MÖRKAT MÖTE

Förra onsdagen hade samfundsministern Stefan Attefall (KD) kallat till möte i Rosenbad med en hel rad företrädare för olika trossamfund som får statligt stöd. Se inbjudan.

I media har det varit väldigt tyst om detta möte. Trots att det har kommit en hel rad anmärkningsvärda kommentarer både från ministern och andra deltagare.

Mahmoud Aldebe, ordförande i muslimska förbundet och Helena Benaouda, ordförande Sveriges muslimska råd var några av deltagarna. Enligt SST betalas det ut mångmiljonbelopp i bidrag till de muslimska församlingarna.

Enligt en artikel i tidningen Världen idag kallade samfundsministern Stefan Attefall mötet för ”spännande, intressant och berikande”. Det tror jag säkert att det var och jag lyfter på ögonbrynen mer än en gång när jag läser artikeln i Världen idag som tydligen är den enda tidning som rapporterar om det möte i media. Som vanligt mörkar den partistyrda median dessa anmärkningsvärda kommentarer från samfundsminister Stefan Attefall. Här kommer några exempel från artikeln i Världen idag.

”Samfundsminister Stefan Attefall kan tänka sig att verka för att det svenska förbudet mot halal- och kosherslakt upphävs.”

”När det gäller halal- och kosherslakt tar jag gärna ett samtal med jordbruksministern för att hitta en lösning. Jag tror det är för enkelt att göra detta enbart till en djurrättsfråga.

Uppenbarligen har inte Stefan Attefall förstått sprängkraften i denna fråga. Men det kanske är helt i linje med Alliansens politik att nu också försöka ta väljare med invandrarbakgrund från Socialdemokraterna. Man vill uppenbarligen börja slåss om de muslimska väljarna. Som om inte halal-slakt vore tillräckligt lovar Stefan Attefall att försöka åtgärda även andra frågor.

”Stefan Attefall lovade att försöka åtgärda en rad praktiska bekymmer som samfundsledarna la på hans bord: snabbare handläggning av arbets- och uppehållstillstånd för utländska medarbetare; ekonomiskt stöd till invandrarsamfundens lokalbyggen; liksom möjligheten till halal- och kosherslakt.”

Jag tar mig för pannan! Ekonomiskt stöd till invandrarsamfundens lokalbygge. Det kan i praktiken innebära att Alliansen kommer finansiera nya Moské-byggen i Sverige. Kan det bli mer politiskt korrekt?

Sedan kan man ju givetvis fråga sig om snabbare handläggning av uppehållstillstånd är en fråga för trossamfunden. Jag kan ju gissa vilka som driver på i dessa frågor.

”Halva löften om avdragsrätt för ideella föreningars hjälpverksamhet är ju bra, men det är inga riktiga löften.”

Avdragsrätt för ideella föreningars hjälpverksamhet? Frågan är då vad som räknas som hjälpverksamhet. Kan insamlande av pengar som sedan skickas till diverse ”ljuskänsliga” organisationer räknas som hjälpverksamhet. Kan somaliska Al-Shabab vara en sådan mottagare där avdragsrätt kan vara en möjlighet. Jag bara undrar.

Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Weijryd var givetvis närvarande på detta möte och konstaterade efter mötet att samfunden sinsemellan ”har lätt för att respektera varandra”. Anders Weijryd kan kanske fråga kristna i Irak hur stor respekt muslimer visar kristna i Irak eller varför inte i Iran. Han skulle samtidigt kunna fråga Mahmoud Aldebe och Helena Benaouda vad de gjort för att förbättra kristnas situation i muslimska länder.

Tidningen Dagen har även skrivit en artikel.


Kommentarer
Postat av: robban

kan ju säga att på gräsrotsnivå i KD så kräks de på agerandet ledningen håller på med när de förhandlar bort fråga efter fråga som de har på sitt program. har föreslagit till flera att ta kontakt med SD i stället men pk-greppet är starkt hos en del fortfarande. får ge det lite mer tid.

2010-12-10 @ 20:51:06
Postat av: Lennart Andersson

Det är väl käckt att vi betalar ut bidrag till de som vill ta makten över oss.

2010-12-10 @ 20:51:14
Postat av: Robin Shadowes

Bygg 100 moskéer, baby! Nej, bygg 300 moskéer, baby!!

2010-12-10 @ 21:12:23
URL: http://madaboutmahound.blogspot.com/
Postat av: Catarina

Läs gärna Ayan Hirsi Alis senaste bok, Nomad. Där lär man sig mycket om somalier, klankultur och religionen islam.

