OMSKÄRELSE AV RELIGÖSA/KULTURELLA SKÄL

De senaste dagarna har flera hört av sig angående det beslut som riksdagen tagit om att omskärelse från den 1 oktober 2009 skall ske vid svenska sjukhus även om inte medicinska skäl föreligger.


Enligt uppgifter i media finns det dock en stor andel läkare och vissa landsting som inte vill följa denna rekommendation och det tyder ju på en viss sundhet inom sjukvården. De personer som hört av sig till mig är upprörda över att sjukvårdens resurser tas i anspråk för dessa operationer som inte är medicinskt befogade. I många landsting finns det stora operationsköer för människor som lider svårt och har en begränsad livskvalitet och att dessa människor nu skulle få vänta ännu längre på sina operationer på grund av att operationssalar kommer att vara upptagna för omskärelse av muslimska och judiska spädbarn upprör uppenbarligen väldigt många. I Dagens Nyheter finns en artikel där kritiker till detta beslut hänvisar till barnkonventionen i sin kritik.
Imamen Abd al Haqq Kielan har givetvis varit ute och kritiserat sjukvården och de läkare som vägrar utföra dessa könsstympningar på spädbarn. Vill du se skrämmande exempel på dessa könsstympningar så gå in på följande länk.


"Det här är ju en ceremoni som alla judar och muslimer gör på sina pojkar. Det är beklagligt att de här läkarna inte förstår vikten av inte ser vikten av en social tillhörighet, säger han."


Tydligen sitter den sociala tillhörigheten hos muslimska män i förhuden, inte undra på att många har uppfattningen att muslimer fortfarande befinner sig i medeltiden i sin utveckling.


Den politiskt korrekta organisationen Sverige Kommuner och Landsting har gått ut med en rekommendation om att landstingen skall utföra dessa operationer.


I de artiklar jag läst har tydligen antalet omskärelser i Sverige minskat sedan år 2000 då riksdagen beslutade att detta skulle vara tillåtet i Sverige. Nu anges siffran till ca 2000-3000st/år men redan år 2000 anges siffran till ca 3000st och det finns även riksdagsdokument som anger siffran 5000st omskärelser/år. Alla som vet hur massinvandringen till Sverige sett ut sedan år 2000 kan nog själva räkna ut att antalet omskärelser med stor sannolikhet istället ökat i och med den explosion som skett av antalet muslimer i Sverige.
Jag får känslan av att socialstyrelsen och SKL använder sig av tio år gamla uppgifter i sin information och rekommendationer och förtränger den massinvandring av muslimer som pågått under de senaste åren. Eller handlar det om desinformation till allmänheten!


Frågan är om de landsting som utför omskärelse använder den prislista som gäller för operationer som ej är medicinskt betingade eller om man utför dessa operationer till den "vanliga" kostnaden för ett sjukhusbesök. Annars är nog risken stor att dessa muslimer känner sig "kränkta" och anmäler sjukvården för diskriminering.
I Kalmar läns landsting skall en omskärelse kosta 7966 kronor enligt gällande prislista för 2009.


Frågan är om kulturberikarna i verkligheten får betala dessa summor eller om det istället är vi skattebetalare som får stå för notan i det mångkulturella Sverige. Men egentligen är det ju i slutändan samma sak då en majoriteten av dessa kulturberikare från muslimska länder ändå lever på bidrag. Skillnaden är egentligen bara om det går över kommunalskatten eller landstingsskatten.
Oavsett vilket belastar dessa medeltida sedvänjor det svenska välfärdssystemet på dubbla sätt. Dels kostar det enorma summor och dels tar det resurser, operationsteam och operationssalar från andra medicinskt betingade operationer.


När riksdagen tog beslutet om att tillåta omskärelse av religösa och kulturella skäl i Sverige så var i stort sett alla partier i riksdagen eniga i detta beslut. Alla de 35st närvarande Kristdemokrater röstade för detta förslag.

Så här utföll omröstningen i riksdagen 2001.

Kammaren biföll utskottets förslag.

SoU17 Omskärelse av pojkar.


Votering:

249 för utskottet

10 för res.

20 avstod

70 frånvarande

Kammaren biföll utskottets förslag.

Partivis fördelning av rösterna:

För utskottet:  106 s, 54 m, 29 v, 35 kd, 14 c, 11 fp

För res.:       1 m, 9 mp

Avstod: 4 s, 8 m, 5 v, 1 c, 1 fp, 1 mp

Frånvarande:    21 s, 19 m, 9 v, 7 kd, 3 c, 4 fp, 6 mp,

1 -


Något att fundera på inför nästa års val till riksdagen!

Kommentarer
Postat av: Niklas Bergström

De är väldigt bra att en del läkare protesterar mot omskärelse.omskärelse är ett övergrepp på ett spädbarn. Därför kan vi i sverige inte tillåta den formen av övergrepp på barn. Därför ska inte heller svensk lag kunna praktisera omskärelse på sjukhus. de sänder förskräckliga signaler att de är helt ok att utföra övergrepp mot vijelösa barn.

