JIMMIE ÅKESSON I TV8Är Bengt Westerberg riktigt klok. Uppenbarligen kan han inte läsa!

Ian Wachtmeister har många bra poänger medan Bengt Westerberg framstår som en "floskeltönt" och en ren lögnare.

Jimmie klarar sig mycket bra trots diverse osakliga påhopp.

EXTRA EXTRA EXTRA

SD har nyss gått ut med ett pressmeddelande:

Svenskt näringslivs chefsekonom räknade fel med 1000 procent!
2010-04-07 00:46

Svenskt näringsliv har på uppdrag av TV8 försökt genomföra en egen kostnadsberäkning utifrån de riktlinjer för antagande av valmanifest som Sverigedemokraterna nyligen antog. Trots att Jimmie Åkesson, som enda deltagare, förvägrats att titta på rapporten i förväg, så valde programledaren Lars Adaktusson att göra en stor sak av rapporten i gårdagens avsnitt av ”Angeläget med Adaktusson”.

Sverigedemokraterna har först nu fått en möjlighet att titta på rapporten och efter en första granskning dömer man ut den som ”ett hastverk” och beskriver den som ”djupt oseriös och häpnadsväckande okunnig.”. Mest uppseendeväckande av allt är kanske att Svenskt näringslivs chefsekonom räknat fel med 1000 procent.

Sverigedemokraternas ekonomipolitiske talesman Johnny Skalin och partiledare Jimmie Åkesson kommenterar:

- Vi förstår att Svenskt näringsliv inte är särskilt förtjusta i till exempel Sverigedemokraternas ambitioner om att motverka lönedumpning genom skärpta regler för arbetskraftsinvandring och att man därför anser sig ha politiska motiv att motarbeta SD. Det är också uppenbart att rapporten är ett hastverk som tillkommit under stark tidspress. Även med dessa faktorer i åtanke är det dock snudd på skrämmande att en person i chefsekonomen Stefan Fölsters position kan låna ut sitt namn till en så djupt oseriös och häpnadsväckande okunnig skrivelse som denna rapport är.

- För det första så bygger rapporten på en högst tvivelaktig metod. Istället för att vänta till maj månad, då Sverigedemokraterna presenterar sin skuggbudget med konkreta siffror kring satsningar och besparingar, har Svenskt näringsliv i sina kostnadsberäkningar utgått från rena gissningar och ogrundade antaganden. Man har överhuvudtaget inte talat med Sverigedemokraterna och har därför ingen aning om vilka konkreta kostnadsnivåer vi slutligen kommer att landa i. Vidare så utgår man ifrån den felaktiga utgångspunkten om att SD:s ambition är att realisera samtliga sina vallöften fullt ut redan under det första året, när det i själva verket rör sig om en stegvis process som kommer att fortgå under hela mandatperioden.

- För det andra så överdriver Svenskt näringsliv kostnaderna för Sverigedemokraternas satsningar och underdriver intäkterna från våra föreslagna besparingar. När det till exempel gäller SD:s förslag om att återinföra värnplikten utgår Svenskt näringsliv, helt ogrundat, ifrån att partiet, inom loppet av ett år, vill återställa antalet värnpliktiga till 1996 års nivå. I direkt strid med vad som anges i de riktlinjer för valmanifest, som man säger sig ha utgått ifrån, utgår man också ifrån att samtliga värnpliktiga skall ha en tjänstgöringsperiod på hela 11 månader och på så sätt kommer man fram till sin fantasisumma om nästan 25 miljarder i kostnad för detta förslag. På intäktssidan lyckas man helt sonika trolla bort de ca 15 miljarder i nettobesparingar som ett svenskt utträde ur EU skulle ge. Detta genom att felaktigt och återigen, helt i strid med vad som anges i riktlinjerna för valmanifest, utgå ifrån att SD också vill dra sig ur den inre marknaden och det europeiska frihandelssamarbetet. Beträffande Svenskt Näringslivs uppskattade kostnad för massinvandringen på ca 20 miljarder netto, så är detta den lägsta siffra som någonsin figurerat i debatten. Den siffra som fram tills nu har varit den lägsta är de uppgifter som tidigare presenterats av professor Jan Ekberg, där han talat om ca 30-40 miljarder kr i nettokostnad. Näst lägst har siffrorna från professor Bo Södersten, om ca 40-50 miljarder kr, varit. En direktöverföring av kalkylerna från till exempel den danska Välfärdskommissionen och Rockwoolfonden skulle ge avsevärt högre siffror än någon av de ovan nämnda.

- För det tredje så innehåller rapporten från Svenskt näringsliv direkta och närmast pinsamma felberäkningar och hanteringen av källor måste sägas vara under all kritik. Beträffande SD:s förslag om att öka det statliga stödet till UNHCR:s arbete med att hjälpa flyktingar i krisområdenas närhet, så skriver Svenskt näringsliv i rapporten att man beräknar kostnaden för detta till 65 miljoner kr. När denna siffra sedan förs ut i kolumnen där kostnaderna konkretiseras och adderas, så anger man att den är 0,65 miljarder kronor, det vill säga 650 miljoner kronor. Nationalekonomerna på svenskt näringsliv vet alltså inte hur man skriver ut 65 miljoner angett i miljarder och därmed så överdriver man, genom en ren felberäkning av sina egna gissningar, kostnaderna för SD:s förslag med 585 miljoner kronor! Beträffande den bristande källkritiken kan vi som konkret exempel nämna det faktum att Svenskt näringsliv, som enda källa bakom uppgiften om vad en utbyggnad av kärnkraften skulle kosta, ospecificerat anger: ”en blogg”. I detta avseende kan det också tilläggas att Svenskt näringsliv ogrundat och felaktigt antar att SD vill att denna utbyggnad skall ske helt i statlig regi, säger Johnny Skalin.

Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson konkluderar:

- Sverigedemokraterna är en seriös och ansvarstagande organisation som endast för fram väl genomtänkta förslag och synpunkter. Tyvärr tycks inte detsamma kunna sägas om Svenskt näringsliv...


Kommentarer
Postat av: Dunderminnet

Av nån anledning började gapflabba när bengt westerberg pratar om att man göra lika lång lista på extrema kristna saker(begångna i nutid), och så byts det kamera för att visa Ians reaktion.

