FÖRLJUGNA UNGA JOURNALISTER

Igår fick jag ett mail som både gladde mig men som samtidigt bekräftade hur illa ställt det är inom journalistkåren.

Här kommer inledningen på detta mail.

Hej Thoralf!

Allra först vill jag säga att du gör en fantastiskt bra och intressant blogg som jag läser varje dag. Du är en duktig grävare och oförtröttlig sanningssägare, och med det vinner du både intresse och respekt.

Jag är en pensionerad journalist med bl. a 22 år på DN bakom mig som jobbar i slutskedet på en bok om invandringspolitiken. Jag har jobbat hela året med detta och hoppas bli klar för utgivning i början av 2010, givetvis på eget förlag.

Jag har väntat länge på att någon yrkesaktiv journalist ska göra en bred faktabaserad genomlysning av detta viktiga samhällsområde. Men det har inte kommit någon, och jag har insett att det beror på att mina kolleger är både rädda och indoktrinerade.
Man måste tydligen vara pensionär för att våga ta itu med detta laddade område.

---------

Visst är det sorgligt att det är först när människor gått i pension som de vågar ta bladet från munnen och säga sin mening. Vad är det för samhälle som vi har skapat? Ett samhälle där makteliten slår sig för bröstet och anser sig stå över sina medmänniskor. Som inte det vore nog försöker man också bestämma vad människor skall tycka. Det är bara rätt åsikter och information som får publiceras i media.

Radio Kalmars intervjuer av Anders Johansson och Henrik Rydström är bara ett litet exempel på detta.

Ett annat slående exempel på detta är Vellinge och dess kommunalråd Lars-Ingvar Ljungman som nu gjort en ”kovändning” om flyktingar. Han har tvingats göra avbön inför öppen ridå av den svenska ”makteliten”. Inget kan få mig att tro att Lars-Ingvar Ljungman ändrat uppfattning i sin grundsyn. Jag är 100 procent övertygade om att han gruvligt grämer sig över sitt första pressmeddelande och att han inte istället inte höll en låg profil. Då skulle han fortfarande varit ”kung” i Vellinge idag.

Det finns inte en enda journalist i det här landet som ställt sig på Ljungmans sida och publicerat en artikel till stöd för honom. Varför? Svaret är ganska enkelt, ingen vågar utmana ”makteliten”! Risken är alldeles för stor att man riskerar sin egen karriär eller till och med förlorar sin anställning och därmed sin inkomst. Du kan till och med bli ”brännmärkt” inom din yrkeskår och därmed inte få möjligheten till en anställning. Detta är svensk demokrati anno 2009.

Det är sorgligt, bedrövligt och minst sagt upprörande!

Det mest nedslående är ändå att det inte finns något ljus i tunneln heller. Visst det finns en och annan journalist som vågar skriva kritiska artiklar om t.ex. invandringen men ibland tror jag att det är makteliten som beordrar fram dessa artiklar för att inte deras åsiktsstyrning skall bli alldeles för uppenbar av gemene man.

Slutsatsen blir att ska man tro på en journalist bör du vänta tills han/hon gått i pension. Därmed blir också de unga karriärsugna journalisterna de mest förljugna!

På det lokala planet i Kalmar framstår Barometern mer och mer som rena skräckexemplet men det återkommer jag till i nästa inlägg.

 

 


Kommentarer
Postat av: Info

REGERINGEN HOPPAS PÅ EN FLODVÅG AV INVANDRAREInvandringen är för liten! I Sverige finns inga arbetslösa. Sverige saknar arbetskraft! Från SR:s hemsida 29/11:”NEKAD ASYLSÖKANDE FÅR ARBETSTILLSTÅND

Det senaste året har drygt 300 personer som fått avslag på sina asylansökningar i Sverige i stället fått arbetstillstånd, visar siffror från Migrationsverket. Det är ett resultat av lagändringen för ett år sedan som gjorde att det just blev lättare att arbetstillstånd här. ---Sammanlagt har drygt 13 600 personer beviljats arbetstillstånd i Sverige till och med oktober. När man förberedde den nya lagen trodde Migrationsverket att det skulle komma mer än dubbelt så många, men den ekonomiska krisen har gjort att efterfrågan på arbetskraft har minskat dramatiskt.– Förhoppningsvis kommer konjunkturen att vända. Då har Sverige breddat möjligheterna för att kunna ta emot BETYDLIGT FLER PERSONER som vill komma hit och arbeta. Vi behöver arbetskraft framöver även om man kanske inte tror det just nu när man ser hur konjunkturerna är, men på sikt kommer vi att behöva mycket arbetskraft här, säger Christina Werner.”

