6 MÅNADER TILL EU-VALETIdag är det precis 6 månader till EU-parlamentsvalet som äger rum den 7 juni. Trots att Lissabonfördraget röstades igenom i Sveriges riksdag hoppas jag att det fortsätter att vara något som vi Sverigedemokrater kommer att fortsätta att påminna det svenska folket om dess konsekvenser för vårt självbestämmande.


Min förhoppning är att valet skall bli en rejäl framgång för Sverigedemokraterna och att vi därmed tar minst en av platserna till parlamentet . Det skulle i så fall bli ett mycket fint avstamp mot kyrkovalet och kommande riksdagsval 2010.


Sverigedemokraternas EU-valplattform är mer eller mindre spikad och grundar sig på följande 10 huvudpunkter.


  • Sverige ut ur EU!
  • Stoppa Lissabonfördraget!
  • Samarbete - JA! Union - NEJ!
  • Försvara den svenska modellen, nej till lönedumpning.
  • En ansvarsfull invandringspolitik.
  • Nej till Turkiet i EU!
  • Nej till en EU-armé!
  • Stärkt gränsskydd!
  • Behåll den svenska kronan!
  • Svenska naturresurser är svenska!

  

För mig är dessa punkter väldigt naturliga och självklara men det är det tydligen inte för Sveriges riksdagspartier som vill ge bort både vårt självbestämmande och vår självständighet.


2009 beräknas Sveriges avgift till EU vara närmare 20 miljarder kronor. Det innebär att landets 290 kommuner i genomsnitt betalar närmare 70 miljoner var. Eller att varje svensk, stor som liten, betalar ca 2 200 kronor/år för att vara med i EU.

Kalmar kommun skulle säkert behöva dessa pengar för att undvika en skattehöjning på 40 öre som kommer att drabba alla skattebetalare under 2009.


Kommentarer
Postat av: Westerbotten

Till viss del går ju avgiften till jordbrukssubventioner till oss själva (som vi kunnat betala för själva utan att gå via EU om vi inte varit med om vi nu önskat sådana) och liknande bidrag till oss själva. Har du någon uppfattning om hur mycket vi betalar in netto och hur det ser ut i jämförelse med andra medlemsländer?

2008-12-07 @ 13:34:31
Postat av: Marthin

Sverigedemokraterna kommer stå ensamma om att försvara den svenska kronan, nej till gemensamt försvar, nej till Turkiet osv.Sveriges riksdag begärde ej undantag för t.ex euro som valuta när Lissabonfördraget röstades igenom; något som politikerna gjorde i både Danmark och Storbritannien. De ledamöter i riksdagen som ej röstade nej, dvs Ja - frånvarande - avstår, är i allt väsentligt av det som Thoralf listat i tjock text; av tvärtemot åsikt.Westerbotten:

http://regeringen.se/sb/d/1908/a/12253

2008-12-07 @ 14:05:55
Postat av: Sverigebesöket

Det är en oerhörd skillnad mellan vad Sverige betalar i och får ut från EU.

Det finns inget annat land som betalar in så mycket netto per capita. Dels beror det på att de svenska politikerna minst av allt är några statsmän. När dessa herrar kommer ut i världen så har de andra politikerna svårt för att hålla sig för skratt.

Och sådana som man inte tar på allvar är det ganska lätt att lura skjortan av.Danskarna är det tvärt om med. De får ut väldigt mycket av EU i förhållande till vad det betalat in.

2008-12-07 @ 14:15:12
Postat av: Thoralf A

Tidigare har det funnits en lista på vem som nettobetalar mest men det verkar vara svårt att få fram.Finland betalar endast 1,7 miljarder till EU som jämförelse.Om någon hittar en nettoavgiftslista på nätet är jag tacksam för tips.2008-12-07 @ 14:22:29
URL: http://thoralfalfsson.webblogg.se/
Postat av: Tore

Det var bra, att du poängterar hur vi vill/skall ha det i Sverigedemokraterna. Det kanske får tyst på en del tjurskallar i din blogg, Thoralf! Alla punkterna är mycket viktiga, men den sista

punkten är väldigt viktig tycker jag, om vi skall kunna "ta bort" vårt samlade underskott, och den som tryggar för våra barn i framtiden, ekonomiskt!

Trevligt att du blandar din "blogg" med allehanda saker, då man lätt glömmer bort, allt det viktiga

runt omkring sig. Kör hårt, livet är kort, Thoralf!...

2008-12-07 @ 14:52:56
Postat av: Kalle

Thoralf.

Det var tydliga och klargörande SD-synpunkter på EU något som behövs.Blir nog ganska tufft EU-val för SD. Såg på den sensate opinionsmätningen att SD hade fallit ned till runt 3 procent.Var är SD-ledningen??? De borde ut och förklara SD-ståndpunkter inför EU-valet. De borde vara spektakulära så de kommer med i riksmedia.