2010-04-07 @ 01:28:09
URL: http://i47.tinypic.com/t8166o.jpg
Postat av: Sven-olof

SD har nyss gått ut med pressmeddelande:Svenskt näringslivs chefsekonom räknade fel med 1000 procent!

2010-04-07 00:46Svenskt näringsliv har på uppdrag av TV8 försökt genomföra en egen kostnadsberäkning utifrån de riktlinjer för antagande av valmanifest som Sverigedemokraterna nyligen antog. Trots att Jimmie Åkesson, som enda deltagare, förvägrats att titta på rapporten i förväg, så valde programledaren Lars Adaktusson att göra en stor sak av rapporten i gårdagens avsnitt av ”Angeläget med Adaktusson”.Sverigedemokraterna har först nu fått en möjlighet att titta på rapporten och efter en första granskning dömer man ut den som ”ett hastverk” och beskriver den som ”djupt oseriös och häpnadsväckande okunnig.”. Mest uppseendeväckande av allt är kanske att Svenskt näringslivs chefsekonom räknat fel med 1000 procent.Sverigedemokraternas ekonomipolitiske talesman Johnny Skalin och partiledare Jimmie Åkesson kommenterar:- Vi förstår att Svenskt näringsliv inte är särskilt förtjusta i till exempel Sverigedemokraternas ambitioner om att motverka lönedumpning genom skärpta regler för arbetskraftsinvandring och att man därför anser sig ha politiska motiv att motarbeta SD. Det är också uppenbart att rapporten är ett hastverk som tillkommit under stark tidspress. Även med dessa faktorer i åtanke är det dock snudd på skrämmande att en person i chefsekonomen Stefan Fölsters position kan låna ut sitt namn till en så djupt oseriös och häpnadsväckande okunnig skrivelse som denna rapport är.- För det första så bygger rapporten på en högst tvivelaktig metod. Istället för att vänta till maj månad, då Sverigedemokraterna presenterar sin skuggbudget med konkreta siffror kring satsningar och besparingar, har Svenskt näringsliv i sina kostnadsberäkningar utgått från rena gissningar och ogrundade antaganden. Man har överhuvudtaget inte talat med Sverigedemokraterna och har därför ingen aning om vilka konkreta kostnadsnivåer vi slutligen kommer att landa i. Vidare så utgår man ifrån den felaktiga utgångspunkten om att SD:s ambition är att realisera samtliga sina vallöften fullt ut redan under det första året, när det i själva verket rör sig om en stegvis process som kommer att fortgå under hela mandatperioden.- För det andra så överdriver Svenskt näringsliv kostnaderna för Sverigedemokraternas satsningar och underdriver intäkterna från våra föreslagna besparingar. När det till exempel gäller SD:s förslag om att återinföra värnplikten utgår Svenskt näringsliv, helt ogrundat, ifrån att partiet, inom loppet av ett år, vill återställa antalet värnpliktiga till 1996 års nivå. I direkt strid med vad som anges i de riktlinjer för valmanifest, som man säger sig ha utgått ifrån, utgår man också ifrån att samtliga värnpliktiga skall ha en tjänstgöringsperiod på hela 11 månader och på så sätt kommer man fram till sin fantasisumma om nästan 25 miljarder i kostnad för detta förslag. På intäktssidan lyckas man helt sonika trolla bort de ca 15 miljarder i nettobesparingar som ett svenskt utträde ur EU skulle ge. Detta genom att felaktigt och återigen, helt i strid med vad som anges i riktlinjerna för valmanifest, utgå ifrån att SD också vill dra sig ur den inre marknaden och det europeiska frihandelssamarbetet. Beträffande Svenskt Näringslivs uppskattade kostnad för massinvandringen på ca 20 miljarder netto, så är detta den lägsta siffra som någonsin figurerat i debatten. Den siffra som fram tills nu har varit den lägsta är de uppgifter som tidigare presenterats av professor Jan Ekberg, där han talat om ca 30-40 miljarder kr i nettokostnad. Näst lägst har siffrorna från professor Bo Södersten, om ca 40-50 miljarder kr, varit. En direktöverföring av kalkylerna från till exempel den danska Välfärdskommissionen och Rockwoolfonden skulle ge avsevärt högre siffror än någon av de ovan nämnda.- För det tredje så innehåller rapporten från Svenskt näringsliv direkta och närmast pinsamma felberäkningar och hanteringen av källor måste sägas vara under all kritik. Beträffande SD:s förslag om att öka det statliga stödet till UNHCR:s arbete med att hjälpa flyktingar i krisområdenas närhet, så skriver Svenskt näringsliv i rapporten att man beräknar kostnaden för detta till 65 miljoner kr. När denna siffra sedan förs ut i kolumnen där kostnaderna konkretiseras och adderas, så anger man att den är 0,65 miljarder kronor, det vill säga 650 miljoner kronor. Nationalekonomerna på svenskt näringsliv vet alltså inte hur man skriver ut 65 miljoner angett i miljarder och därmed så överdriver man, genom en ren felberäkning av sina egna gissningar, kostnaderna för SD:s förslag med 585 miljoner kronor! Beträffande den bristande källkritiken kan vi som konkret exempel nämna det faktum att Svenskt näringsliv, som enda källa bakom uppgiften om vad en utbyggnad av kärnkraften skulle kosta, ospecificerat anger: ”en blogg”. I detta avseende kan det också tilläggas att Svenskt näringsliv ogrundat och felaktigt antar att SD vill att denna utbyggnad skall ske helt i statlig regi, säger Johnny Skalin.Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson konkluderar:- Sverigedemokraterna är en seriös och ansvarstagande organisation som endast för fram väl genomtänkta förslag och synpunkter. Tyvärr tycks inte detsamma kunna sägas om Svenskt näringsliv...2010-04-07 @ 01:35:57
Postat av: Tore (preact)

Att åttan skulle modifiera sändningen till p-k medias åsikter kunde man ana redan i förväg. Det är valår, och det går förbaskat bra för oss.

En stjärna vår partiledare Jimmie Åkesson. Du får 5 av mig, trots Svenskt Näringslivs utflykt.

F*n vet om vi inte passerar 10 % till första maj!