Lättläst och informativ, man ska dock ha i åtanke att hon inte är en författare men i sak är boken bra även om litterära brister finns. Oerhört informativt just om somalier och det finns 348 riksdagsledamöter borde läsa boken just för att förstå ....

2010-12-10 @ 21:51:49
Postat av: vmm

Här är en motion som Abdirizak Waberi (M) har undertecknat:http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02U213Det är en motion som las efter vaöet och som handlar om att det bör skapas mer "religionsdialog". Jag, som är islamofob, får lite knottror här och undrar vad sjutton Waberi är ute efter. Är det skapa dialog bla bla bla eller är det att sprida islam det handlar om? Jag är i alla fall klart oroad av att han är med på en sådan här motion så snabbt efter att han blivit invald. Det får mig att undra.

2010-12-10 @ 22:12:25
Postat av: LN

Apropå mitt tjat om den funktionella idioti som jag anser kännetecknar samhället och samhällsstyret i Nya Sverige.

---------------------------------------------------

Ur nobelpristagaren i fysik Andre Geims tal på Nobelbanketten i kväll i Sthlms Stadshus:...

"Mänskliga framsteg har alltid drivits av en känslan för äventyr och okonventionellt tänkande. Men mitt bland alla ropen på "bröd och skådespel" blir dessa dygder ofta bortglömda av hänsyn till den ängsliga försiktighet och politisk korrekthet som numer styr världen. Och vi sjunka bara allt djupare i ett tillstånd av medelmåttighet och till och med idioti."

...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Att få sin uppfattning konfirmerad av en sådan person känns tryggt!

2010-12-10 @ 23:28:59
Postat av: Erik E

Väldigt bra att du uppmärksammar detta. Jag skulle dock undvika att kalla media "partistyrd". Snarare "självcensurerande media med politisk agenda".

2010-12-11 @ 02:01:20
Postat av: Robin Shadowes

Kalle Lind om 70-talets hårresande barnböcker.http://www.youtube.com/watch?v=Payy25n4Jvo&feature=player_embedded

2010-12-11 @ 03:25:20
URL: http://madaboutmahound.blogspot.com/
Postat av: LN

IDIOCRACY = FUNKTIONELL IDIOTI

FUNKTIONELL IDIOTI = en form av 'idioti', dvs grav efterblivenhet, som inte nödvändigtvis måste vara medfödd eller av konstitutionell art, men som av individens ageranden ej kan i nämndvärd grad särskiljas från hur den äkta efterblivne uttrycker sin personlighet.Likaväl som man talar om en 'kleptokrati' = makthavare som består av tjuvar, 'berikare', kan man numera tala om en 'idiokrati' = makthavare som består av idioter.När årets nobelpristagaren i fysik Andre Geims höll sitt tacktal på Nobelbanketten den 10 dec 2010, hördes två susningar komma från de församlade gästerna. Den högre av dessa kan förbindas till vad han yttrade ungefär mitt i talet:"Human progress has always been driven by a sense of adventure and unconventional thinking. But amidst calls for "bread and circuses", these virtues are often forgotten for the sake of cautiousness and political correctness that now rule the world. And we sink deeper and deeper into

a state of mediocrity and even idiocracy."...eller översatt till svenska:"Mänskliga framsteg har alltid drivits av en känslan för äventyr och okonventionellt tänkande. Men mitt bland alla ropen på "bröd och skådespel" blir dessa dygder ofta bortglömda av hänsyn till den ängsliga försiktighet och politisk korrekthet som numer styr världen. Och vi sjunker bara allt djupare i ett tillstånd av medelmåttighet och till och med idioti."Detta är en tämligen korrekt översättning - men den är inte "politiskt korekt"; vän av ordning och 'politisk korrekthet' skulle med en automats

snabbhet invända att 'idiocracy' kan inte översättas med 'idioti'.

-Ja, men bevisa då det!

- - -

Bevis för att Andre Geims med 'idiocracy' rimligen måste ha menat 'idioti' - eller 'funktionell idioti'.(1) AG skulla ha åstadkommit öppen skandal om han använt ordet 'idiocy' = idioti i denna förnäma men förljugna församling.

(2) Orden 'mediocrity' och 'idiocracy' förekommer i samma mening.

(3) 'Idiocracy' är titeln på en satirisk sciencefictionfilm från 2006, i vilken två personer hiberneras, men vaknar inte upp som planerat efter ett år, utan 2505. Vid denna tid hade dumbommarna (individer med låg IQ) tagit makten över världen och helt utkonkurrerat individer med högre IQ.