2008-12-07 @ 15:05:14
Postat av: Anonym

Ha en bra dag :)

2008-12-07 @ 15:11:14
URL: http://miisseast.blogg.se/
Postat av: D Puddingfjäll

De totala intäkterna av bidrag till Sverige uppgick 2006 till cirka 13,8 miljarder kronor cirka medan inbetalningarna uppgick till

till 25,9 miljarder . -Netto betalade alltså Sverige in 12.1 miljarder till EU år 2006.Men sedan dess har avgifterna till EU ökat mycket kraftigt och är för 08 upp i 30,1 miljarder. Om vi antar att bidragsnivån (till Sverige) ha ökat med 8 % uppgår EU:s bidrag till Sverige till 15 miljarder.Om denna siffra är riktig betalar vi alltså drygt 15 miljarder netto per år Till EU. Detta när pensionärerna får se sig bestulna på värdet av sina pensioner

Lika allvarligt är att Sverige betalar skjortan för att vanligt folk ska riskera lönedumping och arbetslöshet.Vad är det för politiker som Sverige dras med? Ska dom göra oss alla till uteliggare?

2008-12-07 @ 15:14:24
Postat av: Martin Isaksson

vi kan nog glömma Sverige ut ur EU utan jag tycker vi ska göra vad vi kan för att sverige kan få ut så många fördelar precis som alla andra länder gör det är bara sverige som blir buttfucket av EU hela tiden pgr av våra idiot politiker.kronan ska givetvis vara kvar.

2008-12-07 @ 16:49:47
Postat av: nils.a

Vi kommer bara få betala mer o mer!! Tänk när turkiet o norra afrika står på tur! Herregud de kommer lura av oss allt vi äger o har !!! Först ska vi betala för dom här hemma, sen en gång till genom Eu. Soppköken lär stå tätt i framtiden!

2008-12-07 @ 17:17:41
Postat av: D Puddingfjäll

Men snälla Martin. Vilken roll tror Du att Sverige tilldelas i EU?

Ja,jag menar den dag EU blir ”Europas Förenta Stater”.

Tror Du att Sverige får någonting att säga till om i en sådan jättestat?

Tyskland är 10 gånger så stor som Sverige sen finns det andra länder som är mer än fem gånger så stora ( befolkningsmässigt)Vad får Dig att tro att dessa bjässar, som har möjlighet att gemensamt bestämma, kommer att beakta de små ländernas önskemål?Redan nu kan vi ju se vad EU betyder i praktiken:Länder som Finland och Estland är synnerligen beroende av skattefri försäljning på båtarna i Östersjön. Färjorna är ju nästan enda sättet att komma till kontinenten med bil. Åtminstone är det så för Finland.Men vad gjorde EU? Beaktade EU dessa små länders legitima behov av kommunikationer?Nej tvärt om. EU satte helt cyniskt klackarna på dessa små länder och förbjöd tullfri försäljning på båtarna.Men är det då inte lika över hela linjen?Ha,ha ha. Det är bara de små värnlösa länderna som behandlas så skymfligt orättvist. För de stora är det annorlunda.Tänk bara på vilka oerhörda belopp som går till att subventionera vinodlarna. För dessa bor i de stora mäktiga länderna och ska därför hållas under armarna av småfolket i t ex högan nord.Så har de mäktige beslutat i EU och våra egna politiker får stå med mössan i hand och säga ja och amen.Helt sanslöst.

2008-12-07 @ 17:32:14
Postat av: Urban

Jag tror att det kan vara bra, inför valet , att visa vilka kostnader som avgiften medför och visa på vad som kunde gjorts med dessa pengar istället.

En viktig fråga att driva borde vara sänkt avgift och att se till så att Sverige inte är en nettobidragsgivare. Avgiften kommer dessutom att stiga framöver.

Sverige får rabatt på EU-avgiften med 3-4 miljarder per år 2007-2013. Regeringen räknar med att Sverige kommer att betala 25-26 miljarder kronor per år 2007-2013.http://www.eu-upplysningen.se/Aktuellt/Nyheter/Sveriges-avgift-till-EU-3-4-miljarder-lagre/?ListPage=8Här hittar man en sammanställning av avgifter och återflöde för 2007http://www.eu-upplysningen.se/Institutioner-och-beslutsprocesser/EUs-ekonomi-och-budget/Medlemslandernas-avgifter-och-aterfloden2/Medlemslandernas-avgift-till-EU-2007/

2008-12-07 @ 17:50:59
Postat av: Martin Isaksson

jo puddingfjäll jag är inne på samma men jag tycker att det får komma sen när man varit i rikstan folk är inte redo för saningen om Europas förenta stater, nu förlorar man bara röster på det för folk förstår verkligen inte vad det innebär igentligen i förlängningen att vara med i EU,

2008-12-07 @ 17:56:35
Postat av: salasso

Dr Puddingfjäll, de som bromsar den "skattefria" alkoholen är inte EU utan handlarna i land. I Finland har bryggarna lobbat så hårt att Finland har fått ett tillfälligt undantag och har en begränsning för hur mycket öl en finne får föra in i sitt hemland:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000PC0076(02):SV:HTMLSverige har i teorin inga begränsningar för hur mycket alkohol man får föra in så länge det är för personligt bruk.

Förr fick jag nådigt tillstånd av den svenska staten att köpa så många burkar att det skulle räcka till en fotbollsmatch utan förlängning!

Åtminstone något som blivit bättre med EU, eller hur?

2008-12-07 @ 18:27:23
Postat av: AnonymEU-upplysningen sprider lögnaktig informationSå här skriver Eu-upplysningen:”Regeringen räknar med att Sverige kommer att betala 25-26 miljarder kronor per år 2007-2013”.Men enligt regeringen egen hemsida är den föreslagna nivån för 2008 30.1 miljarder. ( se citat och utredning nedan)Man tar sig för pannan. Varför sprider EU-upplysningen medvetet (?) lögner till medborgarna? Är deras rädsla för opinionen mot EU så stor att skattepengar ödslas på disinformation åt de egna medborgarna?Så gör man i diktaturstater och det är skamligt att Sverige förfaller till en sådan låg nivå.

