PIA KJAERSGAARD I HÅRD ATTACK PÅ DET SVENSKA ETABLISSEMANGET

Dansk Folkepartis partiledare Pia Kjaersgaard ger sig in i den svenska valrörelsen i sitt veckobrev. Hon fyrar av ett mycket kraftigt batteri av kritik mot det svenska etablissemanget.

Det skall bli mycket intressant att se hur svenska politiker och svensk media reagerar på denna svidande kritik.

Har även fått en översättning till svenska från en läsare. Tack Peter. Den svenska texten kommer efter Pias veckobrev för den som har svårt med danskan.

Tack Pia! Vi älskar dig!
Er der håb for Nordens syge mand?

”Hvis svenskerne vil gøre Stockholm, Göteborg og Malmø til skandinaviske Beirut’er med klan-krige, æresdrab og massevoldtægter, så dem om det. Vi kan altid sætte en broklap i Øresundsbroen”.

Sådan skrev jeg i mit ugebrev for mere end otte år siden på baggrund af den daværende socialdemokratiske svenske regerings voldsomme kritik af de stramninger på udlændingeområdet, som gennemførtes i Danmark i foråret 2002.

Den provokerende sætning fik øjeblikkeligt det officielle Sverige til at koge over af hysteri og hellig forargelse. Vi var ”danskjävlar”. Vi kunne få lov at indavle os selv tilbage til stenalderen. Jeg husker, at jeg mødte en stærkt ophidset Lars Leijonborg fra det svenske Folkpartiet til en duel på ord i tv-udsendelsen Deadline. Den humorforladte mand var så desperat og sur, at han i mangel af argumenter for åbent kamera gav sig til at rive en af Dansk Folkepartis brochurer i stykker.

Men mens den svenske elite spruttede af raseri og udstedte daglige bandbuller, strømmede det ind med flere hundrede mails til Dansk Folkeparti fra helt almindelige svenskere. Næsten alle var de fulde af taksigelser over, at vi havde sat fokus på det svenske udlændingeproblem og den svenske meningsundertrykkelse. Men det var også trist læsning. Tonen var næsten bønfaldende: ”Hjælp os”.

Det fik os til at indrykke en annonce i den svenske avis ”Dagens Nyheter”, hvor vi takkede for støtten. Vi bragte her nogle citater fra de mange mails, vil havde modtaget. Det officielle Sverige skreg straks, at vi selv havde fabrikeret citaterne, fordi de indeholdt fordanskninger – noget som naturligvis skyldes, at nogle af afsenderne ønskede at gøre indholdet lettere at forstå. Ligesom når vi siger ”ursäkta” eller bestiller ” ett rum med frukost”, når vi opholder os på den anden side af Sundet.

Alt i alt gav det et indblik i en politisk kultur, jeg ikke troede mulig i en oplyst, vestlig verden anno 2002. Hvad var gået galt i Sverige? Hvordan kunne det lade sig gøre at undertrykke en befolkning så voldsomt?

Det grænseløse svenske hykleri kom ligeledes til udtryk under valgkampen i 2006, hvor svensk TV med skjult kamera havde filmet politikere fra de anerkendte – eller skulle man sige ”lovlige” – partier i Sverige. Her stod socialdemokrater og moderater pludselig og omtalte indvandrere med sprogets værste og mest hadefulde gloser. Da de efterfølgende blev konfronteret med deres udtalelser, nægtede de lamslået, at det overhovedet var deres ord. Et sørgeligt bevis på en syg politisk kultur!

Ved samme valg blev det i øvrigt påbudt de statslige svenske medier konsekvent at omtale det indvandringsskeptiske parti Sverigedemokraterne som ”fremmedfjendske”, hvis partiet en sjælden gang blev nævnt i ”Ekot” eller ”Rapport”. I takt med at indvandringen til Sverige eskalerede yderligere med tusindvis af irakere, kørte den svenske elite videre i samme verdensfjerne spor.

Den svenske socialdemokratiske leder Mona Sahlin – som gerne vil være Sveriges næste statsminister - udtalte eksempelvis i 2002, at ”Jeg tror, at det som gør så mange svenskere misundelige på indvandrergrupper, det er, at I har en kultur, en identitet, en historie, noget som binder jer sammen. Og hvad har vi? Vi har midsommeraften og den slags tåbelige ting”. Men den nuværende statsminister Frederik Reinfelts fædrelandskærlighed var såmænd ikke meget større, da han udtalte, at ”kun barbariet er oprindeligt svensk”.

