KONSTFÖRENINGEN NY HUVUDVÄRK FÖR KALMAR KOMMUN?

Kalmar konstförening har bedrivit en annonskampanj för att få privatpersoner och företag att skänka pengar till föreningen. Denna kampanj har bland annat bedrivits i Kalmarposten och där har även resultatet redovisats.

 

Enligt denna redovisning har ca 50 personer betalat livstidsmedlemskap på 5 000 kronor. Sedan har ca 100 personer betalat in 300 kronor som stöd till föreningen. Den totala summan för denna kampanj torde var ca 280 000 kronor vilket är ett ganska gott resultat kan det tyckas.

Men är det bra?

  

Med tanke på konstförenings 5 miljoners lån hos Swedbank som enligt uppgifter kostar ca 260 000 kronor/år täcker insamlingen knappt räntorna för lånet.

 

När man sedan betänker att varje annons i Kalmarposten som till storlek är mer än en halvsida blir man än mer fundersam. Priset för en halvsidas annons i Kalmarposten är 15 660 kronor + moms. Konstföreningen har säkert haft minst 30st annonser i tidningen sedan i våras. Det skulle innebära en annonskostnad om ca 450 000 kronor. Nu har säkert konstföreningen en bra rabatt på dessa annonser men om man gissar att man fått ca 50 procent i rabatt blir ändå kostnaden drygt 200 000 kronor + moms.

 

Konstföreningen kommer med allra största säkerhet bli en ny huvudvärk för Kalmar kommuns kommunalråd Johan Persson inom en ganska snar framtid.

Trackback
RSS 2.0