2010-04-07 @ 02:13:16
Postat av: peter a

Oavsett om besparingarna man kan gor med massinvandringen, ar 20 , 40 eller 300 miljarder kronor sa forutsatter de att man skickar hem manga, de flesta eller alla flyktingar som inte haft nagot berattigande i Sverige, dvs de som aldrig hade flyktingstatus, runt 95 % av de som kommit och deras anhoriga. SD har antytt att de inte ska skicka hem dem, da faller ju alla besparingar man kan gora bort. Fragar ar darfor avser SD bara att stoppa invandringen eller ska SD infora besparingar, dvs skicka hem stora antal sa besparingar vekligen kan realiseras? Vad vill SD? Personligen tror jag att vilket parti som helst plotsligt kan lova att stoppa invandringen helt, till 100 % i nagra ar i ett forsok att ta samtliga SD roster. SD maste ju vara forst med radikala loften annars kan SD bli overkorda av FP, M, eller C, kanske t.o.m KD. Folk vill desperat aterta Sverige, dvs skicka hem 1- 2 miljoner falska flyktingar och kriminella invandrare. Oasvett om S, M eller SD lovar det, det partiet far 1 miljon roster bara pa det loftet.

2010-04-07 @ 08:21:00
Postat av: Thoralf A

SDKommer att begränsa invandringen kraftigt, vilket kommer ge stora besparingar redan nästa år. Dessutom kommer dessa besparingar öka för varje år.Däremot kommer inte och kan inte SD tvinga människor som fått uppehållstillstånd i Sverige att lämna Sverige. Vi kan däremot stimulera människor att återvända till sina hemländer genom framförallt diverse ekonomiska morötter.Den enda grupp som vi kan tvinga lämna Sverige är kriminella och illegala invandrare.Jag är också övertygad om att om dessa invandrare måste assimilera sig till det svenska samhället för att kunna tillgodogöra sig det svenska välfärdssystemet och bidra till dess ekonomi så är Sverige med vett av ärldens högsta skatter inte längre så attraktivt att bosätta sig i eller leva kvar här.

2010-04-07 @ 08:41:10
URL: http://thoralfalfsson.webblogg.se/
Postat av: Robin Shadowes

Jag tycker ändå man borde gå ut hårdare med krav på repatrierings-program för alla dessa mängder av ointegrerbara kulturberikare. Att dom kriminella skall utvisas på livstid tillsammans med sina familjer borde vara en självklarhet.

2010-04-07 @ 09:18:40
Postat av: ola

Adaktusson är lika trovärdig som en mattförsäljare från Marrakech.

Hela programmet handlade i princip om att bara misskreditera Åkesson.I Sverige går där en person under namnet Mister 500% (Bengt Dennis) om det nu är någon som minns det, vem som blev Mister 1000% fick vi reda på igår.Och Bengt Betserberg! någon mer motbjudande får man fan i mig leta länge efter.

2010-04-07 @ 09:28:47
Postat av: Christian

Ja, jag tycker att han (Jimmie) gjorde en bra insats på det hela taget. Jag antar att vi alla kan vara nöjda.

2010-04-07 @ 09:37:17
Postat av: Peter a

Om SD inte vill utvisar nagon av de falska flyktinga som kommit hit, dvs 95 % av alla flykitngar plus deras hundratusentals anknytningsfall sa har SD ingen plats i Sverige, jag hoppas det visar sig vara ett missforstand. Varenda svensk vander sig mot det kaos som vi har nu, det ar SDs huvuduppgift att ta itu med, det finns ingenting annat som ar viktigare for SDs valjare. Men om SD plotsligt sager att de ska bevara i cement det nuvaraden livsfarliga ghettokaos vi har overallt sa ar SD inte battre an nagot annat parti.Det overgar mitt forstand att SD skulle vilja, eller motvilligt ga med pa att bevara det kaos som alla vill ha bort. Det gar emot allt logiskt tankande att SD blivit jagade av alla partier, media, extremister och institutionr i 20 ar for att nu plotsligt saga att de vill ha samma politik som de andra i alliansen, minus nagra framtida invandrare. Har motståndarna hetsat upp sig i onodan, har valjar med hopp om en raddning lurats?2010-04-07 @ 10:21:43
Postat av: Tore (preact)

Jag håller nog med Robin, att vi måste gå hårdare fram! Tänk de som ljugit om sitt tillstånd, de som dagen efter ett PUT åker "hem" på semester, eller de som erhållit medborgarskap genom "mutbrott"!

Listan kan göras hur lång som helst, även om SD påtalat en del gärningar. Belys endast de tre viktigaste åtgärderna emedan de övriga kan komma efterhand. Nu gormar "ljushuvuden" att allt skall genomföras på en gång, vilket normala människor begriper att så ej kan ske. Invandringen är absolut det viktigaste för att tjäna kulor, och för att kunna driva det andra! Jag hade en förhoppning om att dra ned SIDA:s utflykter till noll! Det kanske kommer när "en annan" ej finns kvar...

2010-04-07 @ 10:23:05
Postat av: Lotta

OT/ Så var det dags för nästa rabiata artikel.

Postat av: Sandra

Nu har dagens låt kommit upp på min blogg, kommentera gärna! :)

Postat av: Allemand

Jag tycker dock att Jimmie var lite låg. Kan naturligtvis bero på det överfallet som han utsattes för, men jag tycker att han ett flertal gånger såg ut som han inte riktigt visste vad han skulle säga.Tycker dock att det var strongt att ställa upp då han visste att osakligheterna skulle komma tätt, vilket de förvisso gjorde. Adaktusson var riktigt dålig, lät inte Jimmie tala färdigt o.s.v. Upprepade samma fråga ett flertal gånger fast han redan fått svar. Bästeberg går inte ens att kommentera, så dålig var han.

2010-04-07 @ 11:27:40
Postat av: Inge Sandén

Peter a.SD har inget ansvar för hur Sverige ser ut idag.

SD kan verka för en minskad invandring och att öka assimiliseringen av de som nu är här.

Du går våra fienders ärenden genom att propagera för att kasta ut alla invandrare,som rotat sig.

Det första steget är de som vistas illegalt och som begår grova brott och inte är medborgare.

Vidare skall SD propagera för att det är svenska lagar och seder som gäller i detta land.

