MÅNGA BAKSLAG FÖR REGERINGEN

Den här veckan kommer regeringen lida flera nederlag i riksdagen om kvittningssystemet och alla ledamöter trycker på rätt knappar, vilket tyvärr har varit svårt för de andra partierna.

Här är en liten sammanställning på de förväntade nederlagen. 

  • Datalagringsdirektivet kommer att bordläggas under tolv månader. 
  • Försäljningen av statliga bolag kommer att stoppas. 
  • En ny lag som förbjuder transfetter i livsmedel. 
  • Nedläggningar av flera tingsrätter kommer att stoppas.

Om vi lyckas med detta har det varit en mycket framgångsrik vecka och då tänker jag framförallt på utförsäljningen av statliga bolag. Något att fira på fredag?

Idag blev det lite häktiskt en stund på förmiddagen. Det var klart sedan förra veckan att jag skulle ersätta Jonas Åkerlund i Konstitutionsutskottet idag men Kent Ekeroth drabbades av ett inställt flyg så jag fick även hoppa in i Justitieutskottet tills Kent Ekeroth var på plats.

Justitieminister Beatrice Ask med sin stab var inbjuden till båda dessa utskott för att prata om två EU-direktiv. Dels om användning av flygpassageraruppgifter för brottsbekämpande ändamål (PNR-uppgifter) och direktiv om en europeisk utredningsorder. Beatrice Ask undrade säkert varför jag satt i båda utskotten under överläggningen.

Jonas Åkerlunds frånvaro beror på att han varit inbjuden att följa med på en talmansresa till Österrike.

Det var mina första inhopp som ersättare i dessa utskott. Konstitutionsutskottet var faktiskt väldigt intressant då de jobbar med helt andra frågor än de andra utskotten. Granskningen av regeringen och handlägga de anmälningar som inkommer till utskottet. I utskottet handläggs också sekretess belagda uppgifter och i dessa ärenden får man ut handlingarna under sittande möte i en mapp som inte får lämna rummet. Tyvärr får jag inte berätta mer om detta på bloggen men jag kan berätta att jag fann det mycket intressant och de uppgifter som framkom lockade mitt intresse. Där finns det uppslag för många blogginlägg som tyvärr aldrig kommer att bli skrivna.


Kommentarer
Postat av: Skeåning

Bitterljuvt att få ta del av sådan information, men inte få skriva om den. Men det är ju bra att ni får ökad insyn likväl.

Det är också mycket bra att ni förmodligen kommer stoppa datalagringsdirektivet. Bra också att du fick in en insändare häromdagen om just detta och SD's grund till varför man kommer rösta ner förslaget. Det är snudd på absurt hur vissa tidnings-skribenter kan snedvrida bakgrunden som i denna artikeln.. Oärligt och ohederligt. Får väl sägas vara ironi på hög nivå att det var just ohederlig argumentation skribenten kritiserar i artikeln..

Postat av: Anonymous

citerat från "Verklighetenisverige".

Om med all säkerhet hemligstämplade fakta. X + Y är med rimlig sannolikhet lika med summan av x och y.Libyen och Sverige, en jämförelse..

Läser om Libyen och om hur en del soldater deserterar och ansluter sig till upproret, medan andra fortfarande är lojala mot Khaddafi och använder sin skarpa ammunition mot demonstrationerna.

Lite förenklat verkar det som om desertörerna kommer från arméns vanliga värnpliktiga medan de regimlojala till stor del tycks vara legotrupper. Legosoldaterna ska vara inhyrda av Khaddafi för att skydda regimen och honom själv. Han litade uppenbarligen inte helt på sin egen armé och flygvapen. Med rätta, kan man säga, i ljuset av deserteringar och avhopp.

Läsningen om Libyen får mig att fundera på likheterna med den svenska försvarsmakten. Jag tänker på hur regimen Reinfeldt med hjälp av röstboskapen i småpartierna lyckats förvandla en trots allt fungerande försvarsorganisation till vad som närmast är ett skämt bestående av en otillräckligt övad milis med omodern och otillräcklig utrustning (Hemvärnet) och en välutrustad liten klick av legotrupper, många med stridserfarenhet från Afghanistan och andra länder.