2009-11-29 @ 10:23:39
Postat av: Anders @ ungsvensk.se

Den boken köper jag gärna. Det var en modig journalist. Om bara fler svenskar kunde vara så rakryggade och modiga!

2009-11-29 @ 10:34:44
URL: http://ungsvensk.se
Postat av: Skånepåg

Thoralf skriver: "Därmed blir också de unga karriärsugna journalisterna de mest förljugna!"Bifogar länk till en artikel från Expressen, som verkligen verifierar detta påstående!

Postat av: Tut

Detta "steg" är något många väntar på. "De korrekta" kommer dock att försöka tysta ned det, men ju fler som "kommer ut" som politiskt inkorrekta, desto större tryck. Det är otvivelaktigt så att "de korrekta" måste leva under ett stort psykiskt tryck där man dagligen känner sig tvungna att förneka verkligheten. Ungefär som att vidmakthålla att jorden är platt, det finns i o f en sådan rörelse idag så allt är möjligt när det gäller att förneka en företeelse !

2009-11-29 @ 10:44:02
Postat av: Roger S.

Du gör ett otroligt jobb Thoralf. Du har fått många att se lite längre och djupare kring vad som sker i samhället. Frågor som innan var dolda för oss, eller inte fördes fram på ett sanningsenligt sätt. Där har du och andra gjort ett bra jobb.Det behövs människor som du, som vågar försvara vår demokrati. För den håller på att bli våldtagen av män i klänning och rolig hatt. Ju mer du hörs, desto friskare blir landet.2009-11-29 @ 10:52:11
URL: http://allahuakbar.se
Postat av: Jonas

Hela media branschen har tagit skada av ungdomsfixeringen. Idag har dom fjuniga journalisterna inte den kunskap som behövs för att kritiskt granska sin omvärld. Dom är dåligt bevandrade i Historien, har dåliga kunskaper om källgranskning osv. Ibland när jag är uppe på tidningsredaktionerna undrar jag om det är en ungdomsgård man hamnat på.

2009-11-29 @ 11:24:58
Postat av: LN

HUR HAR DU DET MED DIN TILLHÖRIGHET?

Under året 2008 kommer regeringen att inleda en satsning på en dialog för att skapa en förstärkt gemensam värdegrund i Sverige. Sverige ska vara ett tolerant och humant samhälle som kännetecknas av respekten för demokrati, rättsstaten, jämställdhet och mänskliga fri- och rättigheter. Det är detta som är den gemensamma basen i det svenska samhället, den gemensamma värdegrunden.Hoten mot demokratin har alltid funnits. Demokratins utmaning har tillförts ytterligare en dimension; det mångkulturella samhället. Den etniska, kulturella och religiösa mångfalden utgör i dag grunden för det samhälle vi bygger. Vi lever i en värld där mångfalden är såväl nödvändig som oundviklig. /SÅ VET NI DET!Detta är i grunden något positivt. Det bidrar till dynamik och nytänkande. Men i vår iver att respektera olika gruppers rätt att leva efter sina traditioner, riskerar vi att urholka enskilda människors rättigheter. Det är viktigt att vi är tydliga i vårt avstånd från sedvänjor som inte ligger inom ramen för den gemensamma värdegrunden - demokratin och de grundläggande mänskliga rättigheterna. Demokratins största fiende i vårt land i dag är utanförskapet. Att bryta utanförskapet är regeringens viktigaste uppgift. Det är också vår svåraste uppgift och vår största utmaning.För att utveckla en bättre känsla av sammanhållning räcker det inte med att skapa lika möjligheter för alla ekonomiskt och socialt. Lika viktigt är att det finns en gemensam vision och känsla av tillhörighet. Samhörighet oavsett vilken kultur eller tro vi bekänner oss till. Solidaritet och delaktighet i vår gemensamma framtid.Det vi i dag vet om svenska folkets kunskaper, attityder och värderingar om demokrati och mänskliga rättigheter ger en splittrad bild. Medan de allra flesta svenskar, drygt 80 procent, har god erfarenhet av personer med invandrarbakgrund uppger var fjärde ung muslim att han eller hon kränkts på grund av sin religion. Lika många som anser att invandrare gör att brottsligheten ökar anser att invandrare ger ett tillskott till Sveriges befolkning och kultur. /SAMMA PERSONER, MÅHÄNDA?Under året kommer jag att bjuda in representanter från Sveriges riksdag och Sveriges kommuner och landsting, men även organisationer, fackföreningar, forskare och praktiker. Syftet är att knyta kontakt med dem som vill arbeta med dialogen för en förstärkt gemensam värde-grund. Regeringens främsta roll är att initiera denna dialog. Avsikten är att bland annat kunna bidra med goda exempel på olika metoder för dialog. Att uppmuntra till samarbeten mellan olika typer av aktörer för ett i första hand lokalt arbete. Min vision är ett tolerant och humant samhälle. Ett samhälle präglat av mångfald och respekt för olikheter. Där människor möts med respekt för sin särart, inte med misstroende och fientlighet. Mångfald är bra, men all mångfald är inte bra och det måste sägas.