Extremnationalister röstar på ND och kan aldrig få igenom något som skulle gagna de etniska svenskarna.

SD skall visa att det är skillnad på flyktingar och de som vill utnyttja snälle Svenne.

Vidare skall SD visa på det självgoda hyckleriet om att vara god på andras bekostnad.t.ex att kalla "ensamkommande barn" för det de är,välmående ungdomar som vill ha ett bättre liv.

Allt detta antydde Jimmie Åkersson på ett lättförståeligt sätt med sin debatt med den självgode miljonären Bengt Westerberg som är ett skolexempel på att vara god på andras bekostnad,där de verkligt goda skänker pengar och arbetar ideellt,medan han inte skäms för att ta ut ett arvode på nära miljonen för att få kalla sig "styrelseordförande".

SD skall inte upprepe Ny Demokratis misstag,med inre splittringar och krav som inte går att genomföra.

Alla SD-sympatisörer vet vad felen sitter och man får ta allt pö om pö.

Landskrona mordet på Inger är ett annat exempel på PK-iternas dåliga samvete,då de gör försök att lägga skulden på SD,för att de inerst inne känner att de har blod på sina händer,för sin felaktigt förda okontrollerade massinvandringspolitik och för att de medvetet fört svenska folket bakom ljuset att mångkultur kan fungera utan klara regler för de som vistas i vårt land.

2010-04-07 @ 11:36:58
Postat av: Svensk tant

NY HÖJDPUNKT I SVT:S FÖRSÖK ATT HJÄRNTVÄTTA SVENSKA FOLKET.http://svt.se/2.116970/gomorron_sverige?lid=20100407&lpos=SVT1_0000_si telink&from=tablaI morgonens “Gomorron Sverige” samtalar Sydsvenska Dagbladets politiska chefredaktör Heidi Avellan och Landskronas kommunalråd Torkild Strandberg (fp) om mordet i Landskrona.

En ny absolut höjdpunkt i medias hjärntvättningskampanj! Får inte missas!Heidi Avellan påstår utan att blinka att mordet i Landskrona bara är en enstaka händelse som kunde inträffa precis var som helst. Det har ABSOLUT ingenting med invandrings- eller integrationspolitik att göra eller att den misstänkte gärningsmannen är invandrare. LANDSKRONA ÄR SPECIELLT. Ja, det kan man ju hålla med om.Hon förfasar sig över att en Sverigedemokrat har uppgett den misstänktes identitet i sin blogg. Det är uppenbart att det är han som är den verklige brottslingen, inte mördaren.Inte ett ord om att svenska misstänkta brottslingar regelmässigt hängs ut med namn och bild i svenska media långt innan de är dömda.“Sinnet rann för en människa, VI VET INTE HUR HAN MÅDDE” säger Avellan.

Om han mådde lite dåligt var alltså brottet ingenting att hänga upp sig på?Till och med programledaren Lotta Bouvin, som måste anses tillhöra de politiskt korrektas skara, ser påtagligt skeptisk ut när Avellan maler på som värst. Hon försöker ställa motfrågor, men ger upp inför Avellans ordmassor och skräcködleattityd.Avellan har vid flera tillfällen dokumenterat ett glödande hat mot Sverigedemokraterna. Hon missar inte ett tillfälle att ösa ut sitt hat över dem, och då ska man ha klart för sig att Avellan förutom sin egen maktposition på Sydsvenskan närmast har klippkort till den politiska panelen i SR:s “Godmorgon Världen” och är flitigt anlitad av hela mediavärlden.När en journalist utmärker sig på det här rabiata sättet kan man ana djupt personliga motiv. Heidi Avellan är själv invandrare från grannlandet Finland. Om jag inte misstar mig tillhör hon den finlandssvenska minoriteten som är mycket hårt klämd av den finsktalande majoriteten i Finland och ständigt får se sina positioner tillbakaträngda.

En identifikation med invandrare och i synnerhet förtryckta minoriteter är alltså inte förvånande.Det som förvånar är att en person som ska föreställa intellektuell inte är mer medveten om sina egna drivkrafter.

2010-04-07 @ 11:53:26
Postat av: Lotta

Ta fram spypåsarna go vänner för nu laddar Britta Svensson om och tar fram snyftvapnet för gärningsmannen i Landskrona.

Postat av: AWSvensson

När en person tillrättavisa dessa mellanösternfolk så ser de detta som en kränkning. Svensken som de uppfattar som en konflikträdd mes ska inte överhuvudtaget ifrågasätta dessa så lättkränkta individer med mindre än att de riskerar livet. Självklart så är det ingen tillfällighet att personen ifråga kommer från dessa infekterade områden.

Självklart ska alla som ljugit om sin identitet återsändas, om Mohammed fått uppehållstillstånd när han i själva verket heter Achmed så är det ju Mohammed som ska stanna medan Achmed åker hem, eftersom Mohammed är en fiktiv person så är det inga problem med det.

2010-04-07 @ 12:11:08
Postat av: J-P

Jag är övertygad med många ni har min röst! allt fler jag talar med säger samma sak ingen vågar säga det öppet riktigt än för man vet hur man kan bli behandlad, men många är trötta på hur samhället ser ut. Många invandrare har jag öppet sett hånskratta åt svenskarna som är så givmilda, många känner att dom inte behöver jobba för soc står alltid med ett kuvert om det kniper och får man många barn så får man barnbidrag... Det håller inte, det ska väl för fan löna sig att göra nåt för samhället?

2010-04-07 @ 12:11:48
Postat av: Mats

LottaJag skummade igenom artikeln, kändes generande. Vet du om författaren möjligen är utvecklingsstörd?

2010-04-07 @ 12:41:55
Postat av: Lotta

@MatsDärom tvistar nog de lärde. Katarina Wennstam heter hon och är visst någon slags författare.

2010-04-07 @ 13:07:56
Postat av: Allemand

Lotta,Din länk går till en annan artikel av Britta Svensson som är ett bedrägeri i gråt, därav Mats svar.Det är en häktningsförhandling för "jesse namn", ingen familjeutflykt.