Var ligger försvarets lojalitet? Avskaffandet av den allmänna värnplikten, vilket kapade de känslomässiga och moraliska banden mellan försvarsmakten och folket, var enligt min mening ett katastrofalt beslut som lär få ödesdigra konsekvenser.

Reformen förstörde i stort sett all trovärdig avskräckande verkan de svenska försvaret hade haft tillsammans med den lilla praktiska försvarsförmåga som fanns kvar efter tidigare nedskärningar.

Den konspiratoriskt lagde kan misstänka att det genomfördes därför att Reinfeldt och hans inre klick insett att den förda invandringspolitiken förr eller senare kommer att sluta i civil oro eller rentav inbördeskrig och, likt Khaddafi, i ett sådant läge inte helt kunde lita på var de värnpliktigas lojalitet skulle ligga – hos regimen eller hos folket.

Genom reformen skapades ett Hemvärn utan egentlig stridsförmåga och en mot regimen lojal legotrupp. De nyligen skapade legostyrkorna är visserligen väl utrustade och övade, men varken de eller Hemvärnet har kapacitet för att försvara landet mot ett angrepp. De skulle möjligen räcka till för att under några timmar skydda regeringskvarteren och andra utvalda viktiga mål, men inget annat.

Krigsmakten är således inte längre till för att försvara Sveriges folk och land mot angrepp, utan snarare organiserad för att försvara den sittande regimen.

Mot vem, kan man fråga sig. Jag har mina misstankar.

Militär mot folket? Det faktum att försvarsmakten lagligt kan sättas in mot svenska folket (man kunde tro att vi skulle lärt oss läxan från Ådalen 1931) är en ledtråd och ytterligare en källa till oro.

Legotruppernas lojalitet kan förväntas ligga hos de som betalar ut lönen, inte hos det folk de i alla fall nominellt ska försvara.

I händelse av folkliga protester och krav på reformer och demokrati, i likhet med vad som händer i Libyen, skulle man i ett skarpt läge kunna spekulera i att åtminstone delar av Hemvärnet skulle ansluta sig till folket, medan legotrupperna skulle sättas in för att bekämpa dessa.

Det skulle aldrig hända i Sverige, säger du. Jag är tyvärr inte lika säker. Situationen i Sverige med regimens ständigt ökande förakt för och utsugning av det egna folket, lär förr eller senare även i Sverige komma att utlösa protester. Ett folk som tvingas arbeta under allt sämre villkor och med ständigt höjd pensionsålder, för att agera fodervärdar för ett ständigt ökande antal invandrade, som inte kan förmås bidra till sin egen försörjning, kommer att protestera på något sätt.

2011-03-15 @ 19:10:56
Postat av: MartinA

"sekretess belagda"

På svenska, if in doubt, särskriv ej.Och som alltid, stort tack för att ni SDare kämpar på och för en fantastisk blogg. Extremt värdefull. Framgår ju också hur fortsatt engagerad Toralf är i sin kommun. Toralf är någon att lita på.

2011-03-15 @ 19:39:45
Postat av: Skånepåg

@ Anonymous"närmast är ett skämt bestående av en otillräckligt övad milis med omodern och otillräcklig utrustning (Hemvärnet)"Vilken utrustning skulle du vilja komplettera med?

Man har i dag:

AK4 som är bättre lämpad för strid i tätbebyggelse än AK5.

Ksp 58 som är en utmärkt kulspruta.

Psg 90 som är ett utmärkt prickskyttegevär.

Granatgevär KarlGustav med olika sorters ammunition.

Pansarskott

Handgranater

Radiokommunikationsutrustning

Skyddsväst och gasmask

Hundgrupper för eftersök och sabotörspårning.

Sedan i fjor utökad utbildningstid både individuellt och i förband.

Insatsgrupper med kort inställelsetid och utökad övningstid.

Vissa sjöförband har även snabbgående båtar.