2009-07-26 @ 11:57:22
Postat av: Gubben o Gumman på Getingen

Om så man kan plocka politiska ska poäng för att komma närmare en HERRGÅRD SOM TEX GÖRAN PERSSON.Så skulle en pk- politiker utan att blinka kunna föreslå att alla svenska kor byts ut till kameler.Samt att detta röstas igenom.I politbyrån(riksdagen)Så långt har Palmes okontrollerbara asylantsnöboll

rullat nu.Friläggandet av forskinnet kom till för at araberna inte skulle få sand på ett känsligt ställe.Att sedan någon stenåldersgök gjort det hela till en religiös sak/cermoni i muslimvärden skiter vi i.Men skall vi behöva läsa att tex en bedömningsmetod vid förlossningar tas bort av besparingsskäl.Så säger vi nej tack .

Sedan så finns det ju inte så mycket grus att dra Tunning Torso i heller i Sverige rent praktiskt sett.Vem glömmer Lars Engqvist bidrag till Svenska män

trafik offer förlamade o tex diabetiker.Indragning av subvention av Viagra här skulle inga

Tunning Torson sponsras med skattepengar.Sjukvård till avisade gömda fd asylanter, el omskärelse, skall däremot bekostas av dej Svensson.Du får helt enkelt accepeptera att din kärring har lite ont vid förrlossningen, el om du hamnar ,förlamad efter en bilolycka, i en rullstol att det roliga down town är förbi.Ifall du tycker detta är lite skevt kan du ju alltid rösta på SD 2010.Så kanske en del stollepro kan försvinna till papperskorgen där det hör hemma.Egenligen var går Svensson gräns ?

När cancerbehandlingen dras ned på till förmån för avlägsnandet av forskinn el joddlarknappar hos araber?2009-07-26 @ 12:12:13
Postat av: Kalle

Omskärelse av FLICKOR är förbjuden av sveriges riksdag i sverige.Omskärelse av POJKAR är tillåten av sveriges riksdag i sverige.Var finns jämlikheten!!?? som sverige skryter med!!??Tycker att all omskärelse av könet borde vara förbjudet.2009-07-26 @ 12:59:07
Postat av: Dille i Momåla

Vände mig till akuten därför att jag hade olidliga smärtor i en fot. Väntrummet var fullt med UNGA berikare och vi svenskar kunde räknas på ena handens fingrar.

När alla hade behandlats var det bara tre a fyra pers kvar. Klockan var ungefär tre på morgonen när en kvinna kring 80 kanske 90 år började tala med mig.

Hon hade fallit i hemmet och hade svåra smärtor. Men för henne som hade arbetat och betalt skatt fanns det inte prioriterad tid förrän kanske senare. Själv fick jag komma in och tala med en sjuksköterska som skrev in mig och tog prover. Sen fick jag vänta ytterligare i väntrummet innan jag kallades in på nytt, nu till en läkare som så småningom konstaterade gikt.Vad jag försöker säga är att invandringen gör att vi svenskar prioriteras bort och får lida svårt. Kvinnan som jag talade om var för övrigt arbetskraftsinvandrare. Så även arbetskraftsinvandrarna drabbas obarmhärtigt av invandringspolitikens fasansfulla konsekvenser.Men var och en borde förstå att om man lägger ut 800 00 kr per år till de ofta skäggprydda berikare som kallas för ensamkommande barn så berövas svensken sin grundtrygghet.Folk måste informeras så att de själva kan ta ställning till konsekvenserna av invandringspolitiken.2009-07-26 @ 13:39:58
Postat av: DunderMinnet

Usch fyfan för mutilering av könsorganet på en liten pojke, Jag tycker att pojken själv kan bestämma över sin kropp!Jävla snuskimamer som MÅSTE se pojkpenisar.

2009-07-26 @ 14:26:42
Postat av: Tomas F

Intoleransens vidskepliga seder är helt oacceptabla och ska under inga omständigheter bekostas av skattemedel. Könsstympning som är en del av den brottsliga hederssnusktraditionen skall förbjudas i alla dess former. Att förvägra enskilda individer, i det här fallet barn, att själva bestämma över sin kropp är det ultimata förtrycket. De judiska och muslimska föräldrar som tillåter övergrepp på sina egna barn i vidskepelsens namn ska veta hut, spärras in och kastas ut!!! Annars existerar inga mänskliga rättigheter bara djupet i vår omoral. Att vi snart har 2 miljoner Intoleransförespråkare i landet visar vilka ofantliga problem vårt samhälle står inför.

Ni rädda läkare som inte vågar säga emot de politiska kommissarier som tvingar in vårdapparaten i denna mångkulturskymning är en skamfläck, eller så är ni socialister som vill att könssnusket även ska tvingas på oss demokratiska medborgare!

