för att tjäna mest pengar. Företag som SCA, Stora Kopparberg, Korsnäs och Boliden trodde på politikernas och kraftindustrins löften.- De såg framför sig låga elpriser och sålde sina egna kraftverk för att i stället köpa el av kraftindustrin, säger Bo Källstrand, vd för Svensk Energi.Nu har de tröttnat på rekordhöga elpriser och kräver en statlig reglering av elmarknaden.- Vi ser i dag ingen annan lösning på elprisproblemen. Det vi har i dag är inte en fungerande konkurrensutsatt marknad som det var tänkt, utan en oligopolmarknad, säger Sverker Martin-Löf, skogsjätten SCA:s styrelseordförande och Industrivärdens starke man, till SvD."Jag var emot"

Statsminister Göran Persson kan tänka sig att återreglera elmarknaden - även om det strider mot EU:s direktiv:- Jag tycker det är väldigt intressant att industrin kommer med det här kravet. Jag har aldrig dolt att jag var emot avregleringen av elmarknaden....."

2010-02-25 @ 13:02:15
Postat av: Per

http://h-gstromersblogg.blogspot.com/

2010-02-25 @ 13:05:18
Postat av: Allemand

Klicka inte på Pers länk ovan, bara dravel och han skall inte ha några klix.

2010-02-25 @ 13:32:43
Postat av: j-å

Man kan diskutera i all oändlighet om kärnkraft, vattenkraft, kol-olje eldade kraftverk, vindsnurror och gud vet allt, men till sist är det ändå tillgången som styr priset.

Så stryper man medvetet tillgången får man ut högre pris för mindre mängd, producerad energi. Det är vinsten som räknas.

2010-02-25 @ 13:44:03
Postat av: LN--off-topic-mästare

Vem kan lita på vem i dessa tider?

eller

Det social-liberala tyranniet banar nya vägar

eller

*Har du koll på vad Storebror har för sig hemma hos dig?*Finns det i ditt hem en bärbar som du eller dina högstadiebarn inte har köpt själv(a)?

- - - - -

För att stimulera till och uppmuntra arbete i hemmet med diverse skolprojekt och för att möjliggöra kommunikation med skolans dataresurser dygnet runt, delades det i skoldistriktet

'Nedre Merion' utanför Philadelphia i USA ut webcam-utrustade, bärbara datorer till 1800 elever i distriktets två gymnasieskolor.

Okänt för eleverna och deras föräldrar kunde "gratisdatorernas" webkamera aktiveras av någon representant för skolan, så att denne/denna kunde se vad eleverna hade för sig i hemmets lugna vrå.

Det hela uppdagades genom att gymnasisten Blake Robbins färäldrar av rektorn vid sonens skola informerades om att sonen ägnade sig åt "opassande beteende" i sitt hem. Som bevis förelades ett fotografi taget med webkameran i sonens dator.

Läs mera här:

Man snackar om Orwell, men---

http://tinyurl.com/yga5mov

Från SPIEGEL International: Storebror i Europa

http://tinyurl.com/yzxe2ld

2010-02-25 @ 14:43:15
Postat av: Ibbe

Om Sahlin&Co vinner höstens val kommer ett parti,mp,vars partiprogram är ett rent ekofascistiskt dokument att kanske få miljö- eller näringsdepartementet. Vad det skulle innebära för medborgarna i gemen, inte minst ekonomiskt, är inte svårt att räkna ut. Granskas mp:s partiprogram i ingående i media? Svaret är ett rungande nej. Wetterstrand är ung,söt och relativt skärpt samt kan prata länge utan att andas d.v.s. sparar helt korrekt på CO2-utsläppen. Detta nöjer sig journalisterna med och märkligt tyst är det också från allianspartierna vad gäller granskning av miljöpartiets politik. Tänk om samma intresse riktades mot mp som mot SD. Det skulle säkert bli början till en omtumlande debatt ,när det börjar gå upp för Svensson vad ett maktskifte kan föra med sig.

2010-02-25 @ 19:27:23
Postat av: jannne

Tänk om alla insändar"experter" enligt ovan fått råda, då hade vi

a) inte haft något energiförsörjningsproblem

b) inte haft något kärnkraftsavfallsproblem etc.etc

c)danne 1 -#i Tyskland får villa ägare bidrag till solceller och den el de inte förbrukar säljer de vidare på elnätet! Det får vi i Frankrike också och det är faktiskt lönsamt för den enskilde!

2010-02-25 @ 19:36:25
Postat av: jannne

Bra Thoralf! Du rör om i grytorna och får flera anhängare varje dag! Släpp inte taget och lycka till med en mycket bra blogg!