+ något som jag säkert glömmer.Vad är det som du skulle vilja komplettera med, för att Hemvärnet (Nationella Skyddsstyrkan) inte skall kallas för ett skämt? Frågar eftersom jag gärna vill tipsa en med mig bekant officer, vad han skall önska sig framöver. Kanske stridsvagn Leopard, stridsfordon 90, några sydafrikanska Galtar eller varför inte några JAS?

2011-03-15 @ 20:07:47
Postat av: Rune

Thoralf skriver:

"I utskottet handläggs också sekretess belagda uppgifter och i dessa ärenden får man ut handlingarna under sittande möte i en mapp som inte får lämna rummet."

-----------------

Min undran?

Hinner du läsa igenom och förstå sådana handlingar under mötet?

2011-03-15 @ 20:29:47
Postat av: Thoralf A

RuneEn högst relevant fråga.Det finns en föredragande tjänsteman som informerar om nya dokument och vad som bör fokuseras på. Vi fick även en stund på oss att läsa dkoumenten men det var alldeles för kort tid för min del.Men jag hade säkert kunna sitta kvar i rummet och läsa dokumenten lite mer noggrant om jag hade önskat.

2011-03-15 @ 20:40:36
URL: http://thoralfalfsson.webblogg.se/
Postat av: Allemand

@Thoralf A, om inte annat kan du läcka dem till Julian Assange, han lär snart bli fri. ;-]

2011-03-15 @ 20:54:49
Postat av: Allemand

@Thoralf, om inte annat kan du läcka dem till Julian Assange, han lär snart bli fri. ;-)

2011-03-15 @ 20:58:55
Postat av: Catarina

Hopaps man kan skriva in i grundlagen att man aldrig, aldrig får sälja ut Vattenfalls Vattenkrafts anläggningar som är mer viktigt för Sverige än vad alla kärnkraftblock är. Hoppas att alla kan förstå det. På grund av dessa anläggningar har vi en stabil elförsörjning i Sverige med få störningar.

2011-03-15 @ 22:21:16
Postat av: Anonym

Hoppas man kan skriva in i grundlagen att man aldrig, aldrig får sälja ut Vattenfalls Vattenkrafts anläggningar som är mer viktigt för Sverige än vad alla kärnkraftblock är. Hoppas att alla kan förstå det. På grund av dessa anläggningar har vi en stabil elförsörjning i Sverige med få störningar.

2011-03-15 @ 22:22:57
Postat av: Catarina

Hopaps man kan skriva in i grundlagen att man aldrig, aldrig får sälja Vattenfalls Vattenkrafts anläggningar som reglerar hela nätet i Sverige. Kärnkraften går ej att frekvensreglera och vattenkraften är en naturresurs som inte får säljas till någon part någonsin.

2011-03-15 @ 22:27:56
Postat av: Magentan

Jag håller med om det du skriver Catarina. Alla tre inläggen :-)Allvarligt talat så är det verkligen oerhört viktigt att vi aldrig ska sälja någon svensk naturresurs överhuvud taget. Detta om något borde stå i vår grundlag!

2011-03-16 @ 00:38:38
Postat av: Robin Shadowes

Synd att det inte var försvarsutskottet också så att man fått reda på om Waberi var med på mötet.

2011-03-16 @ 03:29:11
URL: http://madaboutmahound.blogspot.com/
Postat av: Ulrika

Fast transfetter är ju knappast hälsofrämjande.

2011-03-16 @ 06:30:02
Postat av: LN

Hallå Mehmet Kaplan, Mattias Gardell och andra fredsvänner, ett nytt "Ship to Gaza" med livsviktiga förnödenheter är nu aktuellt. Var är ni? Ni borde ju vara ombord.Israelisk millitär IDF stoppade 200 miles utanför Israels kust på tisdagen lastfartyget Victoria under liberiansk flagg på väg till Gaza. Victoria bordades av kommandosoldater från den israeliska flottan och togs in i Ashdods hamn på tisdagkvällen. Förutom tiotals ton regulära vapen, fanns det ombord minst fyra surface-to-sea missiler med en räckvidd på 35 kilometer (21,7 miles) samt ett radarsystem.