2010-04-07 @ 13:14:54
Postat av: Riffi

Såg just om det nedlagda åtalet mot det politiska mordförsöket mot David von Arnold...........svagtTystnaden från PK-media är f.n. monumentalt om alla framgångar som SD nu har.Jag antar att PK-media avser att återkomma strax före valet. Jag försökte dock en gång också när jag hade magproblem att hålla mig för länge. Pk-medierna bör inte heller hålla sig för länge. Det kan spruta för högt.

2010-04-07 @ 13:25:56
Postat av: Lotta

@AllemandOk jag trodde Mats menade den första länken jag lade dit idag som finns lite längre upp på denna sida.

2010-04-07 @ 13:37:26
Postat av: Carl10

Fult av Expo supportern Robert aschberg´s tv bolag STRIX att sprida en falsk bild av SD.SD Televison på youtube borde dementera i detalj allt som togs upp.

#ivandringen kostar ju mer än 21 Miljarder

#"besparingar inom Kultur" då tor väl tittaren att bibliotek skall stängas, teatrar läggas ner mm.

tittaren borde få veta att skattepengar går till "kulturprojekt" som ju är indoktrineringsorganisationer att tvinga folk att gilla mångkulturexprimentet.Westerberg,adaktusson,wachtmeister är ju hycklande gubbar som blivit rika på andras arbete. Nu bor dom i rikemansområden och vill inte själva ha kontakt med verklighetens invandringsproblem de själva midragit till att skapa i tex Förorten. men de vill gärna fortsätta att utnyttja fattiga invandrare för själva bli ännu rikare.Invandrarna som finns i Sverige borde informeras om Etablisimangets hyckleri. man hör många invandrare fråga varför de inte får komma in i sammhället,inte får jobben mm. 7-klövern har tagit hit dom för valboskap som skall stå med mössan i hand och tigga försörjningsstöd och i utbyte skall de tvingas att lägga sina röster på 7-klövern.en dag är Sverige en fattig kaotisk delstat. under tiden som dessa herrar glassad i tv studion har Husqvarnas amerikanska ägare Kolberg delgivit att produktion flyttas från Sverige till låglöneländer!

detta besked styrker ju att Åkesson har rätt!

vad skall invandrarna jobba med när det inte finns jobb till de som redan finns i Sverige?

2010-04-07 @ 13:44:18
Postat av: Carl10

Lotta jag läste om toket expressen madammen skrev:

F-N man blir så förbannad på hycklarna. man vet ju de inte vill ha mångkultur och massinvandring, lika bra att det flyttar hit 20 mijoner afrikaner, 20 miljoner Irakier, 20 miljoner afganer och alla romer ochså. få f-n, är det klart sen. då har hycklarna uppnåt sin dröm. där de sitter bakom skyddsgaller och får skydd av vakter när de vill gå ut.

själv får man inse att flytta till kina och jobba där istället.

första steg blir väl att fly till Norge, eller danmark, eller finland.

2010-04-07 @ 13:55:37
Postat av: Gunnar Elofsson

I TV 8 inslaget var det en s.k. Nationalekonom

som hetten Jonsson/Jansson eller nått, enligt Google har hon jobbat med migrationsfrågor åt Moderaterna!! Hur opartiskt är det? Är Svenskt Näringsliv en politisk förening?

2010-04-07 @ 14:21:26
Postat av: Carl Gösta

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6908264.abMats Alm och alla andra svenska brottslingar borde utvisas från Sverige!

2010-04-07 @ 15:25:42
Postat av: Lotta

@Carl Gösta vad grundar du detta på och var vill du att de skall utvisas till? Förklara gärna.

2010-04-07 @ 15:28:32
Postat av: Helene

Jag har nog aldrig läst om så många som klagar på illamående som efter dagens insatser från det politiskt korrekta etablissemanget . Till alla er som sprider denna digitala vinterkräksjuka; Britta Svensson, Katarina Wennstam, Heidi Avellan och alla andra ”Do-Gooders” som kan tänkas känna sig träffade, vill jag tillägna följande text. Jag har tidigare lagt in den på Fria nyheter, men lägger även in den här:Hur ska vi lyckas integrera segregerade verklighetsflyktingar?Vi måste nu lösa problemet med dessa verklighetsflyktingar (även kända som politiskt korrekta). Jag har några förslag hur vi ska stimulera dem från att inte avskärma sig från Sveriges mångkultur. Ett förslag är att de själva anmäler sig till Migrationsverket som villiga att ta emot flyktingar i sitt eget hem. Förslag är att kalla dem Flyktingkompisar. De får ansvaret att hjälpa flyktingar att komma in i det svenska samhället, genom att se till att kontakt med olika myndigheter tas etc. Eftersom verklighetsflykting och god ekonomi oftast går hand i hand, samt att denne oftast påtalar att ”Sverige ett rikt land” har sannolikt dessa inte några problem att stå för både kost och logi när de hyser flyktingar. Så gör en sann humanist.Ett annat förslag är att förmå verklighetsflyktingen att lämna sitt segregerade bostadsområde. Här tänkte jag att verklighetsflyktingen kunde byta bostad med en flykting/invandrarfamilj. Kanske under parollen: Jag älskar mångkulturen, Jag ryser av svensk kultur, eller något liknande. Eller kanske byta med en svensk familj som vill återuppleva den svenska kulturen. Detta skulle lösa problemen både när det gäller segregerade bostadsområden med majoriteten invandrare och de som är hundra procent homogent svenska, d v s verklighetsflyktingarnas reservat.För att få in invandrarna på arbetsmarknaden föreslår att ett återinförande av det s k Friåret. Här kan verklighetsflyktingar erbjuda sina anställningar till en flykting/invandrare, antingen tidsbestämt eller varför inte tillsvidare. Verklighetsflyktingen är ju enligt egen utsago generös, så att ställa sig själv till arbetsmarknadens förfogande borde väl inte vara helt främmande.

Alla skulle tjäna på dessa förslag. Invandraren skulle ha lättare att integreras i det svenska samhället, och verklighetsflyktingen skulle integreras i mångkulturen, d v s verkligheten som denne flyr ifrån. Så alla ni mångkulturförespråkare, Mona Sahlin, Fredrik Reinfeldt, Fredrik Federly och andra riksdagspolitiker, Ann-Charlott Marteus, Lena Mellin, Mats Winborg, Peter Kadhammar, Christer Mattsson och alla ni andra, dra ert strå till stacken. Visa att ni inte räds det främmande. Gå i bräschen för att integrera er själva och invandrarna.