Skamligt.______________Här har Ni regeringens egen information om avgifterna till EU

”Den svenska EU-avgiften

Avgiften till Europeiska gemenskapen redovisas som ett eget utgiftsområde (UO27) i den svenska statsbudgeten. Sveriges avgift för finansieringen av EU:s budget uppgick 2006 till 25,9 miljarder kronor. Det beräknade utfallet för anslaget 2007 är 26,4 miljarder kronor. Regeringens föreslagna anslagsnivå 2008 är 30,1 miljarder kronor”

Källa: http://regeringen.se/sb/d/1908/a/12253

2008-12-07 @ 18:37:01
Postat av: salasso

Siffrorna 30,1 mdkr för 2008 "25-26 miljarder kronor per år 2007-2013” behöver ju inte tala emot varandra eftersom det senare är bedömt genomsnittliga siffror.

2008-12-07 @ 18:48:56
Postat av: D Puddingfjäll

Salasso. Den försäljning som sker PÅ BÅTARNA i Östersjön är inte ”taxfree”. Den typen av försäljning stoppades av EU.Helt säkert för att gynna de stora ländernas sjöfart på de smås bekostnad, men även för att gynna gränshandeln i t ex Tyskland.Nu betalar ju många svenskar sin öl- och vinskatt till tyskarna. Förr blev det ingen skatt alls. Men det gick inte därför att dom stora länderna missgynnades.Frågan om hur mycket sprit, vin och öl man får föra in är någonting annat. Här vill EU ha så generösa regler som möjligt, eftersom de stora länderna som bestämmer vill hålla sina producenter av öl och vin om ryggen

2008-12-07 @ 18:54:36
Postat av: salasso

Dr Puddingfjäll, jag tror inte att det var så skattefritt innan inträdet heller. Vill minnas att man någon gång på 60-talet med fog kunde påstå att man handlade tax free på färjorna men jag är inte säker.

Angående var man skattar så är jag så gränslöst egoistisk så jag gärna betalar lite skatt i Tyskland för nöjet att få föra in några lådor Echte Blaskenbier till Sverige för några kronor per burk.

2008-12-07 @ 19:13:35
Postat av: D Puddingfjäll

Det här blir värre och värre. EU-upplysningen synes vara ett organ i Sveriges riksdag. Sysslar alltså det organ som har till uppgift att representera medborgarna och tillvarata deras demokratiska rättigheter med disinformation?

Sådant gör man i krig och vid krigsfara, och då är det företrädesvis Fienden, inte det egna folket, som man försöker att lura och bedra.Även Pol Pot, Castro, Mao, Stalin och Hitler sysslade med propaganda för att lura och vilseleda det egna folket.I Sovjet var till och med telefonkatalogen och lagboken i praktiken hemligstämplade.Men i Sverige....

2008-12-07 @ 19:38:22
Postat av: natasha

Puddingfjäll, jag vill bara förtydliga lite.Under Stalintiden var det mesta hemligstämplat. Senare under 60-talet fanns det faktiskt telefonkataloger i de större städerna. Av lagboken var bl a Brottsbalken mycket populär. Den kunde man köpa överallt. Men det fanns också andra böcker också, t. ex den sovjetiska konstitutionen.Däremot har jag, som var mycket ung då, aldrig hört före 1973 att det fanns något som hette de mänskliga rättigheterna.

2008-12-07 @ 20:11:11
Postat av: Andersson

Det är bra att SD kommit med sin plattform för EU-valet, även om det bara är tre punkter som jag helt kan instämma med. Det spelar inte så stor roll, eftersom jag ändå kommer att fortsätta att rösta på SD. Det är större saker som är på gång, nämligen att rita om den politiska kartan i Sverige och stoppa massinvandringen.

2008-12-07 @ 20:43:34
Postat av: Roberth Ström

Vi betlar lika mycket til Eu som vi betalar för vår forskning och bistånd vilket är viktigast?

2008-12-08 @ 09:25:22
URL: http://surabloggen.wordpress.com/
Postat av: Micael Foghagen

SD kommer få min röst men jag hade önskat att partiet istället hade varit EU-kritiskt - inte tänkt få ett utträde till stånd. Hinner inte utveckla mina tankar just nu....

2008-12-08 @ 09:41:45
Postat av: Tore

Just det, Andersson! Samma plattform som jag hänvisade till, men du hade en "annan åsikt"!

Tänk så bra, om vi nu kunde sluta höra tjattret

från de EU-godtrogna...EU återbetalar en del, av det vi årligen betalar

till dem. Det har hela tiden rört sig omkring

30 miljader! Återbetalningen har speciellt gynnat

de stora godsägarna, i form av bidrag till jord-

bruket, stöd för minskad odling av olika slag, stöd

för ökad odling, djurstöd, arealstöd och en massa andra konstiga betalningar. Jag vill minnas att

"Kurt Lundgren" har räknat upp tidigare de "värsta"

förmånstagarna i sin blogg!

Den vanlige arbetaren får inte ett skit!...

2008-12-08 @ 09:58:19
Postat av: Tore

Alltså vi betalar runt 30 miljader, och av dessa

återgår en del som jodbruksstöd. Dessutom lite

annat, där Sverige förpliktas att stå för halva

kostnaden! Om nu någon tänktnågot annat!...

