UPPDELNING ELLER FRISKOLOR?

I Danmark vågar man ta debatten om invandringens konsekvenser på ett helt annat sätt men där finns också Dansk Folkeparti i folketinget som ett moraliskt stöd.
I Sverige däremot är denna debatt mer eller mindre tabu och varje försök till debatt krossas omgående med att den som är kritisk anklagas för att vara främlingsfientlig eller till och med rasist.

Att det finns problem i många av våra svenska skolor är nog de flesta eniga om men sedan går åsikterna isär om hur dessa problem skall lösas. Denna oförmåga har lett till att visa skolor stängts och eleverna placerats ut på andra skolor. Resultatet av detta blir i många fall att problemen uppkommer i de andra skolorna men i något mindre omfattning. Risken är dock stor att problemen på dessa skolor ökar och sedan är man tillbaka på ruta ett igen.

I Sverige startas det nya friskolor på löpande band och jag tror att en orsak till detta är att skapa segregerade skolmiljöer. Givetvis är det inte något som dessa friskolor skyltar med detta men jag vet att många som väljer friskola också kollar hur stor andel invandrare som går på olika friskolor. Detta är en avgörande faktor när sedan föräldrarna och eleven gör sitt val av friskola.

I Danmark vågar man dock gå lite längre i de kommunala skolorna!

"Flera danska skolor har de senaste åren delat upp elever efter etniskt ursprung. Michael Olesen, rektor på Ålholm skole, säger att "Muslimer står för en vålds- och hotkultur"."

"Förra terminen beslutade Ålholm skole att dela in treorna efter etnisk tillhörighet. "Etniske dansker" och en del "tosprogige" hamnade i 3a.
Parallellklassen 3b fylldes till hundra procent med muslimska elever.
Uppdelningen retade upp flera föräldrar till de muslimska barnen, men skolan veksig inte.
- Danska föräldrar hotade med att flytta sina barn till andra skolor, eftersom det fanns för många invandrare här, säger Michael Olesen.
- Folk blir nervösa för sina barns uppväxt. De upplever att muslimer tillhör en annan kultur. Muslimer är våldsamma och stjäl mer, det är ju ett faktum."

"I Danmarks huvudstad låter rektorn i en stor skola självklar till och med när han påstår att många muslimer i landet är "socialt och kulturellt stagnerade"."

"- Om det blir mer än hälften muslimska elever styrs inte skolan av danska, utan muslimska normer.
Michael Olesen menar att skolans ledning var tvungen att agera.

Om de etniska danskarna lämnade skolan skulle det innebära att Ålholm skole förvandlades till en "ghettoskole", för "muslimer og poor white trash".

Läs hela artikeln på Muslimska friskolan med länkar.

Trackback
RSS 2.0