Det vil sprænge alle rammer at gengive den endeløse række af svenske absurditeter som for eksempel, at en elev blev sendt hjem fra en skole, fordi han bar det svenske flag på en bluse, at en fyret medarbejder fra den svenske udlændingestyrelse ikke en gang kunne få hjælp fra sin egen fagforening, fordi han havde vovet at kritisere den svenske udlændingepolitik offentligt – eller at jeg af den svenske succes-forfatter bag bl.a. Hamilton-bøgerne, Jan Guillou blev betegnet som ”farligere end Bin Laden”.

Jeg kan nøjes med at konstatere, at den svenske udlændingepolitik er kørt helt af sporet.

At Sverige i dag har en af Europas højeste kriminalitetsrater, og at den massive indvandring har tvunget hele det svenske velfærdssystem i knæ. Hvilket ikke mindst går ud over de ældre på svenske plejehjem, som i dag visse steder får rationeret alt fra kaffe til antallet af kartofler, de må spise, fordi der skal spares.

Hvornår har svenskerne endelig fået nok? Det har vi tit gået og spurgt os selv på denne side af Sundet. Ja, hvornår? Noget tyder på, at det måske er ved at ske. I hvert fald står Sverigedemokraterne i meningsmålingerne til at forcere den svenske spærregrænse på fire procent. I visse målinger har partiet endda opnået mere en seks procent af stemmerne. Det tyder på, at der er håb for Sverige.

Kritikere af Sverigedemokraterne har hånligt sagt, at partiet er en kopi af Dansk Folkeparti. Og hvad så? Hverken jeg eller andre i Dansk Folkeparti har aktivt blandet sig i svenske forhold. Det har hele tiden været vores klare holdning, at kun svenskere kan afhjælpe situationen i Sverige. Men at Sverigedemokraterne selvfølgelig har skelet til Dansk Folkepartis succes, er kun helt naturligt.

Der forestår et politisk oprydningsarbejde af næsten bibelske dimensioner i Sverige efter Riksdagsvalget den 19. september, og Sverigedemokraternes kommende udfordring bliver at vise, at de – ligesom Dansk Folkeparti – er i stand til at skaffe sig indflydelse og samtidig formår at holde en stram disciplin i partiet. Men forudsætningen er naturligvis, at de øvrige svenske partier vil respektere partiet og de svenskere, som har stemt på det.

Meget tyder på, at det mentale jerntæppe omkring Sverigedemokraterne endelig er ved at krakelere. Det er godt. Ikke kun for Sverige og svenskerne, som igen kan rejse hovedet og synge ”Du gamla, du fria” uden at risikere at blive beskyldt for ”hets mot folkgrupp” - men for hele Norden. Der er håb for Sverige.

Med venlig hilsen

Pia Kjærsgaard

------------------------------------------
Svensk text


Finns där hopp för Nordens sjuka man?

Om Svenskarna vill göra om Stockholm, Göteborg och Malmö till Skandinaviska Beirut, med klankrig, hedersvåld, och massvåldtäkter, så låt dom göra det. Vi kan alltid sätta en spärr vid Öresundsbron.

De orden skrev jag I mitt veckobrev för mer än åtta år sedan, mot bakgrund av den dåvarande socialdemokratiska svenska regeringens våldsamma kritik av de åtstramningar på invandringsområdet som
genomfördes I Danmark 2002.

Det provocerande ställningstagandet fick ögonblickligen det officiella Sverige till att koka över av hysteri och helig förargelse. Vi var "danskjävlar". Vi kunde få lov att inavla oss själva tillbaka till stenåldern. Jag minns, att jag möttes av en starkt upphetsad Lars Leijonborg från det svenska Folkpartiet I debatt I TV programmet Deadline. Den humorbefriade mannen var så desperat och sur, att han I brist på argument framför kameran började riva en av Dansk Folkepartis broschyrer I bitar.

Men medans den svenska eliten sprutade av raseri, strömmade det in flera hundra mejl in till Dansk Folkeparti från vanliga Svenskar. Nästan alla var fyllda med tacksamhet över, att vi hade satt fokus på de svenska invandringsproblemen, och det svenska åsiktsfötrycket. Men det var också tråkig läsning. Tonen var nästan bönfallande, "Hjälp oss".