2010-02-25 @ 19:40:55
Postat av: Drutten

Så länge datorn är på så finns det el och det där att det är dyrt nu är en kolossal kartell marknads lögn där elbolagen suger ur stålar från folken i Norden.MP har tydligen inte gjort sin hemläxa och kollat vad som hände i Spanien med deras vindkraftssatsning.

Miljardförlust och dyr el blev resultatet. Och i Spanien snöar det sällan dessutom. Men Miljönissarna verkar ha snöat inne!

2010-02-25 @ 19:43:37
Postat av: Putte

Det finns enorma mängder el att spara om industrin skulle byta ut en massa gammal el-utrustning. Bränsleceller för bilar tror jag också på, och billig? vätgas till dom kan Island producera, så slipper vi köpa olja från arabländerna.

2010-02-25 @ 20:18:27
Postat av: FreeBird

I närmaste 100-150 år är det kärnkraften, thorium och bridereaktorerna som är realistiskt alternativ. Sedan tar troligen fussion och sol som tar över.

2010-02-25 @ 20:18:56
Postat av: Ludvig

Det stör mig lite att du kallar opossitionen för den rödgröna röran. Vad ska man då kalla alliansen för? Det är väl ännu mer röra, fast den högste bestämmer allt.Se bara på Måddans kovändning av ett parti som har haft kärnkraftsmotstånd som sin hjärtefråga. Men när hövdingen har sagt ifrån, då var det bara att lyda.

2010-02-25 @ 20:43:01
Postat av: Cavatus

Jag undrar bara varför man aldrig diskuterar vattenkraften. Vi har älvar och det lär vara en miljöskada att bygga ut älvarna, men med dagens teknik kan man bygga ut samma älv på flera ställen ned- och uppströms. Inga CO-utsläpp eller liknande. Kan någon förklara varför den aldrig debatteras?

2010-02-25 @ 23:37:09
URL: http://www.cavatus.wordpress.com
Postat av: Tore (preact)

"danne1"! Allt är inräknat, även slutförvaring!

Punkt, slut!

Vindkraftverken subventioneras av skattebetalarna på elräkningen. Byggnation --- statliga (mina, dina) medel!

Just nu står 35 vindkraftverk stilla p g a haverier! Vem får betala dessa haverier: Jo du och jag, och hela svenska folket. Varje dag intraffar mellan 20 och 40 haverier!

Endast kärnkraftverk tryggar framtiden idag...

2010-02-26 @ 02:13:37
Postat av: Tore (preact)

Vattenfalls största inkomstkälla är kolkraftverken

i Tyskland. Staten erhöll ca 10 miljader av vattenfall förra året.

Man kan undra om inte Vattenfall medvetet stängde

2 kärnkraftverk för att uppbära en högre vinst, då kapaciteten hos kolkraftverken är avsevärt mindre

än hos kärnkraftverken. En brist på el kostar kulor för befolkningen.Normalt stängs verken under sommarhalvåret för översyn och reparation.

De två kärnkraftverken i Tyskland som köptes av

Vattenfall och tyska E-on, stängdes för utbyte av

"felaktiga" element, vilket orsakade haveri, på bränslestavar. Flera tusen fick kontrolleras, och ett fåtal utbytas! Noggranheten i svenskägda verk,

är en viktig beståndsdel i svensk säkerhet! Dessa verk inköptes under Göran Perssons regering i början av sekelskiftet! Ett flertal haverier har sedan dess inträffat.

De räknar med att detta verk skall komma igång nu på våren!? Det andra har tydligen varit igång en mindre tid.

2010-02-26 @ 02:46:44
Postat av: Anonym

Hur är det med dom så kallade val av energi som var så populärt för några år sedan.Kan man fortfarande välja "grön el" och hur kan jag kontrollera att jag får vad jag betalar extra för, och inte bli lurad, och hur ser man skillnaden mot grön eller kolelFråga Godtrogen miljökämpe

2010-02-26 @ 10:19:43
Postat av: Tore (preact)

Idag har 23 vindkraftverk havererat.

(Driftuppföljning vindkraft)Bygg fler kärnkraftverk så företag fungerar och att människor slipper frysa!...

2010-02-27 @ 00:19:10
Postat av: danne1

så här blir utsikten över Kalmar.

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.greenpeace.org/raw/image_full/sweden/bilder-och-media/bilder-och-video/uranbrytning.jpg&imgrefurl=http://www.greenpeace.org/sweden/bilder-och-media/bilder-och-video/uranbrytning&usg=__NEH8wRWk-qQ197aw3hk9vA8YFNc=&h=295&w=430&sz=55&hl=sv&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=18azRdVuxyJ3zM:&tbnh=86&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Duranbrytning%26um%3D1%26hl%3Dsv%26sa%3DN%26rlz%3D1T4RNWN_enSE307SE308%26tbs%3Disch:1

2010-02-27 @ 21:07:08
Postat av: danne1

lite bra info.