2008-12-08 @ 10:02:38
Postat av: Anonym

Glöm inte att titta på Halal Tv på program två i kväll klockan 20.30 , det är om invandringens kostnader ! mvh Stora Småland .

2008-12-08 @ 11:40:11
Postat av: Andersson

Tore! Stäm ned din ton litet! Jag har haft samma åsikter hela tiden, men de har du väl inte orkat ta till dig i din allmänna upprördhet! Punkterna jag helt kan skriva under på är invandingspolitiken, stärkt gränsskydd och nej till Turkiet. Utträde är knappast smart! Sluta att häckla folk i detaljerna, då de övergripande målen är desamma.Det är bra att SD talar om vad partiet tycker, så att det kan driva politik utifrån plattformen. Poängen är ju att SD skall komma in i EU-parlamentet och tillsammans med andra där verka för en annan politik. Är det inte just det som vi vill här?

2008-12-08 @ 12:16:40
Postat av: salasso

Andersson, lustigt att jag hittade också tre punkter som jag utan reservationer kan instämma i men eftersom övriga partier inte har en enda punkt som är realistisk så är valet ganska lätt. Sd kunde gott lagt till ett krav på stopp för vidare utvidgning men har av någon anledning valt att inte göra så.

Själv vill jag gärna slå vad om när sd kommer att stryka punkten om att Sverige skall ut ur EU. Beslutet om inträde gjordes efter en folkomröstning och även om Miljöpartiet efter omröstningen gjorde en del ansatser för att få till stånd en ny omröstning så har inget parti på allvar ifrågasatt omröstningens legitimitet.

Visst, utträdeskravet kommer att vara kvar ett tag till hos Vänsterpartiet och förstås även hos Junilistan, det är ju deras enda fråga. Fast kanske hänger kravet på utträde kvar hos sd för evigt, ungefär som republikkravet hos sossarna, i syfte att blidka delar av väljarkåren?

2008-12-08 @ 12:21:26
Postat av: Martin Isaksson

Käbbla inte om petiteser börjar man göra det redan innan valen så är det dödfött att ens försöka, alla måste visa lite solidaritet, vi kan alla hålla med om att alla tycker lite olika men vi har i grund och botten valt ett parti som står för något som många andra inte gör SUNT FÖRNUFT, sen att alla inte håller med i vissa sakgrågor är irelevant det är bra att man tycker lite olika óch står för detta, men detta är inget socceparti där man måste följa partipiskan slaviskt,Inget parti är perfekt inte SD heller men det är det mest nyktra alternativet till de tottalt sinneslö andra partier som likt hitler i bunkern inte förstår vad som händer utanför utan sitter och tittar på sina kartor och för en fiktiv stategi som bara existerar i deras egna tankar.

2008-12-08 @ 12:35:51
Postat av: Andersson

Bra sagt Martin! När det gäller invandrarkostnaderna, så skulle en minskning på 10% ge 30 miljarder i runda svängar (det civila samhället inräknat). I offentliga budgetar så finns det också annat dödkött att skära i. Låt oss göra det! Dylika siffror ger litet perspektiv på EU-avgiften, som kunde vara betydligt mindre om staten och andra skottade hem litet pengar till landet!

2008-12-08 @ 12:57:26
Postat av: Kalle

Är Svenska staten på bettet när det gäller att kamma hem olika bidrag till Sverige???Har inte umgänget med EU avslöjat hur DÅLIGA förhandlare svenska politiker och tjänstemän egentligen är. Flera grannländer med tuffare och bättre förrhandlare har förhanlat sig fram till bättre avtal med EU.2008-12-08 @ 13:11:06
Postat av: Andersson

Svar nej! Hade viss insyn i förhandlingarna för det svenska medlemskapet. Där blottades en stor inkompetens i rättsliga sammanhang, som var förvånande. Det gällde bl.a. Euron och Systembolaget.

2008-12-08 @ 13:23:25
Postat av: Martin Isaksson

du ska bara veta vilka dårar som sitter i EU har en bekant (en på gymmet) vars bror sitter som i bryssel och jobbar med EU frågor av någon anledning så är han inte vänligt inställd till EU men det är för att han förståt vilken enorm apparat det är som sverige inte vågar ställa krav på.

men att inte våra EU byråkrater klarar av att göra nåt för sverige kan man ju räkna ut med röven.

2008-12-08 @ 13:23:33
Postat av: Martin Isaksson

Föresten kolla på SD hemsida Jimmy ska vara med,

är redan spyfärdig kan bara se framför mig alla hatisk blickar och hur de avbryter honom hela tiden med irrelevant fakta, åå har redan ångest för hur han ska komma därifrån levande och utan 25spottloskor i nacken. hur de kommer säga, vill du att jag ska åka hem, jag är född i sverige var ska jag skickas,hans budskap som ingetligen är skärpt invandrings politik såsom de har i de flesta EU länder, detta kommer inte komma fran han kanske får prata i 10sek i följd sen kommer motkommentarerna som ett brev på posten, ska inte se det vågar inte se ytrande friheten bli buttraped hela tiden,2008-12-08 @ 13:35:18
Postat av: Martin Isaksson

i halal tv var det då jag menade

2008-12-08 @ 13:35:59
Postat av: Roberth Ström

Jimmy Åkessom viste inte ens vad denna pratstund var tillför program. Var det inte så?