Det fick oss att trycka en annons I den svenska dagstidningen "Dagens Nyheter", där vi tackade för stödet. Vi hade här med några citat från de många mail, vi hade mottagit. De officiella Sverige skrek mycket snart att vi själva hade fabrikerat citaten, eftersom de innehöll danska ord, något som naturligtvis förklaras med att några av avsändarna önskade göra innehållet lättare att förstå. Precis som när vi säger "ursäkta" eller beställer "ett rum med frukost", när vi är på det andra sidan sundet.

Allt I allt gav det en inblick I svensk politisk kultur, jag inte trodde var möjligt I en upplyst, västerländsk värld 2002. Vad har gått galet I Sverige? Hur kunde det låtas göra ett sådant våldsamt förtryck på en befolkning?

Det gränslösa svenska hyckleriet kom också till uttryck under valet 2006, där svensk TV med dold kamera hade filmat politiker från de erkända - eller ska man säga "lagliga" - partierna I Sverige. Här stod socialdemokrater och moderater plötslig och omtalade invandrare med språkets värsta och mest hatfulla gloser. Då desamma blev konfronterade med deras uttalanden, nekade de lamslaget, att det överhuvudtaget var deras ord. Ett sorgligt bevis på en sjuk politisk kultur.

Vid samma val blev det I övrigt lag att de statliga svenska medierna konsekvent skulle benämna det invandringskritiska partiet Sverigedemokraterna som "främlingsfientligt" varje gång partiet blev nämnt I "Ekot" eller "Rapport". I takt med att invadringen till Sverige eskalerade ytterliggare med tusentals av irakier, körde den svenska eliten vidare I samma verklighetsfrämmande spår.

Den svenska socialdemokratiska ledaren Mona Sahlin - som gärna vill vara Sveriges nästa statsminister, uttalade sig exempelvis på följande sätt 2002, att "Jag tror, att det som gör så många svenskar avundsjuka på er invandrargrupper, det är, att ni har en kultur, en identitet, en historia, något som binder er samman. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker". Men den nuvarande statsministern Fredrik Reinfeldt fäderneslandskärlek var inte så mycket större, när han uttalade sig att "Endast barbariet är det ursvenska".

Det skulle spränga alla gränser att återge den endlösa serien av svenska absurditeter som t ex. att en elev blev hemskickad från skolan, för att han bar en t-shirt med en svensk flagga, att en avskedad anställd på det svenska migrationsverket inte kunde få hjälp av sitt eget fack, eftersom han hade vågat att kritisera den svenska invandringspolitiken offentligt - eller att jag av den svenska framgångsrike författaren bakom Hamilton böckerna, Jan Guillou blev betecknad som "farligare än Bin Laden"

Jag kan nöja mig med att konstatera att den svenska invandringspolitiken är helt urspårad.

Att Sverige idag har en av Europas högsta kriminalitet. Och att massinvandringen har tvingat ner hela det svenska välfärdssystemet på knä. Vilket inte minst går ut över de äldre på svenska äldreboenden, som idag på vissa ställen får ransonerat allt från kaffe till antalet potatisar, de får lov att äta, för att det ska sparas.

När har svenskarna äntligen fått nog? Det har vi ständigt gått och frågat oss själva på denna sidan sundet. Ja, när? Något tyder på, att det kanske är på väg att ske. I varje fall står Sverigedemokraterna i undersökningar till att forcera den svenska fyraprocents-spärren. I vissa mätningar har partiet ända upp till över sex procent av rösterna. Detta tyder på, att det finns hopp för Sverige.

Sverigedemokraternas kritiker har hånfullt sagt, att partiet är en kopia av Dansk Folkeparti. Så vad? Varken jag eller andra i Dansk Folkeparti har aktivt blandat oss i svenska förhållanden. Det har hela tiden varit en tydlig hållning, att endast svenskarna kan göra något åt situationen i Sverige. Men att Sverigedemokraterna självklart har hjälp/är influerade av Dansk Folkepartis framgångar, är helt naturligt.