Intoleransens efterblivenhet kan inte bli tydligare än i den självgode Abd al Haqq Kielans tvångsmässiga tirader om Islams förträfflighet. Vämjeligt!

De apologeter som ursäktar övergrepp som utförs i vidskepelsens namn med att moderna medicinska studier i vissa fall visar på positiva effekter av könsstympning motverkar inte Intoleransens struptag på miljarder människor och deras lidande. Befogade medicinska ingrepp skall göras av medicinska skäl ur klarsynt information och upplysningstradition och inte tillåtas fortgå p.g.a. religiös psykos.

Obildning har aldrig hjälpt mänskligheten. Att vänsterfolk vill tvinga på oss demokratiska medborgare föreställningen om att mångfaldens obildning skall frälsa Sverige är minst sagt oanständigt och är så långt ifrån en förståelse av mänskliga rättigheter som det bara är möjligt.

2009-07-26 @ 14:29:46
Postat av: Knegarn

Den rekommendation man gått ut med är motiverad på ett väldigt konstigt sätt.

Kontentan lyder: Om inte landstingen utför omskärelsen så kommer köksbordsomskärelserna att öka.Med samma resonemang kan man motivera vilka tokigheter som helst!Varför inte t ex ge knarkarna gratis droger för att minska kriminaliteten bland dem?

2009-07-26 @ 14:46:04
Postat av: Gubben o Gumman på Getingen

Dille kan du inte ange vilken akutmotagning detta gäller så finns det ju på nätet för all framtid.Sedan är det ju som så att berikarna börjar bråka

med personalen om dom inte får vård först med påföljd att polis får tillkallas.Så det enklaste är ju att ta dom före svennarna för

en konflikt rädd personal.För att inte tala om när en berikare som fått stryk kommer in med hela klanen till akuten.I Stockholm har dom fått låsa om sej.

Multikulti är finemang.I Sverige skall vi inte ha medelålders stympningar, ej heller Halaskalkt.Det är inga politiker som fått mandat i valen att genomföra det.Därför bör namnen på samtliga dom som röstat för detta finnas på tex valaffischer.Det skulle svida satan i bakenVisa några affischer på det i nästa års valrörelse,

reklamfilmer där blodet sprutar ur djuren.Vips kommer SD att 8% procent minst.Så kan imanen med den käcka hatten packa ihop.Det får inte bli för stor klyfta mellan allmänheten och politikerna, som Barometerns politiske redaktör varna för i ett inägg tidigare.I norrland bör Svriges nya storfängelse ligga.

Med sina 4 avdelningar.AVD 1 Politiker som försnillat skattemedel till asylanterna.AVD 2 Journalister som ej skriver vad som är korrekt, el utelämnar uppgifter om asylanter och deras eskapader.AVD 3 Dampvästern.AVD 4 Damphögern.strafftid 10-40 år.Ps läs gärna Hilldebrandsson artikel om vad gör vi i Afganistan. (Expressen)Samlar politiska pluspoäng?Ds Aftonbladet verkar ha missat Perras senaste fylleri i Georgien häpp.2009-07-26 @ 14:50:39
Postat av: Gubben o Gumman på Getingen

Expressen är enda tidning som skriver om Pehr Garhtons nedsupning i Georgien. Med vård för alkoholförgiftning.Han är försvunnen söks av polisHans sambo säger att han kanske ätit något olämpligt?Flaskorna då?Så min vänner tystar man ned en skandal i vänsterpressen.När det gäller Expressen så är det väl en stackars sommarvikarie som skrivit om Garhton.

2009-07-26 @ 15:19:08
Postat av: Gubben o Gumman på Getingen

Pehr Gartons nedsupning med ,sjukhusvård som följd

Är ett bra exempel på mediecensur/mörkning.Försök o hitta något om det i pressen.DÄREMOT skrivs det spaltkilometer om den tragiska branden i Stockholm.Hoppas bara ,vi slipper se Perra stå och snacka om matförgiftning i media.

2009-07-26 @ 15:33:11
Postat av: Hulda

Hur kan KD medverka till detta vansinne?

Hur vet man när en pojke är 7 dagar gammal att han vill leva sitt liv som Muslim eller Jude?

Och som Thoralf så klokt skriver: Vi får alla skattebetalare på något sätt betala.........

2009-07-26 @ 15:46:35
Postat av: Dille i Momåla

Gubben o Gumman på GetingenJag tror inte att personalen gjort något fel utan allt har skett enligt order och direktiv.Men hur kan man ge order om att en nittiåring ska vänta och SITTA i timme efter timme med svåra smärtor?- Jo våra politiker åker runt i hela Sverige och lovar och lovar. Mest lovar dom en humanitär flyktingpolitik som innebär att knappt 5 procent av dem som klassas som flyktingar är flyktingar enligt genèvekonventionen och FN:s regler.Naturligtvis lovas dessa blufflyktingar alla möjliga förmåner, inklusive obegränsad sjukvård.Det är här skon klämmer. Svenskarna måste trängas bort från sjukhusen för att politikerna ska kunna ge sina blufflyktingar sjukvård.Dom som råkar mest illa ut är pensionärerna därför att politikerna räknar med att dom röstar på samma parti oavsett hur dom bli behandlade.Det rör sig alltså om en illslug cynism och ett fruktansvärt bedrägeri mot de allra svagaste.