2008-12-08 @ 15:48:23
URL: http://surabloggen.wordpress.com/
Postat av: Martin Isaksson

är det inte ens live då kommer det ju vara klipt och klistrat till förbannelse.

2008-12-08 @ 16:28:02
Postat av: salasso

En av sd:s punkter är "Nej till en EU-armé!"

Någon som kan förklara vad det är för armé som avses. Det närmaste jag kan komma är Eurofor men där är Spanien, Frankrike och Italien med och ingen annan.

Är det WEU som spökar men den organisationsformen finns väl inte kvar?

NBG? Men det var ju ett projekt som rörde oss här uppe i norr.

En annan möjlighet är de registerförband som regelbundet anmäls till FN eller EU men att de skulle vara del av en blivande EU-armé är felaktigt. Därom kan jag ge besked ty jag har under flera år varit en smula delaktig i utbildningen av registerförbanden och har lite insyn.Någon som kan ge besked om EU-armén? Det är en sak att kräva ett stopp för EU-armén men om någon frågar mig vilken EU-armé som menas så är det trevligt att kunna svara.

2008-12-08 @ 16:36:58
Postat av: Martin Isaksson

Det som menas är väl att de olika ländernas soldater kan bli utkallade till olika updrag i världen?? dvs svenska soldater som går EUs updrag? tex piraterna i somalia?? vet inte men gissar på att det är nåt sånt de menar.

2008-12-08 @ 17:04:53
Postat av: Andersson

Visst salasso! Jag vet det mesta om juridik och politik! Kol- och stålunionen ingicks mellan de ursprungliga sex medlemsstaterna - de "Sex" 1951, ikraft 25 juli 1952. Fördraget (löpte ut -02) hade både kommersiella syften och nedrustningsmässiga. Därefter undertecknade samma stater 1952 La Communauté européenne de défense, ett fördrag som aldrig trädde ikraft. Tanken var att skapa en multinationell armé - underställd NATO och med en fransk general som överbefälhavare. Saken "sket" sig i den franska nationalförsamlingen, som vägrade att debattera saken 1954. Sedan har det inte hänt så mycket mer än en och annan hänvisning till ett "common defence eventually". WEU finns fortfarande kvar, i vart fall har något likvidationsförfarande inte inletts. Krafterna ligger numera på EDA, European Defence Agency. Någon ren europaarmé får man titta i stjärnorna efter. Tanken må ha varit attraktiv en gång, men senare händelser har tagit över som NATO. SD:s propos här verkar litet inaktuell, men samma sak anfäktar ju alla partier i Sverige. Det är taskigt med historien och den politiska insikten, så varför skulle man kräva att SD hade allt som de etablerade inte har?

2008-12-08 @ 17:18:30
Postat av: salasso

Jo, det verkar lite lustigt med en "europaarmé" när man redan har Nato (med Sverige som "hang around") men att Frankrike hukade i bakgrunden är förstås inte överraskande. Man är medlem i Nato men surar och deltar inte i verksamheten eller hur de nu fått till det i Paris.Martin, jag är inte säker på att EU kan få för sig att röra om i t ex Somalia eftersom hittills har alla EU-länders insatser haft ett klart och tydligt FN-mandat. Viljan att i egen regi ge sig in i utrikespolitiska äventyr är nog (förhoppningsvis) ganska begränsad i Bryssel.

2008-12-08 @ 19:22:09
Postat av: Tore

Svårt att höra och svälja förtretet!(Bill & Bull)

Ni gör verkligen det lätt för er. Läs Lissabon-avtalet, där står bland annat: "Ett gemensamt försvar". "En gemensam valuta" mm, mm, mm.

Om man nu nämner detta, gäller det i framtiden,

om detta fördrag gäller: Armé, Marin och Flyg.

När det gäller valutan "evron", kommer svenska

folket även där bli "överkörda", trots ett övertygande NEJ! Det svider väl fortfarande?...

"salasso"! Har du problem med att läsa avtalet?

2008-12-08 @ 19:57:26
Postat av: Martin Isaksson

föresten finns det några källor till vad invandringen kostar i runda slängar ? hadde velat ha en källhänvisning så man kan täppa till truten på de som jag argumenterar med just nu på ett annat forum (vi skulle verkligen behöva ett riktigt forum)

2008-12-08 @ 19:58:02
Postat av: Andersson

Folkrätten kräver inte ett s.k. FN-mandat, egentligen auktorisation för att använda våld enligt ingångsartikeln 39 i FN-stadgan. Det hela är mer en fråga om politik - vad kostar det och hur många lik i plastpåsar kommr till EU-länderna. Helst inga lik, och pengar är bara pengar! Vi satsar på litet pengar! Nu tar vi kväll med en flaska från Médoc (något slott), den smakar bra och visst ser världen klart trevligare ut, när flaskan är tom! Effekten blir densamma med en flaska théquila, även om färden dit inte är lika angenäm. Tyskarna är effektiva, varför en sade till mig att ta en hela théquila på fastande mage om morgon. Resultatet var garanterat. Vem tvivlar!