Det ligger framåt, ett politiskt saneringsarbete utav nästan bibliska dimensioner i Sverige efter Riksdagsvalet den 19. September, och Sverigedemokraternas kommande utmaning blir att visa, att de - liksom Dansk Folkeparti - kan skaffa sig inflytande och samtidigt förmår att hålla en stram disciplin i partiet. Men förutsättningen är naturligtvis, att de övriga svenska partierna kommer respektera partiet och dom svenskarna, som har röstat på det.

Mycket tyder på, att det mentala hjärnsläppet omkring Sverigedemokraterna äntligen håller på att krackelera. Det är bra. Inte enbart för Sverige och svenskarna, som åter kan resa huvudet och sjunga "Du gamla, du fria" utan att riskera att bli beskylda för "hets mot folkgrupp" - men för hela Norden. Det finns hopp för Sverige.

Med vänliga hälsningar

Pia Kjærsgaard


Kommentarer
Postat av: AWSvensson

Alla goda ting är tre, Pia , gammel dansk o Carlsberg.

Tänk att några så självklara ord kan på ett så enkelt sätt sammanfatta hela Sveriges situation. Säg den PK fanatiker som kan bemöta en sådan skrivelse med raka fakta, han finns icke.

2010-08-16 @ 15:14:49
Postat av: Gubben o Gumman

Ja nog skall vi "håppe" den 19 Septmber.

AW Svensson du tänker bara på nöjen.

2010-08-16 @ 15:31:34
Postat av: krister

tack pia

vi behöver all hjälp vi kan fåsd2010

2010-08-16 @ 15:36:27
Postat av: Leif

Tack Pia

2010-08-16 @ 15:43:54
Postat av: Gert Hellström

Att flytta till Danmark är ett bra alternativ om det går åt pipan i valet .Gert.

2010-08-16 @ 15:54:44
Postat av: Skånepåg

Pia skriver:

"Men forudsætningen er naturligvis, at de øvrige svenske partier vil respektere partiet og de svenskere, som har stemt på det."Jo vi kan ju alltid hoppas, men beror givetvis helt på hur många mandat som Sd får i valet till Riksdagen.Kan det uttryckas bättre än när hon skriver: "Der forestår et politisk oprydningsarbejde af næsten bibelske dimensioner i Sverige efter Riksdagsvalget den 19. september."Tack Pia säger även jag. Och för den som inte vet, så kan man prenumerera på Pia:s veckobrev kostnadsfritt på Dansk Folkepartis hemsida.

2010-08-16 @ 16:00:55
Postat av: AWSvensson

På tal om nöje, det ska bli mig ett nöje att se Måna gråtmilt förklara att väljarna svek henne och att hon därför icke mera ska erbjuda sina tjänster till dessa otacksamma väljare. Som tack erbjuds hon tjänsten som ambassadör i Mogadishu av sina partikamrater som stöttat henne i tron att förläningar väntade och som nu ser henne som en svikare.

2010-08-16 @ 16:01:19
Postat av: Skånepåg

Jag lade in denna URL till en förvirrad ledarartikel i dagens Expressen på en tidigare tråd.Jisses vad ledarskribenten blir "sågad" i höjd med anklarna av kommentarerna. Mycket roande läsning!

Postat av: AWSvensson

Har under en halvtimme pratat med en initierad som arbetat på förläggningar och sett eländet på nära håll. Sammanfattningsvis kan sägas tro inte asylhanteringen är ett enda stort kaos, det är värre.

2010-08-16 @ 17:00:32
Postat av: S-E Karlsson

Efter att ha läst vad Pia skriver så tror jag att jag tar hustrun med och söker asyl i Danmark !

Där tycks dom använda huvet till att tänka med inte gömma det i sanden !

2010-08-16 @ 17:40:26
Postat av: Helene

Tack Pia för dessa mycket kloka ord!

2010-08-16 @ 18:32:20
Postat av: Lotta

Tack Pia för dessa sanna ord. Mycket bra skrivet.

2010-08-16 @ 18:51:20
Postat av: Tony Ingman

Oj vad pk isterna kommer att tugga fradga allra

helst när det är Pia Kjearsgaard som står för

avhyvlingen.

2010-08-16 @ 19:19:55
Postat av: Stefan K

Jag kom hem idag från en fem dagar lång semester i ett annat land.Landet ifråga har en kriminalitet som nästan är löjligt låg.

I affärer säljs smycken och kläder med motiv från landets kultur och historia.

Landets invånare är mäkta stolta över sitt land.