Våga vara den första att säga: Jag visade vägen!

2010-04-07 @ 15:41:02
Postat av: Cavatus

Svensk tant! Jag såg också denna debatt i morgonprogrammet. Avellan var riktigt militant i sitt budskap att detta var en engångsföreteelse. Folkpartisten försökte ändå lirka fram ett visst samband med Landskronas kriminalisering, men la sig platt på slutet.Det intressanta är att när en man misshandlar en kvinna är det gruppen män det är fel på. Det är fel i mäns "tänk". Det patriarkaliska systemet möjliggör för män (OBS! ALLA män menar man då) att misshandla kvinnor. DÅ är det okej att generalisera och uttyda mönster i handlingarna.Men när det kommer till invandrares brott, då är det förbjudet att generalisera och dra långtgående slutsatser, för då blir man direkt rasist.Lustigt att etablissemangets sätt att analysera saker inte följer samma måttstock beroende på vad de debatterar. Undrar om de själva genomskådat eller är medvetna om dessa dubbla måttstockar.Man mår illa av att höra Avellan sitta och mala på, om och om igen, om sitt budskap. Det verkar nästan som om hon även måste övertyga sig själv i sin övertydlighet.Ingen kan göra allt, men alla kan göra något:www.korta.nu/flygblad

2010-04-07 @ 16:16:49
URL: http://www.cavatus.wordpress.com
Postat av: carl10

Braa Helene.

tänker genast på Wanja-Lunby i LO och Stefan Löfvén i IF Metall. de borde genast återlämmna de lyxlägenheter de fifflat till sig , som tillhör fackföreningens medlemmar.

sedan får de bo i Tensta eller Rinkeby.

de säger ju att de vill ha mångkultur och har bästa människosynen mm mm.tror nog medlemmarna vill att dessa lägenheter borde lånas ut till riktiga flyktingar. istället för att mångmiljonärerna i facktoppen skall fiffla till sig, de kunde ha bättre möjlighet att skaffa sig bostad med sina 4 miljonerslöner.då visar det sig om de har solidarisk värdegrund!

det vore en fin gest om stefan och wanja överlämnade nycklarna till nån riktig flykting.

2010-04-07 @ 16:25:20
Postat av: Putte

@Carl Gösta;Gärna det, men vilket land tror du vill ta mot dom? Det är väl bara i Sverige vi har idioter som har ett sjukligt behov av att tycka synd om mördare och andra våldsverkare. Så till den milda grad att vi även importerar sådant slödder och ger dom PUT och livstids försörjning.

2010-04-07 @ 17:03:28
Postat av: lee

Bengt tror att analfabeter från somalia ska rädda pensionerna.

2010-04-07 @ 17:11:42
Postat av: Stefan K

Carl Gösta

Vi är många som med glädje skulle utvisa varenda svensk brottsling tillsammans med alla kriminella med utländsk bakgrund. Frågan är bara vart? Våra svenska avskum har ju inget annat hemland.Angående programmet så hävdade Bengt Westerberg att vi behöver 100 000 fler människor i arbete inom några år och dessa finns inte att få tag i Sverige. Med tanke på att en minoritet av de som kommer hit är arbetskraftsinvandrare, så borde en arbetskraftsinvandring på 100 000 personer på kort tid innebära en generell invandring med uppåt 500 000 människor om vi fortsätter med den politik vi gör idag. Arbetskraftsinvandrarna utgjorde ca 20% av de 102 449 som beviljades uppehållstillstånd 2009.

Postat av: Svensk tant

@ Helene!

Tack för en lysande satir.Jag fortsätter spåna i Verklighetsflyktingarnas anda.I Det Nya Sverige går flyttlassen varje dag i en strid ström från de exklusiva bostadsrätterna i Stockholms innerstad ut till de populära mångkulturella förorterna Akalla, Tensta, Rinkeby och Fittja som nu upplever en påtaglig renässans.En av de många som byter tillvaro är Expressenjournalisten Britta Svensson som glädjestrålande meddelar att hon har fått kontrakt på en 3:a i Tensta.-Jag klarade helt enkelt inte av längre att leva med dubbel bokföring, säger Britta, och en lätt rodnad färgar hennes kinder.-För varje dag kändes det alltmer fel att beskylla svenska folket för rasism och inte själv bejaka mångkulturen fullt ut i min vardag.

Nu får en somalisk sjubarnsfamilj min bostadsrätt på Söder, och det känns helt underbart. De behöver den ju bättre än jag.Britta Svensson får ett ovationsartat medhåll av kända kolleger som har dragit samma slutsats.

Vi får klart för oss att Peter Kadhammar nu ämnar slå ned sina bopålar i Fittja, Ann-Charlotte Marteus är i full gång med att med hjälp av Martin Timell totalrenovera en nedsliten 2:a i Flemingsberg och lyser av förväntan inför den förestående flytten.Katarina Wennstam, känd för att ha skrivit böcker och artiklar om våldtäkter utan att någonsin ha noterat att någon invandrare begår dylika ruskiga brott, tar nu konsekvenserna av sin övertygelse och väljer att flytta in i ett särskilt våldtäktsutsatt område i en mångkulturell förort.-Det är det här jag har väntat på i hela mitt liv, säger Katarina, och hennes lättnad är påtaglig.Men det allra mest framsynta projektet står förre fp-ledaren och Röda Korschefen Bengt Westerberg för.Han har i intimt samarbete med bland andra Mats Wingborg, Anna-Lena Lodenius, Lena Sundström, Christer Fridén, Göran Greider, Lena Mellin och Heidi Avellan just bildat företaget Mercy AB som inriktar sig på att ta emot ensamkommande flyktingbarn i stor skala i ett hus ute på landet.-Jag kunde inte fly från mitt samvete längre, säger Bengt Westerberg och ser plågad ut. I hela mitt liv har jag försökt upprätthålla en fasad av godhet. Gudarna ska veta att det har varit svårt många gånger.-Men den sprack ju fullkomligt när mina löneuppgifter från Röda Korset läckte ut och Johan af Donner försnillade dygt 7 miljoner. När jag till slut fick sparken hade jag inget val.