Den styrande klassen - "makteliten", oligarkerna - utgöres av debila, "idioter" och "enfaldiga kräk". [jmf Takuan Seiyo: From Meccania To Atlantis]

(4)"Idiocracy" har förekommit i populär engelsk litteratur sedan 1914. Ordet har använts om

1) regeringar som alltid fattar dåliga beslut,

resulterande i kontinuerligt försämrade förhållanden för befolkningen;

2) En regering som letts av en intellektuellt mindervärdig ledare;

3) "En regering, vars medlemmar inte skulle hitta sin egen röv med hjälp av båda händerna och en ficklampa därtill".

Ex.: "I can't believe the idiocracy we elected to run our country!"

Etymology: Idiocracy \Id-i*oc-ra-cy\, substantiv; pluralis Idiocrasies; Idio- grek. blandning - jmf fr. 'idiocrasie' - sv. 'idiokrati'.

- - - - -

http://meritwager.wordpress.com/2010/12/10/fysikpristagaren-andre-geims-lysande-nobeltal/

2010-12-11 @ 04:18:18
Postat av: Tomas

Ja, vad säger man?

Postat av: Allemand

@Tomas, att den sista idioten inte är född ännu.

2010-12-11 @ 09:07:05
Postat av: Allemand

@LN, underbar känga rakt i ansiktet på PK-nissarna.

Härligt att EU-byråkratin fick sig en känga också.

2010-12-11 @ 09:08:47
Postat av: Hulda

Tyvärr har Muslimer rösträtt i Sveriges olika val. De kommer att genom vårt demokratiska samhällssystem vrida makten ur våra händer och använda den mot oss........

2010-12-11 @ 09:50:59
Postat av: Tomas

Tack Allemand. Tänkte ju inte på det.

2010-12-11 @ 11:22:39
Postat av: Robin Shadowes

Jag håller med Hulda, muslimer borde inte få ha rösträtt i Sverige eller något annat västland för den delen.

2010-12-11 @ 11:36:07
URL: http://madaboutmahound.blogspot.com/
Postat av: Tony Ingman

Undfallenheten gentemot Islam är vidrig!

Hur kan ett land som i många år legat i framkanten

när det gäller utveckling, söka sig till, och t.om

underordna sig denna bakåtsträvande krävande

religion??

2010-12-11 @ 11:37:36
Postat av: Lotta

OT/ Vill återknyta lite till det Reinfelt sa under frågestunden med bla Jimmie Åkesson.”Ett stort problem med Åkessons resonemang är att någon måste definiera vilka som är svenskar, enligt Reinfeldt.

- Personer som går runt i det här landet och känner sig som svenskar skulle plötsligt av Jimmie Åkesson bli utdefinierade därför att man har fel föräldrar eller är född i ett annat land.

"Alla som bor här"

- Sverige är för mig alla vi som bor här.

- Vi har alla en bakgrund, en del av oss har familjer som bott länge i landet, en del av oss har föräldrar som kom hit som flyktingar, en del av oss är inte ens födda i Sverige - men vi kan alla älska och vilja göra Sverige till ett bra land för det, säger Reinfeldt.”

Tolkar jag ovanstående rätt så menar Reinfeldt att alla som bor i Sverige är svenskar. Men så bra då, då finns det ju heller inget som kan heta hets mot folkgrupp eftersom vi alla är svenskar och svenskar kan ju inte kränkas. DO kan vi lägga ner eftersom vi alla är svenskar kan ju ingen längre diskrimineras utifrån härkomst. Varför inte ta steget fullt ut och radera ut alla nationaliteter i världen, alla kan bli svenskar. De som inte finns i Sverige kan kallas utomlandsboende svenskar eller kort och gott utlandssvenskar. Vi kan utfärda PUT åt hela världen, (som vi förresten kan döpa om till Sverige) så kan de stanna i sina hemländer. Som vi ju alla vet är ju PUT något gudomligt som skyddar mot allt. Man kan till och med åka hem på semester till helvetet man flytt ifrån bara man får PUT. Världsmedborgare behövs inte längre, vi är ju alla Sverigemedborgare.