Här firar stolta statsöverhuvuden sina seder och traditioner tillsammans med medborgarna.

2009 bodde här knappt 18 000 människor med utländsk bakgrund där utomeuropéerna kom från Filippinerna och Thailand.

Under de fem dagar jag var där såg jag inte en enda kvinna med vare sig burka eller slöja.

Upplopp i förorterna hade ingen hört talas om.Pratar jag om landet Utopia?

Nej, däremot Island, en av Europas sista bastioner mot en misslyckad mångkultur.

2010-08-16 @ 19:28:52
Postat av: Berit

Tack Pia för dina kloka ord!

Hjälp oss att få ett slut på denna vansinniga massinvandring det är så man kvävs!

H

2010-08-16 @ 20:23:48
Postat av: Katja

Bravo!

2010-08-16 @ 20:24:14
Postat av: Robin Shadowes

Jag funderar också på att flytta över sundet. Danmark är ett yndigt och dejligt land. Kommer ihåg hur det kändes som barn att åka över. Det var annorlunda men inte jätte-annorlunda. Är man inte ute efter nåt tropiskt så är säkert Danmark och Norge utmärkta alternativt. Dessutom gör danskarna både bättre musik och filmer än oss. Det kan man räkna som bonus. Det är så mycket mer än bara Kim Larsen och Aqua. Men det är väl ungefär vad Svensson känner till.

2010-08-16 @ 20:28:47
URL: http://sverigedemokraterna.se/
Postat av: Inge Sandén

Tack Pia.

Det värmer att veta att våra vänner är så nära.

Tänker som många andra här.

Kommer inte SD in i riksdagen med god marginal,står hoppet till Danmark.

Det är bara att flytt.Tror mig veta,varför det blivit så här med Sverige.

Sossarna regerade efter 2:dra världskrigets slut oavbrutet i 30 år.

Den Svenske arbetaren kände sig trygg med en sosseregering.

Slutade att intressera sig för politiken,läste inte mycket tidningsledare,utan ägnade sig mera åt intressen såsom fotboll och övrig idrott.

Sossarna i regeringen tillvatatog hans intressen och brydde sig inte om,att allt fler maktgalna och karriärsugna personer intog ledande befattningar i det som av intellektuella vänsterkrafter kallades för folkrörelser såsom ABFoch Folketshus m.fl.När arbetaren började känna av den misslyckade invandringen,ökade igen intresset för politiken.

2002 kom den första reaktionen på att något var fel i hans land.

Det välstånd hans föräldrar varit med om att bygga började så smått raseras av intellektuella,som aldrig gjort en tung arbetsdag,men gärna ville tala arbetarspråk.

Man började titta på vad Sverigedemokraterna var för några luringar.

Man ville ju inte bli kallad för rasist och främlingsfientlig.

2006 kom den verkliga vändningen och man började förstå, att vi var grundlurade av sådana som Mona Sahlin och söner till de tidigare sossarna såsom Bodström t.ex.

Hur kunde en sosse i ledande ställning 2006 krama och försvara något så kvinnofientligt och sverigefientligt som dessa invandrare som kallade sig för islamister och predikade hatpropaganda i dessa moskeer,som sossarna tillåtit att bygga i religionsfrihetens namn.

Islam hade nu fått ett starkt fotfäste i vårt gamla land byggt av våra förfäder som såg upp till sådana som Tage Erlander och Gunnar Sträng.När dessa invandrare inflorerade av sina föräldrar och imamerna i moskeerna,började kasta sten och bränna skolor och våldta svenska flickor i ett enda syfte att förnedra

Svensken,som gett honom tak över huvudet i tron att det var en flykting som behövde hjälp.2010 kommer ett val som av förräderna inte vågar annat än att nu benämna som en jordskredsseger för Sverigedemokraterna.

Arbetarna i Sverige har nu fått intellektuella ledare, som har samvete och kan inta för sin egen karriärs skull fortsätta att ljuga o m tillståndet i vårt Sverigedemokraternas land.

Alla dessa författare,journalister,chefredaktörer,kulturarbetare,krönikörer på Expressen och Aftonbladet,bortskämda söner och döttrar till 68-vänstern som går under namn såsom Expo och AFA och kulturskribenter som hånat oss Sverigedemokrater och kallat oss för namn som bara renodlade rasister använder sig av i vardagslivet.Alla dessa uppräknade kommer likt de nazistvänliga sossarna,bondeförbundarna och högerfolket säga,när det stod klart att Hitler skulle förlora kriget.