2008-12-08 @ 20:03:28
Postat av: Andersson

Det är svårt att föreställa sig att salasso skulle ha några läsproblem eller att överhuvudtaget ha svårigheter att ta till sig en text. Det finns ju andra som har dessa problem. När det gäller Euron, så finns det inget undantag för Sverige i fördragen, utan landet kränker ständigt sina folkrättsliag förpliktelse i den mån som EU Rådet inte välsignar Sverige genom att förklara att landet inte uppfyller kraven för inträde. Detta är naturligtvis rent trams! Dock har saken aldrig kommit upp i EG-domstolen, och det skall Tore och andra vara jävligt glada för. De svenska förhandlarna missade här grovt med sin sosseregering.

2008-12-08 @ 20:14:10
Postat av: Martin Isaksson

tjena igen inget som vet om det jag skrev på ovanstående ?

2008-12-08 @ 20:26:53
Postat av: Tore

Förresten har inte Junilistan något krav om ett ut-

träde. Däremot är de kritiska till utvecklingen!

Därför erhöll de ett bra underlag vid senaste EU-

valet. Dock genoförde de sig som EU-kritiska, som

folk tog för även ett utträde!...Vänsterpartiet har ej heller för avsikt att lämna

"högborgen". Deras påpekande om ett utträde är endast ur val-strategiska skäl. Väl i parlamentet

händer det "ingenting"...Endast Sd har fört talet om ett utträde sedan 1994, och visar samma anda än i dag. De är dessutom

de enda som har ett "avancerat" program, om att

försöka lämna EU, men bibehålla ett samarbete...Mp har varit i svängdörren, och trivs utmärkt bland de sina eu fantaster!...

2008-12-08 @ 20:31:54
Postat av: D Puddingfjäll

Tore Bra , mycket bra att du lyfter fram junilistan och vänsterpartiet i ljuset . För precis som du säger lyckades junilistan inför svenska folket framstå som det parti som ville att Sverige skulle utträda ur EU.Och varför kunde de ljuga svenska folket rakt upp i synen - så att väldigt många till och med blev lurade?Jo, därför att media inte skötte bevakningen.Och varför inte det då?Jo därför att junilistan på detta sätt snodde väldigt många nationella röster, dvs sd:s väljare.

2008-12-08 @ 20:42:14
Postat av: Andersson

Martin! Det finns inga källor. I debatten har det farit runt allt från (lågt skattat) 60 miljarder till 300 miljarder. Själv är jag benägen att hålla på 300. Analysen är knepig, dels kan du försöka att ta alla officiella poster, dels alla dolda (som Thoralf visat) plus alla kostnader för det civila samhället, vilka är svåra att beräkna. Jag minns en historia sedan sekelskiftet om en tvättstuga. I början var det bara svenskar som hade polletter, men sedan kom alla invandrare och då krävdes det vakter, kamror m.m. - och gissa om den tvättstugan gick back! Kostnaderna finns alltså inte bara i offentliga budgetar, dolda eller inte, men väldigt mycket så i det civila samhället, t.ex. i ett kommunalt bostadsbolag. Nu ger jag mig för ikväll!

2008-12-08 @ 20:44:31
Postat av: Martin Isaksson

tack för svar.

2008-12-08 @ 20:48:44
Postat av: Peter

@ Martin IsakssonFöreslår att du läser denna akademiska rapport "Exit Folkhems Sverige" med statistik, bra argument och hela baletten (inklusive referenser till andra rapporter etc). Boken går numera att ladda ned från denna länk: http://snaphanen.dk/exit.phpP.S. Tror att det var en sosseutredning som kom fram till 45miljarder netto! Ett annat sätt att ta reda på kostnaderna vore ju att stoppa invandringen under en längre tid och sedan se hur mycket mer pengar vi har kvar!

2008-12-08 @ 21:21:03
URL: http://snaphanen.dk/exit.php
Postat av: Tore

Ingen skulle bli gladare än jag, om "domstolen"

förklarade "att Sverige inte uppfyller kravet på

ett inträde". Då har jag ju nått mina vägars mål,

så gammal jag är! Varför skall jag då vara glad

för, att "inte domstolen tar upp frågan", A-son?

Har du inte fattat än, att jag inte vill ha med

euron att göra, och min målsättning är att föra

svenska folket ut ur EU! Dessutom hade jag velat

uppta mitt gamla yrke för att återställa vår värn-

plikts-armé, men tyvärr sätter åldern sin spärr...

2008-12-09 @ 00:08:20
Postat av: salasso

En liten komplimang i all ödmjukhet:

Andersson med flera verkar vara pålästa och har förmågan att resonemangsvis dra slutsatser av det som står mellan raderna i olika texter. Jag tror att sd behöver sådant i t ex det kommande valarbetet. Slagord och floskler övertygar ingen utom extrema vänsteranhängare.Jag har faktiskt lärt mig en hel del av diskussionerna, inte minst är det nyttigt att själv leta efter källor m m.

I övrigt måste jag hålla med Martin om att det vore bra med ett gemensamt forum men vilken kamikazepilot skulle vilja moderera ett sådant?

2008-12-09 @ 05:03:29
Postat av: Andersson

Tore! Mitt resonemang om konvergenskriterierna för EMU-anslutning skulle sakna poäng, om det var så att Sverige inte uppfyllde dem. Eftersom Sverige gjorde det tidigare eller i minst lika mån som vissa länder som är medlemmar och gör det med råge numera, så blir det problem särskilt av politisk natur, om någon med framgång skulle utmana förordningen som säger motsatsen. Det är inte så lätt att angrepa en sådan förordning som enskild, men det kan gå om någon lyckas med ett förhandsbesked från EG-domstolen.