Till Carl Bildt som med darrande underläpp står och säger att han måste lägga ner en massa ambassader eftersom han måste spara 100 miljoner vill jag säga: Välkommen att avnjuta resultatet av den av er i årtionden sinnesjukt förda massinvandringspolitiken. Härligt att ni får känna på det som vi vanliga tvingats acceptera genom åren som undermåliga vägar och järnvägar, en omsorg som går på knäna där människor skadas dagligen i en vård som knappt är värd namnet osv, osv. Hoppas man ser över alla era förmåner och skär kraftigt i dessa också. Dags att skörda det ni sått med andra ord.Postat av: Allemand

@Lotta, bra skrivet, huvudet på spiken så att säga.

2010-12-11 @ 11:47:32
Postat av: ihedenius

Låter som ett svenskt 'Faith Based Initiative' möte.

Jag undrar till vilken grad Sverige skulle passera 'The Lemon Test':1. The government's action must have a secular legislative purpose;2. The government's action must not have the primary effect of either advancing or inhibiting religion;3. The government's action must not result in an "excessive government entanglement" with religion.http://en.wikipedia.org/wiki/Lemon_v._Kurtzman'Lemon Test' är gällande 'US Supreme Court' praxis deriverad från konstitutionen. Jag såg en Timbro video "Hotad frihet" (?) där Per Bauhn (?) nämner Sveriges tradition av 'konsensus' politik, avsaknad av författningsdomstol (det kan ha varit en annan Timbro video och annan person) och någon frågar om vi får en tioprocentig muslimsk befolkning kommer vi då få en tioprocentig islamisk lag ?Jag skulle önska Sverige hade ett 'Lemon Test' inskrivet i grundlagen så att vi inte med de små stegens tyranni kan glida mot en religiös stat.

Jag vill inte bo i en en procentig islamisk, kristen, judisk, scientologisk ... stat.'Faith Based Initiatives' är förstås en travesti mot åtskillnad kyrka-stat och inget jag vill se i Sverige.

2010-12-11 @ 11:53:36
Postat av: kalle

LRF chefen borde granskas, har han tagit emot mutor för att tillåta att soja med bekämpningsmedel i importeras från brasilien?dessa spårämnen finns sedan i mjölk när bönder tvingas (av ekonomiska regler från Bryssel)utfodra sin mjölkor.

vi kommer alla få cancer om spårämnen i maten finns kvar. cancerfallen ökar och orsaken får vi inte veta.

innan EU medlemskapet stoppade livsmedelverket mycket import av fuskmat men nu får de inte göra annat än lyda och godkänna och knipa käft.Jordbruksministern eskil verkar stå med mössan i hand inför EU direktiv och kemibolagens lobby

2010-12-11 @ 16:55:05
Postat av: LN

'ihedenius' kommentar ledde till följande sökresultat:

- - - - -

"I boken Till frihetens försvar - en kritik av den normativa multikulturalismen skriver Dilsa Demirbag-Sten och Per Bauhn om toleransens gränser, om huruvida öppenhet för andra kulturer per automatik betyder att kulturella olikheter alltid ska bejakas, och om skillnaden mellan religionskritik och hets mot folkgrupp. Författarna presenterade boken och samtalade om frihet och multikultur under ett seminarium på Timbro den 28 september. Samtalsledare var Timbros Fredrik Johansson.http://download.timbro.se/events/100928-hotad-frihet.mp3

--------

Denna presentation är intressant - inte minst 'Lotta' bör lyssna!

--------

Det stora mysteriet

Vad som förvånar och till och med väcker min bestörtning (ännu en gång) är att Sten/Bauhn, liksom så väldigt många andra kompetenta debattörer, för att inte tala om alla mer eller mindre idiotiska politiker över hela västvärlden, resonerar som om det INTE vore ett ovedersägligt faktum att Islam är ett till religion förklätt totalitärt politiskt system med världsherraväldesambitioner. Islam kan således inte betraktas och hanteras som vilken annan religion som helst (!), eller som en sekt typ pingstvänner eller baptister.Logiskt sett kan det bara förhålla sig på tre sätt: min uppfattning och kunskap om Islam, som inte utan ambition införskaffats sedan terrordådet i Madrid, är totalt felaktig - Islam ÄR en fredens och kärlekens religion utan expansionsfanatism - jag har missförstått allt jag har läst, sett och hört - jag har misstagit mig till 110% --- eller, Sten/Bauhn, två betydligt mera intelligenta och kunniga personer än jag, känner inte till fakta, de är med andra ord mera okunniga än jag! --- eller, Sten/Bauhn förnekar eller låtsas icke känna till fakta - och alla andra spelar med.

Inte kan det förhålla sig så att det bara är Robin Shadowes, Jimmie Åkesson och jag som har insett sanningen?

Har någon en förklaring?

2010-12-11 @ 18:54:53

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0