2009-07-26 @ 16:15:53
Postat av: Gubben o Gumman på Getingen

Dille du har säkert rätt, vill du inte skriva vilket sjukhus det gäller så är det ju inget med det.Tanken var kanske att man skulle tänka till lite

på aktuella sjukhuset.Vidgar man det hela lite till ,så blir det ju en grädfil i ,alldeles för långa väntetider.

PGA resursbristNär det gäller läkarnas miljonlöner så saknas det inte pengar.Orderna komnmer givetvis uppifrån.Vilken direktör vill vara rasist när berikarna klagar på diskriminering i vårdkön.Då är det lättare att dissa svennarna tex en 90 åring.Att bli utpekad som rasist i Sverige är det värsta som kan hända en människa.Långt mycket värre än barna mord o våldtäckter.Detta lär sej snabbt asylanterna ,samt svenskarnas

konflikträdsla.

2009-07-26 @ 16:57:43
Postat av: Dille i Momåla

Gubben o Gumman på Getingen

Man kan se det så här. De svenska skattebetalarna har år efter år försett landstingen med en väldig massa miljarder i förhoppning om att de ska tillförsäkras en god sjukvård.Nu har emellertid antalet vårdkrävande ökats med kanske tre kvarts miljoner människor. Jag tänker på alla som kommer hit och åtnjuter bidrag och inte betalar några skatter varav de flesta ju är blufflyktingar.För att alla dessa blufflyktingar ska få vård så skuffas pensionärerna bort från sjukhus och vårdinrättningar. Det är det som hela den ”HUMANITÄRA” flyktingpolitiken går ut på.Allt detta mörkas. Men för något år sedan så kunde man läsa i lokalpressen att ALL psykiatrisk vård gick till asylanter, i Jämtland förmodligen blufflyktingar, så att alla svenskar stod utan psykiatrisk vård.Sen är det väl också så att många av dessa patienter till och med simulerar sin sjukdom för att få så kallad asyl. Vem har inte hört talas om de apatiska barnen, en sjukdom som uppfunnits av PK-media och som bara finns i Sverige.Men det är de mest värnlösa svenskarna som får betala.

2009-07-26 @ 17:40:32
Postat av: Gubben o Gumman på Getingen

I samband med branden i Rinkeby så riktas nu kritik mot brandkåren att man kom efter 15 minuter var 12 i verkligheten.Men det är klart med 4 miljoner anlagda bränder osv,

så kanske adrenalinet svalnat lite.Detta då beroende på importpyromanerna.En timma efter att den tragiska dödsbranden startade.Fick man larm om bla 4 brinnande bilar ,samt ett gäng på 50-70 ungdomar, sannolikt pensionsräddare, som gick beserk ett stenkast från branden i HusbyResurser fick skickas dit till idioterna.Källa: SVDLäs gärna slutklämmen på bloggen Tradition o Fason

artikeln är länkad dit.Ps. Givetvis skrivs inget om vilka som stökade i SVD

i god politisk anda.Att roa ej med att elda upp bilar är numera helt ok i SverigeMen klaga på brandkårens insatts i SVD går bra.Sedan tycker vi nog att insattsen var lite sen.Men som man bäddar får man ligga.Multikulti det är fint de se.

2009-07-26 @ 17:44:30
Postat av: Gubben o Gumman på Getingen

Ang Pehr Gartons försvinnande hade han gått vilse i den staden han kände väl det hade blivit mörkt o Perra hittade inte hem....Så han gick till polare ,då efter utskrivningen för etanol poisen.Perra kanske var lite dåsig efter bosen.Det var en gång en flicka som hette rödluvan...

2009-07-26 @ 17:52:50
Postat av: Ola

Ur Aftonbladet:

Familjen vill inte veta av våldtagen 8-åring

Omvärlden fördömer agerandet

Den åttaåriga flickan våldtogs i Phoenix av fyra pojkar.Då gick flickans familj ut och berättade att de inte ville veta av henne – eftersom hon dragit skam över dem.Ett agerande som världen nu fördömer.

I torsdags åtalades fyra pojkar, 9, 10, 13 och 14 år gamla för våldtäkt av en åttaårig flicka.Den 16 juli lockade pojkarna in flickan i ett förråd vid ett lägenhetshus i Phoenix, Arizona med löfte om tuggummi.Där spände de fast henne och utsatte henne för sexuella övergrepp. Flickan hittades senare delvis avklädd i ett hysteriskt tillstånd, rapporterar amerikanska CNNVille inte ha henne

Efter övergreppet sa flickans far till en polis att han inte ville ha henne längre.

– Föräldrarna känner att deras barn dragit skam över familjen, säger Andy Hill vid Phoenixpolisen.