Det handlar inte om en civilisationernas eller religionernas kamp. Det handlar om en gemensam kamp mot fundamentalism och intolerans, för demokrati och mänskliga rättigheter. För en gemensam värdegrund, för vår gemensamma framtid. /HALLELUJA!

Nyamko Sabuni,(snömos i utdrag), 13 januari 2008

2009-11-29 @ 12:39:24
Postat av: Mats

Thoralf, det vore ju bra om du kunde göra lite reklam för boken när den kommer ut för det lär nog bli det enda vi får läsa om den.

2009-11-29 @ 12:45:24
Postat av: Dan åke

det är ju precis som han skriver. helt otroligt vad Svenska folket är lätta att indoktrinera, helt obegripligt att folk inte förstår att de besparingar som sker varje år beror på att nya människor beredds försörjning varje år i kommunen. och EU styr ju att Svenska företag får inte hota Tyska eller Franska företag. 260 Miljarder delas till fransk indusri lika mycket stöd får tysk industri, volvo får hjälp för sin fabrik i Gent men inte ett öre för Svenska fabriker. de enda som kjänar på EU galenskapen är politiker som tar ut fanatsilöner

Det behövs nya media företag som säger sanningen. blir spännande att se hur tidningen Nationell idag utvecklas(visserligen partitidning) men den lyder INTE nyvarande åsiktsdiktarur.

2009-11-29 @ 12:54:25
Postat av: Not very memorable

Du gör ett mycket bra jobb Thoralf. Skulle önska att varje län hade en SD-bloggare av din kaliberKommunalrådet Lars-Ingvar Ljungman i Vellinge gjorde aldrig en ”kovändning” om flyktingar. hans makt inom moderaterna var så stor att man helt enkelt "köpte" honom till ett välavlönat extraknäck som M-samordnare för flyktingfrågor i Skåne m.a.o. en sk muta

2009-11-29 @ 13:14:33
Postat av: Junders Plunket

Så här behandlas gamla svenskar i Blekinge!Chefsläkaren på ortopeden och tillika hennes (baneman) säger i papperstidning "att vi kan inte bedriva hotellverksamhet och det inte ligger på läkarnas ansvar hur de gamla mår

Postat av: nesse

Pk -fasaden kommer att spricka mer och mer. Till och med ett sånt slutet system som sovjetsystemet brakade till slut samman och spärrarna släppte. Med den informationsfrihet som finns idag går det aldrig att ljuga i evighetet. Men visst är det ett problem, många vågar helt enkelt inte säga något, då de är rädda om sina jobb. Dessutom är många, många svenskar så indlktrinerade av pk-media att de tror på lögnerna !!

2009-11-29 @ 13:48:10
Postat av: Inge Sandén

Dick Erixon skiljer sig en hel del från sina PK kolleker.

I dag har han två bra inlägg,så man nästan kan tro att han är på väg att bli Sverigedemokrat.

1)Minirater i väst,men inga kyrkor i Saudarabien.

Med anledning av valet idag i Schweiz om dessa Minirater vara eller inte vara.

2)Säg vad det handlar om,fri invandring.

Här får dom "farliga folkpartisterna" och den "falska godheten på andras bekostnad"litet att bita i.

Ang de illegala invandrarnas rätt till fri sjukvård.