2008-12-09 @ 09:45:11
Postat av: Tore

Nu röstade Sverige för att inte införa "valutabyte"

med god marginal. Därom behövs väl inga inlägg,

utom kanske för de som ej accepterar en demokratisk ordning! Då får de också acceptera att

man tar dessa "i öronen"! (Demokrati = folkets vilja)

Sveriges Riksdag har icke begärt undantag i genom-

förandet av Lissabon-avtalet. Då är det också det

som gäller, om inget m-land motsätter sig detta.

Står det "Gemensamt försvar", "Gemensam valuta",

mm, mm, mm, så är det INTE ATT LÄSA MELLAN RADERNA!

Problemet kan bli, att Unionen DÅ tvingar Sverige

att införa valutan "euro"! allt enligt Lissabon-

avtalet. Irland röstade mot avtalet, ändå fort-

sätter genomförandet! Detta meddelande, är väl inga

"flosker", utan så långt sanningen man kan komma!

Det gäller att ta åt sig lärdomar, när man inte be-

sitter några. Att läsa punkterna i Lissabon-avtalet

kan ta "några timmar" och då behöver man inte "göra

det lätt för sig", genom att kritisera de som har

insikt i detta! Hittills har ju också hänvisningar

gjorts, för underlättande av dessa studier!.

Ditt resonomang A-son är lite märkligt, att då EU-domstolen stillasitter och tiger när ett medlems

land röstat emot Lissabonavtalet, utan att ingripa!

Godkännandet av avtalet kan endast ske, om samtliga

medlemsländer godkänner avtalet. Klart och tydligt

språk, utan att läsa mellan raderna!...

2008-12-09 @ 13:26:56
Postat av: Andersson

EG-domstolen har inte en sådan kompetens att den kan lägga sig i vad som helst utan endast när det anhängiggörs ett mål där enligt bestämmelserna i fördraget. Domstolen har inte med ratifikationsprocessen i medlemsstaterna att göra. När ett fördrag väl trätt ikraft, så utgör det en ny rättskälla för domstolen.

2008-12-09 @ 14:02:23
Postat av: Martin Isaksson

Skit i EU just nu, först röster så man kommer in i rikstan då kan man inte käfta redan sen kommer förändringarna sanningraporteringarna som varit dolda för vanligt folk som ska öppna upp folks ögon om hur vilseledda de varit hittils,der är ju ingen vanlig person som orkar lyssna på detta dravel om EU det kommer senare man börjar ju inte med rikstas käbbel innan man ens kommit in.

2008-12-09 @ 17:07:53
Postat av: Tore

Jasså! EG domstolen är den högsta domstolen i Euro-

peiska unionen (EU)

Den har det slutgiltiga yttrandet inom Eu-rätt med syfte att garantera lika tillämpning bland samtliga

medlemsstater...Domstolens stadga: Artikel 1

Domstolen skall bildas och fullgöra sina uppgifter

i enlighet med bestämmelser i:

Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget)

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

(EG-fördraget)

Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergi-

gemenskapen (Euroatomfördraget) och denna stadga.

www.curia.europa.eu/sv/instit/txtdocfr/txtsenvigueur/statut/pdf

Hoppas hänvisningen fungerar, annars sök på dom- stolen.

EU-domstolen behandlar de mänskliga rättigheterna.

Frågan har är om inte EU bryter mot detta, då de

inte respekterar val, när detta inte respekteras!.

En mänsklig rättighet att ett val skall godkännas.

2008-12-09 @ 17:08:00
Postat av: Andersson

Så sant Martin!

2008-12-09 @ 18:13:36
Postat av: Martin Isaksson

jo tore jag blir lik uprörd som du men vad ska vi göra just nu ? tajming är A & O,sen trodde du verkligen att eu är en demokrati de ändrar ju lagarna hela tiden kommer ni inte ihåg när de som inte uppfyllde vissa krav skulle få böta osv gissa vilka som vid närmare granskning inte uppföljde kraven på ekonomi jo frankrike och tyskland, ja vad tror du hände blev det några böter ?? nix. inte ett skit, tyskland och Frankrike bestämmer och du kan ha all rätt och reson på din sida till och med lagen och deras egna förfatningar det skiter de i, precis som de gör med irland.först måste vi in i rikstan och EU sen kan vi påpeka felakigheterna och uplysa folk om detta, nu är det bara att predika för kören.fakta är inget som folk fäster någon vikt vid (jo vanligt folk men inte de som bestämmer)men skriker vi ut ur eu och driver det till sin spets osv så förlorar vi många röster på detta för folk vet inte om alt skit eu har för sig för de bryr sig inte helt enkelt och ser det som ett förlorat slag och det är bara i USA alla älskar en underdog, i sverige sparkar man på den. det är vårdet är SD samt deras anhängare att först och främst informera om vad som händer i sverige (eu då får de lock för öronen för det låter för komplicerat,) när mandaten är vunna kan man informera folk om hur det verkligen är med hela eu cirkusen,för att understryka ja jag håller med dig Tore helt ut du har helt rätt, men att ha rätt hjälper inte nu, kan nog skrapa ihopa en telefon katalog med folk som haft rätten på sin sida men ändå fått skit.