Jag började också få svårt att drapera den där godhetsmasken på ett naturtroget sätt, den började liksom spricka i fogarna.Som speciell hustomte och mysfarbror med uppgift att läsa kvällssagor för de små flyktingbarnen har Mercy AB städslat f d BRÅ-professorn Jerzy Sarnecki.

-Det känns naturligt för mig att fortsätta berätta sagor, och pojkarna är ju en mycket mer tacksam publik än den svenska allmänheten, myser Sarnecki.Han berättar stolt att ifall något av barnen till all överraskning skulle visa sig vara över 18 år har Mercy AB med stöd av Rädda Barnen och BRIS införskaffat ett rejält lager av rakhyvlar och rakskum. Det kommer att täcka behovet ett bra tag, tror Sarnecki.För att de ensamkommande flyktingbarnen ska känna sig hemma innan de har hunnit ta hit sina familjer har imamen Abd al Haqq Kielan anställts för att förrätta böneutrop och bön i den närbelägna moskén fem gånger om dagen.Visserligen har vissa klagomål om störningar hörts från grannarna, men böneutrop fem gånger om dagen hör till Det Nya Sverige, det får man tåla, säger Abd al Haqq bestämt.Jan Guillou har på egen begäran och med hänvisning till sin gedigna erfarenhet från KGB anställts som gårdvar av Mercy AB för att bevaka boendeanläggningen mot utifrån kommande fientliga krafter.

-Äntligen känner jag att min kompetens kommer till sin rätt, säger Jan och ler fryntligt.Massor av stolar på redaktioner landet runt gapar nu tomma. På Aftonbladets redaktion står Helle Kleins och Olle Svennings chefsstolar och samlar damm.

På Dagens Nyheters kulturredaktion är 40 % av stolarna tomma sedan de marxist-leninistiska medarbetarna nyligen har fått klart för sig att deras ideologi gick i stöpet för 20 år sedan. Chocken blev svår.Märkligt nog har de tappra kvarvarande läsarna inte noterat någon försämring av tidningen efter detta tapp - tvärtom.På Sveriges Radio och SVT går det inte längre att uppskatta hur många tjänster som har lagts ned. Anna Hedenmo, Lennart Persson och Claes Elfsberg genomgår för närvarande en speciell köksutbildning i afghansk matlagning och är redan tjingade av Mercy AB. Övriga Rapport- och Aktuelltankare står på kö för att ställa sina krafter till Mercys förfogande.-Ett jättelyft för oss som vi knappt kunde drömma om, flikar Karin Hübinette in medan hon sniffar på de exotiska kryddorna.Ingen av de nu avhoppade kan ens med maximal ansträngning förstå hur de någonsin kunde bedriva en politiskt korrekt journalistik som förde svenska folket bakom ljuset.Tillsammans har de bildat Facebookgruppen "Vi som ångrar oss bittert". Den artar sig till den mest omfattande manifestation som någonsin ägt rum i det svenska mediesamhället och har nu 10 000 medlemmar.Intensiva kampanjer med utlysning av de lediga mediatjänsterna pågår för fullt. Kampanjerna riktar sig specifikt till flyktingar med attraktiv mångkulturell kompetens.Trots det intensiva arbetet har dock inte en enda tjänst besatts. Det kan möjligen ha att göra med att kunskaper i svenska språket ses som eftersträvansvärt, men slutsatserna är inte entydiga, eftersom det kan uppfattas som diskrimerande att ställa sådana krav på de sökande.Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hultén tvår sina händer inför den uppkomna situationen.-Varför förstod jag inte i tid vart det barkade hän, säger hon, och det finns en desperation i hennes tonfall.

2010-04-07 @ 17:13:36
Postat av: lee

Mats Alm och alla andra svenska brottslingar borde utvisas från Sverige!lite rätt har du.Stig Berling skulle aldrig få komma hem .och han var SVENSK

2010-04-07 @ 17:27:10
Postat av: Hulda

Svensk tant:... Lysande! Helt enkelt lysande!!

2010-04-07 @ 17:51:25
Postat av: Allemand

lee, det är okej. Hoppas bara att det inte är du som skriver ut biljetterna, då lär de aldrig få åka.

2010-04-07 @ 18:11:57
Postat av: LN

*Snyft och indoktrineringskampagn idag i 'Studio

Ett'*

"Tänk när alla dessa 2300 irakier får jobb - vilken tillgång, vilken framtidsresurs för Södertälje" sa man den gången för tre år sedan. Karam och Jakob, dataineniör och mediciningeniör och alla de andra saknar emellertid fortfarande jobb. Karam, som var överkvalificerad för att jobba som praktikant på Willys, har emellertid alldeles nyligen fått jobb på arbetsmarknadskontoret med att försöka övertala landsmän att skaffa sig jobb istället för att uppbära socialstöd. - Så duktiga de är, våra flyktingar.

Sedan förs den omänskliga danska flyktingpolitiken på tal. Fy vad grymma danskarna är som håller på att införa den hårdaste flyktingpolitiken i Europa. Tack och lov att vi bor i flyktingvänliga Sverige. Sedan får vi möta Eva Tiby -- HBTQ-professorn i juridik, som såg till att vi fick en verklighetsanpassad hatbrottslagstiftning. Allt negativt som numera sägs till en muslim, en rom, en HBTQ-person eller en neger, kines eller indian är ett hatbrott, som motiverar att straff utdöms. Och sedan förstås, som påbröd, allas vår Jerzy Sarnecki.

Tack SR för era välvilligt uppfostrande program. Att ni betraktar oss lyssnare som idioter framgår av hur ni i ultrarapid omtalar för oss att ni bytt nätadress till: S v e r i g e s r a d i o. s e

- - - -

PS Svenska barnvagnar är farliga och kan i värsta fall fungera som rått- eller vargfällor! Brrrr...

2010-04-07 @ 18:17:49
Postat av: Ferdinand Mjuk

@Helene o Svensk Tant.Att vassa pennors outsuddliga bläck än en gång präntar var idag en upplevelse...det var länge sedan man fann denna lycka!!2010-04-07 @ 18:41:26
Postat av: Lotta

@Helen och @Svensk tantTack till er båda för underhållande och underbara texter som jag skrattade gott åt.