Istället bor hon tillfälligt hos en amerikansk fosterfamilj.Kan inte tolereras

Omvärldens reaktionen mot familjen har inte låtit vänta på sig. Alla de inblandade barnen är liberiska flyktingar och Liberias president Ellen Johnson Sirleaf har fördömt familjens agerande.– Det är inte en fråga om skam för familjen. Det är frågan om ett övergrepp på ett ungt barn. Det kan inte tolereras. De skulle hjälpa barnet som har blivit så traumatiserat, säger hon till CNN.Åtalas för kidnappning

14-åringen åtalades som vuxen. 10- och 13-åringen åtalas också för kidnappning.Ellen Johnson Sirleaf menar att pojkarna ska straffas men att de också lär sig något så att ”de blir nyttiga medborgare, inte bara i USA men när de kommer tillbaka hem”.Våldtäkt var inte olagligt i Liberia förrän 2006.Kommentar: Alltså är både flickan och dess korkade familj och kulturberikarna/våldtäcktsmännen ifrån Liberia! Ett land i den så toleranta och i framkant humana och inteligenta världsdelen Afrika! Kanske ville dessa gossar bara "bota flickebarnet ifrån AIDS"...??!Också ur Aftonbladet:Marianne, 83, fick betala sin operation själv

Efter flera år av smärta fick Marianne Skogh, 83, beskedet:– Du är för gammal för att opereras.Hon tvingades själv betala 130 000 kronor för att få ett drägligt liv utan smärta.Kommentar: Ja inte ska väl hon opereras när pengarna i stället kan läggas på vård av de så balla, coola och hippa Kulturberikarna! Dessa förser oss ju BLA med Pizza och Kebab! Pensionen och sjukvården får vi minsann spara ihop till själva...

2009-07-26 @ 18:47:49
Postat av: Kalle

Strax efter att den stora dödsbranden i Rinkeby hade starat så började ett ungdomsupplop i Husby.Det var ett upplopp som liknar det som förekommer i Rosengård i Malmö. Flertalet bilar brändes. Det går som en epedimi över landet med dessa bilbänder.I stadsdelen Husby bor 82,7 procent med utländsk bakgrund enligt Wikipedia.2009-07-26 @ 18:53:19
Postat av: dan åke

de som avstod att rösta och de som inte ens deltog det finns ju en röstknapp inne i ledamöternas kontorsrum(varje fall för 20 år sedan) så det går att rösta. skrämmande att de ledamöter som är emot inte vågar stå för sina åsikter utan lät quislingpolitikerna få rösta igenom beslutet

2009-07-26 @ 19:14:54
Postat av: World Traveller

Vad kan man goera aat elaendet? Det finns ju flera bloggar som aer kritiska till invandringspolitiken, massmedias censur, vaensterns politiska vaald och alla vaaldtaekter och mordbraender som oekar lavinartat i landet. Men en efter en saa foersvinner bloggarna, intresset doer ut och allt rullar paa som vanligt, kriminaliteten skenar, massinvandringen slaar nya rekord och som vanligt saa drabbas vanliga skattebetalande svenskar. De haer bloggarna verkar inte foeraendra naanting.

Finns det naagon haer som har svaret paa vad som kan goeras foer att stoppa galenskapen?

Bevaepnade medborgargarden? Statskupp?

Tyvaerr saa tror jag att Sverige gaar en mycket dyster framtid till moetes daer svenskar inte aer vaerda naanting (daer aer vi kanske foerresten allaredan), daer gaeng av muslimer drar fram i staederna och letar offer, daer vaaldtaekter paa svenska barn och kvinnor blir vardagsmat, likasaa raan och mord. Naagra svenskar kanske kommer att ta till vapen (och det blir dom som svenska polisen faar order att jaga). Sverige kommer att bli ett nytt Libanon.

Hoppas jag har fel men som det ser ut nu saa tror jag att jag har raett.

2009-07-26 @ 19:28:18
Postat av: danne

Vid det resonemang som Alfsson framför uppstår ett för mej grundläggande problem.Alfsson, tro inget annat ,jag liksom du fördömer dessa ingrepp! Men att att ta upp problemet/fenomenet och hänvisa till kostnader för skattebetalarna blir lite tamt.

Jag vill då påminna om den "kultur" vi västerlänningar ,i och utanför Sverige ,utvecklat och som förmodligen är både kostsammare och än mer onödig än muslimska uråldriga traditioner. Och det är denna förbannade plastikhysteri som många kvinnor och män anser sig ha rätt till. Hur många sillicon-bröst har inte du och jag pröjsat för? Till vilken nytta då? Fick Rosing lite bättre självförtroende?Någon här förde fram ett väldigt bra resonemang ,kvinnor har "rätten till sin kropp" och därför har feministrörelsen genom sin lobby kunnat driva igenom fri abbort. Men männen.....eller pojkarna i dessa fall, de har föga rätt till sin kropp, eller åtminstone till sin förhud. Väljer feministerna att blunda för denna misshandel av gossebarn med den feministiska parollen för ögonen att de bara driver kvinnans kamp?

