SEGREGERINGEN SKAPAR ENKLAVER

Läs hela artikeln i Länstidningen.

I Södertälje är nog alla medvetna om den segregeringen som pågår där svenskar flyttar bort från Södertälje och invandrare flyttar in. Nettoinflyttningen från utlandet var under 2007 hela 1676 personer. Det motsvarar ca 2 procent av befolkningen i Södertälje kommun och innebär att befolkningssammansättningen ändras med snabb takt. Idag har Södertälje ca 40 procent med utländsk bakgrund och ca 29 procent som är födda utrikes.

 

Det är inte omöjligt att Södertälje redan under 2009 kommer att nå en befolkningsmajoritet som har utländsk bakgrund.

Anders Lago har målat in sig ett hörn och kan inte vända denna trend för Södertälje utan att bryta med sin egen politik.

På en blogg hos Barometern har coachen Micke Larsson (Oskarshamn) intervjuats. Han kom tydligen från SSK till Oskarshamn. På en fråga om han har planer på att flytta tillbaka till Södertälje svarade han följande.Kommentarer överflödiga.

Situationen är densamma i Kalmar även om den inte går att jämföra med Södertälje. Nettoinflyttningen från utlandet var 206 personer till Kalmar under 2007. Den lilla befolkningsökning som Kalmar har grundar sig helt och hållet på invandring från utlandet.

 

Den kommun som har den mest negativa utvecklingen i Kalmar län är Hultsfred. Kommunen har en utveckling fullt jämförbar med Södertälje. Nettoinflyttningen till Hultsfred kommun från utlandet var hela 285 personer under 2007, vilket också motsvarar ca 2 procent av befolkningen i kommunen. Trots denna inflyttning från utlandet minskade ändå kommunens befolkning med 21 personer. Den som besökt Hultsfred vid en annan tidpunkt än festivalen har nog sett situationen i denna lilla köping.

 

Endast i två av landets 290 kommuner har en negativ nettoinflyttning från utlandet.

De två kommunerna Rättvik och Essunga hade under 2007 minus en person i nettoinflyttning från utlandet.  SD Bluffen vågar inte svara på enkätfrågorna i mitt förra inlägg. De vill ha mina svar innan de själva svarar. ;-)

Trackback
RSS 2.0