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://farm1.static.flickr.com/187/423522855_95b05e8f9b.jpg&imgrefurl=http://karnkraft.blogspot.com/2007_04_01_archive.html&usg=__k9GzuYnuhfyiZsZKV2Bv90hGzk4=&h=333&w=500&sz=147&hl=sv&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=z-ONS4NcNF_0qM:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Duranbrytning%26um%3D1%26hl%3Dsv%26sa%3DN%26rlz%3D1T4RNWN_enSE307SE308%26tbs%3Disch:12010-02-27 @ 21:22:33
Postat av: Tore (preact)

"danne1", är du en sådan där knasboll.(MP)

Uranbrytning var den första bilden!

Naturligtvis skall uranbrytning brytas med strikta regler. Vi har 80 % av Europas uranfyndigheter.

Sedan vi har ingått i EU, är det dessa som har rättigheterna, för att säkra urantillgångarna i Europa. I slutet på 80-talet, lät sossarna utbjuda

till alla länder, våra mineraltillgångar. Det finns skriftliga bevis och lagar genomförda för det!

www.Bergstaten.nuDin bild om uranbrytning, liknar mest resultatet av den dammbyggnad som brast i Spanien, där mängder av arsenik kontaminerade jorden!

Går det att lura folk så går det!Det andra upplägget visar en del händelser, där alla utsläpp legat på en betryggande distans för lovliga utsläpp. Någon människa har aldrig skadats vid något tillfälle, där kärnämnen varit delaktig i! Alltså avfärdas dina propagandiska föremål som

imbicilla kommentarer. Om tjänstemän icke är kapabla i sina omdömen skall de utbytas. Det har förvisso hänt. Vi har säkert världens säkraste kärnkraftverk, därför att kontrollen är i första rummet.

Kärnkraften kostar endast 27 öre KWh, inklusive allt! Den är dessutom det enda förnufftiga elproducent för att trygga Sveriges företag och dess människor, tills annan producent kan byta av!

Allternativt är att bygga ut samtliga våra älvar!Vindkraft säger du! Det mest korkade förslag som kan uppbringas. Det är dyrt, det fungerar inte utan stöd. Det havererar mellan 20-40 verk om dagen! Vid vindstilla ger det 0 KWh, precis som vid ett haveri! Det sägs att 2.000 nya verk skall

uppföras, samt att "el-certifikatens" kostnader för

enskilda skall höjas, för att subventionera vindkraftverkens uppföranden. Statliga medel skall

tillföras, då varje verk kostar mångmiljonbelopp!

Det finns en del "dårar" här i Sverige, och sannerligen har svenska folket uppfattat det!

Centern och Maud Olofsson 3,5 % väljarstöd!

Och så lite läsbart för en miljöpartist:

www.snowrollersden.blogspot.com/search/label/vindkraft

www.snowrollersden.blogspot.com/2009/06/faglarna-blasta-pa-sina.html

Tjing-tjong, du arme skojare...

2010-03-02 @ 19:29:56
Postat av: Tore (preact)

Naturligtvis skall det vara:

www.bergstaten.se

2010-03-02 @ 19:33:46
Postat av: Tore (preact)

Idag har 27 VKV stått stilla p g a haveri.

Lite mer matnyttigt:

www.theclimatescam.se/2009/06/18/och-annu-mer-vindkraft

men detta är ju bara till dem som kan tänka själv-

"danne1"!...

2010-03-02 @ 23:57:11
Postat av: Simon Åslund

Vår väl utbyggda vattenkraft har sällan effektbrist, däremot väljer ofta vattenkraftsoperatörerna att dra ner nivån i magasinen istället för att dra igång den dyra kolkraft som vi har (snarare hade) som reserv här i landet, det gör att vår vattenkraftsreserv hålls låg, något som givetvis är problematiskt. Med elhushållning kalla dagar kan vi komma till rätta med en del av effektbristen (stänga av två av tre gatlyktor, förbjuda butiker att ha ljusskyltar tända, släcka fasadbelysningar, stänga viss verkstadsindustri etc.), med högre krav på låg energiförbrukning i nybygda hus kommer vi en bit till och med vindkraft kommer vi en bra bit till på vägen, Vindkraften är inte tillgänglig varje sekund, varje minut, varje timme eller ens varje dag, men varje producerad kilowattimme med vindkraft är ett antal liter vatten som blir kvar i vattenkraftens dammar, om vi kan få ner vattenkraftskonsumtionen över året och istället installera fler turbiner i dammarna för större effektuttag under konsumtionstoppar så kan vindkraftens bidrag vara det som gör att vi kan stänga kärnkraften.

2010-03-03 @ 13:18:59
URL: http://sprithitler.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0