2008-12-09 @ 20:09:07
Postat av: Martin Isaksson

ett exempel i USA när de godkännde det första krispaketet så gjordes detta trotts att de bröt hur många lagar som helst til och med deras konstitution kolla Y-tube efter Ron Paul en replikansk president kandidat(sitter i senaten till och med) som vet vad som gäller, han har rätten på sin sida så även lagarna men de bara ingnorerar honom ändå och hans försök att komma någonvart i republikanernas utval till president kandidat grusades fast han visste mer än tex john Mc cain och vann alla tv debatter de hadde. ändå så brydde de sig inte, det gjorde de inte iheller när han 2006 sa att denna ekonomiska kollaps skulle komma garanterat han sa t,o,m vilka orsakerna skulle vara, ingen brydde sig då (kolla youtube efter CNN clipet från 2006 där han säger alt det som skulle hända)

2008-12-09 @ 20:18:47
Postat av: Peter

Här är ett intressant tal från en dansk EU-prlamentariker, se http://www.altinget.dk/rssitem.aspx?id=27510

2008-12-09 @ 22:05:26
URL: http://www.altinget.dk/rssitem.aspx?id=2751
Postat av: Martin Isaksson

ingen som är en hejare på engelska så man kan kopiera texten på svenska och dela ut i flygblad eller något liknande?

2008-12-09 @ 22:09:48
Postat av: Peter

Kör denna länken så får du en snabb översättning till svenska: http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.altinget.dk%2Frssitem.aspx%3Fid%3D27510&hl=sv&ie=UTF-8&sl=en&tl=sv

Postat av: Tore

"Martin", med all vänlighet! EU har aldrig varit en

demokratisk union! Efter Lisabon-avtalet kommer

ytterligare odemokratiska åtgärder att ske. Då kan

endast kommissionen besluta om lagändringar. Idag

har vi 25 ledamöter där, och när Lissabon-avtalet

är genomfört, minskar antalet ledamöter till 14?.

Då har icke Sverige någon talesman. Därför skall

vi inte tillhöra detta "patrask", då demokratin är

det viktigaste för ett land och dess tillväxt!...

2008-12-10 @ 19:51:59
Postat av: Martin Isaksson

jo jag vet att EU inte varit demokratisk det står i mitt ovanståend inlägg.men världen är ju påväg mot ett New World Order,

rekomenderar dig att se på en dokumentär på

www.zeitgeistmovie.com som handlar just om detta med NAU (North american union) samt EU.

2008-12-10 @ 20:09:34
Postat av: Tore

Martin! Beklagar att jag missuppfattade dig!

Du skrev "sen trodde du verkligen att EU var en

demokrati", och jag upp fattade detta som om jag

trodde det! Beklagar verkligen...

2008-12-11 @ 15:08:20
Postat av: Tore

Detta handlar om den svenska EU-avgiften.

För 2008 föreslås den svenska avgiften under 2008

att bli 30.122 miljoner. En höjning från föregående

år med nära 3 miljader!

Om man läser Regeringens Propositon 2007/08:41 så

är det mycket som är oklart, bland annat sägs, att

vi skall tjäna 3-4 miljader på den momsbaserade

avgiften! Enligt förslaget är denna moms på 4.475

miljoner. Detta skulle innebära att vi så gott som

skulle vara "momsbefriade"! Det tror jag inte ett

dugg på!

Vidare om inte Lissabon-avtalet går igenom under

2009, kommer Sverige inte att erhålla denna rabatt!

Vilket skämt och vilket hot!

Vidare har vi under ett antal år bidragit med en

s.k. Storbritannienavgift, och detta år är förslaget 433 miljoner! (Storbritanniens korrige-

ringsmekanism för budgetobalanser)Denna skall bestå

allt enligt nämda proposition!

Förutom oss, betalar också Tyskland, Österrike och

Nederländerna, allt enligt beslut vid Europeiska

rådets öte i Berlin 1999!

Om Lissabon-avtalet ratificeras, kommer avtalet att

gälla retroaktivt, och allt skall räknas efter 2004

års priser! Var det inte detta år som Frankrike och

Nederländerna röstade emot detta liknande avtal?

Jag är benägen att tro, att svenska folket vilse-

leds, precis som vid valet till EU den 13 november

1994! Det här kännetecknas dessutom med hot och

skrämsel, och jag rekommenderar alla att läsa:

Budgetförslaget "Den svenska avgiften", "Sverige

får sänkt avgift" samt "Regeringens Proposition

2007/08:41, av den 6 december 2007!

De övriga noterades den 13 december 2007, samma dag

som Fredrik Reinfeldt undertecknade Lissabon-

avtalet! Visst är det mycket misstänksamt detta!...

2008-12-11 @ 15:52:14
Postat av: Martin Isaksson

Ja detta borde ju vara en bra sak med EU skicka fångarna till det land som har billigast fängelse vård. hoppas turkiet kommer med så vi kan skicka brottslingar dit för att sitta av sina fängelse straff.känner en som suttit i turkiets fängelser där var det inte så mycket mys pys och genus kurser, utan han var tvungen att skära sitt rövhål med krossat glas för att se mindre aptitlig ut när det var gangbang dags detta är helt sant.skulle vara kul att se de tuffa rosengårds hommies sitta där och mahcmud tar deras oskuld i analen. då måste de väl stenas enlig muslimsk lag av familjen när de kommer tillbaka, skulle tippa att brotsligheten skulle gå ner med 90% ifall man införde denna EU regel med fria tjänster och varor utbyte mellan länderna. ?2008-12-13 @ 10:55:52

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0