Vi visste inte,vi förstod inte att Hitler var en så ond människa.Värstingen var den sedemera sossen och landshövdingen Eriksson som nu bytt namn till Edenman.

Det är sönerna och döttrarna till 40-talets förrädare som nu anklagar Sveridemokraterna för vatt vara rasister m.m.för att de skäms för sina släktingar.

Det skall bli skönt att få höra,när vår tids förrädare säger.

Vi visste inte och förstod inte att dessa islamister var skickade för att förgöra landet Sverige.

Nu förstår vi sambanden av alla olycker som vårt land drabbats av de sista 20 åren.

Förlåt oss kära SverigedemokraterSjälv ber jag om förlåtelse för att jag inte kunde hålla igen på min syn av vår tids förrädare.

2010-08-16 @ 20:31:28
Postat av: Utlandssvensk

@Robin Shadowes.

"Jag funderar också på att flytta över sundet"DET VAR MINST SAGT OVÄNTAT.......Vi hade ju några debatter där du framförde ganska nedsättande benämningar på utflyttade svenskar, dvs. sådana som jag.Men visst, en bra karl kan ändra sig. Får man fråga vad det är som har fått dig att omvärdera bosättning utomlands?

2010-08-16 @ 20:39:02
Postat av: Utlandssvensk

Även Svenska Hayek Institutet skriver om Pia:http://www.hayekinstitutetsverige.com/2010/08/det-tysta-riket-dansk-folkeparti-om.htmlHan som skriver tillbringade sex år i Danmark och undervisade även på universitet där.

2010-08-16 @ 20:41:45
Postat av: leif clavenheim

Någon vill skapa ett inferno.

2010-08-16 @ 20:50:14
Postat av: Jocke

Jeg elsker dej Pia!!!!

2010-08-16 @ 20:50:40
Postat av: Nils

Förlåt, men det var ju en KLAFF, Pia K villa sätta i Øresundsbron. Om man är dansk, tyckar man det er roligt. Om det kommer "en spärr" på bron blir det troligen på svensk initiativ. ;-)Och inte mentalt hjärnsläpp runt SD men mentalt JÄRNRIDÅ.

2010-08-16 @ 20:54:37
Postat av: Jamesbonde

Mange tack Pia! Som halvdansk syns jag det mest pinlige er den svenske del. Min mor og far ked af at de valgte Sverige.

2010-08-16 @ 20:56:53
Postat av: Fredrik

Lär inte bli nån kommentar från PK media.

Never will happen! Är ju så pinsamt att erkänna att invandringspolitiken är den största jävla blopper i Sveriges historia.Man skäms som svensk när länder som stod imot hitlers krafter känner igen ett hot "ISLAM" men svenska politiker löper med som man gjorde under 2 värlskriget. Vi diskuterar allt utom den våldsvåg som drabbar våra kvinnor o ungdomar pga av denna invandring från kulturer som skiter i oss och endast vi sko sig på vårt samhälle men ej följa den svenska moralen o kulturen.Rösta SD

2010-08-16 @ 21:23:14
Postat av: Bo

Vi som förr var lika framstående som de andra nordborna i Norge och Danmark. Vi grundade Ryssland, och den Gotiska kulturen, mm. Nu kuvas vi av mentalsjuka politiker som i praktiken arbetar för att förinta vårt folkslag.Nu ler en del Danskar i mjugg, när vi är svaga. Dock ser jag förbi det.

2010-08-16 @ 21:24:57
Postat av: Mia Hagman SD Kalmar

Jag vill också tacka Pia för en mycket bra skrivelse! Om det mot förmodar skulle gå illa i valet så är det nog politisk asyl i Danmark som gäller! ler

2010-08-16 @ 22:19:01
Postat av: Bo

Bara för tjugo år sedan tittade Danskarna djävligt snett på Svenskar och snackade skit om dem. Nu har Danskarna fått en dos råttmänniskor att jämföra med.Vi Svenskar har fått en överdos.Är det det som måste till för att vi skall kunna gilla varandra ?

2010-08-16 @ 23:15:36
Postat av: lassekolja

Tack Thoralf för översättningen! Tack vare den "orkade" jag läsa hela denna hjältinnas veckobrev.