2009-07-26 @ 19:56:34
URL: http://www.nd.se
Postat av: Dille i Momåla

Våldtäkt var inte olagligt i Liberia förrän 2006.Var fanns Amnesty, Bengt Wästerberg, Röda Korset, Rädda Barnen; Bris - Och var fanns massmedia?Sov dom? Eller gör dom allt för att missleda det svenska folket?Hur resonerade dom? Räknade dom de liberianska kvinnorna som mindervärdiga och i anledning därav utan skyddsvärde?Ja Alva och Gunnar Myrdal talar ju om mindervärdiga människor och makarna Myrdal räknas ju som gudar bland vänstermänniskorna.

Är det så kommunisterna i media tänker?

2009-07-26 @ 19:58:37
Postat av: Gubben o Gumman på Getingen

Får man inte stopp på utvecklingen så tror vi att

gatustrider år ett faktum inom 15-20 år.Någonstans får Svensson nog.Men först har vi ett antal dödskjutningar/knivmord av svenska ungdomar o poliser att se fram emot.Att polisen inte drabbats än beror ju på att man väntar ca 20 minuter innan man anländer till bankrånen.Man räddar sina egna liv och skiter i bankpersonalen samt kunderna.

Lokalt sett stack ju polisen i Kalmar när tilltänkta Ikea rånare viftade med ak 4:an.Biljakten avbröts när man förstod vad man jagade.Två mopedister rammades nyligen med ambulansfärd som resultat.Någon gång våldtar en berikare fel pappas dotter.Kabom och ingen kommer att tycka synd om berikaren vilket uppvaknande för pk Nisse o gänget.Nu kommer SD in i riksdagen. och kan börja jobba för en SOU utredning ,om kostnaderna för invandringen i första hand ,samt att fälla, och stöka runt i kommuner som vågmästare,börjar det röra på sej, hav förtröstan World Traveller.Det tog tid att riva Berlin muren, men allt ont får ett slut till slut alla ,lögner genomskådas.Detta gör en fördubbling minst till nästa val.

Processen kommer att gå trögt med tanke på journalisternas pk kamp ,men det lossnar.Ju mera fakta ett trygghetsknarkande/manipulerat folk får veta desto tuffare kommer reaktionen vid valurnorna att bli .Lite som Palmes asylant snöboll faktiskt fast åt andra hållet.Flyktking politiken kommer att förändras i hela Europa.Men visst det är tidskrävande40 års infiltration av socialism vänder man inte på ett val.Framför allt inte i media med lagliga metoder i allafall.Se bara i gårdagens Expressen, där man skriver att flyktingpolitiken skall bevaras i Eu.Paniken börjar sprida sej hos dom röda.

Varför skriver men en sådan artikel i lilla Sverige.Ingen tungviktare i Europa läser kommunistdravlet ändå.Det är ju bara Reinfeldt med följe som tror att någon bryr sej om Sverige ,förrutom avdumpningsland till all värdens asylanter.Brukar bli en klapp på huvudet.Vilket räcker för att känna sej viktig.(idiotpluspoäng av en skrattande kollega som slipper skiten)Glöm inte att Jan Guillou o Ulf Nilsson sänt ut en trevare mot SD .Dom har förstånd att se utveckling till skillnad från Martteus el Dahlberg på tex Expressen.Varför skulle utvecklingen i Nordens största socialbyrå för asylanter ,få en om trögare utveckling än övriga Norden i asylantfrågan.Fremskrittspartiet Dansk Folkeparti Sverigedemokraterna kommer att inom 15år dominera

Nordens asylant politik.

2009-07-26 @ 20:03:04
Postat av: Gubben o Gumman på Getingen

Dokus såpan om Pehr Gahrton fortsätter.

Perra har alltså försvunnit från seminariet i Georgien i två dagar.Ryska medier har rappoterat att polisen sökt honom som saknad,samt att han vårdats för alkoholförgiftning.Hans sambo tror att han drabbats av matförgiftning kanske?Pehr säger nu själv ,att han minsann inte varit försvunnen, utan att han gick fel i mörkret i den för honom välkända staden han vistas i.

Han gick hem till några polare.

Utan pass o pengar.Att han varit borta från grönsakskursen några dagar

hänger ihop med att han sökt vård för hjärtproblem.Tydligen ljuger rysk media o myndigheter.