2009-11-29 @ 13:48:50
Postat av: Lars Rosén SD Kalmar

Tycker personligen att kommunalrådet Lars-ingvar Ljungman i Vellinge är en person som kan köpa ned sig hur långt som helst bara för att få sitta vid maktens bord. DR Phil brukar säga att vi människor har ett val, och vi ser vad ovannämda har valt. Karlen saknar ju ryggrad som inte bad Moderaterna fara och flyga. Ursäkta, men tycker att han är en ynkrygg som inte våga stå för sina åsikter.

2009-11-29 @ 13:52:10
Postat av: Dille i Momåla

Man måste alltså vänta till efter pensionen innan man vågar belysa fakta kring invandringspolitiken och dess konsekvenser. Och detta har alltså bekräftats från lejonets kula, från självaste DN, som i vanliga fall brukar gen sken av att kämpa för yttrandefriheten.Men DN är full av kommunister. Kultursidan är inget annat än ett kommunistiskt kamporgan. Dit kan terrorister vända sig för att få hjälp. Där har vedervärdiga kommunister lanserats som osedvanligt goda humanister. Det må gälla Olof Aschberg, Stalin, Pol Pot, Mao eller Armand Hammer.

2009-11-29 @ 14:30:01
Postat av: Info

LÅT MIG GÖRA EN EGEN KOMMENTAR"Det senaste året har drygt 300 personer som fått avslag på sina asylansökningar i Sverige i stället fått arbetstillstånd, visar siffror från Migrationsverket."Meningen med De Nya Moderaternas fiffiga arbetsinvandringslag var ju, att personer, som i förväg kunde bevisa, att de erhållit anställning i Sverige, skulle få arbetstillstånd och därefter kunna resa till sin nye arbetsgivare. Vad man tänkte sig var att kunna locka hit högutbildade, indiska IT-ingenjörer osv. (precis som Kanada och USA gjorde).Tydligen blev utfallet det rakt motsatta. Helt okvalificerade människor strömmade till Sverige i vanlig ordning, fick avslag på sin grumliga asylansökan men fick I STÄLLET arbets- och uppehållstillstånd. De uppgav nämligen, att de under väntetiden blivit anställtda av bekanta och avlägsna släktingar som diskare, papperskorgstömmare, städare osv. (Uppgift från Migrationsverket.)Om några av de många hundratusen nu arbetslösa mer eller mindre svenska svenskar, som redan finns i landet, hade tvingats att pröva sin lycka som städare, så skulle arbetslösheten helt naturligt ha minskat med lika många.Nu återstår bara att se, hur länge diskarna och städarna verkligen får behålla sina tjänster. Fram till PUT-ögonblicket, måhända. För då får de mer än god råd att ersätta bryllingen i pizzerian för att han var så vänlig att anställa dem (åtminstone på papperet) den gången då de fick sitt avvisningsbeslut.Själv är jag ingen specialist på detta område. Tvärtom! Vore därför tacksam för juridiska klargöranden från dem bland Thoralfs läsare, som vet hur saker och ting ligger till! Kanske du vet, Thoralf?

2009-11-29 @ 15:26:18
Postat av: Rune

Thoralf skriver:

"Det mest nedslående är ändå att det inte finns något ljus i tunneln heller. Visst det finns en och annan journalist som vågar skriva kritiska artiklar om t.ex. invandringen"

-----------------------

Det borde ju snart vara läge för några journalister som är trötta på att ljuga och vinkla med halvsanningar att starta en egen tidning. En fri och oberoende tidning som är sanningsenlig och som berättar för sina läsare rakt upp och ner vad som händer i Sverige och världen.

Jag skulle vara en given läsare av en sådan tidning.

"Nationell i Dag" tror jag inte riktigt på. Den är för bunden politiskt till ett visst parti och blir därmed för snäv. Jag vill ha en vanlig tidning med korsord, kulturartiklar, serier, bioannonser mm. Det viktigaste är att nyhetsartiklarna är sanningsenliga och inte är vinklade åt något håll och att man inte backar för att beskriva saker som händer som kan vara obehagliga för etablissemanget.

