ÖSTRAN VS BAROMETERN 3-0

Barometern har lagt locket på när det gäller detaljplanen för mediehuset. Inte ett ord i tidningen. Östran däremot har hunnit med minst tre artiklar under den senaste veckan. Två stycken om Luddvårlöken och en om protesterna som strömmar in till kommunen. Även om kommunen kallar det för en handfull varje dag är det väldigt många då man annars aldrig får några protester.

Undrar om Barometern tänker mörka allt när det gäller mediehuset.


Idag skickade jag dessutom en debattartikel till Barometern men inte helt oväntat var inte Mats Andersson intresserad av att publicera den. Han vill att jag skall banta den till mindre än hälften då man nu inför nya regler på debattsidan. Som knappast kan kallas för debattsida när maxlängden blir 2000 tecken. Grattis Barometern till att ni uppmuntrar till debatt i Kalmar.

Dagens artikel i Östran är dock bra! Man har med ett foto och den som läser artikeln förstår säkert att träden också kommer sågas ner. Vilket säkert får ännu fler att reagera, hoppas jag.

Efter Barometerns artiklar efter kf-mötet där Anders Blank skriver att jag inte har rätt att överklaga kontaktade jag kommunens jurist Ann-Sofie Dejke. Hennes svar överensstämmer inte helt med Anders Blanks artiklar.

”Jag fick frågan från Barometern om detaljplanen för Gota media kunde bli föremål för laglighetsprövning enligt kommunallagen. På den frågan svarade jag nej och förklarade att  beslutet endast kan överklagas med stöd av reglerna i plan och bygglagen (PBL). Jag har inte uttalat vem som får eller inte får lämna in överklagande till rätten, det är upp till vem som helst att lämna in ett överklagande och det får i sin tur prövas av berörd myndighet. Kommunen tar bara ställning till om överklagandet har kommit in i rätt tid eller ej. ”

Jag tror att journalisten Anders Blank ägnat sig lite åt ”myndighetsutövning” innan han fick ihop sina artiklar.

När det gäller min debattartikel funderar jag på att omarbeta den lite och skicka den som öppet brev till landshövdingen Stefan Carlsson, kommunalrådet Johan Persson och Gota Medias VD Bennie Olson. Den blir då en offentlig handling både hos Kalmar kommun och Länsstyrelsen. SD-Kvinnors film om hedersvåld.UPPDATERING.

SD-landstingsgrupp startar en namninsamling när det gäller att att anställa fasta läkare istället för hyrläkare.

Skriv på du också.
Trackback
RSS 2.0