En liten detalj; jag minns att det var den dåvarande Eko-chefen Staffan Sonning som beslutade att, varje gång Sverigedemokraterna nämndes skulle namnet föregås av epitetet "främlingsfientliga". Säga vad man vill men visst fick det genomslag, om man upprepar en lögn tillräckligt många gånger under tillräckligt lång tid, blir det till slut en sanning!

2010-08-17 @ 00:17:03
URL: http://frianyheter.nu
Postat av: J B Doe

Off Topic:

Pat Condell är en brittisk stå-uppare som talar allvar om moské-bygget vid Ground Zero:http://www.jihadwatch.org/2010/06/pat-condell-on-ground-zero-mosque-is-it-possible-to-be-astonished-but-not-surprised.html

2010-08-17 @ 00:19:18
Postat av: joffe

Tack Pia för sanningens skrift!Dina ord kommer jag sprida till många utlandssvenskar både på norra och södra halvklotet.

2010-08-17 @ 03:55:43
Postat av: Vicious Dog

"7.15 Hot och hat mot journalister och politiker som granskar rasister. LENA SUNDSTRÖM, aktuell med dokumentären "Dom kallas rasister", SANNA KLINGHOFFER, journalist Sveriges Radio, och ANDERS ALKEWALL, fd politiker Vellinge"Panelen för inbördes beundran har idag gråtit ut i TV 4 mot de stygga SD som skickar fula brev till dessa qvisslingar

Postat av: Stefan A

Kommer ihåg en en utredning som den nye ledarskribenten i exp. Wetterberg gjorde, där han föreslog att stora delar av sveriges jordbruksmark skulle planteras med skog,då var det några driftiga jordbrukare som planterade gran på en åker utanför hans dåvarande sommarstuga(har säkert någonting flådigare nu) då blev det annat ljud i skällan när han med gråten i halsen beklagade sig i tv. Wetterberg en värdig representant för nomenklaturan,som ivrigt förespråkar mångkultur,men som för allt i världen inte vill bo där mångkulturen är som "härligast"......

2010-08-17 @ 08:40:56
Postat av: Stefan A

Kontaktuppgifter till tv4 behövs i kväll om man känner Lena Sundström rätt...TV4

115 79 Stockholm

Telefon: 08-459 40 00 08-459 40 00

www.tv4.seTV4:s Tittarombudsman

Telefon: 020-44 44 44 020-44 44 44

e-post: tittarombudsmannen@tv4.se

2010-08-17 @ 08:53:14
Postat av: Tony Ingman

Inge Sanden:

Du har helt rätt i att sossarna har mycket på sitt

samvete. Dom blev övermodiga, tyckte sig kunna göra

lite som man ville, byggde upp en vänskapskorruption utan dess like, så att rätt folk

med rätt åsikter hamnade på strategiska platser.

Den svenske väljaren sov länge sin törnrosasömn, och menade att allt ordnade sig ändå.

Förhoppningsvis har han vaknat till liv nu när han

ser hur landet håller på att skänkas bort till

avgrundsmörka krafter.

2010-08-17 @ 08:57:26
Postat av: Robin Shadowes

Utlandssvensk, som skåning är steget knappast särskilt långt av åtskilliga skäl. Merparten av oss har haft kluvna lojaliteter i över 300 år. Vi har alltid fått höra att vi är halv-danskar och att det låter som om vi pratar med het gröt i munnen, något som blir ytterst tröttsamt att höra på i längden. Kan tänka mig att norsken känner något liknande när han för höra det där om guleböj och kämpetorsk för hundrafemtielfte gången. Dom som säger sånt tycker säkert dom är jätteroliga (hö-hö-hö, typ) men vi är av förståeliga skäl mindre roade. Varför skulle vi älska nån som har försökt utrota oss sedan 1600-talet? Redan på den tiden försökte man byta ut oss mot balter. Ser inte ut som det skulle lyckas förrän nu.

Dessutom kan jag fortfarande minnas min barndoms lyckorus. Från småstaden var vi i ett annat lands huvudstad på lite över en timme. Att komma till en så stor stad var häftigt. Arkitekturen och människorna såg likadana ut i stora drag men det var känslan att nåt var annorlunda. Ut med hela kusten var ordet tura ett begrepp. Man åkte fram- och tillbaka utan att gå av bara för att roa sig. Kanske är Stockholm vackrare bara för att det ligger på öar med en massa vatten omkring men Köpenhamn är fan så mycket häftigare och har alltid varit. Det är den enda huvudstaden i Norden som har en interkontinental känsla över sig.