2010-04-07 @ 18:44:49
Postat av: Helene

Svensk tant

Lysande! Skrattade så tårarna rann. Vansinnigt roligt!

2010-04-07 @ 18:52:01
Postat av: Cavatus

Det blev väldigt uppsluppet här idag, Svensk tant. Tack för det!!Apropå Adaktussons Angeläget tycker jag att Åkesson skötte sig föredömligt. Om han får fler tillfällen att framträda på detta vis lär de gamla riksdagspartierna få anledning att darra av skräck. Då blir deras sötebrödsdagar räknade.

2010-04-07 @ 18:58:46
URL: http://www.cavatus.wordpress.com
Postat av: Fredrik

Såg programmet igår!

Åkersson skötte sig utmärkt men att se dessa ånga på med BSS sörja gör så dåligt. Adaktusson kan väl ställa samma fråga till Salhin: Är du stolt över socialdekmokraternas bakgrund: raslära,nazism o fan o hans moster. Barnsligt löjligt!Men vänd på det: i snart 100 år så har vi kämpat för kvinnans rättigheter i samhället. Vi har inte lyckats än med att ge lika lön för lika arbete?Vad gör vi då? Vi pumpar landet fullt med en kultur som gör att vi backar bandet med 150 år???!!!Stoppa invandringen nu!

Erkänn misstaget!

Intigegrering eller åk härifrån!

Ställ hårda o rättvisa krav

SFI ett skall! inte ett bör!Delta i vårt Sverige genom att visa upp den goda viljan! Om inte så är du inte välkommen.Lär dig seder o bruk!

Att förstå och bruk av moral,etik o allmän respekt skall vara vardag hos en människa som får bli svensk medborgare!Är det fel att lära ut rätt???

Är det fel att det ska löna sig att sköta sig!?Dags för olika kulturer att gilla läget eller dra!

Ta seden ditt ni kommer så ska ni se att allt blir mycket lättare och ni inser snart att ert föråldrade sätt att leva som människor är en skam!Rösta SD!

Men krav på val observatörer annars kommer det myglas ordentligt!!

2010-04-07 @ 19:30:18
Postat av: Svensk tant

SATIR - TILLÄGG!Som speciell utedassväktare på hemmet för ensamkommande flyktingbarn har Mercy AB anställt f d miljöreportern XX, som efter pensioneringen från Dagens Eko numera turnerar runt med föreläsningar om den inre godhetens psykologi.-Jag ville undslippa det ytliga medielivet och min ständiga prestationsångest, säger XX och tillägger:-Varje gång jag öppnar den här miljövänliga utedassdörren känns det som om jag suddar ut gränserna mellan världens länder och folk och öppnar upp för en ny och bättre värld, där alla är lika.-Och mull och kompost skola vi ju alla till slut bliva i det ekologiska kretsloppet, ler den f d miljöreportern insiktsfullt. Hon har för övrigt just överlåtit sitt skärgårdshus till en grupp rumänska uteliggare.-Jag tror att jag på så sätt drar mitt lilla strå till stacken för att utvidga betydelsen av vad EU kan innebära för oss alla, myser XX.Till stort bekymmer för VD:n i Mercy AB, Bengt Westerberg, har personalen på hemmet för ensamkommande flyktingbarn uppdagat vissa brister i barnens kvinnosyn.Företagsledningen har därför vidtagit kraftfulla åtgärder med syfte att främja integrationen och anpassningen till ett svenskt genusperspektiv.Till att börja med har man anställt genusvetaren och superfeministen Tiina Rosenberg, som inför de förstummade flyktingpojkarna har hållit en rad genuspolitiska föreläsningar.De har fått lära sig att inte sätta minsta tilltro till det de kan se med egna ögon, att män och kvinnor är olika. Könet är en helt och hållet social konstruktion och har absolut ingenting med biologi att göra. Män och kvinnor är i allt väsentligt lika, framhåller fru Rosenberg.Tyvärr inträffade för en tid sedan en allvarlig incident när en av fru Rosenbergs genuspolitiska medarbetare - trots att hon i åratal förfäktat att det inte finns någon som helst skillnad mellan könen - till sin förfäran upptäckte att hon var gravid.

Därmed var hennes genuskarriär obönhörligen slut.Och inte nog med könsmaktsordning och annat förkastligt, lär fru Rosenberg ut - det är dessutom så att det inte bara finns två kön, det finns sex stycken.

Gossarnas häpnad kan inte vara större än inför detta budskap.Men när genusindoktrineringen började kännas alltför mastig och ett visst motstånd kunde noteras bland de ensamkommande gossarna drog VD Bengt Westerberg fram ett trumfkort ur sin exklusiva rockärm:Det blev dragshow på flyktingboendet med självaste riksdagsman Fredrick Federley (c)i sin roll som "Ursula".Lyckan var fullständig, och intet öga var torrt hos de små flyktingbarnen denna kväll med sitt oförglömliga möte med genuin svensk kultur.

2010-04-07 @ 20:16:43
Postat av: Robin Shadowes

Gör Rosengård till det nya stillot för politiskt korrekta mångkulturkramare, muslimfjäskare och andra landsförrädare. Döm dom till tio år på Rosengård bland kylturberikare, skäggebarn, kackerlackor och vägglöss. Där kan dom gott sitta alla, Bengt Westerberg, Måna Muslim, Fredde Syltrygg, Heidi Avellan, Britta Svensson, Birgitta Ohlsson, Ursula Federley och allt vad dom nu heter dessa folk- och landsförrädare som har förstört vårt en gång så fina land med att importera barbarer från MENA och andra banan-länder. Låt dom njuta av sina älsklingar som dom omhuldat så länge i tio år och landsförvisa dom sedan, gärna till något riktigt mysigt sharia-land som Iran eller Saudi Barbarien.

2010-04-08 @ 00:59:22
Postat av: Magnus

Tack för att du finns och skriver här "Svensk Tant"!! =)

2010-04-08 @ 10:50:27
Postat av: rabarber

jimmie åkesson ägde westerberg.wachtmeister försökte vara en spjuver,speciellt mot westerberg men fick spö av åkesson. Viva VIno Åkesson!

2010-04-08 @ 22:19:39
Postat av: rabarber

Nobelprize for @Svensk tant!

2010-04-08 @ 22:57:46

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0