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4042853,00.html

http://www.jpost.com/VideoArticles/Video/Article.aspx?id=212234

2011-03-16 @ 06:46:30
Postat av: Sven Dacke

Den 11 September 2001 satt jag i ett konferensrum när en sekreterare kom in och slog på en TV apparat.

I direktsändning såg vi när ett plan kraschade in i torn nr 2 som efter en stund demolerades i ett jättemoln av damm och skrot.

Samma med byggnad nr 10 och även Pentagon.Kort därefter förklarade President Bush krig mot terroristerna och satte ett pris på 50 + miljoner dollar på en man som förklarades vara ansvarig.Som en förlängning av 11 September utökades kontrollen över personer, något som senare blev FRA lagen och nu Datalagringsdirektivet som våra riksdagsmän snart skall rösta om.Mannen som jagades som ansvarig och som utnämndes till Världens mest efterspanade män, fortsatte lugnt att åka på jakt med sina jaktfalkar och USA visste mycket väl var dom kunde hämta honom om dom verkligen ville?Ville dom det?

Se den Isländska filmen Feathered Cocaine som egentligen handlar om Jaktfalkar men även om Osama Bin LadenFilmen gick sent i går kväll men finns än så länge på SVT play, men risken finns kanske för tekniska problem så se den nu .När man sett filmen så uppstår frågan, vad var 10 September egentligen ?

2011-03-16 @ 07:53:56
URL: http://svt.se/2.129747/dox
Postat av: Stefan A

Varje bakslag för denna regering är en seger, de har valt miljöpartiet att samarbeta med, och får luta sig mot dessa i fortsättningen,det är nog sant som sagts att borgarna bara orkar med en mandatperiod, för nu börjar tokförslagen hagla.....

2011-03-16 @ 08:03:21
Postat av: Sven Dacke

Och efter filmen, läs även om Sveriges affärer med Sudiarabien, så klarna kanske "bilden"Från Demokratbloggen

Postat av: Magentan

SVERIGE ÄR DET ENDA LAND I VÄRLDEN SOM INTE HAR EN EGEN KULTUR!Alla länder i hela världen har en EGEN kultur utom Sverige. Alla invandrare som kommer hit får bidrag till sina EGNA kulturföreningar av svenska skattebetalare för att kunna bevara sin EGEN kultur här. Men vi svenskar har INGEN EGEN kultur att bevara!Citat av Jan Nordwall, generalsekretare i Sveriges Hembygdsförbund: "Det är inte möjligt att försöka definiera en etnisk svensk kultur. Den svenska kulturen är en mångkultur och har alltid varit så."

Se video:

http://kentekeroth.se/2011/03/16/video-sd-varnar-det-svenska-kulturarvet/#comments

2011-03-16 @ 10:48:46
Postat av: Mats (Malmo)

Filmen som Sven Dacke skriver om ovan - Feathered Cocaine - går i repris i natt på SVT 1, kl 01.20 -02.20 (17 mars)

2011-03-16 @ 10:49:10
Postat av: LN

@ Sven Dacke

Tack för hänvisningen till filmen, som jag just sett på TV-Play.Varför störtade Building Seven?

----------------------------------------------------

Lyssna på detta i dansk radio anknytande program - på lättförståelig danska (!!!).Blev World Trade Center sprængt i stykker?

I ti-året for angrebet på World Trade Center i New York 2001 hævder en stadig aktivbevægelse, at en række - helt afgørende - fakta omkring begivenhederne er i strid med denofficielle forklaring. - Vi kræver en ordentlig undersøgelse af begivenhederne, så vi kan fåsandheden frem, siger Niels Harrit, pens. Lektor i Kemi v. Københavns Universitet.Aktuelle fakta-tjek fra USA

Danmarks Radio - Detektor, 09. marts 2011 kl. 11:03 på P1

Hør udsendelsen (27:00 min) <-------http://www.dr.dk/P1/Detektor/Udsendelser/2011/03/09112307.htm

---------------------

http://www.i11time.dk/

2011-03-16 @ 13:56:28
Postat av: lassekolja

Man måste bestämma sig. Man kan ju inte både lägga ned tingsrätter utan att samtidigt kraftigt minska invandringen, eftersom dessa två åtgärder dessvärre har ett samband!

