VI SOM INTE FICK VARA MED!

Några korta reflektioner på slutdebatten i SVT.
 

Svenska modellen debatterades hetsigt och slutresultatet av debatten blev att oavsett om man river upp utstationeringsdirektivet så kan resultatet bli än sämre.

Slutsats: Det säkraste sättet att behålla den svenska modellen är att lämna EU!

 

EU-parlamentarikernas höga löner diskuterades. Alla tycktes vara eniga om att de nya lönerna är för höga och borde ligga på samma nivå som de nationella parlamenten.

Slutsats: Lämnar Sverige EU existerar inte detta "stora problem".

 

Miljö o klimat är ett område där vi Sverigedemokrater anser att ett samarbete mellan alla länder inte bara de 27 EU-länderna.

Slutsats: Samarbete kan ske utan EU och det kan till och med bli ett effektivare miljöarbete utan EU:s byråkrati.

 

Införselkvoter av alkohol skall sänkas tycker alla partier utom Moderaterna. Det märkliga är att här anser alla att EU:s regler är helt felaktiga.

Slutsats: Om Sverige lämnar EU kan Sveriges riksdag bestämma reglerna för införsel av alkohol.

  

När invandringskritiska partier och flyktingpolitik diskuterades blev slutsatsen att EU bör ta emot flera flyktingar. Inte en enda av dessa 8 politiker ansåg att invandringen bör begränsas.

Slutsats: Invandringskritiska partier kommer att växa i storlek så länge de så kallade etablerade partierna förnekar massinvandringens negativa konsekvenser.

  

Fri rörlighet inom sjukvården. En fråga som egentligen är väldigt märklig.

Slutsats: Ska det tolkas som att Sverige inte klarar av den sjukvård som krävs inom vårt lands gränser. Ett utbyte mellan olika landsting/regioner i Sverige borde vara tillräcklig med tanke på att vi har bland de högsta skatterna i världen. Lämna EU så kan ca 10-15 miljarder av EU-bidraget användas för sjukvården i Sverige.Trackback
RSS 2.0