Vad har tokholmarna att skryta med egentligen? Gröna Lund? LOL!! Vi har Tivoli OCH Bakken! Plattan? Vi har Europas största gågata.

Dessutom har jag avlägsna släktingar på andra sidan så det danska blodet kokar! Det och det skånska. Kanske kommer jag inte ens att kunna besöka mitt färdernesland på äldre dar eftersom det då kommer styras av muslimer helt och hållet. Då får jag väl trösta mig med att stå på Rigets tak som Stig-Helmer och kika över på andra sidan. men till skillnad från honom kommer jag snarare att skrika svenskjävlar! Där står ni på er sida era landsförrädare som utskiten kalk! Det kan ju alltid bli små högtidsstunder trots allt. :)

2010-08-17 @ 09:43:01
URL: http://sverigedemokraterna.se/
Postat av: Utlandssvensk

Robin,Jag förstår precis vad du säger, tror jag.Men försök då att sätta dig in i hur det är att vara infödd Stockholmare som motsätter sig mångkulturen och INTE vill hålla tyst. Det var jag för 15 år sedan. Det blir helt outhärdligt. Problem med jobb, problem för barnen i skolan, etc, etc.Visst hoppas jag på en vändning i Sverige och även Stockholm, men:

1. Jag tror inte att det är realistiskt med fredliga och demokratiska metoder. Tyvärr.

2. Personligen tycker jag att merparten av befolkningen i Stockholm förtjänar allt de kommer att få. Jag köper inte att "vi blev lurade, vi kunde inte veta, osv." Trams! Det har funnits mitt framför ögenen i MINST 15 år. Om man inte har sett det beror det på att man aktivt har blundat.Jag tror och hoppas på ett starkt valresultat för SD men tror inte att det kommer att få någon effekt. Det kommer att bildas en blocköverskridande regering som:

1. Kommer att ÖKA invandringen eftersom denna fråga nu är vad som förenar partierna.

2. Kommer att göra allt för att sabotera för SD. SVT, SR, skatteverket, etc, etc kommer att jaga den nya riksdagsmännen med blåslampa. Sen kommer säkert ändrade regler om partistöd osv.Om vi kommer upp i 200.000 immigranter om året under nästa mandatperiod, vilket är helt realistiskt, tror jag att ett sönderfall är garanterat och ett inbördeskrig troligt inom 10 år.

2010-08-17 @ 12:44:22
Postat av: Calle

Att det skall behövas en "riksdags"politiker i ett grannland för att visa på verkligheten i Sverige för svenska folket???!!! Våra egna har väl redan slöjor för ansiktet så dom inte ser klart.Det är inte våra grannländer som har en extrem invandringspolitik, det är Sverige som har det.

2010-08-17 @ 14:55:53
Postat av: Ferdinand Mjuk

...läs gärna den här lilla betraktelsen av Sverige ur ett ytterligare Danskt perspektiv, där man sitter på första parkett vid Öresund och ser förfallet på andra sidan sundet....!

http://www.newsmill.se/artikel/2010/08/17/kolumnist-ved-jyllands-posten-sverige-er-fordomsfuld-og-besat-af-racister

2010-08-17 @ 19:04:48
Postat av: PK

<3 Pia Kjærsgaard

2010-08-17 @ 19:35:51
Postat av: Robin Shadowes

US, det är väldigt troligt att Sjupartiet (nn) kommer fortsätta att sabotera för SD även efter inträdet i riksnatten. Även media kommer fortsätta med förtalet. Att man dessutom kommer öka massinvandringen är lika säkert som allahu akhbar i moskén. Som bonus får dom ju dessutom fler valboskap på så vis. SVT burkar ju sända riksnatts-debatterna i Kunskapskanalen. Jag gissar på att var gång nån från SD går upp i talarstolen så kommer tv'n visa en ruta med "tekniskt fel". På så vis kan man fortsätta undanhålla större delen av befolkningen SD's budskap.

2010-08-17 @ 23:25:10
URL: http://sverigedemokraterna.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0