2011-03-16 @ 14:09:37
URL: http://frianyheter.nu
Postat av: lassekolja

Man måste bestämma sig. Man kan inte lägga ned tingsrätter utan att samtidigt begränsa invandringen, eftersom dessa två åtgärder dessvärre hänger ihop!

2011-03-16 @ 14:13:04
URL: http://frianyheter.nu
Postat av: Rättvis

Thoralf skriver:

Om vi lyckas med detta har det varit en mycket framgångsrik vecka ... .Något att fira på fredag?”

Ja absolut. Det finns verkligen anledning att fira, anledning i mångdubbel bemärkelse.Så är det på lördag sex månader sedan SD valdes in i riksdagen. Sex månader sedan den svenska historien blev föremål föremål för väljarnas utvärdering och dom.Ja domen gäller förstås de sju traditionella partiernas politik.

Det är deras politik som väljarna ratat och kommer att rata allt mer.Och tänk hur oförskämda politikerna var mot Kent Ekroth idag. Han försvarade ju bara demokratin och det öppna samhället.. Likväl fick hat ta emot spottloska efter spottloska.Så usla förlorare hade nog ingen väntat sig.

2011-03-16 @ 14:23:07
Postat av: Tjadden

FÖRLÅT MIG!Jag har varit i kontakt med partiet kansli och fått det klart för mig vad partiet har för åsikter, som alla har rätt att ifrågasätta och därmed ser jag mig nödgad att skriva dessa rader.Med anledning av mitt ifrågasättande om stödet för annat land känner jag mig manad att be om förlåtelse, för hur kritisk jag än kan vara mot Sd eller alla andra partier, så känner jag det som en plikt att ventilera mina åsikter även om jag råkar trampa någon på tårna.Att var aktiv inom politiken är att kunna ge och ta, känner man på sig att något inte stämmer fullt ut och anar att vissa politiska påståenden kan få negativa konsekvenser bör man ryta till innan eventuell skada uppstår.Hur det än är så stödjer jag all den politik som värnar vårt folk och fosterland, sedan vem som lanserar den bryr jag mig inte så mycket över (givetvis på parlamentarisk demokratisk väg, fattas bara annat) de flesta borde ha fått nog av Sveriges förgörare som tar till våld för att övertyga väljarna vilken politisk ståndpuna grupperingar bör alla betacka sig för.

2011-03-16 @ 14:55:38
Postat av: ota

test

2011-03-16 @ 14:56:44
Postat av: Tjadden

Med anledning av mitt ifrågasättande om stödet för annat land känner jag mig manad att be om förlåtelse, för hur kritisk jag än kan vara mot Sd eller alla andra partier, så känner jag det som en plikt att ventilera mina åsikter även om jag råkar trampa någon på tårna.Att var aktiv inom politiken är att kunna ge och ta, känner man på sig att något inte stämmer fullt ut och anar att vissa politiska påståenden kan få negativa konsekvenser bör man ryta till innan eventuell skada uppstår.Hur det än är så stödjer jag all den politik som värnar vårt folk och fosterland, sedan vem som lanserar den bryr jag mig inte så mycket över (givetvis på parlamentarisk demokratisk väg, fattas bara annat) de flesta borde ha fått nog av Sveriges förgörare som tar till våld för att övertyga väljarna vilken politisk ståndpuna grupperingar bör alla betacka sig för.