Perra har dessutom glömt att ringa till kurskompisarna,samt även glömt att ringa till sambon.Detta säger han i GP, som också skriver i ärendet.Miljöpartiets presschef kommer med ett riktigt tarvligt alibi försök.Varken UD el polisen i Sverige kan bekräfta att Perra varit borta.Hur skall dom kunna veta vad han är o gör i Georgien?Däremot har ju myndigheterna, där rappoterat vad som hänt.Vad skulle dom ha för anledning till att anmäla honom försvunnen leta efter honom ,OBS efter han skrivits ut för alkoholförgiftning.Han gick således vilse efter sin "hjärtbehandling".Så det blir dubbelfel av PerraTrist bara att se dessa lögner från MP o PerraVi kan varmt rekommendera er bilderna på bloggen Sverige i kvadrat.Ett gott skratt kan väl vara på sin plats i denna personliga tragedi, som nu skall slätas över.Någon beg bil köper inte vi av Perra i allafall,

hans förtroende kapital is gone.Källor: GP,Expressen

2009-07-26 @ 22:30:56
Postat av: Gubben o Gumman på Getingen

Perra är misstänkt för två rattfyllor dömd för en.Den andra var enligt egen uppgift eftersupning.Den första friades han ifrån i tinget, åkte dit i hovrätten ,fick givetvis vänsterabatt (böter).99 av hundra som åker på rattfylla är alkisar.Den fulaste fisken är MP:s presschef,som rimligen inte kan veta vad Perra har haft för sej.Kan avgå direkt tycker vi.2009-07-26 @ 23:33:17
Postat av: natasha

Allt prat om "mörkret" och "inte kunde hitta vägen" som Gahrton kör med är endast simpla lögner i syfte att rädda eget skinn, eftersom han blev utskriven från kliniken tidigt på morgonen.I den ryska notisen står det klart och tydligt:

"G. vände sig till en av klinikerna i Tbilisi i samband med en svår alkoholförgiftning. Han blev utskriven under morgontimmarna dagen efter".

2009-07-27 @ 00:23:13
Postat av: Magne

Bloggen heter Thoralf men frågan är om den inte skulle döpas om till Thoralf/Gubben och gummans blogg. Thoralf skriver ämnena och Gubben och Gumman äger resten...

2009-07-27 @ 02:05:06
Postat av: s-e karlsson

Ja, Magne, blir det för långa haranger så tröttnar på att läsa ! Bättre korta inlägg och att flera får chans med inlägg !

Mvh S-E Karlsson .

2009-07-27 @ 08:40:20
Postat av: ota

Håller med Magne.Gubben och Gumman har uppslag för en egen blogg. De har väldigt svårt att hålla sig till det ämne Thoralf tar upp i sina inlägg. Jag läser gärna deras kommentarer, det finns guldkorn där men tyvärr blir det oftast lite för mycket och då tröttnar jag på deras haranger!

2009-07-27 @ 09:21:32
Postat av: småföretagaren FSE

Det är fullkomligt absurt att överhuvudtaget låta

svensk sjukvård stå för kostnader och resursslöseri

till idiotisk könsstympning. Dessutom borde det

vara förbjudet innan barnen blivit myndiga. Hoppas

alltfler läkare vägrar operera såna galenskaper. Vi

har nog med andra sjukvårdsköer.

2009-07-27 @ 10:30:00
Postat av: s-e karlsson

FSE ! Ditt inlägg är lätt att hålla med om !

Mvh S-E Karlsson.

2009-07-27 @ 11:05:03
Postat av: lee

Alltid hemskt när människor dör.Men måste endå ställa frågan ..Yuusuf Mohamoud Mohamed, 41 kvar med 2 söner ..Så frun och FEM barn dog.denna familj är nog inte ensam om att vara så stor.hur mycket kostar 7 barn i bidrag ?http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5567194.ab

2009-07-27 @ 12:31:26
Postat av: Gubben o Gumman på Getingen

Tack Ota FÖR RIS O ROS vi skall tänka på vad du

skrivit.Detta inlägg är kort o innehåller inget ämne el fel ämne.Keep smiling

2009-07-27 @ 12:32:26
Postat av: Branchtender Linden

Of topicAlla som tidigare diskuterat SVT och deras TV Licens

kan läsa denna artikel på BLT, där det bla sägs att TV handlaren "rekommenderas" att lämna ut namn på de som köper TV apparater OCH att det går alldeles utmärkt att köpa TV utan att ange sitt namn

Postat av: Stefan A

Riksgenusforskaren och FI-sympatisören mm. Tiina Rosenberg är bekymrad i dagens AB pga. av att afa är utesluten ur pride i år,de har tydligen fungerat som några vakthundar,"pride har genom åren alltid balanserat mellan rörelsens olika falanger , men aldrig uteslutit någon som skyddat både paraden och Tantolunden på det sätt som afa gjort", det är väl att sätta räven och vakta hönsgården.

2009-07-27 @ 14:31:05
Postat av: KalmarBo

Angående kostnaden, så ligger Socialbidraget för svensk barnfamiljs "skäliga levnadsnivå" 74:- högre, alltså 8040:- (i Kalmar)Med den matematik jag lärt mig i svensk grundskola så blir det svårt för en "stackars" muslimsk familj att överleva om de måste betala själva.Jag gjorde även beräkningen med hjälp av matematiken jag lärt mig på gymnasiet, är det någon som blir förvånad om jag kom fram till samma resultat?Följdaktligen misstänker jag att de inte behöver betala 1:- själva

2009-07-27 @ 14:48:42
Postat av: Gubben o Gumman på Getingen

Tack Stefan A för den upplysningen.Då är läget med

infiltration av vänstern förmodligen värre till höger och vänster än vad vi yrar om.Även tv infon kommer att användas lite senare.