2009-11-29 @ 15:35:42
Postat av: GustavIII

Det är nog som du säger Thoralf. Det finns många journalister som vill skriva annorlunda än det som är PK, men hindras av olika skäl. Talade med en ganska så känd kvinnlig journalist för ett par år sedan, som kunde meddela att "desken" strök allt som kunde tänkas tolkas som något negativt om den svenska massinvandringspolitiken och invandrarnas uppträdande. Det verkar vara litet som i Tyskland på 1930-talet - endast ca 32% röstade för Hitler 1933, och han fick aldrig mer än dryga 45% trots diktatur. Klart efter polaren Stahlin som alltid hade 99,99% till sin favör. Skillnaden är trots allt att Sverige varken är Sovjet eller Hitlertyskland, men ändå så skräms folk till tystnad. Något har definitivt gått fel här in landet. Då inte bara med journalistiken utan även rättsväsendet. Polisen är inte mycket att hurra för, men de skall ju vara PK - stackars satar, som skall ut och slåss med invandrarna varje kväll över hela landet. Än värre är det med de svenska domstolarna. Jag säger det i versaler nu: DE SVENSKA DOMARNA ÄR DE SÄMSTA I HELA EU! Sug på den karamellen! Och ta vilket land som helst och tänk efter, så förstår ni hur verkligt illa ställt det är! Återkommer i den här saken. Här kan du tala om systemfel!

2009-11-29 @ 16:23:21
Postat av: Micael Foghagen

Som Rune skriver borde det finnas journalister som tröttnat på att tvingas gå i PK-Sfärens ledband.Därtill borde det finnas investerare som vill gå in med kapital för en sådan tidning - med flit skriver jag inte "risk" framför kapital ty det borde bli succé!

2009-11-29 @ 16:37:54
Postat av: AWSvensson

En vitbok om det mångkulturella bedrägeriet håller på att tas fram av Blågula frågor.

2009-11-29 @ 16:46:47
URL: http://http://www.bgf.nu/nytt.html
Postat av: AWSvensson

2009-11-29 @ 16:48:25
URL: http://www.bgf.nu/nytt.html
Postat av: MoodyBlue

Merit Wager beskriver idag hur det går till när vi får alla dessa lydiga riksdagsmän. Alla lyder under partipiskan:sverigearvaletinte_fritt?lid=puff_1788277&lpos=lasmer" rel="nofollow">http://svt.se/2.35188/1.1788267/isverigearvaletinte_fritt?lid=puff_1788277&lpos=lasmer

2009-11-29 @ 17:12:36
Postat av: Stefan K

Man vill ju så gärna tro att journalister är ett modigt släkte vars syfte är att gräva djupt bland alla felaktigheter som påverkar vårt samhälle.

Naturligtvis ska dessa journalister behandla felaktigheter och märkliga företeelser inom Sd, precis som man gör med andra partier.

Naturligtvis ska Jimmie Åkesson kritiseras och granskas för något som journalistkåren finner märkligt, såsom man gör med övriga partiledare.

Dessa journalister har som jobb att bevaka och gräva i felaktigheter som hotar och stör det svenska samhället och dess invånare, såsom kriminella nätverk, giriga direktörer, fuskande idrottsmän och myglande politiker.

...men sedan är det stopp. Av någon anledning så finner denna yrkeskår inga som helst problem i den så heta invandringsfrågan. Det finns uppenbart ingenting att gräva i eller ens kritisera. Jag vet inte om dessa journalister verkligen har denna inställning eller om de styrs uppifrån av högavlönade chefer med starka band till den politiska makten i landet.

Min tilltro till Sveriges samlade journalistkår har märkbart försvagats och därför har jag vänt de stora drakarna ryggen och finner större glädje och njutning i att läsa nyheter på diverse bloggar som inte ryggar för verkligheten och den sanna bilden av det som pågår i Sverige.

2009-11-29 @ 17:56:14
Postat av: Robin_Shadowes

Jan Milld har nu lagt ut första kapitlet av boken Vitbok om ett förräderi på Blågula Frågor. Tydligen är det tänkt att övriga kapitel så småningom skall läggas ut med, bit för bit för att slutligen utges som riktig bok.

2009-11-30 @ 01:57:56
Postat av: Gubben o Gumman

Kemal Abed så heter mannen som bla fixat gas till Sadam.

Han ha fått PUT i Sverige,vi berättade om honom härromdagen.

Idag skriver Expressen om honom samt hänger ut honom med bild.

Vid detta "scoopet" gäller inga pressetiska regler.Notera antalet bilder på skrivande journalister under artikeln.Källa: Expressen nätet.

2009-11-30 @ 09:35:04
Postat av: Gubben o Gumman

Som väntat vill inte datainspektionen att polisen hänger ut misstänkta brottslingar på nätet.

Tacka fan för det då kan ju folk få se verkligheten.Rent beställningsjobb från "68vänstern"

2009-11-30 @ 09:37:33

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0