2011-03-16 @ 14:59:26
Postat av: kalle2

jag får skämmas!

jag borde gått på mitt första SD möte. men jag hade huvudvärk och mådde dåligt. så jag struntade i det.samtidigt var jag rädd att få ett förtroende uppdrag. hur skulle fackets hycklande representanter reagera? och skulle arbetsgivaren som vill ha en mångkulturell och internationell image ge mig sparken? kanske hitta på nån orsak eller göra livet så surt så man inte skulle kunna vara kvar. sverigevänliga mobbas nog i smyg. arbetsgivaren har köpt upp facket genom att dela ut fina tjänstemanna jobb till fackliga representanter som kommit upp sig i organisationen. så fackföreningen är bara en avdelning inom företaget. men som medlemmar ger sin löneavdrag till och som informerar sina medlemmar och den som inte betalar riskerar bestaffning om arbetsgivaren har släkt och vänner som behöver gå före i kön till att få del av förmånen en anställning innebär. fast det är så vanligt nu för tiden att de som byggt upp en kamratskap har lättare att få förmåner än en som har käpat och skaffat sig kompetens och sedan kommer på interjvu och visar meriter på ett papper.Även invandrare känner också rädsla för att kritisera etablissemanget, kommuner fixar så ingen vågar säga emot SFI-lärare och biståndshandläggare på kommunen. samtidigt vågar inte mångkulturarbetarna vara allt för stränga för då kommer det bli bevis på att den omfattande massinvandringspoliken inte fungerar.

polisens prostitutionsgrupp spanade på några karlar som sökte upp unga tjejer. när de greps visade det sig att det var socialdemoktaiska fackliga höjdare som använder Lo´s lägenheter för sina sexköp. så där har vi deras vurmande för massinvandring. de får då tillgång till att utnyttja hitsmugglade människor. det är nog inte bara för att plocka lingon de forslas hit!allt leder till att den stora folkmassan skall stå med mössan i hand och lyda.inte ens fackets egna medlemmar tillåts kritisera sina ledare. om man vill kritisera stefan löven och wanja lundby wedin för att de snott till sig 1a handskontrakt på lägenheter som tillhört medlemmarna i lo och ifmetall. så måste den lokalklubben godkänna om förslaget skall gå vidare till kongressen. så det blir avslag och ingen får säga emot. en snillrikt sätt att omvända demokrati till diktatur.alla normala skulle nog vilja stödja SD men alla skräms till tysnad. först när man förlorat sin anställning och allt så skulle nog många engagera sig. det är nog orsaken till att trots tidningar skriver om 7 klöverns småpåvar som byggt sin karriär på korruption och kompisskap så bryr sig ingen.

2011-03-16 @ 15:52:56
Postat av: Henrik

Thoralf:

utan att gå in på specifika ämnen, hur funkar detta med sekretessbelagda frågor ?

Rent generellt, är det för att inte peka ut personer eller att det kan vara känsligt för främmande makt att få del av detta ?

Mitt politikerförakt (inte SD) kommer ju från att de har för vana att ljuga för den egna befolkningen när t.ex. främmande makt redan vet allt.

2011-03-16 @ 16:56:29
Postat av: Jessica

Detta behöver höras om igen!http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TtIsnktYyFA

2011-03-16 @ 19:12:33
Postat av: Lotta

@ThoralfVill bara gratulera till ett mycket bra utfört arbete idag. Såg precis Rapport där Reinfeldt som vanligt spydde sin galla över SD. Själv måste jag säga att jag är stolt över er.

2011-03-16 @ 20:32:39
Postat av: Thoralf A

Tack Lotta

2011-03-16 @ 22:00:36
URL: http://thoralfalfsson.webblogg.se/
Postat av: kalle2

instämmer med lotta. grattis thoralf. detta kommer göra att många fler kommer vakna upp ur sin indoktrinering och stödja SD.

2011-03-16 @ 23:15:59
Postat av: Gubben o Gumman

Sverige har mycket att vara stolta över:-Sverigedemokraterna

-Thor-alf Alfsson

-Gubben o Gumman

2011-03-16 @ 23:17:53
Postat av: Leif T Åhlin SD Arvika

Har du haft problem med webben, Thoralf?

Jag skrev ett stycke vid middagstid men det bara "försvann" utan identifikation...

2011-03-17 @ 00:39:54

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0