DankeSedan får vi väl be om ursäkt för att vi skriver en kommentar, i ett ämne som då inte omfattar:Ahmeds förhud, så vi inte retar upp chefen i O-Hamn

"Mannen med banderollen på berget" ,som dessutom enligt oss har lite svårt med skillnaden på SD o ND.Men vad är sådana bagateller mot, att skriva o snappa upp politiska händelser på en politisk SD BLOGG.Då lite stick i stäv med ingressen(ämnet längst upp)Nu tog bokstäverna i tangentbordet slut så nu blir inlägget automatiskt lite kortare.

2009-07-27 @ 15:31:25
Postat av: s-e karlsson

Hej , Gubben och Gumman !

Det är bra att ni tar "kritiken " med humor !Mvh S-E Karlsson .

2009-07-27 @ 16:27:48
Postat av: Gubben o Gumman på Getingen

Hej s-e karlsson.När kritik är reko så får man försöka svälja stoltheten.Så är det ju bättre att ta saker med lite humor ,än att tjura.Det är klart sticker man ut näsan o tar en massa plats ,så får man ju räkna med en verbal snyting.Trots allt så står väl dom flesta på bloggen med en SD valsdel i handen vid valen.Kan man inte ge o ta kritik så skall man nog inte skriva heller.Fast fan vad det svider....Förresten skall vi snart ev åka på "studiebesök till Rosengård".Ev åker kameran med.Ev kan vi tänka oss en liten lägesrapport hehe,

vår guide berättade att hon en dag blev stoppad av 7 poliser o blåljus.Fick svänga till höger istället för till vänster,

för över vägen ,på en viadukt stod glada berikare och kastade bensinbomber på trafiken nedan.Samt att Preems hyrsläp flög i luften ,blaVi som hade dåligt samvete för äggkastning på trafiken på 1800-talet.Som vi tidigare skrivit så kan Gubben o Gumman dyka upp överallt.Fast skojsigast är att sitta på läktaren i tinget, när någon varit stygg ,mot tex någon bekant.Att se busens min ,som säger var ligger närmsta söndagsskola.Jag skriver på ett medlemskort direkt.För att inte tala om när vakten i kuren ser inkommande publik.

2009-07-27 @ 16:49:18
Postat av: Calle

Vill Ni spy, så läs dagens ledare i Expressen, gällande denna bloggs ämne.Dessa s.k.journalister är dagens Quislingar. Att jämställa omskärelse med " att låta ngn. hälla vatten på små barns huvuden" dvs. dopet, och därför kräva att samhället skall stå för dessa sjukvårdskostnader.

För 10 år sen kunde man inte se ngn. acceptans för omskärelse i media och bland politiker. Nu propageras det för detta.Är j-t övertygad att samma sak sker med könsstympning av flickor, i dag nej- om ett antal år är det verklighet, och bekostas av arbetande skattebetalare.

2009-07-27 @ 18:05:05
Postat av: Skånepåg

Sd har har tydligen plitat ihop en Kyrkovalstidning. Någon som vet om man ev. kan ladda ner denna som en pdf-fil för utskrift och utdelning i grannskapet?

2009-07-27 @ 20:37:41
Postat av: Lasse Lönndahl

Betr. branden i Rinkeby;

Vilken otrolig slump att Yuusuf Mohamoud Mohamed, 41, var med just sina två söner och att just hans fem (sex?)döttrar strök med..

2009-07-27 @ 22:14:09
Postat av: lee

jag kan vara med och betala för omskärelsen om dom skär vid roten .Skulle man göra det så är problemet med mussarna snart löst .

2009-07-27 @ 22:34:49
Postat av: lee

Yuusuf Mohamoud Mohamed, 41 var inte skriven på adressen .men det får ni inte läsa om i media ..man kan undra varför?kan det vara så att man önskar underhållsbidrag oxå för alla barnen?

2009-07-28 @ 11:45:55
Postat av: alicia

Usch, skrämmande och se hur otroligt trångsynt du är. För det första - en omskärd penis är mycket lättare att hålla ren hygieniskt. För det andra - Är inte Sverige det fria landet där alla har rätt att ha sin egen religion och sina egna åsikter SÅ LÄNGE DET INTE SKADAR NÅGON ANNAN? Hur kan omskärelse av killar skada någon annan? Jag har aldrig träffat någon omskärd kille som har varit missnöjd med det, ALDRIG. Tvärtom killar som inte är omskärda och vill göra det, svenska OCH utländska. Så otroligt naiv människa.

2009-08-16 @ 17:19:40
URL: http://setarehh.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0